Miesiąc: sierpień 2022

Sakramenty warunkowe “sub conditione” – pytania “prostego Kuby”

30.08.2022 r. podczas Mszy Św. Ksiądz Michał, w ogłoszeniach podzielił się z wiernymi radosną wiadomością o przyjęciu 16 maja br. przez Księdza Dariusza Kowałczyka SDB, wraz z Księdzem Jackiem Bałembą SDB oraz Księdzem Leopoldem Powierżą z rąk Bp. Richarda Williamsona Święceń kapłańskich warunkowo (sub conditione) co oznacza, że wcześniej nie były udzielone, albo te co były udzielone były udzielone nieważnie.
Ksiądz Woźnicki dziękował Panu Bogu za ten fakt.

Dzień później dzieląc tą radość napisałem do Księdza Dariusza Kowalczyka SDB wiadomość, w której m.in. informowałem Kapłana o tym, iż i ja dziękowałem Panu Bogu za przyjęcie przez Księdza Dariusza sub conditione Święceń kapłańskich (m.in przyjmując w tej intencji Komunię Św.)

W dalszej części maila, zadałem Księdzu Dariuszowi pytania, które jako “prostemu Kubie” pojawiły mi się po podjęciu informacji o przyjęciu święceń kapłańskich sub conditione drugiego z trzech Salezjanów odprawiających tylko i wyłącznie Mszę Św. w rycie rzymskim.

Zadałem Kapłanowi nurtujące mnie pytania:
“Co sprawiło, że spośród trzech Księży Salezjanów składających tylko i wyłącznie Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim święcenia kapłańskie sub conditione przyjelo tylko dwóch Księży?
Co stanęło na przeszkodzie aby 16 maja br. z rąk Bp. Richarda Williamsona Święcenia Kapłańskie sub conditione przyjął Ksiądz Michał Woźnicki? 
Dlaczego o tej możliwości nie poinformowali Księża (Ksiądz i Ksiądz Jacek) Księdza Woźnickiego?
(…)
Dalsze pytania dotyczą mnie- nas wiernych.
Co mi jako wiernemu, nam jako wiernym uczęszczającym na Msze Św. sprawowane przez Księdza Woźnickiego czynić trzeba aby uzyskać sub conditione Sakrament Bierzmowania?
W moim przypadku pytanie jest zasadne również jeśli chodzi o Sakrament Chrztu (byłem chrzczony w 1972 r.) 
Do kogo mam, mamy się zwrócić, kogo i na jaki sposób prosić, jakie wymogi spełnić?”

Mam nadzieję, że uzyskam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Wiem, że te pytania nurtują też innych wiernych.

Jakub Zygarłowski

U Pana Dawida Mysiora- cisza o Salezjanach

30.08.2022r. na kanale Dawid Mysior TV autor zamieścił materiał pt. “Św. Jana Bosko- Jak Wychowywać #Młodzież? Założyciel Salezjanów- ŻYWOTY ŚWIĘTYCH”
Autor, który na swoim kanale podaje wiele aktualnych informacji dotyczących Kościoła, a szczególnie spraw związanych z Mszą Św. w rycie rzymskim, do tej pory- również i w tym materiale, nie wspomniał o obecnych zmaganiach Salezjanów, m.in Księdza Michała Woźnickiego SDB o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim.

31.08.2022r. próbowałem wielokrotnie, z trzech różnych kont, w kilku podobnych wersjach (łącznie z drobnymi zmianami nazwisk Księży Salezjanów) zamieścić pod Żywotem św. Jana Bosko stosowny komentarz na ten temat. Bezskutecznie.
Żadna wersja mojego komentarza nie znalazła się w przestrzeni publicznej na kanale Pana Dawida Mysiora.
Poniżej publikuję mój komentarz licząc, że być może tą drogą dotrze on do autora i słuchaczy Pana Mysiora.


LJCh. Dzisiaj trzej Salezjanie walczą o powrót Mszy Św. Dlaczego nic Pan o nich nie mówi?
Panie Dawidzie! Czy to zaniedbanie, brak wiedzy czy też celowe zamilczenie- świadome(narzucone?) działanie z tytułu korzystania z posługi Księży FSSPX?
Proszę o rzeczową odpowiedź.

Dlaczego nie powiedział Pan o trzech Salezjanach z terenu Wrocławskiej Inspektorii, którzy od kilku lat walczą o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim?
Ks. Jacek Bałemba SDB (obecnie posługujący we Wrocławiu), Ks. Michał Woźnicki SDB (z determinacją od 6 lat zmagający się o przywrócenie Mszy Św. do salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu) oraz Ks. Dariusz Kowalczyk (posługujący przez kilka lat w Cieszkowie, od września będzie w nowym miejscu).
Ci trzej Salezjanie kilka lat temu wobec Boga podjęli decyzję odprawiania Mszy Świętej w rycie rzymskim – wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie. Z tego tytułu i z tytułu głoszenia tradycyjnej nauki Kościoła Katolickiego są represjonowani przez władze zakonne i kościelne, które stopniowo skutkują wydaleniem z zakonu.

Ks. Michał Woźnicki SDB represjonowany przez przełożonych, 21.12.2017 r. wyrzucony wraz z Mszą Św. w rycie rzymskim i wiernymi z kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9. Ks. Michał Woźnicki SDB został już wyrzucony ze zgromadzenia salezjańskiego (po 25 latach w zakonie). Mimo to od 6 lat odprawia codziennie Mszę Św. w rycie rzymskim w Kaplicy-Celi, którą utworzył w mieszkaniu zajmowanym w Domu Zakonnym przy Wronieckiej 9. Salezjanie – moderniści wielokrotnie dokonywali aktów profanacji oraz ataków na Księdza Woźnickiego m.in.: polanie wodą Najświętszego Sakramentu, profanacja Kaplicy – ataki fizyczne, gazowanie gazem, profanacje, kradzieże mienia kościelnego, zakłócania Mszy Św., kopanie, bicie, a ostatnio w kwietniu 2022 zagrażające życiu pobicie przez współbrata salezjanina ks.(?) Jacka Bielskiego SDB pałką teleskopową w głowę.
Na dniach – 8 września zapowiedziana jest ostateczna interwencja komornika z policją w celu wyrzucenia Kapłana z Kaplicy-Celi. Oficjalne struktury wszczęły też procedurę przeniesienia niewygodnego Księdza Woźnickiego do stanu świeckiego.
Wielu katolików dzisiaj chodzących do kaplic Kapłańskiego Bractwa Św. Piusa X chodzi tam z tytułu słów głoszonych przez Księdza Woźnickiego. Wielu katolików miało siłę stawić opór przeciw kagańcom, przeciw eliksirom dzięki słowom i co ważne postawie Księdza Woźnickiego przypłacanej nieraz mandatami i procesami sądowymi.
Kiedy z tytułu paszportów covidowych zamknięto w więzieniu w Poznaniu Kapłana FSSPX Księdza Łukasza Szydłowskiego FSSPX to właśnie Salezjanin Ksiądz Woźnicki z grupą wiernych dzień w dzień w mrozie modlił się różańcem pod gmachem więzienia.
Nikt do tej pory, łącznie z Ks. Łukaszem nie wspomniał o tym fakcie… Pan też milczy w tej sprawie. Wstyd! Gdzie Pana dociekliwość i obiektywne przedstawianie faktów. W całości, a nie tylko wygodnego wycinka?
Ks. Michał Woźnicki SDB codziennie transmituje odprawiane Msze Św. w rycie rzymskim oraz głoszone nauki na kanale i stronach W obronie Mszy

Ks. Jacek Bałemba SDB represjonowany przez przełożonych (obecnie trwa proces wyrzucenia Kapłana ze struktur zakonnych) 20.07.2021 r. wyrzucony wraz z Mszą Św. w rycie rzymskim i wiernymi z kościoła w Międzyborzu.
Przez rok Kapłan odprawiał Msze Św. Wszechczasów w kaplicy Kapłańskiego Bractwa Św. Piusa X we Wrocławiu, po przyjęciu 16 maja br. z rąk Bp. Richarda Williamsona święceń kapłańskich sub conditione w tradycyjnym rycie- Kapłan został wyrzucony z kaplicy Bractwa FSSPX, a Ks. Karl Stehlin wydał zakaz możliwości odprawiania Mszy Św. przez tego kapłana w jakiejkolwiek i we wszystkich kaplicach Bractwa FSSPX w Polsce.
Ksiądz Jacek Bałemba dla zachowania ortodoksji katolickiej w kulcie, doktrynie i dyscyplinie utworzył w ostatnim czasie we Wrocławiu Oratorium (Dom Modlitwy) p.w. Św. Józefa.
Ksiądz Jacek Bałemba SDB od wielu lat publikuje w internecie katolickie treści m.in. na stronach Actualia.blog

Ks. Dariusz Kowalczyk SDB również represjonowany przez przełożonych zakonnych, Od biskupa miejsca otrzymał niedawno na piśmie (bezprawny ale jakże znamienny) dokument zakazujący odprawiania Mszy Św. w rycie rzymskim nawet prywatnie, bez udziału wiernych!!! Obecnie Inspektor Salezjański z Wrocławia (pod którego podlegają wszyscy trzej Salezjanie) z premedytacją przeniósł Księdza Dariusza do Sosnowca- gdzie nie ma fizycznych możliwości odprawiania Mszy Św. Trydenckiej. W związku z tym najprawdopodobniej za chwilę i w przypadku Księdza Dariusza możliwe będzie wszczęcie procesu wydalenia z zakonu.
Ksiądz Dariusz 16 maja br. z rąk Bp. Richarda Williamsona przyjął święcenia kapłańskie sub conditione.

Dlaczego do tej pory nic Pan nie powiedział na temat tych trzech dzielnych Kapłanów? Mówi Pan o przypadkach dzielnych księży na drugiej półkuli, potrafił Pan mówić o dzielnym pastorze zza oceanu, dlaczego milczy Pan na temat Salezjanów odprawiających tylko i wyłącznie Mszę Św. w rycie rzymskim?
Czy uważa Pan, że istnieje tylko jedna droga powrotu katolickich księży i katolików do tradycyjnej katolickiej Mszy Św. , doktryny i moralności- droga wiodąca jedynie przez strukturę Bractwa Św. Piusa X ?

Z pamięcią w modlitwie
Z Panem Bogiem
Jakub Zygarłowski

“Niech tam Ksiądz coś powie.” Ważne słowa Księdza Woźnickiego

31.08.2022 r. po rannej Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB zgodził się na nagranie rozmowy z Panem Zdzisławem- wiernym, który w Cieszkowie uczęszczał na Msze Św. w rycie rzymskim sprawowane przez Ks. Dariusza Kowalczyka SDB

Zapis rozmowy pt. “Niech tam Ksiądz coś powie.”- do odsłuchania tutaj

W pierwszej części rozmowy (ok 1godz. 10 min) Ksiądz Woźnicki opowiedział historię w jaki sposób odpoznał Mszę Św. w rycie rzymskim. Kapłan podał też szczegóły pierwszego roku zmagania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9.

W dalszej części rozmowy Ksiądz Michał Woźnicki SDB mówił m.in o obecnej sytuacji Kościoła, o współbraciach Salezjanach z Wronieckiej 9, o dokonywanych przez nich licznych profanacjach, o zacieraniu śladów, o herezji płynącej z Rzymu, o wdzięczności Panu Bogu za niemal 6 lat odprawiania Mszy Św. w rycie rzymskim, o męczeństwie, o planach na przyszłość (w związku z zapowiedzianą przez komornika na 8 września eksmisją) i o dalszym ciągu zmagania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB mówił m.in:
“Moim braciom zawdzięczam, że widzę jaka jest twarz posoborowia, że to jest diabelska religia. Człowiek zostaje wyniesiony w miejsce Boga.”

“Za sprawą moich współbraci zrozumiałem, że byłem członkiem posoborowej sekty.”

“Tu na Wronieckiej walczy kościół posoborowy- wojtyłowy z wiarą katolicką”

“Będę tu tak długo, jak Pan Bóg zamierzył”

“Jest możliwe, że w Polsce stopniowo, stopniowo, stopniowo ludzie zrozumieją, że od czasu soboru watykańskiego II mamy zamach na Kościół Katolicki. Posoborowianie to nie jest wiara katolicka- to jest antykościół.
Problem jest z tym co z Rzymu.
Herezja nie jest skądś. Jest z Rzymu.
Jak jest z papieżami? Każą nam wierzyć, że to papieże. Rzecz w tym, że Pan Jezus urząd Piotra związał: broń Kościół, a nie nastawaj na niego!”

“Jakby patrzeć ze strony kościelnej- nie przysłużyłbym się bardziej Kościołowi, sprawie odbicia, odwojowania Mszy, jak przez męczeństwo. W modlitwie proszę Pana Boga , jeżeli ta ofiara miałaby się przyczynić do przywrócenia Mszy Św., czy do ocalenia Mszy Św. tu- w Kaplicy-Celi, to upraszam Cię, Panie o męczeństwo.
Wiem, że jak Ty dasz, to dasz też łaskę żeby nie zdezerterować.”

“Jeżeli Księdza Michała wyrzucą z Wronieckiej (…) to nie znaczy, że Ksiądz Michał z Wronieckiej odejdzie. Będzie przychodził pod drzwi kościoła na Wronieckiej modlić się, jeśli możliwe- złożyć najświętszą ofiarę Mszy. Jeżeli nie- będzie musiało się znaleźć inne miejsce dla Mszy. Natomiast modlitwa? Tu- pod kościołem!”

“Oddajcie katolikom kościoły budowane na katolicki kult, a nie na posoborowe gusła.”

31 sierpnia – rocznica Porozumień Sierpniowych. “Kościoły dla kultu katolickiego i wiary katolickiej nie odbiją się same”

31.08.2022 r. w rocznicę Porozumień Sierpniowych Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia: “Kościoły dla kultu katolickiego i wiary katolickiej nie odbiją się same”, wcześniej odczytując pisma z Prokuratury, które Kapłan odebrał poprzedniego dnia z poczty. Pisma dotyczyły sprawy rzekomego zniesławienia policjantki na służbie.
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 31.08.2022 r.– do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił Katechezę 267 “o czasach zakazanych (przykazanie kościelne) . O obowiązkach wobec rodziców” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Deo gratias za sub conditione święcenia kapłańskie Księdza Dariusza Kowalczyka SDB

30.08.2022 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w ogłoszeniach
poinformował m.in o zamieszczonym na stronach Księdza Jacka Bałemby SDB (Actualia ) wpisie, z którego możemy się dowiedzieć, iż w Oratorium, “raz w miesiącu, zawsze w środę przed pierwszą sobotą miesiąca spowiadał będzie Ks. Dariusz Kowalczyk SDB. Ks. Dariusz jest jednym z katolickich kapłanów, którzy wobec Boga podjęli decyzję odprawiania Mszy Świętej w rycie rzymskim – wyłączniedożywotnio i nieodwołalnie. Jest też jednym z trzech kapłanów, którzy 16 maja br. przyjęli z rąk Bp. Richarda Williamsona święcenia kapłańskie sub conditione w tradycyjnym rycie.”
Ksiądz Woźnicki odnosząc się do tej informacji w pierwszej kolejności podziękował Panu Bogu za fakt przyjęcia święceń kapłańskich sub conditione przez Księdza Dariusza Kowalczyka SDB.
Deo Gratias
Ogłoszenia z 30.08.2022 r.  do odsłuchania tutaj

Stosunek Ks. Woźnickiego do rożnych środowisk katolickich

29.08.2022 r., po zakończeniu południowych modlitw o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim (do odsłuchania tutaj), które Ksiądz Michał Woźnicki SDB prowadził pod drzwiami Salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu do Kapłana podszedł młodzieniec- 17-letni Piotr z Józefowa i zadał Kapłanowi pytanie o stosunek Księdza do rożnych środowisk katolickich. Odpowiedź- rozmowa do odsłuchania tutaj
Tego samego dnia wieczorem youtube przysłało zgłoszenie naruszenia prywatności dotyczące końcówki nagrania, w której młody człowiek prosi Kapłana o zrobienie wspólnego zdjęcia oraz przyjmuje od Księdza Woźnickiego kapłańskie błogosławieństwo.
Kapłan odniósł się do tej sytuacji w ogłoszeniach z 30.08.2022 r. do odsłuchania tutaj

Modlitwa Kapłana przy grobach

W niedzielę popołudniu Ksiądz Michał Woźnicki SDB udał się na cmentarz do rodzinnego Ostrowa Wielkopolskiego.
Kapłan w związku ze zbliżającą się datą eksmisji modlił się przy grobie śp. ojca, dziadków oraz Księdza Walentego Śmigielskiego – do odsłuchania tutaj

Następnie Ksiądz Woźnicki udał się w pobliże Ostrowa, na grób zmarłego tragicznie w wypadku- na motorze 12.08.2022r. krewnego- śp. Kamila Rosy.
Krótkie słowo i modlitwa przy grobie – do odsłuchania tutaj

Nabożeństwo 40-godzinne z tytułu wyznaczonej daty eksmisji

W niedzielę 27.08.2022 r. z tytułu zapowiedzianej przez komornika na 8 września daty eksmisji, Ksiądz Michał Woźnicki SDB poinformował o Nabożeństwie 40-godzinnym, które odbędzie się w Kaplicy-Celi, każdego dnia od rana do wieczora, od niedzieli 4 września do wtorku 6 września 2022 r.
Kapłan prosił aby do zbliżających się wydarzeń przygotować poprzez dobrą spowiedź.