Miesiąc: luty 2023

Rozmowa Wiernego (Pani od 7 lat chodząca na Msze Św. odprawiane przez Kapłana) z Ks. Woźnickim.

W niedzielę 26.02.2023 r. po modlitwach południowych u drzwi salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9, do Księdza Woźnickiego nieoczekiwanie podeszła wierna od 7 lat uczęszczająca na Msze Św. w rycie rzymskim sprawowane przez Kapłana.
W związku z zakłócaniem południowej modlitwy przez pracownika salezjańskiego oraz z filmowaniem modlitwy przez ks. (?) Bielskiego dla bezpieczeństwa, jeszcze w trakcie modlitwy, została uruchomiona druga- równoległa transmisja.
Z tego tytułu rozmowa wiernej z Księdzem Woźnickim została zarejestrowana – do odsłuchania tutaj
M.in do tej rozmowy Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł 27.02.2023 r. się podczas poniedziałkowego kazania o pokusach – do odsłuchania tutaj oraz podczas ogłoszeń 28.02.2023 r. “Różne przypadłości mamy; Modernizm może się okazać śmiertelnym ukąszeniem.”- do odsłuchania tutaj.

Gorzkie Żale z niezafałszowanym tekstem

W I Niedzielę Wielkiego Postu, Ksiądz Michał Woźnicki SDB, po rannej Mszy Św. odprawionej w Katakumbach w Baranowie, poprowadził Nabożeństwo Gorzkich Żali wg niezmienionego w czasach późniejszych (w XX w.) tekstu tego Nabożeństwa.
Po Nabożeństwie Kapłan wygłosił słowo.
Gorzkie Żale wg tekstu z 1842 r. oraz Słowo Ks. Woźnickiego– do odsłuchania tutaj

Poniżej tekst Gorzkich Żali z 1842 r.
„Rozpamiętywanie męki Pańskiej czyli Passya” zaczerpnięta z: „Książki do Nabożeństwa dla wszystkich katolików szczególniej zaś dla wygody katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej z polecenia Najprzewielebniejszego ARCY-BISKUPA DUNIN ułożona” (strony 300-308)

We wstępie do tej „Książki do Nabożeństwa…” Arcybiskup Marcin Dunin pisał w Poznaniu, dnia 6 września 1842 m.in.:
„Książkę do Nabożeństwa z mojego polecenia ułożoną,(…) jako zawierającą pobożne uczucia i westchnienia naszych Ojców, Dziadków i Babek gdy Wam do częstego
a pobożnego użycia polecam, błagam Boga: aby w nas odrodził pobożność naszych przodków.”Gorzkie Żale (1842r.) książeczka do wydruku i poskładania Pobierz

Łatwo zauważyć zmiany, jakie dokonano w tekście tego Nabożeństwa m.in.:
W nowych modlitewnikach jest:
“Bije popycha tłum nieposkromiony” a w starym:
“Bije popycha, Żyd nieposkromiony”.

W nowych modlitewnikach jest:
“Jezu! na zabicie okrutne, Cichy Baranku od wrogów szukany” a w starym:
“Jezu! na zabicie okrutne, Cichy Baranku od Żydów szukany”.

W nowych modlitewnikach jest:
“Jezu! od pospólstwa niewinnie jako łotr godzien śmierci obwołany” a w starym:
“Jezu! od żydostwa niewinnie jako łotr godzien śmierci obwołany”.

W nowych modlitewnikach jest:
“Jezu, jawnie pośród dwu łotrów Na drzewie hańby ukrzyżowany” a w starym:
“Jezu, jawnie w pośród dwu łotrów zelżywie od Żydów ukrzyżowany”.

I Niedziela Wielkiego Postu, 26.02.2023 r.

W I Niedzielę Wielkiego Postu, 26.02.2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił rano w Katakumbach w Baranowie Mszę Św. w rycie rzymskim.
Kapłan wygłosił Ogłoszenia- do odsłuchania tutaj w których m.in odniósł się do odbytej dzień wcześniej 42 Pieszej Pielgrzymki do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.
Następnie Ksiądz Woźnicki wygłosił kazanie “Pan Jezus kuszony przez diabła. Tylko z łaską Bożą pokonasz pokusy.” – do odsłuchania tutaj.
Kapłan mówił m.in:
“Jeżeli wejdziesz na drogę Bożą, będziesz pragnął świętości i żył według reguł, które do niej prowadzą, żeby zbawić duszę znajdziesz szczególne upodobanie w oczach diabła- kusić Cię.
I radę dasz tylko i wyłącznie z Chrystusem- Jego mocą- mocą Jego Sakramentów , mocą Jego Prawdy, ale to mając na uwadze: że kuszony był Chrystus, który grzechów nie miał – Jako Bóg. A ja jestem kuszony przez diabła jako człowiek, który grzechy mam(…)
Kuszeni możemy być nie tylko przez zła, ale na pewnym etapie- jeżeli opanujemy już pokusy chuciowe- to przez intelekt i duch.
I kuszeni będziemy pozornym dobrem i dobrem, przez które nie wybierzemy tego, które ma być…”

Po Mszy Św. Ksiądz Woźnicki wraz z wiernymi odśpiewał pierwsze w tym Wielkim Poście Gorzkie Żale wg starego (niezmienionego) tekstu z 1842 r. – do odsłuchania tutaj.

W południe Kapłan udał się przed drzwi kościoła na Wronieckiej 9, na południowe modlitwy z intencją przywrócenia Mszy Św. Wszechczasów do naszego salezjańskiego kościoła. Modlitwę zakłócał krzykami pracownik salezjański- Pan Zbigniew, natomiast ks.(?) Jacek Bielskich SDB wyszedł przed bramę zakonną i komórką nagrywał Ks. Woźnickiego i modlących się wiernych. Ksiądz (?) Bielski tchórzliwe odszedł, schował się w bramę, gdy Pan ministrant wyciągnął swój telefon aby nagrać poczynania wielokrotnie w przeszłości agresywnego Salezjanina.

Po zakończonym różańcu i modlitwach Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił Słowo z Wronieckiej- do odsłuchania tutaj.

Wieczorem, 26.02.2023r. , Kapłan wygłosił Katechezę na podstawie III tomu Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago – do odsłuchania tutaj.

Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał też kolejną część książki O. Jacka Woronieckiego O.P. pt. “KRÓLEWSKIE KAPŁAŃSTWO – STUDJUM O POWOŁANIU I WYCHOWANIU KAPŁANA KATOLICKIEGO”. Po lekturze Kapłan dodał swój komentarz do przeczytanego fragmentu.
Fragment “Przygotowanie praktycznie”- do odsłuchania tutaj.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zrzut-ekranu-2022-01-05-135740-1024x160.jpg


Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na  I Niedzielę Wielkiego Postu, 26.02.2023 r.
Masz wolną wolę i pomoc łaski,
więc:
Walcz i zwyciężaj!
kazanie – do odsłuchania tutaj.

42 Piesza Pielgrzymka do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” 25.02.2023 r.

W ostatnią sobotę miesiąca- 25 lutego 2023r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił rano Mszę Św. w rycie rzymskim w Baranowie przy Placu Zmartwychwstania 1.
W kazaniu przed wyjściem na 42 Pieszą Pielgrzymką do Tulec (do odsłuchania tutaj Kapłan mówił m.in.:
“Ta droga ruszania (na pielgrzymkę) jest na naszej drodze ku śmierci, jest na drodze naszego przygotowania do śmierci i konkretnego zmagania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim”
Po Mszy Św. Ksiądz Woźnicki wraz z garstką wiernych przejechał na Wroniecką, gdzie rozpoczęła się “42 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.

Modlitwa i słowo sprzed drzwi salezjańskiego kościoła – do odsłuchania tutaj.

Na trasę pielgrzymki wyruszył Kapłan z garstką wiernych. Na początku odmawiany był różaniec oraz odśpiewywane Godzinki ku czci NMP– do odsłuchania tutaj.

Po przerwie na posiłek, Ksiądz Michał Woźnicki SDB podzielił się swoimi spostrzeżeniami: “Reminiscencje po wyroku za rzekomy antysemityzm; Trzeba się od ścieku, od szamba odciąć”– do odsłuchania tutaj.

W godzinie południowej odmówiony został Anioł Pański oraz drga część różańca, po czym, po kolejnej przerwie, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił katechezę na podstawie III tomu Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago “Chociażby udzielający Sakramentu był niegodnym- przyjmujący otrzymuje łaski…” – do odsłuchania tutaj.

Popołudniu, odmawiając trzecią część różańca, Ksiądz Woźnicki dotarł z wiernymi do Tulec, gdzie przedstawiono Matce Bożej Tuleckiej intencję o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9.|
Na zakończenie Kapłan wygłosił do pielgrzymów Słowo– do odsłuchania tutaj.

Kolejna – “43 Pielgrzymka W obronie Mszy św. w rycie rzymskim” z Poznania, z Wronieckiej do Tulec, jak Pan Bóg da wyruszy z Wronieckiej w sobotę 25 marca 2023 r.
Więcej na temat Pieszych Pielgrzymek do Tulec w zakładce  Pielgrzymki  

Droga Krzyżowa 24.02.2023 r.

24.02.2023 r.- w pierwszy piątek Wielkiego Postu, Ksiądz Michał Woźnicki SDB po rannej Mszy Św. poprowadził Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Do rozważań odczytywanych z Mszału Rzymskiego O.G. Lefebvre Benedyktyna Kapłan dodawał dopowiedzenia.
Ksiądz Woźnicki przy drugiej stacji Drogi Krzyżowej mówił m.in.:
” W męce ziemskich struktur Kościoła, przemienianego na świątynię antychrysta za sprawą diabła i diabelskich ludzi, potrzeba tych, którzy staną w obronie Oblubienicy Pana- Kościoła Chrystusowego.
Ci, którzy staną w obronie Kościoła muszą zaprzeć się samego siebie, muszą wiele ofiarować. Nie da się przywracać ziemskich struktur kościelnych do wiary katolickiej, liturgii katolickiej, bez zaparcia się samego siebie.”
Droga Krzyżowa z 24.02.2023 r. – do odsłuchania tutaj.

Zmiana godzin odprawiania Mszy Św.

Od 26 lutego włącznie, niedzielną Ofiarę Mszy Św. Ks. Michał Woźnicki SDB będzie składał o godz. 7:00.
W tygodniu- od poniedziałku do soboty o godz. 6:00.
W Wielkim Poście, w każdy piątek po rannej Mszy Św. Kapłan poprowadzi Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a po niedzielnej Mszy Św. Nabożeństwo Gorzkich Żali.

W sobotę, 25 lutego 2023 r. wyruszy do Tulec “42 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św.”

W sobotę 25 lutego 2023r, jak Pan Bóg da, po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim (odprawionej o godz. 6:00 w Katakumbach, w Baranowie) Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi katolikami uda się na Wroniecką, skąd wyruszy z “42 Pieszą Pielgrzymką w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.
Trasa prowadzi spod kościoła Błogosławionej Piątki Męczenników Salezjańskich z Wronieckiej 9 w Poznaniu do Sanktuarium Matki Boskiej w Tulcach (17 km).

Więcej na temat Pieszych Pielgrzymek do Tulec w zakładce Pielgrzymki. 

Środa Popielcowa 22.02.2023 r.

22.02.2023 r. w Środę Popielcową Ksiądz Michał Woźnicki SDB przed Mszą Św. poświęcił popiół, którym następnie posypał głowy wiernych.

W trakcie Mszy Św. Ksiądz Woźnicki wygłosił kazanie, w którym odczytał z własnym komentarzem “Słowa Ks. abpa C.M Vigano o obowiązku sprzeciwu wobec złych przywódców”- do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał kolejną część książki O. Jacka Woronieckiego O.P. pt. “KRÓLEWSKIE KAPŁAŃSTWO – STUDJUM O POWOŁANIU I WYCHOWANIU KAPŁANA KATOLICKIEGO”. Po lekturze Kapłan dodał swój komentarz do przeczytanego fragmentu.
całość – do odsłuchania tutaj.

Wieczorem, 22.02.2023r. , Kapłan wygłosił Katechezę na podstawie III tomu Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago “O Sakramentach” – do odsłuchania tutaj.

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na Środę Popielcową, 22.02.2023 r.
Wielki Post:
– aspekt ascetyczny i aspekt chrystologiczny
– oraz 6 wskazań praktycznych
Kazanie– do odsłuchania tutaj.

Niedziela Pięćdziesiątnicy 19.02.2023 r.

W Niedzielę Pięćdziesiątnicy, 19.02.2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił rano w Katakumbach w Baranowie Mszę Św. w rycie rzymskim. Kapłan wygłosił Ogłoszenia- do odsłuchania tutaj oraz kazanie “Warunki miłości społecznej. Panie abym przejrzał” – do odsłuchania tutaj.
Podczas kazania Kapłan poinformował o rozpoczęciu, bezpośrednio po Mszy Świętej, Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zrzut-ekranu-2022-01-05-135740-1024x160.jpg


Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na Niedzielę Pięćdziesiątnicy, 19.02.2023 r.
– O praktykach postnych w Wielkim Poście.
– O niezawodnym wstawiennictwie Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych.
– do odsłuchania tutaj.

Sprzątanie i malowanie Katakumb 18.02.2023 r.

W katakumbach w Baranowie trwają kolejne prace nad przygotowaniem godnego miejsca sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim oraz niezbędnych przyległych pomieszczeń.
18.02.2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB malował prezbiterium aby uzyskać kolor zbliżony do koloru murów wokół drzwi do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Przed południem Pan Jakub z Panem Eugeniuszem kończyli układanie podkładu na podłodze pod kafelki w zakrystii, Pani Renata pomagała w sprzątaniu oraz zdzieraniu starych tapet w korytarzu i klatce schodowej.

Ksiądz Woźnicki wraz z Panem ministrantem Jakubem pracowali do późnych godzin nocnych.
Krótki film z postępu prac-  do obejrzenia tutaj.