Żywy Różaniec

Członkowie Żywego Różańca modlą się codziennie z intencją:
o Boże błogosławieństwo dla Księdza Michała Woźnickiego SDB oraz o potrzebne Kapłanowi łaski w zmaganiu o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do Salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu.

Pomysł powołania Żywego Różańca powstał z inicjatywy Wiernych z Wronieckiej na przełomie roku 2020 i 2021 – jako wsparcie modlitewne dla Kapłana.
Oficjalną datą rozpoczęcia modlitwy w ramach Żywego Różańca jest święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2021 r. kiedy to wierni rozpoczęli modlitwę w ramach dwóch pierwszych Róż Różańcowych – jednej męskiej i jednej niewiast.
Ogłoszenie Ks. Michała Woźnickiego SDB na ten temat do odsłuchania tutaj

Każdy członek Żywego Różańca odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca, rozważając wytyczoną przez zelatora na dany miesiąc tajemnicę Różańca.

Zmiany tajemnic różańcowych dla wszystkich członków Róż Różańcowych następują raz w miesiącu – w niedzielę po Pieszej Pielgrzymce “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” do Tulec.
Wypowiedź Ks. Michała Woźnickiego SDB o zmianie tajemnic do odsłuchania tutaj

Zmiana tajemnic następuje na zasadzie odmawiania w kolejnym miesiącu kolejnej tajemnicy (dziesiątki) Różańca. Przykładowo:
Ktoś kto do tej pory odmawiał 1 tajemnicę radosną od dziś odmawia 2 tajemnicę radosną.
Ktoś kto do tej pory odmawiał 3 tajemnicę radosną od dziś odmawia 4 tajemnicę radosną.
Ktoś kto do tej pory odmawiał 5 tajemnicę radosną od dziś odmawia 1 tajemnicę bolesną.
Ktoś kto do tej pory odmawiał 5 tajemnicę bolesną od dziś odmawia 1 tajemnicę chwalebną.

Kapłan, wraz z wiernymi modlą się w Kaplicy Celi za wszystkich, którzy modlą się w ramach Róż Różańcowych (męskich i niewiast)- do odsłuchania tutaj

Materiały informacyjne do pobrania (w dwóch częściach) zaczerpnięte z książeczki Ks. Fr. Nowakowskiego z 1930 r. pt. “Żywy Różaniec”

Od lutego 2021 r. powstają kolejne Róże Różańcowe.

Osoby chcące zasilić szeregi Żywego Różańca z wyżej wymienioną intencją proszone są o kontakt mailowy pod adresem: WobronieMszy@gmail.com