Rok 2017

15.12.2017

Msza Św./Ogłoszenia z ambony/ 1. Przypomnienie o korespondencji z księdzem Inspektorem Jarosławem Pizoniem, o sytuacji księdza Michała Woźnickiego i prośbie wiernych o spotkanie z księdzem Inspektorem. 2. O Salezjanach bez sutanny jako przykładzie dzisiejszego wzoru dla młodzieży. 3. Roberto de Mattei – wskazanie na wykład na temat jak odeprzeć obecny kryzys i o braku odpowiedzi na ten temat w Polsce.

Ogłoszenia z 15.12.2017 r.
do odsłuchania tutaj
17.12.2017

“Ogłoszenia/ Dobra wiadomość. Drugi salezjanin w Polsce podjął – coram Deo et Ecclesia – decyzję dożywotniego składania Panu Bogu Ofiary Mszy świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim 1. Temat “”taca””, “”ksiądz przy Mszy św. Trydenckiej pieniędzy się nie tyka”” – sprawa należy do wiernych. 2. Dokończenie wizytacji i opinia ks.ins. Jarosława Pizonia. 3. Zarzuty ks. ins. Jarosława Pizonia skierowane do ks. Michała Woźnickiego w sprawie głoszenia kazań, słowa Bożego jako niewłaściwych i niezgodnych z językiem Kościoła. “

19.12.2017

20.12.2017r

Ogłoszenia/ 1. Osobiste wspomnienia ks. Michała Woźnickiego – traktowanie ks. Michała przez wiernych i współbraci w czasie odprawiania Mszy św. Tradycyjnej w kościele NMP WW . Uwagi do bloga wiernego, listu wiernej, wspomnienie o księdzu Salezjaninie w rodzinie.2. wspomnienie o konstytucji salezjańskiej i naukach katolickich salezjanów.

Ogłoszenia , m.in na temat pedofili

Ogłoszenia z 19.12.2017 r.
do odsłuchania tutaj

Ogłoszenia z 20.12.2017 r.
do odsłuchania tutaj

22.12.2017

Ogłoszenia/ podczas Mszy Św. przed drzwiami Kościoła 1. Wskazanie na osoby odpowiedzialne za sprawowanie Mszy św. Trydenckiej w kościele NMP WW : ks. insp. Jarosław Pizoń, ks. rektor Arkadiusz Szymczak i pozostali Salezjanie domu Salezjańskiego. 2. Decyzją decydentów wprowadzone zostały dla ks. Michała Woźnickiego utrudnienia w sprawowaniu Mszy św. i wyrzucenie Mszy św. wraz z kapłanem z kościoła na ulicę. 2. Afirmacja ks. Michała Woźnickiego o sprawowaniu do końca życia Mszy św. Wszechczasów .3. Wyjaśnienie odnośnie Ofiary Pana i ołtarza. Ofiara Pana domaga się ołtarza i grobu dwóch męczenników, a nie stołu. Wyjaśnienie zmutowanej definicji wiary.4. Uwagi zgłoszone przez wierną do prywatnego objawienia.5. Zwrócenie uwagi posoborowych posoborowców na winy i herezje Soboru II. 6.Wspomnienie zgłoszonego u władz salezjanów protestu ks. Michała Woźnickiego na temat wykluczenia wiernych z kościoła.

Ogłoszenia z 22.12.2017 r.
do odsłuchania tutaj
24.12.2017

Msza Św./ Ogłoszenia/1. Posłuszeństwo wobec Bożego porządku poprzez wyrażanie odpowiednich słów miłości od i do bliskiego człowieka. 2. Przestroga wobec prawd wiary katolickiej przed błędem, kłamstwem, złem, słów, których nie wolno słuchać. 3. O błędzie w doktrynie wiary czyli herezji w kościele katolickim. 4. Apel skierowany do papieża Franciszka o nawrócenie.5 . Apel skierowany do Prymasa Polski o ochronę katolickiej Mszy i zaprzestaniu protestantyzacji Mszy katolickiej – świat protestancki należy nawracać.

Ogłoszenia z 24.12.2017 r.
do odsłuchania tutaj

Ogłoszenia z 24.12.2017 r.  pasterka
do odsłuchania tutaj

25.12.2017

Ogłoszenia/ 1. Wspomnienie z czasów seminarium – opowieść wigilijna księdza, który wrócił z misji z Patagonii w Ameryce Środkowej i jego doświadczenie przeżycia wigilii. 2. Opowieść wigilijna ks. Michała Woźnickiego z misji z Sudanu o Arabach, burzy piaskowej i przyrównanie jej do wigilii w Polsce. 3. Wskazanie na modlitwy kapłana i wiernych oraz przywoływanie św.. Józefa i innych świętych do obrony kościoła i obrony Mszału Rzymskiego Piusa V.

Ogłoszenia z 25.12.2017 r.
do odsłuchania tutaj
26.12.2017

Ogłoszenia/ 1. O początkach, tworzeniu i wprowadzeniu Novus Ordo do kościoła katolickiego. 2. Wspomnienie o wyrzuceniu Mszy Trydenckiej z kościoła NMP WW i osób odpowiedzialnych za niegodne spełnianie Najświętszej Ofiary. 3. Wyjaśnienie dlaczego św. Szczepan został ukamieniowany przez Żydów. 4. Ogłoszenie Braci Salezjanów umieszczone na drzwiach wejściowych do kościoła NMP WW informujące wiernych , że Msze św. Trydenckie z dniem 21.12.2017 nie są sprawowane już w kościele.

31.12.2017

Kazanie/ Ogłoszenia/1. Zaatakowanie wiernej przez ks. dyr. Arkadiusza Szymczaka w trakcie Mszy św. trydenckiej sprawowanej w holu klasztoru Salezjanów. 2. Sprawy organizacyjne – od 20.12.2017 Msza św. nie odbywa się w kościele, ale jest przeniesiona do holu klasztoru. Informacja dla wiernych o czuwaniu, adoracji i pasterce w pierwszej godzinie nowego roku 2018. 2. Przedstawienie, wyjaśnienie i zrozumienie słów z tekstu homilii nuncjusza apostolskiego wygłoszonej w katedrze poznańskiej w Polsce przez abp Salvatore Pennacchio o objawieniu i narodzeniu Mesjasza, o zadaniach mesjańskich jakie stoją przed uczniami Chrystusa, o traktowaniu uchodźców.


01.01.2018

Msza Św./Ogłoszenia/1. O modlitwie kierowanej do Boga, żeby z jego łaski i mocy płynęła pomoc dla nas.2. O agresji współbraci w czasie sprawowania Mszy św.3. Wspomnienie o podjęciu decyzji i powołaniu misyjnym w 1999 roku.