Miesiąc: marzec 2022

Droga Krzyżowa w Kaplicy-Celi

W piątek 25.03.2022 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB poprowadził po Mszy Św. w Kaplicy-Celi, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, odczytując krótkie rozważania z modlitewnika “Laudetur Jesus Christus” rozwijając je własnymi rozmyśleniami “Ukrzyżowana Najświętsza Ofiara Mszy Św. w rycie rzymskim”–  do odsłuchania tutaj.

Pracownik salezjański podsłuchuje Spowiedź- ksiądz Dawid zamiast upomnieć- wykrzykuje bluzgi

25 marca 2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach poinformował o zdarzeniu jakie miało miejsce w dniu dzisiejszym pod drzwiami Kaplicy-Celi.
Podczas sprawowania posługi kapłańskiej pod drzwiami Kaplicy-Celi pojawił się pracownik salezjański Pan Zbigniew Huczko, który zakłócał hałasem sprawowanie Sakramentu. Mimo zwróconej uwagi nie odszedł on od drzwi i podsłuchiwał… Kapłan ubrany w komżę i filetową stułę nie raz musiał wychodzić na korytarz, żeby zwrócić uwagę. Będący świadkiem tych zdarzeń ksiądz Dawid Nowak SDB zamiast zwrócić uwagę Panu Zbigniewowi zaczął sam wykrzykiwać bluzgi.

Później Kapłan krytycznie odniósł się do mającego się dziś dokonać aktu poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Podczas kazania, w święto Zwiastowania NMP Ksiądz Michał Woźnicki SDB kontynuował lekturę książki autorstwa ks. Jana de Marchi pt. “Fatima historia prawdziwa”.


Ogłoszenia i kazanie z 25.03.2022 r.- do odsłuchania tutaj

Akt konsekracji Rosji- “kolejny watykański, franciszkowy gniot”

W ogłoszeniach z 22 oraz z 24 marca 2022r. Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do faktu i tekstu planowanego na najbliższy piątek (25.03.2022r.) aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, który ma być gestem całego Kościoła powszechnego – jak pisze papież w liście do biskupów, prosząc, by wraz ze swymi kapłanami, zakonnikami i wiernymi przyłączyli się do tego aktu.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB 24.03.2022 mówił m.in:
“Ja w tym czasie (piątek od godz. 17:00) będę się modlić, ale na to zaproszenie, żeby się w jakiś sposób z tym aktem jednoczyć, trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie. Z prostego powodu- za dużo słów i to słów tego świata.”

“To jest sprawa tego, który jest papieżem i wszystkich biskupów, których ma obowiązek wezwać, w imieniu których, czy z którymi ma ten akt dokonywać. To nie jest nasza rzecz- od (strony) intencji, więc niech nas ktoś nie bałamuci, że nas będzie po raz kolejny wzywał do katedr, do kościołów- że tam się mamy modlić.
A pytanie, czy Ci, którzy mają te słowa wypowiedzieć wreszcie je wypowiedzą tak, jak należy? I osoba właściwa jest, w urzędzie -rzeczywiście prawowierna?
Przed chwilą pachamamę wpuszczał do Bazyliki.
Przepraszał już za to świat? Konsekrował na nowo Bazylikę Św. Piotra? Jak chce zatem zwracać się do Matki Najświętszej?
Jako poganin? Jeżeli jako poganin, bo to też jest możliwe, gdyby miał intencję uczynić to, co Matka Najświętsza chce, to musi to wypełnić według zasad tak, jak jest powiedziane! Jest powiedziane ROSJA!
A ta cała wielość słów… – o kant stołu- gniot! Kolejny watykański, franciszkowy gniot! Wstyd!! Po prostu wstyd! Po tym co świat już przeszedł od Fatimy…”

“Nie można dłużej ludzi okłamywać- zwodzić, jak Pius XII, Paweł VI i Jan Paweł II.
Nie można! I oczekiwać jeszcze, tym bardziej przyłączenia się ludzi sercem- bądźcie ze mną. Nie!!!
Powiedz słowa tak, jak Matka Najświętsza żądała: jednoznacznie i też określ siebie.
Czyś Ty jest papież? Jeżeli papież, dlaczego przez minione lata robisz to, i to , i to, a tego co należy: “umacniaj swoich braci w wierze” nie czynisz? Czemu walczysz z Najświętszą Ofiarą Mszy? – to jest przebłaganie za grzech.
Pokoju nie ma, jeżeli człowiek nie pokona grzechu w sobie, jeżeli mu się nie sprzeciwi. To jest igranie z Łaską Bożą”

“… łatwo tu gadać o nowym akcie Franciszka, a już się nie odnosić do tego co Wojtyła robił.
Mamy być mądrzejsi o to co robili poprzednicy- buble!
I to jest kolejny gniot. Franciszkowy gniot. Matka Najświętsza nie tego się domagała. Prosiła w prostych słowach. (…) Rosja- i koniec, kropka.”

ogłoszenia z 22.03.2022 r.- do odsłuchania tutaj
ogłoszenia z 24.03.2022 r.- do odsłuchania tutaj

Do kwestii aktu poświęcenia Rosji Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się też podczas wygłoszonej 24.03.2022 r. “115” Katechezy “O łasce uświęcającej”, głoszonej na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj


“Fatima historia prawdziwa”

Począwszy od ogłoszeń z 23.03.2022r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB rozpoczął odczytywać fragmenty książki autorstwa ks. Jana de Marchi pt. “Fatima historia prawdziwa”.
Do odczytywanych fragmentów- Kapłan dodaje swoje komentarze.

Na pierwszych stronach książki podane są dwie modlitwy, które anioł przekazał dzieciom fatimskim jeszcze przed objawieniami Matki Bożej.

Pierwsza modlitwa:
“O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, Kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają.”

Druga modlitwa:
“Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników.”

23.03.2022. “Fatima historia prawdziwa” cz. 1- objawienie się Anioła – do odsłuchania tutaj
24.03.2022. “Fatima historia prawdziwa” cz. 2- Dzieci Fatimskie – do odsłuchania tutaj

Odwołane Rekolekcje Wielkopostne- mimo wszystko Kapłan uda się do Lichenia

22 marca 2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach poinformował o odwołaniu, organizowanych przez Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Rekolekcjach Wielkopostnych, które miały się odbyć w Licheniu w dniach 25-27.03.2022r.
Ogłoszenia z 22.03.2022 r.- do odsłuchania tutaj
Kapłan mówił m.in:
“To ze względu na Mszę Św. Kuria Włocławska i (Salezjański) Inspektorat Wrocławski gonią rekolektantów- bo nienawidzą Mszy Św. w rycie rzymskim.”

Ksiądz Woźnicki, zapowiedział, że w sobotę 26.03.2022r. po rannej Mszy Św. odprawionej w Kaplicy-Celi uda się z chętnymi wiernymi do Lichenia, aby m.in odprawić Drogę Krzyżową.

W komunikacie przesłanym do osób zgłoszonych do udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych organizator napisał:

“Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
Planowane rekolekcje wielkopostne w dniach 25-27.03.2022 r. w Licheniu
nie odbędą się.

Kuria włocławska w porozumieniu z inspektorią salezjańską we Wrocławiu
zamknęły przed wiernymi kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej, a także
możliwość noclegów w Arce.

Oficjalne pisma wysłane poprzez kancelarię parafialną w Licheniu i panią
kierownik domu rekolekcyjnego Arka zostały przysłane na adres
stowarzyszenia wczoraj.

Prosimy nie przyjeżdżać do Lichenia i odwołać rezerwacje noclegowe.
Sytuacja, która się wydarzyła znacząco zmieni sposób funkcjonowania
naszego stowarzyszenia przy ewentualnym planowaniu kolejnych wydarzeń.

Z Panem Bogiem,

Narcyz Kamiński

PS Módlmy się za naszych oprawców, przyjmijmy pokornie to co się stało.
Pragnę dodać, że nie winimy parafii w Licheniu. Zakaz przyszedł z góry.”Wizyta w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu

W niedzielę 20 marca 2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB, wraz z garstką wiernych, udał się do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Kapłan i wierni spędzili godzinę w kościele modląc się w milczeniu przed wizerunkiem Św. Józefa.

Ksiądz Woźnicki odniósł się do tej wizyty w ogłoszeniach wygłoszonych 21.03.2022r. do odsłuchania tutaj
Kapłan mówił m.in:
“Wielka łaska, że te wszystkie intencje, z którymi się udawaliśmy, a ja udawałem się z tą, która mi towarzyszy nieustannie: żeby za sprawą Św. Józefa Kaplica-Cela nie została spacyfikowana, nie została zabrana przez złych ludzi wysługujących się piekłu i jego aniołom- bolesne, że w tych rolach moi bracia salezjanie, ale i też instytucja państwowa (…) Jednocześnie też deklarując przed Św. Józefem i upraszając gotowość poniesienia jakichkolwiek, gdyby trzeba, ofiar- łącznie z oddaniem życia za sprawę przywrócenia tu Mszy Świętej w rycie rzymskim i obrony Kaplicy-Celi”

Ksiądz Woźnicki wskazywał też na fakt, że kapłan, który podczas nowej mszy przyszedł do Kaplicy Św. Józefa do tabernakulum po Pana Jezusa nie przyklękał (przy otwartym tabernakulum) podczas odbieraniu i przynoszenia cyboria- puszki z Panem Jezusem.
Ksiądz Woźnicki odniósł się też do faktów profanacji podczas rozdawania komunii oraz opowiedział o spotkaniu ks. Jarosława Powązki, który w Sanktuarium Kaliskim odprawia Mszę Św. w rycie rzymskim.

Po powrocie z Kalisza Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił “111” Katechezę O Duchu Świętym, na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Natomiast 21 marca, przed Mszą Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił “112” Katechezę – dalszą część o Duchu Świętym, na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

III Niedziela Wielkiego Postu, 20.03.2022

W III Niedzielę Wielkiego Postu, 20.03.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia: – do odsłuchania tutaj
Kapłan m.in.
– o odbytej dzień wcześniej 31 Pieszej Pielgrzymce z Wronieckiej do Sanktuarium Matki Bożej w Tulcach; m.in o zagubieniu jednego z pielgrzymów
– o zbliżających się Rekolekcjach Wielkopostnych i indywidualnych zgłoszeniach udziału w tych rekolekcjachPo Mszy Św. Ksiądz Woźnicki odprawił przy wystawionym Panu Jezusie w Najświętszym Sakramencie Nabożeństwo Gorzkich Żali do odsłuchania tutaj

Kazanie o Św. Józefie z 20.03.2022 r.

Żywy Różaniec – zmiana tajemnic. Od niedzieli 20.03.2022 r.

Członkowie Żywego Różańca z Polski i zza granicy modlą się codziennie z intencją:
o błogosławieństwo dla Księdza Michała Woźnickiego SDB i o potrzebne łaski dla Kapłana dla zmagania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do Salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu

Co miesiąc w niedzielę po Pieszej Pielgrzymce “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” dla członków Żywego Różańca następuje zamiana rozważanych tajemnic Różańca.

Zmiana tajemnic następuje na zasadzie odmawiania kolejnej tajemnicy (dziesiątki) Różańca. Przykładowo:
Ktoś kto do tej pory odmawiał 1 tajemnicę radosną od dziś odmawia 2 tajemnicę radosną.
Ktoś kto do tej pory odmawiał 3 tajemnicę radosną od dziś odmawia 4 tajemnicę radosną.
Ktoś kto do tej pory odmawiał 5 tajemnicę radosną od dziś odmawia 1 tajemnicę bolesną.
Ktoś kto do tej pory odmawiał 5 tajemnicę bolesną od dziś odmawia 1 tajemnicę chwalebną.

Zasady oraz informacje szczegółowe jak dołączyć do Róży Różańcowej znajdują się na stronie Żywy Różaniec w zakładce “Walka o Mszę Św.”

31 Piesza Pielgrzymka do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” 19.03.2022 r.

Wyjątkowo (ze względu na planowany udział w Rekolekcjach Wielkopostnych) nie w ostatnią sobotę miesiąca, a 19 marca 2022r. po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim odprawionej przez Księdza Michała Woźnickiego SDB rozpoczęła się “31 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.

W ogłoszeniach podczas Mszy Św. w rycie rzymskim Kapłan mówił m.in o pielgrzymce oraz o trudnościach z poprzednimi i z planowanym wkrótce aktem zawierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej.
Następnie z tytułu przypadającego święta Ksiądz Woźnicki wygłosił kazanie o Św. Józefie
Ogłoszenia i kazanie- do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi modlili się przed wyjściem w trasę pielgrzymki przed zamkniętymi drzwiami salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych- do odsłuchania tutaj

Na trasę pielgrzymki wyruszył Kapłan plus 7 wiernych. Na początku odmawiany był Różaniec, a na odcinku przy Jeziorze Maltańskim Ksiądz z pielgrzymami odśpiewał Godzinki ku czci NMP do odsłuchania tutaj
Na przerwie na posiłek odnalazła się jedna z wiernych, która z opóźnieniem wyruszyła inną trasą spod kościoła.

W południe Ksiądz Woźnicki wraz z pątnikami odmawiał modlitwę Anioł Pański oraz Różaniec w łączności z Państwem Mirosławem i Magdaleną, którzy codziennie w południe modlą się w miejscu objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie- do odsłuchania tutaj

Na leśnym etapie pielgrzymki Kapłan wygłosił Katechezę na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago “Pan Jezus jest naszym Panem.”- do odsłuchania tutaj

Na ostatnim etapie do pielgrzymki dołączył Pan Jarosław, który wrócił do kraju na pogrzeb dziadka. Odmawiając Różaniec Kapłan z wiernymi dotarli do Tulec.
Po przybyciu do celu i przedstawieniu Matce Bożej Tuleckiej intencji o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo- do odsłuchania tutaj

Kolejna – “32 Pielgrzymka W obronie Mszy św. w rycie rzymskim” wyruszy z Wronieckiej, jak Pan Bóg da najprawdopodobniej 30 kwietnia 2022 r.
Więcej na temat Pieszej Pielgrzymki w zakładce  Walka o Mszę Św. 

Stawanie przed trybunałami ludzkimi i kościelnymi dla przywrócenia Mszy Św.

18.03.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia: “Chwała Panu za stawanie przed trybunałami ludzkimi i kościelnymi dla przywrócenia Mszy Św.” – do odsłuchania tutaj
Kapłan mówił m.in.
– o odbytej dzień wcześniej rozprawie apelacyjnej Księdza “obwinionego” o to, iż podczas nabożeństwa w dniu 19.10.2020r. w Kaplicy-Celi nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów… Sąd Okręgowy w Poznaniu odrzucił apelację od wyroku skazującego. Więcej informacji- tutaj
– o Rekolekcjach Wielkopostnych w Licheniu – z zakazem nagrywania i o korespondencji Pana Ministranta na temat tego zakazu wysłanej do Pana prezesa Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
– o otrzymanym z Prokuratury postanowieniu o umorzeniu dochodzenia w sprawie m.in. obrazy uczuć religijnych w lipcu 2021r. (wyłożone 40 psich kup pod salezjańskim kościołem aby utrudnić modlitwę)
– o otrzymanym z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto zawiadomieniu o niewniesieniu wniosku o ukaranie do sądu w sprawie zerwanej z roweru przez Księdza Bielskiego tabliczki informującej o Mszy Św. w rycie rzymskim z powodu…. niewykrycia sprawcy…
– postanowienie o odrzuceniu wniosku o zwolnienie z opłat w sprawie wyroku dot. eksmisji
– o kolejnym dekrecie w toczącym się przeciwko Księdzu Woźnickiemu pozasądowym dochodzeniu karno- administracyjnym. Kapłan odczytał bulwersujący tekst dekretu dotyczącego zamknięcia dochodzenia i możliwości przejrzenia dowodów i przedstawienia własnych uwag oraz obrony końcowej.