Kontakt

Zasady korespondencji (dot. zarówno poczty tradycyjnej, jak i elektronicznej):
– z zasady Kapłan nie odczytuje wiadomości, listów nie podpisanych imieniem i nazwiskiem nadawcy.
– pisząc do Kapłana proszę zachować zasady ortografii grzecznościowej– pomocą w tej materii mogą być wskazówki przekazywane przez Ks. Jacka Bałembę SDB na stronie VerbumCatholicum.com
– jeśli Kapłan uzna za stosowne – udzieli odpowiedzi na adres nadawcy

dane kontaktowe:
Ksiądz Michał Woźnicki SDB
adres korespondencyjny: ul. Wroniecka 9, 61-740 Poznań
adres e-mail: michal.woznicki@gmail.com

Gdzie ks. Michał Woźnicki odprawia codziennie Mszę Św. w rycie rzymskim?

Ofiara Mszy Św. w rycie rzymskim składana jest codziennie w Kaplicy-Celi Ks. Michała Woźnickiego SDB lub w wyjątkowych wypadkach na dziedzińcu Domu Salezjańskiego,
od strony ulicy Masztalarskiej (Msza Św. polowa).

Kaplica znajduje się w Domu Salezjańskim Domu Salezjańskim przy kościele NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 (patrz mapa google ).

Aby wejść na Mszę Św. należy pojawić się na ul. Masztalarskiej, przed furtką / bramą, obok drzwi wejściowych do kościoła na 15 minut przede Mszą Św. lub nabożeństwem (jeśli jest wcześniej). W tym miejscu ustawiony jest rower z informacją o godz. sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim. (Uwaga ostatnio tabliczka informacyjna była niszczona- może jej brakować).

Wiernych na teren Domu Zakonnego wprowadza Kapłan.
Jeśli się spóźnisz, a wszystkie drzwi będą zamknięte należy przez metalową bramę od strony ul. Masztalarskiej GŁOŚNO KRZYKNĄĆ DWUKROTNIE w kierunku podwórza: “Proszę mnie/nas wpuścić na Mszę Świętą!”, a następnie poczekać przy furtce.
Jeśli Kapłan lub wierni Cię usłyszą po chwili ktoś powinien zejść i otworzyć Ci drzwi.

Codzienna Msza Św. Trydencka online
We Mszy Św. można codziennie uczestniczyć  na sposób duchowy za pośrednictwem youtube, na kanale “W obronie Mszy”

Porządek Mszy Świętych i nabożeństw (obowiązuje w okresie wakacji letnich 2021):
Niedziela: 6:30 Msza Św., Różaniec
Poniedziałek:
19:00 Msza Św. + Różaniec
Wtorek: 6:00 Msza Św. + Różaniec
Środa: 19:00 Msza Św. + Różaniec
Czwartek: 6:00 Msza Św. + Różaniec
Piątek: 19:00 Msza Św. + Różaniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie
Sobota: 6:00 Godzinki ku czci NMP, Msza Św. + Różaniec
W każdą ostatnią sobotę miesiąca, po Mszy Św. rusza Piesza Pielgrzymka do Tulec (16 km) ; Godzinki ku czci NMP oraz Różaniec są śpiewane/odmawiane na trasie pielgrzymki.

Porządek Mszy Świętych i nabożeństw (obowiązuje w trakcie roku szkolnego 2021/2022 poza miesiącem majem- zawsze należy przyjść 15 minut wcześniej !!!):
Niedziela: 6:30 Msza Św., Różaniec
Poniedziałek:
6:00 Msza Św. + Różaniec
Wtorek: 19:00 Msza Św. + Różaniec
Środa: 6:00 Msza Św. + Różaniec
Czwartek: 6:00 Msza Św. + Różaniec
Piątek: 19:00 Msza Św. + Różaniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie
Sobota: 6:00 Godzinki ku czci NMP, Msza Św. + Różaniec
W każdą ostatnią sobotę miesiąca, po Mszy Św. rusza Piesza Pielgrzymka do Tulec (16 km) ; Godzinki ku czci NMP oraz Różaniec są śpiewane/odmawiane na trasie pielgrzymki.

Intencje mszalne

Intencje mszalne można zamawiać:
– osobiście u ks. Michała (bezpośrednio po Mszy Św./ nabożeństwach)
– od maja 2021 r. Ksiądz z zasady nie przyjmuje intencji drogą mailową
UWAGA! Ksiądz Michał NIE PRZYJMUJE żadnych ofiar z tytułu zamawianych Mszy Św.

Jak można wspomóc księdza?

– przede wszystkim modlitwą
– osobistym udziałem w codziennej Mszy Św. sprawowanej przez Ks. Michała Woźnickiego SDB

Czy można osobiście porozmawiać z Księdzem Michałem?
Tak- można.

Ksiądz często “z ambony” podawał sposób jak to zrobić.
Należy przyjść na Mszę Św. do Kaplicy Celi i po odmówieniu Różańca i modlitw istnieje możliwość umówienia osobistego spotkania.
Czasami, jeśli Ksiądz nie ma innych planów istnieje możliwość odbycia osobistej rozmowy bezpośrednio po nabożeństwie.

kontakt wyłącznie w sprawach “technicznych” dot. strony “WobronieMszy.pl”
zarządzający stroną: Jakub Zygarłowski, e-mail: WobronieMszy@gmail.com