Miesiąc: luty 2022

“Wart pac paca”: ksiądz(?) i pracownik salezjański

28.02.2022 r. w trakcie Nabożeństwa 40-godzinnego, gdy Ksiądz Michał Woźnicki SDB wprowadzał i wyprowadzał wiernych przybywających do Kaplicy-Celi dwukrotnie przechodzących zaczepiał Pan Zbigniew- pracownik salezjański.
Za pierwszym razem, towarzyszący mu w miłej komitywie ksiądz(?) Jacek Bielski skierował do Księdza Woźnickiego słowa: “Powodzenia w życiu świeckim” – do obejrzenia tutaj

Po kilku minutach, przy kolejnym spotkaniu Ksiądz Woźnicki widząc Pana Zbigniewa przy pracy pozdrowił go słowami: “Szczęść Boże w pracy”.
Reakcją pracownika salezjańskiego były ohydne wyzwiska, wulgaryzmy i potwarze kierowane w stronę Kapłana – do obejrzenia tutaj

Po niedługim czasie Pan Zbigniew wszedł do góry pod drzwi Kaplicy-Celi i zakłócał Nabożeństwo łomotem (kopnięciem?) w drzwi, a wieczorem po raz kolejny rzucał kamieniem w okno Kapłana.

Nabożeństwo 40-godzinne- dzień drugi

W poniedziałek 28.02.2022 r. poranną Mszą Św. Ksiądz Woźnicki rozpoczął drugi dzień- drugą część Nabożeństwa 40-godzinnego. Kapłan wygłosił kazanie o miłości społecznej:
“Religia dobroludzizmu: diabelski wytwór- parafraza i perwersja tego, co Boże”
Kazanie- do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ksiądz Woźnicki przy wystawionym Panu Jezusie w Przenajświętszym Sakramencie poprowadził Litanię do Wszystkich Świętych, po czym odmówiona została pierwsza część Różańca – do odsłuchania tutaj

W południe Kapłan i wierni modlili się w łączności z “Różańcem w Gietrzwałdzie”, o godzinie 15:00 Ks. Woźnicki poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego ułożoną przez papieża Piusa IX 1847 roku, wieczorem o godz. 18:00 Kapłan i wierni modlili się trzecią częścią Różańca.

W trakcie Nabożeństwa Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytywał kolejne części książki Ks. Feliksa Cozela TJ pt. ” O Najświętszym Sakramencie i Komunii świętej”.
część 4 – do odsłuchania tutaj
część 5 – do odsłuchania tutaj
część 6 – do odsłuchania tutaj
część 7 – do odsłuchania tutaj

Drugi dzień Nabożeństwa 40-godzinnego zakończył się odśpiewaniem pieśni Bogurodzica i Apelem Jasnogórskim

Nabożeństwo 40-godzinne- dzień pierwszy

W Niedzielę Pięćdziesiątnicy, 27.02.2022 r. poranną Mszą Św. Ksiądz Woźnicki rozpoczął pierwszy dzień- pierwszą część Nabożeństwa 40-godzinnego. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia: “Przed Środą Popielcową, Suchymi Dniami Wielkiego Postu i Nabożeństwem 40 Godzinnym.”- do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ksiądz Woźnicki przy wystawionym Panu Jezusie w Przenajświętszym Sakramencie poprowadził modlitwy rozpoczynające nabożeństwo Litanią do Wszystkich Świętych, po czym odmówiona została pierwsza część Różańca – do odsłuchania tutaj

W południe Kapłan i wierni modlili się w łączności z “Różańcem w Gietrzwałdzie” – do odsłuchania tutaj

W trakcie Nabożeństwa Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytywał części książki Ks. Feliksa Cozela TJ pt. ” O Najświętszym Sakramencie i Komunii świętej”.
część 1 – do odsłuchania tutaj
część 2 – do odsłuchania tutaj
część 3 – do odsłuchania tutaj

Pierwszy dzień Nabożeństwa 40-godzinnego zakończył się po godzinie 21:00 odśpiewaniem pieśni Bogurodzica i Apelem Jasnogórskim

Niedziela Pięćdziesiątnicy, 27.02.2022 r.

W Niedzielę Pięćdziesiątnicy, 27.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia: “Przed Środą Popielcową, Suchymi Dniami Wielkiego Postu i Nabożeństwem 40 Godzinnym.”- do odsłuchania tutaj

Poranną Mszą Św. Ksiądz Woźnicki rozpoczął pierwszy dzień- pierwszą część Nabożeństwa 40-godzinnego.

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na Niedzielę Pięćdziesiątnicy: „Tradycyjna praktyka postna.”– do odsłuchania tutaj.


30 Piesza Pielgrzymka do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” 26.02.2022r.

W sobotę 26 lutego 2022 r. po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim odprawionej przez Księdza Michała Woźnickiego SDB rozpoczęła się “30 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.
Podczas Mszy Św., na początku kazania, w aspekcie niesionej do Matki Bożej Tuleckiej intencji Kapłan wskazywał: “Pan Bóg swój czas ma i (swój) sposób wysłuchania modlitwy”.
W związku z niedyspozycją Ksiądz Woźnicki poprosił pielgrzymów aby wyruszyli w trasę sami, bez kapłana.
Pielgrzymi odmówili w Kaplicy-Celi pierwszą część różańca z intencją o zdrowie i potrzebne łaski dla Kapłana.
Przed wyruszeniem w trasę 30 Pieszej Pielgrzymki pątnicy modlili się różańcem pod drzwiami salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 z intencją o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla Księdza Michała Woźnickiego SDB.. Słowa modlitw do odsłuchania tutaj

Pielgrzymi, niestety bez Kapłana, wyruszyli w trasę. Po drodze modlili się różańcem. Jedna dziesiątkę różańca odmówili na Ostrowie Tumskim upraszając powrotu Mszy Św. w rycie rzymskim do Poznańskiej Katedry.  
Tradycyjnie podczas przejścia przy jez. Maltańskim odśpiewano Godzinki ku czci NMP do odsłuchania tutaj oraz w związku z wybuchem wojny na Ukrainie Suplikację oraz pieśń “Kto się w opiekę odda Panu swemu” do odsłuchania tutaj

Na trasę pielgrzymki wyruszyło siedmiu pątników. Po drodze pielgrzymi odmowili część różańca w łączności z odmawianym codziennie w południe “Różańcem z Gietrzwałdu” do odsłuchania tutaj
Odczytany został, przypadający na ten dzień Żywot Św. Aleksandra biskupa do odsłuchania tutaj

Po dotarciu do celu i przedstawieniu Matce Bożej Tuleckiej intencji o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 pielgrzymi wysłuchali Słowa i katechezy Księdza Michała Woźnickiego SDB, który dojechał do Tulec.
Modlitwa i Słowo Ks. Michała Woźnickiego SDB wygłoszone w Tulcach do odsłuchania tutaj

Następnie Kapłan wygłosił do pątników “87” Katechezę “ezus Chrystus Boży Pomazaniec. Neokościół nie chce władców jako pomazańców Bożych” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago- do odsłuchania tutaj

Kolejna – “31 Pielgrzymka W obronie Mszy św. w rycie rzymskim” wyruszy z Wronieckiej, jak Pan Bóg da, najprawdopodobniej 19 marca (wyjątkowo nie w ostatnią niedzielę miesiąca- ze względu na odbywające się w terminie 25-27 marca 2022 Rekolekcje Wielkopostne Rekolekcje Wielkopostne)
Więcej na temat Pieszej Pielgrzymki w zakładce  Walka o Mszę Św. 

Wiary i kultu bronić ofiarniej niż ojczyzny

26.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim, sprawowana przed wyjściem “30 Pieszej Pielgrzymki w obronie Mszy Św.” wygłosił kazanie “Wiary katolickiej i kultu katolickiego należy bronić nam ofiarniej niż ziemskiej ojczyzny.” – do odsłuchania tutaj

Kapłan podczas kazania mówił m.in.:
– “Jako Polacy jesteśmy dotknięci wiadomością o wojnie w bezpośredniej bliskości, gdzie jako Polacy mamy tytuł zapytać: w której kolejności jesteśmy my?”

– “Dla obrony ziemskiej ojczyzny żołnierze (…) i cywile są gotowi oddać życie- przelać krew.”

– “My jako katolicy (…) mamy tytuł bronić ojczyzny do przelewu krwi, utraty życia jeżeli jesteśmy gotowi budować w niej, na ziemi, Królestwo Boże”

– “Ojczyzny bronić do przelewu krwi.
To na jaki sposób my katolicy jesteśmy gotowi bronić Chwały Bożej i na jaki sposób broniliśmy przez ostatnie, minione pół wieku i więcej?
Na jaki sposób bronili: nasze babcie, nasi dziadkowie, rodzice, nasi drodzy kapłani, drodzy biskupi, bohaterowie- w Polsce tym większą tradycję mamy: jeden- Prymas Tysiąclecia, drugi jako papież: “wielki-największy z rodu Polaków”? W jaki sposób na ziemi polskiej została obroniona wiara katolicka, doktryna katolicka, kult katolicki?”

Całe Kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB– do odsłuchania tutaj

Na początku kazania, nawiązując do odbywającej się w tym dniu, trzydziestej już pieszej pielgrzymki do Tulec: o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu, Kapłan wskazywał: “Pan Bóg swój czas ma i (swój) sposób wysłuchania modlitwy”

Po wygłoszeniu kazania kapłan, ze względu na niedyspozycję, musiał na kilka minut odejść od ołtarza. Do tej sytuacji Ksiądz Woźnicki odniósł się tego samego dnia w Tulcach podczas słowa głoszonego do pielgrzymów – do odsłuchania tutaj

Wojna- nabierzcie odwagi!

25.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił ogłoszenia “Wojna-nabierzcie odwagi! Oby wydarzenie wojny przyśpieszyło klęskę fałszywej religii.” – do odsłuchania tutaj
Kapłan podczas ogłoszeń mówił m.in.
– o jutrzejszej 30 Pieszej Pielgrzymce w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim
– o Nabożeństwie 40-godzinnym

W dalszej części ogłoszeń Kapłan odniósł się do wojny na Ukrainie.
Ksiądz Woźnicki mówił m.in:
“Rozpoczęła się po sąsiedzku nas wojna- stąd też dzisiaj była śpiewana przeze mnie suplikacja”
“… Ci, którzy zaprowadzają niesłuszne wojny, nie nawrócą się z tego, pójdą do piekła. To jest oczywista rzecz”

“Nowe scenariusze się pojawiają z tytułu, że pandemia zostaje zastąpiona nowym, dyżurnym tematem wojny, jej skutki będą inne jak w przypadku pandemii”

“…Salezjanów dobrze znam. Jak przyjdzie co do czego- nogi w troki. Przynajmniej Ci, z tego domu (…) natomiast tutaj Huczko z tytułu ukraińskiej przynależności, albo cygańskiej, jak najbardziej będzie tu gospodarzył, aż bracia z wojny nie powrócą.
Więc proszę się na taką rzeczywistość szykować, że Salezjanie, gdyby stad odeszli, to Pan Huczko dostaje zielone światło działań. (…) Jesteś gotowy do męczeństwa za Kościół Chrystusowy? Przychodź tu.
Nie jesteś?- zmieniaj adres…”

Jutro, 26 lutego wyruszy “30 Piesza Pielgrzymka” do Tulec

W sobotę 26 lutego, jak Pan Bóg da, po rannej (6:00) Mszy Św. w rycie rzymskim Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi katolikami wyruszy z “30 Pieszą Pielgrzymką w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.
Trasa prowadzi od Błogosławionej Piątki Męczenników Salezjańskich z Wronieckiej 9 w Poznaniu do Sanktuarium Matki Boskiej w Tulcach (17 km)
O “30 Pieszej Pielgrzymce” do Tulec Kapłan mówił w Ogłoszeniach z 20.02.2022 r.-  do odsłuchania tutaj
Więcej na temat Pieszych Pielgrzymek do Tulec w zakładce  Walka o Mszę Św. 

Posoborowi posoborowcy to współcześni Judasze!

24.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił ogłoszenia– do odsłuchania tutaj
Kapłan podczas ogłoszeń mówił m.in.
– o rzucaniu kamieniami w okno Kapłana (najprawdopodobniej, tak jak poprzednimi razy, przez Pana Zbigniewa)
– o śledzeniu Kapłana i wiernych poza terenem Domu Salezjańskiego (m.in. w sklepie) przez Pana Zbigniewa – pracownika salezjańskiego, działającego na zlecenie i za wiedzą przełożonych
– o wywiadzie z doktorem Wolfgangiem Wodargiem, niemieckim epidemiologiem autorem książki” Fałszywe Pandemie”
– o podjęciu inicjatywy, odpowiedzi wiernych (Pana Walentego i Pana Łukasza) na słowo Księdza Woźnickiego dotyczące obowiązku szerzenia w świat słów katolickich kapłanów, w tym konkretnym przypadku tłumaczenia na język angielski kazań Ks. Jacka Bałemby- Księdza “Sacerdos Hyacinthus”.

Po ogłoszeniach Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił kazanie “Posoborowi posoborowcy to współcześni Judasze! Św. Maciej apostoł wziął miejsce Judasza”.
Kazanie – do odsłuchania tutaj
Kapłan podczas kazania mówił m.in.
“Jako Kościół nauczany, jako wierni świeccy możemy trwać- wytrwać jako Kościół- ze względu na Kościół nauczający, jeśli Kościół nauczający: a to biskupi- następcy apostołów trwają w nauce. Trwanie w nauce jest ze względu na wierność.
Gdyby członkowie Kościoła nauczającego, następcy apostołów- biskupi okazali się niewierni- nie zmienia to naszego obowiązku wierności. Obowiązek ten wynika z obowiązku wobec Chrystusa, wobec Boga, nie wobec ludzi, nie wobec człowieka.”
(Apostoł)”…Maciej “dokoptowany” jest przez grono- apostołów przez pozostałych, po zdradzie i samobójstwie Judasza ze względu na zaprzaństwo, na zdradę Judasza.”

“Struktury posoborowe kościoła to Judasz- w tajemnicy jego zdrady i zaprzaństwa.
Jeśli jeszcze żyją mają czas, żeby się nawrócić, żeby nauczyć się Mszy Św. w rycie rzymskim, wrócić do katolickiej nauki i ją szerzyć ludowi- wiernym.”

Ksiądz Woźnicki zachęcał aby w internecie odszukać i wysłuchać kazań Biskupa Williamsona (w języku angielskim), jednego z czterech biskupów wyświęconych przez Abp Marcela Lefebvre’a i biskupa Antonio de Castro Mayera.

Kapłan odczytywał też informację od wiernego, który opisał kuriozalne działanie swojego księdza proboszcza, który na prośbę wiernych o Mszę Św. w rycie rzymskim odpowiedział, że: “ją odprawi jeśli wszystkich odpowiedzi wiernych i całej ministrantury nauczy się każdy z nas na pamięć, a on (ks. proboszcz) nas bez możliwości wspomagania się mszalikiem, czy modlitewnikiem będzie egzaminował. Co ciekawe dotyczy to również śpiewów Kyriale, Gloria, Sanctus i wszystkich śpiewów …”
“Nie jest prawdą, że to są Judasze?” – zapytywał Ksiądz Woźnicki
“Psy ogrodnika: sam nie zjem, drugiemu nie dam.
Dlaczego mają taki wrogi stosunek do religii katolickiej? Bo nie jest ich.”

“Posoborowi posoborowce to Judasze. Niezależnie czy się ubiorą w białą sutannę – od pięćdziesięciu lat. Benedykt, który pisze Summorum Pontificum- Mszę Św. w rycie rzymskim nazywa jako drugą formę tego samego rytu, tej samej mszy, jest wobec praktyki Kościoła- wobec Quo Primum jest jak Judasz.
Wojtyła swoimi krokami jest jak Judasz.
Czy to się ubierają w białą sutannę, czy się ubierają w sutannę czerwoną, czy są zwykłymi, jak tutaj w tym przypadku, księżmi proboszczami. Czynią robotę Judasza.”
“Nie znajdzie Pan Bóg apostołów, w znaczeniu biskupów, którzy staną w miejsce apostołów – my zobowiązani jesteśmy trwać przy tych biskupach, którzy przy wierze katolickiej wytrwali. Daj Boże biskup Williamson takim jest.”

Po Mszy Św. Ksiądz Woźnicki SDB wygłosił  “87” Katechezę “Jak Bóg przygotował inne narody na przyjście Mesjasza” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago- do odsłuchania tutaj

Uważaj z perfumami! Nie rozpraszaj. Zasada skromności.

23.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił ogłoszenia “Uważaj z perfumami! Nie rozpraszaj. Zasada skromności.” Ogłoszenia – do odsłuchania tutaj
Kapłan podczas ogłoszeń mówił m.in.

“Najświętsza Ofiara Mszy Św. jest tu (w Kaplicy-Celi) składana bo jest Kapłan i są wierni. Jest jeden Kapłan i (…) garstka- w większości niewiast.
(…) wystarczy, że ktoś z nas zawiedzie i wiele albo wszystko może się zmienić.”
“Pan Bóg tego miejsca nie broni siłą ilości.”
“… wystarczy, że w to miejsce każdy przyniesie jakieś swoje słabości, a już nie daj Boże grzechy, nad którymi by nie chciał wziąć panowania, odrzucić ich, to ma to wpływ na nas wielu, na nas wszystkich”

“Wystarczy, że ktoś z nas, że któraś z niewiast użyje jakiś tam perfum to (…) na bliźniego działa. W każdym razie, proszę wiedzieć, że (…) na Kapłana to działa i działa na sposób przeszkadzający: skupić się, skoncentrować na czynnościach świętych…”
“Proszę to brać pod uwagę.”

Wieczorem Ksiądz Woźnicki SDB wygłosił  “86” Katechezę “O przygotowaniu ludzkości na przyjście Odkupiciela” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago- do odsłuchania tutaj