Miesiąc: maj 2022

Wizyta Wiernych we Wrocławiu po bierzmowaniu i święceniach “sub conditione” Ks. Jacka Bałemby SDB

W niedzielę 22 maja 2022r. wieczorem wierni z Wronieckiej udali się z kwiatami do Wrocławia aby uczestniczyć we Mszy Św. w rycie rzymskim odprawianej przez Ks. Jacka Bałembę SDB i okazać Kapłanowi radość- podzielić radość z tytułu przyjęcia z rąk Biskupa Richarda Williamsona w tradycyjnych katolickich rytach: sub conditione Sakramentu Bierzmowania oraz sub conditione święceń kapłańskich. 

Przed kazaniem, podczas ogłoszeń, Ks. Jacek Bałemba SDB powiedział m.in.:
“… w ubiegły poniedziałek 16 maja br. przyjąłem w tradycyjnych katolickich
rytach sub conditione Sakrament Bierzmowania oraz sub conditione święcenia kapłańskie z rąk Bp. Richarda Williamsona. Przyjęcie tych sakramentów sub conditione eliminuje wątpliwości co do ważności tychże sakramentów. Mogę zatem powiedzieć wiernym, aby mieli w tym względzie pewność: Jestem katolikiem bierzmowanym. Jestem – ważnie wyświęconym – kapłanem katolickim. Nieco więcej na ten temat zechcę powiedzieć podczas dzisiejszego słówka.”

Po ogłoszeniach Ks. Jacek Bałemba SDB wygłosił “Kazanie przed świętem NMP Wspomożenia wiernych”-  do odsłuchania tutaj.

Po Mszy Św. w rycie rzymskim, Nabożeństwie Majowym i odśpiewaniu stosownych pieśni Ks. Jacek Bałemba SDB poprosił: “żeby te osoby, które są związane z Poznaniem, z Wroniecką, żeby na czas słówka wyszły z Kaplicy, a później jak będzie różaniec to już zawołamy. Tak więc proszę opuścić bo chcę poruszyć pewne tematy w dyskrecji…”

Wierni, którzy przyjechali z Poznania oraz jeden z wiernych z Wrocławia opuścili Kaplicę i modlili się różańcem przed drzwiami do budynku, w którym znajduje się Kaplica.
Po ok 30 min, na sygnał pana ministranta, Wierni, którzy przyjechali z Poznania oraz jeden z wiernych z Wrocławia weszli ponownie do Kaplicy, aby modlić się różańcem wspólnie z pozostałymi wiernymi.

Po zakończeniu posługi kapłańskiej, gdy Ks. Bałemba wyszedł z Kaplicy, skierował do wiernych z Wronieckiej m.in. słowa: “Ziarno rośnie w ciszy”.

Wierni przekazali Ks. Jackowi Bałembie kwiaty i upominek od siebie, a także drobny upominek od Ks. Michała Woźnickiego SDB.

Poproszony o słowo i błogosławieństwo dla “Wronieckiej” Ks. Bałemba powiedział: “modlitwa, cisza i roztropność – te trzy punkty mieć na uwadze”.

Rozmowa z Kapłana z wiernymi trwała kilkanaście minut, na koniec Ks. Bałemba udzielił przybyłym kapłańskiego błogosławieństwa i pożegnał się z każdym z osobna.

Do wizyty wiernych we Wrocławiu i słów Księdza Jacka Bałemby SDB Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się w ogłoszeniach wygłoszonych 23.05.2022r. do odsłuchania tutaj


W sobotę, 28 maja wyruszy “33 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św.” do Tulec

W sobotę 28 maja, jak Pan Bóg da, po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi katolikami wyruszy z “33 Pieszą Pielgrzymką w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.
Trasa prowadzi od Błogosławionej Piątki Męczenników Salezjańskich z Wronieckiej 9 w Poznaniu do Sanktuarium Matki Boskiej w Tulcach (17 km)
O (33) Pieszej Pielgrzymce do Tulec Kapłan mówił m.in. w ogłoszeniach z 22.05.2022 r.
Więcej na temat Pieszych Pielgrzymek do Tulec w zakładce Pielgrzymki. 

V Niedziela po Wielkanocy, 22.05.2022 r.

W niedzielę 22 maja 2022r. Ks. Michał Woźnicki SDB złożył w Kaplicy-Celi przy Wronieckiej 9/23 Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim.

Podczas ogłosz Ksiądz Michał Woźnicki SDB mówił m.in.
– o tym, że jak ktoś- niewiasta, po małżeńskiej sprzeczce prosi kapłana (wiernych) o modlitwę: “bo mąż wyszedł i nie wiem co się stało”- gdzie jest, potem jak mąż wróci- należy księdzu i wiernym za modlitwę podziękować
– o niebezpieczeństwie protestanckich Biblii- tych wydawanych obecnie ale i tych sprzed 100 lat. Katechizm Katolicki Św. Piusa X mówi m.in.: “Katolik, któremu protestanci albo ich przedstawiciele ofiarowaliby Pismo Święte w wydaniu protestanckim powinien odmówić przyjęcia tego wydania, gdyż jest ono zakazane przez Kościół. Gdyby natomiast przez nieuwagę stał się właścicielem takiego tomu, powinien go jak najszybciej spalić albo oddać proboszczowi.”
Ogłoszenia z 22.05.2022 r. – do odsłuchania tutaj

Następnie Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił kazanie “Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się.” oparte na nauce katechizmowej o modlitwie-  do odsłuchania tutaj.
Kapłan odczytywał i objaśniał fragmenty Katechizmu Katolickiego Św. Piusa X m.in.:
“Czym jest modlitwa?
Modlitwa jest wzniesieniem umysłu do Boga, aby oddać Mu cześć, aby Mu wyrazić podziękowanie, i aby Go poprosić o to, czego potrzebujemy.”
Kapłan w kazaniu mówił m.in.:
– “istotą masonerii- w każdej fałszywej religii- jest pomniejszenie chwały Bożej”
– “Chcę mieć te same święcenia, które miał Henryk Frydryszak (brat mamy Księdza). Dajcie mi je. Co mam podszkolić- podszkolę”
– “Gdyby nasi rodzice , od Vaticanum Secundum wytrwali przy Różańcu- przy całym Różańcu- mielibyśmy Wiarę katolicką, nie chodziliby na nową mszą…”
– “nie strasz człowieka drugim bezbożnym człowiekiem- na Boga wskaż: Boga się bój”
– o materiale- rozmowie Ks. Szymona Bańki FSSPX z o. Bonawenturą Wierzejewskim “Mój zakon idzie do piekła” “Mój zakon idzie do piekła”
– “kapłani Bractwa (Św. Piusa X) mają w swoim zapleczu kapłana Bractwa, i to nie byle jakiego, ale biskupa- biskupa Williamsona, którego (wyrzucili ze swoich struktur – dopisek J.Z.) za pewne rzeczy, które nazwał (…)
– na zakończenie Ksiądz Woźnicki odczytał korespondencję od Pana Piotra Przestrzelskiego korzystającego z posługi księży “FSSPX Resistance” w Irlandii, który opisał zasady, które są tam stosowane odnośnie dyskrecji dot. bezpieczeństwa JE biskupa Williamsona. Na koniec wiadomości Pan Piotr przedstawił opinię: “Nikt nie ma na czole wypisane czy jest ważnie wyświęconym biskupem, czy kapłanem, ale można popatrzeć na owoce. Sam Ksiądz (Michał Woźnicki SDB) mówił, że Pan Bóg broni tego miejsca (Wroniecka 9). Jeśliby Ksiądz nie miał święceń- nie byłoby Mszy, więc czego broni Pan Bóg?”


Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił “171” Katechezę “O piekle. Do piekła idzie dusza z grzechem śmiertelnym nieodpokutowanym” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Wieczorem wierni z Wronieckiej udali się z kwiatami do Wrocławia aby uczestniczyć we Mszy Św. w rycie rzymskim odprawianej przez Ks. Jacka Bałembę SDB i okazać Kapłanowi radość- podzielić radość z tytułu przyjęcia z rąk Biskupa Richarda Williamsona w tradycyjnych katolickich rytach: sub conditione Sakramentu Bierzmowania oraz sub conditione święceń kapłańskich. 
Więcej na temat tego wyjazdu- tutaj

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB Kazanie przed świętem NMP Wspomożenia wiernych, 22.05.2022 r. do odsłuchania tutaj.

IV Niedziela po Wielkanocy, 15.05.2022 r.

W niedzielę 15 maja 2022r. w drugim dniu pielgrzymki do Gietrzwałdu, Ks. Michał Woźnicki SDB złożył Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim. Kapłan wygłosił ogłoszenia i kazanie ”Matka Najświętsza mówi: nie wyjeżdżaj, zostań jeszcze godzinę” – do odsłuchania tutaj

Późnym wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił “164” Katechezę na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB w przeddzień święta Św. Andrzeja Boboli, 15.05.2022 rdo odsłuchania tutaj.

5 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu

W dniach 14-15 mja 2022r odbyła się prowadzona pod opieką duchową Księdza Michała Woźnickiego SDB 3 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu.

Kapłan i wierni pielgrzymują z intencją: o biskupów wiernych Tradycji katolickiej dla Polski.

W sobotę 14 maja, o godz. 9:00 przed kościołem Matki Boskiej Różańcowej na Dajtkach w Olsztynie pojawił się Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z garstką wiernych. W trasę z Kapłanem wyruszyło 10 pątników którzy przybyli z różnych zakątków Polski.
Najliczniej stawili się pielgrzymi z Poznania- z Wronieckiej 9.

Po modlitwie rozpoczynającej Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo, po którym głos zabrali organizatorzy- małżeństwo Pan Mirosław i Pani Magdalena. Transmisja sprzed kościoła w Olsztynie do odsłuchania tutaj

Po wyruszeniu na trasę Kapłan wskazał na strategiczna intencję główną: o biskupów wiernych Tradycji katolickiej dla Polski. Na początek odśpiewane zostały Godzinki ku czci NMP.

Na dalszym odcinku trasy prowadzącej leśnymi ścieżkami nad malowniczym jeziorem odmówiona została pierwsza część Różańca, po czym Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił krótkie słowo “O śpiewie pielgrzymów”- do odsłuchania tutaj

Po przerwie na posiłek, w południe Ksiądz Woźnicki poprowadził “Różaniec z Gietrzwałdu”, po którym Kapłan wygłosił słowo “Kto i jak wyświęca biskupa”- do odsłuchania tutaj
Następnie Kapłan wygłosił konferencję “Jaki nie powinien być biskup”- do odsłuchania tutaj

Ostatni odcinek trasu pątnicy pokonali w milczeniu. Słowo Kapłana przed tym odcinkiem, wypowiedziane przy przydrożnym krzyżu – do odsłuchania tutaj

Chwilę przed godz. 17:00 Kapłan i wierni dotarli do celu do Gietrzwałdu- w miejsce, gdzie w 1877 roku objawiła się Matka Boża.
Ksiądz Woźnicki wraz z pielgrzymami odmówił ostatnią część Różańca wypowiadając intencję przyniesioną do Matki Bożej do odsłuchania tutaj

Następnie Kapłan i pątnicy udali się w miejsce, gdzie zgodnie z ustalonymi zasadami panowała “Sacrum Silentium” – święta cisza. Na niebie ukazała się tęcza.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB złożył Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Kapłan podziękował Panu Bogu za odbytą 5 Pieszą Pielgrzymkę z Olsztyna do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej z intencją o biskupów, którzy wezmą w opiekę kapłanów i wiernych Tradycji katolickiej w Polsce i wygłosił kazanie do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił “163” Katechezę “Grzech pierworodny jest przyczyną tego, że musimy umierać” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

W drugim dniu pielgrzymki, w niedzielę 15 maja rano wierni odśpiewali Godzinki oraz ku czci NMP oraz odmówili Różaniec.
Podczas niedzielnej Mszy Św. w rycie rzymskim Ks. Woźnicki wygłosił ogłoszenia i kazanie ”Matka Najświętsza mówi: nie wyjeżdżaj, zostań jeszcze godzinę” – do odsłuchania tutaj

W południe Kapłan udał się z pielgrzymami w miejsce objawień Matki Bożej, gdzie modlił się wraz z wiernymi “Różańcem z Gietrzwałdu” z intencją o biskupów i kapłanów Tradycji Katolickiej dla Polski.

Po modlitwie różańcowej Ksiądz Michał Woźnicki SDB przeszedł wraz z pielgrzymami ze śpiewem do Źródełka, a następnie wspinając się błoniami Kapłan z wiernymi odśpiewali Matce Bożej pieśń “Po górach dolinach” – do odsłuchania tutaj

Na szczycie błoni Ks. Woźnicki wygłosił słowo na zakończenie 5 Pieszej Pielgrzymki z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o biskupów Tradycji Katolickiej dla Polski “Kryterium miłości i zgody z wolą Bożą wskazaniem nowego biskupa”- do odsłuchania tutaj

Ksiądz Michał Woźnicki, który postanowił pozostać o dzień dłużej w Gietrzwałdzie w niedzielę wieczorem przy kapliczce objawień modlił się z wiernymi Różańcem.
Po odśpiewaniu pieśni Bogarodzica i Apelu Jasnogórskiego Ksiądz Woźnicki wygłosił wieczorne słówko: – do odsłuchania tutaj

Późnym wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił “164” Katechezę na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Kolejna – 6 Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o biskupów Tradycji Katolickiej dla Polski odbędzie się, jak Pan Bóg da, w sobotę, 12 czerwca 2022r.
Aby wziąć w niej udział należy dokonać pisemnego zgłoszenia. Więcej informacji w zakładce: “Pielgrzymki”

“Zostałeś powołany, wezwany, zaproszony? Masz się udać w miejsce, gdzie objawiała się Matka Najświętsza”

13.05.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB, odśpiewał wraz z garstką wiernych Nabożeństwo Majowe na sprofanowanym przez pracownika salezjańskiego miejscu przed figurą Matki Bożej (zawieszona maska p-gaz na znaku zakazu używania telefonów, ustawione z boku przy figurze taczka z ziemią i zielskiem oraz stara cegła).
Po nabożeństwie Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił w Kaplicy-Celi Mszę Św. w rycie rzymskim.
Podczas ogłoszeń   Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się do wczorajszej sytuacji, po Mszy Św.: “Jakby doszukiwać się dobrych stron takiej sytuacji, takich sytuacji to jako owoc, są w stanie w nas pokazać na czym i jak, w jakiej mierze nam zależy.
Który wzgląd stawiamy wyżej: Boży, czy ludzki. Który komu podporządkowujemy. Ze względu na który podejmujemy, czy nie podejmujemy jakieś zamierzone, Panu Bogu było znane czyny, obietnice.

W kazaniu   w rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał kolejny fragment książki autorstwa ks. Jana de Marchi pt. “Fatima historia prawdziwa”.
Na zakończenie Ksiądz Woźnicki powiedział m.in.: “Czy w Lourdes , czy w Gietrzwałdzie, czy w Fatimie, w innym czasie, innym osobom, innym dzieciom ale ukazywała się ta sama Matka Boża. Przychodziła z nieba.
Jeżeli dzieci, dziś słyszymy o Fatimie, na drodze objawień, oczekiwania na kolejne doświadczały wielkich trudności, doświadczały wielkich cierpień to trudno by było przyjąć, że tym, którzy pragną się udawać w miejsca, gdzie zdarzyły się z łaski Bożej objawienia- mamy jutro pojechać do Gietrzwałdu- takie trudności nie będą towarzyszyć.
Będą towarzyszyć trudności, za którymi będą stały pokusy, czy to z naszej zranionej grzechem pierworodnym natury, czy to od innych ludzi, czy to wprost od diabła.
Tym zakusom przeszkadzającym sprzeciwić się można na jeden sposób: wypełnić to, do czego każdy z nas otrzymał powołanie Boże.
Zostałeś powołany, wezwany, zaproszony- masz się udać w miejsce, gdzie objawiała się Matka Najświętsza, nie jest to Fatima, nie jest to Lourdes, nie jest to zagranica, nie jest to aż tak daleko- Trzeba nam się udać. Trzeba się każdemu tam udać, jeśli nie chce się sprzeniewierzać Bożego planu wobec siebie. Amen”

Kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB z 13.05.2022 r. – do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił dla wiernych Katechezę”162″– “O rzeczach ostatecznych- o śmierci.”
Kapłan realizując wezwanie Salezjanina, Ks. Jacka Bałemby: “Pilnuj czytania. Jedna strona dziennie- codziennie” odczytywał kolejną cześć Katechizmu Katolickiego dla Ludu Bożego autorstwa Ks. prof. Franciszka Spirago z Biblioteki Salezjańskiej w Różanymstoku. Katecheza – do odsłuchania tutaj

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zrzut-ekranu-2022-01-08-114821-1024x151.jpg


Nowa grafika przed Kaplicą-Celą

12.05.2022 r. po Mszy Św. i katechezie wygłoszonej przez Księdza Michała Woźnickiego SDB oczom wiernych ukazała się grafika zawieszona na wewnętrznej stronie uchylnych drzwi prowadzących z korytarza przed Kaplicą-Celą na klatkę schodową.
Na grafice przedstawiony jest “Bobek”- postać z bajki o Muminkach.
Jest to z pewnością nawiązanie do nazwiska komornika, pana Pawła Bobka, do którego wg informacji podanej w Gazecie Wyborczej, “salezjanie zwrócili się o wykonanie wyroku” eksmisji Księdza Michała Woźnickiego SDB.
Napisy na kartce głoszą: ” Woźnica, idę po ciebie….. Twój koszmar – Bobek”

Kartka wywieszona w Domu Salezjańskim przy Kaplicy-Celi.
Salezjańscy “Traditionis Custodes”.

wg. informacji zawartych internecie: cechą charakterystyczną “Bobka” jest wydzielanie nieprzyjemnego zapachu, skąd wzięła się jego oryginalna nazwa. W komiksach Bobek został przedstawiony jako postać będąca w stanie zjeść prawie wszystko, łącznie z meblami u Muminków. (…)
Charakteryzowały go chciwość, samolubność, ciekawskość i złośliwość. Poprzez swoje cechy Bobek sprawiał tam wiele problemów innym mieszkańcom Doliny, dlatego nie był przez nikogo lubiany.”

Po raz kolejny Salezjanie- ukazują swój poziom intelektualny oraz to czym jest nowa posoborowa wiara.
ks.(?) dyrektor Arkadiusz Szymczak, ks.(?) Dawid Nowak i ks.(?) Jacek Bielski – duma grona pedagogicznego w salezjańskiej szkole na Ratajach – wychowawcy młodzieży…

Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się 13.05.2022 r. do tej powieszonej na drzwiach kartki na początku głoszonej katechezy- do odsłuchania tutaj.

Arcybiskup Viganò o rewolucji liturgicznej i reformach liturgii Wielkiego Tygodnia Piusa XII

12.05.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB, odśpiewał wraz z garstka wiernych Nabożeństwo Majowe na sprofanowanym przez pracownika salezjańskiego miejscu przed figurą Matki Bożej (zawieszona maska p-gaz na znaku zakazu używania telefonów, ustawione centralnie taczka z ziemią i zielskiem oraz stara cegła). Widać śpiew dla Matki Bożej musiał przeszkadzać salezjanom bo w trakcie nabożeństwa energicznie zamknięto najbliższe figurze okno w kuchni dla księży , a chwilę później w oknie obok ukazał się ks.(?) Dawid z szyderczym uśmiechem na twarzy.

Po nabożeństwie Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił w Kaplicy-Celi Mszę Św. w rycie rzymskim z intencją za śp. Księdza Klausa Wotsaka – kapłana, który nigdy nie odprawiał nowej mszy- w dniu jego pogrzebu.

Podczas kazania  Ksiądz Michał Woźnicki SDB m.in.:

– odniósł się do osoby zmarłego śp. Księdza Klausa Wotsaka, który za życia modlił się, odprawiał też Msze Św. za Księdza Michała Woźnickiego SDB

– odczytał wypowiedź Arcybiskup Viganò z 10 maja 2022r. “o rewolucji liturgicznej i reformach liturgii Wielkiego Tygodnia Piusa XII”- dodając swoje komentarze
Arcybiskup Viganò odpowiadając na zadane pytanie wskazywał m.in:
“uważam obrządek zreformowany za bardzo wybrakowany i z pewnością favens haeresim (zgoda na herezję), przyłączając się do potępienia kardynałów Ottavianiego i Bacciego, jak również arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, i jestem przekonany, że Novus Ordo powinno być po prostu zniesione i zakazane, a obrządek tradycyjny powinien zostać ogłoszony jedynym obowiązującym Obrządkiem Rzymskim.”
“Wiele wspólnot, które korzystają z Motu Proprio Summorum Pontificum, celebruje obrzędy Wielkiego Tygodnia według Mszału sprzed reformy Piusa XII. Sama Komisja Ecclesia Dei zatwierdziła tę dyspensę, biorąc pod uwagę racje podane przez tych, którzy prosili o jej uprawomocnienie. Dlatego nie widzę powodu, dla którego Bractwo, które stało na czele obrony Mszy tradycyjnej w znacznie trudniejszych czasach, nie może zrobić tego samego. Z pewnością, kiedy Kościół odnajdzie się na nowo, wszystko to będzie musiało zostać ponownie wciągnięte w ramy prawa; prawa, które – miejmy nadzieję – mądrze weźmie pod uwagę krytykę, jaka została podniesiona.”

– zapytywał w odniesieniu do odczytanej wypowiedzi Ks. Arcybiskupa Viganò, w kontekście zmarłego śp. Księdza Klausa Wotsaka– kapłana Kapłańskiego Bractwa Św. Piusa X:
” Czy miał kłopoty od Bractwa, ze względu na Wielki Tydzień (sprawowany wg liturgii sprzed reformy 1955r.), czy będzie miał albo ma kłopoty na Sądzie Ostatecznym?
A jak Ty chcesz w swoim życiu?”


– odczytał ze strony Actualia.blog  wpis Księdza Jacka Bałemby SDB “Nawet tam nie wchodźmy!”:
cytata za Actualia.blog: “Osłabienie rozumu i znieprawienie sumienia są powszechne! Jak można nie rozumieć tak oczywistych spraw?
Przynajmniej tyle powinniśmy już rozumieć, że nie są to prywatne i przesadne wskazówki i wydumki szeregowego księdza. Chodzi o reguły obiektywne i o uszanowanie największej świętości – Najświętszego Sakramentu. Wymóg wiary katolickiej!
Obiektywny fakt jest taki: o ile konsekracja ma miejsce, a Komunia udzielana jest na rękę, praktyka ta skutkuje utratą niezliczonej liczby konsekrowanych cząstek (partykuł), które spadają na podłogę i są deptane przez ludzi.
Trzeba czynić, co tylko możliwe, aby nie mieć udziału w straszliwym i powszechnym znieważaniu Najświętszego Sakramentu przez Komunię na rękę.
Trzeba czynić, co tylko możliwe, aby Najświętszy Sakrament w najwyższym stopniu uszanować i uczcić.
Konkretnie – wymóg wiary katolickiej:
– Związać się wyłączniedożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim.
– Podejmować ekspiację za wołający o pomstę do Nieba powszechny proceder profanowania, nieuszanowania i deptania konsekrowanych cząstek Najświętszego Sakramentu, związany z Komunią na rękę.
– Nie wchodzić w ogóle do tych kościołów i kaplic, w których udzielana jest Komunia bez pateny oraz na rękę, by nie narazić Najświętszego Sakramentu na podeptanie!”

– w aspekcie powyższego Ksiądz Woźnicki zapytywał : “kto stoi po stronie ważniejszej prawdy- katolickiej prawdy, czyli dotyczącej konsekracji? Ksiądz Trytek, czy Ksiądz Bałemba?
I odpowiedź mamy, że bardziej prawdy o obecności Pana Jezusa (w konsekrowanych cząstkach) w praktyce broni Ksiądz Jacek Bałemba niż Ksiądz Trytek, który swoich wiernych zabiera po Mszy na obchód kościołów w Krakowie nie dając im uspokojenia sumienia- bo nie może tego dać- jako gwarancja, że w tych kościołach nie przyjmuje się, nie udziela się Komunii Świętej do rąk i bez użycia pateny.”

– poinformował wiernych, że “żydowska gazeta dla Polaków informuje w sprawie Kapłana z Wronieckiej- ponoć pierwszy przypadek w Polsce- już widzą tu, że tu policja wejdzie, komornik… A ja dzisiaj tę Mszę odprawiam upraszając za duszę śp. Księdza Klausa żeby jako dusza czyśćcowa- nieba życzymy ale realnie przyjmuję- przychodził z pomocą tutaj: Księdzu, wiernym, nam- żebyśmy Pana Jezusa nie zawiedli, wykazali wierność, we wszystkim, do końca.”

– na koniec Kapłan mówił o “szukaniu swego” przez pana ministranta w aspekcie prośby o zmianę godziny sprawowania wieczornej Mszy Św. przed wyjazdem na pielgrzymkę do Gietrzwałdu.

Kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB z 12.05.2022 r. – do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił dla wiernych Katechezę”161″ – dalszą część “10 Artykułu wiary. O grzechów odpuszczeniu””,
Kapłan realizując wezwanie Salezjanina, Ks. Jacka Bałemby: “Pilnuj czytania. Jedna strona dziennie- codziennie” odczytywał kolejną cześć Katechizmu Katolickiego dla Ludu Bożego autorstwa Ks. prof. Franciszka Spirago z Biblioteki Salezjańskiej w Różanymstoku. Katecheza – do odsłuchania tutaj

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zrzut-ekranu-2022-01-08-114821-1024x151.jpg

Po zakończonych modlitwach- wieczorem taczka z ziemią i zielskiem została odstawiana na bok sprzed figury Matki Bożej.

Miesiąc po ataku ks.(?) Jacka Bielskiego SDB i pana Zbigniewa- pracownika salezjańskiego.

11.05.2022 r. po odśpiewaniu Nabożeństwa Majowego na sprofanowanym przez pracownika salezjańskiego miejscu przed figurą Matki Bożej (zawieszona maska p-gaz, rozrzucone zgnite banany), Ks. Michał Woźnicki SDB odprawił w Kaplicy-Celi Mszę Św. w rycie rzymskim miesiąc po zdarzeniach jakie miały miejsce za sprawą Pana Zbigniewa- pracownika salezjańskiego i ks.(?) Jacka Bielskiego, jako dziękczynienie, że ani Kapłan, ani nikt z wiernych, za sprawą Pana Zbigniewa i ks.(?) Jacka Bielskiego SDB nie doznał trwałych uszkodzeń na zdrowiu i ciele.

11.04.2022r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB
katowany pałką teleskopową przez ks.(?) Jacka Bielskiego SDB

Podczas ogłoszeń   Ksiądz Michał Woźnicki SDB m.in.:
– wskazywał, że nawet gdyby oni (agresorzy: pan Zbigniew- pracownik salezjański, ks.(?) Bielski ) tego nie chcieli, to diabeł by chciał tego aby broniąc się przed atakami tych, czy innych przysłanych napastników być kuszonym aby dla obrony siebie czy drugiej osoby zrobić im trwałą krzywdę. Żebyśmy nie wpadli w sidła, które diabeł przez tych ludzi zastawia.
– odczytał odrzucenie skargi na zachowanie policjantki, która bezpośrednio po zdarzeniu w nocy z 11/12 kwietnia 2022r. na Komisariacie Policji Poznań Stare Miasto nie chciała się przedstawić Księdzu Michałowi Woźnickiemu, który chciał złożyć zeznania w sprawie pobicia przez ks.(?) Jacka Bielskiego SDB.
Pani policjantka mimo wielokrotnych wezwań Kapłana i wiernych nie zwracała się do Księdza mówiąc “ksiądz” tylko “pan”.
W odrzuceniu skargi znajdują się nieprawdziwe stwierdzenia.
– odczytał wezwanie na Komisariat Policji Poznań Stare Miasto w celu złożenia zeznań w charakterze świadka w sprawie “publicznego znieważenia grupy ludności z powodu i przynależności narodowej, nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych”
– o sprawach organizacyjnych związanych z wyjazdem na 5 Pieszą Pielgrzymkę z Olsztyna do Gietrzwałdu, z intencją o uproszenie dla Polski biskupów wiernych Tradycji katolickiej.
(Więcej informacji o pielgrzymce w zakładce: “Pielgrzymki”)
– o sprawie rozpoczętej na błoniach w Gietrzwałdzie budowie i związanych z tą budową protestach oraz o ewentualnych (do sprawdzenia) skutkach budowy na ewentualne zakłócenie funkcjonowania “źródełka”.

Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 11.05.2022 r. – do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił dla wiernych Katechezę”160″ – “10 Artykuł wiary. O grzechów odpuszczeniu”.
Kapłan realizując wezwanie Salezjanina, Ks. Jacka Bałemby: “Pilnuj czytania. Jedna strona dziennie- codziennie” odczytywał kolejną cześć Katechizmu Katolickiego dla Ludu Bożego autorstwa Ks. prof. Franciszka Spirago z Biblioteki Salezjańskiej w Różanymstoku. Katecheza – do odsłuchania tutaj

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zrzut-ekranu-2022-01-08-114821-1024x151.jpg