Miesiąc: czerwiec 2021

“Ksiądz (…) od strony meritum daje nam czystą naukę”

Powyższe słowa dotyczące Księdza Michała Woźnickiego SDB usłyszeli wierni w Międzyborzu od Ks. Jacka Bałemby SDB

28.06.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach:
“Podziel się słowem księdza, przyczynisz się ku dobru wspólnego zmagania”
wskazywał na słowa, które Ksiądz Jacek Bałemba SDB wypowiadał dzień wcześniej w Słówku salezjańskim wygłoszonym po zakończeniu odprawianej w Międzyborzu Mszy Św. w rycie rzymskim.

Słówko Ks. Jacka Bałemby SDB z 27.06.2021 r. , który mówił o “garstce kapłanów, którzy w Polsce niosą ciężar ortodoksji katolickiej” do odsłuchania tutaj


Kradzież tabliczki

W okresie od niedzieli 27.06.2021 rano – do następnego dnia rano została ukradziona tabliczka informująca o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim, która była zawieszona na rowerze Księdza Michała Woźnickiego SDB, który jest zaparkowany na ul. Masztalarskiej – przed drzwiami kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy Wronieckiej 9.
Ksiądz Michał Woźnicki SDB informował o tym fakcie wiernych w ogłoszeniach 02.07.2021 r. – do odsłuchania tutaj.Żywy Różaniec – zmiana tajemnic. Od niedzieli 27.06.2021 r.

Członkowie Żywego Różańca z Polski i zza granicy modlą się codziennie z intencją:
o błogosławieństwo dla Księdza Michała Woźnickiego SDB i o potrzebne łaski dla Kapłana dla zmagania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do Salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu

Co miesiąc w niedzielę po Pieszej Pielgrzymce “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” dla członków Żywego Różańca następuje zamiana rozważanych tajemnic Różańca.

Zmiana tajemnic następuje na zasadzie odmawiania kolejnej tajemnicy (dziesiątki) Różańca. Przykładowo:
Ktoś kto do tej pory odmawiał 1 tajemnicę radosną od dziś odmawia 2 tajemnicę radosną.
Ktoś kto do tej pory odmawiał 3 tajemnicę radosną od dziś odmawia 4 tajemnicę radosną.
Ktoś kto do tej pory odmawiał 5 tajemnicę radosną od dziś odmawia 1 tajemnicę bolesną.
Ktoś kto do tej pory odmawiał 5 tajemnicę bolesną od dziś odmawia 1 tajemnicę chwalebną.

Zasady oraz informacje szczegółowe jak dołączyć do Róży Różańcowej znajdują się na stronie Żywy Różaniec w zakładce “Walka o Mszę Św.”

V Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 27.06.2021r.

Ogłoszenia na V Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego “Oddaj Panu Bogu wszystko, bo od Boga wszystko masz” Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj
Po Mszy Św. Kapłan i wierni udali się przed salezjański kościół NMP Wspomożycielki Wiernych , gdzie Ksiądz Michał Woźnicki SDB poprowadził modlitwę Różańcową u drzwi kościoła z intencją o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim – do odsłuchania tutaj.

Po zakończonych modlitwach Kapłan i wierni udali się na Mszę Św. do Międzyborza, gdzie pod koniec maja Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB obwieścił zamiar rozgonienia, kolejnego po Wronieckiej 9, duszpasterstwa katolickiego.

Kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB na V Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego “Co czynić w czasach zamętu powszechnego?” – do odsłuchania tutaj

22 Piesza Pielgrzymka do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” 26.06.2021 r.

W sobotę 26 czerwca 2021 r. po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim odprawionej przez Księdza Michała Woźnickiego SDB,  Kapłana wraz z wiernymi modlili się przed przed zamykanymi przed pielgrzymami przez ks. Dawida Nowaka SDB drzwiami salezjańskiego kościoła, a następnie przed wizerunkiem Błogosławionej Piątki Męczenników Salezjańskich z Wronieckiej 9. Słowa modlitw do odsłuchania tutaj

Kapłan z wiernymi modlili się o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, a przez to przyczynienie się do powrotu Mszy Św. do wszystkich katolickich kościołów.
Modlitwa Różańcowa o powrót Mszy Św. do poznańskiej Katedry odmawiana przed drzwiami Katedry do odsłuchania tutaj

Na trasę pielgrzymki wyruszył Kapłan plus 5 wiernych, m.in z Warszawy, Poznania i okolic.
Pielgrzymowanie w małym gronie było okazją do odbycia ważnych rozmów Kapłanaz wiernymi i wiernych z Kapłanem.

Na ostatnim, leśnym etapie pielgrzymki Kaplan prowadził rozważania różańcowe do odsłuchania tutaj

Po dotarciu do celu i przedstawieniu Matce Bożej Tuleckiej intencji o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 pielgrzymi wrócili do Poznania.
Modlitwa i Słowo Ks. Michała Woźnickiego SDB wygłoszone w Tulcach do odsłuchania tutaj

Kolejna – “23 Pielgrzymka W obronie Mszy św. w rycie rzymskim” wyruszy z Wronieckiej, jak Pan Bóg da w lipcu.
Więcej na temat Pieszej Pielgrzymki w zakładce  Walka o Mszę Św. 

Wypuszczenie ministranta z więzienia

W piątek 25.06.2021 r. ok. godz. 10:00 Pan ministrant Jakub Zygarłowski został wypuszczony na wolność z więzienia po odsiedzeniu kary pozbawienia wolności rzekomo za uporczywe lekceważenie sądu…
Pan ministrant spędził trzy dni w przejściowej celi 209 na oddziale A-3 Aresztu Śledczego przy ul. Młyńskiej w Poznaniu.

na poglądowym zdjęciu zaczerpniętym z internetu drugie dolne okno po prawej stronie to najprawdopodobniej okno celi nr 209 lub bliźniaczej celi piętro wyżej.

Po dotarciu przed gmach sądu Kapłan, wierni i wypuszczony na wolność więzień odmówili Różaniec dziękując Panu Bogu za minione trzy dni

Po zmówionej modlitwie Pan ministrant opowiedział o rozprawie, aresztowaniu, bezprawnych działaniach policjantów, kłamstwach związanych z podpisaniem protokołów oraz o trzydniowym pobycie w urągających człowiekowi warunkach w więzieniu.

Upodlenie człowieka, smród, brud, dotkliwe ugryzienia wszechobecnych pluskiew, kłamstwa strażników więziennych, marnotrawstwo, nieprawidłowości w systemie więziennymi, niesprawiedliwość i krzywda ludzka, a także najważniejsze – łaska płynąca z możliwości opowiedzenia się po stronie Pana Jezusa i dania świadectwa przed personelem więzienia i współwięźniami – relacja Pana ministranta-  do odsłuchania tutaj

Kapłan i wierni przez trzy dni dawali świadectwo wiary przed gmachem sądu – na zakończenie trzech dni modlitwy odśpiewana została pieśń ku czci Matki Bożej.

Wieczorem, podczas Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił kazanie
“Polska nie jest katolicka. Ludzi łączy grzech” do odsłuchania tutaj
Również w sobotę rano Kapłan nawiązał w kazaniu do spraw związanych z sądem i więzieniem do odsłuchania tutaj

Modlitwa Kapłana i wiernych przed Sądem o uwolnienie ministranta P. Jakuba Zygarłowskiego

W związku z aresztowaniem na trzy dni podczas rozprawy sądowej w dniu 22.06.2021 r. ministranta – Pana Jakuba Zygarłowskiego Ksiądz Michał Woźnicki SDB od środy 23.06.2021 r. codziennie przez trzy dni modlił się z wiernymi przed gmachem Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto przy ul. Młyńskiej 1a o uwolnienie aresztowanego Pana ministranta.

23.06.2021 Różaniec Święty przed Gmachem Sądu Rejonowego o zwolnienie z aresztu P. Zygarłowskiego do odsłuchania tutaj.
23.06.2021 Przed Sądem cz.2.Modlitwa o zwolnienie aresztowanego P. Ministranta Jakuba Zygarłowskiego do odsłuchania tutaj.
23.06.2021 Przed Sądem cz.3. Modlitwa o zwolnienie z aresztu P. Ministranta Jakuba Zygarłowskiego do odsłuchania tutaj.
23.06.2021 Przed Sądem cz.5, Modlitwa o zwolnienie z aresztu P. Ministranta Jakuba Zygarłowskiego do odsłuchania tutaj.

24.06.2021 II dzień przed Sądem modlitwy za aresztowanego Ministranta P. Jakuba Z. Cz.1. do odsłuchania tutaj.
24.06.2021. II dzień przed Sądem modlitwy za aresztowanego Ministranta P. Jakuba Z. Część 2. do odsłuchania tutaj.
24.06.2021. II dzień przed sądem, modlitwa za aresztowanego P. Ministranta Jakuba Z. Część 3 do odsłuchania tutaj.
24.06.2021 II dzień przed Sądem z modlitwą za aresztowanego Ministranta P. Jakuba Z. Część 4 do odsłuchania tutaj.
24.06.2021 II dzień przed Sądem z modlitwą za aresztowanego Ministranta P. Jakuba Z. Część 5 do odsłuchania tutaj.

25.06.2021 III dzień przed Sądem z modlitwą za aresztowanego Ministranta P. Jakuba Z. Część 1 do odsłuchania tutaj.
25.06.2021 III dzień przed Sądem z modlitwą za aresztowanego Ministranta P. Jakuba Z. Część 2 do odsłuchania tutaj.
25.06.2021 III dzień przed Sądem z modlitwą za aresztowanego Ministranta P. Jakuba Z. Część 3 do odsłuchania tutaj.

Kapłan nawiązywał też do tej sprawy i osoby Pana ministranta w ogłoszeniach podczas kolejnych Mszy Św. :
23.06.2021r.: Pan Ministrant został zatrzymany, bo sędzia S. Szymański zrozumiał absurd maseczkowy – do odsłuchania tutaj.
24.06.2021r.: Skoro maska p-gaz obraża majestat państwa, to jak obraża majestat Boga nowa msza? –do odsłuchania tutaj.

Piąta rozprawa “obwinionego” ministranta. Mowa końcowa. Aresztowanie. Wyrok sędziego. 22.06.2021 r.

22.06.2021 r. odbyła się piąta rozprawa Pana ministranta “obwinionego” o to, iż podczas nabożeństwa w dniu 19.10.2020r. w Kaplicy-Celi nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…

Wówczas w wyniku interwencji Policjanci w brutalny sposób, w trakcie nabożeństwa, wytargali sprzed ołtarza Księdza Michała Woźnickiego SDB, zakłuli Kapłana w kajdanki i zawieźli na Komisariat, podobnie uczynili z ministrantem.
Policjanci byli wezwani przez księży salezjanów- konkretnie przez księdza Dawida Nowaka SDB, który świadomie wprowadził w błąd policjantów.
Mając świadomość, że wzywa i kieruje funkcjonariuszy do prywatnego mieszkania wskazywał, że nie są tam przestrzegane obostrzenia antycovidowe (maseczki oraz ograniczenia ilości osób w kościołach).
W tej sprawie , w dwóch różnych sędziów wydało podobne postanowienia odmawiając wszczęcia postępowania – wskazując że Kaplica- Cela to nie miejsce publiczne zatem nie obowiązują tam przepisy dot. obostrzeń w kościołach.
(Więcej o brutalnej interwencji policji z 19.10.2020r. do odczytania tutaj)
Wezwania policji z 19, 20 oraz 21 października 2020 r. to jedne z wielu przejawów prześladowania przez Salezjanów Mszy Św. w rycie rzymskim, Kapłana i wiernych katolików.

MOWY KOŃCOWE

Podczas rozprawy 22.06.2021 r. oskarżyciel – przedstawiciel policji wnosił o uznanie obwinionego za winnego i nałożenie na niego kary .

Obwiniony ministrant- Jakub Zygarłowski zaczął wygłaszać mowę końcową.
Szkieletem do tej wypowiedzi było kazanie Ks. Michała Woźnickiego SDB z 21.06.2021 r. wygłoszone przez Kapłana dzień wcześniej podczas Mszy Św.-  do odsłuchania tutaj
Najważniejsze punkty mowy końcowej:
– Pan ministrant 19.10.2020 r. znalazł się w Kaplicy Celi z tytułu tego, że w grudniu 2017 r. Msza Św. w rycie rzymskim, Kapłan – Ks. Michał Woźnicki SDB oraz wierni katolicy zostali wyrzuceni z kościoła przy Wronieckiej 9. Sprawcą wyrzucenia był ks. rektor Arkadiusz Szymczak SDB za wiedzą i zgodą inspektora Ks. Jarosława Pizonia SDB
– Pan ministrant 19.10.2020 r. stanął w obronie czci Pana Jezusa, miejsca kultu (bezczeszczonego przez policjantów) oraz Kapłana. Warto podkreślić że w obronie Pana Jezusa, miejsca- Kaplicy-Celi oraz Kapłana nie stanął nikt z hierarchii kościelnej ani żadne, mające się za katolickie, media.
– Policjanci 19.10.2020 r. działali z podjudzenia księży Salezjanów, a konkretnie świadomego wprowadzenia w błąd dokonanego przez Księdza Dawida Nowaka SDB
– Policjanci wykonali siłową akcję pokazową, łamiąc przepisy i procedury
– Policjanci podczas procesu, mimo iż składali przysięgę kłamali – ich zeznania były niezgodne z rzeczywistością (jeden z filmów o interwencji “Salezjanie dziękują policji” do obejrzenia tutaj)
– Pan ministrant chciał okazać dokumenty , żądał jedynie aby policjanci działali zgodnie z procedurami, podali podstawy prawną i faktyczną, a przede wszystkim aby zaczekali do końca nabożeństwa.

W trakcie wygłaszania mowy końcowej dla ukazania absurdów maseczkowych – bezprawnego sposobu egzekwowania przez organa państwowe (policję, ochronę sądu) bezprawnie wprowadzonych przepisów związanych z obostrzeniami obwiniony założył spełniającą wymogi prawa maseczkę – maskę przeciwgazową – podobną do używanych przez policjantów niecały rok wcześniej tyle, że starszej produkcji.

ARESZTOWANIE

W związku z nałożeniem maski p-gaz Pan sędzia Sławomir Szymański nałożył na obwinionego karę porządkową w wysokości 1000 zł, a chwilę później dołożył drugą karę: trzech dni aresztu.
Pan sędzia wezwał policjantów, którzy brutalnie wynieśli Pana ministranta z sali sądowej.
Po raz kolejni policjanci zachowali się jak zwykłe zbiry. Na korytarzu, po zamknięciu drzwi – brutalnie rzucili ministranta na ziemię, skuli kajdankami ręce na plecach jak groźnemu przestępcy… następnie matacząc w dokumentacji zatrzymania oraz kłamiąc i łamiąc procedury, po ok 1,5 h przewieźli obwinionego do więzienia – Aresztu Śledczego przy ul. Młyńskiej w Poznaniu. Relacja Pana ministranta z rozprawy, aresztowania, bezprawnych działań policjantów oraz trzydniowego pobytu w urągających człowiekowi warunkach w więzieniu- do odsłuchania tutaj

WYROK W SPRAWIE

Po brutalnym wyniesieniu obwinionego przez policję Ksiądz Michał Woźnicki SDB wskazywał Panu Sędziemu, że za ten postępek, będzie w piekle siedział jeśli się z niego nie wyspowiada.
Po zarządzonej przez sędziego przerwie został ogłoszony wyrok w przedmiotowej sprawie:
1. Sąd uznał obwinionego Jakuba Zygarłowskiego winnym tego, iż w dniu 19.10.2020 r. w Domu Zakonnym Towarzystwa Salezjańskiego przy Wronieckiej 9 nie udzielił funkcjonariuszom policji wiadomości co do tożsamości własnej i za to postępowanie wymierzył mu karę grzywny w wys. 500 zł.
2. Sąd uniewinnił Jakuba Zygarłowskiego od czynu: iż w dniu 19.10.2020 r. w Domu Zakonnym Towarzystwa Salezjańskiego przy Wronieckiej 9 nie stosował się do wydawanych przez funkcjonariusza policji na podstawie prawa poleceń, czym utrudniał wykonywanie czynności służbowych.

Wyrok nie jest prawomocny.
Pan ministrant m.in. z tytułu rażących naruszeń proceduralnych będzie wnosić apelację od wyroku.

Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do tych wydarzeń w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto podczas wieczornych ogłoszeń 22.06.2021r. – do odsłuchania tutaj.

Informacje na temat czwartej rozprawy ( z 18.06.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat trzeciej rozprawy ( z 14.05.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat drugiej rozprawy ( z 26.03.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat pierwszej rozprawy ( z 26.02.2021 r.) – znajdują się tutaj

IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 20.06.2021r.

Ogłoszenia (m.in. z zamiarze ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB rozgonienia wiernych z kolejnego, po Wronieckiej 9, duszpasterstwa katolickiego – w Międzyborzu) i kazanie na IV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego “Utrapienia czasu niniejszego nie są godne przyszłej chwały, która się w nas objawi” Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj.
Po Mszy Św. Kapłan i wierni udali się na Mszę Św. do Międzyborza.

Kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB na IV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego “O cnocie czystości”- do odsłuchania tutaj.