wszystkie

Niniejsza strona jest w trakcie budowy.
Planowane jest systematyczne uzupełnianie danych: kazań, ogłoszeń, modlitw i konferencji prowadzonych przez Księdza Michała Woźnickiego SDB, które obecnie są dostępne głównie na youtubowym kanale W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim

2018

KWIECIEŃ 2018

30.04.2018 – ks. Michała Woźnickiego sdb – Modlitwa Rożancowa w ostatni dzień kwietnia 
1. Różaniec św. jest odmawiany w Kaplicy – Celi ks. Michała Woźnickiego SDB w intencji:
 – dziękczynnej Matce Przenajświętszej, za sprawowanie Mszy Św. w Kaplicy – Celi, pomimo sprzeciwu i ponownego wyrzucenia Mszy Św. z kościoła Salezjańskiego NMP WW przy ul. Wronieckiej przez Salezjanów,
– dziękczynnej za łaski, które spłynęły na Kościół Św., na kapłana, na wiernych,
– upraszającej za współbraci, by sprawowali Mszę Św. wzorem patrona św. Jana Bosko,
– upraszającej stawiennictwa św. Katarzyny ze Sienny, świeckiej patronki kościoła NMP WW w Poznaniu, mężnej kobiety chrześcijanki, odbudowującej autorytet Kościoła, o cud przemiany serca dla pasterzy Kościoła w przywróceniu Mszy św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu.

29.04.2018 – ks. Michał Woźnicki sdb – czytanie i głoszenie Słowa Bożego, Ogłoszenia, Różaniec .
 – przypomnienie z dnia 15.12.2017 wypowiedzi ks. Michała Woźnickiego SDB z ambony online, że „nie bierze pieniędzy z tacy” w związku z insynuacją zwierzchnika na temat „zatrzymywania tacy” oraz wskazówka dla wiernych, by wszelkie pieniądze wraz z intencjami przekazywać bezpośrednio ks.dyr. Arkadiuszowi Szymczakowi,
– w związku ze zmianą statusu od 21.12.2017 roku ,uczyniono ks. Michałowi Woźnickiemu SDB ze strony współbraci aluzję, że jest nieprawny i nieprawnie zamieszkiwuje w Domu Zgromadzenia Salezjanów,
– komentarz ks. Michała Woźnickiego do sytuacji opisanej przez wiernych, jako uciążliwej przy przekazywaniu „tacy” ks.dyr. Arkadiuszowi Szymczakowi SDB,
– zapowiedź organizacyjna o sprawowaniu w maju Nabożeństwa Majowego na dziedzińcu pod figurą św. Jana Bosko,
– dopowiedzenia ks. Michała Wożnickiego SDB na temat swojego powołania i początków pobytu w Salezjańskim kościele NMP WW i w Domu Zgromadzenia Salezjanów w Poznaniu, przy ul. Wronieckiej 9,
– wspomnienie z historii o zburzeniu groty NMP WW na dziedzińcu publicznym klasztoru Salezjanów od strony ul. Wronieckiej, zakończeniu Nabożeństw Majowych ku czci NMP Wspomożycielki Wiernych i wprowadzeniu Nabożeństw Majowych ku czci Błogosławionej Poznańskiej Piątki,
– wspomnienie z historii o postawieniu figurki Matki Bożej na dziedzińcu wewnętrznym klasztoru od strony ul. Masztalarskiej,
– wspomnienie z historii o dzwonie dzwoniącym na nabożeństwa, – wspomnienie z historii o krzyżu zdjętym z dachu kościoła NMP WW na czas remontu,
 – odniesienie się do życia brata matki śp. Zygmunta Frydryszaka SDB, który do końca życia nie sprawował Mszy Św. Wszechczasów,
– o kapłanie do odzyskania, czyli odniesienie się do życia współbrata, który przeszedł efektywną terapię jąkania i wycofał się z walki o obronę Mszy Św. Wszechczasów „ ….Czy większym darem jest jąkając się i mówić prawdy Boże słowa, czy większym darem jest nie jąkając się i mówić ludzkie prawdy”.
2.Różaniec św. jest odmawiany w Kaplicy – Celi ks. Michała Woźnickiego SDB w intencji:
 – próśb o oddawanie czci, hołdu, chwały Bożej na sposób, jaki Kościół święty nakazał i związał to na Soborze Trydenckim z ekskomuniką w stosunku do kapłanów,
– dziękczynnej za odzyskanie na nowo i na powrót wiary ze Mszy Św. Wszechczasów.

27.04.2018 – ks. Michał Woźnicki sdb – czytanie i głoszenie Słowa Bożego, Różaniec
1.Różaniec św. jest odmawiany W Kaplicy – Celi ks. Michała Woźnickiego SDB, po III Niedzieli Wielkanocy w dzień święta św. Piotra Kanizjusza doktora Kościoła, który skutecznie przysłużył się dla ratowania Kościoła.
2. Ks. Michał Woźnicki prowadzi Modlitwę różańcową za wstawiennictwem św. Piotra Kanizjusza w intencji:
– próśb, by Kościół był broniony przez wierną, mężną postawę zwykłych katolików,
– dziękczynnej za uczestnictwo w darze Ofiary Męki i Śmierci Pana Jezusa,
3. Słówko Salezjańskie ks. Michała Woźnickiego SDB z polecenia ks. Jana Bosko.
– wspomnienie o wczorajszym wyjeździe do Częstochowy i pobycie na Jasnej Górze w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, wraz z komentarzem,
– przywołanie z pamięci czasu przebywania w Nowicjacie Towarzystwa Salezjańskiego w Kopcu i raz w miesiącu udawania się do Częstochowy na Jasną Górę,
– przedstawienie treści sms-u skierowanego przez ks. Michała Woźnickiego SDB do bliskich wiernych w drodze do Częstochowy.

26 04 2018 – modlitwa Różańcowa, ks. Michał Woźnicki SDB 
1.Różaniec św. jest odmawiany W Kaplicy – Celi ks. Michała Woźnickiego SDB, w dzień Pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, Ofiary Eucharystii, Sakramentu Kapłaństwa  w intencji:
 – dziękczynnej za uczestnictwo w darze Ofiary Męki i Śmierci Pana Jezusa,
– by Msza Św. katolicka powróciła do swego Kościoła, by w każdym kościele, był katolicki kapłan rzymski gotowy sprawować Mszę św. Wszechczasów,
– o biskupa związanego ze Mszą św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, który weźmie w obronę Mszę św, kościoły, kapłanów by nie groziła za to banicja od hierarchów,
– by przy Salezjańskim kościele NMP WW w Poznaniu zrealizowało się seminarium tradycji dla kapłanów,
– by to miejsce klasztorne, (z którego 1/3 należy do Urzędu Miasta) wraz z kościołem NMP WW nie stało się miejscem hotelowym, własnością organizacji wiarołomnego narodu – żydów,
– prośby i podziękowanie za rodziców i ich odpowiedzialność, oraz troskę za fizyczne i duchowe życie dzieci,
– wezwania o beatyfikację i kanonizację dla bp. Marcela Lefebvre.

25.04.2018 – czytanie i głoszenie Słowa Bożego, modlitwa Różańcowa – ks. Michał Woźnicki SDB 1.Różaniec św. jest odmawiany W Kaplicy – Celi ks. Michała Woźnickiego SDB w święto św. Marka ewangelisty, w intencji:
– za Kościół i jego sytuację od 50 lat mając na uwadze słowa dzisiejszej ewangelii. Apostoł w tym kościele, nie może przyjść do tego Kościoła ze Mszą Św. Katolicką, bo może być wygnany przez suspensę, interdykt, ekskomunikę,
 – za apostołów prawowitych następców, biskupów, by nie bali się sprawować Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim
– o przywrócenie sprawowania Mszy Św. Wszechczasów z wygnania w katolickim kościele, w Salezjańskim kościele NMP WW w Poznaniu, w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, sprawowaniu jej przez wszystkich kapłanów Salezjanów, by była sprawowana w każdym katolickim kościele, przez każdego katolickiego rzymskiego księdza.

24.04.2018 – Ks. Michał Woźnicki. Wprowadzenie do Mszy św..Modlitwa Różańcowa i salezjańskie Słówko 
1.Różaniec św. jest odmawiany W Kaplicy – Celi ks. Michała Woźnickiego SDB w święto czczenia Matki Bożej Wspomożycielki Chrześcijan, w intencji:
– nawrócenia grzeszników, a przede wszystkim współbraci Salezjanów,
– wytrwania w świętej katolickiej wierze i o powrót do świętej katolickiej wiary modernistów i tych, którzy odeszli,
 – wsparcia w godzinie zamętu Kościoła, w godzinie ciemności w naszych rodzinach.
2. Słówko Salezjańskie ks. Michała Woźnickiego SDB w miesięczne wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
– wyjaśnienie, odnośnie braku przeciwskazań ze strony ks.ins. Jarosława Pizoń SDB do głoszenia Słówka Salezjańskiego,
 – wspomnienie z wczorajszego i wcześniejszego pobytu na modlitwie w Gnieźnie na Wzgórzu Lecha w katedrze p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha,
 – wzmianka o powierzeniu modlitewnym św. Wojciechowi życia zakonnego, święceń kapłańskich i obecnego czasu zamachu na zakonność ks. Michała Woźnickiego SDB,
 – ciekawostka ze spotkania w kawiarence i rozmowy o wierze przeprowadzonej z kelnerką żydówką w Gnieźnie na Wzgórzu Lecha,
 – o pomieszaniu pojęć, zmiany słów, znaczeń i zerwanie tradycji w Kościele świętym katolickim z przykładami.

23 04 2018 -Ks. Michał Woźnicki sdb. Czytanie i głoszenie Słowa Bożego, Różaniec.
1.Różaniec św. jest odmawiany W Kaplicy – Celi ks. Michała Woźnickiego SDB w święto św. Wojciecha, w intencji:
– próśb u patrona naszej ojczyzny, św. Wojciecha w sprawowaniu Mszy Św., którą on sprawował,
– za kapłanów katolickich, biskupów, by powrócili do sprawowania Mszy św. katolickiej w Rycie Rzymskim.

22.04.2018 – ks. Michał Woźnicki SDB, modlitwa Różańcowa Wiernych 
1.Różaniec św. jest odmawiany W Kaplicy – Celi ks. Michała Woźnickiego SDB w intencji:
 – dziękczynnej za nadzieję powstania naszych zmarłych ciał i wskrzeszenie do życia wiecznego, że Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest nadzieją naszego Zmartwychwstania,
– dziękczynnej za odpoznaną na nowo i poznaną katolicką tradycję przekazywaną w Tradycyjnym Rycie Rzymskim,
 – przepraszającej za grzechy z przeszłości,
 – zniszczenia katolickiej wiary przez hierarchów Kościoła,
 – za grzechy małej wiary, ignorancji religijnej, naszego kultu człowieka w miejsce kultu Boga,
 – dziękczynnej za uczestnictwo w każdej codziennej i niedzielnej Mszy św. z łaski Bożej od sierpnia 2017 roku.

15.04.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB. Cz. II. Zmagania ks. Michała Woźnickiego SDB z trudnościami przywrócenia Mszy Św. Wszechczasów. 
1. Ks. Michał Woźnicki SDB przypomina spotkanie z ks. ins. Jarosławem Pizoń SDB w dniu 20.02. 2018 roku we Wrocławiu, na którym trwająca 6 godzin rozmowa nie przyniosła efektów porozumienia. 
2. Ks. Michał Woźnicki SDB informuje o otrzymaniu dwóch listów od ks. ins. Jarosława Pizoń SDB i odczytuje wiernym według kolejności: – pismo (9 stron) wysłane do ks. ins. Jarosława Pizoń SDB z prośbą ponownego zwrócenia uwagi na sprawowanie Mszy Św. Wszechczasów w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 w kościele NMP WW lub w Celi-Kapłana wraz z uzasadnieniem,  – pismo od ks. ins. Jarosława Pizoń SDB zawierające uznanie przesłanych argumenty, jako za niewystarczające, jednocześnie potwierdzające zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec ks. Michała Woźnickiego SDB w przypadku nie wykonania poleceń w duchu posłuszeństwa, 
3. Modlitwa dziękczynna Panu Bogu za sprawę walki w zmaganiu przywrócenia Mszy Św. Wszechczasów.


15.04.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB. Cz. I . Zmagania ks. Michała Woźnickiego SDB z trudnościami przywrócenia Mszy Św. Wszechczasów.
1. W II Niedzielę po Wielkanocy ks. Michał Woźnicki SDB odczytuje ewangelię zapisaną u św. Jana w rozdz. 10. 
2. Ks. Michał Woźnicki SDB informuje, że dzisiejsze ogłoszenia wygłosi po zakończeniu Mszy Św. i dotyczyć one będą, zmagań z ks. ins. Jarosławem Pizoń o przywrócenie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim.


14.04.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Ołtarz , na którym składana jest Ofiara Mszy Św.
1. Ks. Michała Wożnicki SDB przypomina i zaprasza wiernych do Kaplicy- Celi, do udziału we Mszy Św. i do wspólnych modlitw, przywróconych do kościoła NMP WW: – praktyka codziennego odmawiania Różańca św. – śpiewania Godzinek. 
2. Wspomnienie z czasów duszpasterstwa studenckiego pobytu na obozie integracyjnym studenckim w Dunajcu i słowa skierowanego do młodych ludzi o realnym znaczeniu całowania przez celebransa ołtarza, na którym sprawowana jest ofiara. – wyjaśnienie jak wyglądać powinien ołtarz, jako wyraz kultu. Ołtarz zawiera płytę ołtarzową (mensę), grób (sepulcrum), w którym zamurowane są relikwie świętych męczenników, krzyż (crucifixum), tabernaculum i świece (candelae). 
3. Z Martyrologium Rzymskiego o świętych męczennikach, św. Walerianie i św. Maksymie i o św. Justynie, który napisał dzieło „Dialog z Żydem Tryfonem”. 
4. Ks. Michał Woźnicki SDB przywołuje pamięcią historię powstania świątyni kościoła NMP WW, jej wystrój i przeznaczenie.

13.04.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Jezus jest prawdą najwyższą 
1. W święto św. Hermenegilda, który nie sprzeniewierzył się Bogu i został ścięty w Wielki Piątek 13.04.586 Roku – ks. Michał Woźnicki przypomina historię życia świętego i nawiązuje w ogłoszeniach do sentencji, „czym jest prawda i czym jest prawda dla katolika” na przypadkach  – świadectw osób, które wybrały Mszę Św. Trydencką, – zakazu sprawowania Mszy Św. Trydenckiej przez ks. Michała Woźnickiego SDB w kościele NMP WW i wyrzucenie Mszy Św. z kościoła NMP WW przed bramę, – wytrwałości w wierze katolickiej wiernej p. Elżbiecie, która nabożnie klęcząc na chodniku, uczestniczyła we Mszy Św. przed bramą kościoła NMP WW. 
2. Porównanie czasów dzisiejszych w kościele i stanu Kościoła zarażonym herezjami do czasów życia św. Hermenegilda w kościele zarażonym herezjami arianizmu. 
3. Przypomnienie wczesnych poglądów kardynała, późniejszego papieża Benedykta XVI o bezprecedensowym działaniu w historii Kościoła w sposób, że dekretem administracyjnym zostaje zlikwidowana Msza św. 2000 lat.


10.04.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Wiara św. Tomasza 
1. O wierze św. Tomasza, którego wiara jest tak samo zbudowana jak wszystkich pozostałych uczniów Jezusa. 
2. O wyborze 12 apostołów, aby przez nich zaprosić wszystkich ludzi, by stali się dziećmi Bożymi Ludem Bożym. 
3. Zadatek ku tej wierze otrzymujemy przy chrzcie świętym, jako dar łaski. Dzięki św. Tomaszowi usłyszeliśmy, że błogosławieni są Ci, którzy nie widzieli a uwierzyli.


09.04.2018 – ks. Michał Woźnicki SDB – Ogłoszenia z święta Zwiastowania Pańskiego.
1. Dzisiejsza intencja ogłoszeń jest skierowana do serc niewiast -, dlaczego starsze panie nie angażują się we Mszę Św. Tradycyjną? – jak wyglądał i jak się uwiarygodnił anioł? 
2. Wspomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB z pobytu w Izraelu w Nazarecie w domku zwiastowania Maryi. 
3. Przyrównanie dzisiejszych odczuć wiernych w kościołach, oderwanych od historycznego wzorca, do odczuć wiernych w dawnych świątyniach, gdzie jest chłód, mrok, przebywanie bez lęku z poczuciem świętej bojaźni Bożej i gdzie jest sakralizacja przestrzeni. 
4. Wzmianka z pobytu na misji w Nairobi – o wyglądzie i sposobie zachowania sióstr ze Wspólnoty sióstr,- o przyczynach takiego postępowania i zwodzenia, ze strony zezwolenia i zachowania księży.


8 kwietnia 2018 – Święto Miłosierdzia Bożego w Baranowie 
1.Udział wiernych z Kaplicy-Celi ks. Michała Woźnickiego SDB w nabożeństwie w Baranowie. 
2. Litania do Miłosierdziu Bożego z Dzienniczka św. s. Faustyny. 
3. Odśpiewanie suplikacji, pieśni błagalnej „Święty Boże, Święty Mocny”. 
4. Odmówienie Aktu oddania się Bożemu Miłosierdziu. 
5. Odśpiewanie piosenki eucharystycznej „Witam Cię, witam..” 
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
7. Zakończenie – odśpiewanie pieśni religijnej do Najświętszego Serca Bożego.


8.04.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB- Koronka Miłosierdzia Bożego. 
1. Ks. Michał Woźnicki SDB w Białą Niedzielę Wielkanocną dzieli się z wiernymi swą wdzięcznością i radością z tytułu sprawowania Mszy Św., chociaż nie w kościele to w Kaplicy -Celi.
2. Przypomnienie z historii kościoła- ile trzeba czasu dla wyjaśnienia niektórych spraw np. czasu zdejmowania i zakładania obrazów Miłosiernego Pana Jezusa. 
3. Wspomnienie z czasów seminaryjnych z lat 1992 i 1993 w Nowicjacie w Krakowie i wyjazdu do Łagiewnik.  – o Niedzieli Miłosierdzia Bożego, odmawianiu koronki, co nie jest zgodne z nauką katolicką. 
4. Wspomnienie z dzienniczka s. Faustyny o Miłosierdziu Bożym, które dopełnia sprawiedliwość i wypełnia sprawiedliwość Bożą – nigdy nie możemy oderwać miłosierdzia Bożego od sprawiedliwości i zerwać ze sprawiedliwością, bo to już nie jest miłosierdzie Boże, – w kościele znane były już wcześniej słowa koronki, które odmawiane były w czasie Mszy Św., w czasie konsekracji, podniesienia, przeistoczenia, w momencie patrzenia na Jezusa – taka była praktyka kościoła. -, kiedy s. Faustyna otrzymuje słowa koronki od Pana Jezusa, to słowa te są związane z Mszą Św. i z momentem konsekracji a nie, jako oddzielne nabożeństwo, które jest poza Mszą Św. i z Mszą Św. niezwiązane. 
5. Wspomnienie ubiegłorocznego kazania dyr. Piotra Wąż (z I Niedzieli Wielkanocnej), który teologię kończył w Niemczech, o tym, że w Niemczech już od 50 lat nie ma konfesjonałów, ludzie i księża się nie spowiadają – to jak można mówić o dojściu i czerpaniu z miłosierdzia Bożego. 
6. O wymyślaniu fałszywego miłosierdzia Bożego z przykładem – Żydów przekupujących żołnierzy, – o masońskiej pysze, – o śpiewie, kiedy zapomina się o Bogu, kiedy na pierwszym miejscu jest człowiek a nie Bóg.


06.04.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB z Piątku Wielkanocnego- Msza Św. Wszechczasów jest cezurą. 
1. Wielki Piątek- Msza Św. ks. Michał Woźnicki SDB sprawuje w intencji przywrócenia Mszy Św. Tradycyjnej do kościoła NMP WW z także w intencji kapłanów kościoła katolickiego, by na powrót zaczęli sprawować Mszę Św. Wszechczasów, by wierni mogli mieć dostęp do Mszy Wszechczasów w każdym katolickim kościele. 
2. Doświadczenie i przeżycia ks. Michała Woźnickiego SDB z pobytu na misji w Sudanie, w Chartumie: – o rozmowie z pobożną siostrą zakonną, Polką na temat prześladowania miejscowych ludzi  – o osobie wiernej katolickiej Sudance, jej sytuacji i postawie by nie zginąć w obliczu zagrożenia.
3. Sprawy organizacyjne dotyczące Mszy Św. w Kaplicy- Celi. Ks. Michał Woźnicki SDB mieszka nieprawnie w celi od 21.12.2017 łamiąc formalne reguły zakonne, które czynią go nieposłusznym i są ludzie, którzy się tym gorszą. 
4. Uwaga- Zmartwychwstanie Jezusa stanowi fakt przełomowy w historii (cezura wiarygodności religii). Można by powiedzieć, że bez Zmartwychwstania wszystkie religie zostają na jednym poziomie a faktem sprawdzającym byłaby śmierć założyciela religii. 
5. Uwaga – ze względu na Bullę, którą św. Pius V ustanowił Mszę Św. Wszechczasów, to Msza Św. Wszechczasów jest cezurą, bo nigdy nie została zabroniona, ale została wyeliminowana. 
6. Wspomnienie na słowa abp. Marcelego Lefebvre, o dziwnym sposobie obchodzenia się ze Mszą Św. Wszechczasów, tak, aby jej nie prześladować i tak, aby jej nie wspierać, żeby się nie rozwijała, a wystarczy, że jest nowa Msza.


3.04.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – O godnej postawie katolika.
1. Rozważanie ks. Michała Woźnickiego na temat Zmartwychwstania Jezusa, którego nie da się zatrzymać (w kontekście spotkania z Marią Magdaleną). 
2. Kościół ma Jezusa Chrystusa dla siebie i nie dla siebie – to w kościele może się dokonać przez kapłana ważna konsekracja.
3. Na przykładzie rozmowy przeprowadzonej z osobą świecką, ks. Michał Woźnicki SDB porusza temat nadziei i godnej postawy przyznawania się do Jezusa w Najświętszej Eucharystii.


2.04.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB
1. Ks. Michała Woźnickiego SDB przedstawia aktualną sytuację egzystencji w kaplicy- celi. 
2. O tym, czego spodziewamy się w życiu by nie przeżyć dramatu uczniów z Emaus. By nie rzec; „ a myśmy się spodziewali” – muszą w nas żyć trzy rzeczy:
– obiecane mamy, że Bóg czeka na nas w niebie,
– ceną życia w niebie jest krzyż,
– spodziewać musimy się daru walki. 
3. Życzenia ks. Michała Woźnickiego SDB skierowane do wiernych: niech każdego z Was, Pan obdarza odwagą – zwiąż się ze Mszą Św. Wszechczasów z kapłanem odwróconym twarzą do Boga.


1.04.2018. Ogłoszenia z Mszy św Rezurekcyjnej w Niedzielę Zmartwychwstania AD 2018. 
1. Wspomnienie z przed 3 lat podczas pobytu w Sudanie – o biskupie, który zwykł mówić do ludzi zaczynając od słowa ALLELUJA i powtarzał to tak długo aż sudanki dochodziły do ekstazy i dopiero wtedy przystępował do dalszej części wezwania, czyli po osiągnięciu porozumienia na poziomie emocji.
2. Wzmianka z salezjańskiego nowicjatu – o deklaracji budowania głębokiej relacji z Jezusem Chrystusem. 
3. Przypomnienie o porannej tradycyjnej niedzielnej rezurekcji wraz z procesją, która w kościele NMP WW miała miejsce, gdy dyrektorem był ks. Piotr Wąż SDB. Według słów Papieża Jana Pawla II – przeniesienie rezurekcji na Wielką Sobotę spowoduje rugowanie tradycyjnej polskiej pobożności.


01.04.2018 Niedziela Zmartwychwstania AD 2018, spod drzwi Kościoła przy Wronieckiej 9, w Poznaniu
1. Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi rano o 6 godzinie pod drzwiami kościoła NMP WW zaświadcza, że przynależy do Mszy Św Tradycyjnej, którą kościół wciąż ma, mimo że Papież Benedykt XVI określił ją, jako Nadzwyczajna Forma Rytu. 
2.Dla każdego katolika ta msza była i jest tą, którą kościół zawsze miał przez wieki i na której wyrosła cała plejada wszystkich świętych kościoła a między innymi św. Jan Bosko, św. Franciszek Salezy, bł. Poznańska Piątka Oratorian. 
3. Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi na kolanach rozważa jedną Tajemnicę Różańca – Tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego w intencji upraszającej przez wstawiennictwo Najświętszej Matki Bożej o przywrócenie do tego kościoła Mszy Św. sprawowanej w Tradycyjnym Rycie i przez tradycyjnego katolickiego kapłana oraz o rehabilitację abp Marcele Lefebvre – jako największy dar kościoła katolickiego.

MARZEC 2018


30.03.2018 – Wielki Piątek AD 2018. Gorzkie żale i Różaniec 

1. Wielki Piątek – wspomnienie o wyrzuceniu Mszy Św. z kościoła kapłana i wiernych – ks. Michał Woźnicki SDB wskazany jest, jako odpowiedzialny za ten stan rzeczy i za słowa wypowiadane od grudnia 2017 roku – ks. Michał Woźnicki SDB czuje się odpowiedzialnym za słowa wypowiedziane w grudniu 15 i 17 grudnia w kościele, które przyczyniły się do podjęcia decyzji przez ks.ins. Jarosława Pizoń SDB o wydaleniu z kościoła. 
2. O decyzji ks. ins. Jarosława Pizoń SDB, która mimo deklarowanej otwartości, trwa do dzisiaj w sprawie wydalenia ks. Michała Woźnickiego SDB z kościoła NMP WW i z Poznania. 
3. Pobudka Gorzkich żali i wzbudzenie intencji o poruszenie serc kapłanów dyr. Arkadiusza Szymczaka SDB, inspektora Jarosława Pizoń SDB, radcy Tadeusza Rozmusa SDB, od których zależy decyzja powrotu Mszy Św. Trydenckiej do kościoła NMP WW. 
4. Rozważanie tajemnic Różańca Św. z adoracją Krzyża Św. i ofiarowanie różańca, jako dziękczynienie za świętą wiarę katolicką, w której wierni zostali na nowo ugruntowani, jako cel za spłacenie rachunków za Żydów. 
5.Podziękowanie Bogu za arc. Marcelego Lefebvre, za kapłanów Bractwa św. Piusa X za wszystkich, którzy dochowali wierności Mszy Św. Wszechczasów nie bacząc na przeciwności i prześladowania i uproszenie za ich wstawiennictwem powrotu Mszy Św. Wszechczasów do kościoła NMP WW.

29.03.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Wielki Czwartek – Triduum Paschalne. 
1. Ks. Michał Woźnicki SDB, drugi rok z rzędu w Kaplicy-Celi rozpoczyna Triduum celebracją Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej.  
2.Wspomnienie o Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej w 2017 roku – sprawowanej w kościele przez współbraci Salezjanów – o swoim osobistym udziale spędzonym w konfesjonale spowiadając, – w samotności ks. Michał Woźnicki SDB odprawił Mszę Św. Wieczerzy Pańskiej w Kaplicy- Celi.
3. Z 1 listu św. Pawła do Koryntian – o Eucharystii – napomnienie” istotne jest to, co sprawujemy i jak sprawujemy ” -przywołanie do przeczytania Bulli Quo Primum Tempore papieża św.Piusa V z 1570 roku. 
4. Wspomnienie sprzed 10 lat z misji w Sudanie Płd. – odmowa odprawienia Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej na boisku szkolnym szkoły Salezjanów z tytułu wyznaczenia dziewczyn ze szkoły do obrzędu.  – złamana została zasada, w myśl, której obrzęd symbolizuje gest umycia nóg 12 mężczyznom, jakiego dokonał Chrystus w wieczerniku podczas ostatniej Wieczerzy. 
5. Przypomnienie o wydarzeniu przywrócenia i zniknięcia Mszy Św. Trydenckiej z kościoła NMP WW mimo obecności wiernych w Kaplicy – Celi, dających świadectwo pokornej modlitwy do Boga.
6. Z tytułu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa-ks. Michał Woźnicki SDB przyjął życzenia kapłańskie od swojej mamy i od wiernych.

25.03.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB. 
1. Niedziela Męki Pańskiej, Niedziela Palmowa – rozpamiętywanie Męki Pańskiej naszej wiary, zbawienia i jej tajemnic: Mękę Śmierć i Zmartwychwstanie, – uobecnienie Męki w liturgii świętej jest czasem wezwania do modlitwy liturgicznej. 
2. Wspomnienie o Mszy Św. Trydenckiej sprawowanej w kościele NMP WW a obecnie codziennie w Kaplicy- Celi oraz o trudnościach organizacyjnych i niemożności sprawowania Mszy Św. w Triduum Paschalnym. 
3. Za radą innych kapłanów, ks. Michał Woźnicki SDB nie będzie sprawować Mszy Św. Trydenckiej w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, ale zapowiada swój udział i zaprasza do modlitw w intencji powrotu Mszy św. Trydenckiej do Kościoła NMP WW przy ul Wronieckiej. Modlitwy w tej intencji są konieczne każdego dnia. 
4. O udziale wiernych w kościele NMP WW w Procesji Rezurekcyjnej i Adoracji Najświętszego Sakramentu, by adorować i upraszać o łaskę przywrócenia Mszy Św. Tradycyjnej i utrzymania kapłana do jej sprawowania.

23.03.2018 Droga Krzyżowa w piątek po V niedzieli Wielkiego Postu 
1. Modlitwa Drogi Krzyżowej wraz z rozważaniami ks. Michała Woźnickiego SDB.


23.03.2018 – Ogłoszenia ks. Michała SDB, w piątek po V niedzieli Wielkiego Postu.
1. Droga Krzyżowa do obejrzenia tutaj
2. Wspomnienie o rozmowach odbytych w Kaplicy – Celi z ks. ins. Jarosławiem Pizoń SDB, – o tym jak sobie wyobraża ks. Michał Woźnicki SDB swoje przyszłe życie  – odpowiedź ze strony ks. Michała Woźnickiego SDB brzmiała, że owszem był modernistą, ale teraz chciałby mówić o Mszy Św. Wszechczasów.  – na tę wypowiedź, było stwierdzenie ks. insp. Jarosława Pizoń SDB – wszystko, ale nie to.  
3. O książce arc. Marcelego Lefebrve ze zbioru ” Listu do zagubionych katolików” i odniesienie do dwóch przypadków  – kiedy i które ogłoszenia przyczyniły się do tego, że od 20.12.2017 Została wyrzucona z kościoła NMP WW Msza Św. Tradycyjna  – o szoku poznawczym własnej matki przy czytaniu tej książki.  
4. Przestroga – wierni, którzy rzeczywiście szukają Boga przez wiarę, to w większości przypadków zwróciliby się do Mszy Św Wszechczasów. 


20.03.2018 – Ogłoszenia ks. Michała SDB, wtorek, po V Niedzieli Wielkiego 
1. W przededniu rozpoczęcia wiosny – przybliżenie wydarzeń i podzielenie się uwagami – doświadczenie z przeprowadzonej rozmowy z konduktorem w pociągu, dla którego ksiądz w pociągu jest panem, a wiary nie należy mieszać z powinnościami służbowymi = protestantyzacja wiary.  – przyjazd ks. gen Salezjanów do Poznania w czerwcu 2017 roku z pozdrowieniem w trakcie sprawowania Mszy Novus Ordo: buongiorno i oklaskami wiernych w kościele na Winogradach.
2. Nawiązanie do rozmowy prof. Edwarda Stańka z arc. Markiem Jędraszewskim – czy można ukarać profesora? 5. Przestroga przed familiarnym traktowaniem Kaplicy- Celi. 
3. O gotowości ks. Michała Woźnickiego SDB i możliwości udzielania spowiedzi św. w Kaplicy-Celi.


19.03.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB w święto św. Józefa Oblubieńca Dziewicy Maryi 
1. O powrocie Mszy Św Trydenckiej do kościoła NMP WW 
2. Wspomnienia o początkach nowicjatu ks. Michała Woźnickiego SDB i inicjacji życia religijnego salezjanina – o ks. mgr Ryszardzie Kempiak SDB mistrzu nowicjatu i jego słówko o św. Józefie. 
3. Status katolika przywiązanego do kościoła i Mszy Św Wszechczasów jest – katolik wygnany. 
4. Fragment z artykułu kard Josepha Ratzingera i rozważanie – o scenie opisującej ikonę narodzenia Pana Jezusa, – o dramatycznej funkcji Św. Józefa i naszym dramacie, – o diable pod postacią pasterza, który zwraca do Św. Józefa słowami liturgii: „podobnie jak ten kij nie może rodzić liści, taki jak Ty starzec nie może płodzić a Dziewica nie może rodzić”.
5. Prośmy Boga o światło Ducha Św. dla naszych serc. 
6. O Odpoznaniu liturgii czasów wobec pokusy diabła, prymatu doczesności nad wiecznością 
7. O wyprodukowaniu Novus Ordo Missae. Należy wierzyć, że Msza Św. Tradycyjna wróci do kościoła Salezjanów NMP WW.

18.03.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Jezus jest autorytetem Kościoła 
1. O sporze między Panem Jezusem a Żydami :- dzisiaj Pan Jezus broniłby Żydów, bo oni widzieli Jezusa nie umarłego,- dzisiaj Jezus nie broniłby osób kościoła, które głoszą mękę i śmierć Zmartchwywstałego Pana, a żyją jakby Jezus nie był naszym Panem, jakby Bóg nie był Bogiem i jakby bożki fałszywych religii nieobjawionych miały stać na równi z Bogiem Objawionym. 
2. Kaplica-Cela ks. Michała Woźnickiego SDB otrzymała Krzyż. 
3.Wspomnienie o kazaniu prof. dr hab Edwarda Stańka, który wskazuje na to, że dla Kościoła jedynym autorytetem jest Jezus i który życzy Ojcu Św. Franciszkowi śmierci. 
4. Refleksje ks. Michała Woźnickiego SDB w dwóch kwestiach: przyjmowanie komunii św. przez cudzołożników i sprowadzanie na własną ojczyznę zagrożenia.


16.03.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB- Lobbing demokracji w Kościele
1. Ponowne wspomnienie o wysłaniu pisma do ks. Ins. Jarosława Pizoń SDB ( 7 stron) i wstrzymanie się od podania treści do publicznej informacji.
2. Stan kościoła w bieżących sprawach- zachęta do przeglądania strony w internecie PcH24.pl – o wywiadzie z arc. Henrykiem Hoser na temat zajęcia stanowiska wobec Amoris Letitiado obejrzenia tutaj  – wywiadów sprzed miesiąca z bp. Athanasiusem Schneider o rozeznaniu i towarzyszeniu Amoris Letitia, a które miało po raz pierwszy miejsce w raju. 
3. Lobbing, jako narzędzie demokracji działające w kościele.
4. Informacja z miejsca pierwszej pracy duszpasterskiej ks. Michała Woźnickiego SDB – spostrzeżenie, że u Salezjanów w salce kawiarence gdzie odbywają się spotkania ekumeniczne nie ma krzyża.


13.03.2018 Ks. Michał Woźnicki SDB: “Na soborze watykańskim II zerwano z Tradycją katolicką”do obejrzenia tutaj
1. Nagranie z kanału Telewizji Powiśle i kanału Polskie Sprawy w dniu 13.03.2018- Wywiad z red. Rafałem Mossakowskim. 
2. Rozmowa red. Rafała Mossakowskiego z ks. Michałem Woźnickim w Kaplicy -Celi. – przypomnienie działalności red. Rafała Mossakowskiego w obronie tradycji katolickiej i spotkania z wiernymi tradycji. – wspomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB o tym, kiedy i dlaczego zaczął uczyć się Mszy Św. Trydenckiej, – wzmianka o bolączkach widocznych i odczuwanych podczas Novus Ordo Missae. 
3. O detronizacji Pana Jezusa Chrystusa – z książki arc. Marcelego Lefebrve obrońcy wiary katolickiej.
4. O skarbie Mszy Św. św. Piusa V beatyfikowanej i kanonizowanej na zawsze, którą zastępuje się czymś sztucznym, innym rytem. O Mszy Św – świętej i o Mszy Novus- bałwochwalczej.
5. Oskarżenie wobec tych księży, którzy sprawowali Najświętszą Mszę w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, że nie mieli jej w sercu a woleli podobać się ludziom, niż Bogu i to ich oskarża. Sobór II był potrzebny by przeforsować nową teologię, która uskuteczniła się w sferze emocji. Żyjemy w świecie uderzeni przez grzech obarczeni skutkami grzechu niemoralności. 
6. Czy autorytet ma służyć prawdzie czy prawda ma służyć autorytetowi?. o próbach posłuszeństwa Kościołowi Świętemu w zakonach. 
7.Ustosunkowanie się księdza Michała Woźnickiego SDB do wypowiedzi papieża Franciszka – przykłady.
8. Informacja- Msza Św odprawiana jest w intencji pani Bożeny żony pana prof. Stanisława Mikołajczaka z Poznania.


13.03.2018 – Krótko – informacyjnie 
1. Wspomnienie o liście – odpowiedzi do ks. insp. Jarosława Pizoń SDB.


11.03.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB- Strój wiernego
1. O charakterze Niedzieli Radości w Adwencie 2017 i w Wielkim Poście 2018 roku.  
2. Źródłem Objawienia jest Pismo Św. i tradycja, a Msza Św w tradycyjnym Rycie Rzymskim jest owocem tradycji, a nie produktem. 
3. Radość kapłana i wiernych z uczestnictwa we Mszy Św Wszechczasów. Pouczenie – wskazanie, że stając na przeciw Boga należy również się przygotować od strony zewnętrznej i zadbać o czystość serca. 
4. O prześladowaniu wiernych z tytułu chęci uczestnictwa we Mszy Św. Tradycyjnej. Mszę Św. sprawuje kapłan, a nie my wierni ją sprawujemy. 
5. O godnym stroju przy przyjmowaniu księdza w domu.


9.03.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego – Kolejne upomnienie dla ks. Michała Woźnickiego SDB 
1. Na podstawie Bożego Słowa z 4 rozdz. Św Jana – refleksja dotycząca dzisiejszej sytuacji w kościele posoborowym – zgodnie z adhortacją Amoris Laetitia w przypadku osób, które żyją w nielegalnych związkach nie mogą przychodząc do kościoła być zranione w swoich uczuciach.  – Samarytanka przyjęła Słowo od Jezusa, ale dzisiejsi wierni nie wiedzą, czy Msza Św. jest ofiarą za grzechy. 
2. Ks. Michał Woźnicki SDB informuje o dwóch listach od ks. ins. Jarosławia Pizoń SDB – w związku z niedostosowaniem się ks. Michała Woźnickiego SDB do formalnych upomnień udziela się kolejnego formalnego upomnienia kanonicznego i zakazu głoszenia Słowo Bożego.
 3. Przypomnienie historii związanej z rozpoczęciem sprawowania Mszy św. Tradycyjnej przez ks. Michała Woźnickiego SDB w kościele NMP WW, wizyty na Mszach Św. Trydenckich w kościele na Wzgórzu Przemysła i w kościele na Wildzie.
4. Cena za drogę wierności to walka duchowa – prośba o rehabilitację arc. Marcelego Lefebrve.

8.03.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Czy biskup Rzymu jest papieżem? 
1. Odczytanie listu z Inspektoratu w sprawie braku posłuszeństwa ks. Michała Woźnickiego SDB – udzielenie przez ks. ins. Jarosława Pizoń SDB kolejnego upomnienia kanonicznego wraz z wezwaniem do pracy w Ośrodku w Marianówce w ciągu 7 dni.  
2. Ks. ins. Jarosław Pizoń SDB informuje, że nie wywiązanie się z polecenia, spowoduje rozpoczęcie procedury wydalenia ks. Michała Woźnickiego SDB ze Zgromadzenia oraz informuje o przysługującej ks. Michałowi Woźnickiemu możliwości prawa odwołania się od decyzji z podaniem argumentów obrony.  
3. Drugi list- pismo od ks. ins. Jarosława Pizonia- kolejne upomnienie kanoniczne i groźba dalszych konsekwencji kanonicznych. Wezwanie do respektowania zakazu publicznego wypowiadania się wobec innych osób oskarżeń krytyki.
4. Rozważanie ks. Michała Woźnickiego SDB na temat: a/poznania Mszy Św. Wszechczasów i konieczności przejścia drogi, która do niej prowadzi b/poznanie dokumentów Kościoła, Bullę Papieża św. Piusa V. c/powstrzymywanie krytyki przeciwko Biskupowi Rzymu d/ troska o zbawieniu duszy i o wartości Mszy Św.

6.03.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Odmowa 
1.Podziękowanie wiernym za współpracę w odpisaniu listu do ks. Ins. Jarosława Pizonia i odczytanie treści przygotowanego listu przed jego wysłaniem. W liście wskazanie ks. Michała Woźnickiego SDB na powagę sprawy i na brak środków na swoją obronę przed wszczęciem procedury wydalenia ze Zgromadzenia Salezjanów. Sytuacje sprawcze: 
a./decyzja usunięcia z domu Salezjanów w Poznaniu i skierowania w trybie natychmiastowym do Ośrodka w Marianówce  
b/. cel – natychmiastowe wydalenie z Poznania przed Wigilią Bożego Narodzenia – termin dotkliwy i urągający Salezjaninowi z Domu Zgromadzenia  
c/. usunięcie z nakazem natychmiastowym przejścia do Ośrodka Marianówki bez wskazania następcy składającego ofiarę Mszy Św. Trydenckiej w kościele NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 i brak zatroszczenia się o wiernych katolików cały czas uczęszczających na Mszę Św. Trydencką do Kaplicy-Celi ks. Michała Woźnickiego SDB braku troski o dobro kościoła przy ul. Wronieckiej w Poznaniu 
d/. brak ze strony ks.ins. Jarosława Pizoń SDB zainteresowania rozpoznania motywów, jakimi kieruje się ks. Michał Woźnicki SDB w obronie tradycji katolickiej, jego pozostawienia w Domu Zgromadzenia oraz nie zrozumienie decyzji usunięcia z Domu Zgromadzenia, a także zabranie możliwości zapewnienia opieki samotnej matce. 
e/. wręczenie przez dyr. Jarosława Pizoń SDB wraz ze świadkami współbraćmi pism wydalających ks. Michała Woźnickiego SDB
f/. wtargnięcie do celi ks. Michała Woźnickiego SDB w porze nocnego spoczynku mimo zamkniętych drzwi w czasie modlitwy Różańcowej 
g/.przypomnienie ostatnich wizytacji ks. ins. Jarosławia Pizonia, w których nie było słów o wydaleniu ks. Michała Woźnickiego SDB. 
h/. ks. Michał Woźnicki SDB, nie zgadza się ze słowami ks.ins. Jarosławia Pizonia uzasadniającymi decyzję wydalenia z Poznania.
i/. ks. Michał Woźnicki SDB nie zgadza się z przypisaniem mu nieposłuszeństwa


4.03.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Stała intencja 
1. Najważniejsza intencja ks. Michała Woźnickiego SDB – powrót Mszy Św. do kościoła NMP WW w Poznaniu, poznanie przyczyn odmowy jej sprawowania w kościele a sprawowanie wyłącznie w kaplicy-celi księdza. 
2. Sprawa kapłanów Salezjanów posłanych do młodzieży – by poznali Mszę Św. katolicką swego założyciela św. Jana Bosko. 
3. Opowieść ks. Michała Woźnickiego SDB – gdzie jestem dzisiaj i dlaczego tu jestem, przyczynianie się dla dobra kościoła Św.

2.03.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Słowo Boże modernizmu 
1. Nawiązanie do rozmowy z ks.ins. Jarosławem Pizoniem, o tym, co powinien zrobić gospodarz, gdy zło uczyniono synowi. 
2. O Słowie Bożym w modernizmie. W wypowiedziach arc. Jana Pawła Lengi ze stycznia 2018 roku jest otwarte wskazanie na herezje, jakie głosi Papież Franciszek Bergoglio. 
3.Analogia odniesiona do Ewangelii Pisma Świętego księgi Genesis, księgi Wyjścia i wskazanie na Słowo Boże: czy jest tam napisane to, co najważniejsze, czy zmilczane, czy dane nam jest całe Słowo czy jest to wielkie milczenie.  
4. Wspomnienie o książeczce Jana Bosko, jako opowieściach sennych, o cnotach Jana Bosko, jako opowieściach dydaktycznych dla chłopców wychowanków.


1.03.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB- Hierarchia przykazania miłości Boga i bliźniego. 
1. Refleksje i wnioski po rozmowie z Księdzem Inspektorem Pizoniem z dnia 20.02.2018. 
2. Wspomnienie historii Salezjanów w Marszałkach i o otworzeniu kaplicy przez ks. Dariusza Szyszka SDB pustelnika z Pustelni Salezjańskiej “Ognisko Miłosierdzia” w Marszałkach. 
3. Wspomnienie spotkania ze starszym Kapłanem i przypomnienie o zwyczajach i obyczajach po zastąpieniu Mszy św. Tradycyjnej, Mszą św. Papieża Pawła VI:, dlaczego tak postąpiono – odpowiedź:, bo chcieliśmy być bliżej ludzi. 
4. O przykazaniu Bożym miłości Boga i bliźniego i o zmianie kolejności w hierarchii tego przykazania czyni przykazanie nie Bożym a diabelskim. Oparcie kapłana nie na autorytecie Boga tylko na człowieku, widoczne jest w odniesieniu do zmian kierunku sprawowania Mszy św. 
5. W sierpniu 2016 roku kard. Sarah na konferencji “Sacra Liturgia” nawoływał do reformy liturgicznej oraz podał argumenty jej zastosowania, nigdy nie otrzymał odpowiedzi – głuchy odzew.

LUTY 2018

27.02.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB -Głupota i fałsz w ustach kapłana modernisty 
1. O stroju duchownym kapłanów modernistów i podobieństwach do strojów faryzeuszy.
2. Prośba skierowana do wiernych o okazanie pomocy w napisaniu pisma w sprawie obrony księdza Michała Woźnickiego SDB przed usunięciem ze Zgromadzenia i przypomnienie o odsłuchaniu słów ogłoszeń księdza w dniach 15.12.2018 i 17.12.2018 z ambony w kościele NMP WW.

25.02.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB- Temat Trójcy Przenajświętszej 
1. Napomknienie z czasu pobytu w Sudanie na temat kim jest muzułmanin, a kim jest chrześcijanin
2. Na temat postu uproszczenia naszego myślenia i trudnego wezwania do odwyknięcia od czegoś.
3. Post – wspomnienie zachowań ludzi w Sudanie.
4. Rewolucja w Kościele.
5. Przypomnienie o przełożonym i o spotkaniu z księdzem Inspektorem Jarosławem Pizoniem.

23.02.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB. – Wspomnienie z pobytu w Chocianowie
1. Relacja ks. Michała Woźnickiego ze spotkania z wiernymi ze Wspólnoty domowego Kościoła Ruchu Światło w Chocianowie z dnia 22.02.2018 roku.
2. Wspomnienie o rozprawie, jaka miała miejsce pod Poznaniem i zeznaniach księdza Michała Woźnickiego SDB, jako świadka.

22.02.2018 ks. Michał Woźnicki SDB – Chocianów – “Niech przemówi druga strona”
1. Spotkanie z wiernuymi i Słowo ks. Michała Woźnickiego SDB w CHOK-u (w Chocianowskim Ośrodku Kultury).

20.02.2018 Wrocław – rozmowa Ks. Michała Woźnickiego SDB z Ks. Inspektorem Jarosławem Pizoniem SDB 
1. Z prywatnego telefonu zarejestrowana jest przez ks. Michała Woźnickiego SDB rozmowa, która odbyła się w dniu 20.02.2018 z ks.ins. Jarosławem Pizoniem SDB w Inspektorii Wrocławskiej.

20.02.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Pragnienie Boga 
1. Przypomnienie o ważności kwartalnych suchych dni postu w Tradycji Kościoła.
2. Czas Wielkiego postu – lekcja pragnienia Boga.
3. O spotkaniu i rozmowie z Ks. Ins. Jarosławem Pizoń SDB we Wrocławiu oraz o konieczności nagrania wizyty.

18.02.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Przemilczenia i odrzucenia Tradycji katolickiej 
1. O tym, jak ks. Michał Woźnicki SDB sprawuje Mszą Św. w kaplicy-celi od 18.12.2017 oficjalnie, po decyzji decydenta Domu Zgromadzenia Salezjanów: „ idź se sprawuj w swojej celi”. 
2. Wspomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB dotyczące dziwnych ludzi, przychodzących na Mszę Św. Trydencką, w dziwnych płaszczach, którzy nie zasługują na Słowo Boże i komunię. 
3. Za sprawą sprawowanej Mszy Św. w kościele NMP WW przy ołtarzu Serca Pana Jezusa wróciły do kościoła praktyki: różaniec, śpiewane godzinki, śpiewane mają być Gorzkie Żale.
4. Nawiązanie do listu ks. ins. Jarosława Pizoń SDB z dnia 02 02.2018 ze wskazaniem- dwóch możliwych form obrony oraz odwołaniem się do ks. Generała,- oraz osobistym wstawiennictwem w Inspektoracie we Wrocławiu we wtorek 20 lutego 2018 roku.
5. Podzielenie się prywatnymi uwagami ks. Michała Woźnickiego SDB z wiernymi temat swojej obrony w Inspektoracie.
6. Na przykładzie sportowca ks. Michał Woźnicki SDB wskazuje na urabianie mentalności ludzi w kreowaniu nowego świata, nowej religii – rada dać sportowcom Mszę Św. Tradycyjną sprawowaną po łacinie. 
7. Z listu ks. ins. Jarosława Pizoń SDB – wspomnienia ks. Michała Woźnickiego SDB o pobycie w Więciórce u Salwatorianów.- przypomnienie doświadczenia z pierwszego braterskiego spotkania z 01.09.2016 Roku w Poznaniu z ks. ins. Jarosławem Pizoń SDB o złożonym zażaleniu z tytułu  nie używania welonu dla Pana Jezusa, o używanie niewłaściwego wina i o rozdawaniu komunii wiernym pod dwoma postaciami w kościele.
8. Wspomnienie spotkania z artystą Salwatorianinem, architektem, który przedstawił swoją opinię o architekturze kościołów posoborowych, że są to silosy i hangary, hełmy nie wzniesione ku Bogu.


16.02.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB Kryteria kanonizacji 
1.Wspomnienie rocznicy śmierci ojca ks. Michała Woźnickiego SDB.
2. Podzielenie się minionymi wydarzeniami, odnośnie zachowania osób w pełnym przedziale pociągu.
3. Sytuacja z pociągu to jest przykład walki kapłana o miejsce w przestrzeni publicznej.
4. Nawiązanie do reportażu z katolickiego tygodnika “Niedziela” – o Helence wolontariuszce, która ginąc poszła do nieba bez braku pewności i poręczenia, że jest w niebie bez uczynienia cudów.
5. Nowa kategoria kryterium do kanonizacji: poświęcenie się dla ludzkości. Uwaga: to jest kierunek na bazie nowej teologii wiary, liturgii religii, która potrzebuje swoich świętych z każdej religii – encyklika Ut Unum Sint Jana Pawła II o ekumenizmie świętych

14.02.2018 Ogłoszenia- Cele postu 
1. Wielki Post to post uroczysty publiczny i oficjalny całego Kościoła – z prefacji wielkopostnej, wiosna w liturgii, słowa hymnu stanowią hasło życia Kościoła. 
2. Okres postu jest przygotowaniem na najwyższą uroczystość roku kościelnego i zapoczątkowaniem naszego udziału w misterium wielkanocnym. 
3. Święta Czterdziestnica (Qadragesima) to oficjalna nazwa postu: Mojżesz przebywał 40 dni na rozmowie z Bogiem, Eliasz odbywał 40 dniową pielgrzymkę do góry Hore, 40 lat trwała wędrówka Izraelitów do Ziemi obiecanej Syn Boży poprzedził swoja działalność 40 dniowym pobytem na pustyni Kościół poświęca 40 dni na odnowienie życia duchowego swoich dzieci. 
4. Wielki Post jest okresem przeznaczonym na modlitwę post i jałmużnę w wyniku, których nabywamy pokorę, uznajemy zależność od Boga naszą słabość i grzeszność. Zamiast 40 dni postu należy brać udział w nabożeństwach Męki Pańskiej, Rekolekcjach Gorzkich, Żalach, Drodze Krzyżowej. 
5. Główne wyrzeczenia, które nakazuje kościół w okresie postu to post i powstrzymywanie się od zabaw. 
6. Znak posypania głów popiołem świadczy o uznaniu skruchy i wyzbyciu się grzechów. 
7. Cel postu- obowiązkiem każdego katolika jest zobaczenie i rozpoznanie grzechu oraz znienawidzenie i jego odrzucenie.
8. Hasła na Wielki Post to jałmużna, post, abstynencja, umartwienie.


13.02.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Modernistyczna przysięga 
1. Przypomnienie o piśmie otrzymanym od ks.ins. Jarosława Pizoń SDB w sprawie opuszczenia Domu Zakonnego i odczytanie przez ks. Michała Woźnickiego SDB pisma odwoławczego od decyzji ks. ins Jarosława Pizoń SDB ze wskazaniem i wyjaśnieniem swej obrony, jako rzeczywistej woli obowiązku kapłana.
2. Trud wiernych czyniących rachunek z własnym życiem, o zniszczeniu katolickiej wiary, której nośnikiem jest Novus Ordo Missae.
3. Przypomnienie o opracowanej dla biskupów i przełożonych zakonnych modernistycznego tekstu przysięgi – przyrzeczenia z zapisem, w której kapłan nie jest obowiązany nieomylnością i jego nauczanie nie jest obwarowane nieomylnością.
4. O modernizmie, czyli błędzie heretycznym wraz z przykładami: skierowaniem ks. Michała Woźnickiego SDB do prac duszpasterskich (zadań) w Chocianowie, w Środzie Śląskiej, w Marszałkach, w kościele NMP WW Poznaniu a obecnie do Ośrodka Salezjańskiego w Marianówce, bez wskazania pracy duszpasterskiej.
5.Brak wskazania rodzaju pracy jest patentem sprawowania władzy inspektora objawiającej się nie przydzielaniem kompetencji ks. Michałowi Woźnickiemu.

11.02.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – istota organizowania życia liturgicznego . 
1. Niedziela Pięćdziesiątnicy – wspomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB o sprawowaniu Mszy Św. – w kaplicy- celi od 18.12.2016 roku, – następnie od 05.08.2017 roku, sprawowanie Mszy Św. w kościele NMP WW przy ołtarzu Serca Pana Jezusa  -od 21.12.2017 roku Msza Św. sprawowana jest przez dwa dni na chodniku przed bramą kościoła, przez dwa tygodnie w przedsionku holu domu Zgromadzeniu Salezjanów, – od dwu- trzech tygodni powrót Mszy Św. do Kaplicy- Celi ks. Michała Woźnickiego SDB. Cela posiada zrobiony przez ks. Michała Woźnickiego SDB ołtarz, odnalezione relikwie dwóch męczenników braci Wiktoryna i Maksyma oraz Mszał Św., który przeleżał około 50 lat w piwnicach kościoła w Marszałkach. 
2. Od 02.02.2018 ciąży na księdzu Michale Woźnickim upomnienie kanoniczne nakładające obowiązek udania się do Domu Zakonnego Salezjanów we Wrocławiu z przeznaczeniem do pracy i zamieszkaniem w Ośrodku Salezjańskim w Marianówce- nie zastosowanie się będzie skutkowało uruchomieniem procedury wydalenia ks. Michała Woźnickiego SDB ze Zgromadzenia Salezjanów. 
3. Prośba skierowana do wiernych o modlitwę o moc Bożą. 
4. Zarys biografii ks. Michała Woźnickiego SDB, przejście i przynależność do Zgromadzenia Salezjanów i rozpoczęcie sprawowania Mszy Św. Wszechczasów tak jak sprawował ją Założyciel Ks. Jan Bosko. Ks. Michał Woźnicki SDB nie musi się bronić nie ma powodu i nie ma się, przed kim bronić, bo broni go Bóg. 
5.Obecność wiernych na Mszy Św. Wszechczasów jest modlitwą o poruszenie mocy Boga. 6.Odczytanie i komentarz własny ks. Michała Woźnickiego SDB do słów z listu ks.ins. Jarosławia Pizonia SDB.

09.02.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Intencja zamawiania Mszy Św. o spełnianie woli Bożej
1. Ks. Michał Woźnicki SDB przedstawia historię związaną z Mszami Św gregoriańskimi zamawianymi za zmarłych. Zamawianie przez wiernego 30 Mszy Św za żyjącego by spełniał wolę Bożą. 
2. Świadomość wiernego o potrzebie przekazywania wiary młodemu człowiekowi. Dlaczego młodzi ludzie na starcie życia łamią wszystkie przykazania czyniąc jak Luter. 
3. O tym, że młodzi ludzie dają sobie prawo do życia w grzechu nie trzeba być prof. Romano Amerio by patrzeć realnie, dlaczego młodemu pokoleniu wiara się nie przekazuje albo przekazuje się inna wiara.
4. Jaka powinna być Msza dla wiernego chcącego rozliczyć się ze swoim życiem? Wniosek, że należy sporządzić na piśmie ostatnią wolę. 
5. Początki duszpasterstwa starszych ludzi, młodych duchem myślących o swojej wieczności – wspomnienie o kapłanie, który w testamencie zażyczył sobie Mszę Św. w Tradycyjnym rycie i niestety nie uszanowano jego woli. 
6. Omówienie pisma listu posłuszeństwa od ks. ins. Jarosława Pizonia z konsekwencjami nie wypełnienia polecenia – przejście do Marianówki. 
7. Przemyślenia ks. Michała Woźnickiego SDB odnośnie obrony własnej w sprawie otrzymanego listu od ks. insp. Jarosława Pizonia.


6.02.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB1.- Wspomnienie z gościnnej rozmowy 
1. Nabożność kojarzona ze sprawowaniem Mszy Św. w kościele. 
2. Katechizm Piusa X – odpowiedź na pytanie, „co ma zrobić katolik, któremu protestanci ofiarowaliby Pismo Św w wydaniu protestanckim” i dlaczego odmówić – jest to zakazane przez Kościół. 
3. Wspomnienie z Chocianowa o Wspólnocie domowego Kościoła i zorganizowaniu Rekolekcji prowadzonych przez siostrę Sacre Coeur. O spotkaniu siostry z ojcem Henrym Caffarel, wspomnienie o założycielu Ruchu Światło – Życie ks. Franciszka Blachnickiego. 
4. Z konferencji – wskazanie na poetę J.M. Rymkiewicza i o ludziach pokolenia z rocznika 1935, które zostało przez wszystkich okłamane i wprowadzone pod fałszywy modernistyczny Kościół pod auspicjami, że jest to ten sam Kościół. Przyczyny powstania tej sytuacji to trwający od 100 lat proces cudzoziemczenia katolickich kapłanów.
5. Wspomnienie Biskupa św. Tytusa współpracownika Św Pawła.


4.02.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego – Krytyka doczesnego świata 
1. Niedziela Sześdziesiątnicy, zwrócenie uwagi na odpoznanie tradycji w przygotowaniu liturgii i przygotowaniu wiernych do postu Środy popielcowej: niedziela Staro zapustna ( Siedemdziesiątnicy) niedziela Mięso zapustna (Sześdziesiątnicy) i niedziela Zapustna ( pięćdziesiątnicy).
2. Niedziela Sześdziesiątnicy, jest to czas, w którym kościół czyta Księgę Rodzaju ( księga Genesis) – najistotniejsze prawdy o Bogu i antropologii człowieka.
3. Nawiązanie do zwrócenia uwagi na tradycję i przyrównanie do kościoła znanego wcześniejszym pokoleniom. Świadectwa kapłanów – sobór był rewolucją i nie potępił komunizmu. 
4. O rachunku sumienia na okres Wielkiego postu podany w książeczce sprzed 150 lat. 
5. O aktualnym statusie Mszy Św Tradycyjnej i o braku modlitwy wspólnotowej w klasztorze Salezjanów i walce ks. Michała Woźnickiego SDB o prymat Boga.

STYCZEŃ 2018

31.01.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego – Dzień Ojca założyciela ks. Jana Bosko 
1. Dzień ojca i założyciela Zgromadzenia Księży Salezjanów – ks. Jana Bosko. 
2. Myśli ks. Michała Woźnickiego SDB związane z nauką Jana Bosko o sprawowaniu Mszy św. – w sposób, jako najważniejszej Mszy św. -, jako jednej i jedynej. 
3. Wspomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB – o tym, jak od grudnia 2017 roku odprawia Mszę św. tradycyjną w swym pokoju – celi,  -o złożeniu ślubu wieczystego w sprawowaniu Mszy św. Trydenckiej i powiadomienie o tym ks. ins. Jarosława Pizoń SDB, – radość z uczestnictwa na Mszy św. Trydenckiej pierwszych wiernych. 
4. O prześladowaniu Mszy św. Wszechczasów od 1969 roku i o szczęśliwości kapłana Michała Woźnickiego SDB w sprawowaniu Mszy św. Wszechczasów wraz z ojcem założycielem św. Janem Bosko i Poznańską błogosławioną Piątką Męczenników.


28.01.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego – Nazwy Niedziel przed Wielkim Postem 
1. Czytanie – przygotowanie do katolickiej Tradycji wiary liturgii i zwyczaju z Mszału Rzymskiego – Przed poście, czyli okres Siemdemdziesiątnicy to jest trzy niedziele przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. 
2. Wspomnienie o przygotowaniu wiernych – do Siedemdziesiątnicy (niedziela Staro zapustna), – Sześdziesiątnicy (niedziela Mięso zapustna), – Pięćdziesiątnicy ( niedziela Zapustna) oraz stopniowe odzwyczajanie się od pewnych pokarmów, a także o panujących zwyczajach w tym okresie w Kościele. 
3. Wspomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB z okresu swoich studiów o próbie zrozumienia zanikania Mszy św. w tradycji Kościoła.


27.01.2018 – “Czym jest kłamstwo” – ogłoszenia ks. Michała Woźnicki
1. Wspomnienie ks. Michała Woźnickiego z wizyty księdza kolędującego dom rodzinny mamy w Ostrowie WLKP – prośba mamy o pochówek i odprawienie Mszy św. Trydenckiej przez syna Michała – decyzja należy do Biskupa. 
2. Z katechizmu św. Piusa X – o VIII przykazaniu, czym jest kłamstwo? – Grzech polegający na stwierdzeniu prawdy albo fałszu za pomocą słów lub uczynków bez przekonania wraz z przykładami.

25.01.2019-Ks.Michał Woźnicki SDB. Kazanie w Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
1. Rozważanie ks. Michała Woźnickiego na temat prześladowania uczniów Pana Jezusa na podstawie spotkania Pana z Szawłem i słów „Jestem tym, którego Ty prześladujesz”. 
2. Wspomnienie z rozmowy z ks. Josephem Pfeiffer FSSPX – o spotkaniu po Soborze Watykańskim II z dyrektorami seminariów, – wskazanie na trzy kryteria charakteryzujące przyszłych kapłanów.


23.01.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – O powrót kapłanów do Mszy Św. swoich święceń 
1. Propozycja nabycia pozycji księgarskich „Katechizm św. Piusa X – Vademecum katolika” oraz “Katechizm – Pietro kard.Gasparri” 
2. Wniosek ks. Michała Woźnickiego SDB po wizytacji ks.ins. Jarosława Pizoń na temat sukcesu duszpasterskiego i wychowania do wiary.
3. Komentarz ks. Michała Woźnickiego w sprawie zamknięcia na trwałe drzwi kościoła NMP WW na temat- wniosek po wizytacji ks. Ins Jarosława Pizoń, gdy na trwałe zostaje zamknięty kościół NMP WW, a na drzwiach kościoła powieszona jest kartka, że Mszy Trydenckiej w kościele już nie ma.
4. Przyjęcie nowej strategii działania ze strony władz Salezjanów wobec ks. Michała Woźnickiego SDB – o sposobie usunięcia i likwidacji Mszy św. Trydenckiej. 
5. O wyznaniu proboszcza z kościoła katolickiego (św. Rocha) w Turynie, który po homilii przy posoborowym stole oświadcza wiernym, że nie będzie z wiernymi odmawiać modlitwy “Credo-Wierzę w Boga”, ponieważ sam osobiście w prawdy tej modlitwy nie wierzy.
6. Wykazanie konsekwencji ze świadectwa proboszcza i braku reakcji ze strony władz kościelnych. 
7. O potrzebie działania wspólnoty wiernych z Kaplicy – Celi ks. Michała Woźnickiego SDB.


21.01.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB- Słowo kapłana chroniące przed grzechem 
1. Ks. Michał Woźnicki SDB przedstawia epizod z życia swojej Babci Stanisławy, jako przykład, że w życiu żadnej pracy nie należy się wstydzić, a wstydzić należy się za niewłaściwe działania niemające wartości. 
2. Pouczenie ks. Michała Woźnickiego na temat rozumienia szacunku wobec siebie i najbliższego oraz zwrócenie uwagi na sposób, w jakim należy zaprosić księdza na spotkanie wigilijne i śpiewanie kolęd. 
3. Przypomnienie ks. Michała Woźnickiego, że Kapłan może chłostać słowem, ponieważ w tradycji, to kapłan składa za wiernego najświętszą ofiarę za przebłaganie grzechów wiernego. 
4. Wspomnienie z misji – o rekolekcjach dla kleryków z komentarzem ich zachowania. 
5. O atrakcyjności zła w człowieku.


19.01.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB- Apel o podjęcie stałej intencji modlitwy dla Mszy Św. Wszechczasów. 
1. Informacja ks. Michała Woźnickiego SDB o wszczętym postępowaniu z art 190 KK par, 1 jako odpowiedź policji na zażalenie ks. Michała Woźnickiego SDB z tytułu nękania przez Zgromadzenie Salezjańskie. 
2. O świętych męczennikach Kościoła III wieku, ich wspomnienie i przyrównanie ich prześladowań do dzisiejszego uciskania katolików. 
3. O odpowiedzialności wiernych za sytuację w Kościele, w centrum Kościoła modernistycznego. 
4. O ucisku trwania stronie Kościoła prześladowanego przez oficjalną strukturę Kościoła. 
5. Wezwanie do podjęcia stałej intencji modlitwy o przywrócenie starej Mszy Św. do kościoła i wskazanie na trzy pomysły modlitewne. 
6. Wspomnienie ks. Michała Woźnickiego o Wigilii spędzonej w Zgromadzeniu Salezjanów. 
7. O znajomości ” Bulli Quo prímum témpore św. Piusa V ” wśród księży Zgromadzenia Salezjańskiego.


17.01.2018 – Ogłoszenia księdza Michała Woźnickiego SDB – Wzruszenia po stracie matki 
1. O stanach określających prawdę o człowieku o stanie płaczu i radości. 
2. Charakterystyka miłowania wykazana poprzez troskę kobiety matki i charakterystyka miłowania matki przez mężczyznę. 
3. Wskazanie różnicy między matką, z której słów i przykładu się żyje, a mamką, która daje mleko – intencja skierowana do synów zmarłej pani Ewy.


16.01.2018 – Ogłoszenia księdza Michała Woźnickiego SDB – Rola i troska o Mszę św. Wszechczasów 
1.Wspomnienie o prześladowaniu Mszy św. Trydenckiej w Poznaniu i o przyczynach konieczności uczestniczenia we Mszy św. Trydenckiej w Kaplicy – Celi ks. Michała Woźnickiego SDB.
2. Refleksja – epizod z życia księdza Michała Woźnickiego SDB z podróży do Wrocławia i o rozmowie z pracownikiem kolei o Kopcu miejscu nowicjatu Salezjanów, o stanie kościoła, w którym Salezjanie promują modernizm. A także stwierdzenie pracownika pociągu: „ że kościół wiedział, dlaczego starą Mszę św. odrzucił i zaniechał”. 
3. Jakie jest miejsce i rola Mszy Św. Wszechczasów w kościele, przedstawione na podstawie dokumentu Benedykta XVI motu proprio Summorum Pontificum dotyczącym tradycyjnej Mszy Św.
4. Komentarz ks. Michała Woźnickiego do obchodów 75 rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionej Piątki Poznańskiej i braku słów o zabiciu chłopców przez Niemców w wypowiedzi generała SDB. 

14.01.2018 Ogłoszenia. Ksiądz Michał Woźnicki SDB- Zachęta do dzielenia się osobistymi historiami o Mszy Św. Wszechczasów. 
1.Ks. Michał Woźnicki SDB nawiązuje do dzisiejszej ewangelii św. Jana rozdz. 2, o pierwszym znaku w Kanie Galilejskiej 
2. Zachęta ks. Michała Woźnickiego SDB, do co niedzielnego wysłuchania homilii Słowa Bożego z powodu zakazu ks. Michałowi Woźnickiemu publicznego prawa do głoszenia Słowa Bożego. 
3. Ks. Michał Woźnicki SDB odczytuje przypomnienie ks.ins. Jarosława Pizoń SDB o udaniu się do Marianówki i ostateczną wersję listu do ks. Inspektora Jarosława Pizoń SDB z 08.01.2018.
4. O zamykaniu drzwi Salezjańskiego Kościoła NMP WW w ciągu dnia. 

13.01.2018 – Ogłoszenia księdza Michała Woźnickiego SDB– Ważność modlitw wspólnotowych 
1. Informacja o braku modlitw wspólnotowych w klasztorze Salezjanów w Domu Zgromadzenia Salezjanów przy kościele NMP WW i o modlitwie wiernych, którą objęty jest cały dom Salezjanów.
2. Informacja o braku rekolekcji z powodu odmowy ks. Dyr. Arkadiusza Szymczaka SDB.
3. Wspomnienie o ruchu społecznym założonym przez Grzegorza Brauna dowódcy klucza „Pobudki” i o szukaniu Bożej pomocy w zbawieniu własnej duszy. 
4. O słowach skierowanych do wiernego p. Miłosza o nie stawianiu się w swych wypowiedziach nad kapłanem.

12.01.2018 – Ogłoszenia, ksiądz Michał Woźnicki SDB – Udział katolika w zmaganiu w obronie świętej wiary jako uczestnika a nie widza. 
1. Ks. Michał Woźnicki wskazuje na znaczenie ogłoszeń głoszonych w stanie Kościoła oficjalnej herezji papieża Franciszka. 
2. O liście posłuszeństwa od ks. ins. Jarosława Pizoń z poleceniem udania się w ciągu 7 dni do Marianówki. 
3. Omówienie miejsca Salezjanów w Marianówce i braku możliwości sprawowania tam Mszy Św. Trydenckiej dla ludzi oraz odmowa posłuszeństwa.

11.01.2018 – Ogłoszenia księdza Michała Woźnickiego SDB – Pismo ks. ins. Jarosława Pizoń SDB 
1. Wspomnienie rozmowy z 16.12.2017 ze spotkania z ks. Insp. Jarosławem Pizoń SDB i omówienie zarzutów ks. Ins. Jarosława Pizoń wobec ks. Michała Woźnickiego SDB.

10.01.2018 – Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Odmowa wyjazdu do Marianówki
1. Ks. Michał Woźnicki SDB odczytuje wiernym czystopis odpowiedzi skierowanej do ks. ins. Jarosława Pizoń SDB na pismo z dnia 05.01.2018 roku.

09.01.2018 Ogłoszenia. List Ks. M. Woźnickiego do Ks. Inspektora Jarosława Pizonia. 
1. Spostrzeżenia ks. Michała Woźnickiego SDB na temat; – prywatnych objawień wiernych, – prześladowania Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, kapłana i wiernych, 
2. Informacja o Liście posłuszeństwa obowiązującym ks. Michała Woźnickiego SDB od dnia 05.01.2018 do opuszczenia Domu Zgromadzenia Salezjanów w ciągu 7 dni. 
3. Ks. Michał Woźnicki SDB odczytuje wiernym brudnopis odpowiedzi do ks. ins. Jarosława Pizoń SDB. 
4. Ks. Michał Woźnicki SDB zapewnia wiernych o podjętej decyzji nie opuszczania Kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 i zaprasza wiernych do nabożnego słuchania Mszy Św. w Kaplicy- Celi. 


05.01.2018 Ogłoszenia Ks. M. Woźnickiego przed rozmową z Ks. Inspektorem J. Pizoniem we Wrocławiu. 
1. Relacja i komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB bezpośrednio z Wrocławia po spotkaniu z ks. ins. Jarosławem Pizoń . – przyczyny organizacyjne i pozwolenie ks. proboszcza z parafii NSPJ na odprawienie Mszy Św. Wszechczasów o godz. 11 i bez udziału ludzi. – decyzja ks. Michała Woźnickiego SDB dotycząca ogłoszeń i odprawienie Mszy Św. Wszechczasów poza kościołem NSPJ. 
2. Ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego SDB wygłoszone przed kościołem NSPJ we Wrocławiu na Pl. Grunwaldzkim nr
3, – przypomnienie i omówienie wraz z komentarzem ks. Michała Woźnickiego wydarzeń :  a/ z dnia 07.12.2017 roku i listu ks. ins Jarosława Pizoń SDB do współbraci Salezjanów o spotkaniu wizytacyjnym w Poznaniu, 
b/ z dnia 12.12.2017 roku i listu ks. Michała Woźnickiego SDB z prośbą spotkania z wiernymi tradycji katolickiej, 
c/ z dnia 14.12.2017 roku i odpowiedzi mailowej ks. ins. Jarosława Pizoń z odmową spotkania z wiernymi tradycji katolickiej podczas piątkowego wieczoru,
d/. z dnia 14.12.2017 05.01.2017 roku i rozpoczęcie wizytacji, 
e/ spotkanie ks. ins. Jarosława Pizoń SDB z ks. Michałem Woźnickim SDB w dniu 15.12.2017 roku,
f/ z dnia 15.12.2017 roku i wygłoszonych przez ks. Michała Woźnickiego ogłoszeń z ambony w kościele NMP WW na temat 48 lat nieobecności Mszy Św. Wszechczasów , 
g/ z dnia 16.12.2017 roku i zakończenie wizytacji z uwagą ks. ins. Jarosława Pizoń „ że język ks. Michała Woźnickiego SDB nie jest językiem Kościoła”, – wyjaśnienie wraz z komentarzem ks. Michała Woźnickiego SDB na temat Adhortacji papieża Franciszka „Amoris Laetitia” o zainfekowaniu modernizmem,- komentarz do zachowania współbraci Salezjanów oraz do wydanego oświadczenia w sprawie ks. Michała Woźnickiego SDB podpisanego przez wikariusza inspektora ks. Piotra Lorka do przeczytania tutaj– o sytuacji umierania Kościoła katolickiego z tytułu utraty wiary katolickiej .


02.01.2018 – Informacja o Mszy świętej we Wrocławiu, apel księdza Michała Woźnickiego 
1. Ks. Michał Woźnicki oznajmia o wezwaniu do stawiennictwa w Inspektoracie Wrocławskim u ks. ins. Jarosława Pizoń SDB. 
2. Komentarz ks. Michała Woźnickiego, co do istoty, rangi i tematu spotkania w Inspektoracie Wrocławskim. 
3. Projekt odprawienia Mszy Św. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrocławiu za zgodą proboszcza ks. Pawła Druszcz przed spotkaniem z ks. ins. Jarosławem Pizoń. 
4. Apel ks. Michała Woźnickiego skierowany do wiernych, osób ze świata Salezjańskiego, osób związanych z ruchem Pobudka p. Grzegorza Brauna, obrońców Tradycji Katolickiej o wstawiennictwo i udział we Mszy Św. Wszechczasów we Wrocławiu w piątek o godz. 10 w dniu 05.01.2018 roku.

 
02.01.2018 Ogłoszenia, ksiądz Michał Woźnicki – cena za 50 lat odwrócenia się od tradycji w kościele katolickim. 
1. Refleksja ks. Michała Woźnickiego SDB na temat przywrócenia po 48 latach od 05.08.2017 Mszy Św. Wszechczasów do kościoła Salezjańskiego NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 w kontekście zamykania drzwi kościoła przed „dziwnymi ludźmi”, jako prześladowanie Mszy Św. Wszechczasów. 
2. Sposoby prześladowania Mszy Św. Wszechczasów w przypadku powrotu do kościoła posoborowego. 
3. Omówienie prośby ks. Michała Woźnickiego SDB skierowanej do proboszcza we Wrocławiu do kościoła przy Inspektoracie Towarzystwa Salezjańskiego o możliwość odprawienia Mszy Św. Wszechczasów w związku z wezwaniem na 05.01.2018 r (piątek) do Inspektorii Wrocławskiej.  
4. Ważne – w dzisiejsze święto Imienia Pana Jezusa w ramach przeprosin ks. Michał Woźnicki prosi o przebaczenie i miłosierdzie Boże za słowa ks. dyr. Arkadiusza Szymczaka SDB jakie wypowiedział podczas incydentu ze spotkania z wierną p. Marią. 
5. O wadze ceny za 50 lat odwrócenia się Kościoła od tradycji i wejście w herezje modernistów z przykładami.

01.01.2018 Ogłoszenia. Ksiądz Michał Woźnicki SDB – Posiadanie i czynienie woli Bożej 
 1. O modlitwie kierowanej do Boga, żeby z jego łaski i mocy płynęła pomoc dla naszego i braci zbawienia przez wypełnianie woli Bożej .  
2. O konieczności pomocy ze strony Boga ze względu na grzech, diabła i jego konsekwencje takie jak zaciemnienie rozumu czy osłabienie woli  
3. Wspomnienie o oświadczeniu wydanym w sprawie ks. Michała Woźnickiego SDB i o agresji współbrata ks. dyr. Arkadiusza Szymczaka SDB w czasie sprawowania Mszy św.  
4. Wyjaśnienie dotyczące udzielania komunii dziwnym ludziom w czerwonych płaszczach.  
5. Wspomnienie o podjęciu decyzji i powołaniu misyjnym w 1999 roku.  
6. Cele o jakie walczy ks. Michał Woźnicki tożsame z celami wiernych: – przywrócenie Mszy Św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do kościoła NMP WW, – sprawowanie jej przez Salezjanina , który jest związany wyłącznie z Mszą św Trydencką.

2017

GRUDZIEŃ 2017

31.12.2017 Ogłoszenia. Ksiądz Michał Woźnicki SDB – Słowa pasterskie z Katedry Poznańskiej
1. Sprawy organizacyjne – od 20.12.2017 Msza św. nie odbywa się w kościele ale jest przeniesiona do holu klasztoru. 
2. Informacja dla wiernych o czuwaniu, adoracji i pasterce w pierwszej godzinie nowego roku 2018.
3. Przedstawienie, wyjaśnienie, komentarz do zrozumienia słów z tekstu homilii nuncjusza apostolskiego z tytułu pasterki wygłoszonej w katedrze poznańskiej w Polsce przez abp Salvatore Pennacchio o objawieniu i narodzeniu Mesjasza, o zadaniach mesjańskich jakie stoją przed uczniami Chrystusa, o traktowaniu uchodźców.


31.12.2017 Ksiądz Arkadiusz Szymczak SDB zaatakował wierną podczas Mszy św. 
1. Gwałtowna, brutalna próba wytrącenia i zdemolowania aparatu filmowego wiernej p.Marii przez ks. dyr. Arkadiusza Szymczaka SDB podczas rejestracji filmu ze Mszy Św. sprawowanej przez ks. Michała Woźnickiego SDB w holu Domu Zgromadzenia Salezjanów przy kościele NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 .
2. Obrona p. Marii  przed napaścią ks.dyr. Arkadiusza Szymczaka SDB i  niedopuszczenie do wyrwania i zniszczenia aparatu.

26.12.2017 Ogłoszenia. Ksiądz Michał Woźnicki SDB- Cele walki obrony i natarcia na przywrócenie w kościele NMP WW Mszy Św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim 
1. O początkach, tworzeniu i wprowadzeniu Novus Ordo do kościoła katolickiego.
2. Wspomnienie o wyrzuceniu Mszy Trydenckiej z kościoła NMP WW i osób odpowiedzialnych za niegodne spełnianie Najświętszej Ofiary. 
3. Wyjaśnienie dlaczego św. Szczepan został ukamieniowany przez Żydów.
4. Ogłoszenie Braci Salezjanów umieszczone na drzwiach wejściowych do kościoła NMP WW informujące wiernych, że Msze św. Trydenckie z dniem 21.12.2017 nie są sprawowane już w kościele.

25.12.2017 Ogłoszenia. Ksiądz Michał Woźnicki SDB – Pomoc i współpraca ze Zwierzchnikami Salezjanami 
1. Przypomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB o aktualnej sytuacji i przyczynach sprawowania Mszy Św. w holu klatki schodowej Domu Zgromadzenia Salezjanów przy kościele NMP WW przy ul, Wronieckie 9
2. Wskazanie na osoby odpowiedzialne za obecną sytuację sprawowania Mszyśw. Trydenckiej.
3. Wzmianka o początkach sprawowania Mszy Św Trydenckiej z okazji 51 rocznicy urodzin ks. Michała Woźnickiego SDB.
4. O ślubie związania się z Mszą Św. Wszechczasów ks. Michała Woźnickiego SDB od 20.02.2016 roku. 
5. Wspomnienie o warunkach egzystencji ks. Jacka Balemba SDB i trosce insp. ks. Jarosława Pizoń SDB oraz o zgodzie na sprawowanie Mszy Św. Trydenckiej bez głoszenia Słowa i bez ministranta.
6. O zakazie publicznego głoszenia Słowa Bożego z wyjaśnieniem, komentarzem i przykładami ks. Michała Woźnickiego SDB na temat Ogłoszeń, Kazań i Homilii.
7. O różnicy między pieśnią kościelną, sakralną i religijną oraz wskazanie na kolędę “Cicha noc” zawierającą słowa herezji.8. Na temat dążenia do złożenia chwały i ofiary Panu Bogu wraz z komentarzem ks. Michała Woźnickiego SDB . 


24.12.2017 Pasterka ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB – Katolicka wiara wyrazem wierności Tradycji 
1. Wspomnienie z czasów seminarium – opowieść wigilijna księdza który wrócił z misji z Patagonii w Ameryce Środkowej i jego doświadczenie przeżycia wigilii.  
2. Opowieść wigilijna ks. Michała Woźnickiego SDB z misji z Sudanu o Arabach, burzy piaskowej i przyrównanie jej do wigilii w Polsce. 
3. Wskazanie na modlitwy kapłana i wiernych oraz przywoływanie św. Józefa i innych świętych do obrony kościoła i obrony Mszału Rzymskiego Piusa V.


24.12.2017 Ogłoszenia. Ksiądz Michał Woźnicki SDB- Nawracanie Kościoła na wiarę katolicką.
1. Posłuszeństwo wobec Bożego porządku poprzez wyrażanie odpowiednich słów miłości od i do bliskiego człowieka. 
2. Przestroga wobec prawd wiary katolickiej przed błędem, kłamstwem, złem, słów których nie wolno słuchać. 
3. O błędzie w doktrynie wiary czyli o herezji w kościele katolickim.
4. Apel skierowany do papieża Franciszka o nawrócenie. 
5. Apel skierowany do Prymasa Polski o ochronę katolickiej Mszy i zaprzestanie protestantyzacji Mszy katolickiej – świat protestancki należy nawracać.


22.12.2017 Ogłoszenia – Ksiądz Michał Woźnicki SDB- Zamknięcie kościoła NMP WW w Poznaniu dla sprawowania katolickiej Mszy Św. Trydenckiej ks. Jana Bosko 
1. Wskazanie na osoby odpowiedzialne za sprawowanie Mszy św. Trydenckiej w kościele NMP WW ks. insp. Jarosław Pizoń ks. rektor Arkadiusz Szymczak i pozostali Salezjanie domu Salezjańskiego.
2. Decyzją decydentów wprowadzone zostały dla ks. Michała Woźnickiego SDB utrudnienia w sprawowaniu Mszy św. i wyrzucenie Mszy św. wraz z kapłanem z kościoła na ulicę. 
3. Afirmacja ks. Michała Woźnickiego SDB o sprawowaniu do końca życia Mszy św. Wszechczasów. 
4. Wyjaśnienie odnośnie Ofiary Pana i ołtarza. Ofiara Pana domaga się ołtarza i grobu dwóch męczenników a nie stołu. Wyjaśnienie zmutowanej definicji wiary. 
5. Uwagi zgłoszone przez wierną do prywatnego objawienia. 
6. Zwrócenie uwagi posoborowych posoborowców na winy i herezje Soboru II. 
7. Wspomnienie zgłoszonego u władz salezjanów protestu ks. Michała Woźnickiego SDB na temat wykluczenia wiernych z kościoła.


21.12.2017 Ogłoszenia – Ksiądz Michał Woźnicki SDB – Brutalne zachowanie i agresja Salezjanów wobec ks. Michała Woźnickiego SDB 
1. Spotkanie – rozmowa ks. ins. Jarosława Pizoń SDB z ks. Michałem Woźnickim SDB, nagranie z pokoju – Celi ks. Michała Wożnickiego agresja”

20.12.2017 Ogłoszenia – Ksiądz Michał Woźnicki SDB – Współpraca z Poznańskimi Środowiskami Tradycji           
1. Przypomnienie o wczorajszej długiej Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim sprawowanej przez ks. Michała Woźnickiego SDB w kościele NMP WW            
2. Nawiązanie do ogłoszeń z dnia 15, 17 i 19 grudnia 2017 roku, o współpracy z ministrantami, o ofierze na tacę, walka o przywrócenie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w kościele. 
3. Wspomnienie na temat Soboru Watykańskiego II i zachęta do przeczytania książki bp.Bernarda Tissier De Mallerais “Marcel Lefebvre.Życie”.


19.12.2017 Msza Święta Wszechczasów sprawowana przez Księdza Michała Woźnickiego SDB, Ogłoszenia – 75 rocznica śmierci bł. Poznańskiej Piątki Salezjańskiego Oratorium 
1. Osobiste wspomnienia ks. Michała Woźnickiego SDB – traktowanie ks. Michała przez wiernych i współbraci w czasie odprawiania Mszy św. Tradycyjnej w kościele NMP WW . 
2. Uwagi do bloga wiernego i listu wiernej, wspomnienie o księdzu Salezjaninie w rodzinie. 
3. Wspomnienie o konstytucji salezjańskiej i naukach katolickich salezjanów.


17.12.2017 Ogłoszenia. Ksiądz Michał Woźnicki SDB – Konsekwencje grzechu, zaciemniony rozum, osłabiona wola 
1. Dobra wiadomość. Drugi salezjanin w Polsce podjął – coram Deo et Ecclesia – decyzję dożywotniego składania Panu Bogu Ofiary Mszy świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim.
2. Sprawy organizacyjne – temat “taca”, “ksiądz przy Mszy św. Trydenckiej pieniędzy się nie tyka” – sprawa należy do wiernych. 3. Dokończenie wizytacji i opinia ks.ins. Jarosława Pizoń SDB.  
3. Zarzuty ks. ins. Jarosława Pizoń SDB skierowane do ks. Michała Woźnickiego SDB w sprawie głoszenia kazań słowa Bożego, jako niewłaściwych i niezgodnych z językiem Kościoła. 


15.12.2017 Ogłoszenia. Ksiądz Michał Woźnicki SDB – Tłumaczenie świętych słów Boga świętym językiem    
 1. Ważność głoszenia Słowa Bożego w liturgii w języku świętym (prymat łaciny) i w części mszy w językach narodowych (reforma papieża Piusa X). 
2. Przypomnienie korespondencji z dnia 07.12.2020 z księdzem Inspektorem Jarosławem Pizoń o spotkaniu wizytacyjnym,  
3. Ks. Michał Woźnicki SDB odczytuje list -odpowiedź ks.Michała Woźnickiego SDB z dnia 12.12.2017 z zawartą prośbą wiernych o Słowo Salezjańskie i spotkanie z księdzem Inspektorem.  
4. O Salezjanach bez sutanny jako przykładzie dzisiejszego wzoru dla młodzieży.  
5. Komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB do wypowiedzi prof. Roberto de Mattei wskazanej w wykładzie na temat jak odeprzeć obecny kryzys i o braku odpowiedzi na ten temat w Polsce do przeczytania tutaj
6. Nawiązanie do słów papieża św. Piusa V 14.07.1570 roku z Bulli Quo primum tempore o ustanowieniu Wiecznego Kanonu Mszy Św., o promulgujacji Mszału św. po wsze czasy. 
7. Wspomnienie początków historii współpracy wiernych katolików Tradycji z Salezjanami w kościele NMP WW.