Walka o Mszę Św.

Ważne fakty mające wpływ na obecny status Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim oraz odprawiającego tę Mszę Św. salezjanina – Ks. Michała Woźnickiego.
Obecnie Msza Św. Odprawiana jest w Kaplicy-Celi przy salezjańskim kościele NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9

Rok 2021

19-20 marca 2021
Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi z Wronieckiej 9 brali udział w Rekolekcjach Wielkopostnych Tradycji katolickiej, które odbywały się w Licheniu Starym.
więcej na ten temat tutaj.

17-18 marca 2021
Spotkanie Ks. Michała Woźnickiego SDB z Panią Doktor Anną Martynowską oraz z lekarzami i specjalistami którzy przeprowadzają badania Kapłana.
Werdykt: Ksiądz przebył bakteryjne zapalenie płuc.
więcej na ten temat tutaj.

16 marca 2021
Ks. Michał Woźnicki SDB odbiera 17-stronicowe uzasadnienie nieprawomocnego wyroku w sprawie z powództwa Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego pw. MB Wspomożenia Wiernych w Poznaniu przy interwencji ubocznej Miasta Poznań przeciwko “Michałowi Woźnickiemu” o opróżnienie lokalu mieszkalnego.
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 16.03.2021 r. – do odsłuchania tutaj.

13 marca 2021
JE Abp Jan Paweł Lenga odprawia Mszę Św. w rycie rzymskim z intencją za Księdza Michała Woźnickiego SDB ( o potrzebne łaski i zdrowie)
W tej intencji podczas choroby Kapłana w kolejnych dniach, w różnych miejscach polski i za granicą kilku kapłanów składa Panu Bogu Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim:
(m.in. Licheń, Gietrzwałd, Rzeszów, Gdańsk, Cieszków, Reclinghausen).
13.03.2021 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB jest tak słaby, że nie jest w stanie złożyć Ofiary Mszy Św.

8 marca 2021
Wierni z Wronieckiej modlą się u drzwi salezjańskiego kościoła o potrzebne łaski i dar zdrowia dla Ks. Michała Woźnickiego SDB.
W trakcie modlitwy w bramie nieopodal staje Ks. Jacek Bielski SDB i mówi:
“Dobrze by było, gdybyście przestali tutaj pajacować”
Jeden z wiernych odpowiedział: “Modlimy się”
a ksiądz na to: “nie wiem po co” – “Idźcie do domu”.

4 marca 2021
Choroba Kapłana – Księdza Michała Woźnickiego SDB.
Na początku – zwykłe przeziębienie, później gorączka, kaszel – nie można znaleźć lekarza, który przyjechałby na Wroniecką i zwyczajnie zbadał Księdza.
“Od roku nie ma grypy – teraz jest tylko Covid” mówi znajomy lekarz. Odmawia przyjazdu do chorego. Nie jest jedyny.
Jak nie dasz się przebadać na Covid – lekarze nie udzielą Ci pomocy.
Choroba trwa ponad 2 tygodnie. 18 marca, oddalony o 300 km lekarz, do którego udaje się Kapłan orzeka na podstawie badań: przebył Ksiądz zapalenie płuc.
Za Kapłana, o potrzebne łaski i dar zdrowia codziennie modlą się u drzwi kościoła wierni z Wronieckiej .
Stan Kapłana jest taki, że przerwane są transmisje Mszy Św. online.
Kapłan z trudnością (w dużej części na siedząco) odprawia Ofiarę Mszy Św.

1 marca 2021
Ks. Michał Woźnicki SDB rozpoczął czytać marcowe czytanki ku czci Św. Józefa na podstawie książeczki pt. “Miesiąc marzec”. Więcej na ten temat tutaj

Po rannej Mszy Św. Kapłan udał się na Jasną Górę aby sprawę zmagania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu polecić w modlitwie Matce Boskiej Częstochowskiej. Więcej na ten temat tutaj

27 lutego 2021
18 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim do Sanktuarium w Tulcach.
Do Tulec dotarł Kapłan i 8 wiernych. Więcej na ten temat tutaj

26 lutego 2021
Ks. Michał Woźnicki SDB do codziennych modlitw związanych z Różańcem dołącza na stała intencję żeby Pan Jezus otworzył serca miejscowych kapłanów na skarb Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.

Ks. Michał Woźnicki SDB odnosi się do odbytej w tym dniu w Sądzie Rejonowym w Poznaniu rozprawy “obwinionego ministranta” w związku z interwencją nasłanej przez współbraci Salezjanów policji w dniu 19.10.2020r. podczas której funkcjonariusze brutalnie wyciągnęli sprzed ołtarza Kapłana w szatach liturgicznych oraz ministranta.
Więcej ten temat- tutaj


22 lutego 2021
Podczas kazania Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do uroczystej inauguracji Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Poznaniu, która odbyła się dzień wcześniej w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach.
Więcej o “zamaskowanej inauguracji” – tutaj

21 lutego 2021
Pierwsze w tegorocznym Wielkim Poście Gorzkie Żale w Kaplicy-Celi.
Na zakończenie Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił naukę wraz z fragmentem książeczki Ks. Feliksa Cozela SJ pt. : “Msza Święta jej znaczenie, pożytki, obrzędy i sposoby słuchania” : do odsłuchania tutaj

Ks. Michał Woźnicki SDB rozpoczyna głosić cykl nauk wielkopostnych na podstawie książki autorstwa Księdza Feliksa Cozela TJ, pt. “Msza Święta. Jej znaczenie, korzyści, obrzędy i sposoby słuchania”. Więcej ten temat- tutaj

19 lutego 2021
Pierwsza w tegorocznym Wielkim Poście Droga Krzyżowa w Kaplicy-Celi.
Słowa Ks. Michała Woźnickiego SDB wypowiadane podczas nabożeństwa do odsłuchania tutaj.
Ogłoszenia podczas Mszy Św. Ks. Michała Woźnickiego SDB ” kolejny tryumf posoborowia tj. o Franciszku w roli akwizytora”- do odsłuchania tutaj.

Na Policji, do Policji, na Policję… Kolejni wierni z Wronieckiej są wzywani do składania zeznań w licznych sprawach związanych z interwencjami Policji wzywanej bezpodstawnie (co potwierdzają już postanowienia sądu) przez księży Salezjanów z Wronieckiej 9.
Sprawę licznych nieprawidłowości podczas interwencji policji na Wronieckiej 9 bada Prokuratura Rejonowa Poznań- Stare Miasto. Więcej ten temat- tutaj

17 lutego 2021
Środa Popielcowa – posypanie przez Ks. Michała Woźnickiego SDB głów popiołem.
Więcej ten temat- tutaj

14-16 lutego 2021
Nabożeństwo Czterdziestogodzinne przed Wielkim Postem. Ks. Michał Woźnicki SDB i wierni czuwali przez trzy dni przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.
Kapłan głosił nauki na temat Sakramentu Spowiedzi na podstawie książki Ks. Feliksa Cozela SJ pt. : “Spowiedź. Jaką być powinna i jak się do niej przygotować”.
Więcej ten temat- tutaj

14 lutego 2021
Salezjanie po raz kolejny nie klękają przed Najświętszym Sakramentem. Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do kolejnej sytuacju, tym razem gdy ks. rektor Arkadiusz Szymczak, mimo zwracanej uwagi nie przyklęknął przed Panem Jezusem.
Więcej ten temat- tutaj

13 lutego 2021
Ks. Michał Woźnicki SDB udał się na pogrzeb śp. Ryszarda Szurkowskiego.
Kapłan wielokrotnie odnosił się w aspekcie wiary do życia i śmierci znanego kolarza.
Więcej ten temat- tutaj

11 lutego 2021
Ks. rektor Arkadiusz Szymczak SDB odebrał, kolejne już, pismo wiernych z Wronieckiej domagających się przywrócenia codziennej Mszy Św. w rycie rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Więcej ten temat- tutaj

9 lutego 2021
Ks. Michał Woźnicki SDB odczytał treści oficjalnych pism dotyczących Kapłana- do odsłuchania tutaj.
Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu odmówił wszczęcia postępowania przeciwko Ks. Michałowi Woźnickiemu obwinionemu o to, że w dniach 19,20 i 21 października 2020r. “w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 w Domu Zakonnym Towarzystwa Salezjańskiego w pomieszczeniu opisanym jako Kaplica, będąc osobą sprawującą kult religijny nie zapewnienia 7m2 powierzchni na 1 osobę”
Sąd jednoznacznie wskazał, iż Kaplica- Cela nie jest miejscem publicznym.
Dodatkowo Sąd stwierdził, że “pociąganie do odpowiedzialności karnej za zachowania wskazane w sentencji postanowienia nie znajdowało podstawy prawnej, co wyłącza odpowiedzialność za wykroczenia z art. 54 k.w.”

7 lutego 2021
Ks. Michał Woźnicki SDB podczas kazania “A Quo Primum – zabezpieczyć życie owieczek przed zatruciem żydowską perfidią” pyta: “..pod koloratką , i teraz domyśl się czy to jest czarna piuska, czy czarna jarmułka? – Arcybiskup Stanisław Gądecki – następca Apostołów… (…) Co miał na myśli Ks. prof. Leszek Wilczyński, mówiąc rabin?”
więcej na ten temat – tutaj

Zmiana tajemnic Żywego Różańca w ramach którego wierni modlą się z intencją o Boże błogosławieństwo dla Księdza Michała Woźnickiego SDB oraz o potrzebne Kapłanowi łaski w zmaganiu o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do Salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Utworzono już Różę Różańcową mężczyzn, dwie pełne Róże Różańcowe niewiast i tworzy się kolejna Róża mężczyzn – łącznie w intencji Kapłana codziennie modli się na Różańcu ponad pięćdziesiąt osób. Więcej o Żywym Różańcu- tutaj

31 stycznia 2021
Niedzielną Mszę Św. zagłusza głośno grające w mieszkaniu ks. rektora Arkadiusza Szymczaka radio.
Popołudniu Ks. Michał Woźnicki SDB kończy ostatnią wizytę kolędową u wiernych.

30 stycznia 2021
17 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim do Sanktuarium w Tulcach odbywa się w przepięknej zimowej scenerii.
Do Tulec dotarł Kapłan i 12 wiernych z różnych części Polski. Więcej na ten temat tutaj

29 stycznia 2021
Ks. Michał Woźnicki SDB udaje się z z Wiatykiem i Sakramentem Ostatniego Namaszczenia do wiernej – Pani Seniorki.

23 stycznia 2021
Ks. Michał Woźnicki SDB kończy głosić ponad miesięczny cykl nauk na temat “Co Kościół Katolicki naucza o małżeństwie”. Kapłan głosił nauki na podstawie książki O. Hardy Schilgena T. J. “Na usługach Stwórcy. Wiązanka myśli dla katolickich nowożeńców i małżonków”.
Więcej ten temat- tutaj

15 stycznia 2021
Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w którym Sędzia postanawia odmówić wszczęcia postępowania przeciw ministrantowi Jakubowi Zygarłowskiemu z tytułu nie zakrywania ust i nosa podczas nabożeństwa 19 i 20 października 2020 r.
W uzasadnieniu Sędzia Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto stwierdził m.in. iż pomieszczenia (Kaplicy-Celi) nie można uznawać za miejsce publiczne oraz że obowiązek zakrywania ust i nosa wykraczał poza ramy upoważnienia ustawowego.
Więcej ten temat- tutaj

10 stycznia 2021
Ks. Michał Woźnicki SDB poświęcił nowy obraz- Św. Piusa X, który zawisł w Kaplicy-Celi nad drzwiami wejściowymi. Słowo Kapłana na temat powieszenia obrazu Św. Piusa X do odsłuchania tutaj. Poświęcenie obrazu do obejrzenia tutaj.

9 stycznia 2021
Mijają 3 lata od czasu, kiedy po wyrzuceniu przez ks. rektora Arkadiusza Szymczaka SDB Mszy Św. w rycie rzymskim z salezjańskiego kościoła Ksiądz Michał Woźnicki SDB zaczął ponownie odprawiać Mszę Św. w Kaplicy-Celi.
Widać nie ma przypadku w tym, że tego samego dnia- trzy lata później, na korytarzu nad drzwiami Kaplicy-Celi zostaje zawieszony krzyż. Więcej ten temat- tutaj

8 stycznia 2021
W ogłoszeniach Ks. Michał Woźnicki SDB odpowiedział Księdzu dr hab. Piotrowi Natankowi na pytanie: “Kim ty jesteś?” –  do odsłuchania tutaj

7 stycznia 2021
Ks. Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach odniósł się do emitowanego w telewizji występu sylwestrowego dwóch polskich artystek. “Hola, hola podstarzałe, spróchniałe matrony…”
Słowa kapłana odbiły się szerokim echem w mediach. Więcej ten temat- tutaj

6 stycznia 2021
Powstaje Żywy Różaniec. Oficjalnie rozpoczęła się z inicjatywy wiernych z Wronieckiej, w ramach dwóch Róż Różańcowych, modlitwa różańcowa z intencją: o Boże błogosławieństwo dla Księdza Michała Woźnickiego SDB oraz o potrzebne Kapłanowi łaski w zmaganiu o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do Salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Powstały dwie pierwsze Róże Różańcowe- jedna męska i jedna niewiast.
Ogłoszenie Ks. Michała Woźnickiego SDB na ten temat do odsłuchania tutaj
Zasady oraz informacje szczegółowe jak dołączyć do Róży Różańcowej znajdują się na stronie Żywy Różaniec w zakładce “Walka o Mszę Św.”

Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się (do odsłuchania tutaj) do słów Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z 02.01.2021 r. w której Ks. Abp wypowiada się na temat Księdza Woźnickiego. Więcej ten temat- tutaj

3 stycznia 2021
Po zakończeniu posoborowej mszy odprawianej o godz. 10:00 Ks. Michał Woźnicki SDB wszedł wraz z wiernymi do Salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych aby po wczorajszym zajściu (wzywaniu przez Salezjanów policji z tytułu przeszkadzającego im kolędowania) tym razem w kościele kolędować Panu Jezusowi w żłóbku położonemu.
Wychodzący z zakrystii ks. Rektor Arkadiusz Szymczak oraz ks. Jacek Bielski nie odważyli się na wypowiedzenie do Kapłana i wiernych choćby słowa. Tym razem nie wezwali oni policji. Więcej ten temat- tutaj

2 stycznia 2021
Planowane wcześniej w innym miejscu Kolędowanie odbyło się decyzją Ks. Michała Woźnickiego SDB na Wronieckiej 9. Po Mszy Św. Kapłan rozpoczął Nabożeństwo przy Żłóbku połączone z kolędowaniem, w którym uczestniczyli licznie przybyli z różnych miejsc Polski wierni katolicy.
Księżom Salezjanom kolędowanie przeszkadzało. Po raz kolejny wezwali oni (Ks. Dawid Nowak SDB) policję, która jako przyczynę interwencji podawała zakłócanie porządku publicznego oraz przepisy covidowe. Policjanci legitymowali wiernych stojących na korytarzu. Po raz kolejny policjanci zakłócili też kult religijny. Jedną z wiernych – Panią Dorotę zabrali na komisariat. Więcej ten temat- tutaj

W związku z tymi działaniami zostały złożone liczne skargi na działanie policji. Słowo Kapłana na ten temat  do odsłuchania tutaj

Rok 2020

31 grudnia 2020
16 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim do Sanktuarium w Tulcach.
Do Tulec dotarł Kapłan i 10 wiernych w dwóch grupach. Więcej na ten temat tutaj

29 grudnia 2020
Ks. Michał Woźnicki SDB wzywany jest na policję “w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie w sprawie o wykroczenie z artykułu 116 kw. w związku z par. 25 ust.1 punkt 2 lit. a”.
Sprawa dotyczy przekroczenia zakazów i nakazów w związku z wprowadzonym stanem epidemii… Więcej ten temat- tutaj

24 grudnia 2020
Boże Narodzenie. Pasterka w Kaplicy- Celi przy Wronieckiej 9. Więcej ten temat- tutaj

23 grudnia 2020
Kłamca i manipulator Pan “Maciej z Poznania” atakuje w swoich materiałach Ks. Michała Woźnickiego SDB. Kapłan odnosi się do tych materiałów. Więcej ten temat- tutaj

22 grudnia 2020
Ks. Michał Woźnicki SDB odbiera z poczty, wydany 8 grudnia przez Pana Mariusza Gotowskiego -Sędziego Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto nieprawomocnego wyroku nakazującego opuszczenie, opróżnienie i wydanie powodowi: Domowi Zakonnemu Towarzystwa Salezjańskiego pw. MB Wspomożenia Wiernych w Poznaniu zajmowanego lokalu mieszkalnego nr 23 położonego przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu. Więcej ten temat- tutaj

21 grudnia 2020
W tych dniach mijają trzy lata od pierwszych publikowanych w internecie ogłoszeń Ks. Michała Woźnickiego oraz od wyrzucenia z kościoła przez ks. rektora Arkadiusza Szymczaka Mszy Św. w rycie rzymskim wraz z kapłanem i wiernymi.
Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do tych zdarzeń wielokrotnie.
Więcej ten temat- tutaj

20 grudnia 2020
Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi z Wronieckiej udają się do Międzyborza na Rekolekcje adwentowe „Pilnuj czytania” głoszone przez Ks. Jacka Bałembę SDB.
Więcej ten temat- tutaj

18 grudnia 2020
Kto podszywa się pod Ks. Michała Woźnickiego SDB? Więcej ten temat- tutaj
Kto nieprawnie odbiera korespondencję Ks. Michała Woźnickiego SDB? Więcej ten temat- tutaj

16 grudnia 2020
Niedaleko Wronieckiej zniszczony został samochód, na którym są umieszczone informacje o zmaganiu o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego Kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu. Więcej ten temat- tutaj

15 grudnia 2020
Ks. Michał Woźnicki SDB dzieli się informacją, iż Ksiądz Dawid Nowak SDB podzielił się informacją, że w Watykanie sprawa się dzieje…
Czy to chodzi o ekskomunikę, czy też o przeniesienie Kapłana Ks. Michała Woźnickiego SDB do stanu świeckiego – w Watykanie już się sprawy toczą… Więcej ten temat- tutaj

13 grudnia 2020
Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi z Wronieckiej udają się do Międzyborza na Rekolekcje adwentowe „Pilnuj czytania” głoszone przez Ks. Jacka Bałembę SDB.
Więcej ten temat- tutaj

Po zakończeniu rekolekcji Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi z Wronieckiej udali się do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Więcej ten temat- tutaj

12 grudnia 2020
Ks. Michał Woźnicki SDB rozpoczyna głosić nauki adwentowe na temat “Co Kościół Katolicki naucza o małżeństwie”. Kapłan głosi nauki na podstawie książki O. Hardy Schilgena T. J. “Na usługach Stwórcy. Wiązanka myśli dla katolickich nowożeńców i małżonków”. Więcej ten temat- tutaj

11 grudnia 2020
Ks. Michał Woźnicki SDB zakończył odczytywać (z własnymi komentarzami) tekst analizy JE Arcybiskupa Carlo Marii Vigano “Jak Rewolucja Soboru Watykańskiego II służy Nowemu Porządkowi Świata” przygotowanej przez hierarchę na konferencję odbywającą się w Pittsburghu w USA w dniach 23-25 października 2020 r. Wszystkie części wykładu odczytywanego od 11.11.2020 r. dostępne tutaj

6 grudnia 2020
Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi z Wronieckiej udają się do Międzyborza na Rekolekcje adwentowe „Pilnuj czytania” głoszone przez Ks. Jacka Bałembę SDB. Więcej ten temat- tutaj
Do Kapłana i wiernych dociera informacja, że Ks. Dariusz Kowalczyk SDB (odprawiający tylko i wyłącznie Mszę Św. w rycie rzymskim) otrzymał pod ślubem posłuszeństwa od ks. inspektora Jarosława Pizonia nakaz aby zerwać wszelkie związki ze Szkołą Katolicką w Bydgoszczy. Więcej ten temat- tutaj

4 grudnia 2020
Sekretariat Prokuratury zawiadomił wiernego, że postanowieniem z dnia 27.11.2020 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie gróźb karalnych. Chodziło o komentarz wysłany na niniejszą stronę WobronieMszy.pl przez osobę, która podpisała się jako <<Jacek Bielski>> o treści: “dobra zamknijcie sie szczochy do szczania, to moja parafia! juz szykuje gaz
Więcej ten temat- tutaj

30 listopada 2020
Rankiem Ks. Michał Woźnicki SDB i Wierni, pozbawieni są dostępu do Kaplicy-Celi – modlą się na korytarzu pod drzwiami mieszkania Kapłana. Ślusarz wystraszony prze ks. Jacka Bielskiego SDB – odmawia naprawy zamka.
Kapłan wraz z wiernymi schodzi do Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych aby tam kontynuować modlitwę różańcową przed wizerunkiem MB Wspomożycielki Wiernych- do obejrzenia tutaj.
Ks. Szymczak usuwa innych wiernych z kościoła, wzywa policję i namawia ich do użycia siły- wejścia do kościoła. Tym razem policjanci nie profanują miejsca kultu, dokonują wylegitymowania wychodzących po nabożeństwie Kapłana i wiernych. do obejrzenia tutaj. Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do tej sytuacji dzień później- do wysłuchania tutaj.
Po zakończeniu rannej mszy ks. rektor Arkadiusz Szymczak SDB wraz z ks. Jackiem Bielskim SDB dokonują ataku na Księdza Woźnickiego.
Ks. Szymczak atakuje fizycznie Ks. Woźnickiego, a po chwili ks. Bielski już po raz drugi (pierwszy raz w sierpniu 2020 r.) atakuje z bliskiej odległości Kapłana i wiernych gazem paraliżujący. Wezwana jest policja i pogotowie. Post na ten temat dostępny tutaj
Kapłan i wierni udają się na Komisariat policji aby dokonać zgłoszenia przestępstwa.
Na komisariacie pojawia się ks. rektor Arkadiusz Szymczak, który nie ma odwagi odpowiedzieć na liczne pytania wiernych- do obejrzenia tutaj
Całe zdarzenie Wieczorem komentuje podczas ogłoszeń Ks. Michał Woźnicki SDB, do obejrzenia tutaj

29/30 listopada 2020
Salezjanie skutecznie niszczą najprawdopodobniej chemoutwardzalnym klejem zamek w drzwiach do Kaplicy-Celi. W niedzielę wieczorem Ks. Michał Woźnicki SDB nie może dostać się do swojego mieszkania. Próby uruchomienia zamka nie dają rezultatu. ( do obejrzenia tutaj). Ksiądz zmuszony jest spędzić noc poza Domem Salezjańskim.

29 listopada 2020
Ks. Michał Woźnicki SDB udał się wraz z wiernymi aby podczas spaceru wokół Fortu VII posłuchać informacji historyczny na temat pierwszego na terenie polski niemieckiego obozu koncentracyjnego, w który przebywała Błogosławiona Piątka Poznańska- salezjańscy oratorianie – męczennicy z czasów II Wojny Światowej.
Relacja wraz z opowieściami Pana przewodnika do odsłuchania tutaj
Popołudniu spotkanie, na którym omawiano chuligańskie ataki zbira – ks. Jacka Bielskiego na wiernych.

29 listopada 2020
Chuligański atak zbira – ks. Jacka Bielskiego na wiernych – dwie starsze osoby.
Ks. Jacek przechodząc korytarzem z telefonem, którym filmował wiernych i wnętrze Kaplicy zauważył że jest filmowany przez niemal 70-letnią kobietę- podszedł do niej i uderzył ją chcąc wytrącić jej z ręki kamerę.
Po czym podszedł do 67 letniego mężczyzny i dwukrotnie go zaatakował ciągnąc brutalnie za szalik w kierunku stromych schodów. Post na ten temat dostępny tutaj

28 listopada 2020
15 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim do Sanktuarium w Tulcach.
W Pielgrzymkę wyruszyło w dwóch grupach 10 wiernych bez Kapłana, który ze względu na dokuczliwą niedyspozycję zdrowotną nie mógł wyruszyć na trasę.
Więcej na ten temat tutaj

27 listopada 2020
Wierni z Wronieckiej jadą do JE ABP Jana Pawła Lengi w sprawie Mszy Św. w rycie rzymskim i walczącego o Jej przywrócenie Kapłana- Ks. Michała Woźnickiego SDB.
Post na ten temat dostępny tutaj

Ze względu na dokuczliwą niedyspozycję zdrowotną Ks. Michał Woźnicki SDB bodaj pierwszy raz od dłuższego czasu nie odprawił Mszy Św. w Kaplicy-Celi przy ul. Wronieckiej 9.

25 listopada 2020
W Kaplicy-Celi odbył się mini-kurs ministrantury do Mszy Św. w rycie rzymskim. Do grona czterech stałych ministrantów dołączył kolejny mężczyzna. Post na ten temat dostępny tutaj

24 listopada 2020
JE Abp Jana Paweł Lenga publikuje na swoim youtubowym kanale materiał: “Komentarz do brutalnego ataku na Ks. Woźnickiego” do odsłuchania tutaj
Wypowiedź Księdza Woźnickiego dot. powyższego materiału, pt. “Ja jego nie bronię i nie oskarżam. Ja nie jestem ni po jego ni przeciwko jego stronie” do odsłuchania tutaj

20 listopada 2020
Ks. Jacek Bielski SDB mówi do wiernych idźcie sobie, idźcie do kościołów się modlić Wierny z Wronieckiej odpowiada: No to jak będzie Msza przywrócona do kościoła- to pójdziemy. Ks. Jacek odpowiada: Pan… – do więzienia pójdzie, za to zachowanie…
Fragment ogłoszeń Ks. Michał Woźnicki SDB do odsłuchania tutaj

19 listopada 2020
Wierny z Wronieckiej składa do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie obrażenia uczuć religijnych i zakłócania kultu religijnego w 2020 roku przez księży Salezjanów podczas odprawianych przez Ks. Michała Woźnickiego SDB. Mszy Św. w rycie rzymskim. Treść zażalenia – do odsłuchania tutaj

18 listopada 2020
Ksiądz Michał Woźnicki SDB rozpoczyna i przez wiele kolejnych dni aż do 11.12.2020r. odczytuje (z własnymi komentarzami) tekst analizy JE Arcybiskupa Carlo Marii Vigano “Jak Rewolucja Soboru Watykańskiego II służy Nowemu Porządkowi Świata” przygotowanej przez hierarchę na konferencję odbywającą się w Pittsburghu w USA w dniach 23-25 października 2020 r. Wszystkie części wykładu dostępne tutaj

13 listopada 2020
Ks. Michał Woźnicki SDB udał się wraz z wiernymi na organizowaną przez Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Pielgrzymkę do Rostkowa.
W Sanktuarium Św. Stanisława Kostki Ksiądz Dariusz Kowalczyk SDB poprowadził Różaniec oraz złożył Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim w intencji: O katolickie wychowanie młodego pokolenia w Polsce. W podziękowaniu za utworzenie Szkoły Podstawowej im Św. Stanisława Kostki w Bydgoszczy.
Kazanie Ks. Dariusza Kowalczyka SDB do odsłuchania tutaj
Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do Pielgrzymki do Rostkowa w ogłoszeniach 14.11.2020 r.  do odsłuchania tutaj

10 listopada 2020
Salezjanie wieszają na drzwiach wejściowych na korytarz przy Kaplicy-Celi kartkę – podziękowanie o treści: “Dziękujemy Policji za skuteczne interwencje w związku z okupacją mieszkania przez pana Woźnickiego”
Film na ten temat przypominający brutalne wywleczenie w szatach liturgicznych sprzed ołtarza Ks. Woźnickiego przez Policjantów do obejrzenia tutaj.
Film zawiera niepublikowane wcześniej nagrania.

Na youtubowym kanale W obronie Mszy Św. został umieszczony film z urywkami nagrań kamery rejestrującej przez jeden dzień widok korytarza przed drzwiami Kaplicy – Celi Księdza Michała Woźnickiego SDB.
Film “Jakbyś w piekle był…Co zarejestrowała kamera. Widzi to kto? Pyta Ksiądz Michał Woźnicki SDB” do obejrzenia tutaj
Kamera została zamontowana w celu zidentyfikowania osoby, która wielokrotnie niszczyła tabliczki na drzwiach Kaplicy-Celi.

8 lub 9 listopada 2020
Księża Salezjanie (konkretnie Ks. Jacek Bielski) po raz trzydziesty zniszczyli (dopisując pisakiem napis ““3 LATA! TERRORU i OKUPACJI! ODDAJ KLUCZE!”) tabliczkę na drzwiach Kaplicy-Celi informującą o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim.

7 listopada 2020
Ks. Michał Woźnicki SDB udał się wraz z wiernymi do Warszawy na groby zmarłych zaangażowanych za życia w sprawę przywrócenia Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Modlitwy na Cmentarzu Powązkowskim, przy grobie Pani Marii Sęczykowskiej Bojar do odsłuchania tutaj
Modlitwy na Cmentarzu Północnym, przy grobie Pani Genowefy Broniarek do odsłuchania tutaj oraz do odsłuchania tutaj

Księża Salezjanie (konkretnie Ks. Jacek Bielski) po raz dwudziesty dziewiąty zniszczyli (dopisując pisakiem napis “TU NIE SUDAN WYSTARCZY ODDAĆ KLUCZ! TO NIE TWOJA WŁASNOŚĆ!”) tabliczkę na drzwiach Kaplicy-Celi informującą o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim.

6 listopada 2020
Księża Salezjanie (konkretnie – Ks. Jacek Bielski SDB) po raz dwudziesty ósmy zniszczyli tabliczkę na drzwiach Kaplicy-Celi.
Na tabliczce informującej o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim dopisali pisakiem napis: “TO NIE JEST MIESZKANIE KS. MICHAŁA!!! PROSZĘ ODDAĆ KLUCZE!!!”
Ks. Michał Woźnicki SDB tego samego dnia odniósł się do tej sprawy w ogłoszeniach podczas wieczornej Mszy Św. w rycie rzymskim-  do odsłuchania tutaj

5 listopada 2020
Na stronę WobronieMszy.pl , jako komentarz do wpisu z 4.11.2020 r. “Zniszczona 27 tabliczka na drzwiach Kaplicy-Celi”, wysłana jest groźba karalna – wysłana z adresu  dawid.nowak.sdb@………… <<DawidekN>> wiadomość o treści:
„ZYGARŁOWSKI SEKCIARZU JESZCZE RAZ TU PRZYJDZIESZ TO POSMAKUJESZ NOWEGO GAZU:) WON!

4 listopada 2020
Księża Salezjanie po raz dwudziesty siódmy zniszczyli tabliczkę na drzwiach Kaplicy-Celi.
Na tabliczce informującej o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim dopisali pisakiem napis: “OPÓR NIC NIE DA!!! Oddaj KLUCZE!!!”
Film na, którym widać jak Ksiądz Jacek Bielski SDB niszczy tabliczką – pisze po niej, oraz fragmenty ogłoszeń Ks. Woźnickiego SDB do obejrzenia tutaj

1 lub 2 listopada 2020
Księża Salezjanie po raz dwudziesty szósty zniszczyli tabliczkę na drzwiach Kaplicy-Celi.
Na tabliczce informującej o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim dopisali pisakiem napis: ODDAJ KLUCZE

29 lub 30 października 2020
Księża Salezjanie po raz dwudziesty piąty zniszczyli tabliczkę na drzwiach Kaplicy-Celi.
Na tabliczce informującej o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim dopisali pisakiem napis: nielegalna

26 października 2020
Ksiądz Jacek Bielski siła, próbuje wypchnąć Ks. Michała Woźnickiego SDB ze sali wspólnoty.
Ks. Opowiada całe zdarzenie oraz porusza wiele innych ważnych spraw w rozmowie do odsłuchania tutaj

25 października 2020
Ks. Jacek Bielski mówi ks. Michałowi Woźnickiemu SDB: “Spier….aj”; “Odejdź stąd heretyku”;
Ks. Dyrektor Arkadiusz Szymczak: “Ja nie chcę słyszeć tego, co on gada”
więcej na ten temat tutaj

24 października 2020
Rano podczas Mszy Św. wokół Domu Salezjańskiego kręciło się dwóch policjantów – ze względu na pozamykane drzwi nie dostali się do wnętrza Domu Salezjańskiego.

14 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim do Sanktuarium w Tulcach.
W Pielgrzymkę wyruszył Kapłan i 4 ministrantów.
Do Tulec dotarło również pieszo w dwóch kolejnych grupach 10 niewiast.
więcej na ten temat tutaj

23 października 2020
W “Tygodniku powszechnym” ukazuje się obszerny artykuł na temat zmagania Ks. Michała Woźnickiego SDB o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do Salezjańskiego Kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu. więcej na ten temat
Ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego SDB podczas Mszy Św., podsumowujące Nabożeństwo tutaj

22 października 2020
Po kilkudziesięciu godzinach ciągłej modlitwy ekspiacyjnej za grzechy Profanacji Pana Jezusa, Mszy Św. i Kaplicy-Celi przez Współbraci Salezjanów oraz policjantów zakończyło się Nabożeństwo 40-godzinne, które było transmitowane online.
Wiele godzin modlitwy, śpiewu, wartościowej lektury (m.in o obrońcy wiary – Św. Atanazym) – wszystko w obecności Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie.
Na Mszę Św. kończącą Nabożeństwo oraz w jego trakcie na Wroniecką przybywali wierni z różnych części kraju.
Ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego SDB podczas Mszy Św., podsumowujące Nabożeństwo do odsłuchania tutaj
Po zakończeniu modlitw Ks. Michał Woźnicki znajduje w placku fragmenty rozbitej porcelany. Więcej tutaj


21 października 2020
Trzeci dzień z rzędu Księża Salezjanie wezwali policję. więcej tutaj
Ksiądz Michał Woźnicki SDB bezpośrednio po zakończeniu Mszy Św. rozpoczął Nabożeństwo 40-godzinne, jako ekspiacja za profanację Salezjanów i policjantów.
Salezjanie zmontowali kamerę, za pomocą której przez kilka godzin kontrolowali wraz z policją zachowanie wiernych w Kaplicy-Celi.
Dlaczego?
Najważniejszy – Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest cały czas widoczny na transmisji z nabożeństwa na youtubowym kanale w obronie Mszy Św.


20 października 2020
W południe na stronę WobronieMszy.pl wysłane zostają dwie groźby – jedna od Jacka Bielskiego “dobra zamknijcie sie szczochy do szczania, to moja parafia! juz szykuje gaz
więcej informacji tutaj

Po wieczornej Mszy Św. i Różańcu do kaplicy wkracza zawezwany przez Ks. Dawida Nowaka oddział policji. Interwencja bodaj 8 policjantów trwa ponad pół godziny.
więcej informacji tutaj

19 października 2020
Brutalny atak policji zawezwanej do Kaplicy-Celi przez współbraci Salezjanów.
Policjanci podczas różańca wywlekli z Kaplicy-Celi odmawiającego rózaniec w szatach liturgicznych Księdza Michała Woźnickiego SDB.
Kapłan został brutalnie ściągnięty ze schodów, zakuty w kajdanki i przewieziony na komisariat policji. Podobnie uczyniono z ministrantem.
Szczegóły tutaj

17 października 2020
W Kaplicy-Celi został zamontowany specjalny mikrofon, który znacznie poprawił jakość dźwięku podczas głoszonych przez Księdza Woźnickiego SDB kazań, ogłoszeń i słówek.

10 października 2020
Po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim Ksiądz Michał Woźnicki SDB oraz wierni z Wronieckiej udali się kilkoma samochodami do Puszczy Noteckiej na grzybobranie.
Poszukiwania grzybów nie były zbyt owocne, za to owocne były rozmowy Kapłana z wiernymi.
Księża Salezjanie po raz dwudziesty czwarty zniszczyli (zerwali) tabliczkę na drzwiach Kaplicy-Celi informującą o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim.

9 października 2020
Księża Salezjanie po raz dwudziesty trzeci zniszczyli tabliczkę na drzwiach Kaplicy-Celi. zrywając tabliczkę informującą o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim. Tym razem nie nakleili już żadnej kartki.
Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się w ogłoszeniach oraz wieczornym słówku do wprowadzanych od kolejnego dnia przez władzę świecką nakazów i zakazów.
Słowa Kapłana na ten temat –  do odsłuchania tutaj

7 października 2020
“Jeśli będzie tak, że Ksiądz Michał będzie laicyzowany czyli przestanie być księdzem…” mówi Ksiądz proboszcz Kościoła pw. NSPJ, Ks. Paweł Drużdż, pod Gmachem Inspektoratu Salezjańskiego we Wrocławiu, przy Placu Grunwaldzkim 3, podczas rozmowy z Panem Marcinem Gachem, zabierającym swój samochód, który stał tam od dwóch tygodni z informacjami o treści m.in. “Przestańcie kłamać, przywróćcie nam Mszę Świętą w rycie rzymskim”.  
Materiał “Co w trawie piszczy…” – zapis rozmowy, m.in. o scenariuszach rozważanych przez Salezjanów wobec Księdza Michała Woźnickiego SDB – do odsłuchania tutaj
Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się do tej rozmowy podczas ogłoszeń w dniu 08.10.2020 r. – do odsłuchania tutaj

5 lub 6 października 2020
Księża Salezjanie po raz dwudziesty drugi zniszczyli tabliczkę na drzwiach Kaplicy-Celi.
Na tabliczce informującej o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim nakleili (po raz piąty), tym razem już nie zalaminowaną kartkę z napisem: “Cyniczna Fabryka Skrupułów”.

5 października 2020
Kapłan udał się wraz z wiernymi do Włocławka na pogrzeb śp. Pani Anny Kaźmierskiej.
Msza Św. pogrzebowa w rycie rzymskim do wysłuchania tutaj
Odprowadzone i złożone w grobie ciała śp. Anny zgodnie z katolickim rytuałem do wysłuchania tutaj
Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się do pogrzebu śp. Pani Anny K. w ogłoszeniach, w dniu 06.10.2020 r. – do wysłuchania tutaj
Przed wyjazdem w drogę powrotną z Włocławka Kaplan udzielił Wiernym z Wronieckiej, jakże potrzebnej nauki.

4 października 2020
Ks. Michał Woźnicki SDB poświęcił obraz Św. Józefa, który od początku października znajduje się w Kaplicy-Celi, a także nowe świece ołtarzowe. Poświęcenie – do obejrzenia – tutaj
We Wrocławiu, pod Inspektorią Salezjańską odważny, młody człowiek umieścił na swoim samochodzie wezwanie: “Nie kłamcie Przywróćcie nam Mszę Świętą…” co spotkało się z wulgarną odpowiedzią Księdza Saezjanina – więcej na ten temat do obejrzenia – tutaj

3 października 2020
Księża Salezjanie po raz dwudziesty pierwszy zniszczyli tabliczkę na drzwiach Kaplicy-Celi.
Na tabliczce informującej o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim nakleili (po raz czwarty), tym razem już nie zalaminowaną kartkę z napisem: “Cyniczna Fabryka Skrupułów”.
Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do tego zdarzenia 04.10.2020 r. w ogłoszeniach: “Życie, dusze i ciało, zdrowie, masz od Boga – chroń je i broń je!” – do odsłuchania tutaj
oraz 05.10.2020 w ogłoszeniach: “O pieniądzach będzie!” – do odsłuchania tutaj

2 października 2020
Księża Salezjanie po raz dwudziesty zniszczyli tabliczkę na drzwiach Kaplicy-Celi.
Na tabliczce informującej o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim nakleili (po raz trzeci) zalaminowaną kartkę z napisem: “Cyniczna Fabryka Skrupułów”.

1 października 2020
w Kaplicy – Celi przy Wronieckiej 9 w Poznaniu, na prawej ścianie prezbiterium, został zawieszony obraz Św. Józefa, podarowany przez jednego z wiernych z Wronieckiej.
Święty Józefie – módl się za nami

30 września 2020
Księża Salezjanie po raz dziewiętnasty zniszczyli tabliczkę na drzwiach Kaplicy-Celi.
Na tabliczce informującej o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim nakleili (po raz drugi) zalaminowaną kartkę z napisem: “Cyniczna Fabryka Skrupułów”.
Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do tego zdarzenia 1.10.2020 r. w ogłoszeniach: “Posoborowie i posoborowa nowa mszyczka – cyniczna fabryka obłudy” – do odsłuchania tutaj

29 września 2020
W dniu patrona- Św. Michała Archanioła Wierni z Wronieckiej złożyli Księdzu Michałowi Woźnickiemu życzenia więcej na ten temat – tutaj
Tymczasem Księża Salezjanie Jako prezent imieninowy przez kilkadziesiąt minut raczyli Szanownego Solenizanta (oraz wiernych) głośną muzyką oraz emitowanymi “spotami”.
Tym samym Księża Salezjanie po raz kolejny zakłócali Mszę Św.
Wcześniej, w miejsce zerwanej przez nich tabliczki, nakleili na drzwiach Kaplicy- Celi zalaminowaną kartkę z napisem: “Cyniczna Fabryka Skrupułów”. więcej na ten temat – tutaj

26 lub 27 września 2020
Księża Salezjanie po raz osiemnasty zrywają tabliczkę informującą o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim. 

26 września 2020
13 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim do Sanktuarium w Tulcach.
W pielgrzymce wzięło udział 18 osób.
Po drodze Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił dalszą część konferencji na temat Sakramentu Spowiedzi: “O wyznaniu grzechów” – do odsłuchania tutaj
Po przybyciu do Tulec, po odmówieniu Różańca Ksiądz Woźnicki wygłosił słówko –do odsłuchania tutaj

17 lub 18 września 2020
Księża Salezjanie po raz siedemnasty zrywają tabliczkę informującą o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim. 
Następnie na drzwiach Kaplicy-Celi piszą sprayem:
“WON DO MAMY”
Film- na ten temat do obejrzenia tutaj.

16 września 2020
Ksiądz Michał Woźnicki SDB odpowiada na Postanowienie Sądu o zamiarze do zamknięcia rozprawy i wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym (…) do odsłuchania tutaj

13 lub 14 września 2020
Księża Salezjanie po raz szesnasty zrywają tabliczkę informującą o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim. 
Więcej na ten temat tutaj

11 i 12 września 2020
Nowy (od 22.08.2020) współbrat w Domu Salezjańskim- Ksiądz Jacek już po raz kolejny zakłóca sprawowanie Mszy Św. w rycie rzymskim.
Tym razem w piątek wieczorem po oraz w sobotę rano przede Mszą Św. wystawia w drzwiach swojego pokoju kolumnę przez którą odtwarza głośną muzykę oraz nagrany tekst, w którym padają skierowane do Wiernych m.in. takie słowa:
“nie chcemy Was słyszeć ani wiedzieć. Wasze modlitwy nie są miłe Bogu. Jesteście sługami szatana”.
Materiał filmowy o tym zdarzeniu do odsłuchania tutaj

9 września 2020
Ksiądz Michał Woźnicki SDB odbiera list z Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto
“w sprawie z powództwa Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przeciwko Michałowi Woźnickiemu. Opróżnienie lokalu mieszkalnego (…)”
Sąd w piśmie informuje, iż (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem cowid 19) zmierza do zamknięcia rozprawy i wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym.
więcej na ten temat- tutaj

5 września 2020
Księża Salezjanie dokonują aktu wandalizmu – malując sprayem ścianę przy wejściu do Kaplicy – Celi więcej informacji tutaj

30 sierpnia 2020
Youtubowy kanał “W obronie Mszy Św.” transmitujący codziennie na żywo Mszę Św. w rycie rzymskim, odprawianą przez Księdza Michała Woźnickiego, w Kaplicy-Celi przy Wronieckiej 9 w Poznaniu przekroczył liczbę 10 tys. subskrybentów.

29 sierpnia 2020
12 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy Św. Wszechczasów z Poznania, spod Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych przy Wronieckiej 9 do Sanktuarium Matki Bożej w Tulcach
W pielgrzymce wzięło udział 15 osób.
Po drodze Ksiądz Michał Woźnicki wygłosił dalszą część konferencji na temat Sakramentu Spowiedzi: “Dobre postanowienie poprawy” – do odsłuchania tutaj
Po przybyciu do Tulec, po odmówieniu modlitw Ksiądz Michał wygłosił słówko “Nie słuchaj głupstw i głupców” – do odsłuchania tutaj

27 sierpnia 2020
Profanacja Mszy Św. przez nowo przybyłego współbrata- Księdza Salezjanina Jacka Bielskiego. Wtargnięcie do Kaplicy-Celi, brak oddania czci Panu Jezusowi, wulgarne krzyki, kradzież Mszału Rzymskiego, a na koniec spryskanie trującym gazem.
Film ukazujący profanację Mszy Św. i atak gazowy Księdza Jacka Bielskiego (do obejrzenia tutaj)

25-26 sierpnia 2020
Remont Kaplicy- Celi. Odmalowano ściany, dokonano niezbędnych napraw, pojawił się nowy podest przy ołtarzu oraz okienko w drzwiach Kaplicy -Celi

23 sierpnia 2020
Po dłuższym okresie (od 23 kwietnia 2020 r.) względnego spokoju Księża Salezjanie po raz piętnasty zerwali tabliczkę z drzwi Kaplicy-Celi informującą o stałej obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim.

12 sierpnia 2020
W Kaplicy- Celi zostały zawieszone, na prawej ścianie kaplicy,:
– obraz z wizerunkiem Papieża Św. Piusa V (podarowany dla Kaplicy przez wiernych 14 lipca 2020 r., ustawiony do tej pory w tymczasowym miejscu)
– specjalny postument wykonany przez jednego z wiernych w którym umieszczone są Księga Krucjaty w obronie Mszy Św. oraz egzemplarze Bulli Quo primum tempore Papieża Św. Piusa V

9 sierpnia 2020
Podczas niedzielnego Różańca u drzwi salezjańskiego kościoła nieznany mężczyzna zakłócał dwukrotnie modlitwę krzykami, wulgarnymi słowami oraz wykrzykiwanymi groźbami: do odsłuchania tutaj oraz do odsłuchania tutaj
Sprawa została zgłoszona przez wiernych na Policję.

8 sierpnia 2020
W oknie Kaplicy-Celi pojawiają się przyklejone na stałe informacje o obecności Pana Jezusa oraz odprawianej codziennie Mszy Św w rycie rzymskim.

5 sierpnia 2020
Ksiądz Michał Woźnicki SDB zapytuje w ogłoszeniach: “Kiedy Abp Jan Paweł Lenga otworzy seminarium tradycji?”
Ogłoszenia do odsłuchania tuta

Przed drzwiami Salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu pojawia się rower z tabliczką informującą o godzinach sprawowania w Kaplicy -Celi Mszy Św. w rycie rzymskim wyrzuconej wraz z kapłanem i wiernymi z kościoła przez Salezjanów. więcej na ten temat  do odsłuchania tutaj
Z okna Kaplicy-Celi wywieszany jest baner informujący o odbywającej się właśnie w danym momencie Mszy Św. w rycie rzymskim.

2 sierpnia 2020
Na stronach “W obronie Mszy” zostaje otwarta  Audio–Biblioteka ’58, która jest odpowiedzią Wiernych z Wronieckiej jako realizacja wezwania Księdza Jacka Bałemby SDB do tworzenia Bibliotek ’58,
W ramach Audio-Biblioteki ’58, będą się ukazywać się Żywoty Świętych Pańskich w wersji audio.
Szczegółowe informacje tutaj:  Audio-Biblioteka ’58

25 lipca 2020
11 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim do Tulec
W pielgrzymce prowadzonej przez Ks. Michała Woźnickiego SDB wyruszyło 18 osób.
Po drodze Ksiądz Michał Woźnicki wygłosił dalszą część konferencję na temat Sakramentu Spowiedzi – do odsłuchania tutaj
Po przybyciu do Tulec, po odmówieniu modlitw Ksiądz Michał wygłosił słówko –  do odsłuchania tutaj

19 lipca 2020
Ksiądz Michał Woźnicki SDB, na prośbę Pana redaktora Piotra Barełkowskiego z Telewizjapolska24, odbył z nim rozmowę na temat zmagania o przywrócenie do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu Mszy Św. w rycie rzymskim.
Transmisja “na żywo” całej rozmowy – do odsłuchania tutaj
Zrealizowany przez Pana redaktora materiał filmowy pt. “Zakazana MSZA ŚWIĘTA czyli batalia księdza Michała Woźnickiego” – do obejrzenia tutaj.
Z materiału dowiadujemy się m.in., iż “Episkopat Polski oraz Rzecznik Kurii w Poznaniu odmówili komentarza w sprawie…”

14 lipca 2020
Uroczystości jubileuszu 450-lecia ustanowienia przez Papieża św. Piusa V Bullą Quo primum tempore Wiecznego Kanon Mszy Św.
Poznań – Wroniecka 9
informacja o obchodach – tutaj

Po uroczystościach jubileuszu 450- lecia Bulli Quo primum tempore znaczna część wiernych przystąpiła do Krucjaty w obronie Mszy Św. przyrzekając iż do końca życia będą uczęszczać wyłącznie na Mszę Św. w rycie rzymskim.
Zasady przystąpienia do Krucjaty opisane są w zakładce Walka o Mszę Św.

11-13 lipca 2020
W Kaplicy-Celi przy Wronieckiej 9 w Poznaniu odbywa się prowadzone przez Księdza Michała Woźnickiego SDB Triduum przygotowujące do uroczystości jubileuszu 450-lecia ustanowienia przez Papieża św. Piusa V Bullą Quo primum tempore Wiecznego Kanon Mszy Św.
więcej na ten temat – tutaj

29 czerwca 2020
Do Kaplicy – Celi przy Wronieckiej 9 w Poznaniu dotarł drugi relikwiarz.
Relikwiarz zawiera relikwie:
– Świętego Jacka Odrowąża
– Świętej Apollonii
– Świętego Gummara
– Świętego Maura
Ksiądz Michał Woźnicki SDB poinformował o tym w ogłoszeniach do odsłuchania tutaj

27 czerwca 2020
10 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim do Tulec
W pielgrzymce prowadzonej przez Ks. Michała Woźnickiego SDB wzięło udział 9 osób.
Po drodze Ksiądz Michał Woźnicki wygłosił konferencję na temat Sakramentu Spowiedzi – do wysłuchania tutaj
Po przybyciu do Tulec, po odmówieniu modlitw Ksiądz Michał wygłosił słówko – do odsłuchania tutaj

26 czerwca 2020
W piątek Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił na salezjańskim dziedzińcu przy kościele NMP Wspmożycielki Wiernych polową Mszę Św. w rycie rzymskim.
Po Mszy Św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu jako ekspiacja za grzechy młodych ludzi podczas nocnego życia Miasta Poznania. relacja – tutaj


20 czerwca 2020
Ksiądz Michał Woźnicki SDB odbył rozmowę z „Pewnym Panem Redaktorem”
Rozmowa została upubliczniona 30.06.2020 – do odsłuchania tutaj

14 czerwca 2020
Po II Pielgrzymce Tradycji Katolickiej do Gietrzwałdu Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi z Wronieckiej pozostali na Warmii jeden dzień dłużej.
W niedzielę kapłan poprowadził na Kalwarii Warmińskiej w Głotowie Drogę Krzyżową.
Więcej informacji na ten temat tutaj

13 czerwca 2020
II Pielgrzymka Tradycji Katolickiej do Gietrzwałdu organizowanaprzez Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą Św. w rycie rzymskim odprawioną w Gietrzwałdzkim Sanktuarium przez Księdza Jacka Bałembę SDB. Kazanie Ks. Jacka do odsłuchania tutaj
Droga Krzyżowa do odsłuchania tutaj
Pielgrzymka była organizowana z intencją “O tradycyjnych, katolickich kapłanów odprawiających Mszę Świętą tylko i wyłącznie w rycie rzymskim”.
W Gietrzwałdzie pojawili się trzej salezjanie odprawiający tylko i wyłącznie Mszę Św. w rycie rzymskim.
Po Drodze Krzyżowej Odbyło się spotkanie z okazji 30-lecia kapłaństwa Księdza Jacka Bałemby SDB. Życzenia do odsłuchania tutaj

11 czerwca 2020
Boże Ciało. Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił w Kaplicy – Celi Mszę Św. w rycie rzymskim, podczas której wygłosił kazanie – do odsłuchania tutaj
Po Mszy Św. wyruszyła ulicami Poznania procesja z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie z intencją o przywrócenie do katolickich kościołów Mszy Św. w rycie rzymskim.
Cztery ołtarze umiejscowione zostały przed drzwiami kolejnych kościołów
Materiał filmowy oraz słowa z procesji do obejrzenia i wysłuchania tutaj

8 czerwca 2020
Do Kaplicy – Celi przy Wronieckiej 9 w Poznaniu dotarł relikwiarz.
Relikwiarz zawiera relikwie:
– Św. Franciszka Salezego
– Św. Joanny de Chantal
– Św. Karola Boromeusza
– Św. Pacyfika
Ksiądz Michał Woźnicki SDB poinformował o tym w ogłoszeniach (do odsłuchania tutaj)  

1 czerwca 2020
Po wieczornej Mszy Św. odbyło się wielogodzinne, owocne spotkanie Księdza z wiernymi z okazji 20-lecia kapłaństwa Ks. Michała Woźnickiego SDB.
Deo Gratias!

30 maja 2020
Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Ogłoszeń wygłosił przesłanie wobec ofiar pedofilii księży. poruszył temat pedofilii. Film na ten temat (zrealizowany kilka dni później) do obejrzenia tutaj

Tego samego dnia odbyła się 9 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św. Wszechczasów do Sanktuarium Maryjnego w Tulcach. Na trasę pielgrzymki wyruszyło 10 pątników z Poznania, Warszawy i innych miejscowości z Polski.

27 maja 2020
Msza Św. w rycie rzymskim z intencją dziękczynną za 20 lat Kapłaństwa Ks. Michała Woźnickiego SDB.
Okolicznościowe kazanie- do odsłuchania tutaj
Po Mszy Św. wierni złożyli Kapłanowi życzenia wytrwania do końca swoich dni przy Panu Bogu.
Ksiądz Michał wygłosił “Słówko” i obdarował wiernych okolicznościowym obrazkiem z wizerunkiem Maryi Pogromicielki islamu i wszelkich herezji.
Życzenia od wiernych oraz “Słówko” Kapłana- do odsłuchania tutaj

26 maja 2020
Ks. Michał Woźnicki udał się do Lichenia na spotkanie z JE Księdzem Abp Janem Pawłem Lengą.
Sprawozdanie Kapłana oraz wiernego z tego spotkania – do odsłuchania tutaj

24 maja 2020
Po Mszy Św. polowej we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, na podwórzu salezjańskim pojawiła się po raz trzeci policja. Panowie policjanci nie umieli odpowiedzieć na pytanie, kto dokonał zgłoszenia, podali tylko powód, że pod namiotem podobno modli się 15 osób bez masek.
Jak się później dowiedzieliśmy z wypowiedzi Pana rzecznika Komendy Głównej Policji w programie telewizyjnym “Skandaliści” – zgłoszenia na policję dokonali Księża Salezjanie.
Materiał na stronach Polsat News do obejrzenia i do przeczytania tutaj
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB jako komentarz do programu do odsłuchania tutaj
Film z tej wizyty został usunięty po ok 3 dniach.
Mimo tego policja wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia dóbr osobistych – wizerunku policjantów, którzy byli zamaskowani.


14 maja 2020
Po słowach Księdza Michała Woźnickiego SDB oraz publikacji linków do oficjalnej strony internetowej Salezjańskiej Szkoły w Poznaniu zniknęły z owej strony zdjęcia Księdza Dawida N. – nauczyciela i wychowawcy młodzieży.
Zdjęcia te (delikatnie mówiąc nieprzystające Księdzu) były publikowane na stronach salezjańskich od dawna.
Ks. Dawid groził w terminie później wniesieniem sprawy do sądu.
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego z 20.05.2020 na ten temat do odsłuchania tutaj
O odpowiedzi do “Księdza Nauczyciela” Ksiądz Michał Woźnicki SDB powiedział w ogłoszeniach z 22.05.2020 do odsłuchania tutaj

Na autach dwóch wiernych z Wronieckiej pojawiły się naklejki; “WobronieMszy.pl”
Jakie to może nieść ze sobą konsekwencje? Posłuchaj słowa Księdza Michała Woźnickiego SDB

11 maja 2020
Podczas wieczornego Nabożeństwa Majowego “zgasło światło” przy figurze Matki Boskiej, przy której modlił się Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi.
Kapłan odniósł się do tego faktu w wieczornym słówku oraz w rozmowie z “Księdzem Nauczycielem” – Dawidem N. uczącym w poznańskiej szkole salezjańskiej na Ratajach.
Kapłan powiedział:
“Posoborowym posoborowcom Kościół będzie odebrany przez Matkę Najświętszą”
Film z tych zdarzeń do obejrzenia tutaj

10 maja 2020
Księża Salezjanie ponownie zamykają przed Panem Jezusem w Monstrancji drzwi na klucz – podczas niedzielnej procesji.

9-11 maja 2020
Podczas ogłoszeń wygłoszonych 09.05.2020 ( ) Ks. Michał Woźnicki SDB informuje o wystosowanych do prokuratury przez mieszkającego w Berlinie poznaniaka pismach- zawiadomieniach o możliwości popełnienia przestępstwa przez Księży Salezjanów polegających na obrazie uczuć religijnych i zakłócaniu kultu.  do odsłuchania tutaj
W ogłoszeniach z 11.05.2020 (od 7 min 30 sek) Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytuje wyjaśnienia i wskazówki dla wiernych od autora w/w pozwów.
Ogłoszenia do odsłuchania tutaj

7 maja 2020
Wizyta Pana Policjanta Dzielnicowego u Ks. Michała Woźnickiego SDB w związku ze zgłoszeniem przez wiernych na policję faktów zakłócania sprawowania kultu religijnego – Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim oraz faktu pobicia ministranta.
Podczas przeprowadzonego przez Dzielnicowego wywiadu i jego pytań Ksiądz Woźnicki naświetlił kontekst konfliktu.
Opowiedział o prześladowaniu przez Księży Salezjanów i struktury posoborowe Mszy Św. trydenckiej, sprawującego Ją Kapłana oraz wiernych .
Całość rozmowy do odsłuchania tutaj

6 maja 2020
W miesiącu maju ukazało się kilka publikacji zarówno w prasie jak i w internecie o zmaganiu Ks. Michała Woźnickiego SDB i wiernych o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu, a także o niegodnych zachowaniach współbraci Salezjanów z Wronieckiej 9.
a tutaj do obejrzenia film Pana Piotra Mrotka

5 maja 2020
W święto Św. Piusa V Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał po raz kolejny w jubileuszowym roku (450 lat od ustanowienia Bulli Quo primum tempore) tekst Konstytucji Apostolskiej o Ustanowienia Wiecznego Kanonu Mszy Św. z 15 lipca 1570 r.
W ogłoszeniach i kazaniu Kapłan poruszył ważne tematy z różnych dziedzin (szczegóły tutaj)
Całość ogłoszeń i kazania do odsłuchania tutaj

1 maja 2020
Przez cały miesiąc maj Ksiądz Michał Woźnicki wraz z wiernymi odprawiali codziennie Nabożeństwo Majowe pod figurką Matki Boskiej, na dziedzińcu Domu Salezjańskiego.

1 maja 2020 Ksiądz Michał Woźnicki SDB rozmawiał na temat sytuacji Kościoła i sytuacji na Wronieckiej 9 z Panem Redaktorem Tomaszem Łupiną z Niepoprawne Radio.pl
Rozmowa do odsłuchania tutaj

29 kwietnia 2020
Czwarta rozprawa przed Sądem Rejonowym Poznań- Stare Miasto o eksmisję Księdza Michała Woźnickiego SDB z Kaplicy -Celi, z powództwa Salezjańskiego Domu Zakonnego, w imieniu którego występuje Ks. Rektor Arkadiusz Szymczak została odwołana – z powodu koronawirusa.
Sąd nie wyznaczył na razie innego terminu rozprawy.
Ogłoszeni na ten temat do wysłuchania tutaj

28 kwietnia 2020
Pan redaktor Rafał Mossakowski przeprowadził z Księdzem Michałem Woźnickim SDB rozmowę o zmaganiu o Mszę Św. w tradycyjnym rycie rzymskim. Rozmowa do obejrzenia tutaj

26 kwietnia 2020
Podczas niedzielnej procesji z Najświętszym Sakramentem doszło do profanacji.
Z okna Salezjanina – Księdza Jerzego, z drugiego piętra, wylano w kierunku Kapłana- Księdza Michała idącego z Panem Jezusem w Monstrancji dużą ilość wody.
Film na ten temat do obejrzenia tutaj

25 kwietnia 2020
8 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św. Wszechczasów do Tulec w czasie ogłoszonej pandemii.
Apel Księdza, aby ze względu na jego bezpieczeństwo towarzyszył mu w pielgrzymowaniu jeden wierny nie pozostał bez odzewu…

Youtubowy kanał “W obronie Mszy Św.” przekroczył liczbę 5 tys. subskrybentów

24 kwietnia 2020
Przed kolejną polową Mszą Św. którą Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawiał na salezjańskim dziedzińcu przy kościele NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu pojawiła się po raz kolejny Policja.
Najprawdopodobniej z tytułu zgłoszenia dokonanego przez Księży Salezjanów.
Film z tej wizyty i rozmowy do obejrzenia tutaj

Na terenie Domu Salezjańskiego pojawiło się kilka plakatów (8,9) wywieszonych przez Księży Salezjanów lub na ich polecenie lub za ich zgodą przestrzegających przed SEKTAMI
Słowo na ten temat Ks. Michał Woźnicki wygłosił przed wyjściem na pielgrzymkę – do odsłuchania tutaj

23 kwietnia 2020
Przed polową Mszą Św. w święto Św. Wojciecha, którą Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawiał na salezjańskim dziedzińcu przy kościele NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu pojawiła się Policja. Zamaskowani funkcjonariusze zjawili się w maseczkach, a niektórzy w specjalnych maskach gazowych. Przyjechały dwa patrole – łącznie 5 policjantów w pełnym rynsztunku…
Interwencja policji i postawa Kapłana broniącego Mszy Św. (do obejrzenia tutaj) odbiła się szerokim echem w mediach w Polsce i za granicą – do przeczytania tutaj

Msza św. była zakłócana przez głośną muzykę emitowaną z radia z kolumn, specjalnie wystawionych z okna nauczyciela – Salezjanina Księdza Dawida N.

Podczas Mszy Św. doszło też do aktów naruszenia sprawowanego kultu przez znanego już wcześniej Pana Adriana H. – właściciela spalarni nieboszczyków.
Po zgłoszeniu zakłócania kultu na policję oddalający się z miejsca sprawowania Mszy Św. Pan Adrian, wraz z kompanem dokonali pobicia ministranta, który filmował ich poczynania. Sprawa została zgłoszona na policję.
Film z tego zdarzenia – do obejrzenia tutaj

Po dłuższym okresie względnego spokoju (w tej kwestii) Księża Salezjanie znów zerwali kolejną (14 czy 15?) tabliczkę z drzwi Księdza Michała Woźnickiego SDB.

21 kwietnia 2020
W Święto Św. Anzelma Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił polową Mszę Św. trydencką na dziedzińcu Domu Salezjańskiego przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Ogłoszenia i Kazanie pt. Pismo Biskupa Balcerka, Bulla Quo primum tempore i podrzucony dzwon do odsłuchania tutaj
Słówko wieczorne wygłoszone po Mszy Św. do odsłuchania tutaj

19-20 kwietnia 2020
Księża Salezjanie kradną podczas niedzielnej procesji kapliczny dzwon. Następnego dnia po zdecydowanej reakcji Księdza Woźnickiego oraz wiernych, którzy zawiadomili o kradzieży policję.
Po interwencji Policji Salezjanie podrzucili dzwon na korytarz- tym samym dzwon powrócił do Kaplicy-Celi.
Całość tego bulwersującego zdarzenia opisana została wraz z linkami do filmów i nagrań na tej stronie

9-12 kwietnia 2020
Triduum Paschalne 2020 Ksiądz Michał Woźnicki odprawił wg rytu sprzed reformy 1955 roku.
Krótki fotoreportaż oraz linki do kazań, a także filmu “Salezjanie zamykają drzwi przed Panem Jezusem” do obejrzenia tutaj

2-5 kwietnia 2020
Rekolekcje Wielkopostne z lekturą “Liberalizm jest grzechem”.
Rekolekcje głoszone przez Ks. Michała Woźnickiego SDB do Katolików z Wronieckiej 9 w Poznaniu i słuchaczy online, w czasie ogłoszonej powszechnej zarazy, z KOŚCIOŁA w KATAKUMBACH
Linki do wszystkich nauk znajdują się na stronie dotyczącej rekolekcji

21 marca 2020
Msza Św. a po niej “7 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy” z Wronieckiej do Sanktuarium w Tulcach w intencji o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.  W pielgrzymce wzięło udział 7 pątników.

20 marca 2020
Droga Krzyżowa ulicami miasta Poznania.
W kolejny piątek Wielkiego Postu Ks. Michał Woźnicki SDB poprowadził Drogę Krzyżową (pustymi ze względu na ogłoszoną zarazę) ulicami miasta Poznania.
Podczas rozważań stacji Drogi Krzyżowej Kapłan odczytywał fragmenty bulli Quo Primum Tempore Papieża Św. Piusa V z 1570 r.ustanawiającej po wsze czasy kanon Mszy Św. Kościoła Katolickiego.
Kapłan mówił też o zarazie, która od 50 lat toczy Katolicki Kościół.
Cała Droga Krzyżowa do odsłuchania tutaj

29 luty 2020
Msza Św. a po niej “6 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy” z Wronieckiej do Sanktuarium w Tulcach w intencji o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.  W pielgrzymce wzięło udział 9 pątników.

28 luty 2020
Po raz pierwszy w Kaplicy-Celi Kapłan poprowadził nabożeństwo Drogi Krzyżowej

26 luty 2020
Trzecia rozprawa “o eksmisję” w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto z powództwa Domu Salezjańskiego reprezentowanego przez Ks. dyr Arkadiusza Szymczaka przeciw pozwanemu- Ks. Michałowi Woźnickiemu SDB

Film z modlitwy przed rozprawą można obejrzeć tutaj:  Modlitwa u drzwi Kościoła przed III rozprawą
Relacje z rozprawy z dwóch różnych kamer można obejrzeć   tutaj Kamera nr 1 oraz  tutaj Kamera nr 2
Po opuszczeniu gmachu Sądu, Ks. Michał Woźnicki wygłosił słowo do wiernych, które można obejrzeć   tutaj – Słowo po rozprawie

Dziękujemy za żarliwą modlitwę oraz przyjazd do Poznania i osobisty udział w rozprawie wielu wiernych z kraju i zza granicy.

24 luty 2020
W prezbiterium Kaplicy-Celi pojawił się kolaż “Matki Boskiej zwyciężającej islam” wykonany z uratowanego starego feretronu.

23-25 luty 2020
Po raz pierwszy w Kapicy-Celi Kapłan wraz z Wiernymi odprawili Nabożeństwo 40-Godzinny z wystawionym Przenajświętszym Sakramentem

26 stycznia 2020
Spotkanie Kolędowe Wiernych Tradycji Katolickiej. W spotkaniu wzięli udział kapłani: Ks. Jacek Bałemba SDB oraz Ks. Michał Woźnicki SDB.
Podczas spotkania Słowo wstępne wygłosił oraz akompaniował śpiewom Ks. Jacek Bałemba. Ks. Michał Woźnicki wygłosił Słowo okolicznościowe.
Ks Dariusz Kowalczyk, który otrzymał zaproszenie i wstępnie potwierdził swoją obecność, na kilka dni przed spotkaniem otrzymał od Ks. Inspektora Jarosława Pizonia zakaz wyjazdu na to spotkanie kolędowe.
Po zakończonym spotkaniu z inicjatywy wiernych kolędnicy wraz z kapłanami udali się do Cieszkowa aby Księdzu Dariuszowi Kowalczykowi zaśpiewać choć jedną kolędę. Skoro Ks. Inspektor zabronił przyjazdu kapłana do wiernych – wierni przyjechali do kapłana.
W Cieszkowie nastąpiło spontaniczne- nieplanowane spotkanie trzech Księży Salezjanów odprawiających wyłącznie Msze Św. w tradycyjnym rycie rzymskim.

25 stycznia 2020
Msza Św. a po niej “5 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy” z Wronieckiej do Sanktuarium w Tulcach w intencji o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.  W pielgrzymce wzięło udział 9 pątników.

styczeń 2020
Ks. Michał Woźnicki SDB odwiedza z wizytą kolędową wiernych uczęszczających na Msze Św. w tradycyjnym rycie rzymskim odprawiane w Kaplicy-Cei przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.

07 stycznia 2020
Na prośbę córki Zmarłej Ks. Michał Woźnicki odprawia w Kaplicy Celi Mszę Św. pogrzebową za śp. Mieczysławę Paluszkiewicz, a następnie prowadzi pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym na Miłostowie w Poznaniu.
Sytuacja ma miejsce w związku z odmową wydania zgody przez Ks. Dyr. Arkadiusza Szymczaka oraz Ks. Insp. Jarosława Pizonia na odprawienie przez odpowiedniego kapłana Mszy Św. pogrzebowej w tradycyjnym rycie rzymskim w salezjańskim kościele przy Wronieckiej 9.

Rok 2019

28 grudnia 2019
Msza Św. a po niej “4 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy” z Wronieckiej do Sanktuarium w Tulcach w intencji o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu. 

24/25 grudnia 2019
Msza Św. Pasterka o północy w Święto Bożego Narodzenia. Oprócz wiernych zgromadzonych w Kaplicy-Celi we Mszy Św. uczestniczy w czasie rzeczywistym w sposób duchowy za pomocą relacji online dodatkowe ponad 100 osób.

30 listopada 2019
Msza Św. a po niej “3 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy” z Wronieckiej do Sanktuarium w Tulcach w intencji o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu. 

22 listopada 2019
Druga rozprawa “o eksmisję” w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto z powództwa Domu Salezjańskiego reprezentowanego przez Ks. dyr Arkadiusza Szymczaka przeciw pozwanemu- Ks. Michałowi Woźnickiemu SDB

Film z modlitwy przed rozprawą można obejrzeć tutaj: Modlitwa u drzwi Kościoła przed II rozprawą
Relacje z rozprawy z dwóch różnych kamer można obejrzeć tutaj – Kamera nr 1  oraz tutaj – Kamera nr 2
Po opuszczeniu gmachu Sądu, Ks. Michał Woźnicki wygłosił słowo do wiernych, które można obejrzeć tutaj – Słowo po rozprawie

Dziękujemy za żarliwą modlitwę oraz przyjazd do Poznania i osobisty udział w rozprawie wielu wiernych.

13 listopada 2019
Pielgrzymka do Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie.
Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim w intencji ochrony młodego pokolenia przed deprawacją, edukacją seksualną, zboczeniami i akceptacją grzechu sodomskiego odprawił i słowo wygłosił Ksiądz Jacek Bałemba SDB do wysłuchania tutaj
Przed Mszą Św. Ks. MIchał Woźnicki SDB wraz z wiernym wyniósł (po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną) posoborowy stół aby Msza Św. mogła odbywać się w godnych warunkach.
Po Mszy Św. Ks Michał poprowadził krótką modlitwę za zmarłych do odsłuchania tutaj

11 listopada 2019
Pogrzeb zmarłego w tragicznym w skutkach wypadku samochodowym śp. Jerzego Zygarłowskiego-
Ofiarę Mszy Św. Pogrzebowej w tradycyjnym rycie rzymskim złożył oraz kazanie wygłosił Ks. Jacek Bałemba SDB. (do odsłuchania tutaj)
Pogrzeb odbył się na Cmentarzu w Przeźmierowie. (relacja tutaj)

05 listopada 2019
Poświęcenie obrazu św. Ojca Pio zawieszonego dwa dni wcześniej w Kaplicy-Celi przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Św. Ojciec Pio jest jednym z patronów walki o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9.

26 października 2019
Msza Św. a po niej “2 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy” z Wronieckiej do Sanktuarium w Tulcach w intencji o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu. 

29 września 2019
Z funkcjonującej od początku sierpnia 2019 r. strony internetowej https://wobroniemszy.blogspot.com wszystkie treści przenoszone są systematycznie pod nowy- docelowy adres https://wobroniemszy.pl/
Przez pewien okres czasu treści publikowane są równolegle na obu stronach.
Od 29 września 2019 r. bieżące informacje oraz systematycznie uzupełniane treści archiwalne na temat zmagania Księdza Michała Woźnickiego wraz z wiernymi o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu publikowane są wyłącznie na stronie https://wobroniemszy.pl/

28 Września 2019
Msza Św. a po niej “1 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy” z Wronieckiej do Sanktuarium w Tulcach w intencji o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu. 

14 Września 2019
Udział Ks. Michała Woźnickiego wraz z wiernymi w konferencji pt. “Kościół Katolicki w czasach zamętu. Elementy diagnozy i remedia” zorganizowana przez Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
1. Wykład: “Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae darem dla Kościoła na czasy zamętu powszechnego.” – Ks. Jacek Bałemba SDB do odsłuchania tutaj
2.  Pierwsza część wykładu pt.: “Najsmutniejsza z rocznic albo Złote Gody Novus Ordo, czyli krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI” – Michał Rzepka do odsłuchania tutaj
3. Druga część wykładu pt.: “Najsmutniejsza z rocznic albo Złote Gody Novus Ordo, czyli krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI” – Michał Rzepka. do odsłuchania tutaj
4. Pytania Ks. Michała Woźnickiego SDB oraz osób z sali do prelegentów: Ks. Jacka Bałemby SDB oraz Pana Michała Rzepki.   do odsłuchania tutaj

6 Września 2019 godzina 10:00
Rozprawa “o eksmisję” w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto z powództwa Domu Salezjańskiego reprezentowanego przez Ks. dyr Arkadiusza Szymczaka przeciw pozwanemu- Ks. Michałowi Woźnickiemu SDB
1. modlitwa przed rozprawą pod drzwiami kościoła do odsłuchania tutaj
2. amatorski zapis rozprawy do odsłuchania tutaj
3. Wywiad po rozprawie do odsłuchania na łamach CEPowiśle

5 sierpnia 2019
Od dnia wyjścia pielgrzymów na Jasną Górę niemal codziennie Kapłan po odprawieniu Mszy Św. w Kaplicy-Celi wychodzi wraz z wiernymi na chodnik pod drzwi salezjańskiego kościoła aby dać publiczny wyraz temu, że nie ma w kościele miejsca dla Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim, zatem nie ma też miejsca dla wiernych.
U drzwi kościoła prowadzona jest modlitwa o przywrócenie Mszy Św. Wszechczasów do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 oraz do innych- wszystkich katolickich kościołów.

5-15 sierpnia 2019
Trzech wiernych z „Wronieckiej 9” pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę w intencji aby Salezjanie przywrócili Mszę Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.Jeden wierny pielgrzymował w ramach XXV Międzynarodowej Pielgrzymki Tradycji Katolickiej z Warszawy. Dwóch wiernych pielgrzymowało z bagażami na plecach z kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy Wronieckiej 9.
Przed wyjściem na trasę Kapłan wraz z wiernymi modlił się w kościele, a następnie u drzwi kościoła udzielił błogosławieństwa pielgrzymom. Pierwszym etapem pielgrzymki było Sanktuarium Maryjne w Tulcach do którego oprócz wspomnianych wyżej dwójki pielgrzymów dotarło wspólnie kolejnych trzech wiernych z Wronieckiej dając początek comiesięcznym “Pieszym Pelgrzymkom w obronie Mszy Św”.

1 sierpnia 2019
zaczyna funkcjonować internetowa strona https://wobroniemszy.blogspot.com , na której zamieszczone są podstawowe informacje na temat zmagania Księdza Michała Woźnickiego wraz z wiernymi o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.


5 lipiec 2019
Łaska stałej od tego dnia obecność Pana Jezusa pod postacią Najświętszego Sakramentu w Tabernakulum w Kaplicy-Celi przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.


29 czerwiec 2019
Ks.  Michał otrzymuje wezwanie do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto I Wydział Cywilny. Pozew wniesiony przez Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego reprezentowany przez Ks. dyrektora Arkadiusza Szymczaka w sprawie o opuszczenie lokalu mieszkalnego. tutaj do odsłuchania od 5 min, 20 sekPo usunięciu Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim ze salezjańskiego kościoła, salezjanie chcą usunąć Mszę Św. odprawiającego ją Kapłana i wiernych z Domu Salezjańskiego. Wypowiedź Ks. Michała o pozwie:  do odsłuchania od 38 minuty kazania
klikając tutaj- wysłuchaj oficjalną odpowiedź Ks. Michała do Sądu.

8-9 czerwiec 2019
Udział kapłana – Ks. Michała Woźnickiego wraz z wiernymi w pielgrzymce tradycji katolickiej  do Gietrzwałdu – jedynego w Polsce uznanego przez Kościół miejsca, objawienia Matki Bożej.

20-23 maja 2019
Remont generalny Kaplicy Celi, w której Ks. Michał Woźnicki odprawia codzienną Mszę Św. w tradycyjnym rycie rzymskim

31 marca 2019
Pielgrzymka Ks. Michała Woźnickiego wraz z wiernymi do sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.

Rok 2018

25 grudnia 2018
Rozpoczęcie codziennych relacji online Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim na kanale YouTube „Bez Dyskusji” – obecnie „W obronie Mszy”. Dzięki relacjom online setki osób mogą brać udział na sposób duchowy w codziennej Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim. Na tym kanale można odsłuchać archiwalnych kazań, ogłoszeń, salezjańskich słówek, a także konferencji wygłoszonych przy różnych okazjach przez Ks. Michała Woźnickiego SDB

30 wrzesień- 01 październik  2018
Pielgrzymka Ks. Michała Woźnickiego wraz z wiernymi do Gietrzwałdu – jedynego w Polsce uznanego przez Kościół miejsca, objawienia Matki Bożej.

13 września 2018
Zamieszczenie przez Salezjanów oficjalnej informacji o wydaleniu księdza Michała Woźnickiego ze Zgromadzenia Salezjańskiego.

27 lipca 2018
Ksiądz Michał Woźnicki oficjalnie zostaje usunięty ze zgromadzenia salezjańskiego. Jako powód podane jest „uporczywe nieposłuszeństwo prawnym nakazom Przełożonych w poważnej materii”. Ks. Michał Woźnicki pozostając wierny złożonym przede wszystkim Panu Bogu ślubom nadal uważa się za salezjanina.

8 czerwca 2018
Podczas tradycyjnej, poznańskiej procesji ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
Wierni z Wronieckiej niosą transparent wzywający: “Przywróćcie Kościołowi Mszę Św. Wszechczasów”

4 czerwca 2018
Po uroczystościach patriotyczno – religijnych pod modelem Pomnika Wdzięczności na poznańskiej Malcie, podczas prywatnej rozmowy z Jerzym Zygarłowskim,
JE Arcybiskup Stanisław Gądecki wypowiada się na temat tradycyjnej liturgii
słowami: “Łe- to dziwactwo.”
O Ks. Woźnickim wypowiada słowa: “postrzelony z Wronieckiej”.

10 kwietnia 2018
Ksiądz otrzymuje kolejne pismo- skierowanie do Marianówki.  

9 stycznia 2018
Msza Św. wraca do Kaplicy-Celi  księdza i odprawiana jest codziennie przez Ks. Michała. Ksiądz otrzymuje pismo- skierowanie do Marianówki. Ksiądz zgadza się na przeniesienie pod warunkiem zapewnienia wiernym dostępu do codziennej Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim w kościele przy Wronieckiej.

5 stycznia 2018
Ks. Michał Woźnicki SDB udaje się do Wrocławia na rozmowę z Ks. Inspektorem Jarosławem Pizoniem. Kapłanowi towarzyszą wierni.
Rozmowa z Ks. Inspektorem –  do odsłuchania tutaj

Rok 2017

31 grudnia 2017
W Niedzielę 31.12.2017, w ostatni dzień roku AD 2017- w Sylwestra ks. rektor Arkadiusz Szymczak SDB zaatakował czynnie wierną- panią Marię Sęczykowską-Bojar, która nagrywała Mszę Św. w rycie rzymskim do obejrzenia tutaj.
Sytuacja miała miejsce podczas Mszy Świętej o godz. 06:30 odprawianej przez Ks. Michała Woźnickiego SDB w holu klatki schodowej Domu Salezjańskiego przy Wronieckiej 9, w Poznaniu .
Sprawa została zgłoszona na policję.

23 i 24 grudnia 2017
Od tego dnia Msza Św. przez kilka dni odprawiana jest na relikwiach męczenników, na pianinie w holu klatki schodowej w Domu Salezjańskim przy Wronieckiej 9.
Ogłoszenia z 24.12.2017 r. do odsłuchania tutaj
Ogłoszenia z 24.12.2017 r.  podczas pasterki do odsłuchania tutaj

21 i 22 grudnia 2017
Salezjanie na drzwiach kościoła umieszczają kartkę z informacją, że Msza Św. trydencka jest wycofana z kościoła.
Ranną Mszę Św. w rycie rzymskim 21 i 22 grudnia Ks. Woźnicki odprawia na chodniku, przed zamkniętymi drzwiami salezjańskiego kościoła.
Msza Św. odprawiana jest na relikwiach męczenników, na chodniku, pod drzwiami kościoła.
Ogłoszenia z 22.12.2017 r. spod drzwi kościoła do odsłuchania tutaj

20 grudnia 2017
Ksiądz Woźnicki podczas rannej Mszy Św. głosi ogłoszenia, w których m.in porusza temat pedofilii w ramach struktur zakonnych do odsłuchania tutaj
Tego samego dnia wieczorem przyjeżdża z Wrocławia Ks. Inspektor Jarosław Pizoń.
Wraz z Ks. Rektorem Arkadiuszem Szymczakiem , Ks. Dawidem i Ks. Olejnikiem włamują się do mieszkania Ks. Woźnickiego (drzwi były zamknięte na klucz)
Bulwersująca rozmowa w pokoju Ks. Michała z Ks. Inspektorem Jarosławem Pizoniem do odsłuchania tutaj
Podczas gdy Ksiądz Woźnicki się modlił po łacinie, odczytano Kapłanowi informację o wyrzuceniu Mszy Św. z kościoła i przeniesieniu od następnego dnia do Marianówki – w kotlinie Kłodzkiej.

15, 17, 19 grudnia 2017
Ks. Michał głosi „Ogłoszenia”, które od tego dnia umieszczane sa przez wiernych na youtubowym kanale „Bez Dyskusji” – obecnie „W obronie Mszy”
Ogłoszenia z 15.12.2017 r. do odsłuchania tutaj
Ogłoszenia z 17.12.2017 r. do odsłuchania tutaj
Ogłoszenia z 19.12.2017 r. do odsłuchania tutaj

4 sierpień 2017
Po zmianie na stanowisku dyrektora (Ks. Piotra Węża zastąpił Ks. Arkadiusz Szymczak) Msza Św. wraca po niemal 50 latach do kościoła na Wronieckiej !!!

Lipiec 2017
Ks. Michał  idzie z ekwipunkiem do odprawiania Mszy Świętej trydenckiej na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Idzie w intencji aby Msza Św. wróciła do kościoła na Wronieckiej 9.

czerwiec 2017
Rozmowa z Ks. Generałem Salezjańskim, w której Ks. Michał wskazuje, że Msza Św. w tradycyjnym rycie rzymskim, Msza księdza Bosko, Msza Św. Błogosławionej Piątki powinna być odprawiana w salezjańskim kościele przy Wronieckiej 9.

31 stycznia 2017
Wspomnienie Św. Jana Bosko – do Kaplicy-Celi przychodzi na Mszę Św. w rycie rzymskim ojciec z trójką synów- ministrantów, którzy deklarują, że będą Kapłanowi służyć do Mszy Św. Ksiądz Woźnicki przyjmuje tą deklarację za znak.
Ci konkretni ministranci nie pojawili się już więcej razy w Kaplicy- Celi.

Rok 2016

17 grudnia 2016
Od tego dnia, po powrocie od Sióstr z Sokolnik Ks. Michał Woźnicki SDB zaczął odprawiać w swoim pokoju, na zbudowanym własnoręcznie ołtarzu z relikwiami męczenników  codzienną Mszę Świętą w rycie rzymskim.

Grudzień 2016
Ks. Michał wraca z powrotem do Domu Salezjańskiego przy Wronieckiej 9 w Poznaniu. Od Ks. dyrektora Piotra Węża, otrzymuje informację, że wraca Ks. Michał do zasad poprzednich. Czyli że: nie może ksiądz sam odprawiać mszy, nie może ksiądz głosić Słowa Bożego, może Ks. Michał uczestniczyć w koncelebrze. Ks. Michał odpowiada, że może to robić jeśli na ołtarzu będzie postawiony krzyż.
Ks. dyrektor oświadczył, że nie ma na to zgody, w związku z tym Ks. Michał odpowiedział, że  nie będzie odprawiał mszy w taki sposób, wtedy ksiądz dyrektor powiedział : „To idź sobie odprawiać do swojego pokoju”.

29 Październik 2016
Skierowany przez nowego księdza inspektora Ks. Michał rozpoczyna posługę u Sióstr Urszulanek w  Sokolnikach ok. 40 km od Poznania.  Kapłan od odprawiał tam novus ordo. Przebywał  na miejscu sześć tygodni i powrócił na Wroniecką ze względu na to, iż ksiądz chciał aby Komunię Świętą przyjmować w pozycji klęczącej. Mimo akceptacji coraz większej liczby wiernych nie było na to zgody ze strony Sióstr Urszulanek, które chciały przyjmować Pana Jezusa na stojąco, a nawet w jednym przypadku na rękę. Ksiądz chciał ufundować klęcznik. Ten jednak nie został przyjęty przez siostry i obecnie używany jest w Kaplicy- Celi przy ul. Wronieckiej.

19-27 Październik 2016
Ks. Michał Woźnicki SDB odprawia w Kaplicy-Celi kolejne Msze Św. w rycie rzymskim.

18 Październik 2016
Ks. Michał Woźnicki SDB odprawia wieczorem trzecią w swoim życiu, a pierwszą w Kaplicy – Celi przy Wronieckiej 9 Mszę Św. w rycie rzymskim. Tymczasowy Ołtarz zbudowany jest z kanapo-tapczanu i blatów ze starej szafy, na których umieszczone były relikwie świętych męczenników. Kapłan buduje ołtarz w jednym z dwóch pokoi swojego mieszkania, gdyż rano nie otrzymuje zgody na swoją prośbę skierowaną do Ks. Dyrektora na odprawienie Mszy Św. w kościele. Dwie Msze Św. w rycie rzymskim zamawia u Kapłana (za swoich bliskich zmarłych) wierny- Jerzy Zygarłowski.
Ks. Dyrektor na ranną prośbę Ks. Woźnickiego odpowiada słowami: “W tym kościele nie będzie się odprawiać Mszy Św. w formie rytu rzymskiego”
Więcej informacji na ten temat pierwszych Mszy Św. w Kaplicy-Celi tutaj

10 Sierpień 2016
Ks. MIchał Woźnicki SDB odprawia rano swoją drugą Mszę Św. w rycie rzymskim w Kaplicy Bożego Miłosierdzia w Licheniu (podczas Warsztatów Art Celebrandi).

9 Sierpień 2016
Ks. MIchał Woźnicki SDB odprawia wieczorem swoją pierwszą Mszę Św. w rycie rzymskim w Kaplicy Bożego Miłosierdzia w Licheniu (podczas Warsztatów Art Celebrandi).

4-11 Sierpień 2016
Warsztaty Art Celebrandi w Licheniu. Ksiądz obserwuje i uczy się odprawiania Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.

Lipiec 2016
Prywatna pielgrzymka Ks. Michała do Wilna, do Matki Boskiej Ostrobramskiej z intencją o odebranie lęku przed przełożonymi.

15 maja 2016
Święto Zesłania Ducha Świętego. Ks. Michał głosi kazanie,  w którym prosi aby Duch Święty obronił kościół- również parafię przed ze świadczeniem. Słowa takie padają w nawiązaniu do sytuacji mających miejsce w kościele salezjańskim (słuchanie spowiedzi, zbieranie składki przez księży w strojach cywilnych. Ksiądz  zwraca też uwagę na witraż w salezjańskim kościele  przy Wronieckiej 9 przedstawiający ofiarę Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Ks. Michał informował, że gdyby ten witraż był wykonywany w dzisiejszych czasach nie wyglądałby tak samo ponieważ zupełnie inaczej wygląda obecnie msza.  Słowa te spowodowały,  że w kolejnym dniu przyjechał ksiądz rektor z pismem od inspektora salezjańskiego zakazującym ks. Michałowi głoszenia Słowa Bożego. Zakaz ten wydano ze względu na „kontrowersyjność kazań”.
Ks. Woźnicki nawiązywał do tych wydarzeń w kazaniu z 23.05.2021 r.-  do odsłuchania tutaj.

W kolejnym dniu Ks. dyrektor wyrzuca Ks. Michała z kościoła podczas tłumaczenia wiernym dlaczego ksiądz nie będzie mógł odprawić mszy.

Rok 2015

25 października 2015
Ksiądz Michał Woźnicki SDB pierwszy raz w życiu uczestniczy w Mszy Św. w rycie rzymskim w kościele o.o. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu.

7-8 października 2015
Wizytacja na Wronieckiej księdza radcy.Ksiądz Michał zwraca uwagę księdzu radcy że kilka dni wcześniej wygłaszał heretyckie tezy. W wyniku przekazania tych uwag ksiądz radca zostawił oświadczenie, które zainicjowało proces skierowania ks. Michała na badania psychiatryczne.

3 sierpnia 2015
Ks. Michał ustawia krzyż na stole ołtarzowym, gdzie ma odprawiac msze (wtedy jeszcze novus ordo). Krzyż zostaje zdjęty z ołtarza przez księdza proboszcza, który absolutnie zabrania ustawiania krzyża na ołtarzu.
Ks. Michał oświadcza w rozmowie z Ks. proboszczem, że będzie walczyć o krzyż. 

1 sierpnia 2015
Ks. Michał Woźnicki zgodnie z dekretem przybywa do Domu Salezjańskiego w Poznaniu przy Wronieckiej 9

Rok 2011/2012

zima przełomu roku 2011/2012
Ks. Michał Woźnicki w piwnicach Domu Salezjańskiego w Marszałkach znajduje w opłakanym stanie dwa stare, zatęchłe Mszały Rzymskie. Wynosi je z piwnicy i ustawia na korytarzu – “na widoku”.
Przez kolejne 3-4 lata nikt z salezjanów tymi mszałami się nie zainteresował…

Rok 2011

1.08.2011
Ks. Michał Woźnicki po powrocie z misji jest posłany do do Domu Salezjańskiego w Marszałkach (miejsce przetrzymywania w latach 1955-1956 J.E.Ks. Arc. Antoniego Baraniaka – salezjanina.)

Wiele Informacji zamieszczonych powyżej zostało spisane z ogólnodostępnych ogłoszeń, kazań, wypowiedzi Ks. Michała Woźnickiego. (głównie z ogłoszeń z 05.07.2019 do odsłuchania tutaj)

Czytelniku!
Wspomóż żarliwą modlitwą Kapłana i sprawę, o która się zmaga nie bacząc na przeciwności. Sprawę przywrócenia Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu, a przez to przyczynienie się aby Msza Św. w tradycyjnym rycie rzymskim powróciła do wszystkich katolickich kościołów.