Miesiąc: listopad 2022

Zawieszone wpisy na blogu- prośba o pomoc

Po eksmisji Kapłana przeprowadzonej 8.09.2022r., dużo większe zaangażowanie czasowe autora niniejszego bloga w sprawę zmagania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9, które od 2016 roku prowadzi Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z garstka wiernych, spowodowało znaczne ograniczenie wpisów, a nawet zawieszenie na dłuższy czas wpisów na blogu.
Zaangażowanie w fizyczne przygotowania godnego miejsca sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim przez Księdza Michała Woźnickiego SDB, odpowiedniego miejsca zatrzymania dla Kapłana, codzienne dojazdy z Kapłanem na modlitwę u drzwi kościoła, To zaangażowanie czasowe powoduje, że nie jestem w stanie na bieżąco przygotowywać wpisów na blogu.
Mając świadomość, że prowadzenie bloga “W obronie Mszy Św.” jest jednym z ważnych elementów zmagania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do Salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w poznaniu, a przez to przyczynienie się do przywrócenia Mszy Św. w rycie rzymskim do każdego katolickiego kościoła Polski, Europy i świata proszę o pomoc w przygotowywaniu tekstów na strony niniejszego blogu.

Zwracam się o tę pomoc do katolików, którzy na bieżąco korzystają za pomocą internetu z posługi kapłańskiej Księdza Michała Woźnickiego SDB, słuchają Mszy Św. oraz katolickiej nauki głoszonej przez Kapłana.

Osobę/ osoby chcące się na ten sposób (przygotowywania wpisów na podstawie słów Kapłana) przyczynić do dzieła, które prowadzi Ks. Woźnicki wraz z garstką wiernych proszę o kontakt mailowy na adres: wobroniemszy@gmail.com

Jakub Zygarłowski

Transmisje Mszy Św. modlitw, oraz nauk katechizmowych na prywatnym kanale.

W związku z blokadą youtubowego kanału “W obronie Mszy”, transmisje Mszy Św. w rycie rzymskim odprawianych przez Księdza Michała Woźnickiego SDB, nauki katechizmowe oraz “Słowo z Wronieckiej”, tymczasowo, od 28.11.2022 r, publikowane są na prywatnym, youtubowym kanale pana ministranta Jakuba Zygarłowskiego.
Link do tego kanału znajduje się- tutaj.

Wieczorem, w sobotę 26 listopada 2022 r. serwis Youtube zablokował możliwość transmisji oraz przesyłania nagrań na kanale “W obronie Mszy”.
Jako powód podano: “naruszenie wytycznych dla społeczności”.

Blokada została nałożona na okres dwóch tygodni.
Blokada kanału Youtube “W obronie Mszy”

Wieczorem, w sobotę 26 listopada 2022 r. serwis Youtube zablokował możliwość transmisji oraz przesyłania nagrań na kanale “W obronie Mszy”.
Jako powód podano: “naruszenie wytycznych dla społeczności”.

Blokada została nałożona na okres dwóch tygodni.

Przez ten okres nie ma możliwości przesyłania sprawowanej przez Księdza Michała Woźnickiego SDB Mszy Św. w rycie rzymskim, nauk katechizmowych jak również południowej modlitwy u drzwi salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9.

Nagrania kazań Księdza Woźnickiego, nauki katechizmowej oraz “Słowa z Wronieckiej”, jak Pan Bóg da będą z opóźnieniem publikowane na prywatnym, youtubowym kanale pana ministranta Jakuba Zygarłowskiego- tutaj.

Aby poprzez ten kanał prowadzić na żywo transmisje Mszy Św. niezbędne jest posiadanie minimum 1000 subskrypcji.
Na tą chwilę do tej liczby brakuje jeszcze 60 subskrybcji.
Proszę o subskrybcje na kanale pod podanym tutaj adresem.

Jakub Zygarłowski

Zewnętrzne świadectwo modlitwy u drzwi kościoła, o przywrócenie Mszy Św. ma znaczenie!

24.11.2022 r. po rannej Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił Katechezę “Zbawiciel wzorem pokory. Pokora drogą do doskonałości i wiecznej szczęśliwości”, na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.


W południe Ksiądz Michał Woźnicki SDB modlił u drzwi kościoła o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do naszego salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9- do odsłuchania tutaj.
Modlitwy po raz kolejny zakłócał swoimi okrzykami pracownik salezjański Pan Zbigniew Huczko, który wykrzykiwał kłamstwa oraz obrzydliwe zaczepki w kierunku modlących się Kapłana i wiernych.
Po modlitwie Kapłan wygłosił Słowo z Wronieckiej: “Zewnętrzne świadectwo modlitwy u drzwi kościoła ma znaczenie!”– do odsłuchania tutaj.

Bądź gotowy przyjmować całą prawdę o sobie i o bliźnim, prawdę o wielkości i o słabości.

We wtorek, 22 listopada 2022 r., podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia: “Bądź gotowy przyjmować całą prawdę o sobie i o bliźnim, prawdę o wielkości i o słabości”- do odsłuchania tutaj.

W południe Ksiądz Michał Woźnicki SDB modlił u drzwi kościoła o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do naszego salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9- do odsłuchania tutaj.
Po modlitwie Kapłan wygłosił Słowo z Wronieckiej: “Łajdacy- Salezjanie wysługują się nieszczęśliwym człowiekiem.”– do odsłuchania tutaj.

Wieczorem Kapłan wygłosił Katechezę “O pokorze c.d. Pokornym jest: …” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

“Wieczór Cecyliański” w Oratorium Św. Józefa we Wrocławiu.


We wtorek 22 listopada 2022 r., podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim, Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas ogłoszeń przypomniał wiernym o “Wieczorze Cecyliańskim” w Oratorium Św. Józefa we Wrocławiu.
Kapłan mówił m.in.:
“…przypomnienie i zachęta (…) gdyby ktoś z czcigodnych wiernych- choćby jedna dusza, daj Boże będzie więcej- chciała, chciały pojechać do Wrocławia z tytułu i poświęcenia organów i z tytułu słowno-muzycznego “Wieczoru Cecyliańskiego”, o którym to informuje na stronach Actualia Ks. Jacek Bałemba, należy takie informacje sprawdzić.
Czy nie jest tak, że ma to walor zaproszenia.
Gdyby ktoś z czcigodnych wiernych chciał jechać- niech jedzie z moim błogosławieństwem.
Byleby się umieć dostosować do tych warunków, które Kapłan Ksiądz Jacek Bałemba daje wiernym, którzy się do Oratorium Św. Józefa udają, o czym mogę bezpośrednio wiedzieć, że jeżeli mają jakikolwiek związek z moją osobą to są zobowiązane do milczenia.
Czyli, gdyby wówczas być, to ucieszyć się swoją obecnością, daj Boże ucieszyć też Kapłana.
… jako Kaplan proszę czcigodnych wiernych o obecność.”
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 22.11.2022r. dotyczące “Wieczoru Cecyliańskiego”- do odsłuchania tutaj.

Po Mszy Św. Kapłan wygłosił Katechezę “O pokorze” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

W odpowiedzi na Ogłoszenia Kapłana dwoje wiernych (Pan ministrant z Panią Dorotą) udali się do Oratorium Św. Józefa we Wrocławiu na wieczorna Mszę Św. w rycie rzymskim sprawowaną przez Księdza Jacka Bałembę SDB.
Po Mszy Św., wypominkach i Różańcu Ksiądz Bałemba poświęcił organy, po czym odbył się słowno-muzyczny “Wieczór Cecyliański”, podczas którego wierni mieli okazję usłyszenia tekstów przybliżających postać Św. Cecylii, znaczenie modlitwy śpiewem – psalmodią i hymnodią – oraz nawiązanie do duchowych aspektów śpiewu.
Ksiądz Jacek Bałemba SDB wykonał też kilka preludiów ze Zbioru 225 łatwych preludiów na organy lub harmonium w najwięcej używanych tonacjach dur i moll Ks. Antoniego Chlondowskiego SDB.
Na zakończenie odśpiewany został Apel Jasnogórski, po którym Kapłan wygłosił Słówko salezjańskie.

Powód zgorszenia: nienawiść dwóch niewiast.

W poniedziałek 21 listopada 2022 r., podczas Mszy Św. w rycie rzymskim, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia- do odsłuchania tutaj.

Kapłan poinformował, że w najbliższą sobotę, 26 listopada, jak Pan Bóg da, wyruszy z Poznania Wronieckiej 9 do Tulec z kolejną (39) Pieszą Pielgrzymką by upraszać przywrócenia Mszy Św. w rycie rzymskim do naszego salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9.
W dalszej części ogłoszeń Ksiądz Woźnicki mówił m.in.
że jeśli wśród wiernych są tacy, którzy twierdzą, że wśród garstki wiernych “istnieje taki podział na tych, którzy potrafią samodzielnie myśleć, i krytycznie coś Księdzu powiedzieć, i na tych, którzy bezkrytycznie Księdza słuchają i nic Księdzu krytycznie nie powiedzą, to gdyby to “krytycznie” dotyczyło rzeczy złych, a Ksiądz się z nich się w jakiś sposób nie wycofywał, to znaczyłoby, że to miejsce jest bardzo niebezpiecznym duchowo.
W związku z tym, albo coś z tym spostrzeżeniem jest nie tak, i wtedy należałoby je korygować, i dobrze byłoby się do Księdza z tym jakoś zgłosić, albo nie korygować, bo nie ma co korygować (…)
Jako duszpasterz polecałbym (wtedy) znajdywanie innych miejsc- nie niebezpiecznych duchowo. To nie jest żadne szyderstwo- to jest wynik logicznego rozstrzygania spraw.”

W dalszej części ogłoszeń Kapłan odnosząc się do wczorajszego, wzajemnego odnoszenia się przy niedzielnym stole dwóch niewiast, mówił m.in.:
“Mamy do czynienia z nienawiścią…!”
I dalej Kapłan nawiązał do swojego (niezauważonego z tytułu zapalczywości owych niewiast) odejścia od stołu i zejścia do pomieszczenia, które ma się stać kaplicą, a w którym znajduje się tymczasowo wizerunek Matki Bożej Pogromicielki islamu i wszelkich herezji. Ostatecznie do tego pomieszczenia zeszli też wszyscy zasiadający do stołu wierni.
Kapłan odnosząc się do tej sytuacji wskazał, że: “Matka Najświętsza nas ocala, Was ocala, dlatego, że wczorajsze wydarzenie właściwie pokazuje, że powinno doprowadzić do takiej sytuacji, że ze względu na dwie niewiasty, albo one, może z nimi, odchodzi się z tego miejsca, trzaskam drzwiami- więcej tu nie przyjdę. Ze względu jedna na drugą, druga na pierwszą… no chyba, że zgoda na taki konsensus: ja będę chodzić w dni parzyste, a Ty w nieparzyste (…)
To co mamy do zobaczenia. Przez ten wizerunek (Matki Bożej), w tym miejscu, w którym ma być kaplica, na ten moment- na wczoraj, jest zobaczenie Łaski Bożej, że Matka Najświętsza nas ocala. Was ocala- jako wiernych.(…)
Trzeba mieć do siebie zrozumienie, że wychodzenie z herezji modernizmu jest wychodzeniem z grzechu. I to nie idzie tak łatwo…”
“W przypadku dwóch niewiast, język, który stosują na zewnątrz mi mówi o szczerej nienawiści. Jeżeli tak nie jest, to pytanie dlaczego na zewnątrz jest tak okazywane?
Tak są ludzie ze sobą, jak się szczerze nienawidzą! (…) Jest to powodem zgorszenia!
Jest tutaj ratunek . W tym domu.(…) Matka Najświętsza uprasza łaski”

Na koniec ogłoszeń Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się do wpisu Księdza Jacka Bałemby SDB “Wieczór Cecyliański”, zamieszczonego na blogu Actualia.

Po Mszy Św. Kapłan wygłosił Katechezę “O okazji do grzechu- zła prasa i romanse” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

We wtorek 22 listopada 2022 r., podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo “O szczerej niewieściej nienawiści wobec siebie jako owocu posoborowego neopogaństwa”- do odsłuchania tutaj

W sobotę, 26 listopada wyruszy do Tulec “39 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św.”

W sobotę 26 listopada 2022r, jak Pan Bóg da, po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim (odprawionej w Baranowie) Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi katolikami uda się na Wroniecką, skąd wyruszy z “39 Pieszą Pielgrzymką w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.
Trasa prowadzi od Błogosławionej Piątki Męczenników Salezjańskich z Wronieckiej 9 w Poznaniu do Sanktuarium Matki Boskiej w Tulcach (17 km).
O kolejnej Pieszej Pielgrzymce do Tulec Kapłan mówił w ogłoszeniach 21.11.2022r. 

Więcej na temat Pieszych Pielgrzymek do Tulec w zakładce Pielgrzymki. 

XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 20.11.2022 r.

W XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 06.11.2022 r. wierni przed Mszą Św. odmówili Różaniec przed nową figurą Matki Bożej, ustawioną na tle nowych firan zamontowanych w pomieszczeniu, w którym sprawowana jest przez Kapłana Msza Św. w rycie rzymskim.


Podczas Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia i kazanie- do odsłuchania tutaj.
W ogłoszeniach Kapłan mówił m.in.:
– o materiałach wycofywanych z YouTube z powodu ingerencji najprawdopodobniej ks.(?) Jacka Bielskiego SDB
– o tym, czego nie wypada pisać i czynić w związku z wypominkami.

W kazaniu na ostatnią Niedzielę roku liturgicznego Kapłan mówił m.in.:
“… są ludzie, którym się wydaje, że to nigdy nie nastąpi, że hulaj dusza piekła nie ma, a piekło jest!
Kościół przedstawia, pokazuje w ostatnia niedzielę (roku liturgicznego) to, co pokazuje nam zawsze: jest koniec. Przyjdzie kryska na matyska.
Jest przyjście powtórne Chrystusa. Jest sąd. Jest koniec historii doczesności, którą określamy- koniec świata. I znaki będą te same- podobne, zbieżne z tymi, które towarzyszyły zburzeniu Jerozolimy.
W ostatnią niedzielę, XXIV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, kiedy Księdzu dane jest sprawować Mszę Św. już nie w Poznaniu, Wroniecka 9, nie w Kaplicy-Celi, nie w kościele, ale tutaj w domu (…) patrzmy z ufnością w czas, który przed nami.
Ma on definitywne ostatecznie zakończenie historii przez przyjście Chrystusa (…) na Sąd Ostateczny. Wyczekujmy Go, przyzywając Łaski. (…)
Pan Bóg daje łaskę na to wydarzenie się przygotować.”

Po południu 20.11.2022r. Kapłan wygłosił Katechezę na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po raz pierwszy Ksiądz Woźnicki głosił katechezę w pomieszczeniu, które ma się stać niezależnym, stałym miejscem sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim.
Kościół w katakumbach.

Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał też jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

Wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB modlił u drzwi kościoła o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do naszego salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9- do odsłuchania tutaj.
Po modlitwie Kapłan wygłosił słowo: “Dzień zwycięstwa Chrystusa jest coraz bliżej.” – do odsłuchania tutaj.

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na XXIV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 20.11.2022: Novíssimi– do odsłuchania tutaj.

Ks.(?) Jacek Bielski SDB na ławie oskarżonych.

18 listopada 2022 r., podczas Mszy Św. w rycie rzymskim, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia.

Kapłan zachęcał, aby mimo iż minęła już połowa listopada pamiętać o duszach czyśćcowych i zgodnie z polskim zwyczajem przekazywać Księdzu wypominki.

Nawiązując do książki autorstwa Księdza Jeana Michela Gleize pt.: “Prawdziwy Izrael i fałszywy judaizm” Kapłan mówił m.in:
“… możemy bardzo łatwo zobaczyć na podstawie tej lektury, jakimi hochsztaplerami- czyli krętaczami był Polak- jeśli to Polak- Karol Wojtyła, który przybrał imię na stolicy piotrowej Jan Paweł II, późniejszy po nim kardynał Joseph Ratzinger- przyjąwszy imię Benedykta XVI i obecny Franciszek.
Nigdy Kościół nie miał żydów, którzy przez Bogobójstwo sprzeniewierzyli się Przymierzu, jako kontynuatorów obietnicy Abrahamowej, jako dzieci Abrahama.
Dziećmi Abrahama (…) zostaje Kościół w miejsce Żydów- mowa o Żydach, którzy odrzucili Pana Jezusa”.

W dalszej części ogłoszeń Ksiądz Woźnicki nawiązał do posiedzenia sądu, które odbyło się 18.11.2022 r. w sprawie z oskarżenia prywatnego dziesięciu osób przeciwko ks.(?) Jackowi Bielskiemu SDB oskarżonemu m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej z tytułu dwukrotnego ataku gazowego (27 sierpnia 2020r. oraz 30 listopada 2020r.), a także ataków tego samego salezjanina na dwie starsze osoby w dniu 29.11.2020 r.
Akt oskarżenia nie obejmuje bestialskiego ataku ks.(?) Bielskiego pałką teleskopową, dokonanego na Księdza Woźnickiego w dniu 11.04.2022r.

W sądzie ks.(?) Jacek Bielski pojawił się ubrany po cywilu, choć pod koloratką, w obecności mecenasa Skiby (znanego z prowadzenia w imieniu salezjanów procesu eksmisyjnego) i, jak określił Ksiądz Woźnicki, “przyzwoitki- ochroniarza”- Pana Zbigniewa Huczko.

Ksiądz Woźnicki podczas ogłoszeń mówił m.in:
“Posiedzenie miało charakter niejawny, więc (…) wiem, że nie powinienem o niej mówić, natomiast mogę powiedzieć co widziałem przed i co widziałem po…
No właśnie kwestia księdza(?) Jacka Bielskiego- żal patrzeć.
Żal patrzeć, na jakiej drodze jest ten, teraz pytaj kapłan, czy nie?”

Ksiądz Woźnicki poinformował, że Pani Sędzia- Pani Sędzina przeniosła i wyznaczyła termin- na pierwszą rozprawę (główną) na 14 lutego 2023r.

Na zakończenie Kapłan prosił o modlitwę za ks.(?) Jacka (Bielskiego): “Potrzeba postu, jałmużny, modlitwy”.

Transmisja Mszy Św. wraz z ogłoszeniami z 18.11.2022 r. została chwilowo usunięta z YouTube z tytułu roszczenia naruszenia prywatności, zgłoszonego najprawdopodobniej przez ks.(?) Bielskiego.

Wieczorem. Kapłan wygłosił Katechezę “O okazji do grzechu” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.