Pierwsza Msza Św. po powrocie od Sióstr z Sokolnik

17.12.2016 r. po godz.21:00 Ks. Michał Woźnicki SDB odprawia w Kaplicy-Celi, pierwszą po powrocie z Sokolnik, Mszę Św. w rycie rzymskim.
We Mszy Św. uczestniczy jeden wierny – Jerzy Zygarłowski, który przywiózł Kapłana wraz z bagażami z Sokolnik.