Rok 2018

11.03.2020 Wprowadzenie do Różańca świętego 
Modlitwa Różańcowa w intencji:
– w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji wszystkich kapłanów Salezjanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana, by kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae, którą czyniąc, zaciągają na siebie gniew Boga samego, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła, 
– by za sprawą św. Józefa i przy świadomości ,że nie od nas zależy powrót mszy do Kościoła, ks. Michał Woźnicki SDB składa prośby o odwagę płynącą z katolickiej wiary, o skuteczne zerwanie ze złem, z posoborowiem , z fałszywą religią, herezją i heretykami od 50 lat.

09.03.2020 Msza Św./ 1. Ogłoszenia 
Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześcioro ( 1+ 5 ) wiernych/. 
Ogłoszenia 
1. a/. W nawiązaniu do Słowa Bożego ewangelii św. Jana rozdz. VIII i słów Pana Jezusa ” .. Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną. Ojciec nie zostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba…..”, ks. Michał Wożnicki SDB wyjaśnia wysiłek kapłana i wiernych do zdobycia i weryfikowania przekonania, że to co uczyniliśmy, to się niestety Panu Bogu nie podoba.
Przykłady co do przekonań: 
– skąd wypływało przeświadczenie papieża Jana XXIII przy zwoływaniu Soboru Watykańskiego II, że to się Bogu podoba, 
– skąd wypływało przeświadczenie papieża Pawła VI za zniszczeniem Mszy Św. i pewność konsekwencji w życiu wiecznym. 
b/.Ks. Michał Woźnicki powołując się na strony ks. Jacka Bałemba SDB i VERBUM CATHOLICUM zachęca do wysłuchania audycji z ks. ddr Gregoriusem Hesse, oraz do obejrzenia filmu https://www.youtube.com/watch?v=tmW7pbZXHqo ” Kryminał wokół II Soboru Watykańskiego – Ks. DDr Gregorius Hesse” i wyjaśnia, 
– złamanie katolickiej zasady, że msza cicha jest mówiona wyłącznie w prezbiterium ( ks. ddr Gregoriusa Hesse). Po raz pierwszy została naruszona zasada w 1926 roku za sprawą papieża Piusa XI , który po raz pierwszy odprawił Mszę św. dialogowaną, 
znajomość zasad mszy św cichej zastosowanej w Kaplicy- Celi (główny nacisk na cichy udział wiernych)
 c/. Myśl przewodnia ks. Michała Woźnickiego SDB “Uważaj na świeckich, czyli uważaj na siebie” poparta przykładami “mieszania ludziom świeckim w głowach” : 
– inicjatywa wiernego p. Jakuba i propozycja wiernych na spotkania z księdzem w soboty na wspólnym śniadaniu – wniosek odmowny z uzasadnieniem : dzieło obrony i powrotu Mszy Św. do kościoła NMP WW przy ul. Wronieckiej autorstwa ks. Michała Woźnickiego SDB jest poddane próbie interwencji z+D934łośliwych, diabelskich zniszczeń rękoma księdza i wiernych, 
 – o próbach łamania sumień współbraci SDB przez ks. insp. Jarosława Pizoń SDB i postawie wiernych w ich obronie – wniosek uzasadniający postawę współbraci, 
 – o kluczowym punkcie działania ks. Michała Woźnickiego SDB – zwrócenie uwagi na zasadę jawności postępowania na spotkaniach z wiernymi , na konferencjach, zjazdach , na spotkaniach rekolekcyjnych w Licheniu oraz na dostrzeżenie braku rekomendacji udziału w nich ks. Michała Woźnickiego SDB wraz z wiernymi, 
– ks. Michał Woźnicki SDB wskazuje na uporządkowanie treści tablic wystawianych na modlitwę przed drzwi kościoła NMP WW, kładąc nacisk na wprowadzenie informacji przypominającej (ks.ins. Jarosławowi Pizoń SDB, ks.dyr. Arkadiuszowi Szymczak SDB działających pod nadzorem arc. Stanisława Gądeckiego) wydanie decyzji wyrzucenia po raz drugi Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie, kapłana i wiernych z kościoła NMP WW w dniu 20.12.2017 roku – i ile dni od tego czasu upłynęło,
– komentarz ks. Michała Woźnickiego do ostatniego z filmów dotyczących koronawirusa z programu “Wierzę” red. Pawła Lisieckiego i red. Marka Miśko i słów :” módlcie się za papieży Franciszka i Benedykta”. 
2. Modlitwa różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana w intencji: – o przywrócenie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego Kościoła NMP WW w Poznaniu, sprawowaniu jej na powrót przez wszystkich kapłanów Salezjanów, a przez to przyczynienie się, by Msza Św. Rzymska wróciła do wszystkich kościołów i była sprawowana przez katolickich rzymskich księży, by zaniechali oni sprawowania nowej mszy posoborowej Novus Ordo Missae i nie zaciągali na siebie gniewu Bożego, prawowitych papieży, książąt apostolskich św. Piotra i św. Pawła.

08.03.2020 Koronka do Miłosierdzia Bożego ułożona przez Papieża Piusa IX w 1847 roku.
– Koronka zaprowadzona w Kościele Katolickim od 08.05.1853 roku i odmawiana jest na różańcu.
– Papież Pius IX wyznacza pierwszą niedzielę po Trójcy Przenajświętszej jako obchód święta Miłosierdzia Boskiego dołączając odpust zupełny. 
– Modlitwa Ojca św. Piusa IX, – Adoracja i Akty uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem.

08.03.2020 Nauka
Dla przygotowania się do dobrej spowiedzi ks. Michał Woźnicki SDB odczytuje fragment z modlitewnika Rzymskiego Katolika Świętej Tradycji “Laudetur Jesus Christus ” wyd. Antyk Marcin Dybowski Wa-wa 2019 rok – naukę katechizmową o spowiedzi generalnej: 
– dla tych co do spowiedzi generalnej się przygotowują, 
– dla kogo pożyteczna jest spowiedź generalna czyli z całego życia, 
– przestrogi co do spowiedzi z całego życia, 
– jak można odprawić spowiedź generalną.

08.03.2020 Gorzkie Żale – nabożeństwo pasyjne w I niedzielę Wielkiego Postu. 
W pobożnym oddaniu czci Panu Bogu w Gorzkich Żale w śpiewie uczestniczyło dziesięcioro (1+9) wiernych.
– Wystawienie Najświętszego Sakramentu,
– Pobudka Gorzkich żali.

08.03.2020 Modlitwa u drzwi salezjańskiego kościoła 
Modlitwa przed zamkniętymi drzwiami kościoła NMP WW za przyczyną św. Józefa -na chodniku i na kolanach dla okazania znaku, że nie ma miejsca dla Mszy Św. Tradycyjnej i katolików w tym kościele,
– w stałej intencji próśb o przywrócenie tradycyjnej Mszy Św. Modlitwa w intencji ekspiacji za 50 lat sprawowania w tym kościele i w innych nowej mszy i zamknięcia drzwi przed Mszą Św. Trydencką jako zakazaną,. 
– uzasadnienie zamykania drzwi kościoła NMP WW w trakcie modlitwy katolików na chodniku i o konieczności sprawowania nowej mszy w kościele NMP WW,
– prośby o skruchę serc kapłanów, by odrzucili sprawowanie złej mszy Novus Ordo.

08.03.2020 Kazanie 
– W pierwszej części kazania, ks. Michał Woźnicki SDB ustosunkowuje się do dzisiejszej II niedzieli Wielkiego Postu, jako dnia dopełnienia suchych dni Wielkiego Postu i wskazuje na powtórzone we Mszy Św. śpiewy ze Środy Suchych Dni i Ewangelię z soboty. 
Ewangelia opowiada o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, które było momentem zwrotnym w Jego działalności. 
– Przypomnienie o przeżywaniu Męki Pańskiej, rozważaniu jej w modlitwie i o wielkopostnych wyrzeczeniach dla przemiany duszy i osiągnięcia chwały niebieskiej. 
– Spostrzeżenia i refleksja o zbawieniu: 
a/. wskazanie na ostatnie posoborowe dokumenty Franciszka Biskupa Rzymu to jest na adhortacje posynodalne ( upomnienie, zachęta), w których nie występują dwa słowa dusza i troska o zbawienie, b/. otwarte działanie i mowa Pana Jezusa na Górze Tabor wobec uczniów 
– życie katolika, w którym zbawienie wieczne uzyskuje się przez łaskę i krzyż,
c/. logika wieczności w przekazywanej informacji Pana Jezusa o przyszłych wydarzeniach uczniom na górze Tabor 
– życie i śmierć poprzez krzyż, a spokojna śmierć innych ludzi jest owocem oddania życia przez męczenników, 
d/. logika doczesności zastosowana przez Kościół 
– zawieszone nawracanie żydów i muzułmanów , ponieważ droga nawracania wiedzie przez krzyż, 
– zajmowanie się światem, czyli jak ma być nam dobrze w świecie, 
– o znaczeniu hasła ” człowiek jest drogą kościoła” w nauczaniu papieskim.
e/. o zwycięstwie Chrystusa i zwycięstwie człowieka.
f/ o konieczności wyspowiadania się w życiu z całego życia, 
g/. trwanie w tradycji i sprzeciw złu czyli troska o posoborowych posoborowian i sposób na ich zbawienie.

08.03.2020 Msza Św./ 1. Różaniec św. Modlitwa przed zamkniętymi drzwiami kościoła NMP WW /Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało dziewięcioro ( 2+ 7 ) wiernych/.

Wprowadzenie do Różańca świętego. 

1. Modlitwa Różańcowa w II niedzielę Wielkiego Postu w intencji: 

 – w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji wszystkich kapłanów Salezjanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana, by kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae, którą czyniąc, zaciągają na siebie gniew Boga samego, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła, 

 – o łaski trwania w Poście dla każdego z wiernych przez post, jałmużnę , modlitwę, 

 – troski o własną duszę , dać Panu Bogu odpowiedź na dzieło jego Zbawienia. 

07.03.2020 Msza Św./ 1. Godzinki do NMP. Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześcioro ( 1+5 ) wiernych/. 

 Godzinki i Różaniec online

 1.Śpiewanie i rozważanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny przy udziale sześcioro wiernych.

 2. Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła.

06.03.2020 Wprowadzenie do Różańca świętego 

Modlitwa Różańcowa 

 -w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji wszystkich kapłanów Salezjanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana, by kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae, którą czyniąc, zaciągają na siebie gniew Boga samego, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła, 

 – jako błaganie o poruszenie hardych serc kapłanów, by odwrócili się od herezji, od schizm i odmówili swego udziału w diabelskim planie niszczenia Kościoła od wewnątrz, 

 – uproszenia o łaskę odwrotu od grzechu tych, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci wiecznej za zdradę wiary katolickiej.

06.03.2020 Msza Św./  Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześcioro ( 1+ 5 ) wiernych 

Ogłoszenia. 

 – Zachęta ks. Michała Woźnickiego do włączenia się w akcję Centrum Kulturalne LEPANTO (Centro Culturale Lepanto) , którego założycielem i przewodniczącym jest historyk i publicysta – prof. Roberto baron de Mattei . Akcja dotyczy złożenia podpisu pod petycją do biskupa Lourdes. W Lourdes we Francji zamknięto wszystkie baseny, w których zanurzają się chorzy, po wydanym przez francuskie ministerstwo zdrowia zakazie zgromadzeń, by zapobiec szerzeniu się koronawirusa, 

 – Refleksja ks. Michała Woźnickiego SDB : moc uzdrawiająca należy do Pana Boga , wiara do człowieka, woda jest substancją, w której mogą się dziać cuda uzdrowień. 

 – Ks. Michał Woźnicki SDB odczytuje wiernym list odpowiedź odnośnie pisemnej wypowiedzi bp. Grzegorza Balcerka i jego stosunku do Kaplicy- Celi. 

 – Wspomnienie i komentarz ze spotkania z ks.dyr. Arkadiuszem Szymczakiem SDB w zakrystii kościoła NMP WW w grudniu 2017 roku i rozmowie o sprawowaniu Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. Ze strony ks. dyr. Arkadiusza Szymczaka SDB rozmowa została zakończona propozycją udania się z tą sprawą do Kurii Poznańskiej.

06.03.2020 . Droga krzyżowa 

– Ks. Michał Woźnicki SDB rozpoczyna nabożeństwo drogi krzyżowej z rozmyślaniami z książeczki dla wiernych ” Mój niedzielny mszalik” wyd. Nowy Jork 1939 r. autorstwa ks. apostolskie ks. Józefa Stedmana.

 – Obietnica Pana Jezusa objawiona pewnemu świętemu o rozpamiętywaniu męki Chrystusa Pana i wybawieniu od mąk piekielnych. – Wspomnienie z rekolekcji ignacjańskich o codziennym nabożeństwie drogi krzyżowej przypominającej wiernym o męce w celu odkupienia ludzkości. 

 – Skrótowe odtworzenie drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu wraz z dopowiedzeniami ks. Michała Woźnickiego SDB przy każdej z czternastu stacji.

05.03.2020 Wprowadzenie do Różańca świętego.

1. Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana : 

 – dla znaku: nie ma miejsca dla Mszy Św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w Salezjańskim Kościele NMP WW w Poznaniu ul. Wroniecka 9 oraz w sercach kapłanów, 

 – z tytułu zastąpienia Mszy Św. Trydenckiej nową mszą Novus Ordo przy autorytecie papieży, Soboru Watykańskiego II, w tym przez 27 lat polskiego papieża, z udziałem wszystkich hierarchów polskich, 

– przebłaganie za grzechy w których mamy swój współudział , 

– ekspiacja o przywrócenie Mszy św. Trydenckiej do Salezjańskiego Kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, by została na powrót sprawowana przez Salezjańskich kapłanów. A przez to przyczynienie się, by Msza Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim wróciła do każdego katolickiego kościoła i była sprawowana przez katolickich rzymskich kapłanów, by zaniechali oni sprawowanie posoborowej złej Mszy Novus Ordo i nie zaciągali na siebie gniewu Bożego,

 – za tych kapłanów, którzy cierpią z powodu grzechów pasterzy Kościoła.

05.03.2020 Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Różaniec św./ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało pięcioro (1+4 ) wiernych/

 Ogłoszenia 1. – Wiadomość ze strony ks. Jacka Bałemba SDB – https://verbumcatholicum.com/2020/03/04/goniec-tradycji-1-numer-nowego-pisma/ o ukazaniu się pierwszego numeru pisma “Goniec Tradycji” czyli nowej formie przywracania powrotu do świętej katolickiej tradycji, 

 – wprowadzenie do nowego pisma napisane przez ks. Jacka Bałemba SDB verbumcatholicum https://verbumcatholicum.com/2020/03/05/upominanie-jest-obowiazkiem-katolickiego-duchownego/,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            – przypomnienie i zaproszenie do zapisu i udziału w rekolekcjach na temat ” Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie” 27-29.03.2020 Licheń Stary, 

 – ks. Michał Woźnicki SDB odczytuje i komentuje treść dotyczącą e-mail od wiernego na temat nieścisłości w tłumaczeniu modlitwy “Do św. Michała Archanioła” z języka łacińskiego na język polski oraz proponuje odmawianie tej modlitwy z tłumaczeniem z Modlitewnika Rzymskiego Katolika “Laudetur Jesus Christus” str.237, 

 – dopowiedzenie ks. Michała Woźnickiego SDB z tytułu wygłoszonego kazania na temat koronowirusa “że epidemia to kara za homoseksualizm i aborcję”. Kazanie wygłosił ks. Leonard Wilczyński SDB duszpasterza akademickiego z parafii Św. Michała Archanioła we Wrocławiu.

04.03.2020 1. Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana : O zwyciężenie ducha posoborowia, ducha prymatu doczesności nad wiecznością. 

 – dla znaku: nie ma miejsca dla Mszy Św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w Salezjańskim Kościele NMP WW w Poznaniu ul. Wroniecka 9 oraz w sercach kapłanów, 

 – z tytułu ulegnięcia herezji, modernizmu, – przebłaganie za grzechy w których mamy swój współudział , 

 – ekspiacja o przywrócenie Mszy św. Trydenckiej do Salezjańskiego Kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, by została na powrót sprawowana przez Salezjańskich kapłanów. A przez to przyczynienie się, by Msza Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim wróciła do całego katolickiego kościoła i była sprawowana przez katolickich rzymskich kapłanów, by zaniechali oni sprawowanie posoborowej złej Mszy Novus Ordo i nie zaciągali na siebie gniewu Bożego.

04.03.2020 Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześcioro (1+5 ) wiernych/ Modlitwą i postem zwyciężamy w sobie i w bliźnich ducha księcia tego świata, diabła. 

1- przypomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB o przypadającym dzisiaj, w najbliższy piątek oraz sobotę suchych dniach Wielkiego Postu czyli dniach modlitw o ducha pokuty połączonych z postem ścisłym,

 – wzmianka o hiobowym mailu, wytworze młodego wiernego p. Szymona Stańczyka, 

 – ustosunkowanie się ks. Michała Woźnickiego SDB do pisma mailowego p. Szymona Stańczyka jako diabelskiej serdecznej troski o księdza i wiernych oraz wyjaśnienie, że ten rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwą i postem, 

 – nauka ks. Michała Woźnickiego SDB dotycząca wartości miłowania bliźniego, której miarą jest Chrystus ofiarowujący się za nasze zbawienie oraz o sile Najświętszej Ofiary i Eucharystii.

03.03.2020 Wprowadzenie do Różańca Świętego. Ks. Michał Woźnicki SDB

1. Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana : 

 – dla znaku: nie ma miejsca dla Mszy Św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w Salezjańskim Kościele NMP WW w Poznaniu ul. Wroniecka 9 oraz w sercach kapłanów, 

 – z tytułu trwającej od 50 lat rewolucji i zamiany katolickiej wiary w posoborowie czyli w nową religię , nową wiarę oraz zerwania z tradycją katolicką, prowadzącą do protestantyzacji i apostazji, 

 – jako błaganie o wsparcie wysiłków, by Msza św. Trydencka została przywrócona do Salezjańskiego Kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, by została na powrót sprawowana przez Salezjańskich kapłanów. A przez to przyczynienie się, by Msza Św. wróciła do całego katolickiego kościoła i była sprawowana przez katolickich rzymskich kapłanów, by zaniechali oni sprawowanie posoborowej złej Mszy Novus Ordo i nie zaciągali na siebie gniewu Bożego, 

 – prośby o łaskę postu i wytrwania w poście z tytułu suchych dni kwartalnych.

03.03.2020 Uzupełnienie zeznania do sądu;Projekt odpowiedzi JE ks.Biskupowi;Ks.Bosko a koronawirus. 

 Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Różaniec św./ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało pięcioro (1+4 ) wiernych/

 1.a. /Ks. Michał Woźnicki SDB prezentuje wiernym pismo uzupełniające do zeznania z dnia rozprawy w Sądzie Rejonowym , a dotyczące jednego z pięciu pytań mec. Artura Skiba pełnomocnika ks. Rektora Arkadiusza Szymczaka- powoda. 

 Ks. Michał Woźnicki SDB stwierdza: 

 – niezasadność pytania o herezję św. Jana Pawła II w procesie cywilnym o eksmisję, 

 – w pytaniu zawarta jest sugestia dla kościelnych władz o szerzenie herezji przez pozwanego i nałożenie kary ekskomuniki, 

 – sprawa nie ma podłoża religijnego, doktrynalnego i moralnego, 

 – odpowiedź zawiera się w szerokim kontekście teologicznym. 

 b/.Odpowiedź wyjaśniająca ks. Michała Woźnickiego SDB skierowana do bp. Grzegorza Balcerka Kurii Poznańskiej 

– dotyczy pisma z dnia 13.02.2020 roku – domaganie się od ks.bp.Grzegorza Balcerka i wskazanie na piśmie kanonicznej podstawy prawnej umożliwiającej interwencję w sprawie ks. Michała Woźnickiego SDB, 

 – uzasadnienie, że dla obrony prawdy i obrony koniecznej złożony został wniosek o wstawienie się przed Sądem w charakterze świadków ks. ins. Jarosław Pizoń SDB, Ordynariusz Diecezji Poznańskiej arc. Stanisław Gądecki. 

 c/. Zachęta ks. Michała Woźnickiego SDB do zapoznania się z tekstem prof. Grzegorza Kucharczyka ” Antidotum na wirus: jeszcze mniej sacrum “https://www.pch24.pl/antidotum-na-wirus–jeszcze-mniej-sacrum,74353,i.html .

Wspomnienie z historii epidemii cholery z 1854 roku z okresu działalności ks. Jana Bosko. Ks. Jan Bosko wezwał wychowanków do opieki nad zarażonymi i jednocześnie zapewnił im zdrowie, za cenę wytrwania w stanie łaski uświęcającej.

02.03.2020 Wprowadzenie do Różańca, o przywrócenie Mszy Św. Trydenckiej do Kościoła na Wroniecką 9. 

1. Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana , w której odprawiana jest Msza Św. Trydencka : 

 – dla znaku: nie ma dla niej miejsca w Kościele NMP WW w Poznaniu ul. Wroniecka 9 oraz w sercach kapłanów,

 – za sprawą 50 lat rewolucji i zamiany katolickiej wiary w posoborowie czyli w nową religię , nową wiarę, 

 – jako błaganie o wsparcie wysiłków, by Msza św. Trydencka została przywrócona do Salezjańskiego Kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, by została na powrót sprawowana przez Salezjańskich kapłanów. A przez to przyczynienie się, by Msza Św. wróciła do całego katolickiego kościoła i była sprawowana przez katolickich rzymskich kapłanów, by zaniechali oni sprawowanie posoborowej złej Mszy Novus Ordo i nie zaciągali na siebie gniewu Bożego, 

 – jako przebłaganie wobec wrogów Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim działających według zasady nie zwalczać i nie wspierać.

02.03.2020 Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Różaniec św./ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało pięcioro (1+ 4 ) wiernych/ 

Dr Stanisław Krajski, Ks. Tomasz Jochemczyk – odniesienie Ks. Woźnickiego SDB do ich słów 1.Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB kierowane do wiernych słuchających online 

– nawiązanie do ewangelii Mateusza 25,31-46 o Sądzie Ostatecznym, wezwaniach Pana Jezusa na podstawie przykładów z życia to jest o pragnieniu prawdy i miłości. 

 – wspomnienie wstawiennictwa p. Marii Sęczykowskiej – Bojar i organizacji telefonicznej rozmowy dr Stanisława Krajskiego z ks. Michałem Woźnickim. Mimo złożonej obietnicy nawiązania kontaktu, dr. Stanisław Krajski do dnia dzisiejszego nie zadzwonił i nie umówił się na spotkanie. 

– komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB w odniesieniu do braku kultury w zachowaniu dr. Stanisława Krajskiego wobec bp. Jana Pawła Lenga oraz do przewrotności wypowiedzi dr. Stanisława Krajskiego w relacji z ks. Tomaszem Jochemczykiem i jego intencjami.

 – o zaraźliwym liberalizmie na przykładzie papieża Jana XXIII.

01.03.2020- Koronka do Miłosierdzia Bożego ułożona przez papieża św. Piusa IX 

w 1847 roku dana i zaprowadzona w Kościele Katolickim oraz Modlitwa Ojca św. Piusa IX, – Adoracja i Akty uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. 

01.03.2020- Katecheza. 

 Nauka Pasyjna dla pomocy przygotowania dusz do spowiedzi- spowiedź generalna.

 Z modlitewnika Rzymskiego Katolika “Laudetur Jesus Christus”

– komentarz ks. Michał Woźnicki SDB do odczytanego fragmentu z rozdz. “O spowiedzi generalnej – co to jest spowiedź generalna ?”,

01.03.2020 Gorzkie Żale – nabożeństwo pasyjne w I niedzielę Wielkiego Postu. 

W pobożnym oddaniu czci Panu Bogu w Gorzkich Żale w śpiewie uczestniczyło dziesięcioro (1+9) wiernych. 

 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, – Pobudka Gorzkich żali, Gorzkie Żale – nabożeństwo pasyjne w I niedzielę Wielkiego Postu. W pobożnym oddaniu czci Panu Bogu w Gorzkich Żale w śpiewie uczestniczyło dziesięcioro (1+9) wiernych. 

 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, 

 – Pobudka Gorzkich żali, 

01.03.2020 Modlitwa za zdradzonych Żołnierzy Wyklętych, podobnie jak zdradzona została Msza. 

1. Modlitwa przed zamkniętymi drzwiami kościoła NMP WW -na chodniku i na kolanach:

 – dla okazania znaku, że nie ma od 50 lat miejsca w Salezjańskim kościele NMP WW dla Mszy Św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim i w innych kościołach katolickich za sprawą Soboru Watykańskiego II, papieży,

 – o przywrócenie powrotu sprawowania Mszy św Trydenckiej z wiernością Błogosławionej Piątki Salezjanów, 

 – wspomnienie o ” Żołnierzach Wyklętych” , którzy po podjętej walce w 1950 roku zostali zdradzeni, tak jak w 1969 roku został zdradzony Bóg, Kościół Św.,

– Msza Św. – komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB na temat zdrady jakiej dopuścili się w dniu 14.04.1950 polscy biskupi, przedstawiciele prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, polskiego Episkopatu, po podpisaniu aktu ze stroną rządową i zdefiniowaniu żołnierzy wyklętych jako bandytów. Podobnie postąpiono z zamianą Mszy Św.

01.03.2020 Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Kazanie/3. Modlitwa przed drzwiami kościoła/ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało jedenaścioro (2+ 9) wiernych/ Nie przyjmuj łaski Bożej na próżno, na daremno, ku potępieniu. 

 1.Informacje ks. Michała Woźnickiego SDB: 

 – w tym tygodniu w środę, piątek, sobotę przypadają suche dni (kwartalne) 

– dni postu, skupienia, pokuty,

 – w niedzielę o godz. 15 odbędzie się nabożeństwo Gorzkich Żali, kontynuacja nauki z modlitewnika z Nabożeństwa 40- godzinnego – przygotowanie do dobrej spowiedzi Wielkanocnej, 

 – zachęta do udziału w niedziele w modlitwach przed drzwiami kościoła NMP WW dla okazania znaku ” nie ma miejsca dla Mszy Św., nie ma miejsca dla nas dla katolików Mszy Św. Trydenckie”,

 przy większej frekwencji także w tygodniu po Mszy Św.( intencje, litania, prośby i dziękczynienia),

 – przypomnienie o zapisach na rekolekcje głoszone przez “samego Ducha Św. czyli przez katolickiego księdza” w Licheniu Starym. 2. Ks. Michał Wożnicki nawiązując do pouczeń św. Pawła do Koryntian, by nie przyjmowali łaski Bożej na próżno odczytuje z katechizmu z katechizmu św. Piusa X Papieża: 

 – rozdz. VII O łasce i rozdz. IX O Sakramentach czyli czym jest łaska, jakie są rodzaje, czym jest łaska uświęcająca, rodzaje i czym są łaski uświęcające,

 o sprzeciwie wobec łaski, o osiągnięciu życia wiecznego wyłącznie z łaską, o sposobie i źródłach pozyskania łaski Bożej poprzez modlitwę i Sakramenty, o najważniejszych sakramentach 

– chrzest i pokuta są to sakramenty umarłych, pozostałe zaś sakramentami żywych. 

 – program odnowienia życia chrześcijańskiego w Wielkim Poście polegający na między innymi : walka ze skutkami grzechu pierworodnego w naszej duszy poprzez modlitwę, post, jałmużnę,

 o ufności w łaskę i nie zmarnowaniu hojnej łaski od Pana Boga, o warunkach przyjęcia łaski Bożej,

 o odpowiedzi na przyjętą łaskę od Pana Boga naszym życiem, o poszukiwaniu źródeł łaski,

 o podziękowaniach Panu Bogu, 

 – ważność spowiedzi i wyznanie wszystkich grzechów śmiertelnych,

 – przypomnienie o ważności lektury Bulli “Quo primum tempore” św. Piusa V i “Krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae” kard. Alfredo Ottaviani i kard. Antonio Bacci, – omówienie zbrodni zamiany Mszy Św. wobec duszy człowieka,

 – objaśnienia wraz z przykładami dotyczące działania łaski Pana Boga i Matki Najświętszej z Kaplicy- Celi dopomagającej zbawić dusze. 

01.03.2020 Różaniec święty Modlitwa Różańcowa przed Mszą Św. w I niedzielę Wielkiego Postu 

– Różaniec św. odprawiany jest z tyt. : nie ma miejsca dla Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w Salezjańskim Kościele NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej ,

 w wielu miejscach w Polsce i świecie za sprawą reformy rewolucji Soboru Watykańskiego II, 

a faktycznie przechodzenia Kościoła na wiarę protestancką, by doprowadzić do odrzucenia wiary, odrzucenia Kościoła. 

 – Różaniec św. odbywa się w Kaplicy – Celi . Ks. Michał Woźnicki SDB ustosunkowuje się do aktualnej wypowiedzi bp. Grzegorza Balcerka i jego stosunku do Kaplicy- Celi. Zasługą bp. Grzegorza Balcerka było sprawowanie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim dla środowiska Poznania, któremu dziękował za brak zniechęcenia i bezczynności wobec przynależności do Mszy Św. Trydenckiej. 

 – Modlitwa w stałej intencji do Boga przez ręce Najświętszej Maki Bożej zwyciężającej islam, herezje, modernizm, posoborowie : 

 – o powrót Mszy Św. Wszechczasów do kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo ( bp. Grzegorz Balcerek), którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga samego, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła, 

 – o zdrowie dla każdego wiernego w tym dla p. Hanny, by sama mogła modlić się i przychodzić do Kaplicy- Celi, – o cud w “znamionach kaplicy- Celi” 

– określonej przez bp. Grzegorza Balcerka, o cud w nielegalnej Kaplicy- Celi dla posoborowych struktur, posoborowych pachołków na służbie diabła.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11.03.2020 Wprowadzenie do Różańca świętego 
Modlitwa Różańcowa w intencji: – w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji wszystkich kapłanów Salezjanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana, by kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae, którą czyniąc, zaciągają na siebie gniew Boga samego, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła,  – by za sprawą św. Józefa i przy świadomości ,że nie od nas zależy powrót mszy do Kościoła, ks. Michał Woźnicki SDB składa prośby o odwagę płynącą z katolickiej wiary, o skuteczne zerwanie ze złem, z posoborowiem , z fałszywą religią, herezją i heretykami od 50 lat.

09.03.2020 Msza Św./ 1. Ogłoszenia 
Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześcioro ( 1+ 5 ) wiernych/.  Ogłoszenia  1. a/. W nawiązaniu do Słowa Bożego ewangelii św. Jana rozdz. VIII i słów Pana Jezusa ” .. Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną. Ojciec nie zostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba…..”, ks. Michał Wożnicki SDB wyjaśnia wysiłek kapłana i wiernych do zdobycia i weryfikowania przekonania, że to co uczyniliśmy, to się niestety Panu Bogu nie podoba. Przykłady co do przekonań:  – skąd wypływało przeświadczenie papieża Jana XXIII przy zwoływaniu Soboru Watykańskiego II, że to się Bogu podoba,  – skąd wypływało przeświadczenie papieża Pawła VI za zniszczeniem Mszy Św. i pewność konsekwencji w życiu wiecznym.  b/.Ks. Michał Woźnicki powołując się na strony ks. Jacka Bałemba SDB i VERBUM CATHOLICUM zachęca do wysłuchania audycji z ks. ddr Gregoriusem Hesse, oraz do obejrzenia filmu https://www.youtube.com/watch?v=tmW7pbZXHqo ” Kryminał wokół II Soboru Watykańskiego – Ks. DDr Gregorius Hesse” i wyjaśnia,  – złamanie katolickiej zasady, że msza cicha jest mówiona wyłącznie w prezbiterium ( ks. ddr Gregoriusa Hesse). Po raz pierwszy została naruszona zasada w 1926 roku za sprawą papieża Piusa XI , który po raz pierwszy odprawił Mszę św. dialogowaną,  – znajomość zasad mszy św cichej zastosowanej w Kaplicy- Celi (główny nacisk na cichy udział wiernych) c/. Myśl przewodnia ks. Michała Woźnickiego SDB “Uważaj na świeckich, czyli uważaj na siebie” poparta przykładami “mieszania ludziom świeckim w głowach” :  – inicjatywa wiernego p. Jakuba i propozycja wiernych na spotkania z księdzem w soboty na wspólnym śniadaniu – wniosek odmowny z uzasadnieniem : dzieło obrony i powrotu Mszy Św. do kościoła NMP WW przy ul. Wronieckiej autorstwa ks. Michała Woźnickiego SDB jest poddane próbie interwencji z+D934łośliwych, diabelskich zniszczeń rękoma księdza i wiernych,  – o próbach łamania sumień współbraci SDB przez ks. insp. Jarosława Pizoń SDB i postawie wiernych w ich obronie – wniosek uzasadniający postawę współbraci,  – o kluczowym punkcie działania ks. Michała Woźnickiego SDB – zwrócenie uwagi na zasadę jawności postępowania na spotkaniach z wiernymi , na konferencjach, zjazdach , na spotkaniach rekolekcyjnych w Licheniu oraz na dostrzeżenie braku rekomendacji udziału w nich ks. Michała Woźnickiego SDB wraz z wiernymi,  – ks. Michał Woźnicki SDB wskazuje na uporządkowanie treści tablic wystawianych na modlitwę przed drzwi kościoła NMP WW, kładąc nacisk na wprowadzenie informacji przypominającej (ks.ins. Jarosławowi Pizoń SDB, ks.dyr. Arkadiuszowi Szymczak SDB działających pod nadzorem arc. Stanisława Gądeckiego) wydanie decyzji wyrzucenia po raz drugi Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie, kapłana i wiernych z kościoła NMP WW w dniu 20.12.2017 roku – i ile dni od tego czasu upłynęło, – komentarz ks. Michała Woźnickiego do ostatniego z filmów dotyczących koronawirusa z programu “Wierzę” red. Pawła Lisieckiego i red. Marka Miśko i słów :” módlcie się za papieży Franciszka i Benedykta”. 2. Modlitwa różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana w intencji: – o przywrócenie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego Kościoła NMP WW w Poznaniu, sprawowaniu jej na powrót przez wszystkich kapłanów Salezjanów, a przez to przyczynienie się, by Msza Św. Rzymska wróciła do wszystkich kościołów i była sprawowana przez katolickich rzymskich księży, by zaniechali oni sprawowania nowej mszy posoborowej Novus Ordo Missae i nie zaciągali na siebie gniewu Bożego, prawowitych papieży, książąt apostolskich św. Piotra i św. Pawła.
08.03.2020 Koronka do Miłosierdzia Bożego ułożona przez Papieża Piusa IX w 1847 roku.
 – Koronka zaprowadzona w Kościele Katolickim od 08.05.1853 roku i odmawiana jest na różańcu.- Papież Pius IX wyznacza pierwszą niedzielę po Trójcy Przenajświętszej jako obchód święta Miłosierdzia Boskiego dołączając odpust zupełny.  – Modlitwa Ojca św. Piusa IX, – Adoracja i Akty uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem.
08.03.2020 Nauka
Dla przygotowania się do dobrej spowiedzi ks. Michał Woźnicki SDB odczytuje fragment z modlitewnika Rzymskiego Katolika Świętej Tradycji “Laudetur Jesus Christus ” wyd. Antyk Marcin Dybowski Wa-wa 2019 rok – naukę katechizmową o spowiedzi generalnej:  – dla tych co do spowiedzi generalnej się przygotowują,  – dla kogo pożyteczna jest spowiedź generalna czyli z całego życia,  – przestrogi co do spowiedzi z całego życia,  – jak można odprawić spowiedź generalną.
08.03.2020 Gorzkie Żale – nabożeństwo pasyjne w I niedzielę Wielkiego Postu. 
W pobożnym oddaniu czci Panu Bogu w Gorzkich Żale w śpiewie uczestniczyło dziesięcioro (1+9) wiernych.
– Wystawienie Najświętszego Sakramentu,
– Pobudka Gorzkich żali.

08.03.2020 Modlitwa u drzwi salezjańskiego kościoła 
Modlitwa przed zamkniętymi drzwiami kościoła NMP WW za przyczyną św. Józefa -na chodniku i na kolanach dla okazania znaku, że nie ma miejsca dla Mszy Św. Tradycyjnej i katolików w tym kościele, – w stałej intencji próśb o przywrócenie tradycyjnej Mszy Św. Modlitwa w intencji ekspiacji za 50 lat sprawowania w tym kościele i w innych nowej mszy i zamknięcia drzwi przed Mszą Św. Trydencką jako zakazaną,.  – uzasadnienie zamykania drzwi kościoła NMP WW w trakcie modlitwy katolików na chodniku i o konieczności sprawowania nowej mszy w kościele NMP WW, – prośby o skruchę serc kapłanów, by odrzucili sprawowanie złej mszy Novus Ordo.08.03.2020 Kazanie 
 – W pierwszej części kazania, ks. Michał Woźnicki SDB ustosunkowuje się do dzisiejszej II niedzieli Wielkiego Postu, jako dnia dopełnienia suchych dni Wielkiego Postu i wskazuje na powtórzone we Mszy Św. śpiewy ze Środy Suchych Dni i Ewangelię z soboty. Ewangelia opowiada o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, które było momentem zwrotnym w Jego działalności.  – Przypomnienie o przeżywaniu Męki Pańskiej, rozważaniu jej w modlitwie i o wielkopostnych wyrzeczeniach dla przemiany duszy i osiągnięcia chwały niebieskiej.  – Spostrzeżenia i refleksja o zbawieniu:  a/. wskazanie na ostatnie posoborowe dokumenty Franciszka Biskupa Rzymu to jest na adhortacje posynodalne ( upomnienie, zachęta), w których nie występują dwa słowa dusza i troska o zbawienie, b/. otwarte działanie i mowa Pana Jezusa na Górze Tabor wobec uczniów – życie katolika, w którym zbawienie wieczne uzyskuje się przez łaskę i krzyż, c/. logika wieczności w przekazywanej informacji Pana Jezusa o przyszłych wydarzeniach uczniom na górze Tabor  – życie i śmierć poprzez krzyż, a spokojna śmierć innych ludzi jest owocem oddania życia przez męczenników,  d/. logika doczesności zastosowana przez Kościół  – zawieszone nawracanie żydów i muzułmanów , ponieważ droga nawracania wiedzie przez krzyż,  – zajmowanie się światem, czyli jak ma być nam dobrze w świecie,  – o znaczeniu hasła ” człowiek jest drogą kościoła” w nauczaniu papieskim. e/. o zwycięstwie Chrystusa i zwycięstwie człowieka. f/ o konieczności wyspowiadania się w życiu z całego życia,  g/. trwanie w tradycji i sprzeciw złu czyli troska o posoborowych posoborowian i sposób na ich zbawienie.
08.03.2020 Msza Św./ 1. Różaniec św. Modlitwa przed zamkniętymi drzwiami kościoła NMP WW /Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało dziewięcioro ( 2+ 7 ) wiernych/.
Wprowadzenie do Różańca świętego. 
1. Modlitwa Różańcowa w II niedzielę Wielkiego Postu w intencji:  – w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji wszystkich kapłanów Salezjanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana, by kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae, którą czyniąc, zaciągają na siebie gniew Boga samego, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła,  – o łaski trwania w Poście dla każdego z wiernych przez post, jałmużnę , modlitwę,  – troski o własną duszę , dać Panu Bogu odpowiedź na dzieło jego Zbawienia. 
07.03.2020 Msza Św./ 1. Godzinki do NMP. Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześcioro ( 1+5 ) wiernych/. 
 Godzinki i Różaniec online 1.Śpiewanie i rozważanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny przy udziale sześcioro wiernych. 2. Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła.
06.03.2020 Wprowadzenie do Różańca świętego 
Modlitwa Różańcowa  -w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji wszystkich kapłanów Salezjanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana, by kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae, którą czyniąc, zaciągają na siebie gniew Boga samego, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła,  – jako błaganie o poruszenie hardych serc kapłanów, by odwrócili się od herezji, od schizm i odmówili swego udziału w diabelskim planie niszczenia Kościoła od wewnątrz,  – uproszenia o łaskę odwrotu od grzechu tych, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci wiecznej za zdradę wiary katolickiej.
06.03.2020 Msza Św./  Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześcioro ( 1+ 5 ) wiernych 
Ogłoszenia.  – Zachęta ks. Michała Woźnickiego do włączenia się w akcję Centrum Kulturalne LEPANTO (Centro Culturale Lepanto) , którego założycielem i przewodniczącym jest historyk i publicysta – prof. Roberto baron de Mattei . Akcja dotyczy złożenia podpisu pod petycją do biskupa Lourdes. W Lourdes we Francji zamknięto wszystkie baseny, w których zanurzają się chorzy, po wydanym przez francuskie ministerstwo zdrowia zakazie zgromadzeń, by zapobiec szerzeniu się koronawirusa,  – Refleksja ks. Michała Woźnickiego SDB : moc uzdrawiająca należy do Pana Boga , wiara do człowieka, woda jest substancją, w której mogą się dziać cuda uzdrowień.  – Ks. Michał Woźnicki SDB odczytuje wiernym list odpowiedź odnośnie pisemnej wypowiedzi bp. Grzegorza Balcerka i jego stosunku do Kaplicy- Celi.  – Wspomnienie i komentarz ze spotkania z ks.dyr. Arkadiuszem Szymczakiem SDB w zakrystii kościoła NMP WW w grudniu 2017 roku i rozmowie o sprawowaniu Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. Ze strony ks. dyr. Arkadiusza Szymczaka SDB rozmowa została zakończona propozycją udania się z tą sprawą do Kurii Poznańskiej.
06.03.2020 . Droga krzyżowa 
– Ks. Michał Woźnicki SDB rozpoczyna nabożeństwo drogi krzyżowej z rozmyślaniami z książeczki dla wiernych ” Mój niedzielny mszalik” wyd. Nowy Jork 1939 r. autorstwa ks. apostolskie ks. Józefa Stedmana. – Obietnica Pana Jezusa objawiona pewnemu świętemu o rozpamiętywaniu męki Chrystusa Pana i wybawieniu od mąk piekielnych. – Wspomnienie z rekolekcji ignacjańskich o codziennym nabożeństwie drogi krzyżowej przypominającej wiernym o męce w celu odkupienia ludzkości.  – Skrótowe odtworzenie drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu wraz z dopowiedzeniami ks. Michała Woźnickiego SDB przy każdej z czternastu stacji.
05.03.2020 Wprowadzenie do Różańca świętego.
1. Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana :  – dla znaku: nie ma miejsca dla Mszy Św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w Salezjańskim Kościele NMP WW w Poznaniu ul. Wroniecka 9 oraz w sercach kapłanów,  – z tytułu zastąpienia Mszy Św. Trydenckiej nową mszą Novus Ordo przy autorytecie papieży, Soboru Watykańskiego II, w tym przez 27 lat polskiego papieża, z udziałem wszystkich hierarchów polskich, – przebłaganie za grzechy w których mamy swój współudział , – ekspiacja o przywrócenie Mszy św. Trydenckiej do Salezjańskiego Kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, by została na powrót sprawowana przez Salezjańskich kapłanów. A przez to przyczynienie się, by Msza Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim wróciła do każdego katolickiego kościoła i była sprawowana przez katolickich rzymskich kapłanów, by zaniechali oni sprawowanie posoborowej złej Mszy Novus Ordo i nie zaciągali na siebie gniewu Bożego, – za tych kapłanów, którzy cierpią z powodu grzechów pasterzy Kościoła.
05.03.2020 Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Różaniec św./ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało pięcioro (1+4 ) wiernych/
 Ogłoszenia 1. – Wiadomość ze strony ks. Jacka Bałemba SDB – https://verbumcatholicum.com/2020/03/04/goniec-tradycji-1-numer-nowego-pisma/ o ukazaniu się pierwszego numeru pisma “Goniec Tradycji” czyli nowej formie przywracania powrotu do świętej katolickiej tradycji,  – wprowadzenie do nowego pisma napisane przez ks. Jacka Bałemba SDB verbumcatholicum https://verbumcatholicum.com/2020/03/05/upominanie-jest-obowiazkiem-katolickiego-duchownego/, – przypomnienie i zaproszenie do zapisu i udziału w rekolekcjach na temat ” Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie” 27-29.03.2020 Licheń Stary,  – ks. Michał Woźnicki SDB odczytuje i komentuje treść dotyczącą e-mail od wiernego na temat nieścisłości w tłumaczeniu modlitwy “Do św. Michała Archanioła” z języka łacińskiego na język polski oraz proponuje odmawianie tej modlitwy z tłumaczeniem z Modlitewnika Rzymskiego Katolika “Laudetur Jesus Christus” str.237,  – dopowiedzenie ks. Michała Woźnickiego SDB z tytułu wygłoszonego kazania na temat koronowirusa “że epidemia to kara za homoseksualizm i aborcję”. Kazanie wygłosił ks. Leonard Wilczyński SDB duszpasterza akademickiego z parafii Św. Michała Archanioła we Wrocławiu.

04.03.2020 1. Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana : O zwyciężenie ducha posoborowia, ducha prymatu doczesności nad wiecznością. 
 – dla znaku: nie ma miejsca dla Mszy Św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w Salezjańskim Kościele NMP WW w Poznaniu ul. Wroniecka 9 oraz w sercach kapłanów,  – z tytułu ulegnięcia herezji, modernizmu, – przebłaganie za grzechy w których mamy swój współudział ,  – ekspiacja o przywrócenie Mszy św. Trydenckiej do Salezjańskiego Kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, by została na powrót sprawowana przez Salezjańskich kapłanów. A przez to przyczynienie się, by Msza Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim wróciła do całego katolickiego kościoła i była sprawowana przez katolickich rzymskich kapłanów, by zaniechali oni sprawowanie posoborowej złej Mszy Novus Ordo i nie zaciągali na siebie gniewu Bożego.
04.03.2020 Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześcioro (1+5 ) wiernych/ Modlitwą i postem zwyciężamy w sobie i w bliźnich ducha księcia tego świata, diabła. 
1- przypomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB o przypadającym dzisiaj, w najbliższy piątek oraz sobotę suchych dniach Wielkiego Postu czyli dniach modlitw o ducha pokuty połączonych z postem ścisłym, – wzmianka o hiobowym mailu, wytworze młodego wiernego p. Szymona Stańczyka,  – ustosunkowanie się ks. Michała Woźnickiego SDB do pisma mailowego p. Szymona Stańczyka jako diabelskiej serdecznej troski o księdza i wiernych oraz wyjaśnienie, że ten rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwą i postem,  – nauka ks. Michała Woźnickiego SDB dotycząca wartości miłowania bliźniego, której miarą jest Chrystus ofiarowujący się za nasze zbawienie oraz o sile Najświętszej Ofiary i Eucharystii.
03.03.2020 Wprowadzenie do Różańca Świętego. Ks. Michał Woźnicki SDB
1. Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana :  – dla znaku: nie ma miejsca dla Mszy Św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w Salezjańskim Kościele NMP WW w Poznaniu ul. Wroniecka 9 oraz w sercach kapłanów,  – z tytułu trwającej od 50 lat rewolucji i zamiany katolickiej wiary w posoborowie czyli w nową religię , nową wiarę oraz zerwania z tradycją katolicką, prowadzącą do protestantyzacji i apostazji,  – jako błaganie o wsparcie wysiłków, by Msza św. Trydencka została przywrócona do Salezjańskiego Kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, by została na powrót sprawowana przez Salezjańskich kapłanów. A przez to przyczynienie się, by Msza Św. wróciła do całego katolickiego kościoła i była sprawowana przez katolickich rzymskich kapłanów, by zaniechali oni sprawowanie posoborowej złej Mszy Novus Ordo i nie zaciągali na siebie gniewu Bożego,  – prośby o łaskę postu i wytrwania w poście z tytułu suchych dni kwartalnych.
03.03.2020 Uzupełnienie zeznania do sądu;Projekt odpowiedzi JE ks.Biskupowi;Ks.Bosko a koronawirus. 
 Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Różaniec św./ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało pięcioro (1+4 ) wiernych/ 1.a. /Ks. Michał Woźnicki SDB prezentuje wiernym pismo uzupełniające do zeznania z dnia rozprawy w Sądzie Rejonowym , a dotyczące jednego z pięciu pytań mec. Artura Skiba pełnomocnika ks. Rektora Arkadiusza Szymczaka- powoda.  Ks. Michał Woźnicki SDB stwierdza:  – niezasadność pytania o herezję św. Jana Pawła II w procesie cywilnym o eksmisję,  – w pytaniu zawarta jest sugestia dla kościelnych władz o szerzenie herezji przez pozwanego i nałożenie kary ekskomuniki,  – sprawa nie ma podłoża religijnego, doktrynalnego i moralnego,  – odpowiedź zawiera się w szerokim kontekście teologicznym.  b/.Odpowiedź wyjaśniająca ks. Michała Woźnickiego SDB skierowana do bp. Grzegorza Balcerka Kurii Poznańskiej – dotyczy pisma z dnia 13.02.2020 roku – domaganie się od ks.bp.Grzegorza Balcerka i wskazanie na piśmie kanonicznej podstawy prawnej umożliwiającej interwencję w sprawie ks. Michała Woźnickiego SDB,  – uzasadnienie, że dla obrony prawdy i obrony koniecznej złożony został wniosek o wstawienie się przed Sądem w charakterze świadków ks. ins. Jarosław Pizoń SDB, Ordynariusz Diecezji Poznańskiej arc. Stanisław Gądecki.  c/. Zachęta ks. Michała Woźnickiego SDB do zapoznania się z tekstem prof. Grzegorza Kucharczyka ” Antidotum na wirus: jeszcze mniej sacrum “https://www.pch24.pl/antidotum-na-wirus–jeszcze-mniej-sacrum,74353,i.html .Wspomnienie z historii epidemii cholery z 1854 roku z okresu działalności ks. Jana Bosko. Ks. Jan Bosko wezwał wychowanków do opieki nad zarażonymi i jednocześnie zapewnił im zdrowie, za cenę wytrwania w stanie łaski uświęcającej.
02.03.2020 Wprowadzenie do Różańca, o przywrócenie Mszy Św. Trydenckiej do Kościoła na Wroniecką 9. 
1. Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana , w której odprawiana jest Msza Św. Trydencka :  – dla znaku: nie ma dla niej miejsca w Kościele NMP WW w Poznaniu ul. Wroniecka 9 oraz w sercach kapłanów, – za sprawą 50 lat rewolucji i zamiany katolickiej wiary w posoborowie czyli w nową religię , nową wiarę,  – jako błaganie o wsparcie wysiłków, by Msza św. Trydencka została przywrócona do Salezjańskiego Kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, by została na powrót sprawowana przez Salezjańskich kapłanów. A przez to przyczynienie się, by Msza Św. wróciła do całego katolickiego kościoła i była sprawowana przez katolickich rzymskich kapłanów, by zaniechali oni sprawowanie posoborowej złej Mszy Novus Ordo i nie zaciągali na siebie gniewu Bożego,  – jako przebłaganie wobec wrogów Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim działających według zasady nie zwalczać i nie wspierać.
02.03.2020 Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Różaniec św./ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało pięcioro (1+ 4 ) wiernych/ 
Dr Stanisław Krajski, Ks. Tomasz Jochemczyk – odniesienie Ks. Woźnickiego SDB do ich słów 1.Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB kierowane do wiernych słuchających online – nawiązanie do ewangelii Mateusza 25,31-46 o Sądzie Ostatecznym, wezwaniach Pana Jezusa na podstawie przykładów z życia to jest o pragnieniu prawdy i miłości.  – wspomnienie wstawiennictwa p. Marii Sęczykowskiej – Bojar i organizacji telefonicznej rozmowy dr Stanisława Krajskiego z ks. Michałem Woźnickim. Mimo złożonej obietnicy nawiązania kontaktu, dr. Stanisław Krajski do dnia dzisiejszego nie zadzwonił i nie umówił się na spotkanie. – komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB w odniesieniu do braku kultury w zachowaniu dr. Stanisława Krajskiego wobec bp. Jana Pawła Lenga oraz do przewrotności wypowiedzi dr. Stanisława Krajskiego w relacji z ks. Tomaszem Jochemczykiem i jego intencjami. – o zaraźliwym liberalizmie na przykładzie papieża Jana XXIII.
01.03.2020- Koronka do Miłosierdzia Bożego ułożona przez papieża św. Piusa IX 
w 1847 roku dana i zaprowadzona w Kościele Katolickim oraz Modlitwa Ojca św. Piusa IX, – Adoracja i Akty uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. 
01.03.2020- Katecheza. 
 Nauka Pasyjna dla pomocy przygotowania dusz do spowiedzi- spowiedź generalna.
 Z modlitewnika Rzymskiego Katolika “Laudetur Jesus Christus”
– komentarz ks. Michał Woźnicki SDB do odczytanego fragmentu z rozdz. “O spowiedzi generalnej – co to jest spowiedź generalna ?”,
01.03.2020 Gorzkie Żale – nabożeństwo pasyjne w I niedzielę Wielkiego Postu. 
W pobożnym oddaniu czci Panu Bogu w Gorzkich Żale w śpiewie uczestniczyło dziesięcioro (1+9) wiernych.  – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, – Pobudka Gorzkich żali, Gorzkie Żale – nabożeństwo pasyjne w I niedzielę Wielkiego Postu. W pobożnym oddaniu czci Panu Bogu w Gorzkich Żale w śpiewie uczestniczyło dziesięcioro (1+9) wiernych.  – Wystawienie Najświętszego Sakramentu,  – Pobudka Gorzkich żali, 
01.03.2020 Modlitwa za zdradzonych Żołnierzy Wyklętych, podobnie jak zdradzona została Msza. 
1. Modlitwa przed zamkniętymi drzwiami kościoła NMP WW -na chodniku i na kolanach: – dla okazania znaku, że nie ma od 50 lat miejsca w Salezjańskim kościele NMP WW dla Mszy Św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim i w innych kościołach katolickich za sprawą Soboru Watykańskiego II, papieży, – o przywrócenie powrotu sprawowania Mszy św Trydenckiej z wiernością Błogosławionej Piątki Salezjanów,  – wspomnienie o ” Żołnierzach Wyklętych” , którzy po podjętej walce w 1950 roku zostali zdradzeni, tak jak w 1969 roku został zdradzony Bóg, Kościół Św.,- Msza Św. – komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB na temat zdrady jakiej dopuścili się w dniu 14.04.1950 polscy biskupi, przedstawiciele prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, polskiego Episkopatu, po podpisaniu aktu ze stroną rządową i zdefiniowaniu żołnierzy wyklętych jako bandytów. Podobnie postąpiono z zamianą Mszy Św.
01.03.2020 Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Kazanie/3. Modlitwa przed drzwiami kościoła/ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało jedenaścioro (2+ 9) wiernych/ Nie przyjmuj łaski Bożej na próżno, na daremno, ku potępieniu. 
 1.Informacje ks. Michała Woźnickiego SDB:  – w tym tygodniu w środę, piątek, sobotę przypadają suche dni (kwartalne) – dni postu, skupienia, pokuty, – w niedzielę o godz. 15 odbędzie się nabożeństwo Gorzkich Żali, kontynuacja nauki z modlitewnika z Nabożeństwa 40- godzinnego – przygotowanie do dobrej spowiedzi Wielkanocnej,  – zachęta do udziału w niedziele w modlitwach przed drzwiami kościoła NMP WW dla okazania znaku ” nie ma miejsca dla Mszy Św., nie ma miejsca dla nas dla katolików Mszy Św. Trydenckie”, przy większej frekwencji także w tygodniu po Mszy Św.( intencje, litania, prośby i dziękczynienia), – przypomnienie o zapisach na rekolekcje głoszone przez “samego Ducha Św. czyli przez katolickiego księdza” w Licheniu Starym. 2. Ks. Michał Wożnicki nawiązując do pouczeń św. Pawła do Koryntian, by nie przyjmowali łaski Bożej na próżno odczytuje z katechizmu z katechizmu św. Piusa X Papieża:  – rozdz. VII O łasce i rozdz. IX O Sakramentach czyli czym jest łaska, jakie są rodzaje, czym jest łaska uświęcająca, rodzaje i czym są łaski uświęcające, o sprzeciwie wobec łaski, o osiągnięciu życia wiecznego wyłącznie z łaską, o sposobie i źródłach pozyskania łaski Bożej poprzez modlitwę i Sakramenty, o najważniejszych sakramentach – chrzest i pokuta są to sakramenty umarłych, pozostałe zaś sakramentami żywych.  – program odnowienia życia chrześcijańskiego w Wielkim Poście polegający na między innymi : walka ze skutkami grzechu pierworodnego w naszej duszy poprzez modlitwę, post, jałmużnę, o ufności w łaskę i nie zmarnowaniu hojnej łaski od Pana Boga, o warunkach przyjęcia łaski Bożej, o odpowiedzi na przyjętą łaskę od Pana Boga naszym życiem, o poszukiwaniu źródeł łaski, o podziękowaniach Panu Bogu,  – ważność spowiedzi i wyznanie wszystkich grzechów śmiertelnych, – przypomnienie o ważności lektury Bulli “Quo primum tempore” św. Piusa V i “Krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae” kard. Alfredo Ottaviani i kard. Antonio Bacci, – omówienie zbrodni zamiany Mszy Św. wobec duszy człowieka, – objaśnienia wraz z przykładami dotyczące działania łaski Pana Boga i Matki Najświętszej z Kaplicy- Celi dopomagającej zbawić dusze. 
01.03.2020 Różaniec święty Modlitwa Różańcowa przed Mszą Św. w I niedzielę Wielkiego Postu 
– Różaniec św. odprawiany jest z tyt. : nie ma miejsca dla Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w Salezjańskim Kościele NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej , w wielu miejscach w Polsce i świecie za sprawą reformy rewolucji Soboru Watykańskiego II, a faktycznie przechodzenia Kościoła na wiarę protestancką, by doprowadzić do odrzucenia wiary, odrzucenia Kościoła.  – Różaniec św. odbywa się w Kaplicy – Celi . Ks. Michał Woźnicki SDB ustosunkowuje się do aktualnej wypowiedzi bp. Grzegorza Balcerka i jego stosunku do Kaplicy- Celi. Zasługą bp. Grzegorza Balcerka było sprawowanie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim dla środowiska Poznania, któremu dziękował za brak zniechęcenia i bezczynności wobec przynależności do Mszy Św. Trydenckiej.  – Modlitwa w stałej intencji do Boga przez ręce Najświętszej Maki Bożej zwyciężającej islam, herezje, modernizm, posoborowie :  – o powrót Mszy Św. Wszechczasów do kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo ( bp. Grzegorz Balcerek), którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga samego, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła,  – o zdrowie dla każdego wiernego w tym dla p. Hanny, by sama mogła modlić się i przychodzić do Kaplicy- Celi, – o cud w “znamionach kaplicy- Celi” – określonej przez bp. Grzegorza Balcerka, o cud w nielegalnej Kaplicy- Celi dla posoborowych struktur, posoborowych pachołków na służbie diabła.