Miesiąc: grudzień 2023

Niedziela wśród Oktawy Bożego Narodzenia, ostatni dzień Anno Domini 2023. “Dlaczego nie chcecie być prawdziwie świątobliwe?

31.12.2023 r. w Niedzielę wśród Oktawy Bożego Narodzenia, w ostatni dzień roku Ksiądz Michał Woźnicki SDB, odprawił rano Mszę Św.

Kapłan odnosząc się do postaw i zachowań kobiet spośród wiernych (w trakcie świąt oraz na pielgrzymce) wygłosił ogłoszenia “Przeciw konkretnym niewiastom mam: zwodzicie kapłana, gorszycie swoją małodusznością”– do odsłuchania tutaj.

Po południu, w ostatnim dniu roku Ksiądz Michał Woźnicki SDB udał się rowerem do Poznania, na Wroniecką 9 gdzie modlił u drzwi świątyni o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do naszego salezjańskiego kościoła.
Przed rozpoczęciem Różańca Kapłan mówił- modlił się m.in słowami:” …dziś jesteśmy tu, żeby podziękować Panu Bogu, że zachowuje w naszych sercach pragnienie- obowiązek- powinność przychodzenia tu z modlitwą…”
Po modlitwie Kapłan wygłosił Słowo: “Panie Jezu, żebym dochował Ci wierności”.
Modlitwa i Słowo- do odsłuchania tutaj.

“Nie zaczniesz Nowego Roku lepiej niż przez dobre skończenie starego” mówił w rannych ogłoszeniach Kapłan.
Ok. 19:00 Ksiądz Michał Woźnicki SDB rozpoczął wieczorne Nabożeństwo Przebłagalne za wszystkie grzechy któreśmy poczynili w mijającym- 2023 roku.
Kapłan wraz z wiernymi, przy wystawionym Panu Jezusie w Najświętszym Sakramencie odmówił ostatnią część Różańca, stosowne modlitwy na ostatni dzień roku odśpiewany został też hymn “Ciebie Boga wysławiamy”.

Po skończonych modlitwach Ks. Woźnicki wygłosił Słowo “Dlaczego nie chcecie być prawdziwie świątobliwe?” – do odsłuchania tutaj.

W odniesieniu do notorycznego przekręcania słów Kapłana oraz m.in. do spędzonych przez niektóre niewiasty świąt Bożego Narodzenia bez udziału w Pasterce, Ksiądz z wielkim bólem wskazywał: “Chcecie się ludziom podobać. Swoim mężusiom, swoim synkom, ale czy to się Bogu podoba? (…)”
Kapłan z wielkim bólem dalej wskazywał: “Wśród niewiast, które widzę, na które patrzę, na niektóre codziennie, z wyłączeniem własnej rodzonej siostry, która się stara i [jednej] czcigodnej pani, której jak się chce- nie znajduję żadnej , która słuchałaby ze zrozumieniem co Ksiądz do niej mówi(…)nie znajduję żadnej , która byłaby gotowa przyjąć słowo księdza, tak jak jest powiedziane.
Jak czegoś nie rozumie- dopytać i chcieć to spełnić.
Chęć jest odwrotna- przekręcić słowo księdza.”
Kapłan z wielką troską i wzburzeniem nawoływał: “Nie jesteście tu dla księdza! Pomyślcie o swoich biednych duszach- fasady pobożności, groby pobielane, niepobożne baby…”
“…. ogarnijcie się czcigodne niewiasty- wołać o pomoc Boga”
Na zakończenie Ksiądz Woźnicki wskazywał:
“W ewangeliach są przykłady: Marii Magdaleny i innych świątobliwych niewiast, w listach Pawłowych, w Dziejach Apostolskich o niewiastach, o Lidii- świątobliwej i innych, dlaczego tak nie ma być wśród was? Dlaczego takie nie chcecie być? Prawdziwie świątobliwe- nie świętoszki- bo to znamię piekła- kobiet z piekła rodem jest. Z tym idę w Nowy Rok.”
Swoje Słowo Kapłan zakończył odśpiewaniem Bogurodzicy i Apelu Jasnogórskiego.

Po około 15 godzinach Youtube zablokował dostęp do nagrania z Nabożeństwa Przebłagalnego motywując swoje działanie rzekomym naruszeniem przepisów dotyczących szerzenia nienawiści.
W odpowiedzi właściciel kanału Jakub Zygarłowski wysłał poniższy “Formularz dla twórców przeznaczony do wyjaśnienia działań YouTube mających na celu egzekwowanie zasad”:

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na Niedzielę wśród Oktawy Bożego Narodzenia, Ostatni dzień Roku Pańskiego 2023, 31.12.2023 – do odsłuchania tutaj.
Doceniajmy pielgrzymowanie-jest w nim walor modlitwy, walor czynu-konieczny dla człowieka. 52 Piesza Pielgrzymka do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”. 30.12.2023 r.

30 grudnia, w ostatnią sobotę miesiąca, w przedostatni dzień 2023 roku odbyła się 52 Piesza Pielgrzymka do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.

Podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił kazanie “Doceniajmy pielgrzymowanie-jest w nim walor modlitwy, walor czynu-konieczny dla człowieka” – do odsłuchania tutaj.

Kapłan mówił m.in:
“Mamy pójść w pięćdziesiątą drugą pielgrzymkę (…) doceniajmy pielgrzymowanie bo jest w nim walor modlitwy, jest walor czynu- konieczny dla człowieka (…) Jest to ten sposób modlitwy, który nas zabezpiecza przed tym, żeby nie uczynić błędu jaki być może mogli uczynić pasterze- nie musieli iść do Betlejem. Oni poszli.
Czyli jest: udaj się w drogę, udaj się z modlitwą (…)
Stawiajmy pasterzy przed oczy- oni nie musieli iść do Pana Jezusa. (…)
Nie możemy jako ludzie siedzieć. Jeżeli usiądziemy to jesteśmy przegrani w bierności. Gdyby kiedyś było, żebym nie mógł iść [na pielgrzymkę] to idźcie czcigodni wierni.
Od następnego tygodnia zaczynam odbywanie wyroku ograniczenia wolności- pół roku- a następne wyroki czekają. Gdyby tak było, że będę kiedyś [w niemożności udaniasię na pielgrzymkę] z tytułu, czy to odbywania kary- wyroku odpracowywania, czy na inny sposób- to żebyście szli, żebyście się nie zniechęcili.”

Po Mszy Św. Ksiądz Woźnicki wraz z garstką wiernych przejechał na Wroniecką, gdzie rozpoczęła się “52 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.

Modlitwa i słowo sprzed drzwi salezjańskiego kościoła – do odsłuchania tutaj.

Na trasę pielgrzymki wyruszył Kapłan z garstką ( z pięciorgiem) wiernych. Na pierwszym etapie trasy odmawiany był Różaniec. Na Ostrowie Tumskim Ks. Woźnicki modlił się z wiernymi o “przywrócenie Najświętszej Ofiary Mszy Św. w rycie rzymskim do Katedry Poznańskiej, (…) za miejscowego Ordynariusza- przewodniczącego organizacji przedstawiającej się jako Kościół Katolicki, a jednak uwiarygadniający niesprawowanie w tym kościele katolickiej Mszy- Mszy Św. w rycie rzymskim.
Za Ordynariusza Gądeckiego, by miał odwagę przywrócić Najświętszą Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim do kościoła budowanego dla tejże Mszy…”
Po różańcu zostały odśpiewywane Godzinki ku czci NMP.
Pierwsza część Różańca i Godzinki do NMP– do odsłuchania tutaj.

Po przerwie na posiłek, odbytej w otoczeniu biegaczy przygotowujących się do udziału w Międzynarodowym Biegu Sylwestrowym, Ksiądz Woźnicki wygłosił słowo: “Metanoja. Bez zmiany myślenia nie ma nawrócenia.” – do odsłuchania tutaj.

Po krótkiej przerwie na ciastko i herbatę, w godzinie południowej odmówiony został Anioł Pański oraz drga część różańca– do odsłuchania tutaj, oraz dana Kościołowi w1847 r. przez Papieża Piusa IX Koronka do Miłosierdzia Bożego. – do odsłuchania tutaj.

Na ostatnim etapie pielgrzymki Ks. Michał Woźnicki SDB odczytywał ze swoimi komentarzami Encyklikę Papieża Benedykta XIV A quo primum- o nadmiernej roli Żydów w Królestwie Polskim– do odsłuchania tutaj.


Po dotarciu do Sanktuarium Maryjnego w Tulcach Kapłan wraz z pielgrzymami odmówili przed drzwiami kościoła ostatnią część różańca i stosowne modlitwy – do odsłuchania tutaj.

Kolejna – “53 Pielgrzymka W obronie Mszy św. w rycie rzymskim” z Poznania, z Wronieckiej do Tulec, jak Pan Bóg da wyruszy w sobotę 27 stycznia 2024 r.
Więcej na temat Pieszych Pielgrzymek do Tulec w zakładce  Pielgrzymki  

Nabożeństwo Przebłagalne za wszystkie grzechy któreśmy poczynili w mijającym- 2023 roku. 31 grudnia, godz. 19:00

W niedzielę 31 grudnia o godz. 7:30 w domowej kaplicy Przy Placu Zmartwychwstania 1 w Baranowie odmówiony zostanie Różaniec, po czym, jak Pan Bóg da, Ks. Michał Woźnicki SDB złoży Panu Bogu niedzielną Ofiarę Mszy Św.
Wieczorem o godz. 19:00- w ostatnim dniu roku- Kapłan odprawi “Nabożeństwo Przebłagalne za wszystkie grzechy któreśmy poczynili w mijającym- 2023 roku.”

Nie da się przywrócić Bożego porządku bez Biskupów, kapłanów, mężczyzn i kobiet gotowych na męczeństwo. Św. Tomasza Kantuaryjskiego biskupa i męczennika 29.12.2023 r.

29.12.2023 r. we wspomnienie Św. Tomasza Kantuaryjskiego biskupa i męczennika Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił kazanie odczytując też żywot Św. Tomasza m.in słowa świętego kierowane do siepaczy działających na rzecz ziemskiego władcy: ” Mieczów waszych wcale się nie lękam; bardziej ja pragnę męczeństwa, niż wy mojej śmierci”.
Kazanie z 29.12.2023r. “Nie przywróci się Bożego porządku bez biskupów, kapłanów, wiernych gotowych na męczeństwo”– do odsłuchania tutaj

Kapłan w kazaniu mówił m.in: “jest do zauważenia, że będąc jako katolicy, wiedząc o Chrystusie, który za nas umarł i zmartwychwstał żyjemy pod pręgierzem strachu o własną pozycję, o własne życie.”
Na koniec kazania Ks. Woźnicki postawił tezę że: “nie da się przywrócić Bożego porządku spraw w państwach, w Kościele nie da się przywrócić chwały Bożej, czyli kościołów przywrócić dla chwały Bożej, wyrzucić stamtąd posoborowych stołków- bluźnierstwa Bogu- stołu przeciw ołtarzowi- żeby mogła być sprawowana Najświętsza Ofiara Mszy Świętej, bez mężczyzn, kobiet, nade wszystko kapłanów, biskupów gotowych jak Św. Tomasz Bekert na męczeństwo.
Święty Tomaszu Kanturyjski męczenniku, biskupie, Świety Tomaszu Bekercie- o odwagę o męstwo, Ciebie prosimy- módl się za nami”.

W sobotę, 30 grudnia 2023 r. wyruszy do Tulec “52 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św.”

W sobotę 30 grudnia 2023r, jak Pan Bóg da, po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim (odprawionej o godz. 6:00 w kaplicy domowej w Katakumbach, w Baranowie) Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi katolikami uda się na Wroniecką, skąd wyruszy z “52 Pieszą Pielgrzymką w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.
Trasa prowadzi spod kościoła pw. NMP Wspomożycielki Wiernych z Wronieckiej 9 w Poznaniu do Sanktuarium Matki Boskiej w Tulcach (ok. 17 km).

Więcej na temat Pieszych Pielgrzymek do Tulec w zakładce Pielgrzymki. 

Jeżeli stoisz po stronie Prawdy, po stronie Chrystusa nie spodziewaj się, że ci się nic złego nie stanie. Święto Młodzianków 28.12.2023r.

28.12.2023 r. w święto Młodzianków Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim odczytał z Żywotów Świętych Ojca Prokopa Kapucyna tekst na temat Młodzianków i wygłosił stosowne kazanie: “Jeżeli stoisz po stronie Prawdy nie spodziewaj się, że ci się nic złego nie stanie”
Ogłoszenia i kazanie z 28.12.2023r. – do odsłuchania tutaj

W kazaniu Kapłan mówił m.in:
“Nie łudź się Herod tamtego czasu i władza dzisiaj ma swoich siepaczy. Ma swoich żołnierzy, prawników, polityków dziennikarzy, kapłanów, kapłanów nowego adwentu (…) którzy usprawiedliwią rzeź na niewinnym- na niewinnych.(…) Zmienią prawo, zamilczą wiadomości, nie pojadą, nie będą widzieć albo odwrócą rzeczywistość. Znajdą się zawsze tacy, którzy jeśli nie przekupieni to zastraszeni (…) wykonają brudną – mokrą robotę. Nie łudź się- Młodziankowie są tego świadectwem”.

Żeby drugiego człowieka do wiary przekonać, trzeba okazać się gorliwym w sprawach Bożych. Św. Jana Apostoła 27.12.2023 r.

27.11.2023 r. we wspomnienie Św. Jana Apostoła Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił stosowne kazanie, podczas którego m.in. odczytał żywot św. Jana
Kazanie z 27.12.2023r.: “Żeby drugiego człowieka do wiary przekonać, trzeba okazać się gorliwym w sprawach Bożych”– do odsłuchania tutaj
Kapłan mówił m.in: “Ważne rzeczy pokazuje i uczy nas Św. Jan. (…) Żeby drugiego człowieka do wiary nakłonić, przekonać, zaświadczyć potrzeba okazać się człowiekiem gorliwym w sprawach Bożych, szybkim, nie opieszałym, nie leniwym, jako mężczyzna i jako niewiasta…”
Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB, zgodnie z rytuałem poświęcił wino – do odsłuchania tutaj

“Katolik ma obowiązek modlić się za wrogów.” Św. Szczepana- pierwszego męczennika. 26.12.2023 r.

26.12.2023 r. we wspomnienie Św. Szczepana – pierwszego męczennika Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim odczytał żywot św. Szczepana i wygłosił stosowne kazanie: “Katolik ma obowiązek modlić się za wrogów.”
Ogłoszenia i kazanie z 26.12.2023r. – do odsłuchania tutaj

W kazaniu Kapłan mówił m.in:
“Pan Bóg ma w tym świecie wrogów, Pan Bóg ma w tym świecie wrogów. Tymi odwiecznymi wrogami Kościoła, tymi odwiecznymi wrogami Boga jest pogaństwo i żydostwo. Żydostwo, które swoją nienawiść, którą miało wobec Chrystusa, z tytułu faktu śmierci, zmartwychwstania Chrystusa przeniosło na uczniów- Ciało Chrystusowe- tych, którzy reprezentują Kościół.”
“Jeżeli mamy do czynienia z wrogami (…) to naszym obowiązkiem jest nie czynić z wroga- czyli z nieprzyjaciela Boga (i kogoś kto jest mnie w stanie z niszczyć ze względu na Boga) przyjaciela. To jest grzech ekumenizmu- ekumeniactwa.
Wojtyła, Ratzinger, Paweł VI, Jan XXIII, Pius XII już się na to łapie- brakowało im miłości do ludzi, żeby akceptować fakt: To są wrogowie Boga, w związku z tym oni są też wrogami Kościoła. I zmienili język mówienia do wroga i o wrogu…”
” O wrogu musimy mówić jak o wrogu. No dobrze- ale to mówić, że to jest wróg i “o” i “do” ale teraz co ja, wobec tego wroga- jak mam być?”
” Wróg działa , żeby zniszczyć, a ja nie działam, żeby zniszczyć- żeby się nawrócił. Jak to zrobić? To jest sprawa modlitwy. Katolik ma obowiązek miłować wroga i w imię miłowania wroga, tak jak Szczepan – Szczepan tak ginie, i w imię tego miłowania dalej ma ich jako wrogów, prosi Boga żeby się nawrócili i modli się”
“Na czym polega grzech ekumeniactwa?
Katolik ma obowiązek modlić się za [wrogów], a nie z [wrogami].”
Ogłoszenia i kazanie z 26.12.2023r. – do odsłuchania tutaj

Życzenia od autora

W pierwszej kolejności Kapłanom katolickim, dalej członkom rodziny, dalej wiernym- katolikom, darczyńcom, znajomym, przyjaciołom ale i też nieprzyjaciołom z okazji świąt Bożego Narodzenia składam poparte modlitwą życzenia: wypełnienia Woli Bożej.
autor bloga WobronieMszy- Jakub Zygarłowski

Boże Narodzenie 25.12.2023r.

25.12.2023 r. w Boże Narodzenie Ksiądz Michał Woźnicki SDB, odprawił trzy Msze Św. Podczas z każdej Mszy Św. Kapłan głosił Słowo.

Pasterka Msza Św. w rycie rzymskim godz. 00:00 kazanie “Jakie jest twoje serce? Jaki twojego serca stan?” – do odsłuchania tutaj.
Słowo do wiernych po Pasterce – do odsłuchania tutaj.
Po wygłoszeniu Słowa Ks. Woźnicki wraz z kilkoma wiernymi przez kilka godzin kolędował przy choince i żłóbku.
Msza Św. w rycie rzymskim godz. 07:30 kazanie: “Boże Narodzenie. Jest nadzieja, że staniemy się jako Boży ludzie?” – do odsłuchania tutaj.
Msza Św. w rycie rzymskim godz. 12:30 ogłoszenia i kazanie: “Matko, nie jest najważniejsze jak dzieci są wobec ciebie- najważniejsze jak są wobec Boga” – do odsłuchania tutaj.

Wieczorem Ksiądz Woźnicki, jak co dzień, odczytał Katechizm Rzymski wraz ze swoim komentarzem. W tym dniu fragment “Czemu ten Sakrament Kościół Bierzmowaniem zowie?” – do odsłuchania tutaj.

Kazania Ks. Jacka Bałemby SDB na Boże Narodzenie:
Kazanie na Pasterkę, 25.12.2023r. – do odsłuchania tutaj.
Kazanie na Boże Narodzenie Missa tertia, 25.12.2023r. – do odsłuchania tutaj.

Kazanie Ks. Dariusza Kowalczyka SDB na Pasterkę Bożego Narodzenia, 25.12.2023 r. – do odsłuchania tutaj.