Rok 2019

Uwaga – strona testowa – w budowie

2019-01-01Kazanie w Nowy Rok o północy/ Kazanie w Nowy Rok w południe/1. Tradycja katolicka o  spędzaniu czasu i możliwości sprawowania Mszy Św. w Sylwestra. 2. Wspomnienie ks. Michała Woźnickiego z 1992 roku o Sylwestrze spędzonym w Nowicjacie, o przeżyciu w Nowicjacie śmierci starszego kapłana w ostatnich godzinach starego roku i pierwszych godzinach nowego roku w nawiązaniu do dzisiejszego żegnania starego i witania nowego roku w kaplicy – celi. 3. O różnicy między łaską uświęcającą a łaską uczynkową wyjaśnianą często przez zmarłego kapłana w Nowicjacie. 4.Ważne, by na drodze przygotowania naszego życia na ostatnie godziny, poświęcić ostatnią godzinę roku i pierwszą godzinę nowego roku Panu Bogu. 5. Odwołanie się do wypowiedzi włoskiego historyka Roberto de Mattei o obecnym kryzysie kościoła, o herezji modernizmu i życia pod dominacją modernistów, o herezjach i kapłanach zarażonych herezją modernizmu. 6. O obrzezaniu wśród katolików jako znaku przynależności do Boga i wdzięczności za chrzest święty. Św. Paweł daje świadectwo o ogromie łaski i ościeniu – fizycznym niedomaganiu jakim jest dar dany każdemu ochrzonemu katolikowi. O pokusie kościoła i nie zachowywanie Rytu Rzymskiego, którego ciężaru hierarchowie kościoła w naszych czasach nie unieśli, ciężaru danego im jako dar  w oczekiwaniu życia wiecznego.  https://www.youtube.com/watch?v=wiRVhMyMAwk  https://www.youtube.com/watch?v=LHiHP5oqaCs
2019-01-02Msza Św./ Kazanie/Święto Najświętszego Imienia Jezus. 1. Ważne  o imieniu Pana Boga Jezus  ” w żadnym innym imieniu nie ma zbawienia , nie używaj imienia Pana Boga nadaremno”  w odniesieniu do imienia każdego z nas. O nie nadawaniu dzieciom imion , psów, kotów, wymyślonych z mitologii pogańskich. Kultura polska ma źródło w kulturze łacińskiej i nie należy nazywać i chrzcić dzieci imieniem Syna Bożego. 2.  Przykład Asyżu świadczy , że  głowa kościoła odpowiada za to, że modlimy się w jednym miejscu, a to nie znaczy, że modlimy się do tego samego Boga. 3. Imienia Jezus do zbawienia nie posiadają  bracia odłączeni heretycy, schizmatycy, muzułmanie, żydzi, buddyści, ateiści, którzy wraz z wyznawaniem tego imienia muszą znać całą naukę i dyscyplinę kościoła świętego. 4. O szacunku związanym z imieniem Bożym i o Bożej obecności w najświętszej ofierze. Dlatego kościół ma obowiązek strzec Mszy św. w tradycyjnym Rycie i nieprawdą jest, że mamy zachowywać nową Mszę  i nie można nam narzucić szacunku wobec nowej Mszy.  https://www.youtube.com/watch?v=xlYFTFC2BBw https://www.youtube.com/watch?v=EtFf3I1GIWE
2019-01-03
2019-01-04Salezjańskie słówko/1. Ks. Michał Woźnicki przekazuje informację o wizycie ks. Josepha Pfeiffer z SSPX Resistance (grupa oporu). SSPX Resistance jest grupą tradycjonalistycznych katolików wiernych fundamentalnym zasadom abp. Arcybiskupa Marcela Lefebvre. Bractwo św. Piusa X  SSPX  wydało dokument o akceptacji Soboru Watykańskiego II. 2. Spotkanie i udział w rozmowie  ks. Michała Woźnickiego z ks. Josephem Pfeiffer z Boston Kentucky oraz z seminarzystą Michałem i ojcem pana seminarzysty o warunkach i zasadach panujących w seminarium Bractwa SSPX Resistance. 3. Zaproszenie ks. Michała Woźnickiego do odbycia w Stanach Zjednoczonych krótkiego treningu według amerykańskiego scenariusza poznania nauki kościoła, stanu kościoła obecnego, a następnie powrotu do Polski i założenia w Polsce parafii (5) oraz duszpasterstwa młodych ludzi, ucząc Mszy Św. Trydenckiej. 4. Osobista opinia ks. Michała Woźnickiego oparta na wspomnieniu z wypowiedzi prof. Bogusława Wolniewicza o tym, że kościół nie ustosunkował się i  nie wypowiedział się na temat obecnego stanu kościoła oraz  co mówi na ten temat nauka w odniesieniu do makro i mikro kosmosu. 5. Papież Leon XIII podał ważną zasadę, że Bóg stworzył świat a nie jest powiedziane jak stworzył, gdyż na to odpowiada nauka. https://www.youtube.com/watch?v=Lam5XAcRp_A
2019-01-05
2019-01-06Kazanie/ Ogłoszenia/1. Podziękowanie wiernym kolędnikom za udział w  wieczorze śpiewu kolęd w domu p. Marii Sęczykowskiej Bojar i p. Andrzeja Bojar. 2. Obchody dnia Objawienia Pańskiego w widzialnej postaci osobom mędrców w kościele wschodnim i zachodnim. Oficjalna nazwa dzisiejszego święta brzmi “Epifania” a/. Kto się objawia – Bóg człowiekowi b/. sposób- przez pisma , przez naukę, c/. komu- poganom, mędrcom przez gwiazdę – przez znaki np. poprzez chrzest przy chrzcie i głos Boga “to jest Syn mój umiłowany “, w Kanie Galilejskiej poprzez znak “nie ma wina jest woda”, d/. w kim – w dziecięciu w którym jest król żydowski, który jest Królem wszystkich państw i wszystkich narodów. 3. Pierwsze objawienie i wskazanie sensu wiarygodności objawienia  z przykładami np. reakcja mędrców, którzy przychodzą, rozpoznają znaczenie znaków, padają na kolana i składają dary. 4. Objawienie Boga jest jednocześnie ogromną prawdą o człowieku “czy jestem Herodem czy z mędrcami” i o potrzebie odniesienia się do drogi mędrców. 5. O przeczuciu ks. Michała Woźnickiego odnośnie sprawowania Mszy Św. w kaplicy- celi, usunięciu przez siepaczy. Pytanie skierowane do wiernych “po czyjej stronie stanie wtedy wierny?”, czy będzie gotowy bronić chwały Bożej do końca życia i na śmierć, bo tylko wtedy może umrzeć jako mędrzec.https://www.youtube.com/watch?v=MDxGHUl9PFw
2019-01-07
2019-01-08Ogłoszenia/ 1. Kaplica- cela jest miejscem publicznym. O prywatnym, ale publicznym filmowaniu i cytowaniu słów księdza Michała Woźnickiego bez zgody ks. Michała Woźnickiego i o  nie robieniu zdjęć  w czasie sprawowania najświętszej ofiary. 2. O przygotowaniach, ustaleniach przed spotkaniem i omówienie spotkania ks. Michała Woźnickiego  z  p. red. Rafałem Mossakowskim w Warszawie.  
https://www.youtube.com/watch?v=db-veQL_GEA 
2019-01-09
2019-01-10
2019-01-11Ogłoszenia/ 1. Wdzięczność i podziękowanie ks. Michała Woźnickiego  skierowane do p. red. Rafała Mossakowskiego za inicjatywę, zaproszenie i rozmowę ( w dwóch częściach – link z dnia 08.01.2019) w TV. 2. Informacja dla wiernych o tym, że nagrania ze  Mszy Św. będą udostępniane w internecie w czasie rzeczywistym i następnie kasowane i tylko wtedy gdy do Mszy Św. służy ministrant. 2. Wspomnienie ks. Michała Woźnickiego z pobytu w Białym Dunajcu z obozu integracyjnego i o oczekiwaniu na przyjazd prezydenta Wrocławia , który wcześniej był wykładowcą ks. Michała Woźnickiego w czasie studiów na wydziale prawa. Zaproszenie studentów na spotkanie we Wrocławiu w kościele  z Dalajlamą IV- duchowym i politycznym przywódcą Tybetańczyków. Spotkanie nie doszło do skutku i zostało wstrzymane przez organizację młodzieżową Młodzież Wszechpolska – bo poganin do kościoła do prezbiterium – “nie”. O przywitaniu i spotkaniu Dalajlamy z młodzieżą salezjańską i tytułowaniem “Wasza Świątobliwość”. https://www.youtube.com/watch?v=_OwZ7G2tIs8
2019-01-12
2019-01-13Kazanie/ Uroczystość Św. Rodziny. 1. Opis dzisiejszej ewangelii zapisany u św. Łukasza w Rozdz.II jest rozważany w tajemnicach Różańca św. ” Znalezienie Jezusa w świątyni”. Pan Jezus odpowiada tam na pytania z Pisma. Nawiązanie  do tego, co my czynimy  wchodząc do kościoła, kaplicy- księdza – czynimy wodą święconą  znak krzyża św., żeby wyrazić i odwołać  się do faktu chrztu św., by  z siebie odrzucić, usunąć z myślenia grzech tego świata. Według egzegetów biblijnych są to teksty doróbki do życiorysu pana Jezusa -nawiązanie do dzisiejszego myślenia ludzi o prawach dziecka, prawach rodziny wraz z przykładami,  które z dzisiejszą ewangelią nie mają nic wspólnego. O braku dzisiaj doświadczeń 12 letniego dziecka z poznania prawdziwego Boga , o sytuacjach w których trzeba bronić Boga, dobra i świętości jako znaku Nazaretańskiego domu. 2. Ks. Michał Woźnicki wskazuje na przykład  wierności tradycji  przez własną rodzinę, na spotkanie z własną rodziną z okresu nowicjatu i reakcji brata na obrazek z św. Janem Bosko z inwokacją o kapłanie jako największym darze rodziny, a następnie o posłuszeństwie wobec rodziny wynikającym z prawa natury.https://www.youtube.com/watch?v=7jAO7_MekaA
2019-01-14
2019-01-15Salezjańskie słówko/Święto św. Pawła pustelnika  patrona Paulinów 1. O dzisiejszych zrachowaniach ludzi na podstawie doświadczeń z podróży pociągiem do i z Warszawy – dziewczynka , która wita i dziękuję, że widzi ks. Michała Woźnickiego z rowerem i w sułtanie, w drodze powrotnej rozmowa z młodym chłopakiem Szymonem mówiącym ładnie po polsku,  rozmowa młodej pary w języku nieporządnym diabelskim, – wspomnienie słów ks. Jana Bosko , że w każdym młodym człowieku jest zalążek dobra i wszystko zależy od jego odkrycia. 2. Na zakończenie każdego roku w kościele śpiewa się tradycyjny dramatyczny Hymn Te Deum Laudamus- Ciebie Boga wychwalamy i zaraz w nowym roku suplikację z charakterem błagalnym , od nagłej niespodziewanej śmierci, od nieszczęść. Przypomnienie o śmierci prezydenta Gdańska, czy wołane było wezwanie- suplikacja? , o imprezie organizowanej  jako inicjacji  i ofierze p. Jerzego Owsiaka – jest to znak dla katolika, który wie jak się śmierć przyjmuje. O programie duszpasterskim i słowach wymawianych przez kapłanów  do młodzieży. 3. Dzięki ojcom Paulinom jest zachowany dla Polski na Jasnej Górze ołtarz, który nie został odwrócony i zastąpiony stołem,  ostał się z tytułu wizerunku Matki Najświętszej. Niestety nie można tam odprawić Mszę Św. Trydencką tylko Novus Ordo -każdy ksiądz tradycji wie, że nie da się sprawować Mszy Św. Trydenckiej nigdy gdy przed lub po była sprawowana inna Msza Novus Ordo Missae. 4. Nawiązanie do kazania o tym jak dwunastoletni Jezus pozostał w świątyni przez 3 dni –  rodzice wtedy nie zrozumieli wypowiedzi Jezusa ,aż  do momentu Paschy upamiętniającej śmierć  Jezusa i  to wydarzenie ze świątyni dało Matce Jezusa przetrwać zgorszenie krzyża i męki. https://www.youtube.com/watch?v=F6UBYqyXSSs
2019-01-16
2019-01-17Kazanie/ 1. Na święto świętego Antoniego – pustelnika.2. Przybliżenie życia świętego, nie uszkodzonego przez zło a narażonego na potworne pokusy i porównanie do pokus z czasów obecnych . 3. Przypomnienie wypowiedzi księdza Generała o salezjańskich marzeniach. https://www.youtube.com/watch?v=AzUcp7erEsM
2019-01-18Salezjańskie słówko/ 1. O pomyśle i odprawianiu dziękczynnej Mszy za tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska – LGTB- ręka rękę myje, ręka rękę kryje.  2. Ekumeniactwo i pomysł trzeciej formy Mszy Św. – o jednej zbawczej religii o którą katolik powinien walczyć i zwalczać ekumeniactwo, zanieczyszczenia kultu. 3. O zaproszeniu ks. Michała Woźnickiego na kolędę do mieszkania wiernego i spotkaniu tam księdza modernistycznego z parafii, który również przyszedł z kolędą. Uwagi  dla wiernych  co należy wtedy uczynić – “księże jak umrę, proszę o odprawienie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie, nie zgadzam się na sprawowanie Novus Ordo Missae za  moją duszę , nie będę dawać ofiary na Novus Ordo Missae”. 4. O udziale wiernych w utrzymywaniu i urządzaniu kaplicy- celi.https://www.youtube.com/watch?v=FZdFG7kRtpw
2019-01-19
2019-01-20Kazanie/ w II Niedzielę po Objawieniu Pańskim 1. Geneza powstania masonerii. 2. Oddziaływanie talentów na nasz rozwój, by nie było w człowieku nienawiści do zła. 3. Żaden związek cywilny nie jest małżeństwem. 4. O ekumenizmie i braku nawrócenia.https://www.youtube.com/watch?v=qmrTpY10liY
2019-01-21
2019-01-22Salezjańskie słówko/1. O mówieniu , myśleniu, czynieniu i posługiwaniu się obowiązującymi zasadami rozumu i wiary wraz z przykładami. 2. O chorobie jaką jest modernizm, że modernizm to jest piekło w człowieku. To jest przyjęty błąd w doktrynie i kulcie, a to jest grzech . Kapłani są pouczeni o traktowaniu starości jako chorobie. Brak składania antymodernistycznej przysięgi przez kapłanów od czasu Pawła VI, nie jest  przez tych kapłanów uświadamiana, że niesie się w sobie raka, śmierć i grzech. Chorobie modernizmu zostali wszyscy poddani i walka z tą chorobą to prawda, odwaga, walka. Istnieje groźba tchórzostwa i brak walki albo fałszywa walka.https://www.youtube.com/watch?v=B4yRplI0WrQ
2019-01-23
2019-01-24
2019-01-25Kazanie/ Salezjańskie słówko/1.W święto nawrócenia świętego Pawła, Apostoła. 2. Szaweł nie prześladuje Jezusa – Paweł jako prześladowca nauki Jezusowej prześladuje uczniów Pańskich. 3. Rozmowa z księdzem SSPX resistansse Josephem Pfeiffer na temat trzech kryteri branych pod uwagę przy  kształtowania kapłanów na przyszłych biskupów.4.Link do drugiej części – Ksiądz Michał Woźnicki SDB odnosi się do rozmowy pana Grzegorza Brauna i dr Stanisława Krajskiego z okazji wydania książki abpa Jana Pawła Lengi.  https://www.youtube.com/watch?v=XeMTTkLv9SM https://www.youtube.com/watch?v=YiwkB4LNacE
2019-01-26
2019-01-27Kazanie/ 1. O wierze setnika żołnierza rzymskiego, że Jezus jest tym, który ma moc Bożą uzdrowienia- w odniesieniu do wiary jaką ma ochrzczone dziecko. 2. O potrzebie nawrócenia Izraela.https://www.youtube.com/watch?v=Yk7e3eWcQBA
2019-01-28
2019-01-29Kazanie/Św. św. Franciszka Salezego. 1. Ks. Michał Woźnicki przedstawia Mszał z 1952,  którym się posługuje i w którym jest ręcznie przez współbrata uzupełnienie wspomnienie św. Franciszka Salezego . Św. Franciszek Salezy biskup z XVI wieku doktor kościoła  jest zapamiętany jako biskup, który nawracał rzesze ludzi z Genewy i Szwajcarii z kalwinizmu. Zasłużył się w misji zbawiania dusz , przekazywał nauki Joannie Franciszce de Chantal, z którą wspólnie założył Zakon Wizytek. 2. O wspólnej przyjaźni, która zaowocowała świętością Franciszka Salezego biskupa Genewy i Joanny de Chantal fundatorce Zakonu Wizytek, która oddała się na służbę Bogu –  świętość kapłana i świętość wiernych. 3. Wspomnienie ks. Michała Woźnickiego z okresu misji przebywania w Sudanie i odprawiania Mszy Św. u sióstr zakonnych Salezjanów. Przyczyny zakończenia odprawiania Mszy Św. u sióstr zakonnych, rozmowy i wyjaśnienia – siostry nie klękały na słowa konsekracji i do komunii Św. 4. Wydarzenie z życia rodzinnego i wspomnienie osoby bliskiej z rodziny  siostry zakonnej z zakonu Elżbietanek – uczuciowa więź z niewiastą. 5. O braku możliwości odprawiania Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie w sposób jaki odprawiał ks. Św. Jan Bosko u Salezjanów, Zgromadzeń Salezjanów, Domów Zakonnych Sióstr Salezjanek, o tej samej wierze ale innej liturgii. 5. O więzi wiernych, by zwracać uwagę na to , że tam gdzie trzeba się modlić – módlmy się razem i tam gdzie trzeba rozmawiać – rozmawiajmy razem.https://www.youtube.com/watch?v=rGBCTf1lla8
2019-01-30Msza Św./Kazanie/ Różaniec./1. Nawiązanie do słów z Ewangelii wg św. Mateusza  z rozdz. XXV o pięciu mądrych pannach z lampami i oliwą i o pięciu głupich pannach , które oliwy do lamp nie zabrały. Głupota ma wiele stopni: a/. panny zabrały lampy i nie zabrały oliwy, mogły milczeć z zawstydzeniem, prosić o przebaczenie, modlić się ,  ale chcą teraz mieć oliwę czyimś kosztem b/. brak uprawnionego właściwego człowiekowi dobra – głupota jest złem, dorabiać się na czyiś koszt, c/. najwyższym stopniem głupoty jest ufność , że mogę być zbawionym, a faktycznie to chcieć być zbawionym czyimś kosztem, d/. szczyt mądrości – religia katolicka objawiona człowiekowi, by dochować wierności wierze z gotowością męczeństwa, a głupotą nieskończoną jest oddanie się w imieniu fałszywej religii, fałszywej wierze:  jestem gotowy zabić człowieka , najpierw jego a potem skończyć ze sobą . 2.Między mądrością a głupotą biegnie życie człowieka i biada temu, że jeżeli brakuje nam mądrości żebyśmy nie chcieli dorabiać się czyimś kosztem, dlatego ze nie jesteśmy gotowi okazywać cierpliwości, miłości w czasie.   Nie ma świętych, którzy przed 50 laty umierali za tradycyjną wiarę , nie ma męczenników świętej sprawy Mszy Św. i nie ma też męczenników fałszywej religii posoborowej, posoborowego kościoła.https://www.youtube.com/watch?v=13zPgLBo-Gs
2019-01-31Msza Św./Różaniec/Salezjańskie słówko/1. Święto wielkiego patrona Salezjanów wobec kościoła , wobec młodych ludzi, wobec kapłanów,  ks. Jana Bosko , który pozostał wierny tradycyjnej Mszy Św. 1. W dniu 31.01.1888 roku umiera ks. Jana Bosko, w opinii świętości i został przez kościół wyniesiony jako święty , i to przedsoborowy święty, który ukochał młodzież- ” wypalił  się jak świeca w pracy z młodzieżą i dla młodzieży”. Ukochał człowieka na etapie gdzie człowiek już nie jest dzieckiem, ale nie jest jeszcze człowiekiem dorosłym. Dewiza księdza –  dać młodzieży dom, chleb, miłość i Boga. W czasie dzisiejszym młodzieżą zajmuje się państwo –  odniesienie do tego kim powinien być Salezjanin dzisiaj. Ks. Jan Bosko odegrał rolę rewolucyjnego księdza w sposobie innowacyjnego wychowania młodzieży, poprzez zamianę sytemu  represyjnego na system prewencyjny. 2. Przyrównanie postępowania dzisiejszych Salezjanów do postępowania ks. Jana Bosko, który  był jak świadek Boga dla młodzieży. O potrzebie modlenia się za dzisiejszych księży Salezjanów wychowujących młodzież. 3. Wspomnienie o pogrzebie starszej siostry zakonnej z rodziny, która modliła się za powołanie ks. Michała Woźnickiego ale nigdy o Mszę Św. w tradycyjnym Rycie nie poprosiła. https://www.youtube.com/watch?v=AcJvRarZVBc https://www.youtube.com/watch?v=W6IpdJgw_84 
2019-02-01Salezjańskie słówko/1. “Nieme psy” i “Piekło w sobie” – zdarzenia z życia z  współbraćmi Salezjanami. 2. O tworzeniu przestrzeni katolickiej za cenę pochlebstwa wobec polskich biskupów- grzech śmiertelny.3. O grzechu pierworodnym, ciężkim, powszednim z Katechizmu Kościoła  Katolickiego Piusa X i jego szkodach. https://www.youtube.com/watch?v=xdmsL-jOgCQ
2019-02-02
2019-02-03Kazanie/ w IV Niedzielę po Objawieniu Pańskim 1. Uciszenie burzy na łodzi 2. Mowa pozytywna Kościoła jako pułapka. 3.Opór wobec słowa “nie” -” Będziesz miłował bliźniego swego jako siebie samego” – przykazanie, które zawiera w sobie wszelkie inne przykazania.https://www.youtube.com/watch?v=EF1hIyYlZUY
2019-02-04
2019-02-05Salezjańskie słówko/1. Uroczystość św. Agaty – wymieniona w Kanonie Rzymskim. 2. Zakorzenienie w tradycji  historii kościoła – kapłan, wierni mają  wiarę za  cenę krwi poprzednich pokoleń katolików . Gdyby tego nie było, t odnieść do zmagania o byłaby możliwość porozumienia się z każdym – za sprawą pokoju, którego ceną jest synkretyzm świętej katolickiej wiary. 3. Wspomnienie kapłana, który wcześniej odmawiał modlitwę kanon w tradycyjnym rycie , a w novus ordo omijał pierwszą modlitwę Eucharystyczną i czytał drugą modlitwę , w której nie ma ofiary Chrystusa – modlitwa protestancka. 4. Prośba ks. Michała Woźnickiego skierowana do wiernych na podstawie 1 listu św. Pawła rozdz. 26 do 31 do Koryntian – o zmaganiu o powrót Mszy Św. w tradycyjnym Rycie, żeby nie upadać na duchu, nie oczekiwać splendorów, ludzkich pochwał, a trwać w nauczaniu zgodnie z tradycyjnym kultem.3. Wspomnienie ze czasu studiów w seminarium i wytrwaniu kleryków do święceń – nikogo z nich nie ma wśród  księży tradycjonalistów . 5. Historia z życia młodych  ludzi – o zadłużonych małżeństwach  i podstawionym mężu – zrozumienie czasu spędzonego w kaplicy bez Judaszów.  https://www.youtube.com/watch?v=zduPCqo5miI  
2019-02-06
2019-02-07
2019-02-08Salezjańskie słówko/ 1. Jawna zdrada katolickiej wiary i dyspensa dla innych religii – wizyta biskupa Rzymu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. https://www.youtube.com/watch?v=PsliLoyPqqY
2019-02-09
2019-02-10Kazanie/ 1. Wśród ciemności szatan sieje na roli Bożej kąkol. 2.Wspólnota wiary katolickiej: wezwanie ” jestem katolikiem a nie staram się być katolikiem”- świadomość wiary  naszych rodziców i chrztu św. na podstawie katechizmu katolickiego kardynała Pietro Gasparriego.3. Kuszenie katolika-posoborowie to choroba, brak przebaczenia u islamistów.https://www.youtube.com/watch?v=zxGxJZbYCFo&t=42s
2019-02-11Msza Św./ 1. Dzień objawień się Matki Najświętszej Niepokalanej  w Sanktuarium w  Lourdes. Lourdes  to miejscowość kultu maryjnego, która  leży ba terenie diecezji, której biskup znany jest z budowania świątyń masońskich. 2. O młodych ludziach żyjących bez ślubu – warto, dzisiaj w dniu objawień  pamiętać, że za największym darem leży największy upadek człowieka tzn. np. przychodzić na Mszę Św. trydencką i raptem bez powodu przestać w niej uczestniczyć.  https://www.youtube.com/watch?v=c0ovNcem9pE
2019-02-12Ogłoszenia/1. Dzisiejsza Msza Św. jest sprawowana  w intencji o powrót Mszy Św. w tradycyjnym Rycie Rzymskim , w intencji kapłana sprawującego tę Mszę Św., wiernych uczestniczących bezpośrednio i wiernych łączących się na sposób duchowy za pośrednictwem internetu. 2. Przypomnienie incydentu związanego ze zrozumieniem treści i znaczenia tablicy na ołtarzu z napisem  IHS i z księgi przysłów “Zdaj się na Pana, Pan Cię wybawi”. 3. O aktualnym stanie kościoła- zachęcenie do przeczytania na stronie PCh 24 artykułu prof. Roberto de Mattei, który komentuje książkę Antoniego Socci. Prof. Roberto de Mattei odnosi się do dymisji  papieża Benedykta XVI jako ogromnej winy z jego strony poprzez  oddanie kościoła światu. https://www.youtube.com/watch?v=ByGP6DXKC48
2019-02-13
2019-02-14
2019-02-15Msza Św./Salezjańskie słówko/ Ogłoszenia 1. O Krzyżu św. i jego obronie. 2.  Co wierni winni nienawidzić jako tego, co zamyka drogę do nieba oraz pouczenia kapłana co prowadzi do życia wiecznego. 3. O właściwej postawie katolików, którym odebrano świętość Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, o rozum katolicki  i jednoznaczną postawę “albo się nawracasz albo won..”https://www.youtube.com/watch?v=ooQZg1ngHwU&t=1s
2019-02-16
2019-02-17Kazanie/ 1.  W niedzielę Siedemdziesiątnicy rozpoczyna kościół okres Przedpościa, Wielki Post i okres Męki Pańskiej –  śmierć  i zwycięstwo Chrystusa. 2. Królestwo Niebieskie zdobywa się walką aby osiągnąć chwałę Zmartwychwstania. Na zaangażowanie nigdy nie jest za późno , ponieważ każdy z nas, musi kiedyś podjąć walkę  nad uświęceniem własnej duszy.3.O naturze ludzkiej zranionej przez grzech pierworodny  i potrzebie odkupienia 4. Zwrócenie uwagi  na przypadek pana premiera, kiedy jako publiczna osoba przyznaje się do wstąpienia do loży masońskiej, inicjacji  masońskiej  i publicznie nie wycofuje się z tej organizacji, oficjalnie nie odcina się od masonerii, to pogrzeb kościelny według dyscypliny kościelnej,  takiej osobie  się nie należy, niezależnie od innych zasług. 5. O zmaganiu każdego w pracy osobistej dla  wyjścia z modernizmu, z grzechu i nawrócenie.https://www.youtube.com/watch?v=fd08P0a-L-8
2019-02-18
2019-02-19Salezjańskie słówko/ 1.O możliwości spowiedzi. 2. O Żydach w Polsce i antysemityzmie – głos Kościoła Katolickiego. 3. Wielomówstwo- tłumaczenie rzeczy, a ich rozumienie.https://www.youtube.com/watch?v=_yb9AoM9b5c
2019-02-20
2019-02-21
2019-02-22Ogłoszenia/ Przemówienie Papieża Piusa  XII do dziewcząt w 1941 roku. Pod  hasłem “Moda ze stron Ultra montes”.https://www.youtube.com/watch?v=oV61cw5ifjo
2019-02-23
2019-02-24Kazanie/https://www.youtube.com/watch?v=xxn0J345XgU
2019-02-25
2019-02-26Ogłoszenia/https://www.youtube.com/watch?v=m0_Pkz59iOU
2019-02-27
2019-02-28
2019-03-01Ogłoszenia/ Salezjańskie słówko/Św. Józef to mąż sprawiedliwy, o wzniosłych cnotach i zasługachhttps://www.youtube.com/watch?v=t8XGu5mSIlg
2019-03-02Ogłoszenia/ 1. Św. Józef jest chwałą patriarchówhttps://www.youtube.com/watch?v=XKNGhmiRytc
2019-03-03Kazanie/Ogłoszenia/1. Szatański birytualizm. 2. Św. Józef jest Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny.3. Niedziela Pięćdziesiątnicy 
https://www.youtube.com/watch?v=Cskk64zVbko
2019-03-04Ogłoszenia/ 1. Św. Józef jest Ojcem przybranym Pana Jezusa.https://www.youtube.com/watch?v=cLM8jEOD7mM
2019-03-05Ogłoszenia/ 1. Św. Józef z aniołami.https://www.youtube.com/watch?v=li1VbewH0DI
2019-03-06Ogłoszenia/ Kazanie/ 1.  Św. Józef był przedmiotem czci świętych. https://www.youtube.com/watch?v=hh2G4vlOUJQ https://www.youtube.com/watch?v=MYKgXM06XDU
2019-03-07Ogłoszenia/ 1. Cześć Św. Józefa w katolickim kościele.https://www.youtube.com/watch?v=tJr-LvPqGm8
2019-03-08Ogłoszenia/ 1. Św. Józefa sławią nawróceni grzesznicyhttps://www.youtube.com/watch?v=-K8QODtwBCE
2019-03-09Ogłoszenia/ 1. Św. Józef jest pogromcą szatana.https://www.youtube.com/watch?v=msswrLtXNdo
2019-03-10Ogłoszenia/Kazanie/ 1. Chwała Św. Józefa w niebie. Miarą chwały w niebie są zasługi na ziemi. https://www.youtube.com/watch?v=gwyWjolt4yA  https://www.youtube.com/watch?v=SJlnKClJXKE
2019-03-11Ogłoszenia/ 1. Św. Józef jest wzorem cnót.https://www.youtube.com/watch?v=NLYudPCGVcc
2019-03-12Ogłoszenia/ 1. Św. Józef jest wzorem nadziei w Bogu.https://www.youtube.com/watch?v=mROjayBwbKQ
2019-03-13Ogłoszenia/ 1. Św. Józef jest wzorem pokoju.https://www.youtube.com/watch?v=Kr6kjc7wcAQ
2019-03-14Ogłoszenia/Kazanie/ 1. Św. Józef jest wzorem anielskiej czystości. https://www.youtube.com/watch?v=waXm8O6OBdg  https://www.youtube.com/watch?v=SIY62LEF3L4
2019-03-15Droga Krzyżowa/Ogłoszenia/Kazanie/Św. Józef jest wzorem posłuszeństwa  https://www.youtube.com/watch?v=QSy0tlqty_w  https://www.youtube.com/watch?v=puaeIzAVaHw https://www.youtube.com/watch?v=K-ea1urgsjY
2019-03-16Ogłoszenia/ 1. Św. Józef jest wzorem cierpliwości.https://www.youtube.com/watch?v=U5RAGQcA-aU
2019-03-17Ogłoszenia/Kazanie/ 1. Św. Józef jest wzorem roztropności. https://www.youtube.com/watch?v=5YLglSnu5Do  https://www.youtube.com/watch?v=Mb57P6SAsKg
2019-03-18Ogłoszenia/. 1. Św. Józef jest wzorem wewnętrznego życia według skłonności natury i według łaski.https://www.youtube.com/watch?v=oqsx0HNTczI
2019-03-19Kazanie/. 1. Święto Św. Józefahttps://www.youtube.com/watch?v=WOG5KUTN0yA
2019-03-20Ogłoszenia/. 1. Św. Józef jest wzorem ubóstwahttps://www.youtube.com/watch?v=5r_gOLObBY4
2019-03-21Ogłoszenia/ 1. Część III- opieka Św. Józefa.https://www.youtube.com/watch?v=BHf6g5GEfRc
2019-03-22Kazanie/https://www.youtube.com/watch?v=wmlzHOVBnkA
2019-03-23Ogłoszenia/Kazanie/ 1. Św. Józef jest Patronem ubogich rzemieślników. https://www.youtube.com/watch?v=HXXYdlGKr64 https://www.youtube.com/watch?v=mGG8oAluVCo
2019-03-24Ogłoszenia/Kazanie/ 1. Św. Józef jest Patronem wdów i sierot. https://www.youtube.com/watch?v=YjPpZfJpAQA  https://www.youtube.com/watch?v=NhGoYfgYVRU
2019-03-25Ogłoszenia/Kazanie/ 1. Św. Józef jest doświadczonym Patronem w pokusach. 2. Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. https://www.youtube.com/watch?v=n6mcTfi3x9E https://www.youtube.com/watch?v=DUkLtfM9FUk
2019-03-26Ogłoszenia/ Św. Józef jest Patronem rodzin chrześcijańskich.https://www.youtube.com/watch?v=jyQl4fdLkHU
2019-03-27Ogłoszenia/ Św. Józef jest Patronem misjonarzy.https://www.youtube.com/watch?v=PDY9jzDYlI4
2019-03-28Ogłoszenia/ Św. Józef jest Patronem zakonów.https://www.youtube.com/watch?v=eSCZeyoeu9I
2019-03-29Droga Krzyżowa/ Ogłoszenia/Rozważania z niedzielnego mszaliku opracowanego przez ks. Józefa Stedmana. https://www.youtube.com/watch?v=gaJ_ie167xg https://www.youtube.com/watch?v=M2Xn3oTHj78
2019-03-30Ogłoszenia/https://www.youtube.com/watch?v=pf7x7qwCpoA
2019-03-31Konferencja /Ogłoszenie/ 1.Dalsza, druga część (zarejestrowana) “Konferencji w drodze”, wygłoszona w busie przez ks. Michała Woźnickiego sdb, podczas powrotu z Pielgrzymki do Św. Józefa, z Sanktuarium w Kaliszu, w niedzielę 31.03.2019. 2. O Patronie dobrej śmierci św. Józefie  według słów Ojca Jezuity Karola Bołoza  Antoniewicza oraz wspomnienie tego Jezuity. https://www.youtube.com/watch?v=AcpdhL5lIJQ https://www.youtube.com/watch?v=5bERGKrsG2U
2019-04-01
2019-04-02Salezjańskie słówko/https://www.youtube.com/watch?v=4tA70wXpbuo
2019-04-03
2019-04-04
2019-04-05Droga Krzyżowa/ 1. Rozważania dla kapłanów z książeczki wydanej w Krakowie w 1937 roku.https://www.youtube.com/watch?v=AYIiB-po6W8
2019-04-06
2019-04-07Kazanie/ 1.List ks. Gommar A De Pauw.https://www.youtube.com/watch?v=Cb2LmS9JwW4
2019-04-08
2019-04-09Salezjańskie słówkohttps://www.youtube.com/watch?v=G0tQJIHZGd8
2019-04-10
2019-04-11
2019-04-12Droga Krzyżowa/Różaniec św./ 1. Modlitwa Drogi Krzyżowej wraz z rozważaniami stacyjnymi ks. Michała Woźnickiego.https://www.youtube.com/watch?v=h8eVuwhKSd0
2019-04-13
2019-04-14Słowo/ Ewangelia/Ogłoszenia/ kapłana do wiernych i poświęcenie palm w Niedzielę Palmową. 1. Procesja i pieśń “Chrystus wodzem….” jako znak przystąpienia , postępowania i nie odstąpienia od Chrystusa odsłoniętego na powrót we Mszy św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. https://www.youtube.com/watch?v=H9ZOJH04jJg  https://www.youtube.com/watch?v=JkcofNruwDA
2019-04-15
2019-04-16Ogłoszenia/https://www.youtube.com/watch?v=bCF02xCnza8
2019-04-17
2019-04-18Kazanie/ Wielki Czwartekhttps://www.youtube.com/watch?v=G2QGmY27ndE
2019-04-19Czuwanie w kościele NMP WW   
https://www.youtube.com/watch?v=O2C2reFxbcs 
2019-04-20Czuwanie w kościele NMP WW/Kazanie/ Poświęcenie pokarmów https://www.youtube.com/watch?v=y9T9wJmAmUQ  https://www.youtube.com/watch?v=u4MUtQy1-i4
2019-04-21Kazanie/https://www.youtube.com/watch?v=arhrX43RqdU
2019-04-22Kazanie/https://www.youtube.com/watch?v=BU4jYHthitE
2019-04-23Kazanie/https://www.youtube.com/watch?v=oKDzYVSs9zc
2019-04-24Kazanie/Ogłoszenia/https://www.youtube.com/watch?v=sVjUJoj7KrA
2019-04-25
2019-04-26Kazanie/ 1.Tekst z 1999 roku Adam Branicki “Zawsze wierni” numer 30- zasługi i hołd złożony biskupowi Antonio Castro de Mayerowi, biskupowi diecezji Campos, w Brazylii, Wielkiego Obrońcy Tradycji Katolickiej i Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim.https://www.youtube.com/watch?v=lo2ryL4jPe4
2019-04-27
2019-04-28Ogłoszenia/ Kazanie/1. Odpowiedź na list byłego przełożonego ks. Ins. Jarosława Pizonia, który nadal sprawuje funkcję przełożonego Domu Salezjańskiego w Poznaniu . Odczytanie listu otwartego napisanego przez ks. Michała Woźnickiego i przez wiernych katolików skupionych przy kościele NMP WW w Poznaniu ku rozwadze, opamiętaniu i zawstydzeniu ks. ins. Jarosława Pizonia. 2. O czynieniu ekspiacji dla powrotu Mszy Św. w Tradycji.https://www.youtube.com/watch?v=ogSrOOPm9lk&t=349s
2019-04-29
2019-04-30Salezjańskie słówko/https://www.youtube.com/watch?v=WLv-mEpFI40
2019-05-01Czytanka majowa/ Kazanie/ w święto św. Józefa robotnika https://www.youtube.com/watch?v=xvHohtelFN0 https://www.youtube.com/watch?v=cKflwquO9gc
2019-05-02Czytanka majowa/1. Z książki “Pobożne książki dla wiernych każdego stanu” tom II z drukarni W.L. Anczyca i Spółki pod zarządem Jana Gadowskiego (1893 rok), uwaga o tajemnicy Niepokalanego Poczęcia-Maryi. https://www.youtube.com/watch?v=oj24ZcTM-uE
2019-05-03Czytanka majowa/Kazanie/ 1. Z książki “Pobożne książki dla wiernych każdego stanu” tom II z drukarni W.L. Anczyca i Spółki pod zarządem Jana Gadowskiego (1893 rok), uwaga o tajemnicy Niepokalanego Poczęcia-Maryi. Maryja miała zetrzeć głowę węża i nie niewolnicą węża. 2. Święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski, o jej opiece narodu polskiego na przestrzeni dziejów. 3. Sprostowanie: Serdecznie przepraszam za dotkliwe dla ucha Słuchaczy przesłowienie w kazaniu i błędne odczytanie cyfry z daty złożenia przez Króla Jana Kazimierza Ślubów Lwowskich i obrania Najświętszej Maryi Panny na Królową Polski. Winno być 1656 roku a nie 1686 a potem 1556 jak przeczytałem. Przepraszam serdecznie. ks. Michał Woźnicki.  https://www.youtube.com/watch?v=x2UaS0dEuKo  https://www.youtube.com/watch?v=Od9_mSUj55U
2019-05-04Czytanka majowa/Modlitwa poranna za Krzysztofa i Jadwigę https://www.youtube.com/watch?v=tshU1R4ibh0 https://www.youtube.com/watch?v=_lpJFR_tQqk
2019-05-05Czytanka majowa/https://www.youtube.com/watch?v=JXaySGpPR2o
2019-05-06Czytanka majowa/https://www.youtube.com/watch?v=ycyxWxuNfAQ
2019-05-07Czytanka majowa/ Salezjańskie słówkohttps://www.youtube.com/watch?v=bpWWwFtage0
2019-05-08Msza Św/ Diabeł ogonem gra w czasie Mszy Św.https://www.youtube.com/watch?v=lzAmc0JusPc
2019-05-09Czytanka majowa/Ogłoszenia/ 1. Diabeł ogonem gra https://www.youtube.com/watch?v=QMyZTczvB9I https://www.youtube.com/watch?v=rglF59yqqRE
2019-05-10Czytanka majowa/https://www.youtube.com/watch?v=1fr_hQaNjdw
2019-05-11Czytanka majowa/.https://www.youtube.com/watch?v=F3esWQml3-c
2019-05-12Msza Św./Kazanie/ 1. o odprawianiu Mszy św. Tradycyjnej przez kapłanów.2.Wielka Boża i ludzka mądrość I Papieża św. Piotra i Kościoła pierwszych wieków wobec pogaństwa a mała mądrość dziwnego kościoła, kościoła doby soboru, “kościoła posoborowego” wobec neopogaństwa. Dlaczego i co nam czynić, Bracia?
https://www.youtube.com/watch?v=kcpcTTVb5io
2019-05-13
2019-05-14Czytanka majowa/ Salezjańskie słówko/ https://www.youtube.com/watch?v=adrxzyaCErw
2019-05-15Czytanka majowa/ Różaniec św./https://www.youtube.com/watch?v=oRDHqmLUmpQ
2019-05-16Czytanka majowa/ Różaniec św./https://www.youtube.com/watch?v=eDeTKyzjv_w
2019-05-17Czytanka majowa/ Salezjańskie słówko/ Różaniec św. https://www.youtube.com/watch?v=tHsM8kRlOhg
2019-05-18Ogłoszenia/ 1. Z tytułu rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła IIhttps://www.youtube.com/watch?v=2GE7amJsbvY
2019-05-19Kazanie/ IV Niedziela po Wielkanocyhttps://www.youtube.com/watch?v=psDp2SMdWxo
2019-05-20Modlitwa ks. Michała Woźnickiego z tytułu wierności Mszy Św. , którą Jan Bosko kontynuował, do której służyła Poznańska Piątka ministrantówhttps://www.youtube.com/watch?v=cGuW_fQpcVs
2019-05-21Wprowadzenie do Różańca św./ Modlitwa dziękczynna za życie zmarłej dzisiaj pani  Marii Sęczykowskiej- Bojarhttps://www.youtube.com/watch?v=3vH0YTGP86k
2019-05-22Czytanka majowa/ Wprowadzenie do różańca św./https://www.youtube.com/watch?v=ueWQEZjsBsQ
2019-05-23Czytanka majowa/https://www.youtube.com/watch?v=zzlft4YJaFA
2019-05-24Ogłoszenia/ 1.Bieżące ogłoszenia i wsparcie wiernych dla wizerunku kaplicy na  święto Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. 2.  Duchowy program dla każdego Wiernego Katolika na czas peregrynacji Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego w Diecezji Poznańskiej 3. Wprowadzenie do Różańca świętego w święto Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 4.Czytanka Majowa, dzień 24.
https://www.youtube.com/watch?v=J0UGid4hcxA&t=240s
2019-05-25Czytanka majowa – dzień poświęcony czci Najświętszej d Panny Maryi  wydanie  nowe  Kraków, drukarnia wydawnicza W.L. Anczyca i spółki rok 1893 dla wiernych każdego stanu, tom II, dzień 25, uwaga III o Radościach Maryi.https://www.youtube.com/watch?v=z1hQ6p3xvL0&t=23s
2019-05-26Salezjańskie słówko/ Ogłoszenia/ 26 i 27.05.2019 Czytanka majowa poświęcona czci Najświętszej Maryi Panny wydanie  nowe  Kraków, drukarnia wydawnicza W.L. Anczyca i spółki rok 1893 dla wiernych każdego stanu, tom II, dzień 27, 26, uwaga  o rozmowach Maryi. 1. Spostrzeżenie i świadectwo Księdza Michała Woźnickiego z Nawiedzenia Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego w Kościele św. Jakuba Większego Apostoła w Poznaniu na Starołęce. https://www.youtube.com/watch?v=lgOk1nSQ8pM
2019-05-27Czytanka majowa/Salezjańskie słówko/https://www.youtube.com/watch?v=yuLSgDBH31c
2019-05-28Czytanka majowa/Salezjańskie słówko/https://www.youtube.com/watch?v=yuLSgDBH31c
2019-05-29
2019-05-30Kazanie/  Święto Wniebowstąpienia Pana Jezusa. 1.Walką o przywrócenie Mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim zasługujmy na nasze życie wieczne w niebie.2. Świadectwo walki o Mszę świętą Wszechczasów w 19 rocznicę przyjęcia święceń Kapłańskich przez ks. Michała Woźnickiego. 3.Świadectwo kapłana o walce Pani Marii Sęczykowskiej – Bojar o przywrócenie Mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim .https://www.youtube.com/watch?v=g16peqcEqbQ
2019-05-31Słowo/1. Rozmowa z kierowcąhttps://www.youtube.com/watch?v=HcDB_k4HPsg
2019-06-01
2019-06-02
2019-06-03Ogłoszenia/https://www.youtube.com/watch?v=mdmx5gSL2eQ
2019-06-04Salezjańskie słówko/https://www.youtube.com/watch?v=ijQARC0tMBc
2019-06-05Msza Św./ Kazanie Ojca Redemptorysty podczas Mszy Św. pogrzebowej za śp. Genowefę. https://www.youtube.com/watch?v=xq0z-BG-kFY https://www.youtube.com/watch?v=AldheiV4kSA
2019-06-06Modlitwa przed pielgrzymką do Gietrzwałdu/ Wprowadzenie do Różańca św./ https://www.youtube.com/watch?v=LH1TlkgUMpg https://www.youtube.com/watch?v=rr5MXLL3xag
2019-06-07Ogłoszenia/https://www.youtube.com/watch?v=fXzGYPtcoW0
2019-06-08Salezjańskie słówko/ 1. Na trasie podczas pielgrzymki do Gietrzwałdu -1. Wspomnienia księdza Michała Woźnickiego z czasów przebywania w seminarium o księżach doktorantach i ich wyjazdach na Zachód na studia doktoranckie. 2. O Grzegorzu Braunie reżyserze filmów dokumentalnych i wspólnej rozmowie o stanie Kościoła podczas spotkania na obchodach milenijnych w 2016 roku na stadionie  Inea w Poznaniu.  https://www.youtube.com/watch?v=pxuAK24gWKU  https://www.youtube.com/watch?v=FCXeFmR_khg
2019-06-09Salezjańskie słówko/ Modlitwa Różańcowa/ W drodze powrotnej z pielgrzymki do Gietrzwałdu – 1. słówko końcowe z przykładami – o błogosławieństwie Bożym  i zerwaniu z grzechem. Nie można  liczyć na miłosierdzie Boże nie odrzucając zła, bo jest to grzech przeciw Duchowi św.. 2. Omówienie wyniku koncelebry sprawowanej przez kapłanów w Bazylice Narodzenia Najśw. Maryi Panny. Koncelebra jest “parodią” – trzech celebrantów złożyło jedną ofiarę czyli żaden nie złożył ofiary – koncelebra deprawuje kapłanów. 3. Odrzucenie złej Mszy NOM wykazane w analizie kard. Ottaviasni i kard. Bacci oraz krytyczna analiza “Mszy dla dzieci” odbiegającej od katolickiej wiary. 4. Różaniec przy pomniku św.. Józefa.   
https://www.youtube.com/watch?v=ZxYA3ITeUSg&t=3s  https://www.youtube.com/watch?v=Yo_bPs4SzK0&t=7s 
https://www.youtube.com/watch?v=gDSx99sJ7oo
2019-06-10Wprowadzenie do Różańca św./https://www.youtube.com/watch?v=lUFpepuJAyw
2019-06-11Salezjańskie słówko/https://www.youtube.com/watch?v=HITONaTc20k
2019-06-12Modlitwa z Wronieckiej 9, za wydalonego na emeryturę ks. prałata Romana Kneblewskiego.https://www.youtube.com/watch?v=kBeCKwH_yDE
2019-06-13
2019-06-14Salezjańskie słówko/https://www.youtube.com/watch?v=rS7BKfxNpiM
2019-06-15
2019-06-16Kazanie na uroczystość Trójcy Św./https://www.youtube.com/watch?v=8cJmk_kILOI
2019-06-17
2019-06-18Salezjańskie słówko/https://www.youtube.com/watch?v=IlmU1fHXN1w
2019-06-19
2019-06-20Kazanie na Boże Ciałohttps://www.youtube.com/watch?v=TJwg82DvWYM
2019-06-21Salezjańskie słówkohttps://www.youtube.com/watch?v=IABAEgzUigY
2019-06-22
2019-06-23Msza Św./Kazanie w II Niedzielę po zesłaniu Ducha św.. o miłości by nie pozostawać obojętnym i przeciwstawiać się złu. Nie miłować słowem, językiem, ale czynem i prawdą.https://www.youtube.com/watch?v=kMjEqJ8NmlA&t=17s
2019-06-24
2019-06-25Salezjańskie słówko/ Ogłoszenia/ 1. O Procesji w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. O udziale w sprawie przywrócenia Mszy św. Tradycyjnej w Poznaniu przy ul. Wronieckiej. 2. apel o przywróceniu Tabernakulum w kaplicy.3. O braku zgody ze strony organizatorów na udział ks. Michała w Rekolekcjach w sierpniu w Licheniu.  2/ Zrozumienie przysłowia “Dwóch robi to samo i nie jest to to samo” i przestroga, by uważać w wypowiadaniu słów na żywo w rozmowie z kapłanem.  3. Wiadomość o śmierci Pana Stanisława Nowika. https://www.youtube.com/watch?v=No8UvKuWNWg https://www.youtube.com/watch?v=c6RELGQLcEw
2019-06-26
2019-06-27Ogłoszenia/ O Procesji na zakończenie oktawy  2. o śmierci pana Stanisława Nowikahttps://www.youtube.com/watch?v=I-Nn38BHbwg
2019-06-28Kazanie/ Zakończenie Procesji/ W święto Pana Jezusa Chrystusa https://www.youtube.com/watch?v=aZAYFppfh70 https://www.youtube.com/watch?v=nJlX0KXarz0
2019-06-29Wykład/ Ogłoszenia/1 ks.prof. Tadeusza Guza nt. “Przyjdź królestwo Twoje”. O kultywowaniu w sobie królewskości Jezusa Chrystusa. 2. Pytanie zadane przez ks. Michała Woźnickiego słowami ks. Franza Schmidbergera o życiu Kościoła posoborowego, które czerpie wiarę z zatrutych źródeł kolegia izmu, wierności religijnej, ekumenizmu, nowej liturgii – czy Polska może sięgnąć do żywych katolickich źródeł prawdziwej tradycyjnej wiary ? 3. święto Piotra i Pawła- dzieje apostolskie rozdz.XII, pojmanie i cudowne uwolnienie Piotra z więzienia. 4.Podziękowanie za włączenie się wiernych w procesję na cześć Serca Pana Jezusa z domaganiem się przywrócenia Mszy św.iętej.2.Wniosek o eksmisję i o należności, wezwanie księdza Michała Woźnickiego do stawienia się przed Sądem Rejonowym w Poznaniu w dniu 06.09.2019 godz. 10.
 https://www.youtube.com/watch?v=YHDN5voK4Rg  https://www.youtube.com/watch?v=Vqvk4UNDDHI
2019-06-30Msza Św./ Kazanie/Ogłoszenia/ 1. Sposoby szukania dusz przez posoborowian 2.Omówienie tematu pozwu z Sądu , na czym polega pozew skierowany przez powoda Dom Zakonny Salezjański i pełnomocnika powoda  do pozwanego ks. Michał Woźnicki. Rozstrzygnięcie sądu świeckiego ma dotyczyć sprawy pozwanego i powoda z tego samego domu.https://www.youtube.com/watch?v=A3AYGa_2V4A
2019-07-01Kazanie/ 1. Uwielbienie Chrystusa pod osłoną Chleba i Przenajświętszej Krwi w obyczaju Novus Ordo : w miejsce ofiary Chrystusa masz Komunię świętą Ciało i Krew ,  w miejsce Bożego Ciała masz święto Przenajświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.https://www.youtube.com/watch?v=GTNqoZ2RJUg&t=3s
2019-07-02Salezjańskie słówko/https://www.youtube.com/watch?v=gfldQ74LeIg
2019-07-03Ogłoszenia/https://www.youtube.com/watch?v=DJoru-fSUyQ
2019-07-04
2019-07-05Salezjańskie słówko/ 1.Informacja o zainstalowaniu w kaplicy – celi Tabernakulum do wystawienia Najświętszego Sakramentu . Przypomnienie zasady klękania w kaplicy-celi. Przed Panem Jezusem w Najświętszej Eucharystii oddajemy cześć i chwałę klękając na jedno kolano, jeżeli Pan Jezus jest wystawiony w Najświętszej Eucharystii w monstrancji, wówczas przechodząc przyklękamy na dwa kolana. 2. Biografia Księdza Michała Woźnickiego od czasu zakończenia misji to jest od  8 lat i przybycia do Poznania w  wrześniu 2016 roku do kościoła NMP WW. https://www.youtube.com/watch?v=IOGSF8ATBtY&t=708s
2019-07-06
2019-07-07Kazanie/https://www.youtube.com/watch?v=Y73fLIIpvmI
2019-07-08Msza Św./Ogłoszenia 1. odmowa udziału ks. Michała Woźnickiego w  rekolekcjach w Licheniu prowadzonych przez bp Athanasiusa Schneider.https://www.youtube.com/watch?v=S5NDh9n0HpQ&t=705s
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-12Salezjańskie słówko/https://www.youtube.com/watch?v=ZbcIWfVRDRc
2019-07-13Ostatnie pożegnanie ks. Michała Woźnickiego  śp. Krystyny Leszek.https://www.youtube.com/watch?v=onNbjJ20xL8
2019-07-14Kazanie/https://www.youtube.com/watch?v=rNVTrEDulwc
2019-07-15Msza Św./Salezjańskie słówko 1.Bogu dzięki za codzienną Mszę świętą w kaplicy Bractwa św. Piusa X. 2.Spostrzeżenia z dnia pielgrzymki do Lichenia na Ars Celebrandi. https://www.youtube.com/watch?v=Sys4XF0dU3c
2019-07-16
2019-07-17Msza Św./Salezjańskie słówko :1.Wspomnienie postaci św.. Aleksego . 2.Udział w cudzym grzechu kłamstwa jest kłamstwem, na przykładzie ks. kustosza L.Wilczyńskiego. https://www.youtube.com/watch?v=IjwjoBz0_Sg
2019-07-18
2019-07-19Salezjańskie słówkohttps://www.youtube.com/watch?v=R5IJNe18Ni8
2019-07-20
2019-07-21Kazaniehttps://www.youtube.com/watch?v=ZX1AV_eoAO8
2019-07-22Salezjańskie słówko/https://www.youtube.com/watch?v=uh1SvREb8-0
2019-07-23
2019-07-24Salezjańskie słówko/ 1.”Krótka historia mojego długiego życia”, abp M. Lefebvre. Rozdz.II,  ku kapłaństwu.https://www.youtube.com/watch?v=jcaLclUCBcg
2019-07-25Msza Św./Kazanie 1.O Ojcu “Jam się stał”-  nikogo tak nie nazywaj dodając jakieś rzeczowniki. 2. Posoborowie- obłąkanie i zacieranie śladów.https://www.youtube.com/watch?v=38BWXp6-GXs&t=25s
2019-07-26Msza Św./Salezjańskie słówko 1. Cz. I. Krótka historia mojego długiego życia, abp M. Lefebvre. Misje.https://www.youtube.com/watch?v=3o4oRTBRd5I
2019-07-27
2019-07-28Msza Św./Kazanie /Ogłoszenia w VII Niedzielę po zesłaniu Ducha św.. 1. O pielgrzymce wiernych do Częstochowy. 2. Z nauki św.. Tomasza o zachowaniu od zła “Zbaw nas od złego”.https://www.youtube.com/watch?v=lQUDOuHw82I
2019-07-29Msza Św./Salezjańskie słówko 1. Część II. “Krótka historia mojego długiego życia, Arc. M. Lefebvre. Biskup i Delegat Apostolski. https://www.youtube.com/watch?v=BcHvfE-eIWY
2019-07-30
2019-07-31Msza Św./Salezjańskie słówko 1.Towarzystwo Jezusowe Ignacego Loyola – Rekolekcje.2.Część III. “Krótka historia…”, abp M. Lefebvre – Biskup Tulle i generał Zgromadzenia.https://www.youtube.com/watch?v=PKxF_4XR9hs
2019-08-01
2019-08-02Msza Św./Salezjańskie słówko 1.Ostatnia część “Krótka historia mojego długiego życia, Arc. M. Lefebvre. Biskup i Delegat Apostolski. https://www.youtube.com/watch?v=HpPocjcmFCA
2019-08-03Msza Św./Ogłoszenia 1. o nowożeńcach. 2. o odwadze mówienia prawdy.https://www.youtube.com/watch?v=FVV8oZpUm3I
2019-08-04Msza Św./Kazanie w VIII Niedzielę po zesłaniu Ducha św.. Z nauczania  św. Tomasza o Ojcu dziedziców Chrystusa.https://www.youtube.com/watch?v=-4t7ChGIosY&t=2s
2019-08-05Msza Św./Różaniec w kościele NMP WW , błogosławieństwo i słowo na drogę dla Wiernych udających się w Pieszą Pielgrzymkę do Matki Najświętszej do Częstochowy z prośbą o przywrócenie Mszy św.. Trydenckiej do salezjańskiego Kościoła przy Wronieckiej 9.  https://youtu.be/g7eCowKjqmA https://www.youtube.com/watch?v=c5K8oHKh6XE
2019-08-06Msza Św./Kazanie/ Salezjańskie słówko/ 1. na drogę dla pielgrzymów w święto Przemienienia Pana Jezusa -strzeż się fałszywej dobroci. Katechizm- być dobrym katolikiem. https://www.youtube.com/watch?v=cHU04jzuk8I&t=405s
2019-08-07Ogłoszenia/Salezjańskie słówko  na drogę dla pielgrzymów – świadectwo modlitwy z ulicy spod drzwi Kościoła, Katechizm Kościoła Katolickiego, artykuł kardynała Pietro Gasparriego rozdz.1 “O znaku Krzyża świętego”https://www.youtube.com/watch?v=BLChhFgxZTQ
2019-08-08Msza Św./Ogłoszenia/Salezjańskie słówko 1.na drogę dla pielgrzymów wędrujących na Jasną Górę. 2. Katechizm katolicki kardynała Pietro Gasparriego i świadectwo katolika oznaczającego wiarę przez  znak Krzyża św..https://www.youtube.com/watch?v=IaRNDyY8EiQ https://www.youtube.com/watch?v=lSF3xqmXZ48
2019-08-09
2019-08-10Salezjańskie słówko/https://www.youtube.com/watch?v=T2S0h-4hwuk
2019-08-11Msza Św./Kazanie/ w IX Niedzielę po zesłaniu Ducha św..  1. Rozpoznanie czasu nawiedzenia – słowa skierowane przez Jezusa do Żydów mieszkańców Jerozolimy. Fragment opisu tego faktu dokonany przez Kapłana prof. Józefa Kruszyńskiego znawcy Judei i Żydów.2. Wycofanie przez papieża Piusa XII Mszy św. sprawowanej w każdy Wielki Piątek za wiarołomny naród żydowski.https://www.youtube.com/watch?v=9uVJy91YVsI
2019-08-12Msza Św./ Salezjańskie słówko/ 1. Na drogę dla pielgrzymów udających się na Jasną Górę – z katechizmu Kościoła Katolickiego- omówienie i znaczenie oraz heretyckie atakowanie głównych tajemnic wiary chrześcijańskiej poprzez uczynienie znaku Krzyża św..https://www.youtube.com/watch?v=nvfapAT1Mr4
2019-08-13Msza Św./ Salezjańskie słówko/1. Na drogę dla pielgrzymów udających się na Jasną Górę – z katechizmu Kościoła Katolickiego Pietro Gasparriego o Krzyżu św. – jakim sposobem znak Krzyża św.. wskazuje na dwie główne tajemnice wiary chrześcijańskiej- jedność Boga w Trzech różnych Osobach. Kształt Krzyża czyniony ręką przypomina Odkupienie dokonane na Krzyżu przez Jezusa Chrystusa.https://www.youtube.com/watch?v=pN34r9dx8ow
2019-08-14Msza Św./ Salezjańskie słówko/ Salezjańskie słówko/1. Dla pielgrzymów, którzy dotarli na Jasną Górę – zakaz odprawiania Mszy św. Tradycyjnej dla Bractwa św. Piusa X na Jasnej Górze 2. Pismo – odpowiedź na pozew złożony przez interwenienta pomocniczego m. Poznań ,adresowane przez Sąd Rejonowy do pozwanego Michała Woźnickiego w sprawie opróżnienia mieszkania przy ul. Wronieckiej 9 Poznań z powództwa Domu Zakonnego Salezjanów. 3. Prośby o modlitwę i przebaczenie za tych co przyczynili się do usunięcia współbrata. 4. Praktykowanie znaku Krzyża i jego pożytki jako zewnętrzny akt wewnętrznej wiary.  https://www.youtube.com/watch?v=RRshx4fiy_A https://www.youtube.com/watch?v=NuE6ccF3Gr4
2019-08-15Msza św./ Salezjańskie słówko/ 1. Poświęcenie ziół według rytuału rzymskiego. 2. Święto Wniebowzięcia Matki Bożej- dojrzałość dziewicy-triumf nad szatanem 2. Omówienie Katechizmu Maryjnego o wniebowzięciu NMP i stanowiącego Sumę Maryjną – napisany przez Ojca Gabriela Rossiniego. 3. Pochwały dla Niepokalanej Maryi z Pism św. Maksymiliana Marii Kolbego.https://www.youtube.com/watch?v=_OwZ7G2tIs8
2019-08-16Salezjańskie słówko/. Przywitanie pielgrzymów pieszychhttps://www.youtube.com/watch?v=9hZ3sg3FDZc
2019-08-17Msza Św./ Ogłoszenia/1.Po Mszy św. odprawionej w kaplicy odmówienie Różańca przed bramą kościoła NMP Wspomożenia Wiernych  w intencji powrotu Mszy św. Tradycyjnej do tego kościoła i do kościołów w Polsce.https://www.youtube.com/watch?v=kQdFdgylkrQ
2019-08-18Msza Św./ Kazanie/ 1.Zapowiedź i zaproszenie wiernych na spotkanie w dniu 25.08.2019  na temat odbytej pielgrzymki. Spotkanie poprowadzi uczestnik pieszej pielgrzymki do Częstochowy. 2. Głęboka myśl Pana Jezusa ukazana  w przypowieści parabolicznej w obrazie o dwóch ludziach w świątyni i przedstawienie modelu właściwej postawy na modlitwie. 3. Konsekwencje przypowieści – jak ma się modlić katolik -postawa modlitwy wszczepionej przez posoborowy Kościół prowadząca do pogardzania sobą. https://www.youtube.com/watch?v=qkMGOzfZ-T0
2019-08-19Msza Św./Ogłoszenia/ 1. Wspomnienie Patrona  dnia św.. Jana Eudesa- prekursora kultu Najświętszego Serca Jezusowego i Serca Maryi. 2. O znaczeniu słowa -nawiązanie do spotkania z koniarzami na temat miłości  do koni i  jak to jest, że zwierzę rani człowieka – tak, ale zwierzę nie rani słowem. O znaczeniu słowa- Pan Jezus został zabity nie za to co robił, nie za to czego nie zrobił, ale za słowo które powiedział wprost- stało się Ciałem. https://www.youtube.com/watch?v=Ds7jc6gIyQM
2019-08-20Msza Św./ 1. Słowo Boże w święto Bernarda opata, doktora Kościoła. 2.Różaniec przed bramą kościoła NMP WW. https://www.youtube.com/watch?v=UgybTNHu7p8
2019-08-21Salezjańskie słówko/1.biografia św. Joanny de Chantal francuskiej zakonnicy współzałożycielki klasztoru Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – wizytek . Zachęta do czytania dzieła Franciszka Salezego Filotea:” Wprowadzenie do życia pobożnego” 2. Salezjański sukces wychowawczy na etapach: dziecka- pobożność, młodzieńca- czystość, dojrzałości- polityka. Poglądy polityczne wielkich ludzi okresu posoborowia według nauki katolickiej wiary głoszone przez ks. Michała Poradowskiego z przykładami. 3. Wypowiedź księdza bp. Athanasiusa Schneider odnośnie “Instrumentum laboris” synodu dla Amazoni – próba kościelnego eksperymentu, który może zmienić cały katolicyzm świecie. https://www.youtube.com/watch?v=9xVxLe-Auuo
2019-08-22Salezjańskie słówko/ Rozmowa /1.Wprowadzenie do modlitwy Różańcowej w święto Najświętszego Serca Matki Najświętszej. Modlitwa przed kościołem z powodu braku miejsca dla Mszy św. katolickiej w kościele. Apel by  kapłani rzymscy, łacińscy rozpoczęli sprawowanie  Mszy św. w tradycyjnym rycie rzymskim  w kościele i odrzucili sprawowanie złej Mszy świętej uwiarygodnionej przez nieświętych papieży. By odważni wierni wraz z kapłanem modlili się przed bramą kościoła o przywrócenie Mszy św. w katolickim rycie rzymskim. 2. Rozmowa z przypadkowym przechodniem : zmieniono nam wiarę i nie chodź na nową mszę. https://www.youtube.com/watch?v=4b-9PvCLooc https://www.youtube.com/watch?v=t7CNwkk1w7k&t=3s
2019-08-23Ogłoszenia/ Salezjańskie słówko/ 1. Na temat Mszy św. dla nowożeńców, pomoc gościowi ,  2.Podziękowanie za odważne świadectwo i słowa dla Szanownego P. Jakuba Baryły –  15- letniego człowieka, który nie  zawstydza katolików w odważnej postawie przedstawionej w programie w Realu.  Przyjęcie przez wiernych postawy demonstracyjnej wobec walki jaka się toczy na ulicy. 3. Podziękowanie dla tłumacza  Pana Tomasza za tłumaczenie na język polski  filmów z wykładami księdza dr  Gregory Hesse : ” Nie możemy się gorzej kościołowi przysłużyć niż bronić użytecznych idiotów” oraz  przykłady takiej postawy. 4. Prośba do Wiernych o odwagę na modlitwie Różańcowej.5.Wychowanie do polityki-na co jest państwo. Lektura książki ks.prof.M.Poradowskiego “Katolickie Państwo Narodu Polskiego”, cd.- rozdział 1. znaczenie człowieka i społeczeństwa.https://www.youtube.com/watch?v=XbCYLZNz8i4
2019-08-24Kazanie/ Wprowadzenie do Różańca/1. Z okazji 25 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa Joanny i Andrzeja, odnowienie ślubowania i wspomnienie przeszłości znajomości księdza z jubilatami. Wezwanie  wiernych i jubilatów do modlitwy. 2. By poruszyć serca Polaków, różaniec odbywa się  przed bramą koscioła NMP WW  przed drzwiami otwartymi dla ludzi ale nie dla Boga i z przyzwoleniem hierarchów kościoła . Wezwanie nowych Polaków i Polki do walki, która musi się toczyć w oparciu o wiernych katolików przed przewrotnością księży.  https://www.youtube.com/watch?v=n1j1PXnW20Y https://www.youtube.com/watch?v=nVrFTPfJPdI
2019-08-25Kazanie/Wprowadzenie do Różańca/Relacja z pielgrzymki/ 1.List św. Pawła do Koryntian-Słowo Życia. 2. ” Effatha” tzn. “Otwórz się”  – słowa wypowiedziane przez apostoła św. Marka : otworzyły się uszy i rozwiązały węzły języka.3. Pan Bóg decyduje o środkach działania jakimi jest przywracanie zdrowia, ratowanie zdrowia przez człowieka. Pan Bóg decyduje o działaniu na duszę i dał  Kościołowi trwałe sakramenty. W okresie posoborowia zostały naruszone sakramenty np. usunięte święcenia niższe kapłanów, zaprzestanie przez papieży składania przysięgi koronacyjnej, zmiana mszy świętej i przykład księdza Romana Kneblewskiego, który mówi o indultach jako prawie kaduka . Wspomnienie pierwszych lat kapłaństwa- jak można mieć zatwardziałe serce i nie dziękować Bogu za zdrowie, za to że się słyszy, za dar boży. 4. Samoświadomość św. Pawła – nie dać sobie pomieszać i zachować wiarę. Ciągle należy czynić rachunek sumienia – groźba postawy faryzejskiej żydów prowadzi do kształcenia nowych faryzeuszy. 5. Wyrugowanie z kościoła Mszy św., która nie zabroniona została zabroniona. Modlitwa o przywrócenie dobrej Mszy św.. i zastąpienie jej nowej Mszy św. sprawowanej przy stole.6. Relacja panów Jakuba i Roberta uczestników pieszej pielgrzymki z Poznania do Częstochowy na Jasną Górę oraz podsumowanie intencji i elementarnych zachowań pielgrzymowania przez księdza Michała Woźnickiego SDB. 
https://www.youtube.com/watch?v=w20L8BptBns&t=433s
2019-08-26Kazanie/ 1. Święto Matki Boskiej Częstochowskiej. Ucieczka pod twoją obronę- pielgrzymi przybywają poskarżyć się Matce Najświętszej  bo jest nam dana ku obronie. Historia powstania Sanktuarium Matki Boskiej  Częstochowskiej na Jasnej Górze –  klasztor zbudował książę Władysław Opolczyk, który sprowadził do niego zakon Paulinów z Węgier oraz podarował do klasztoru ikonę z wizerunkiem Czarnej Madonny.2. Wspomnienie o pielgrzymce na Jasną Górę w  prywatnym wezwaniu  świadomości księdza Michała Woźnickiego oraz o celu przywrócenia Mszy św. Tradycyjnej i zmianach jakie dokonały się w kościele NMP WW w Poznaniu.https://www.youtube.com/watch?v=OTNwBhUKqeQ&t=6s
2019-08-27
2019-08-28Salezjańskie słówko/ 1. Wspomnienie o św. Augustynie jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła i wpływ jego nauki na kościół zachodni i prośba o wsparcie dla sprawy z ul. Wronieckiej ze strony wiernych skierowana do biskupów.2. Wspomnienie spotkania popielgrzymkowego w Biernatkach. 2. Przypomnienie, że wraz z rozpoczęciem pielgrzymki to jest od 0508.2019 rozpoczęte jest  odmawianie różańca przed drzwiami Kościoła,  by widoczny był znak, że nie ma miejsca w kościele dla Mszy św., dla Kapłana  i dla wiernych Tradycji.3. Intencje pielgrzymów – wezwania w sprawie Mszy św. w Tradycji oraz osobiste życiowe i prywatne. 4. Prośba do wiernych o bezpośrednie czynienie sprostowania Księdza w przejęzyczeniach w trakcie kazania i o bezwzględnym wyłączeniu uwag i prób dyskusji w czasie kazania.5. Wyjaśnienia Księdza dotyczące wcześniejszych przejęzyczeń. 6. Przypomnienie, że do rozprawy w Sądzie w sprawie cywilnej o wyrzucenie, ukaranie Księdza  z klasztoru Salezjanów pozostało 9 dni – “zobacz, posłuchaj z Kim, z czym walczy Ks. Dyrektor https://www.youtube.com/watch?v=t7CNwkk1w7k “https://www.youtube.com/watch?v=837ckMPZxRM
2019-08-29Msza Św./ Ogłoszenia/ Wprowadzenie do Różańca/święto ścięcia św.. Jana Chrzciciela 1. Informacja wiernego z sms-a o ogłoszeniu podanym w kościele NMP WW o wykonaniu w najbliższym czasie  eksmisji ks. Michała Woźnickiego – aluzja i przywołanie wspomnienia św. Jana Chrzciciela i Heroda 2. Przypomnienie , że w kościele NMP WW krzyż ustawiony na stole posoborowym powinien być pasyjką zwrócony do kapłana, a nie przodem do wiernych. 3. Przypomnienie wiernym o przywróceniu do kościoła NMPWW Mszy św.. w tradycyjnym rycie rzymskim w sierpniu 2017 roku i wyrzucenie jej w grudniu 2017 przez ks.dyr. Arkadiusza Szymczaka. https://www.youtube.com/watch?v=RTRCavIPVRg https://www.youtube.com/watch?v=j_NMdcTng9w
2019-08-30Msza Św./ Ogłoszenia/ 1. Telefoniczna rozmowa z zatroskanym panem Tadeuszem Marciniakiem, o tym  by Salezjanie księdza Michała Woźnickiego nie skrzywdzili oraz o  propozycji przejścia ks. Michała na Śródkę w Poznaniu do parafii kościoła Polskokatolickiego św. Kazimierza .2. Modlitwa wiernych na ulicy przed bramą koscioła NMP WW stanowi o wojnie z modernizmem, zadarciu z masonerią  i odwadze wiary. 3.Wspomnienie żywotów świętych męczenników angielskich – jezuitów , którzy spełniali ofiarę krwi spłacając dług za herezjarchę Johannisa Wiklef i przyrównanie sytuacji do Polski. Polska również ma dług wobec świata  za polskiego papieża, który szerzył katolicką wiarę i masoński projekt . https://www.youtube.com/watch?v=OV1b5SoYcCQ
2019-08-31Msza Św./ Ogłoszenia/ Wprowadzenie do Różańca /1.Męczeństwo i zmagania kapłana w walce  o przywrócenie Mszy św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. 2. Słowa:” Jan Paweł II” nie odnoszą się do świętych Jana i Pawła Apostołów , ale do wcześniejszych poprzedników, którzy za reformy , spiski w kościele  odpowiadają.3 Przyrównanie  uczestnictwa wiernych we Mszy św.. tradycyjnej jako obrony swojego Westerplatte. Obecność wiernych powstrzymuje zburzenie kościoła. 3. Modlitwa różańcowa w intencji, by każdy katolicki ksiądz poznał i sprawował Mszę w Tradycyjnym Rycie i odważnie odrzucił złą Mszę ,  nie zaciągał gniewu bożego.https://www.youtube.com/watch?v=V3ByfHIFsVA
2019-09-01Msza Św./Ogłoszenia/Kazanie/ 1.Pamięć i wspomnienie pani Genowefy Broniarek  założycielki i pierwszego prezesa Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św.. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie – https://verbumcatholicum.com   2. Informacja – 06.09.2019  o godz. 10 w sali 208 Sądu Rejonowego zostaje wezwany pozwany Michał Woźnicki na I rozprawę z powództwa Domu Zakonnego Salezjanów  w sprawie opuszczenia lokalu w Domie Zakonnym.3. Pouczenia wiernych z przykładem  ” ksiądz , niewiasta z jednego ciasta-  Nie, ksiądz jest od spraw duszy” 4. Przypomnienie 80-rocznicy wybuchu wojny i ataku sąsiadów na Polskę. Wspomnienie wojny ukazane na przykładzie doświadczeń dziadków Ks. Michała i pani Wandy Półtawskiej polskiej lekarki , jako próby  przeżycia wojny i podzielenia się z bliskimi słowem. Szanse na zbawienie duszy – Bóg jest drogą dla człowieka by osiągnąć życie wieczne. 5. Zrozumienie ewangelii -Bliźnim jest ten który staje na Twojej drodze i mu pomagasz. Ukazanie wyjaśnienia przypowieści w katolickiej nauce  ks. Michała Poradowskiego z pozycji “Katolickie państwo narodu polskiego ” część “Godność człowieka”. https://www.youtube.com/watch?v=Y43Yban-X8Y
2019-09-02Ogłoszenia/Wprowadzenie do Różańca/Modlitwy różańcowe przed Zespołem Szkół Salezjanów w Poznaniu , Rataje, os. Boh. II Wojny światowej/ 1. Przypomnienie, o zbliżającym się święcie św. Papieża Piusa X, dzięki któremu mamy encyklikę “Paszenda Dominici gregis” oraz rozpoznanie, że moderniści są wewnątrz koscioła. 2. O codziennym odprawianiu Mszy św.. w kaplicy Bractwa św. Piusa X oraz ustosunkowanie się do informacji ks. Karla Stehlina i bp Richarda Williamsona  o zarzutach Bractwa św. Piusa X wobec ks. Michała Woźnickiego 3. Z artykułu bp Athanasiusa Szneidera, to św.. Papież Pius X odpowiada za zamianę brewiarza kapłanów. 4.Do zapamiętania: Pius XI promował społeczne królowanie Jezusa i odpowiada za śmierć christeros w Meksyku, Pius XII walczył z moderną. 5. Informacja do wiernych by być przed szkołą Salezjanów i modlić się z intencją za dzieci i młodzież, by wiedziały jaka Msza św. była sprawowana przez ks. Jana Bosko i by ks. Rektor kościoła NMP WW Arkadiusz Szymczak przywrócił Mszę św. Tradycyjną do kościoła NMP WW w Poznaniu na ul. Wronieckiej. 6. Wspomnienie patrona dnia św.. Króla Stefana Węgierskiego i uczenia się od niego świętości. 7. Przypomnienie przed drzwiami kościoła NMP WW o Salezjanach, którzy wprowadzili posoborowy stół do kościoła, prześladują kapłanów, chcących sprawować Mszę św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. 8. Modlitwa Pańska i różaniec przed szkołą Salezjanów na Ratajach – o przywrócenie Mszy św.  Tradycyjnej do kościoła NMP WW pod rozwagę uczniów i nauczycieli szkoły, przypomnienie o rocznicy II wojny światowej o napaści sąsiadów na Polskę Wolne Miasto Gdańsk, hitlerowskie Niemcy, armia sowiecka, armia słowacka. https://www.youtube.com/watch?v=o9kSR4FkSdI  https://www.youtube.com/watch?v=0RcBjoDkMRk
2019-09-03Msza Św./Ogłoszenia/ Kazanie/ Wprowadzenie do Różańca/1. Prośba o wsparcie modlitewne za Ks. Michała Woźnickiego pozwanego do Sądu Cywilnego w Poznaniu przez Poznański Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego. 2. Historia mówiona o zmaganiu ks. Michała Woźnickiego w walce o przywrócenie Mszy św.. Wszechczasów.3. Podziękowania wiernym za udział w modlitwie i wychowywaniu młodych ludzi  pod Salezjańską szkołą na Ratajach w Poznaniu oraz  podziękowanie panu Jakubowi za wyreżyserowanie filmu “Prośba wiernych o modlitwę. Ks. Michał Woźnicki SDB do sądu! EKSMISJA Mszy św.. i Kapłana? 03.09.2019″ . Spostrzeżenia, uzupełnienia i interpretacja historyczna ks. Michała Woźnickiego  do filmu pana Jakuba   .4. Kazanie w święto św.. Piusa X Papieża i wyznawcy –  przywrócenie jego słów do Kościoła i przypomnienie biografii św.. Piusa X , który zwalczał błędy modernistów. Przypomnienie na podstawie słów z książki św.. Piusa X encyklika ” Pascendi Dominici gregis (O zasadach modernistów) “:  wrogów kościoła nigdzie nie trzeba szukać , panoszą się w samym wnętrzu kościoła, modernizm wspiera się na ignorancji. 5. Przypomnienie o zamknięciu drzwi kościoła NMP WW dla sprawowania Mszy św.. Trydenckiej, podziękowanie za papieża św.. Piusa X, za jego świadectwo katolickiej wierze i jego pontyfikat.https://www.youtube.com/watch?v=_kZDY1N6IE8 https://www.youtube.com/watch?v=RzWEJ9iowks
2019-09-04Msza Św./ Wprowadzenie do Różaniec św../1. O uproszenia łaski otwarcia  na powrót drzwi kościoła NMP WW  na sprawowanie Mszy św.. Trydenckiej , która z  krótkim epizodem jej sprawowania w okresie czerwca do grudnia 2017 roku została wyrzucona z kościoła oraz o przyczynienie. 2. O łaski, by Msza św.  w Tradycyjnym rycie wróciła do każdego katolickiego kościoła i o odrzucenie przez kapłanów Novus Ordo złej Mszy posiadającej autorytet Kościoła.https://www.youtube.com/watch?v=4ULzENxb2kc
2019-09-05Msza Św./ Ogłoszenia / Modlitwa przed drzwiami kościoła/1. Wspomnienie o pismach z Inspektoratu i sposobie ich otrzymania. 2. Informacja o pogrzebie pani Genowefy Broniarek w dniu 05.09.2019  i przypomnienie jej działalności związanej z przywróceniem Mszy św. Wszechczasów w Poznaniu w kościele NMP WW. 3. O osobistej pielgrzymce ks. Michała Woźnickiego do Tulec – awaria roweru.4. Chwila przed udaniem się na pogrzeb – upraszanie o otwarcie drzwi kościoła dla sprawowania Mszy św. w rycie rzymskim , o to  by modlitwa została w oczach Bożych przyjęta również jako zasługa pani Genowefy Broniarek, o szczęśliwą podróż dla wszystkich uczestników jadących na pogrzeb do Warszawy. https://www.youtube.com/watch?v=uhrRF-n0CiY https://www.youtube.com/watch?v=Ks56u4Ewu68
2019-09-06Msza Św./Ogłoszenia/Modlitwa przed rozprawą w Sądzie/1.Modlitwa i Różaniec w intencji, by w tym kościele NMP WW była sprawowana ofiara Mszy Św. Tradycyjnej , a nie posoborowa żydowsko- protestancka uczta, by młodzi Salezjanie tacy jak  ks. Jacek nie mieli powodów dla uwiarygodniania nowej Mszy coraz pobożniejszym jej sprawowaniem, jak czynił to Papież Polak, ponieważ jest to droga prowadząca do znikąd. 2.Podziękowanie osobom za przyjście i modlenie się z księdzem Michałem Woźnickim. 3. Ks. Michał Woźnicki podejmuje modlitwę ekspiacyjną za grzechy własne i z tytułu braku złego słowa na modernizm podejmuje  również ekspiację za grzechy księży z rodziny: adiutora Wojciecha Szymczaka, ks. Henryka Frydryszaka, siostry zakonnej, a także modlitwę za tych kapłanów, którzy zaniechali sprawowania Mszy Św. Tradycyjnej . 4. Informacja -Sąd cywilny odroczył sprawę w sprawie opróżnienia lokalu Domu Zakonnego do 22.11.2019 roku, wyznaczając rozprawę na godzinę 10:00. 5. Napięcie i emocje ks. Michała Woźnickiego w związku z pójściem do Sądu jako pozwany – przyjęcie wszystkiego jako objaw Opatrzności Bożej. 6. Przeproszenie Pana Boga w Sądzie, za to, że sprawa dotycząca Kościoła , duchownego, między duchownymi zostaje wniesiona przed Sąd państwowy  w zakresie Prawa państwowego.7. Wspomnienie ks. Michała Woźnickiego oraz osobiste odczucie w Sądzie przed rozprawą i w trakcie rozprawy na temat przywitania i rozmowy z powodem Domem Zakonnym, mecenasem powoda  z Gostynia. 8. Wspomnienie o Mszy Św. pogrzebowej za zmarłą panią Genowefę Broniarek, odprawionej w kościele  Św. Klemensa Hofbaurea obsługiwanym przez Redemptorystów w  Warszawie przy ul. Karolkowej 9. Przebieg z rozprawy bezpośrednio z Sądu w rozprawie o eksmisję ks. Michała Woźnickiego. Etap I : przesłuchanie powoda ks. dyr. Arkadiusza Szymczaka.10. Spotkanie ks. Michała Woźnickiego z red. Rafałem Mossakowskim po zakończeniu rozprawy w Sądzie  w rozmowie o  sposobach przywrócenia Mszy Św. Wszechczasów do kościoła NMP WW, o wyglądzie, zachowaniu powoda konfratra dyr. Arkadiusza Szymczaka w Sądzie, wspomnienie o ministrantach młodzieży trydenckiej ze Wzgórza Przemysła z Poznania , o licznych wiernych uczestniczących w modlitwie i na sali rozpraw, o braku osób wspierających i towarzyszących  powodowi, o potrzebie Mszy Św. Trydenckiej w kościele NMP WW na Wronieckiej 9.O profesjonalnym zachowaniu sędziego , który zgodził się na udostępnienie większej sali, zezwolił na nagrywanie i filmowanie, bo rozprawa jest transparentna. Rozważanie o modernizmie ( demokracji) w kościele -wspomnienie słów arc. Marcelego Lefebvre o detronizacji Jezusa Chrystusa dokonanej przez ojców soboru, którzy stworzyli podwaliny usunięcia Mszy Św. prawnej tradycyjnej i wyjaśnieniu, że większość nie tworzy prawdy, a to prawda powinna kształtować większość. 11. Podziękowanie ks. Michała Woźnickiego w Sądzie Cywilnym  wiernym obecnym na rozprawie, Sędziemu, prośba o modlitwę za ks. dyr. Arkadiusza Szymczaka o nawrócenie.    
https://gloria.tv/video/DZupfHGXNEVp3yH8e2fWhcMjk
https://www.youtube.com/watch?v=WDfrJWqzY7I
2019-09-07Kazanie/ Różaniec przed drzwiami kościoła/. 1.Bóg chce nam dać to i da to, o co wpierw poprosimy – z nauki katolickiej Jacka Woronieckiego. 2. O nabożeństwie pierwszych sobót , o słuchaniu i strzeżeniu Słowa Bożego , czego robić nie wolno, co jest grzechem. Bóg każe i skazuje na piekło,  a innych ocala, dlatego należy modlić się tak, jak modli się Matka Najświętsza. 3. O upraszaniu przebaczenia za ludzi związanych z grzechem, o skruszone serca kapłanów, o łaskę dla ks. dyr. Arkadiusza Szymczaka.https://www.youtube.com/watch?v=HqokX5-9__4
2019-09-08Msza Św./Ogłoszenia/Kazanie/ 1.Trzeba więcej wiedzieć , żeby rozumieć- zaproszenie do udziału  we Mszy Św. Tradycyjnej w Warszawie w kościele przy ul. Karolkowej poprzedzającej konferencję “Kościół Katolicki w czasach zamętu” , która odbędzie się w Warszawie 14.09.2019 roku – Temat: a/.Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae-wykładowca ks. Jacek Bałemba SDB, b/. Krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI – wykładowca Jan Rzepka.2. Podziękowanie wiernym niewiastom nie tylko za modlitwę, ale również, za uporządkowanie obejścia salezjańskiego wokół kościoła NMP WW. 3. Nowa propozycja Ks. Michała Woźnickiego – uczestnictwo wiernych w pielgrzymce do Tulec, w każdą trzecią niedzielę miesiąca, w  intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do kościoła NMP WW w Poznaniu a przez Salezjanów do wszystkich kościołów katolickich.4. Podziękowanie panu Redaktorowi, wszystkim wiernym i nieznajomym i tym wszystkim, którzy stawili się po stronie Ks. Michała Woźnickiego w Sądzie.  Ich obecność miała wpływ na zmianę sali rozpraw na większą  5. Ogólne omówienie przebiegu rozprawy z uwzględnieniem poprawek  Sądu ze strony Ks. Michała Woźnickiego w formułowaniu kalającego zwrotem “Pan” w miejsce prawidłowego zwrotu “Ksiądz”- oburzenie i skarga na takie traktowanie ze strony Sądu. 5. W kazaniu z ewangelii o podziękowaniu jednego Samarytanina za ocalenie z trądu przez Jezusa- wspomnienie Ks. Michała Woźnickiego z pobytu w Sudanie o trędowatych. Trąd  w ciele człowieka, czyni w człowieku obrzydzenie, ale nie w Bogu. Trąd nie jest przeszkodą do zbawienia duszy, a grzech, któremu ulegamy,  jest obrzydły Bogu. Grzech wiary sprawić może przebywanie z drugim człowiekiem przy budowie wspólnoty ludzi pobożnych. Największy grzech, czyli błąd w wierze, herezja nie jest obrzydła człowiekowi ale Bogu . Zrozumienie grzechu wiary poprzez analogię, że modernizm, jest to trąd w dziedzinie wiary  np. a/.odrzucenie przysięgi koronacyjnej przez papieży (ostatnim składającym przysięgę był papież Paweł VI) , b/.o statusie Mszy Św. :dwie formy tego samego rytu- słowa  Kard. Josepha Ratzingera, c/.gesty i słowa biskupa Rzymu papieża Franciszka. Potrzeba ludzi uzdrowionych z modernizmu, którzy głoszą chwałę Bożą.https://www.youtube.com/watch?v=jB1kaKjqq2U
2019-09-09Msza Św./ Różaniec przed drzwiami kościoła/ 1. Drzwi kościoła są otwarte dla ludzi, a zamknięte dla sprawowania Mszy Św Tradycyjnej. Ks. Michał Woźnicki wraz z wiernymi katolikami modli się na kolanach od miesiąca na chodniku . 2. Modlitwa w intencji i możliwość sprawowania Mszy Św. ojca założyciela Jana Bosko, sprawowanej w kościele niezmiennie przez 1500 lat , o skruchę serca i dobry rozum, o odwagę kapłańską  dla decydentów tego miejsca w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9.. https://www.youtube.com/watch?v=14OMgKJcKYI https://www.youtube.com/watch?v=4a4PrJEt1kA
2019-09-10Msza Św./Ogłoszenia/ Różaniec przed drzwiami kościoła/ 1. Ponowienie zaproszenia na konferencję 14.09.2019 do Warszawy 2. Dalsze uwagi , refleksje, spostrzeżenia indywidualne ks. Michała Woźnickiego z rozprawy w Sądzie. Wyjaśnienie znaczenia powoda w sprawie. To nie zakonnik pozwał zakonnika. Dwóch kapłanów w Sądzie było, ale powodem był Dom Zakonny a w jego imieniu ks.dyr. Arkadiusz Szymczak. Gdyby ks. dyr. rektor Arkadiusz Szymczak jako zakonnik pozwał drugiego zakonnika to byłby zmuszony wyjaśnić swe postępowanie przed zwierzchnikiem ks.ins Jarosławiem Pizoniem. Powodem w sprawie był Zakon Salezjanów, którego władzę autoryzują ks. Generał Salezjanów, ks. Radca Tadeusz Rozmus, ks. ins. Jarosław Pizoń, ks. dyr. Arkadiusz Szymczak  i oni pozwali zakonnika ks. Michała Woźnickiego przed Sąd Cywilny. Inscenizacja dialogu pomiędzy ks. ins. Jarosławem Pizoniem a ks.dyr. Arkadiuszem Szymczakiem przedstawiona przez ks. Michała Woźnickiego w scenariuszu symulacji przebiegu rozprawy. O niewytrwałych osobach przy  ks. Michale Woźnickim, które zamiast skierować się do Sądu pozostali na modlitwie przed kościołem, w kaplicy. Spotkanie i rozmowa ks. Michała Woźnickiego z młodym człowiekiem spotkanym na ulicy na temat: Jak młodzi ludzie mają żyć, by do ślubu bez grzechu iść ? 3. Modlitwa Różańcowa na chodniku przed drzwiami kościoła w intencji o przywrócenie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do kościoła NMP WW, w którym sprawowana jest zła Msza , nie katolicka,  żydowsko-protestancka uczta pod nazwą Novus Ordo Missae, wprowadzona przez kościół z autorytetem Pawła VI. https://www.youtube.com/watch?v=aUagaieVwVE
2019-09-11Różaniec przed drzwiami kościoła/ 1. Drzwi kościoła są zamknięte dla ludzi i dla Mszy Św. Trydenckiej zastąpionej po Soborze II nową  Mszą Novus Ordo Missae, 2. modlitwa o przywrócenie Mszy Św. na każdym ołtarzu w kościele NMPP WW. O wiernej miłej Bogu modlitwie sprawowanej przez kapłana  i chociażby przez 1 wiernego.https://www.youtube.com/watch?v=_v3jCvKRRgs
2019-09-12Msza Św./Kazanie/ Różaniec przed drzwiami kościoła/ 1. Święto imienia Maryi -wydarzenia – 1.O otrzymaniu imienia Maryja na czwarty dzień po urodzeniu i o pochodzeniu imienia Matki Bożej. Wprowadzenie święta Imienia  Maryi. Początki świętowania imienia Matki Bożej zapoczątkowano w Hiszpanii po zwycięstwie króla Jana III Sobieckiego w Wiedniu nad Turkami. W 1683 roku Papież Innocenty VIII rozciągnął obchód tego Święta na cały Kościół. 2. Spostrzeżenia – po odczytaniu akt sądowych( 4 strony) napisanych przez sędziego w związku z rozprawą z powództwa Domu Zakonnego przeciw pozwanemu  ks. Michałowi Woźnickiego : wiele pytań zadanych nie zostało umieszczonych w akcie , merytoryczny błąd, lapsus w podaniu nazwiska ks. Jerzego Glabasa kapelana więziennictwa. 3. Przypomnienie o nękaniu ks. Michała Woźnickiego w Domu Zgromadzenia między innymi  o zniszczeniu roweru , o zamykaniu toalety, bramy, o donosicielstwie i braku szacunku kobiety z kościoła NMP WW , o sytuacjach i elementach batalii pod innym sztandarem,  walki w imię bożka by wpadać w nienawiść i złość wobec ks. Michała Woźnickiego i wiernych, walki szerzonej podczas soborowia i posoborowia, o aktualnej mowie Kościoła. 4. Jak zatrzymać zarazę posoborowców i  ich  dwulicowość – ostrzeżenie dla wiernych  “mam być z księdzem i przy księdzu”. Orężem naszym jest imię Matki Przenajświętszej, w której jest wzór prostoty, szczerości i prawości.5. Modlitwa Różańcowa- przed drzwiami  kościoła od strony ul. Masztalarskie -jako znak , że  w tym kościele nie ma miejsca dla Mszy Św. w Rycie Tradycyjnym, nie ma miejsca dla katolików, dla Boga, Jezusa w jego kościele, prośby za tych, którzy zawładnęli budynkami, instytucjami kościoła, by uczynili skruchę z tytułu oddania się na służbę innej religii. W rocznicę wiktorii wiedeńskiej modlitwa za tamtych żołnierzy, za króla Jana III Sobieskiego , którzy oddawali życie za świętą katolicką wiarę. Upraszanie za modernizm- demokratyzm wyznawany przez kapłanów posoborowców w tej świątyni ,by zaraza modernizmu nie dotknęła serc wiernych katolickich. 6. “Czego i jak nie wolno Wam czynić by nie przegrać duszy w wojnie z posoborowiem” .https://www.youtube.com/watch?v=kNB9NXC58nY
2019-09-13Msza Św./ Ogłoszenia/ Salezjańskie Słówko/ 1.O duchowym przygotowaniu do Święta Podniesienia Krzyża Świętego przypadającego na dzień 14.09.2019 roku. 2. Przypomnienie i zaproszenie do udziału w Konferencji  “Kościół katolicki w czasach zamętu” w Warszawie w dniu 14.09.2019 roku. 3. Spostrzeżenie o dziwnej reakcji wręcz radości i niemocy własnej modernistów w sytuacji gdy młody człowiek wpada w grzech. 4. Ciąg dalszy spostrzeżeń ks. Michała Woźnickiego po odczytaniu akt sądowych sporządzonych przez sędziego – w czerwcu 2019 roku Dom Zakonny Salezjanów w Poznaniu przy ul. Wronieckiej złożył zażalenie na opieszałość Sądu Cywilnego w  Poznaniu uznając, że jego skarga zbyt długo czeka na rozpoznanie. 5. Odczytanie listu wiernych z 2017 roku z Chocianowa skierowanego do bp legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego  jako zażalenie na  działanie ks. proboszcza Stanisława Łobodziec SDB w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w  sprawie o przywrócenie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. W odpowiedzi bp legnicki odniósł się do argumentów złożonych przez wiernych chocianowskiej parafii  i wskazał między innymi na potrzebę rozeznania ilości wiernych jako grupie stałych wiernych, w jaki sposób przejawia się ich przywiązanie do wcześniejszej  liturgii, skąd czerpią wiedzę o tradycji, wskazując na unikanie niezgody jako warunku koniecznego oraz wskazując na niemożność wytypowania kapłanów , którzy mogliby  sprawować liturgię w Trydenckim Rycie. Spostrzeżenia ks. Michała Woźnickiego odnośnie listu odpowiedzi bp na skargę wiernych z Chocianowa – co by było, gdyby papież Benedykt XVI nie napisał w 2007 roku motu prioprio pt. “Summorum Pontificum” ? i co by było gdyby papież Jan Paweł II w 1987 roku nie udzielił indultu ? – odpowiedź -pomyłka, źródłem prawdy umiejscowienia Mszy Św. Tradycyjnej jest kościół, a bazą jest dokument Bulla Quo Primum Tempore św. Piusa V. 6. Fragment  z książki Henryka Pająk ” Zakazana Polskość Św. Piusa X”. o zakazie dla biskupa , który poszedłby do synagogi.https://www.youtube.com/watch?v=nOZIRYJYtfs
2019-09-14Konferencja Warszawa/ Kościół katolicki w czasach zamętu- elementu diagnozy i remedia w 4 nagraniach./ 1. Organizator spotkania :Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie, w przerwie wzmianka o historii powstania i działania Stowarzyszenia .2.Patron medialny – Radio Chrystusa z Łodzi . Prowadzenie spotkania pan Narcyz Kaczmarek 3. Przywitanie gości – pana Krzysztofa Kaczmarka z małżonką redaktora z Łodzi, pana Marka Bałemba redaktora z Wrocławia Radia Logos, słuchaczy . 4.Zaproszenie prowadzącego spotkanie do włączenia się w modlitwę rozpoczynającą konferencję- modlitwę prowadzi  ks. Jacek Bałemba.5. Zaprezentowanie sylwetki ks. Jacka Bałemby, biografii, twórczości, dotychczasowych osiągnięć, wydanych publikacji. 6.Wykład ks. Jacka Bałemba a/. wspomnienie o kapłanie katolickim, teologu , tomiście, zakonniku, Ojcu Rogerze Thomasie Calmel, który nie poddał się rewolucji modernistycznej i modlił się do Matki Bożej, by do śmierci pozostać wiernym tradycji. W swoich pismach diagnozował kompetentnie i odważnie liczne błędy szerzone w „kościele posoborowym” a także wzywał do miłości Kościoła Katolickiego i dochowania wierności wierze katolickiej, w staraniach nie ustawać o przywracanie katolickiego kultu.b/. z Katechizmu Św Piusa X o trzech powodach ustanowienia Św sakramentu. c/. Wskazanie na dekret Soboru Trydenckiego,  co należy  zachować i co unikać podczas odprawiania Mszy Św. d/. Konstytucja Missae Romanum wskazująca na zmiany w obrzędach przy wprowadzaniu nowej Mszy oraz uwagi kard. Alfonsa Marii Stickler, o obrońcach doktryny katolickiej i papiestwa. Uwagi Papieża Pawła VI i odnośnie przyjęcia i stosowania odnowionego Mszału Rzymskiego. e/. Wybrane krótkie elementy analizy krytycznej Novus Ordo Missae . 7/.  Referat członka Stowarzyszenia pana Michała Rzepka – uwagi i komentarze do odczytu, krótka analiza informacyjna Rytu papieża Pawła VI. 8/. Odpowiedzi prelegentów na zadane pytania .Pytania ks. Michała Woźnickiego – czy, co , kiedy odnośnie analizy krytycznej kard. Alfredo Ottawiani i kard. Antonio Bacci odpowiedział Papież VI ?; jaka jest opinia prelegentów na temat słów napisanych przez bp Zbigniewa Kiernikowskiego w liście odpowiedzi  do wiernych z Chocianowa w sprawie przywrócenia Mszy Św Wszechczasów.  
https://www.youtube.com/watch?v=qRsQDLcs9x8
2019-09-15Msza Św./Ogłoszenia/ Kazanie/Różaniec przed drzwiami kościoła/.Święto związane z uroczystością podwyższenia Św. Krzyża – Święto Siedmiu Boleści Maryji.1. Przypomnienie o zbliżających się suchych dniach wrześniowych, o zmianie  porządku co miesięcznych pieszych pielgrzymek do Tulec-  każda ostatnia sobota miesiąca, o braniu udziału w modlitwie różańcowej  z wiernymi z Bractwa Św. Piusa X  przed szpitalem w Poznaniu przy ul. Jackowskiego w intencji o zaprzestanie aborcji.2. Kazanie a/.o kto i kiedy, oraz o warunkach, uczynkach dostąpienia Królestwa Bożego według listy zamkniętej i otwartej św. Pawła, b/.przykłady  z życia czcigodnych wiernych wzięte w nawiązaniu do  ewangelii  Mateusza 6, 24-33 o służeniu dwóm panom Bogu i mamonie, można przy wolnej woli i nie można wiedząc o konsekwencjach grożących piekłem. c/. wspomnienie z książki ” Zakazana polskość św. Piusa X” Henryka Pająk,  o papieżu Piusie X -Giowanni Sarto (Jan Krawiec), który występował przeciw obłudzie , pochlebstwu, fałszywemu wstydowi, który jest przeszkodą  w sprawie dla mężnego wyznawania wiary i wierności dla obowiązków. 3. Modlitwa różańcowa w intencji o przywrócenie przez Salezjanów  codziennej Mszy Św. Trydenckiej do kościoła NMP WW w Poznaniu , o rezygnacji przez Salezjanów ze Mszy Novus Ordo w tym kościele o godzinie 8  rano w czasie odmawiania modlitwy różańcowej przez wiernych Tradycji przed drzwiami kościoła, o uświadomienie wiernym kościoła NMP WW, co od 50 lat sprawują kapłani na posoborowym stole i co nowy produkt Novus Ordo Missae czyni z kapłanów , z ich serc, że czyni kapłanów sługami mamony i pana, czyli sługami diabła.  https://www.youtube.com/watch?v=IHW0db9xwg8 https://www.youtube.com/watch?v=E0BRv57YXwc
2019-09-16Msza Św./Różaniec przed drzwiami kościoła/. 1 . Ks. Michał Woźnicki wraz z wiernymi uprasza Boga przed drzwiami kościoła NMP WW, w którym przed 50 laty zaniechano odprawiania Mszy Św. Trydenckich  i kościół otworzono dla sprawowania nowej Mszy. Nowa Msza nie potrzebuje już ołtarza, wystarczy posoborowy stół i odprawianie Mszy tyłem do Boga. Prośba kierowana do Boga obejmuje intencję, by przykład  odmawiania różańca przed drzwiami kościoła był miły Bogu i miał moc wobec tych wszystkich, a/. którzy pragną powrotu Mszy Św. Wszechczasów do swoich kościołów, b/. którzy podejmą trud walki wobec modernizmu, modernistów, a także  w intencji odwagi w zmaganiach za cenę rezygnacji z profanacji i poniewierania Bożym Imieniem i Bożą Chwałą. 2.O łaskę powrotu Mszy Św. Trydenckiej do kościoła NMP WW poprzez wstawiennictwo dzisiejszych  męczenników  św. Papieża Korneliusza i  św. bp Cypriana o wsparcie w zmaganiach.https://www.youtube.com/watch?v=1fjuFR8ZmIo
2019-09-17Msza Św./ Salezjańskie słówko/Różaniec przed drzwiami kościoła/ 1.Wspomnienie o św. Franciszku stygmatyku , który w roku 1224 roku odprawił 40 dniowy post i prosił Chrystusa o łaskę udziału w miłości i cierpieniach Chrystusa. W czasie modlitwy św. Franciszek ujrzał  anioła Serafina przybitego do krzyża, w tym samym czasie pojawiły się u niego stygmaty, przez co  stał się wizerunkiem ukrzyżowanego Zbawiciela. 2. Z katechizmu kościoła katolickiego Pietro kard. Gasparri – w dni przez kościół postanowionych o zachowywaniu i warunkach postu i wstrzymywaniu się od mięsa w czasie suchych dni wrześniowych przypadających na początek jesieni to jest w środę, piątek i sobotę.3. O ważnej pamięci daty 17.09.1939 roku i przypomnienie o napaści Rosji-Radzieckiej i realizacji ustaleń protokołu do paktu Ribbentrop- Mołotow czyli IV rozbioru Polski. Pamiętajmy o zdradzie i złamaniu układu o nieagresji. 4. W sytuacji zdrady i w nawiązaniu do pamięci o zdradzie ze strony najbliższych- czyli  przypomnienie o zdradzieckim zachowaniu i złamaniu przyrzeczeń: ministrantów służących we Mszy Św Trydenckiej , osoby, która obiecywała remont kościoła NMP WW, przewodniczącego Klucza Pobudki , kobiet. 5. Wspomnienie z konferencji – sympozjum z Warszawy o ilości słuchaczy  prelekcji 6. O zdradach w rodzinie, o przechwytywaniu i czytaniu korespondencji z sieci telekomunikacyjnej .7. O zachowaniu taktu, zasad przyzwoitości, poczucia umiaru  wiernej w korespondencji SMS-owej z kapłanem. 8. Różaniec przed zamkniętymi drzwiami kościoła NMP WW w intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do tego kościoła i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by odrzucili złą Mszę Novus Ordo i w intencji wiernych, którzy się zastanawiają jak na nowy sposób brać udział w chocholim tańcu diabelskim.https://www.youtube.com/watch?v=qv19d75MAhU
2019-09-18Msza Św./ Różaniec przed drzwiami kościoła/ 1. Drzwi kościoła są otwarte dla ludzi, a zamknięte dla sprawowania Mszy Św Tradycyjnej. Od 06.08.2019 Salezjanie dla pozoru odmykają drzwi kościoła, by nie pokazać, że drzwi te są zamknięte przed Bogiem, Jezusem Chrystusem, ofiarą, w którym Msza Trydencka została zaniechana po 1969 roku. Msza Św. Trydencka wróciła do tego koscioła na krótko od sierpnia do grudnia 2017 roku, a następnie bez wypowiedzianych przyczyn, z powrotem Msza Św. Trydencka została wyrzucona przez kapłanów Salezjanów2. Modlitwa różańcowa w intencji o przywrócenie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim i sprawowanie jej  na powrót przez wszystkich kapłanów Salezjanów, a przez to, by Msza Św. Wszechczasów wróciła do wszystkich kościołów katolickich. Wezwanie do Matki Najświętszej o wysłuchanie naszej modlitwy w dzisiejszym dniu w środę wrześniowego postu. https://www.youtube.com/watch?v=XD4acBNNo2Y
2019-09-19Różaniec przed drzwiami kościoła/ 1. Drzwi kościoła są zamknięte dla ludzi i dla Mszy Św. Trydenckiej zastąpionej po Soborze II nową  Mszą Novus Ordo Missae, 2. W dzień męczeństwa św. Januarego z Benewentu i jego towarzyszy, wierni kierują prośby do Matki Bożej, w modlitwie aż do męczeństwa, do sprawowania na powrót właściwej Mszy – Mszy św. w Trydenckim Rycie , by została w tym kościele zaniechana posoborowa  zła  Msza, heretycka wprowadzona przez papieża Pawła VI .3. O uproszenie  dla każdego i  każdego dnia gotowości poprzez życie w łasce uświęcającej, przez wierność codziennym obowiązkom , przez heroizm prawdy. 4. Różaniec jest ofiarowany za zwiedzonych przez diabła herezją heretyków , za papieży, za członków kościoła. Prośby kierowane są w intencji o skruszone serca braci  kapłanów wobec prawdy, za tych, którzy okazali się słabymi ludźmi i dali się zwieść jak św. Piotr, którzy  zawiedli Jezusa, czy wprost jak Judasz okazali się zdrajcami.5. Uchylone drzwi w kościele są znakiem zamkniętych serc kapłanów,  którym wystarczy sprawowanie posoborowej protestancko- żydowskiej uczty przy stole, podobnie jak w wielu innych kościołach  dla niekatolickiego kultu.6. Prośba do Matki Bożej o łaskę zmiłowania, by ta modlitwa różańcowa przyczyniła się do uświęcenia kościoła polskiego.https://www.youtube.com/watch?v=VWnR-GCA-ic
2019-09-20Msza Św./Różaniec/Ogłoszenia/Salezjańskie słówko/ 1. Modlitwa Różańcowa w codziennych od sierpnia 2019 roku intencjach, o przywrócenie Mszy Św.  w  tradycyjnym Rycie do salezjańskiego kościoła NMP WW, o sprawowanie jej  przez wszystkich kapłanów Salezjanów, o to by była sprawowana w każdym katolickim kościele a zwłaszcza w tych budowanych przed 1969 rokiem. Również w intencji, o świadomość wiernych  dlaczego nie powinni uczęszczać na nową mszę,  o świadomość kapłanów, których sumienie jest zatwardziałe od 50 lat, skorumpowane uległością wobec heretyków , by poznali czym jest nowa msza, msza przed którą przestrzegał św. Pius v, pod groźbą gniewu Bożego, a także różaniec jako ekspiacja za uczęszczanie przez wiele lat na złą mszę. 2. Zaproszenie wiernych na sobotę 21.09.2019 na godz. 16 na modlitwę aborcyjną przed szpitalem ginekologiczno-położniczym przy ul. Polnej w Poznaniu, którą poprowadzi ks. Michał Woźnicki. 3. Przypomnienie o inicjatywie pielgrzymek do Tulec , które będą się odbywać w ostatnią sobotę miesiąca. 4. Informacja o organizowanym  21.09.2019 w Warszawie  X Kongresie dla Społecznego panowania Chrystusa Króla, przed wyborami partyjnymi. 5. Bez inicjatywy dla kapitału politycznego przypomnienie o minionej 14.09.2019 roku II konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Prywatne Katolickie Stowarzyszenie  Wiernych Tradycji Łacińskiej. 6. O ostrożnościach wobec dziennikarza Polonia Christiana pana Krystiana Kratiuk wskazującego na herezje  heretyków, o podchodach stosowanych wobec ks. Michała Woźnickiego, zrachowaniach wiernych, kapłana, z przykładami.https://www.youtube.com/watch?v=OZ6uL9Lf_Ik
2019-09-21Modlitwa Różańcowa/ 1. Różaniec odmawiany  jest przed drzwiami kościoła, które od jakiegoś czasu są uchylone dla stworzenia pozoru, że kościół jest otwarty dla  ks. Michała Woźnickiego i dla wiernych, ale faktycznie  drzwi są zamknięte dla Boga, dla Najświętszej ofiary Mszy Św. sprawowanej tak, jak kościół ma sprawować po wieczne czasy. Msza Św. Wszechczasów  została zastąpiona nieprawym kultem, nielegalną Mszą, heretycką Mszą. Ks. Michał Woźnicki  wraz z wiernymi kieruje prośby do Matki Bożej o poruszenie z mocą Bożą serc papieży, biskupów, kardynałów, pochlebców , którzy pragną się bardziej przypochlebić ludziom niż Bogu.https://www.youtube.com/watch?v=2sQdR1WY04w
2019-09-22Msza Św./ Kazanie/ Różaniec przed drzwiami kościoła./ 1. Wskazanie na lekturę nauki katolickiej istotnej przed podjęciem decyzji o pójściu na  wybory parlamentarne przypadające w październiku 2019 roku. Fragment z książki   “Człowiek a państwo” ks.prof Michała Paradowskiego –  państwo katolickie powinno zaspokajać potrzeby dla rozwoju osobowości człowieka. Człowiek stoi ponad państwem, a więc państwo jest dla człowieka, a nie odwrotnie. Z obowiązku poprzez doskonalenie człowiek ma się upodobniać do Boga, co wynika z nakazu Chrystusa Pana  i co jest celem życia człowieka. Ważna refleksja – ” iść czy nie iść na wybory”. 2. Różaniec Św. odmawiany na kolanach przed zamkniętymi  drzwiami kościoła NMP WW. Prośby kierowane przez ks. Michała Woźnickiego do Matki Bożej : a/. by coraz więcej katolików miało odwagę modlić się przed każdym kościołem na znak, że nie ma w kościele miejsca dla katolików i Tradycyjnej Mszy Św., b/ by uprosić łaskę dla  kapłanów Salezjanów i wszystkich księży by przeczytali ” Analizę krytyczną Novus Ordo” Alfredo kard. Ottaviani, Antonio kard. Bacci  i Bullę Quo Primum Tempore św. Piusa V jako wiecznego kanonu Mszy Św. a także o łaskę świadomości księży w zrozumieniu dlaczego Nowa Msza jest zła. c/ o łaski dla osób , które udają się z pieszą pielgrzymką do Tulec.https://www.youtube.com/watch?v=BM_-UJBdeQo
2019-09-23Różaniec przed drzwiami kościoła/ Różaniec Św. odmawiany jest na kolanach przed zamkniętymi  drzwiami kościoła NMP WW. 1. Prośby ks. Michała Woźnickiego są skierowane do Boga do jego nieskończonej dobroci i miłosierdzia, dla otwarcia drzwi kościoła dla sprawowania Mszy Św. jak o ofiary przebłagalnej za grzechy całego ludu. Obecnie od ponad pół wieku drzwi kościoła są otwarte  dla sprawowania protestancko- żydowskiej uczty, w której kapłani tracą wiarę. 2. Dzisiaj w święto Św. Linusa papieża i męczennika, następcy  papieża Św. Piotra, który tak jak czynili to papieże od 2000 lat, umacniał braci w wierze, prośby ks. Michała Woźnickiego kierowane są w intencji  o papieża- katolika i umocnienie katolickiego papieża w katolickiej wierze.https://www.youtube.com/watch?v=JZjsF0vxvfM
2019-09-24Msza Św./Ogłoszenia/Różaniec przed drzwiami kościoła/ 1. Ks. Michał Woźnicki uprzedza wiernych, by zacząć modlić się o odwagę i mieć odwagę na spotykane w życiu różne sytuacje, podając za przykład sytuację z którą zetknął się jeden z wiernych. Do jego domu przyszedł osobiście pan Adrian Hewusz , przedstawiając się jako niezrzeszony dziennikarz TV Republika i jednocześnie właściciel  spalarni- krematorium w Skwierzynie, który tłumaczył się, że zależy mu na spotkaniu z ks. Michałem Woźnickim. Pan Adrian Hewusz zauważył, że w Domu Zakonnym Salezjanów mieszka kapelan więziennictwa, a także  przekazał informację,  że góra klasztoru będzie zamknięta, kościół będzie oddany i u Salezjanów będzie ochroniarz oraz przestrzegł księdza, by idąc ciemnym korytarzem nie spadł ze schodów. Przestroga dla wiernych – pochówek księdza na sposób katolicki, a osoby, które poprzez wiernych szukają sposobu na spotkanie z księdzem Michałem Woźnickim  należy najpierw zaprosić na Mszę Św. a dopiero potem może się z nimi ksiądz spotkać.  2.O strategii zachowania się i gotowości do zmagań w  walce o powrót Tradycyjnej Mszy Św. najpierw do kościoła NMP WW,  a następnie do wszystkich kościołów katolickich w świecie, by  być przygotowanym na przeciwności i trudności z jakim przyjdzie się zmierzyć. 3. O powieszonej przez Salezjanów na szklanych drzwiach przed wejściem do kaplicy kartki z informacją  ” klauzura proszę nie wchodzić – kodeks KPK”, przykładzie zachowania księży modernistów i obciążeniu ich sumień. Ze względu na odczucie dyskomfortu sumień wiernych uczęszczających do kaplicy – celi na Mszę Św, Ks. Michał Woźnicki podaje wraz z przykładami zasady Salezjanów odnośnie stosowanych w klasztorze  nazw zeświecczonych. 4. Różaniec przed drzwiami kościoła NMP WW w intencji tych , którzy odrzucili religię katolicką i są wyznania posoborowych i posoborowian.   https://www.youtube.com/watch?v=y-lTIKCTfnI https://www.youtube.com/watch?v=TpX_FTJ2GRc
2019-09-25Msza Św./Ogłoszenia/ Różaniec przed drzwiami kościoła/1. Ks. Michał odczytuje zapis wiernego ze zdarzenia z dnia 22.09.2019 roku i  spotkania z p. Adrianem Hewusz. P. Adrian Hewusz oświadczył, że przeprowadził wywiad z ks. dyr. Arkadiuszem  Szymczakiem i usilnie stara się spotkać i zaoferować pomoc ks. Michałowi Woźnickiego jak również przeprowadzić z nim wywiad. P. Adrian Hewusz podzielił się z wiernym wiedzą na temat sytuacji w klasztorze Salezjanów. Ks. Michał Woźnicki przypomniał , że skutkiem obecnej sytuacji jest zerwanie z Tradycją i to, że braci Salezjanów różni Msza Św. Różnica wynika z tego, że a/. sobór trydencki nazywając i wprowadzając  zasadę lex orandi, lex credendi w formie doktrynalnej wiedział, że zmiana liturgii doprowadzi do zmiany wiary, b/.wskazanie na winnych zmian wiary i utrzymywania wiernych w niewiedzy, c/. brak znajomości doktryny wiary u biskupów polskich. 2. Wspomnienie o  50 letniej rocznicy rozpoczęcia reformy liturgicznej i wydania “Krytycznej analizy Novus Ordo” przez kard. Alfredo Ottaviani i kard. Antonio Bacci. 3. Spostrzeżenia z wywiadu przeprowadzonego przez red. Rafała Mossakowskiego z ks. Romanem Kneblewskim o analizie nowej mszy w świetle “Krytycznej analizy Novus Ordo”  w stosunku do Mszy Św. właściwej oraz o skutkach zerwania z tradycją . 4. O stosowanych praktykach katolickich w zmaganiach  o przywrócenie Mszy ŚW. w kościele NMP WW. 5. Intencje różańcowe i przypomnienie o powrocie katolickiej Mszy Św. do kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubinie, by również wróciła na powrót do kościoła NMP WW w Poznaniu.https://www.youtube.com/watch?v=HWwmVSsyZlE
2019-09-26Msza Św/Ogłoszenia/ Modlitwa Różańcowa/1. Nawiązanie do wczorajszego zapisu wiernego z tytułu wizyty przed. Adriana Hewusz u wiernego . 2. Z inspiracji  ks. Michała Woźnickiego zostało na policji złożone zeznanie o doniesionej  informacji od p. Adriana Hewusz, odnośnie zagrożenia i niebezpieczeństwa grożącego ze strony współbrata ks. Jerzego Glabas- kapelana więziennego i pilnowania księdza przez wiernych. 3. Przypomnienie o telefonach i SMS-ach oraz o rozmowie telefonicznej Ks. Michała Woźnickiego z p. Adrianem Hewusz . Wspomnienie o wcześniejszych telefonach od  innego p. redaktora i o przeprowadzonej z nim w ostatnim czasie rozmowie telefonicznej na temat organizacji spotkania, odnośnie wywalczenia kościoła NMP WW dla Mszy Św w tradycyjnym Rycie .4. Omówienie sposobu zachowania wiernych wobec ludzi pragnących skontaktować się z ks. Michałem Woźnickim. 5. O zaufaniu, sprawdzaniu i wierze  drugim osobom wraz z przykładami. 6. O współbracie ks. Dawidzie Nowaku i o incydencie w przedsionku kościoła w trakcie modlitwy ks. Michała Woźnickiego oraz wspomnienie o braku znajomości u współbraci z wiedzy z wykładu ks. Jacka Bałemba SDB zatytułowanego  ” Krótka analiza krytyczna  Novus Ordo Missae” i p. Michała Rzepka ” Najsmutniejsza z rocznic albo złote gody Novus Ordo…”.  O nie zaskarbianiu względów i przybieraniu postaw służalczości wobec księży modernistów okupantów kościoła. 7. Wspomnienie o Mszy Św. Trydenckiej odprawionej przez ks. Jacka Bałemba, tydzień temu w  Lubinie legnickim, pobycie własnym i o  kościołach w Lubinie będących w jurysdykcji Salezjanów. 8. Różaniec w intencji Salezjanów modernistów herezji.https://www.youtube.com/watch?v=E1sQmUF7SwI
2019-09-27Msza Św./Ogłoszenia/ Modlitwa Różańcowa/Salezjańskie słówko/ 1. Przypomnienie o jutrzejszej pielgrzymce pieszej do Tulec, by upraszać Matkę Bożą o powrót Mszy Św. do kościoła NMP WW w Poznaniu , przy ul. Wronieckiej 9, a przez to o powrót do każdego katolickiego kościoła i sprawowania na powrót przez katolickiego księdza. O sile modlitwy i pielgrzymki  w rozmowie z Matką Bożą i o niedowierzaniu przed. Adriana Hewusz. 2. O podjęciu decyzji odnośnie zbliżających się wyborów i zrozumienie nauki katolickiej wiary z lektury “Katolickie państwo narodu polskiego” ks. Michała Poradowskiego. Przypomnienie genezy powstania chrześcijaństwa w okresie kiedy istniał już świat pogański i nie było  tabula rasa. Charakterystyka  państw pogańskich- totalne, demokratyczne, mieszane i  zróżnicowanie między człowiekiem a obywatelem. Państwo jest dobrem dla którego wszystko trzeba poświęcić – człowiek nie ma praw , o prawach człowieka stanowi obywatelstwo. We wszystkich pogańskich cywilizacjach człowiek nie posiada godności. Dopiero kościół katolicki wypracowuje cywilizację chrześcijańską z realizacją zasad ewangelii w oparciu o godność człowieka.https://www.youtube.com/watch?v=2tB0cE-BMqc
2019-09-28Msza Św./Kazanie/ Salezjańskie Słówko/Modlitwa Różańcowa przed otworzonymi drzwiami kościoła/1. Żywot życia chrześcijańskiego świętego Wacława, Króla Czeskiego i Męczennika urodzonego w 907 roku. Św. Wacław jest patronem Czech i Katedry Krakowskiej. 2. O kolejnej w dniu 27.09.2019 pieszej pielgrzymce wiernych udających się z kościoła NMP WW do Sanktuarium Maryjnego w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach. Na pieszy szlak wyruszyli wierni  łącznie  trzy razy, dwa razy do Tulec i raz przez Tulce do Częstochowy. 3. Wspomnienie o powrocie Mszy Św. Trydenckiej do kościoła NMP WW w okresie od 04.08.2017 do 20.12.2018, w którym 29.09.2018 rok temu odbyła się Msza Św Trydencka dziękczynna w kościele przy  akceptacji i uprzejmości ks. Arkadiusza Szymczaka. 4. Porównanie męczeńskiej śmierci  księcia Wacława, Cypriana i Justyny, Kosmy i Damiana  do sytuacji  dzisiejszej, że zmieniono nam wiarę w wyniku działań Soboru II, na którym nie chcąc nic ustalać ustalono rzeczy najbardziej mocne: na pierwszym miejscu ustawiono nie Boga tylko człowieka i o skutkach z tego wynikających np. wszech panujący grzech stanowi o trudnościach życia młodych ludzi w dzisiejszym świecie. O mocy działania efektu wobec rozdziału, który się tworzy w rodzinach z powodu wprowadzenia do kościoła złej mszy, działa antidotum, które polega na gotowości i zmaganiu każdego o przywrócenie Mszy Św. Wszechczasów do każdego kościoła katolickiego łącznie z męczeństwem. 5. Intencje i modlitwa różańcowa odmawiana na chodniku, dla okazania znaku braku miejsca w kościele dla Mszy Św. Tradycyjnej. 6. Modlitwa przed Błogosławioną Piątką Poznańską przedstawioną na muralu  przy kościele NMP WW od strony ul. Masztalarskiej. Oddanie hołdu młodym męczennikom ” Poznańskiej piątce”  wychowankom Salezjańskiego Oratorium w Poznaniu. 7. 3 -cia Pielgrzymka wiernych Tradycji przy kościele NMP WW. Przebieg trasy pielgrzymów zdążających do Tulec – a/.modlitwa na kolanach przed drzwiami Katedry Poznańskiej- koincydencja znamienna, krótko po obchodach 1000 lecia chrztu Polski w 1966 roku, Polska straciła największy skarb Tradycyjną Mszę w Rycie Rzymskim za sprawą hierarchii kościelnej. b/.modlitwa przed drzwiami  kościoła św. Małgorzaty na poznańskim Rynku Śródeckim – modlitwa o odwagę kapłanów, by odwrócili się od posoborowych guseł, c/. modlitwa przed drzwiami odrestaurowanego kościoła Jana Jerozolimskiego na  poznańskiej Komandorii przy ul. Świętojańskiej w pobliżu Ronda Śródki w intencji, by do ludzi wróciło to co się Bogu należy, czyli ofiara Mszy Św. sprawowana na ołtarzu. d/. modlitwa przed kościołem Wniebowzięcia NMP w Poznaniu przy ul. Włodzimierza Majakowskiego w Kobylempolu w intencji wiernych i odnalezienia przez nich drogi do katolickiej wiary i katolickiej liturgii. e/. Zakończenie pielgrzymki i modlitwa przed kościołem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach.     
https://www.youtube.com/watch?v=-wB6mLX7Fic  https://www.youtube.com/watch?v=Tt1EOtdEiec
https://www.youtube.com/watch?v=Mb4LXyAhG9o
2019-09-29Msza Św./ Kazanie/ Różaniec przed zamkniętymi drzwiami kościoła / 1. Święto św. Michała Archanioła- według dawnego kalendarza tekstów liturgii święto I klasy. Imię Michał- znaczy, któż jak Bóg  przypomina walkę, którą stoczył wódz aniołów ze złymi duchami. Przypomnienie o św. Michale – jest obrońcą koscioła i przedstawia Bogu nasze modlitwy. Święto jest obchodzone w rocznicę konsekracji Bazyliki św. Michała pod Rzymem. Walka dobra ze złem trwa nadal.2. Ks. Michał Woźnicki dziękuje Bogu a/.za rodziców, którzy przy chrzcie nadali imię Michał, Witold ( wspomnienie o rotmistrzu Witoldzie Pileckim ), b/. za wybranie przy sakramencie bierzmowania imienia Jan od nauczyciela Jana Bosko. 3. Wspomnienia solenizanta z czasu okresu szkoły podstawowej o zwyczaju rozdawania cukierków imieninowych wszystkim w całej klasie – solenizant okazywał dobroć, życzliwość, słodycz, a jednocześnie ta dobroć, życzliwość, słodycz, ze strony solenizanta była przyjęta od wszystkich obdarowanych. 4. Przypomnienie z  czasów kiedy Msza Św. Wszechczasów dziękczynna, dwa lata temu była sprawowana w kościele NMP WW. W dniu 30.09.2017 roku uczestniczył we Mszy Św. w kościele i głosił Słowo Boże ks. Jacek Bałemba SDB- wszystko co wołał i apelował  było bardziej aktualne dzisiaj, niż dwa lata temu i wypowiedział znamienne słowa: oby Msza Św. Tradycyjna wróciła na stałe do kościoła NMP WW i oby nie popełniono tego błędu jak przed 48 laty, gdy Mszę Św. w Tradycyjnym Rycie wyrzucano z kościołów. 2. Z ostatnich wydarzeń : a/.o grzechu jaki popełnia pijany, brudny człowiek ,który je posiłek i śpi w przedsionku kościoła NMP WW i  wobec którego salezjanie okazują życzliwość i dobroć i nie wzywają Straży Miejskiej, Policji z tytułu naruszenia porządku. Natomiast wierni tradycjonaliści katoliccy nie mogą skorzystać z dobroci, życzliwości braci salezjanów i brać udział we Mszy Św. Tradycyjnej, b/. o incydencie zniknięcia wieńca zniczy  sprzed muralu Błogosławionej Piątki Salezjanów, którym oddano hołd pamięci. 3.Intencje modlitwy Różańcowej odmawianej na chodniku – żądanie katolików odzyskania w tym kościele Tradycyjnej Mszy Św. zadanej po wsze czasy przez papieża św. Piusa V, ofiary Mszy Św. sprawowanej na ołtarzu, o obronę św. Michała Archanioła.https://www.youtube.com/watch?v=Hgt9kd2FTnE
2019-09-30Rozmowa z P. Józkiem spod Szczecina cz.1, cz. 2, cz. 3./ Ogłoszenia/ Wprowadzenie do różańca/ –  1.”Wiem, że Bóg jest”- BŁĄD ! Ks. M. Woźnicki SDB”. a/. O sprawie istnienia Boga , która jest sprawą wiary, a nie wiedzy. b/.2. Wiara musi być aktem wiary katolickiej – w nauce wiary jest jeden Bóg, a w nauce uczuć każdy ma swojego boga i tym charakteryzuje się posoborowy modernizm. O zróżnicowaniu doświadczenia duchowego od  uczuć i zmysłów i wiedzy wynikającej z wiary. Wiara jest wyższym stopniem poznania – wiara jest objawiona, która się uzupełnia o wiedzę np. pytania naukowca o praprzyczyny i ostateczne przyczyny. Przypadek cudów eucharystycznych w odniesieniu do punktu  osoby Jezusa Chrystusa, który przedmiotem naszej wiary, daje odpowiedź na to co wydarzyło się w Sokółce – akt nawrócenia ludzi, zależy od aktu wiary. 2. “Ks. Natanek- objawienia??? Ks. M. Woźnicki SDB”. a/. Kościół w XVI w zderzeniu z herezją protestantów dopracowuje formę Mszy Św. Trydenckiej kanonizowaną przez św. Piusa V, która będzie obowiązywać do końca świata albo w przeciwnym wypadku kościół zostanie zniszczony przez protestantów.  b/. O spisku i objawieniach wizjonerki p. Agnieszki Jezierskiej  u ks. Piotra Natanka- przestroga  by nie brać wiedzy z fałszywych źródeł – “lepiej jest nie uwierzyć w nic, niż uwierzyć w fałszywe słowa” z przykładami.  c/ Kapłan składający ofiarę we Mszy Św. Trydenckiej jest człowiekiem Bożym – alter Christus i to co kapłan sprawuje jako alter Christus czyni go tym kapłanem alter Christus , a nowa Msza nie czyni kapłana  jako alter Christus jako ofiarnika, tylko czyni go  pajacem wraz z przykładami. d/. O iskrze z Polski – na przykładzie z  historii, poznanie znamienia , poznanie widzenia rzeczywistości  z Bożego polecenia i zadania. Odwrócenie od Novus Ordo jest iskrą i znakiem,  by włączyć się w działanie dopominania o Mszę Św. Trydencką, klękania przed kościołami z hasłem, że nie ma miejsca dla Mszy Św. Tradycyjnej  w naszych kościołach , nie ma też miejsca dla nas katolików “. Uwiarygodnienia posoborowia poprzez zmianę religii, zmianę liturgii, dokonuje prymas Polski abp. Stefan Wyszyński oraz papież  Jan Paweł II, który był zobowiązany od strony doktryny znać krytyczną analizę nowej  Mszy i jako filozof miał bronić prawdy. 3. “Posoborowia nie da się obronić Ks. Woźnicki SDB” a/. O profanacji i obrazie wobec Pana Boga w Novus Ordo. Braterstwo z Panem Bogiem, postawa kapłanów modernistycznych  ponad Panem Bogiem i nauczanie o współżyciu ludzi przed ślubem. b/. O sposobach na odzyskanie Mszy Św. Tradycyjnej: walka lub koncesja. c/. Ustanowienia Soboru a prymat Piotra. d/. O zaangażowaniu, o ustawieniu rozumu i osłabieniu woli  z powodu skażenia grzechem pierworodnym w wiedzy o stanie koscioła. 4. Ogłoszenia – uciążliwości i znaki okazywane wiernym przez Salezjanów, studentów w Zgromadzeniu. a/. zerwanie tabliczki z informacją o obecności Pana Jezusa na drzwiach  do kaplicy , otwieranie się  drzwi w kruchcie kościoła, zamykanie się drzwi wejściowych do budynku od podwórza i na piętro do kaplicy c/. spotkanie z dyr. Arkadiuszem Szymczakiem i wskazaniem jego troski o kasę – projekcie powstania hostelu w Zgromadzeniu. 5.Intencje różańcowe przed drzwiami kościoła o powrót Mszy Św. założyciela Salezjanów ks. Jana Bosko.  
https://www.youtube.com/watch?v=ao3AtqofXc8
2019-10-01Ogłoszenia wraz z Salezjańskie Słówkiem/Modlitwa Różańcowa/ Rozmowa z psychologiem / 1. Ks. Michał Woźnicki przypomina zwyczaj z tradycji polskiej o odmawianiu Różańca św. wobec Pana Jezusa wystawionego w  monstrancji i powraca do tej zasady w kaplicy Salezjanów przy kościele NMP WW. Przyczyny zaniku w kościele praktyki odmawiania Różańca w trakcie Adoracji Najświętszego Sakramentu. Nadal pod drzwiami kościoła NMP WW aktualny pozostaje zwyczaj – znak odmawiania litanii  i modlitwy o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym Rycie do kościoła NMP WW. 2. O  otrzymanych od p. Józka SMS-ach z prośbą usunięcia nakręconych w dniu wczorajszym filmów, z powodu skrupułów i odczucia zdrady wobec ks. Piotra Natanka. Rozważania o usunięciu nagrań, przypomnienie i wyjaśnienia o treściach filmików  – odradzanie wyjazdu do ks. Piotra Natanka  z powodu promowania wizji przedstawianych jako objawienia Maryjne kierowanych do p. Agnieszki. O braku uprawnień ks. Piotra Natanka do uwiarygadniana i zatwierdzania objawień. W nawiązaniu do tradycji katolickiej o nowym rodzaju pobożności w  wizerunku  na medaliku z Grzechyni, na którym jest widoczny Bóg Ojciec i Duch Święty bez Pana Jezusa. 3. Gościnne spotkanie z wiernym- psychologiem p. Mateuszem Berka. Ks. Michał Woźnicki wskazuje na czym polega brak zrozumienia i doświadczenie prześladowania – z tytułu rozbieżności wiary która istnieje, ze względu na zerwanie tradycji katolickiej przez Sobór Watykański II. Rozmowa o uważaniu, przypuszczeniu prawdy, że ksiądz jest osobą autystyczną – ks. Michał Woźnicki podaje przykłady i konsekwencje zastosowania w rozmowie zmiany trybu stwierdzającego na tryb przypuszczający. https://www.youtube.com/watch?v=-QC-3hFCmUU https://www.youtube.com/watch?v=vqSwhuWz-eg
2019-10-02Msza Św./Adoracja i Różaniec św./Modlitwa przed otwartymi drzwiami koscioła NMP WW/ 1. Przypomnienie, że w kościele NMP WW od 50 lat nie ma miejsca dla Mszy Św. w tradycyjnym Rycie Rzymskim i dla katolików . Dopominanie się o miejsce dla Jezusa Chrystusa, o to by księża odwrócili się przodem do Boga podczas sprawowania Mszy, o zaprzestanie przez księży profanowania powołania kapłańskiego, którym zostali obdarzeni dla składania ofiary przebłagalnej za grzechy. 2. Incydent- ks.dyr. Arkadiusz Szymczak  wyprasza  modlących się  ks. Michała Woźnickiego wraz z wiernymi z kruchty kościoła NMP WW . https://www.youtube.com/watch?v=QMqQPIFFlPQ https://www.youtube.com/watch?v=ne8ovFFhUCg
2019-10-03Msza Św./Adoracja i Różaniec św./Modlitwa przed otwartymi drzwiami kościoła NMP WW/ Święto Teresy od Dzieciątka Jezus.1. Modlitwa w intencji o powrót sprawowania Mszy Św. w tradycyjnym Rycie Rzymskim w kościele NMP WW i  do każdego kościoła katolickigo a takze o to by była  sprawowana przez każdego katolickiego księdza. 2/. Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana. 3/. Wezwania do świętych .https://www.youtube.com/watch?v=fCY3UmiIPoQ