Ks. Woźnicki zatrzymany w sądzie w policyjnej celi

15.04.2021 r. odbyła się pierwsza rozprawa “obwinionego” Księdza Michała Woźnickiego SDB.

Sprawa dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w dniu 19 października 2020 r. , kiedy podczas Nabożeństwa Różańcowego do Kaplicy-Celi weszło z interwencją pięciu policjantów zawezwanych bezpodstawnie przez Księży Salezjanów (konkretnie przez ks. Dawida Nowaka SDB.

Policjanci zostali wówczas wprowadzeni w błąd przez księży Salezjanów, którzy kłamliwie wskazywali Kaplicę-Celę jako publiczne miejsce kultu, na terenie której nie są zachowane obostrzenia.

W czwartek, 15 kwietnia o godz. 6:00 Ks. Michał Woźnicki SDB odprawił w Kaplicy-Celi Mszę Św. w rycie rzymskim podczas, której wygłosił kazanie do odsłuchania tutaj
Przed godz. 9:00 Ksiądz Michała Woźnicki SDB udał się do gmachu Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1a.
Kapłanowi towarzyszyli wierni katolicy, którzy przyjechali z różnych miejsc w Polsce.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB wszedł na teren sądu i momentalnie został zatrzymany na przez policję przed bramką bezpieczeństwa. Kapłan miał odkrytą twarz.
Widać było, że policjanci mieli z góry przygotowany scenariusz.
Na drodze Księdza stanęła pani filigranowa policjantka z warkoczem i rosły Pan policjant, po chwili dołączyli inni funkcjonariusze.

Funkcjonariuszka “prosiła Pana o pokazanie dokumentów”.
Ksiądz Michał prosił policjantkę aby uszanowała kapłaństwo i wezwała go jako “Księdza Michała Woźnickiego”. Odpowiedź była: NIE. Film z rozmowy i zatrzymania Kapłana do obejrzenia tutaj

Policjanci dobrze wiedzieli z kim rozmawiają, znali tożsamość Kapłana mimo tego siłą zabrali Księdza do policyjnej celi zlokalizowanej na terenie Sądu.
Czynności wyjaśniające i legitymowania trwały ponad 1 godzinę i 10 minut.
W tym czasie Kapłan kierował do policjantów ważne słowa.
Nagranie ścieżki dźwiękowej od momentu zatrzymania Księdza przez policję w holu sądu, doprowadzenie i osadzenie w celi policyjnej, do momentu doprowadzenia przed salę sądową do odsłuchania tutaj

Następnie Ksiądz Michał Woźnicki SDB został doprowadzony na salę sądową.
Tam przed, rozpoczęciem zeznań, Kapłan ustawił przed sobą krzyż i poświęcił salę sądową egzorcyzmowaną wodą święconą.
Ks. Michał Woźnicki SDB złożył zeznania wskazujące szerszy kontekst zdarzenia z 19.10.2020 r, zmaganie o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu, niegodziwe działania współbraci salezjanów, bezprawne wezwania przez nich policji, a także bezprawne wtargnięcie policjantów do prywatnego mieszkania, w którym znajduje się Kaplica-Cela.
Ścieżka dźwiękowa z zeznaniami Kapłana – do odsłuchania tutaj

Na sali sądowej byli również obecni (oczywiście bez sutann) ks. rektor Arkadiusz Szymczak SDB oraz ks. Dawid Nowak SDB, którzy mieli składać zeznania jako świadkowie, jednak ze względu na brak czasu i zamknięcie rozprawy nie zostali w tym dniu przesłuchani.

W budynku sądu i na sali rozpraw pojawili się też głodni sensacji przedstawiciele mediów.

W trakcie obecności Księdza w sądzie, zarówno w policyjnej celi, jak i na sali rozpraw w tym samym czasie przed gmachem sądu kilkunastu wiernych katolików modliło różańcem się w intencji Kapłana, Pana Sędziego ale i też policjantów dając świadectwo katolickiej wiary.

Po zakończeniu rozprawy, Ksiądz Woźnicki podziękował Panu Bogu za możliwość dania świadectwa i stanięcia w sprawie wiary przed cywilnym trybunałem.
Słowa Kapłana po opuszczeniu gmachu sądu do obejrzenia tutaj

Kolejna rozprawa w tym postępowaniu została wyznaczona na dzień 11 czerwca, na godz. 9:00.

Więcej o brutalnej interwencji policji z 19.10.2020r. do odczytania tutaj

Sąd wydał już dwa niezależne postanowienia w tej sprawie, w obu odmawiając wszczęcia postępowania. W pierwszym przypadku Sądzia odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko Księdzu Woźnickiemu jako osobie wykonującej akt kultu religijnego , która nie zapewniła odpowiednich odległości pomiędzy wiernymi.
Sąd jednoznacznie wskazał, iż Kaplica- Cela nie jest miejscem publicznym (o czym pełną świadomość miał dokonujący zgłoszenia na policję ks. Dawid Nowak SDB).

Podobne stwierdzenie znalazło się w innej odmowie wszczęcia postępowania przeciw ministrantowi z tytułu niezakrywania twarzy w Kaplicy-Celi podczas liturgii.
Inny Sędzia również wskazywał, że Kaplica-Cela nie jest miejscem publicznym, a zatem nie obowiązywały tam obostrzenia dotyczące miejsc publicznych.

Policja w dniu 19 października 2020 r. bezprawnie wkroczyła do Kaplicy-Celi znajdującej się w prywatnym mieszkaniu Ks. Michała Woźnickiego SDB.

W czwartek odbędzie się rozprawa przeciwko Księdzu Michałowi Woźnickiemu SDB “obwinionemu” o to, iż podczas nabożeństwa nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…

W wyniku interwencji Policjanci w brutalny sposób, w trakcie nabożeństwa, wytargali sprzed ołtarza Księdza Michała Woźnickiego SDB, zakłuli Kapłana w kajdanki i zawieźli na Komisariat, podobnie uczynili z ministrantem.

Należy zaznaczyć, że lista zarzutów wobec policjantów dokonujących interwencji w dniu 19.10.2020r. jest długa… (sprawa jest zgłoszona do Prokuratury)
– bezprawne wtargnięcie do prywatnego mieszkania Ks. Michała Woźnickiego SDB
– naruszenie miru domowego
– zakłócanie kultu religijnego
– obraza uczuć religijnych Kapłana i wiernych
– brak zgodnego z procedurą przedstawienia się przez policjantów
– brak podania przez policjantów faktycznej podstawy interwencji
– naruszenie nietykalności cielesnej Ks. Woźnickiego SDB i ministranta
– naruszenie dóbr osobistych Ks. Woźnickiego SDB i wiernych
– nieuzasadnione użycie siły (duszenie, przyciskanie do ziemi, wleczenie po schodach, wykręcanie rąk, skucie w kajdanki, osadzenie w celi)
– kierowanie przez policjanta – dowódcę – gróźb karalnych
– nakłanianie do poświadczenia nieprawdy w protokole zatrzymania
– bezpodstawne wzywanie przez policjantów karetki pogotowia
– naruszenie roty przysięgi policyjnej
– nadużycie swoich uprawnień
– wprowadzenie w błąd obywateli (wiernych) w kwestii “prawa” (dot. obostrzeń), które jak było wiadomo w dniu zdarzenia, a teraz potwierdzają to postanowienia sądów prawem nie było
– narażenie Skarbu Państwa na nieuzasadnione koszty
– próba zmiany zarzutów w trakcie prowadzonego śledztwa

W czwartek rozprawa “obwinionego” Ks.Michała Woźnickiego SDB

W czwartek 15 kwietnia o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, w sali 210 odbędzie się rozprawa “obwinionego” Księdza Michała Woźnickiego SDB.
Ks. Woźnicki poinformował o rozprawie w ogłoszeniach z 12.04.2021r. do odsłuchania tutaj  (Uwaga, Kapłan błędnie informował o środzie- jako dniu rozprawy. Rozprawa odbędzie się w czwartek 15 kwietnia)

Sprawa dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w dniu 19 października 2020 r. , kiedy podczas Nabożeństwa Różańcowego do Kaplicy-Celi weszło z interwencją pięciu policjantów zawezwanych bezpodstawnie przez Księży Salezjanów (konkretnie przez ks. Dawida Nowaka SDB.

Policjanci zostali wówczas wprowadzeni w błąd przez księży Salezjanów, którzy kłamliwie wskazywali Kaplicę-Celę jako publiczne miejsce kultu, na terenie której nie są zachowane obostrzenia.
Więcej o brutalnej interwencji policji z 19.10.2020r. do odczytania tutaj

Sąd wydał już dwa niezależne postanowienia w tej sprawie, w obu odmawiając wszczęcia postępowania. W pierwszym przypadku Sądzia odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko Księdzu Woźnickiemu jako osobie wykonującej akt kultu religijnego , która nie zapewniła odpowiednich odległości pomiędzy wiernymi.
Sąd jednoznacznie wskazał, iż Kaplica- Cela nie jest miejscem publicznym (o czym pełną świadomość miał dokonujący zgłoszenia na policję ks. Dawid Nowak SDB).

Podobne stwierdzenie znalazło się w innej odmowie wszczęcia postępowania przeciw ministrantowi z tytułu niezakrywania twarzy w Kaplicy-Celi podczas liturgii.
Inny Sędzia również wskazywał, że Kaplica-Cela nie jest miejscem publicznym, a zatem nie obowiązywały tam obostrzenia dotyczące miejsc publicznych.

Policja w dniu 19 października 2020 r. bezprawnie wkroczyła do Kaplicy-Celi znajdującej się w prywatnym mieszkaniu Ks. Michała Woźnickiego SDB.

W czwartek odbędzie się rozprawa przeciwko Księdzu Michałowi Woźnickiemu SDB “obwinionemu” o to, iż podczas nabożeństwa nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…

W wyniku interwencji Policjanci w brutalny sposób, w trakcie nabożeństwa, wytargali sprzed ołtarza Księdza Michała Woźnickiego SDB, zakłuli Kapłana w kajdanki i zawieźli na Komisariat, podobnie uczynili z ministrantem.

Należy zaznaczyć, że lista zarzutów wobec policjantów dokonujących interwencji w dniu 19.10.2020r. jest długa… (sprawa jest zgłoszona do Prokuratury)
– bezprawne wtargnięcie do prywatnego mieszkania Ks. Michała Woźnickiego SDB
– naruszenie miru domowego
– zakłócanie kultu religijnego
– obraza uczuć religijnych Kapłana i wiernych
– brak zgodnego z procedurą przedstawienia się przez policjantów
– brak podania przez policjantów faktycznej podstawy interwencji
– naruszenie nietykalności cielesnej Ks. Woźnickiego SDB i ministranta
– naruszenie dóbr osobistych Ks. Woźnickiego SDB i wiernych
– nieuzasadnione użycie siły (duszenie, przyciskanie do ziemi, wleczenie po schodach, wykręcanie rąk, skucie w kajdanki, osadzenie w celi)
– kierowanie przez policjanta – dowódcę – gróźb karalnych
– nakłanianie do poświadczenia nieprawdy w protokole zatrzymania
– bezpodstawne wzywanie przez policjantów karetki pogotowia
– naruszenie roty przysięgi policyjnej
– nadużycie swoich uprawnień
– wprowadzenie w błąd obywateli (wiernych) w kwestii “prawa” (dot. obostrzeń), które jak było wiadomo w dniu zdarzenia, a teraz potwierdzają to postanowienia sądów prawem nie było
– narażenie Skarbu Państwa na nieuzasadnione koszty
– próba zmiany zarzutów w trakcie prowadzonego śledztwaPoświęcenie pokarmów – blokada Youtube

W Wielką Sobotę w południe Ks. Michał Woźnicki SDB poświęcił w Kaplicy-Celi pokarmy na stół Wielkanocny.
Wcześniej, przed wprowadzaniem wiernych na teren Domu Salezjańskiego, rozmawiał z osobami czekającymi na podwórzu na poświęcenie pokarmów przez księży Salezjanów.
Kapłan dopytywał też Ks. Dawida czy pod albą ma założoną sutannę. (Nie miał)

W Kaplicy-Celi Ksiądz Woźnicki przy okazji poświęcenia pokarmów wygłosił słowo.
Po niecałych dwóch godzinach Youtube wskazując na to właśnie słowo zablokował na tydzień możliwość transmisji na kanale W obronie Mszy Św. Wszechczasów.
Powód: “naruszenie wytycznych dla społeczności”, a konkretnie: “Wypowiedzi szerzące nienawiść”.
Kanał został zablokowany, a Słowo Kapłana jest dostępne wyłącznie w wersji audio do odsłuchania tutaj

19 Piesza Pielgrzymka do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” 27.03.2021 r.

W sobotę 27 marca 2021 r. po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim odprawionej przez Księdza Michała Woźnickiego SDB,  spod kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych wyruszyła comiesięczna Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim.

Kapłan z wiernymi modlili się o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, a przez to przyczynienie się do powrotu Mszy Św. do wszystkich katolickich kościołów.
Modlitwa przed wyruszeniem na trasę pielgrzymki do odsłuchania tutaj

Na trasę pielgrzymki wyruszył Kapłan plus 8 wiernych w wieku od 8 do 70 lat, m.in z Warszawy, Włocławka, Poznania i okolic.
Kapłan podczas odmawiania pierwszej części Różańca modlił się m.in o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do Poznańskiej Fary do odsłuchania tutaj

Na postoju w lesie Kapłan i pielgrzymi podzielili się informacją po co, z czym, w jakiej intencji pielgrzymują do Tulec do odsłuchania tutaj

Po dotarciu do celu i przedstawieniu Matce Bożej Tuleckiej intencji o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 pielgrzymi wrócili do Poznania – część autobusem, a część wraz z Kapłanem- piechotą.
Słowo Ks. Michała Woźnickiego SDB wygłoszone w Tulcach do odsłuchania tutaj

Kolejna – “20 Pielgrzymka W obronie Mszy św. w rycie rzymskim” wyruszy z Wronieckiej, jak Pan Bóg da, po rannej Mszy Św. w sobotę 24 kwietnia 2021 r.

Druga rozprawa “obwinionego” ministranta 26.03.2021 r.

26.03.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do dzisiejszych wydarzeń w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto – do odsłuchania tutaj.

26.03.2021 r. odbyła się druga rozprawa ministranta “obwinionego” o to, iż podczas nabożeństwa w dniu 19.10.2020r. w Kaplicy-Celi nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…

W wyniku interwencji Policjanci w brutalny sposób, w trakcie nabożeństwa, wytargali sprzed ołtarza Księdza Michała Woźnickiego SDB, zakłuli Kapłana w kajdanki i zawieźli na Komisariat, podobnie uczynili z ministrantem.
(Więcej o brutalnej interwencji policji z 19.10.2020r. do odczytania tutaj)

26.03.2021 r. na wniosek Sędziego policjanci na początku rozprawy wynieśli ministranta z sali sądowej z powodu nie zakrywania ust i nosa.
Ministrant wskazywał Wysokiemu Sądowi iż postępuje podobnie jak pracownicy Sądu, którzy również nie mieli zakrytych ust i nosa (co jest uwiecznione na filmie).

Argumentacja ta nie została wzięta pod uwagę…
Podczas wynoszenia “obwinionego” z sali sądowej, mający zeznawać jako świadek, ks. Dawid Nowak z cynicznym uśmiechem pomachał ministrantowi ręką “na do widzenia”.
Zapis z Sądu oraz interwencji policji – do odsłuchania tutaj.

Po godzinie, od rozpoczęcia rozprawy z Sądu wyszli zeznający jako świadkowie
ks. Arkadiusz Szymczak SDB i ks. Dawid Nowak SDB.
Ks. rektor (ponownie) nie odpowiedział na pytania wiernego dot. Mszy Św. w rycie rzymskim.
Jedyne na co było stać obu księży (bez sutann) to szyderczy śmiech (do obejrzenia tutaj) jako reakcja na potknięcie się ministranta o ustawioną w poprzek chodnika hulajnogę.
Śmiech z cudzego nieszczęścia. Znamienne…

Po chwili na teren Sądu próbował wejść Ksiądz Michał Woźnicki SDB oraz dwie wierne. Kapłan oraz panie mieli zeznawać jako świadkowie w tym samym procesie, jednak nie zostali wpuszczeni na teren sądu. Ksiądz z powodu nie posiadania maseczki – policjantów nie przekonywały słowa, że Kapłan przeszedł niedawno zapalenie płuc.
Pani mimo posiadanych masek (teatralnych) zakrywających usta i nos – również nie zostały wpuszczone na teren sądu. Zapis prób wejścia na teren sądu Księdza Woźnickiego oraz pań – do obejrzenia tutaj.

Informacje na temat pierwszej rozprawy ( z 26.02.2021 r.) – znajdują się tutaj


Ks. Woźnicki udał się do Marianówki…

25.03.2021 r. W święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi z Wronieckiej udał się do Marianówki – i niecały kilometr dalej – z pielgrzymką do Matki Bożej Śnieżnej na Górze Iglicznej.

Przy okazji odbyto spacer w pięknej śnieżnej scenerii oraz wizytę dla zdrowotności.
Chorzy, Ci którzy skończyli chorować oraz zdrowi zostali zbadani przez fachowców.
U nikogo nie stwierdzono covida!

Kapłan odniósł się do wyjazdu w wieczornych ogłoszeniach – do odsłuchania tutaj 
Kazanie Ks. Michała Woźnickiego SDB na święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – do odsłuchania tutaj

Deo gratias za odbytą pielgrzymkę i za owocny wyjazd.