Rok 2020

“Msza Św./1. Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec św./2.Kazanie/ Kończymy i zaczynamy Rok Pański z Bogiem ufamy, że z Bogiem zakończymy nasze życie.Ks.M.Woźnicki SDB. 1. Modlitwa różańcowa na uwielbienie i chwałę Boga, dziękczynienia za przeżyty rok i jako przebłaganie za popełnione grzechy i dla uproszenia wszelkich łask potrzebnych dla zbawienia dusz naszych i w stałej intencji uproszenia powrotu sprawowania Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP WW. 2. Informacja o czwartej odmowie Salezjanów do pochówku i Mszy Św. Trydenckiej pogrzebowej w kościele NMP WW za śp. Mieczysławę. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB odprawi Mszę Św. Trydencką pogrzebową w Kaplicy- celi. Słowo Boże ks. Michała Woźnickiego SDB w oktawie Bożego Narodzenia o bolesnym obrzędzie obrzeżania, kiedy Chrystus wydał pierwociny Krwi za nasze zbawienie – fragment książki “”Jezus i jego życie”” wydanej w Warszawie w 1951 roku z imprimatur bp. Pomocniczego Wacława Majewskiego. Podziękowanie, że przez działanie św Pawła chrześcijanie nie są zmuszani do obrzezania. Św. Paweł przeciwstawiał się zmuszaniu nawróconych pogan do obrzezania i przyjęcia rytuałów żydowskich – o sporze i podwójnie prowadzonej grze przez św. Piotra. Myśli i refleksje papieża Benedykta XVI nad postępowaniem św. Piotra , którego charakterystyką było zaparcie a znamieniem było to, że nie zaprzestał się zapierać i w kościele potrzebny jest zawsze św. Paweł. Ks. Michał Woźnicki SDB przywołuje słowa starca Symeona „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa….i chwałę Twego ludu Izraela”” z nadzieją, że będzie nam dane zobaczyć radość przywrócenia Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie do kościoła Salezjańskiego w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 i do każdego katolickiego kościoła. Myśl noworoczna ks. Michała Woźnickiego SDB- Pan Jezus jest Panem historii, który czas stworzył , który sam czasowi nie podlega i Kościół ma obowiązek oddawać ostatnie godziny starego roku i pierwsze minuty nowego roku Panu Bogu. “

opis odsyłacza

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Modlitwa Różańcowa/. Kazanie. 1. a/.Wspomnienie żywego kultu Imienia Jezus w tradycji Kościoła i historii powstania święta imienia Jezus. Papież św. Pius X wyznaczył je na niedzielę po Nowym Roku lub gdy tej zabraknie na 2 stycznia. Imię Jezus znaczy Zbawiciel, jest to imię własne wybrane przez samego Boga. W imieniu Jezus zawarte jest imię Boga i imię w którym jest zbawienie . Msza Św. wysławia potęgę i chwałę Imienia Jezusowego, które przewyższa wszystkie inne imiona od diabła, od grzechu i od konsekwencji. Każde ludzkie imię jest na jakiś sposób skorelowane z imieniem Zbawiciela – przykłady współzależności i wzajemnego związku z imieniem Jezus na chwałę Bożą lub nie. b/.Spostrzeżenia ks. Michała Woźnickiego SDB odnośnie sztuki składania życzeń świątecznych, noworocznych i o oczekiwaniach ich spełnienia. c/. o potrzebie spowiedzi u katolickiego księdza, dotarcia do spowiedzi, w zagrożeniu śmierci, pamiętać należy o dokonanie aktu żalu doskonałego, odniesieniu do imienia Jezus, a w sytuacjach tragicznych wołać “”Jezu! zmiłuj się nade mną “”. 2. Modlitwa różańcowa w intencji oddania Panu Bogu każdego czasu nam darowanego na chwałę Bożą, o łaskę sprzeciwiania się pokusom, stanięcia po stronie Chrystusa i Kościoła Świętego, sprzeciwiania się herezji i heretykom, ze stałą intencją o przywrócenie Mszy św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 i do wszystkich katolickich kościołów, sprawowaniu jej przez Salezjanów.”

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Kazanie/3.Adoracja Najświętszego sakramentu i Różaniec św/. Odwagi. Modernizm i modernistów trzeba zwyciężyć i zwalczyć. Ks. Michał Woźnicki SDB. 1. Informacja o pogrzebie w Tradycyjnym Rycie Rzymskim śp. Mieczysławy matki p. Anny Paluszkiewicz: Msza Św. pogrzebowa odbędzie się we wtorek 07.01.20120 o godz. 7 w Kaplicy – Celi z tytułu odmowy ks. Rektora Arkadiusza Szymczaka udostępnienia Koscioła NMP WW i odprawienia Mszy Św. pogrzebowej. Ceremonia pogrzebowa będzie miała miejsce na cmentarzu o godz. 10 w tym samym dniu. 2. Komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB do przeprowadzonej rozmowy na kolędzie u starszej osoby o Mszy Św. i o zniszczeniu katolickiej wiary podanej w książce Michaela Davies “”Liturgiczne bomby zegarowe Vaticanum II””. O skandalicznym zachowaniu kapłanów którzy od 50 lat za nakazem hierarchii zdradzili Mszę Św. i zgodnie ze słowami papieża Benedykta XVI stwierdzają, że obie tradycyjna i novus ordo Missae to to samo. Refleksja ks. Michała Woźnickiego SDB na temat zranionego serca Boga – w posoborowym kościele, okupacji i ograbianiu z właściwego kultu, ograbianiu z najświętszej Ofiary. Wskazania o stosowanie pobożnych praktyk i skierowanie się ku Najświętszemu Sercu Pana Jezusa wraz ze znoszeniem pogłębianego cierpienia, mając na uwadze drogę powrotu prowadzącą do rozpaczy. O rozliczeniu stanu Kościoła z obłudnych serc kapłanów, którzy organizując spotkania między religijne oddalają się od wiary katolickiej. O uproszenie Serca Jezusowego odwagi wobec sprzeciwienia się wobec modernizmu i modernistów, herezji i heretyków wraz z przykładami odwagi walki z mieczem. 3. Litania do NSPJ i modlitwa różańcowa w stałej intencji o przywrócenie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP WW przy ul. Wronieckiej, sprawowanie jej przez wszystkich kapłanów Salezjanów, przebłaganie za grzechy wiernych i grzechy młodych ludzi podczas nocnego życia naszego miasta.”

Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Godzinki do NMP/3.Modlitwa Różańcowa/. Znaki zbliżającej się wojny. Ogłoszenia w I sobotę stycznia. Ks. Michał Woźnicki SDB. 1. a/.Wspomnienie Mszy Św. w Pasterkę , przemyślenia o imprezie sylwestrowej w Centrum Poznaniu i pokazie fajerwerków. b/. Wskazanie ks. Michała Woźnickiego SDB na akt zabicia generała Kasima Sulejmani z polecenia prezydenta Donalda Trump jako na znak wojny. Komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB do zachowań ludzi – o strzelaniu nie kojarzonym przez ludzi z zagrożeniem życia, – o islamie, gdzie nie ma słowa przebaczenia i o otwarciu się na zemstę. c/. O pierwszej sobocie miesiąca i wynagrodzeniu składanemu Niepokalanemu Sercu Maryi – w tradycyjnej Mszy Św. przebłagalnej jako uobecnienie przebłagalnej ofiary krzyżowej i randze zatrzymywania Gniewu Bożego. d/.Wskazanie na historię i wywoływanie wojen – I Wojna Światowa to działanie masonerii z całym światem, by wyeliminować państwa katolickie, II Wojna Światowa to wojna w obrębie masonerii i rozprzestrzenianie się zarazy modernizmu np. znak zachowania papieża Piusa XII. 2. Śpiewanie i rozważanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 3. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do tego kościoła i do każdego katolickiego kościoła w intencji kapłanów by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat Novus Ordo Missae sprawowanej przez papieży, kardynałów, biskupów, kapłanów. Modlitwy przebłagania za własne grzechy, za grzechu przeciwko Matce Najświętszej. Prośby o pokój na świecie, o zlitowanie się Boga nad nami.

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Kazanie/3.Modlitwa Różańcowa/. Bulla Quo Primum Tempore, Papieża Piusa V. Kazanie Ks. Michał Woźnicki SDB. 1.Informacja o przypadającym w dniu jutrzejszym święcie Objawienia się Pańskiego Trzech Króli i o godzinie Mszy Św. O organizacji Mszy Św we wtorek – rano o 7 godz. – Msza Św. pogrzebowa, o 10 godz. pogrzeb na Miłostowie i z racji duszpasterskiej Msza św. o 19 godzinie w Kaplicy – Celi. 2. W Święto Imienia Pana Jezusa przypadające w I niedzielę stycznia, ks. Michał Woźnicki SDB SDB przypomina odwieczne postanowienia papieża św. Piusa V z 14.07.1570 roku – i odczytuje w ramach kazania bullę Quo primum -św. Piusa V. Komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB wraz z przykładami na temat praktyk zaciemniania i kamuflowania rzeczywistości a/ ważności znajomości łaciny, b/ ukrycia na Soborze Watykańskim II słów bulli i nie wprowadzeniu bulli do Nowego Mszału Pawła VI czyli o metodzie zmilczenia, c/ o niestosowaniu metody ‘chowania”” i przemilczania, o oczyszczaniu prywatnego życia z przeszłości, o przeprowadzenie lustracji prawdy z przeszłości o sobie samym, począwszy od duchowieństwa, a następnie w kategoriach państwowych, społecznych . Ks. Michał Wożnicki przypomina o świętym Imieniu Pana Jezusa, w którym jest wybawienie – w Najświętszej Ofierze Chrystusa jest zbawienie każdego człowieka. O sposobie wypowiadania Imienia Bożego – zgodnie z rzeczywistością. 3. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do tego kościoła i do każdego katolickiego kościoła w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana na powrót przez katolickich księży, którzy zaniechają sprawowania Novus Ordo Missae, by nie zaciągali gniewu Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła.”

“Msza Św./1.Kazanie/2.Modlitwa Różańcowa/. Poganie i pogaństwo jednego są winni Bogu Prawdziwemu-oddać Mu pokłon. Ks.M. Woźnicki SDB. 1. Uroczystość Objawienia Pańskiego- Epifanium – Święto Trzech Króli a/ Symbol liturgiczny – o czynieniu znaku krzyża , zachowanie zasad i form (wsparcie wiernych w kaplicy – celi). b/.Jako punkt wyjścia kazania, ks. Michał Woźnicki SDB SDB zastosowuje wykład z Obrzędów kościelnych ks. Pawła Rzymskiego, wydanie z 1957 r. Analiza trzech tajemnic święta Chrystusa w trojakim znaczeniu – Człowieczeństwo- Objawienie Pańskie oznacza powołanie pogan do wiary w Chrystusa w osobach mędrców, Bóstwo – Epifanium oznacza chrzest Chrystusa w Jordanie, gdzie Ojciec Przedwieczny dał świadectwo, Moc – Święto Trzech Króli oznacza pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. c/ ciąg dalszy z nauk Katechizmu katolickiego Pietro kard. Gasparriego – punkt 12 z rozdz. II o Objawieniu Boskim – prawość serca, prawość intelektu i prawość poszukiwań prawdy przywiodły pogan i mędrców do Betlejem. d/ ciąg dalszy z Katolickiego Katechizmu Ludowego część 1 “”Nauka wiary “” wykład opracowany przez ks. prof. Franciszka Spirago – święci trzej Królowie nie odnaleźliby Dzieciątka Jezus, gdyby gwiazda im się nie objawiła, o potrzebie światła objawienia dla ludzkości, dla narodów pogańskich by poznać Boga. e/ ciąg dalszy o prawości, o oświeceniu wiarą nadprzyrodzoną i pokłonie Bogu i tylko Bogu oraz o braku gotowości do wracania tą samą drogą – człowiek odrzuca absolut władzy państwowej. Z broszury Papieża Piusa XII P.P. encyklika z 12.10.1939 roku : “”Summi pontificatus (O konieczności nawrócenia)”” – reakcja na wybuch II wojny światowej, Papież nawołuje ludzkość do nawrócenia – opis agnostycyzmu religijnego i moralnego oraz błędów, między innymi ubóstwienie państwa. Komentarz ks. Michała Wożnickiego wraz z przykładami do tematu zgody Jezusa , Maryi i św. Józefa na to, by pogańscy królowie, magowie, mędrcy wiedzeni światłem wiary, padli na kolana i złożyli hołd Prawdzie Objawionej, którą jest Jezus Chrystus – należy dać prawo przyjęcia hołdu od pogaństwa (tym wyraża się miłość i wiara), o zwodzicielach wiary, o wyjściu z pogaństwa i powrocie do pogaństwa – odnośniki do encyklik Leona XIII na jubileusz Narodzenia Jezusa Chrystusa, encykliki Piusa XI “”Quas primas”, o ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla . Walor encyklik – wszyscy mogą zdradzić, ale stolica Apostolska NIE – sytuacja, która istniała w 1939 roku – niewzruszony wskaźnik wiary ( sztandar wiary Chrystusowej ), ale po 1969 roku nie istnieje wskaźnik wiary, nie ma obrony wiary, brak sztandaru wiary Chrystusowej. Zwrócenie przez ks. Michała Woźnickiego SDB uwagi na związek między odrzuceniem przez struktury kościelne porządku, że to pogaństwo ma przed wiarą Chrystusową paść na kolana i składać wiarę, a odrzuceniem właściwej mszy , mszy trydenckiej, która zabezpiecza i wyrywa każdego człowieka z pogaństwa (przykłady postawy pogańskiej). Przyrównanie szerzenia się pogaństwa i wybuch II wojny światowej do aktualnego szerzenia się neopogaństwa, na podstawie obserwacji osób z brakiem odwagi : biskupów zabraniającym klerykom uczęszczania na Msze Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, rektorów seminariów znających ten zakaz, informatora ks. Michała Woźnickiego SDB zastrzegającego sobie prawo do animowości treści wiadomości. Ważne- ul. Wroniecka jest miejscem (jak betlejemska stajenka gdzie przychodzą mędrcy), w której odbywa się jawny protest wobec neopogańskiego Rzymu z konsekwencjami zmilczenia na kapłana i na wiernych. O gotowości rewidowania swego życia i grzechów młodości, zdolności zerwania z nową mszą – przykłady kapłanów. “

Wprowadzenie do Różańca w Święto Objawienia Pańskiego. Ks. Michał Woźnicki SDB. 2. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do tego kościoła i do każdego katolickiego kościoła w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana na powrót przez katolickich księży, którzy zaniechają sprawowania Novus Ordo Missae, by nie zaciągali gniewu Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła. Ekspiacja za 50 lat uwiarygadniania złej mszy, za fałszywe znaki obecne w naszym sercu np. fałszywe znaki Papieża – Polaka z Asyżu. Prośby o odwagę napominania wszelkich przejawów pogaństwa- grzechów sprzeciwiające się Bogu.

“Msza Św. pogrzebowa/1.Kazanie/2.Pogrzeb katolicki w Tradycyjnym Rycie Rzymskim za duszę śp. Mieczysławy Barbary na cmentarzu na Miłostowie w Poznaniu/ Msza Św./ Ogłoszenia/Modlitwa Różańcowa/ Kazanie podczas Mszy Św. pogrzebowej za śp.Mieczysławę Paluszkiewicz. Ks. M. Woźnicki SDB. 1. Msza św. pogrzebowa w intencji o przebłaganie za wszystkie grzechy w ciągu życia popełnione , o przyjęcie do królestwa niebieskiego dla zmarłej św. Mieczysławy Barbary. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB przedstawia liturgię pogrzebu wobec zmarłego . Wobec zmarłego przychodzi z pomocą ofiara Mszy Św. jako najważniejsza część pogrzebu, bez której zmarły nie ma jak ostać wobec swoich grzechów. Wobec żyjących przychodzi Kościół z pomocą sakramentu Ofiary na cześć Boga , słowami pouczenia. Z Katechizmu Katolickiego kard. Pietro Gasparriego art .5 “”O ciała zmartwychwstaniu i żywocie wiecznym””, przez 11 art. Składu Apostolskiego Kościół wskazuje na wiarę w moc Boską, w ciało zmartwychwstania (punkt 179 do 186). Wspomnienie o dobrach niebieskich nie dających się porównać z żadnymi dobrami tego świata. Dobra jakie osiągnęła śp. Mieczysława Barbara co do stopnia, miary stosowanej, stosownie co do zasług, bądź win nie da się porównać z dobrami w życiu wiecznym. Ważne- spojrzenie na osobę śp. Mieczysławę Barbarę w świetle dat życia (1938 – 2019) na czas dziejów zbawienia ludzkości w historii ( Śmierć i Zmartchwywstanie Chrystusa przez dzieje Kościoła ). Rok 1938 – przedednie II wojny światowej i po 1945 roku to czas ideologii to jest przyjęcia prawdy, którą w sposobie nauczania Kościół głosił. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB przedstawia dramat śp. Mieczysławy Barbary – jakim jest odmowa Mszy Św. pogrzebowej w kościele NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej . “

Ogłoszenia o przebiegu pogrzebu śp. Mieczysławy Paluszkiewicz. Ks. Michał Woźnicki SDB. 2. Pożegnanie i modlitwy za zmarłą śp. Mieczysławę Barbarę w kaplicy cmentarza , rozważania modlitewne różańcowe podczas przejścia na miejsce wiecznego spoczynku i pochówek w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. 3. Wieczorna Msza Św. w intencji za dusze śp. osób (Maria, Stanisław, Genowefa, Jerzy) zmagających się o przywrócenie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej. 4. Ks. Michał Woźnicki i jego spostrzeżenia z pogrzebu śp. Mieczysławy Barbary, skandaliczne zachowania księdza dyżurnego na cmentarzu, a także o piśmie zażaleniu i bezskutecznych staraniach wiernej p. Anny na pochówek mamy śp. Mieczysławy Barbary w kościele NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej. O statusach kanonicznych nowej mszy , kapłana posługującego się nielegalnym Mszałem, księdza, biskupa, papieża z przykładami.

Pogrzeb śp. Mieczysławy Ks.M.Woźnicki SDB

Wprowadzenie do Różańca i Różaniec. Ks. Michał Woźnicki SDB. 5. Różaniec św. ze stałą intencją o przywrócenie Mszy św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 i do wszystkich katolickich kościołów, sprawowaniu jej przez Salezjanów. O pokój duszy w dniu pogrzebu śp. Mieczysławy Barbary.

Msza Św./1.Modlitwa Różańcowa/ Modlitwa za dusze narażone powrotem do modernizmu.Wprowadzenie do Różańca.Ks.WoźnickiSDB. 1. Różaniec św. odmawiany ze stałą intencją o przywrócenie Mszy św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 i do wszystkich katolickich kościołów, sprawowaniu jej przez Salezjanów. Ekspiacja za 50 lat uwiarygadniania złej mszy przez kapłanów. Prośby o odbicie kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, by przyczynić się do powrotu Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do wszystkich kościołów i zaniechania sprawowania mszy Novus Ordo Missae. W dzień modlitw do św. Józefa prośby o wstawiennictwo i podziękowania za dar oderwania się od herezji i modernizmu, wyjścia spod okupacji heretyków i modernistów.

Msza Św. w oktawie po Epifanium/ 1.Ogłoszenia/2.Różaniec św./ Uwaga na sentymentalizm i fałszywą litość. Pokusa by wrócić na dwór Heroda. Ks. Woźnicki. 1. Prośba – zadaniem mężczyzn jest dzwonić dzwonem, wynosić i wnosić dzwon do Kaplicy- celi. Przestroga ks. Michała Woźnickiego SDB w trosce o dusze – przypomnienie tekstu z Epifanium Święta Trzech Króli o politycznym kłamstwie Heroda i o oświeceniu Mędrców przez anioła, by nie wracali tą samą drogą. O oświeceniu na ten sam sposób św. Józefa, by wziął rodzinę i uciekał przed Herodem. W ten sposób zostaje zerwany prymat uznawania władz jako bożka – w przypadku mędrców okazał się zbawienny. Modernizm jest jedyną religią światową budowaną na objawionej katolickiej świętej religii i nie jest religią posoborową. Religia posoborowa jest ludzkim tworem (przykładem może być np. wrzód na ludzkim ciele). O rozbieżności między nauką katolicką, a tym co jest przykazane od 50 lat, w oderwaniu się od władz światowych, od Heroda, czyli o nie wracanie do modernizmu. Wezwanie do ostrożności – modlić się i nie szukać argumentów przekonywania drugich, zwłaszcza kapłanów do zerwania z posoborowiem.

“Wprowadzenie do Różańca.Modlitwa za dusze zagrożone duchem tego świata. Ks.M.Woźnicki SDB. 2. Modlitwa różańcowa ze stałą intencją o przywrócenie Mszy św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 i do wszystkich katolickich kościołów, sprawowaniu jej przez kapłanów Salezjanów. Ekspiacja za 50 lat uwiarygadniania nowej złej mszy przez kapłanów. Uproszenia o nowych kapłanów, którzy zerwą z przesądami modernizmu, fałszywym rozumieniem posłuszeństwa, posłuszeństwa wyżej człowiekowi niż Bogu i Kościołowi Św. Prośby o ostrożność w trosce o własne dusze dla tych, którzy przez Boże miłosierdzie zostali z okow modernizmu wyrwani, by związali się z Mszą św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim “”, “”by nie wrócili do wymiocin które dopiero co odrzucili “” i przez lekkomyślność nie wchodzili w niemożliwy dialog z okupantem z modernistami. “

“Msza Św. /1. Ogłoszenia/2.Adoracja Najświętszego sakramentu i Różaniec św./ Ogłoszenia Ks. Michał Woźnicki SDB. 1. Sprawy organizacyjne – a/przesunięcie terminu wspólnego wraz z zaproszonymi kapłanami śpiewania kolęd na niedzielę 26. 01.2020 roku o godz. 15, b/ przypomnienie o kolejnej V pielgrzymce do Tulec w sobotę 25.01.2020 c/dot. zaangażowania się w akcję obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, stop ustawie USA 447 odporu prawnego roszczeniom Żydów www.stop447.info.pl , d/ zaproszenie do kina Muza na prapremierę filmu “” Rewolucja totalnej wolności “” pod patronatem medialnym PCh24 – bezpłatne wejściówki są do odbioru u ks. Michała Woźnickiego SDB. 2. Różaniec św. odmawiany ze stałą intencją o przywrócenie Mszy św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 i do wszystkich katolickich kościołów, sprawowaniu jej przez Salezjanów. Prośby o odbicie kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, by przyczynić się do powrotu Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do wszystkich kościołów i zaniechania sprawowania mszy Novus Ordo Missae. Ekspiacja za 50 lat uwiarygadniania złej mszy przez kapłanów, która nie przynosi łaski na świat, dla kapłanów, których serca prowadzi do protestantyzacji. Prośby o przebłaganie za grzechy każdego z nas, zwłaszcza za młodych ludzi czynione podczas nocnego życia naszego miasta.”

Msza Św./1.Godzinki do NMP/2.Modlitwa Różańcowa/. 1. Śpiewanie i rozważanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 2. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo , którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła . Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW , zamiany ołtarzy na podstawki. Modlitwy o odwagę, wierność i wytrwałość dla zaangażowanych w dzieło walki i przywrócenia Mszy Św Trydenckiej, o odbicie kościoła NMP WW z rąk modernistów.

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Kazanie/3.Modlitwa Różańcowa /Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchał 1 (1+0) wierny/. Kazanie 1. Informacja a/ w poniedziałek 13.01.2020 przypada Święto Chrztu Pańskiego , b/ do odbioru są jeszcze zaproszenia na film “”Rewolucja totalnej wolności”” do kina Muza, film firmowany jest przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z Krakowa – Instytut edukacji społecznej, portal informacyjny PCh24.pl, c/ przypomnienie o pielgrzymce V do Tulec w ostatnią sobotę stycznia 2019 oraz zaproszenie i zachęta do wspólnego śpiewania kolęd z kapłanami Salezjanami w dniu 26.01.2020roku. 2. W Uroczystość Św. Rodziny – Sanct? Famíli? Jesu Marí? Joseph, ks. Michał Woźnicki SDB SDB przypomina , że zadaniem współczesnych rodzin jest naśladowanie świętej Rodziny z Nazaretu. Wskazuje na działania przeciwko rodzinie skierowane przez tych , którzy powinni małżeństwo i rodzinę strzec. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB przytacza fragment z książki “”Tradycja zanegowana”” Michała Krajskiego podsumowujący zmiany (lepsze jest gorsze od dobrego) w nauczaniu o rodzinie po Soborze Watykańskim II . 3. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. Ekspiacja za 50 lat uwiarygadniania nowej mszy Novus Ordo Missae, za niedobór łaski, z którego jest cierpienie małżeństw i rodzin , za grzechy każdego z nas przeciwko małżeństwu i rodzinie, za grzechy przeciwko przykazaniu prymatu Boga ponad prymat człowieka, za wszelkie zdrady, niewierność, nieczystość. Prośby przez wstawiennictwo Św. Rodziny o świętość małżeństw i rodzin. “

1/13/2020

Msza Św./1.Kazanie/2.Modlitwa Różańcowa /Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchał 1 (1+0) wierny/. 1. a/. Święto Chrztu Pańskiego – wspomnienie chrztu Jezusa jako znak początku misji zbawczej, która zaprowadzi na Golgotę, by tam podjąć krzyż , mękę i śmierć zadaną z rąk ludzi. Nad Jordanem zaczyna się misja Jezusa zadośćuczynienia Ojcu za grzechy ludzi. Ta misja jest kontynuowana i spełnia się w każdej Najświętszej Ofierze, którą Chrystus składa przez kapłana jako ofiarę Mszy św , po męce , śmierci i Zmartchwywstaniu, po udzieleniu ludziom Ducha św. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB omawia scenę chrztu Jezusa w Jordanie jako zapowiedź Krzyża na Golgocie. Pan Jezus bez grzechu , ale tak jak ludzie grzeszni jest zanurzony w wodzie Jordanu. Czyni to, nie ze względu na grzech ludzki, ale ze względu na miłość Ojca , któremu czyni zadośćuczynienie za grzech człowieka. Chrzest w Jordanie to przyznanie się i odrzucenie grzechów. Ważne- motywem działania jest Bóg na pierwszym miejscu. Jezus zbawia nas ze względu na swoją miłość do Ojca. Na skutek posoborowia nastąpiło odwrócenie się człowieka od Boga. O łatwości odwrócenia się od posoborowego kultu w kontraście z patrzeniem najpierw na Boga, potem na człowieka i odrzucenie grzechu. b/. Niezrozumienie ciszy w Kaplicy- celi w trakcie modlitwy i solidarności wiernych w grzechu, braku jedności w modlitwie np. o przewodzeniu modlitwie z kapłanem, bez kapłana – mężczyzna?, czy kobieta ma się nie wychylać z chóru wiernych mężczyzn i modlić szeptem ? c/ w kwestii posoborowego kościoła, który staje się światową religią czyniącą z kościoła instytucję ludzką i o fałszywym sposobie jednoczenia ludzi . 2. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. Ekspiacja za 50 lat uwiarygadniania nowej mszy Novus Ordo Missae. Prośby o odwagę dla tych co przeżywają wizytę duszpasterską, by byli gotowi domagać się powrotu Mszy Św. Trydenckiej do własnych parafii. Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchał 1 (1+0) wierny.

1/14/2020

“Msza Św./1.Modlitwa Różańcowa/2.Salezjańskie słówko/. Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało 5 (1+4) wiernych/. Salezjańskie Słówko. Co to jest masoneria . 1. Modlitwa Różańcowa a/.Ks. Michał Wożnicki wspomina sylwetkę św. Hilarego Biskupa z Poitiers wyznawcy i doktora Kościoła, który nieustannie przeciwstawiał się szerzącej herezji arianizmu, napisał traktat o Trójcy Przenajświętszej b/.w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. Ekspiacja za 50 lat uwiarygadniania nowej mszy Novus Ordo Missae. c/. o upomnieniu i wypowiedzi Benedykta XVI papieża- emeryta w obronie celibatu. d/ prośby o odważnych biskupów, o silność wiernych we wierze, o oddaniu pod Bożą opiekę wiernego z kaplicy pana Roberta. 2.Spostrzeżenia ks. Michała Wożnickiego na temat projekcji filmu dokumentu “” Rewolucja totalnej wolności”” w reżyserii Jarosława Mańki powstałego dzięki Instytutowi im. Ks. Piotra Skargi i komentarz na podstawie książki religijnej Georges’a Virebeau “”Papieże wobec masonerii”” oraz książki św. Józefa Sebastiana Pelczar “” Masoneria”” wyd. z 1914 roku z Lwowa. “

1/15/2020

Msza Św./1.Modlitwa Różańcowa/Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało 3 (1+2) wiernych/. 1.Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. Ekspiacja za 50 lat uwiarygadniania nowej złej mszy Novus Ordo Missae, przez nasz udział i nasze ofiary na kult modernistów, niewymagania od kapłanów znajomości doktryny wiary. Prośby w intencji pana Piotra i jego rodziny, za których była sprawowana dzisiejsza Ofiara Mszy Św. Przypomnienie, że dzień 15.01.2020 jest dniem odpustu na Jasnej Górze z tytułu święta Patrona zakonu św. Pawła i Pustelnika i prośby ks. Michała Woźnickiego SDB by za jego przykładem na Jasną Górę wróciła Msza Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB modli się również w intencji o życie wieczne krewnego księdza SDB śp. Henryka Frydryszaka .

1/16/2020

Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Modlitwa Różańcowa/Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało 3 (1+2) wiernych/. Ogłoszenia Ks. Michał Woźnicki SDB. b1. a/.w dzisiejszym dniu w święto św. Papieża Marcelego I męczennika na wygnaniu z III wieku, który pozwolił na przywracanie chrześcijan , którzy zdradzili wiarę katolicką w czasie prześladowań, b/. Wspomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB z wczorajszego pobytu na kolędzie. Przypomnienie o znaczeniu kolędy duszpasterskiej w polskim zwyczaju i historii spotkania kolędowego w przeciągu 3 lat u dwóch wiernych w tym śp. Marii Sęczykowskiej Bojar . O funkcji księdza odwiedzania wiernych oraz przypomnieniu wiernym o powinności poproszenia księdza o wizytę duszpasterską z kolędą, by pomodlić się , dom poświęcić i uwolnić od diabelskich nękań. Upamiętnienie wizyty księdza – to przyjście Pana Jezusa, by w domu zamieszkał pokój. 2. Różaniec w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. Ekspiacja za 50 lat uwiarygadniania nowej złej mszy Novus Ordo Missae, w tym także uwiarygadniania złej mszy przez 27 lat przez papieża Polaka Jana Pawła II, jak również przez Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i przez polskich hierarchów.

1/17/2020

“Msza Św. / 1.Ogłoszenia/2.Adoracja Najświętszego sakramentu i Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało 7 (1+6) wiernych/. Ogłoszenia Ks. Michał Woźnicki SDB. 1 .a/. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB wspomina dzisiejszego patrona św. Antoniego Wielkiego opata z Mszału Rzymskiego autorstwa Benedyktynów Tynieckich. Antoni Wielki (Opat) ur. 250 roku , żył 105 lat, uznany został przez historyków za rewolucjonistę duchowości chrześcijańskiej. Ikonografia przedstawia św. Antoniego z wieprzem lub potworami, który skutecznie walczył z pokusami szatańskimi. O tym jak pierwsi chrześcijanie przekształcili Europę pogańską na Państwo Boże. Przez pierwsze trzy wieki religii chrześcijańskiej jest czas prześladowań, następne dwa wieki obejmujące walkę z herezją i arianizmem to jest czas pokutników i pustelników. Kolejne dzieje chrześcijaństwa to rewolucja Lutra w 1517 roku, rewolucja francuska 1789 rok, upadek Państwa Kościelnego 1870 rok, I wojna Światowa likwidująca cesarstwo austriacko węgierskie 1918 rok, zmiany w kierunku państw demokratycznych i czas trwającej rewolucji totalnej wolności oraz przygotowanie na czas przyjścia Antychrysta. O nie grzeszeniu, przyzwoleniu i bezsilności na grzech w walce z diabłem, po wejściu na właściwą drogę jaką jest np. obrona i odbicie Mszy Św. Wszechczasów. b/. Przypomnienie organizacyjne o kolędowaniu w przyszłą niedzielę – spotkanie o 15 godz., Msza św. o 12 godz. c/. Refleksje ks. Michała Woźnickiego SDB na temat odwiedzin duszpasterskich. d/. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB przypomina z książki “”Papieże wobec masonerii “” Georges’a Virebeau o encyklice (list okólny) Piusa XI “”Mortalium animos””- o popieraniu prawdziwej jedności religii z 06.01.1928 roku, odczytuje fragmenty przeciwko masonerii z encyklik dokumentów papieża Klemensa XII z 1738 rok, papieża Benedykta XIV 1751 roku, papieża Piusa VII z 1821 roku, papieża Leona XII z 1826 rok. O relidze objawionej a nie wymyślonej przez ludzi judaszy, zwodzicieli. 2. Różaniec św. odmawiany ze stałą intencją o przywrócenie Mszy św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 i do wszystkich katolickich kościołów, sprawowaniu jej przez Salezjanów. Ekspiacje za grzechy uwiarygadniania nowej , złej mszy, przebłaganie za grzechy młodych ludzi, za grzech obchodzonych w posoborowym kościele dni judaszy, judaizmu, islamu, ekumenizmu. Prośby do Matki Najświętszej o obronę przed herezją i heretykami. “

1/18/2020

Msza Św./1. Ogłoszenia/2. Godzinki do NMP/3. Modlitwa Różańcowa/Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało 6 (1+5) wiernych/. Ogłoszenia Ks. Michał Woźnicki SDB. 1. a/ Ks. Michał Wożnicki omawia modlitwy Różaniec św. i Anioł Pański przed i po cichej Mszy św. Trydenckiej. b/ Przypomnienie, zgodnie z Mszałem z 1952 roku o przypadającym w dniu 18 stycznia święcie Katedry św. Piotra w Rzymie jako pamiątce wstąpienia na tron rzymski św. Piotra i o egzaminie Jezusa wobec św. Piotra i złożonym oświadczeniu Piotra, kontynuacja spotkania po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa i o przekazaniu Urzędu Piotrowego. c/ Nawiązanie do spotkania abp. Pawła Lengi i prowokacyjnych pytaniach redaktora czy jest katolikiem. d/.Przypomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB o znaku obrzezania jako zamiłowaniu do religii mojżeszowej żydowskiej i o znaku chrzcielnym jako jedynej wiary Objawionej przez Pana Boga do religii katolickiej. Odniesienie do wywiadu Moniki Jaruzelskiej (niewierząca chrześcijanka) z Grzegorzem Braunem (katolik) https://www.youtube.com/watch?v=R6DRcC9A2eI&feature=youtu.be i o religii dobroludzizmu 2. Śpiewanie i rozważanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 3. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo , którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła . Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW.

1/19/2020

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2. Kazanie/3 Modlitwa Różańcowa/ Mszy Św. z ministrantem nabożnie słuchało dziewięciu ( 3+6) wiernych/. Kazanie Ks. Michał Woźnicki SDB. 1. a/ Ks. Michał Woźnicki SDB SDB uściśla przyczyny wyłączenia komentarzy przy transmisji Mszy Św. wyjaśniając, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. b/. Przypomnienie o zmianie godziny Mszy Św. w najbliższą niedzielę – o godz. 12 z tytułu zaproszenia na wspólne kolędowanie o godz. 15 . Miejsca spotkania zostanie podane w późniejszym terminie – uzupełnienie dotyczące zaproszenia Kapłanów Salezjanów sprawujących Mszę św według św Jana Bosko czyli 100% wychowawców młodzieży. c/ w sobotę 25.01.2020 kolejna piąta pielgrzymka do Tulec. d/. Z tyt. naderwania i zniszczenia została usunięta przez ministranta tabliczka z drzwi kaplicy – celi i założona kolejna 16 -ta nowa tabliczka . Tabliczka informuje że mieści się tu : Kaplica- cela ze stałą obecnością Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie Msze św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim “” Przyjdźcie do mnie wszyscy “” z Ewangelii św. Mateusza rozdział 11.Porządek mszy: pn śr czw sob- godz. 6:00,wt pt- godz.19:00, „Msza Św. Trydencka to najpiękniejsza rzecz po tej stronie nieba”” o. Fryderyk Faber. Rezydent ks. Michał Woźnicki SDB SDB . 2. Rozważania Ks. Michała Woźnickiego SDB nawiązujące do ewangelii według św. Jana Rozdz.II o celu przemiany wody w wino czyli o pierwszym cudzie Pana Jezusa dokonanym na polecenie Matki Najświętszej w Kanie Galilejskiej na weselu. Symboliką cudu jest pewność ważności sakramentu bezpośrednio ustanowionego w znaku do rangi godności małżeństwa . Zrozumienie cudu jako ważności ingerencji Pana Jezusa w rzeczywistość i koniecznym wysiłku człowieka. W dobie obecnego kryzysu w Kościele i rozpowszechnianych błędów, ks. Michał Woźnicki SDB SDB odczytuje fragment z rozprawy napisanej w V wieku przez św. Wincenty , obrońcy św. Tradycji , który poleca, aby w Kościele silnie trzymać się tego, w co wszędzie, w co zawsze i w co wszyscy wierzyli, żeby z wyżyny starożytnej religii nie stoczyć się w heretyckie nowości. 3. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo , którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła . Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW ze względu na fałszywy autorytet pasterzy.”

1/20/2020

Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Modlitwa Różańcowa/ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało czworo ( 1+3) wiernych/. Ogłoszenia Ks. Michał Woźnicki SDB. 1. Z tytułu przypadających urodzin ks. Michał Wożnicki omawia historię swego życia w odsłonach najważniejszych wydarzeń swojego życia zdarzeń w tym działań zmierzających do wyboru drogi życiowej, wzięcia dojrzałej odpowiedzialności za podjęte decyzje i o swojej niecodziennej drodze do kapłaństwa -o zapętleniu życiowym i igraszkach z diabłem 2. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji przywrócenia Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae , którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła . Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat złej mszy, przez wiele lat z udziałem naszych wiernych, wspieranie poprzez datki herezji modernizmu i okupację kościoła modernistycznego przez heretyków modernistów. Ekspiacja za uwiarygadnianie złej mszy przez Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, potem przez papieża Jana Pawła II, przeciwko Mszy Św. Trydenckiej od hierarchów Kościoła. Prośby o łaski potrzebne abp. Janowi Pawłowi Lenga, który włącza się w odprawianie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim.

1/21/2020

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Modlitwa Różańcowa/ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześciu ( 1+5) wiernych./ Ogłoszenia Ks. Michał Woźnicki SDB. 1. a/. Ks. Michał Wożnicki przedstawia szczegóły organizacyjne V pielgrzymki do Tulec w intencji przywrócenia Mszy Św. do kościoła Salezjanów NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej, zapowiada na najbliższą niedzielę Mszę Św. o godz. 12 w południe i na godz. 15 zaprasza na “”wspólne kolędowanie””. b/. Na bazie przykładu św. Tereski z Lisiuex mistrzyni nowicjatu sióstr Karmelitanek i jej postrzegania kandydatek do życia zakonnego, ks. Michał Woźnicki SDB SDB – zwraca uwagę wiernym by swoją obecnością nie desakralizowali kaplicy-celi, – na przemyślany, poprawny sposób zamawiania Mszy Św.- wyjaśnia różnicę między powinnością uczestnictwa ministranta a koniecznością prowadzenia na żywo transmisji Mszy Św. (co wynika z misyjności Kościoła i natury miejsca) – wskazuje na specyficzność katolickiej pielgrzymki, na postawę, strój i wygląd pielgrzymów. c/. Omówienie i zachęta do obejrzenia wywiadu w programie “”Warto rozmawiać”” TVP 1 przeprowadzonego przez redaktora Jana Pospieszalskiego z abp Janem Pawłem Lenga https://vod.tvp.pl/video/warto-rozmawiac,20012020,46034001 2. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. Prośby by kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo , którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła . Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW.”

1/22/2020

Msza Św./1. Modlitwa różańcowa/Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało pięciu ( 1+4) wiernych/ 1.Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. Prośby by kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo , którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła . Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW, za udział we mszach złych, za sprzyjanie zmianom ołtarza na stół, zmianom kapłanów odwracających się plecami do Boga, zmianom wprowadzenia ministrantek do służby liturgicznej, przyjmowania komunii na stojąco lub na rękę, nie protestowanie wobec profanacji Boga. Dziękczynienie za wyrywanie z jarzma modernizmu i modernistów.

1/23/2020

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2. Modlitwa różańcowa/Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało czworo ( 1+3) wiernych/. Zakaz przyjazdu na kolędowanie dla Ks. D. Kowalczyka SDB Spadkobiercy dzieła śp Jerzego. 1. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB ogłasza bieżące informacje: a/.na temat zapowiedzianego na niedzielę “”kolędowania”” i na temat treści otrzymanego sms-a oraz odbytej u wiernych “”kolędy””. Przykra wiadomość: ks. Dariusz Kowalczyk, jako jeden z dwóch salezjanów otrzymał zaproszenie na salezjańskie “”kolędowanie”” z prowadzącym spotkanie ks. Michałem Woźnickim SDB, w dawnym Oratorium Domu Salezjanów w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 (dzisiejszy odnajmowany Miejscowy Ośrodek Kuratorski dla młodzieży “”Nie wykluczaj””). Jednocześnie ks. Dariusz Kowalczyk SDBotrzymał od przełożonego ks. insp. Jarosława Pizoń z Inspektoratu Wrocławskiego zakaz uczestnictwa w salezjańskim “”kolędowaniu””. Nawiązanie i komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB do aktywności posoborowia i braku zakazu udziału w aktualnych dniach judaszyzmu. b/. podanie do publicznej wiadomości treści sms od p. Szymona (powołującego się na “”nakaz”” – blog prowadzony przez śp. Jerzego) oraz udzielonej przez ks. Michała Woźnickiego SDB odpowiedzi na sms wraz objaśnieniem i interpretacją. Pokrewieństwo tematu ducha śp. Jerzego, w kulturze wypowiedzi osoby odprowadzającej ks. Michała Wożnickiego SDB z wizyty kolędowej. “

1/23/2020

Modlitwa za Ks. Jarosława Pizonia Inspektora Salezjańskiego, Ks. Michał Woźnicki SDB. 2.Modlitwa Różańcowa w dniu patrona spowiedników Świętego Rajmunda z Penyafort Dominikanina, w stałej intencji przywrócenia Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae , którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła. Ekspiacja za uwiarygadnianie złej nowej mszy . Prośby przez wstawiennictwo św. Rajmunda spowiedników o sumienia kapłanów zaniechania walki z Bogiem, między innymi ks. ins. Jarosława Pizonia SDB. Błagania o życie wieczne dla zmarłych osób walczących w przeszłości w obronie Mszy Św. Trydenckiej do kościoła Salezjanów NMP WW.

1/24/2020

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2. Adoracja Najświętszego sakramentu i Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało 8 ośmiu ( 1+ 7) wiernych/. Odmowa sali na kolędowanie u Salezjanów 2. Uwagi co do całowania księdza w rękę. 1. a/. Informacja o przeniesieniu spotkania Kolędowego do Baranowa Pl. Zmartwychwstania z powodu odmowy najmu lokalu od Kierownictwa Miejscowego Ośrodka Kuratorskiego dla młodzieży “”Nie wykluczaj””. b/. Przypomnienie i zaproszenie do udziału w V Pielgrzymce do Tulec. c/. O pobożnym całowaniu konsekrowanych dłoni kapłańskich z przykładami niewłaściwego zachowania wiernych przy całowaniu dłoni Chrystusa. d/. Spostrzeżenia i uwagi ks. Michała Woźnickiego SDB z wizyty duszpasterskiej w domu wiernych. 2. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. Prośby by kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo , którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła . Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat od 1969 roku sprawowanej w kościele NMP WW Novus Ordo Missae, za udział we mszach złych, za grzechy młodych ludzi podczas życia nocnego miasta Poznania, za grzechy nasze , wśród których mamy udział i przyczynę do grzechów młodych ludzi. “

1/25/2020

Msza Św./1.Ogłoszenia/2. Kazanie/3.Piesza V Pielgrzymka do Tulec/ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało 8 ośmiu ( 1+ 7) wiernych/. Boże daj nam biskupa wzorem Świętego Pawła Apostoła. Kazanie- Ks. Michał Woźnicki SDB. 1. Na przykładzie swojej rodziny ks. Michał Woźnicki SDB wskazuje na utratę wiary i ateizm młodych ludzi w czasach dzisiejszych. 2. O nawróceniu św. Pawła, prześladowaniu Jezusa w uczniach Jezusa, wydarzeniu pod Damaszkiem. Przyrównanie do dzisiejszego prześladowania jakie czyni posoborowy Kościół od 50 lat wobec sprawowania Mszy Św. Trydenckiej.

1/25/2020

Modlitwa u drzwi Kościoła wyjście na 5 Pieszą Pielgrzymkę w obronie Mszy Św. Wszechczasów. 3. a/ etap pierwszy- modlitwa przed zamkniętymi drzwiami kościoła dla okazania znaku, nie ma miejsca dla Mszy Św. w Rycie Rzymskim w salezjańskim kościele NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej nie ma też miejsca w nim dla nas wiernych. Posoborową ucztę uwiarygodnił w Polsce prymas Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II i kolejno każdy biskup, hierarcha, proboszcz. Skutki posoborowia, masowa apostazja młodego pokolenia skłania ks. Michała Woźnickiego SDB wraz z wiernymi do pielgrzymowania do Matki Bożej Tuleckiej. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB powierza św. Pawłowi Apostołowi w święto nawrócenia Apostoła Narodów intencję pielgrzymki. Wspomnienie o abp. Janie Pawle Lenga – jako tym, który może być zobowiązany odbijać Kościół Święty. Prośby o odwagę wiary katolickiej przez wstawiennictwo Błogosławionej Poznańskiej Piątki Oratorian – Męczenników z czasów II wojny światowej

1/25/2020

Wprowadzenie do Różańca cz1 podczas 5 Pieszej Pielgrzymki w obronie Mszy Św. Wszechczasów. b/.etap drugi – na trasie ulicami miasta Poznania odmawiany jest Różaniec w intencji biskupów , kapłanów, kleryków nauczania i sprawowania Mszy Św. Trydenckiej.

1/25/2020

Wprowadzenie do Różańca podczas 5 Pieszej Pielgrzymki w obronie Mszy Św. Wszechczasów. c/. etap trzeci- odcinek przez las – wspomnienie św. Jana Bosko, jego posłannictwa wychowawcy i przyjaciela młodzieży. Prośby ks. Jana Bosko do wychowanków przed śmiercią o modlitwę w intencji nie sprzeniewierzenia się wierze. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB prowadzi modlitwę różańcową w intencji uproszenia łaski utrzymania katolickiej wiary w godzinę śmierci ( sakrament ostatniego namaszczenia, katolicki pogrzeb, czarny kolor szat liturgicznych), Msza Św. pogrzebowa w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, w intencji ekspiacji za bluźniercze dni judaszy sprawowanych w kościele w Polsce.

1/25/2020

W Tulcach- u celu 5 Pieszej Pielgrzymki w obronie Mszy Św. Wszechczasów Ks.M.Woźnicki SDB. d/. etap czwarty- dojście do celu do Sanktuarium Matki Boskiej Tuleckiej- modlitwa dziękczynna pielgrzymów za wszystkie łaski i za ukończenie V pielgrzymki pieszej w intencji powrotu Mszy Św. Tradycyjnej do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła. Słowo ks. Michała Woźnickiego SDB – podziękowanie wiernym za systematyczne pielgrzymowanie, przegląd aktualnej sytuacji i zróżnicowanego zainteresowania praktyką religijną pielgrzymowania według wyznania oraz o braku w kościele dni tradycji katolickiej .

1/26/2020

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2. Kazanie/ 3. Modlitwa różańcowa/4. Kolędowanie/Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało 13 trzynastu ( 1+ 12) wiernych/ Zło dobrem zwyciężaj, ale jakie i jak. Uwagi po-kolędowe. Ks. Michał Woźnicki SDB. 1. Podziękowanie wiernym z kaplicy i łączącym się duchowo, za wierne pielgrzymowanie w V pielgrzymce do Tulec. Wyjaśnienie ks. Michała Woźnickiego SDB tytułem organizacji spotkania kolędowego księży wraz z wiernymi w Domu Salezjańskim oraz zaproszenie do spotkania w domu p. Jakuba Zygarłowskiego. 2. Kazanie oparte na wersecie z Listu św Pawła do Rzymian-“” Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”” wraz z przykładami z życia z wiary i łaski : pomoc Niemcom po przegranej wojnie- bo to ludzie, pomoc człowiekowi Danucie Siedzikównej “”Inka”” i zabicie przez funkcjonariusza UB, pomoc człowiekowi żołnierzy wyklętych ks. Władysławowi Gurgacz i zabicie przez komunistę. O “”przyjaźni”” katolika z muzułmanami , żydami. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB w oparciu o fragment z ewangelii o uzdrowieniu syna setnika przedstawia głębię wiary setnika i odnosi słowa Jezusa do czasów dzisiejszych. Nauczanie papieży o zwalczaniu masonerii w XIX wieku, inwigilacja Kościoła przez masonerię , zaprzestanie walki i likwidacja masonerii w XX wieku przez papieża Jana Pawła II oraz przejęcie kontroli nad Kościołem przez związki i głoszenie nauk masońskich – zachęta do lektury “”Papieże wobec masonerii”” Georges’a Virebeau. “

1/26/2020

3. Różaniec św. w stałej intencji przywrócenia Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów i zaprzestanie słuchania masonów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. Ekspiacja za uwiarygadnianie złej nowej mszy, za prostactwo młodych ludzi, za udział w życiu zła.

1/26/2020

Kolędowanie cz.1- Słowo wstępne Ks. Jacek Bałemba SDB Kolędowanie wiernych Tradycji cz. 1. 4. Uczestnictwo ks. Michała Wożnickiego i ks. Jacka Bałemba SDB w spotkaniu kolędowym wiernych. a/. Część 1 – słowo okolicznościowe ks. Jacka Bałemba – Powrót do Tradycji z uwagą na 3 ważne aspekty tradycji katolickiej (doktryny, kultu): wielkoduszność (księży, osób zakonnych, osób świeckich), roztropność (znaki budzenia się wobec tradycji), miłość do sakramentu pokuty (spowiedź u kapłana godnie, odpowiedzialnie, ortodoksyjnie sprawującego sakrament pokuty oraz przykład św. Teresy z Avili, która ze spowiedzi czerpała pouczenia dla swej duszy). O ważności krzewienia prawdy poprzez słowo pisane i czytane, mówione i drukowane.

1/26/2020

Kolędowanie cz. 2 wiernych z Ks. Jackiem Bałembą SDB i Ks. Michałem Woźnickim SDB. 4. b/. Część 2- świąteczne wspólne śpiewanie kolęd ks. Michała Woźnickiego SDB z wiernymi przy akompaniamencie ks. Jacka Bałemba SDB na elektronicznym pianinie.

1/27/2020

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2. Modlitwa różańcowa/ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało 4 czworo ( 1+ 3) wiernych/. O odwagę intelektualną potrzebną JE ks.Abp.Janowi Pawłowi Lendze. Ks. Michał Woźnicki SDB. Podziękowanie organizatorowi gospodarzowi i wiernym za udział i śpiewanie kolęd na spotkaniu kolędowym (19 osób) a także o utrudnieniach ks. Dariusza Kowalczyka ze strony Inspektoratu Wrocławskiego i zakazie uczestnictwa w kolędowaniu w Baranowie. Spostrzeżenie ks. Michała Woźnickiego SDB do zapamiętania : tzw. “”Michałki”” z 15.12.2019 r – metodologia postępowania w białych rękawiczkach doprowadzająca do usunięcia niewygodnego i odstraszania kolejnych Salezjanów od prób składania Panu Bogu obietnicy sprawowania Mszy Św. i innych Sakramentów Świętych wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim (po łacinie). Podziękowanie “”Deo Gratias”” ks. Jackowi Bałemba za słowo wielkoduszności: a/.wobec kapłanów powracających do Mszy Św. Trydenckiej, b/. dla każdego ruchu ku tradycji, c/ i wezwanie do spowiadania się u kapłana wiernego Tradycji. Uznanie i wdzięczność ks. Michała Woźnickiego SDB za słowa ks. Jacka Bałemba, za wielkoduszność wiernych z Kaplicy – Celi w codziennej modlitwie za żyjących wszystkich kapłanów, biskupów, abp Stanisława Gądeckiego, abp Jana Pawła Lenga, abp. Marka Jędraszewskiego, abp Grzegorza Rysia za gesty, posunięcia ku tradycji katolickiej, za kapłanów Bractwa św. Piusa X, a za umarłych o rehabilitację abp Marcelego Lefebvre, bp Antonio de Castro Mayer. Wzmianka ks. Michała Woźnickiego SDB o wspólnym wyjeździe z ks. Jackiem Bałemba i wiernymi do Cieszkowa i zakolędowaniu ks. Dariuszowi Kowalczykowi oraz o odwiedzeniu w drodze powrotnej miejsca wypadku śp. Jerzego Zygarłowskiego, o wyproszeniu w niedzielę w południe przez ks. Rektora Arkadiusza Szymczaka wiernej udającej się na Mszę Św. do Kaplicy – Celi. Prośba by obserwować akcję ogłoszoną przez dr Stanisława Krajskiego zapowiadającą odprawienie pontyfikalnej Mszy Św. Trydenckiej przez abp Jana Pawła Lenga w dniu 9.02.2020 roku. Za sprawą dzisiejszego Święta św. Jana Chryzostoma – ks. Michał Woźnicki SDB SDB kieruje prośby o rozwagę i męstwo do wiernych zmagających się z powodu “” Słowa”” księdza. 2. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. Prośby by kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo , którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła. Przebłaganie za uwiarygadnianie przez minione 50 lat od 1969 roku Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW , za nasz udział we mszach złych, za sympatie okazywane kapłanom modernistom. Prośby o otwarcie serca na działanie łaski Bożej dla abp. Jana Pawła Lenga i zmierzenie się z prawdą o papieżu Polaku Janem Pawłem II. “

1/28/2020

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2. Modlitwa różańcowa/ 3. Nowenna do św. Jana Bosko – dzień 7/. Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało 5 pięcioro ( 1+ 4) wiernych/. Modlitwa o przywrócenie Mszy Św.w rycie rzymskim i zaprzestanie nękania ks.Dariusza K.SDB. 1. a/. Przypomnienie osoby św. Piotra Nolasco, który pod wpływem Objawienia Matki Bożej założył w 1223 roku w Barcelonie Zakon Matki Bożej de Mercedes ( łaski pełnej) od Wykupu Niewolników. Zakonnicy w celu zachowania reguły oddawali się w niewolę muzułmańską za uwolnienie chrześcijanin. Św. Piotr Nolasco wraz ze swoimi towarzyszami wykupił w ten sposób kilka tysięcy chrześcijan. b/. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB odwołuje się do wizyt kolędowych u osób planujących zawrzeć związek małżeński w Tradycyjnym Rycie Rzymskim oraz wskazuje na przykłady z wizyt kolędowych proboszczy modernistów i ich stosunku do instytucji małżeństwa. Przypomnienie 17 – stu świadectw kapłanów z pozycji książkowej “”Gdzie jest Twoja msza kapłanie”” pracy zbiorowej Wydawnictwa Te Deum. Omówienie świadectwa kapłana pracującego w Sądzie Biskupim i zajmującego się sprawami o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz o naciskach w latach 70 tych XX wieku ze strony biskupa, by jak najszybciej rozwieść małżeństwa według paragrafu stwierdzającego osobowość niedojrzałą jako podstawę orzeczenia nieważności małżeństwa z Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. c/.Rozważania ks. Michała Woźnickiego SDB na temat – rozprawienia się z pamięcią Jana Pawła II i przykład wizyty duszpasterskiej proboszcza Baranowa na Pl. Zmartwychwstania, jego zmilczenia i brak zainteresowania byłym pomnikiem Jana Pawła II, – utajenia miejsca w Warszawie dla odprawienia uroczystej Mszy Św. Trydenckiej pontyfikalnej ks. abp. Jana Pawła Lengi w dniu 14 lutego 2020 roku, – konieczności przyjęcia postawy św. Piotra Nolasco dla przywrócenia porządku i kontrreformacji odbicia Kościoła z rąk modernistów, heretyków, masonów, żydów. 2. Różaniec św. w stałej intencji przywrócenia Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 i do każdego katolickiego kościoła, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. Ekspiacja za uwiarygadnianie złej nowej mszy. Prośby o odrzucenie niewoli herezji , odzyskanie kościoła NMP WW dla Mszy św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, w którym możliwe byłoby sprawowanie Triduum Paschalne -Mszę Św. Wielkiego Piątku. Prośby o proces oczyszczenia każdego z wiernych z Kaplicy- celi, o zaprzestanie nękania ks. Dariusza Kowalczyka SDB przez ks.ins. Jarosława Pizonia z pracownikami . 3. Modlitwa do św. Jana Bosko.”

1/29/2020

Msza Św./1.Modlitwa różańcowa/2. Nowenna do św. Jana Bosko – dzień 8./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało 5 pięcioro (1+ 4) wiernych/. 1. Różaniec św. w stałej intencji przywrócenia Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 i do każdego katolickiego kościoła, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. Ekspiacja za uwiarygadnianie przez 50 lat złej nowej mszy przez kapłanów, biskupów, kardynałów, polskiego papieża przez 27 lat z udziałem wiernych. Prośby o odrzucenie niewoli herezji , odzyskanie kościoła NMP WW dla Mszy św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. Uproszenia by Salezjanie za wstawiennictwem św. Jana Bosko kierowali się ku Mszy Św. Trydenckiej. Podziękowania za trzech Salezjanów z Prowincji Wrocławskiej, którzy rozpoczęli sprawowanie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, z których jeden poniósł konsekwencje wyrzucenia ze Zgromadzenia Salezjańskiego, wyrzucenia Mszy Św. Trydenckiej z kościoła Salezjańskiego NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej. Prośby o wierność kapłanów, którzy wzorem abp. Marcelego Lefebvre, bp. Antonia de Castro Mayer, ks. Gommar A. DePauw, o. Roger-Thomas Calmel OP, zostali odrzuceni przez posoborowe struktury. 2. Modlitwa do św. Jana Bosko.

1/30/2020

Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Modlitwa różańcowa/3. Nowenna do św. Jana Bosko – dzień 9/Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało 5 pięcioro ( 1+ 4) wiernych/ 1. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB podaje wraz z komentarzem wiadomość , że zapowiedziana przez pana dr Stanisława Krajskiego na 9.02.2020 Msza Św. Pontyfikalna Jana Pawła Lenga w Warszawie została odwołana i przeniesiona na inny nie wskazany termin. Przypomnienie o bulwersujących działaniach i próbach niezaakceptowania przez ks. Ins Jarosława Pizonia decyzji – ślubu ks. Michała Woźnickiego SDB, ks. Jacka Bałemba, ks. Dariusza Kowalczyka związania się ze Mszą św. Tradycyjną , oraz nawiązanie do aktualnej sytuacji w której nie ma możliwości i miejsca dla odprawienia Mszy Pontyfikalnej w starym Rycie. 2.Różaniec św. w stałej intencji przywrócenia Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 i do każdego katolickiego kościoła, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana, by zaniechano sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae. Ekspiacja za uwiarygadnianie przez 50 lat nowej posoborowej złej mszy i niszczenia Kościoła Chrystusowego. 3. Modlitwa do św. Jana Bosko.

1/31/2020

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2. Kazanie/3.Adoracja Najświętszego sakramentu i Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało siedmioro ( 1+ 6 ) wiernych/ Powrót salezjanów do Mszy Św.w rycie rzymskim warunkiem wychowywania z miłości do miłości. 1. Ks. Michał Wożnicki składa Panu Bogu podziękowanie za szczęśliwą podróż długości 1200 km z wizytą duszpasterską “”po kolędzie”” u wiernego. Osobiste wrażenia i przypomnienie z przykładami o szukaniu pojedynczych dusz przez Boga dla tradycji katolickiej w kraju i w niemieckim miasteczku. 2. Wspomnienie o św. Janie Bosko z brewiarza “”Z listów św. Jana Bosko, kapłana (Epistolario, Torino 1959, 4,201-203 Zawsze postępowałem z miłością””. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB wskazuje na obowiązujący w XIX wieku system wychowawczy młodzieży oparty na modelu pruskim “”krótko i do rzeczy”” i przeciwstawia go systemowi prewencyjnemu zaprowadzonemu przez ks. Jana Bosko . Ks. Jan Bosko oparł system wychowawczy na trzech zasadach to jest rozumie, religii i miłości. Przypomnienie o ks. Janie Bosko w Kościele jako mistrzu skutecznego i genialnego sposobu wychowania młodzieży poprzez zatrzymanie zła. Wskazanie na “”mówienie prawdy”” zgodnie z rzeczywistością jako żelaznej zasady wychowawczej wobec młodych ludzi dzisiejszych czasów. Przestroga (diabelska zasadzka) – skutkiem bliskości z młodzieżą może być wyzucie z katolickiej wiary, jeśli Salezjanie wychowawcy nie będą wierni Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. “

1/31/2020

Wprowadzenie do Różańca świętego, modlitwa różańcowa. 3. Dziękczynny Różaniec za św. Jana Bosko, patrona młodzieży, o przywrócenie Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów i zaprzestanie sprawowania złej mszy. Prośby o nowych kapłanów wśród Salezjanów, którzy zwrócą się ku tradycji oraz by młodzież, która zwraca się ku Mszy Tradycyjnej poruszyła serca kapłanów Salezjanów.

02.01.2020

Msza Św./1.Ogłoszenia/2. Godzinki do NMP/3.Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało troje ( 1+ 2 ) wiernych/ Obyś walczył o zwycięstwo. Ogłoszenia w I sobotę lutego. Ks. Michał Woźnicki SDB. 1.a/Przypomnienie o przyniesieniu gromnic w związku z przypadającym jutro w niedzielę święcie Matki Bożej Gromnicznej, a w kalendarzu liturgicznym święcie Oczyszczenie Matki Bożej Najświętszej. b/ Ks. Michał Woźnicki SDB SDB wspomina w święto Ignacego Antiocheńskiego- biskupa i męczennika, który był drugim następcą św. Piotra, jego życie, listy do Kościoła, do gmin chrześcijańskich i męczęńską śmierć. c/Na podstawie przykładu walki o zwycięstwo , ze sportu, z biegu po wieniec zwycięstwa i dochodowego sposobu promocji zwycięzcy, ks. Michał Woźnicki SDB SDB przedstawia sposób zachowania wiernych – o śp. Jerzym w zdarzeniu w rozmowie z synem i przyjaciółmi w dniu śmierci. Omówienie krętactwa niewiasty wraz z komentarzem ks. Michała Woźnickiego SDB o zachowaniu wiernych przyjaciół w dniu śmierci śp. Jerzego. Wierni – przyjaciele, nie sobie a synowi śp. Jerzego przypisują winę od strony odpowiedzialności za śmierć ojca. 2. Śpiewanie i rozważanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 3. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo , którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła . Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW.

02.02.2020

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Kazanie/3.Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało 8 ośmioro ( 1+7 ) wiernych/ Bym oczyścił duszę muszę wpierw oczyścić swoją modlitwę. Ks. Michał Woźnicki SDB. 1.a/.Ks. Michał Wożnicki objaśnia dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego, święto Oczyszczenia NMP, święto Matki Bożej Gromnicznej po Objawieniu Pańskim a następnie dokonuje uroczystego obrzędu poświęcenia świec przyniesionych przez wiernych . Przypomnienie zasad palenia świec: w czasie I Komunii św., modlitwy dziękczynnej za otrzymane łaski, modlitwy nad chorym i w chwili śmierci – daje się konającemu gromnicę do ręki, by uprosić dla niego wstawiennictwo Matki Boskiej. b/.W związku z jutrzejszym świętem wspomnienia św. Błażeja, biskupa i męczennika, Ks. Michał Woźnicki SDB SDB zapowiada Mszę Św. na godz. 19. Podczas Mszy Św. będzie można pobłogosławić świece i udzielone zostanie wiernym specjalne błogosławieństwo. Św. Błażej jest wzywany jako orędownik w chorobach gardła. c/.Przypomnienie o obowiązującym od następnej niedzieli 3- tygodniowym okresie przygotowawczym do Wielkiego Postu, który rozpocznie się w Środę Popielcową 26 lutego i będzie trwał aż do Wielkiego Czwartku tj. 9 kwietnia. W sumie będzie trwał 43 dni. Omówienie tradycji 3 tygodniowego Przedpościa. 2. Rozważanie ks. Michała Woźnickiego SDB na temat święcenia gromnic oraz o znaczeniu podawania zapalonej gromnicy umierającemu – na przykładzie Domu Opieki – Hospicjum w Marszałkach, a także o zapalaniu tej świecy w czasie burzy i przy innych niebezpieczeństwach. Wyjaśnienie dlaczego Matka Boska nie będąc do tego wcale obowiązaną, poddała się przepisowi starozakonnemu i spełniła obrządek oczyszczenia oraz o konieczności oczyszczenia wszystkich ludzi. Wskazanie sposobu jak czynić oczyszczenie duszy, by dusza upodobniła się do Zbawiciela, o łasce zerwania z grzechem, a przede wszystkim o czystej modlitwie nie zdeprawowanej przez lata posoborowia. By dusza była czysta musi być czysta modlitwa. Przywołanie ze wspomnień nowości w Kościele : o emeryturze papieża, o pontyfikacie rozpoczynającym się od słów “”buona sera”” . Z odwiedzin duszpasterskich – ks. Michał Woźnicki SDB SDB dzieli się radością otrzymania od wiernej modlitewnika Rzymskiego Katolika Świętej Tradycji “”Laudetur Jesus Christus “” wyd. Antyk Marcin Dybowski – jako antidotum na oczyszczenie duszy poprzez czystą modlitwę. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB zachęca do jego zamówienia i przedstawia z modlitewnika “”Laudetur Jesus Christus “” naukę katechizmową z 1658 roku o nieomylności katolickiego Papieża. O przykazaniu “”Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną”” na przykładzie demokracji , demolatri, papolatrii. 3. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo , którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła . Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat złej mszy Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW z naszym udziałem na wspieranie modernizmu. “

02.02.2020

Wprowadzenie do Różańca świętego. 3. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo , którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła . Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat złej mszy Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW z naszym udziałem na wspieranie modernizmu.

02.03.2020

Msza Św./1. Wspomnienie liturgiczne św. Błażeja/2.Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześcioro ( 1+ 5 ) wiernych/ Wprowadzenie do Różańca świętego. 1. Ks. Michał Wożnicki błogosławi skrzyżowane świece zwane błażejkami i wraz z modlitwą za przyczyną św. Błażeja błogosławi wiernych , dla zachowania ich od bólu gardła. 2. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo , którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła . Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat złej mszy Novus Ordo Missae z naszym udziałem, za nasze pieniądze składane na ofiary, intencje, na wspieranie modernizmu. Prośby o błogosławieństwo za sprawą św. Błażeja by nas chronił od bólów gardła, głos , wolni od grzechów języka, dla wielbienia Boga. Spostrzeżenie ks. Michała Woźnickiego SDB na savoir vivre współbraci ks. Rektora Arkadiusza Szymczaka i ks. Jerzego Glabasa na katolickie chrześcijańskie pozdrowienie – przebłagania za twarde serca kapłanów, które sprawia, że wobec kapłana sprawującego Mszę Św. w Tradycyjnym Rycie i wiernych, którzy w niej uczestniczą nie okazuje się życzliwości, którą okazuje się heretykom, żydom, muzułmanom, obcym.

02.04.2020

“Msza Św./ 1.Ogłoszenia/2.Różaniec św./3.Salezjańskie słówko/Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało siedmioro ( 1+ 6 ) wiernych/ Lektura Papieży o masonerii cd. Niechlubne przykłady pacholstwa wobec wrogów Kościoła. 1.a/.Ks. Michał Woźnicki SDB SDB przedstawia życiorys św. Andrzeja Corsini biskupa w dzień jego wspomnienia liturgicznego. Św. Andrzej Corsini urodzony 30.11.1302 roku, po burzliwej młodości , w wieku 15 lat wstąpił do zakonu karmelitów, w wieku 22 lat przyjął święcenia kapłańskie. Przez 20 lat był Biskupem i zarządcą diecezji Fiesole, założył kapłańskie Bractwo Trójcy Przenajświętszej. Zmarł 6.01.1374 roku. 3. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB przypomina z książki “”Papieże wobec masonerii “” Georges’a Virebeau fragment dokumentu o masonerii z XIX wieku papieża Piusa VIII w encyklice (list okólny) “”Traditi humilitati “” z 1829 roku , w której potępił tajne stowarzyszenia , oraz papieża Piusa IX z encykliki “”Qui pluribus”” z 1846 roku, o szczegółach rozwoju działalności wolnomularzy jako potępionej i napiętnowanej. Komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB o pachołkowatości sług Kościoła . Przykład ze spotkania w Łodzi i wywiadu abp Jana Pawła Lengi ze Stanisławem Krajskim ze stwierdzeniem abp Jana Pawła Lenga, że nie jest pachołkiem Biskupa Rzymu, a także komentarz do oświadczenia Rzecznika Episkopatu ks. Pawła Rytel Adrianik, że abp Lenga nie reprezentuje Kościoła w Polsce i wprowadza wiernych w błąd. O sprzeciwie katolików i nieprzeżywaniu nawrócenia ekologicznego, ale apel o przeżywanie nawrócenia do przykazań Bożych, do czystej liturgii katolickiej, doktryny katolickiej . Przypomnienia ks. Michała Woźnickiego SDB na temat papieża Jana Pawła II i jego ugodowym stanowisku wobec masonerii , o klubach Rotary “”przedszkolach masonerii”” i kontaktach z papieżem Franciszkiem. O audiencji generalnej Ojca Świętego Franciszka z 08.01.2020 i performen papieża Bergoglio – jako pachołka i błazna w kolorach tęczy https://www.youtube.com/watch?v=GZZqyGMavXI. Uwagi ks. Michała Woźnickiego SDB do filmu “” Dwóch Papieży”” inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami, o przegranej walce Kościoła z masonerią. Film podwójnie zły dla wiernych, utwierdzający wiernych w przekonaniu, że Kościół może mieć dwóch papieży czyli o niekatolickim Kościele.”

02.04.2020

Deo gratias za narodzenie siódmego dziecka w rodzinie oraz za powrót wiernych na Mszę Św. b/. życzenia dla wiernych rodziców p. Ewy i p. Andrzeja z okazji urodzin siódmego potomka i podziękowanie Bogu za przyjęcie siódmego dziecka- trzeciego syna Maksymiliana. Wspomnienie o historii i praktyce chrztu jako najważniejszego wydarzenia dziecka, to jest obietnicy i nadziei życia wiecznego.

02.04.2020

Wprowadzenie do Różańca Świętego. Ks. Michał Woźnicki SDB. 2. a/Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo , którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła . Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat złej mszy Novus Ordo Missae, która odchodzi od zasad katolickiego kultu, prowadzi dusze do zatracenia, protestantyzacji i apostazji. Dziękczynienie Panu Bogu za szczęśliwe narodzenie dziecka p. Ewy i p. Andrzeja oraz prośby o doprowadzenie dziecka do łaski chrztu świętego .Prośby o skruszenie serc kapłanów.

02.05.2020

“Msza Św./ 1.Ogłoszenia/2.Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało pięcioro ( 1+ 4 ) wiernych/ Zależy ci na powrocie i obronie Mszy Św. rzymskiej – nie daj się wyrzucić i wypchnąć. 1. W dzisiejsze święto św. Agaty , ks. Michał Woźnicki SDB SDB kieruje Słowo do wiernych- pań zapobiegawczo, wskazując na zachowanie kobiet przed napaścią mieszkańców i wyrzucaniem z Domu Zgromadzenia na przykładzie pani , która dała się przez księdza wyrzucić oraz incydentu jaki spotkał wiernego ze strony studenta w Domu Zgromadzenia . Apel o odwagę w walce o Mszę Św. i kierowania się zasadą ks. Jana Bosko: w obliczu trudności “” Rób to co możesz, a Pan Bóg uczyni resztę….”” z determinacją “”muszę być na Mszy Św””. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB przedstawia strategię działania: Msza Św. w Tradycyjnym Rycie ma wrócić do kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, ponieważ została niesprawiedliwie wyrzucona.”

02.05.2020

Wprowadzenie do Różańca Świętego. Ks. Michał Woźnicki SDB. 2. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. Prośby o odwagę w wierze, by nikt się nie zniechęcił, nie dał się zwieść dobrocią ludzką i życzliwością za cenę odrzucenia prawdy.

02.06.2020

“Msza Św./ 1.Ogłoszenia/2.Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało czworo ( 1+3 ) wiernych/ Usilna prośba o odwagę w miłości.Ogłoszenia w I czwartek miesiąca. Ks.Michał Woźnicki SDB. 1. W Pierwszy czwartek miesiąca ks. Michał Woźnicki SDB SDB dziękuje w szczególny sposób, okazując uznanie Panu Jezusowi za dar Najświętszej Ofiary i Eucharystii . Wdzięczność okazywana jest przez uczestnictwo i nabożne słuchanie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim przez wiernych oraz przez duchową łączność wiernych słuchających online. Nawiązanie do modlitwy za kapłanów, o wytrwanie w dobrym i godnym sprawowaniu świętych obrzędów. O nauce pobieranej od kapłanów, korzystania z dobrych przykładów, a w przypadków złych przykładów warto zwrócić uwagę, że “” często zło jednych jest powodem czynienia dobra przez innych””. O oporze miłości i korzystania z prawa do wpływania na drugiego człowieka jakie dajemy sobie, o odwadze miłości dotarcia do drugiego człowieka z przesłaniem “”wyjdź z grzechu””. Jako przykład ks. Michał Woźnicki SDB SDB wskazuje na zachowanie i duchową walkę kolegi Józka K. z seminarium w Krakowie, który był równocześnie kierowcą kapłanów. W okresie złożenia ślubów wieczystych, czując na sobie ciężar publicznych grzechów pasażerów- kapłanów, zrezygnował i uciekł z seminarium. Po tygodniu wrócił do seminarium z powodu postawy przełożonego ks. Franciszka i nakazu przystąpienia do spowiedzi. “

02.06.2020

Modlitwa za klerykami będącymi na drodze do odprawiania Mszy Św.Trydenckiej. 2. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By zaniechano sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae. Ekspiacja za 50 lat uwiarygadniania nowej mszy również za sprawa wiernych. Prośby o nowe powołania do kapłaństwa, kapłanów składających Najświętszą Ofiarę na chwałę Boga, na przebłaganie za grzechy własne i powierzonego im ludu. Uproszenia za seminarzystów, którzy muszą emigrować do seminariów zagranicznych kształcących ich sprawowania Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. Za kleryków Polaków w seminariach Bractwa św. Piusa X w Instytucie Dobrego Pasterza. Za kleryków kształcących się w Polsce w seminariach modernistycznych, w których często jest zakaz uczęszczania na Msze Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim

02.07.2020

“Msza Św./ 1.Ogłoszenia/2. Adoracja Najświętszego sakramentu i Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało pięcioro ( 1+ 4 ) wiernych/ Spadkobiercy tyranów Mszy Św. w rycie rzymskim są też tyranami. Ks.Michał Woźnicki SDB. 1.a/.Ks. Michał Woźnicki SDB SDB informuje wiernych o udzieleniu sakramentu pokuty choremu , któremu wcześniej w kaplicy udzielił absolucji. b/. Spostrzeżenia na temat usunięcia pomnika Jana Pawła II i projekcie postawienia Krzyża Św. w Baranowie na posesji p. Jakuba Zygarłowskiego c/. Komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB do wiadomości o spotkaniach i rozmowach ks. Insp. Jarosława Pizoń w działaniach niszczenia Tradycji wobec kapłana ks. Dariusza Kowalczyka ze zleceniem szukania miejsca zamieszkania i opuszczenia Zgromadzenia Salezjanów przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Cieszkowie. d/ świadectwo o zniszczeniu Mszy Św., o pobożności ludowej z książki “”Nowa Msza papieża Pawła”” trylogii Michaela Davies, przybliżenie sylwetki angielskiego autora, konwertyty z anglikanizmu na katolicyzm, który odrzucił posoborowie i stał się tradycjonalistą katolickim. “

02.07.2020

Wprowadzenie do Różańca Świętego. Ks. Michał Woźnicki SDB. 2. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By zaniechano sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae. Ekspiacja za 50 lat uwiarygadniania nowej mszy również za sprawą uczestnictwa wiernych. Przebłagania za grzechy młodych ludzi podczas życia nocnego miasta Poznania. Prośby o umocnienie serca ks. Dariusza Kowalczyka w jego decyzji związania się ze Mszą Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, a także o odwagę dla ks. Jacka Bałemba i innych kapłanów związanych wyłącznie ze Mszą św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim.

02.08.2020

“Msza Św./ 1.Ogłoszenia/2. Godzinki do NMP/3.Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześcioro ( 1+ 5 ) wiernych/ Tylu okazało się niewiernych Ty okaż się wiernym. Ogłoszenia. Ks. Michał Woźnicki SDB. 1. Ks. Michał Woźnicki SDB rozpoczyna ogłoszenia od odczytania fragmentu z Lekcji Syr 31,8-11 z “” Mądrości Syracha””, kładąc nacisk na aktualną mowę opartą na udzielaniu pochwał, prawieniu duserów. Rozważanie przypadków gdy nie ma kogo chwalić, jeżeli wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej oraz o poszukiwaniu kogoś, kogo da się chwalić. Zachęta do odsłuchania audycji p.red. Marka Miśko z p.red. Pawłem Lisickim z tygodnika “”Do rzeczy “” na temat :”” czy żydzi pójdą do nieba? https://www.youtube.com/watch?v=8GIcgjgaU6A i czy Żydzi świadomie odrzucając Jezusa Chrystusa, jako syna Bożego skazali się na wieczne potępienie?”” a także na temat uchwalonej podczas Soboru Watykańskiego II deklaracji Nostra aetate o stosunku Koscioła wiary katolickiej do innych religii a zwłaszcza do Żydów. O współautorach deklaracji Nostra aetate i problemie oskarżania Żydów za bogobójstwo. Przedstawienie historii dramatycznego konklawe w 1903 roku i zawetowaniu kandydatury papieskiej kard. Mariano Rampolla del Tindaro (masona) przez kard. Jana Maurycego Puzyna, a następnie wyborze Papieża Piusa X , a w 1939 roku wyborze Piusa XII – sekretarza nie wybranego kard.Mariano Rampolla del Tindaro. Przyrównanie spraw Kościoła do spraw rodzinnych np. naruszenie pryncypiów życia małżeńskiego, oraz o konsekwencjach czyli o potrzebie pokuty za całe życie by przez życie pokutne odeprzeć skutki. Prezentacja książki Bp. Bernard Tissier de Mallerais z Bractwa św. Piusa X “”Marcel Lefebvre”” z przybliżeniem tematu istnienia podwójnych struktur watykańskich https://www.nacjonalista.pl/2011/01/05/wideorelacja-z-promocji-ksiazki-marcel-lefebvre-zycie. 2. Śpiewanie i rozważanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.”

02.08.2020

Wprowadzenie do Różańca Świętego Ks. Michał Woźnicki SDB. 3. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo, którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła . Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW, przez nasz udział i składane intencje. W intencji umocnienia kapłanów , którzy związali się wyłącznie ze Mszą Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, są prześladowani przez swoje władze zakonne, kapłanów Salezjanów ks. Jacka Bałemba SDB, ks. Dariusza Kowalczyka SDB oraz o świętość w rodzinie każdego wiernego z Kaplicy- Celi, czynienia życia jako pokuty.

02.09.2020

“Msza Św./ 1.Ogłoszenia/2. Kazanie/3.Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało siedmioro ( 1+ 6 ) wiernych/ Inspekcja i policzenie Wiernych w kaplicy-celi przez Ks.Szymczaka i Pana Inspektora. 1. Poranny epizod przed Mszą św. w Kaplicy – ks. Dyr. Arkadiusz Szymczak SDB z nieznajomym łysym panem w okularach spaceruje dwukrotnie korytarzem przy celi, głośno przedstawiając nieznajomemu ilość osób w Kaplicy : “”cztery osoby + jeden nielegalny”” na pozdrowienie ks. Michała Woźnickiego SDB słowem “”Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus “” odpowiada wyłącznie nieznajomy. Na wstępie ogłoszeń ks. Michał Wożnicki porządkuje i prostuje informację, że we Mszy Św. uczestniczą dwa małżeństwa oraz trzy niewiasty. 2. Wprowadzenie ks. Michała Woźnickiego SDB w czas liturgiczny , kiedy Kościół rozpoczyna Niedzielę Siedemdziesiątnicy na temat Tajemnicy Odkupienia. Okres Wielkanocy obejmuje czas Przedpościa- Czas Wielkiego Postu – Czas Wielkanocy- Czas po zesłaniu Ducha Św. Ks. Michał Wożnicki odczytuje ‘Wprowadzenie do Liturgii “”z książki Mszału Niedzielnego i Świątecznego ks. Jana Kantego Wierusza- Kowalskiego polskiego Benedyktyna, wydanie z 1956 roku z omówieniem święta Wielkanocy w cyklu od Siemdziesiątnicy (7 dziesiątek do Wielkanocy czyli Staro zapustny okres 70- letniej niewoli Babilońskiej) do Środy Popielcowej z objaśnieniem dogmatycznym, historycznym- historia Adama. Rozważania ks. Michała Woźnickiego SDB nad czasem zmagania o uświęcenie własnej duszy- o prawie Boga w oczekiwaniach od człowieka doskonałej wierności. O historii i praktyce stosowanej w Przedpościu do 40 – sto godzinnego nabożeństwa Quarant w Kościele. O obowiązku stosowania zasady zbawienia własnej duszy – ratuj się kto może. Przywołanie obrazu wiernego śp. Jerzego i jego sposobu życia z wprowadzaniem modernizmu oraz montaż Krzyża św.( 6 metrów wysokości) przez syna Jakuba. “

02.09.2020

Wprowadzenie do Różańca świętego 3.Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy posoborowej Novus Ordo, którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła. Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW, przez nasz udział i składane intencje na posoborową ucztę. Modlitwa w intencji wybłagania grzechów z naszej duszy.

02.10.2020

Msza Św./ 1.Ogłoszenia/2. Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało siedmioro ( 1+ 6 ) wiernych/ Uwagi o dobrych zwyczajach i przestrzeżenie przed ludźmi wysługującymi się władzy. 1. Ks. Michał Woźnicki SDB przedstawia wiernym uwagi swoje spostrzeżenia dotyczące savoir-vivrea dobrego zachowania w kaplicy. a /. o świętym znaku krzyża – pobożnym geście liturgicznym w całości, b/. o godnym przyjmowaniu komunii św. – ręce składać pod obrusem, c/. rozmowy w kaplicy – o powadze ciszy i milczenia bez informowania o tym księdza, d/. o obowiązku dobrego wychowania i przedstawienia się po imieniu po mszy z każdym nowym drugim człowiekiem towarzyszem walki w kaplicy, e/. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB przypomina i uzasadnia oraz wskazuje na swoje zasługi , że jest kapłanem, dzięki któremu przywrócona została po 48 latach w kościele NMP WW Msza Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, oraz dzięki któremu została wyrzucona. f/.nawiązanie do wczorajszej wizytacji ks. Dyr. Arkadiusza Szymczaka z nieznajomym łysym panem – prawdopodobieństwo zapowiedzianej wcześniej wizyty lokaja – o zasadach zachowania się wobec cywila księdza (pan).

02.10.2020

Wprowadzenie do Różańca Świętego. Ks. Michał Woźnicki SDB. 2.Modlitwa Różańcowa w święto św. Scholastyki w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy posoborowej Novus Ordo, którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła. Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW, przez nasz udział i składane intencje na posoborową ucztę. Podziękowanie panu Bogu za 30 lecie trwałości małżeństwa brata Pawła i Katarzyny oraz ich dzieci.

02.11.2020

“Msza Św./ 1.Ogłoszenia/2. Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało troje ( 0+ 3 ) wiernych/ Wezwanie do modlitwy, spełnia się w sprawowaniu i słuchaniu nabożnym Ofiary Mszy Św. 1. Nawiązanie i refleksje ks. Michała Woźnickiego SDB do dzisiejszego święta Objawienia się Matki Najświętszej Niepokalanie Poczętej w Lourdes, przypomnienie roku 1854 jako roku ogłoszenia Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny przez Piusa IX jako dogmatu wiary oraz o objawieniach Matki Bożej po 4 latach w roku 11.02.1858 Bernadetcie Soubirous czternastoletniej pasterce przy Grocie Massabielle w Lourdes . W czasie objawień Matka Boża wzywała grzeszników do nawrócenia i pokuty, całego Kościoła do modlitwy, oraz poleciła wznieść na tym miejscu Kościół. 25. 03.1858 roku objawiła swoje imię ‘ Ja jestem Niepokalane Poczęcie””. Odczytanie z Brewiarza kapłańskiego liturgii godzin, listu św Bernadetty Soubirous P. Gondrand z 1861 roku “”Pani przemówiła do mnie””. Spostrzeżenia ks. Michała Woźnickiego SDB – a/ papież Pius IX opierając się na przeszłości, definiuje w obecnej teraźniejszości dogmat, który po czterech latach jest przypieczętowany przez Matkę Najświętszą, b/ jeżeli stosunek oparcia się o tradycję wiary jest nie zachowany i papież ogłasza nową religię , nową mszę, potwierdza spotkania judaszystów to brak jest pieczęci Nieba, c/ ważne Orędzie dla życia w Niebie, dla każdego człowieka – wezwanie do nawrócenia grzeszników , do modlitwy i pokuty. A zbudowanie Kaplic, Kościołów oznacza konieczność składania Ofiary Mszy Św dla katolika i dla posoborowych struktur. “

02.11.2020

Różaniec Święty. 2. Modlitwa Różańcowa w święto Objawienia się Matki Najświętszej Niepokalanie Poczętej w Lourdes, w stałej intencji o łaskę powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy posoborowej Novus Ordo, którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła. Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW, przez nasz udział i składane intencje na posoborową ucztę. Modlitwa w uznaniu wezwania Matki Bożej jako pokutę za popełnione grzechy.

02.12.2020

“Msza Św./ 1.Ogłoszenia/2. Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało siedmioro ( 1+ 6 ) wiernych/. Spotkania z Panią J.Hajdasz, autorką filmu dokumentalnego “”Powrót”” o Abp A.Baraniaku SDB. 1.a/.Ksiądz Michał Wożnicki omawia pobyt Salezjanina abp. Antoniego Baraniaka w “” Domu Salezjańskim”” w Marszałkach i zaprasza chętnych na środę 12.02.2020 na godz. 18:30 przy ul. Szewskiej 18 w Poznaniu na emisję filmu dokumentalnego “”Powrót”” o abp. Antonim Baraniaku oraz na spotkanie z autorką reżyserem p. Jolantą Hajdasz. Film opowiada historię niezłomnego biskupa męczennika PRL – współpracownika prymasów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, więźnia katowni UB przy Rakowieckiej. Po projekcji filmu pani Jolanta Hajdasz udzielała odpowiedzi na pytania padające z sali. Porównanie zachowania abp. Antoniego Baraniaka, który nigdy się nie “”zeszmacił “” wobec komunistycznych okupantów, podczas gdy jego Bracia “” zeszmacili się “” wobec władz kościelnych Rzymu. “

02.12.2020

Zaproszenie na film Abp.Lenga kontra Rzecznik Episkopatu Z bólem o Ks.T.Jochemczyku. b/. o wypowiedziach medialnych Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Pawła Rytel-Adrianik na temat wypowiedzi medialnych abp. Jana Pawła Lenga w rozmowie z red. p. Stanisławem Krajskim oraz o wypowiedzi medialnej ks. Tomasza Jochemczyka stającego w obronie abp. Jana Pawła Lenga.

02.12.2020

Prośba o dusze wierne,spośród Wiernych,oddane Bogu i Maryi dla ocalenia Kościoła Świętego. 2. Modlitwa Różańcowa we wspomnieniu święta Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów, czyli „Sług Maryi“ w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy posoborowej Novus Ordo, którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła. Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW, przez nasz udział i składane intencje na posoborową ucztę. Modlitwa w święto 7 Serwitów , którzy przyczynili się do ocalenia miasta w bratobójczych walkach, by przy ul. Wronieckiej 9 było skupienie dusz, które ocalą Kościół od walki toczonej wewnątrz Kościoła przez hierarchów, biskupów niszczących Kościół.

2/13/2020

“Msza Św./ 1.Ogłoszenia/2. Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało siedmioro ( 1+ 6 ) wiernych/ Spostrzeżenia z projekcji filmu o Abp.Baraniaku pt.Powrót i ze spotkania z Panią Reżyser. 1. a/. Wrażenia i spostrzeżenia księdza Michała Wożnickiego z wizyty na seansie filmowym kolejnej projekcji filmu dokumentalnego “”Powrót”” o przywracaniu pamięci abp. Antoniego Baraniaka oraz ze spotkania z autorką reżyserem p. Jolantą Hajdasz. Film „Powrót” jest trzecim obrazem z tryptyku autorstwa dziennikarki Jolanty Hajdasz, fragment filmu – https://poznan.tvp.pl/40205097/premiera-filmu-o-arcybiskupie-Baraniaku. Pierwsza część “” filmu to “”Zapomniane męczeństwo”” o historii prześladowania https://www.youtube.com/watch?v=6XP79Qy8l7I oraz druga część “”Żołnierz Niezłomny Kościoła”” o dowodach prześladowania, oraz zapis rozmów z ostatnimi żyjącymi świadkami życia https://www.youtube.com/watch?v=KZSkXXy9qWE https://www.youtube.com/watch?v=w0t3SoVNzc8. b/. Reakcja i zaskoczenie publiczności po seansie filmu “” Powrót “”na słowa ks. Michała Woźnickiego SDB, że jest wyrzucony ze Zgromadzenia Salezjanów – wniosek: posoborowie to jest inna wiara. c/. Wzmianka nawiązująca do zachowania kobiet na seansie filmowym – z opinii psychologa o mankamencie kobiecej natury zranionej grzechem pierworodnym. “

2/13/2020

Wprowadzenie do Różańca Świętego. Ks. Michał Woźnicki SDB. 2. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy posoborowej Novus Ordo, którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła. Ekspiacja za uwiarygadnianie przez posoborowe struktury Kościoła przez minione 50 lat Novus Ordo Missae, uwiarygadniane również przez udział wiernych i składanych przez nich intencji na posoborową ucztę. Modlitwa czwartkowa w dzień ustanowienia Najświętszej Ofiary i Kapłaństwa o zdolność złożenia każdej ofiary, także ze swojego życia. Prośby o niepopełnianie nigdy błędów narzucających się przez język modernistów, nieokreślony, uzasadniający sprzeczności zamiast je wykluczyć, o zachowanie czujności serca wobec herezji i heretyków mając ufność w Matce Najświętszej.

2/14/2020

“Msza Św./ 1.Ogłoszenia/2. Adoracja Najświętszego sakramentu i Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało ośmioro ( 1+ 7 ) wiernych/ O wizycie u Pana Mecenasa 2.Uwagi nt. świadectw Pani Abby Johnson i O. Calmela OP. 1. a/.Wspomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB o dzisiejszym patronie św. Walentym- Męczenniku kapłanie rzymskim, ściętym w czasie prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego w 268 roku. b/. Poinformowanie wiernych o trzecim spotkaniu w Bydgoszczy z p. mec.Piotrem Gołda odnośnie porady i pomocy prawnej w postępowaniu przed Sądem Cywilnym w sprawie o eksmisję ks. Michała Woźnickiego SDB z Domu Salezjańskiego. Skomentowanie spotkania – słowa p. mec. Piotra Gołda: “” może jest tak, że Ksiądz ma swoją drogę “”. P.mec. Piotr Gołda jest tradycjonalistą uczęszczającym w Bydgoszczy do Bractwa Św. Piusa X na Mszę Św. oraz zainteresowany nauką tradycji katolickiej. c/. Wspomnienie o odbytej rozmowie z pasażerem pociągu, który był jednym z dwóch ludzi którzy wygrali konkurs i wyjazd do Krościenka na naukę ze szkolenie z nowej mszy i egzaminie z ministrantury, o rozbiorze Kościoła, o braku powołaniach kapłańskich. d/. Refleksja z pobytu w Sądzie Cywilnym w Poznaniu i zapoznanie się z aktualnymi aktami przed rozprawą – ks. Michał Woźnicki SDB SDB omawia pismo od ks. ins. Jarosława Pizoń z 05.01.2018 roku i odczytuje swoją odręczną ważną notatkę drogę “” ze względu na konieczność zapewnienia opieki duchowej wiernym uczestniczącym we Mszy Św. Wszechczasów nie mogę opuścić kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych , gdyż naraziłbym ich na jej brak””. e/. Zachęta do zapoznania się z materiałem https://www.youtube.com/watch?v=dqgeizLHCWI – świadectwem matki 8 dzieci p. Abby Jonson byłej dyrektor kliniki Planned Parenthood w USA. P. Abby Jonson po zobaczeniu na USG nienarodzone dziecko uciekające przed narzędziami lekarza, odeszła z pracy z kliniki. Założyła organizację, by pomagać byłym pracownikom branży aborcyjnej , którzy przeżyli tak jak i ona nawrócenie i walczą. Uwaga ks. Michała Woźnickiego SDB – p. Abby Jonson jest bohaterką walcząca o życie bez pokuty- o napominaniu kapłanów i o odwadze kapłanów do czerpania odwagi z Ofiary Jezusa Chrystusa. f/. O Roger-Thomas Calmel OP (1914-1975) kapłanie katolickim, zakonniku, dominikaninie, teologu, tomiście i tradycyjnej Mszy Świętej z blogu https://actualia.blog. “

2/14/2020

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem Ks. Michał Woźnicki SDB. 2.Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego księdza. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy posoborowej Novus Ordo, którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła.

2/15/2020

Msza Św./ 1.Ogłoszenia/2. Godzinki do NMP/3.Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało dziewięcioro ( 1+ 8 ) wiernych/ Wezwanie na modlitwa pod klinikę gdzie dokonuje się aborcji, o przebłaganie Boga. 1. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB podaje ciąg dalszy informacji z dnia 14.02.2020 na temat organizowanego przez wiernych i prowadzonego przez kapłana z kaplicy św. Piusa X, publicznego różańca. Publiczny różaniec odmawiany jest w każdą trzecią sobotę miesiąca o godz. 16 przed kliniką, w której dokonuje się aborcji w Poznaniu przy ul. Polnej wejście od ul. Jackowskiego i zachęca i zobowiązuje do udziału wiernych Kaplicy- Celi, by siłą modlitwy dawać świadectwo w walce o życie ludzkie. Komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB na temat wsparcia uczestników modlitwy różańcowej w walce z aborcją- brak akcji kurialnej, diecezjalnej. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB stawia rozpoznanie: zasługą jest udział w modlitwie w obronie przed aborcją 1 dziecka , winą jest zaniechanie dobra, które mogłoby skutkować nieocaleniem 1 dziecka. 2. Śpiewanie i rozważanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

2/15/2020

Byśmy uformowani w szkole obłudy postwaticanum II odrzucili ją zwłaszcza w życiu ukrytym. 3. Modlitwa Różańcowa z tytułu : nie ma miejsca dla Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w Salezjańskim Kościele NMP WW w Poznaniu – obrona miejsca odbywa się w Kaplicy- Celi. Modlitwa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo, którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga samego, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła . Ekspiacja za uwiarygadnianie przez minione 50 lat Novus Ordo Missae sprawowanej w kościele NMP WW, przez nasz udział i składane intencje. W czasie Przedpościa , uproszenie o wszelkie łaski potrzebne każdemu z wiernych w życiu rodzinnym , by wypełnione było na wzór życia Matki Najświętszej, opowiedzenia się po stronie Chrystusa, po stronie katolickiej wiary.

2/16/2020

“Msza Św./ 1.Kazanie/2. Różaniec św./3. Modlitwa przed drzwiami kościoła NMP WW./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało jedenaścioro ( 1+10 ) wiernych/. …o miejsce Boga w sercach wierzących trzeba walczyć z miłością gotową do szaleństwa. 1.a/. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB nawiązuje w kazaniu do Introit Ps 43:23-26 “”….Zapominasz o nędzy i ucisku naszym?…”” – otworzenie się na grzech prowadzące do bolesnego ucisku drugiego człowieka i omawia bolesne doświadczenie człowieka zranionego i zdradzonego w miłości . O trudzie ratowania człowieka – z Listu 2 do Koryntian, św Paweł zrodzony dla Chrystusa dzieli się doświadczeniem człowieka zranionego w miłości, przybliża Koryntianom tajemnicę prawdziwej miłości – składnika Objawienia , “”rodzi”” Koryntian w Chrystusie dla Chrystusa. Na podstawie 2 Listu do Koryntian, Ks. Michał Woźnicki SDB SDB wskazuje na konkretną postawę człowieka do świadectwa miłości, o zaangażowaniu się tak jak św Paweł, kiedy walczy się w wierze o świętość Boga, o małżeństwo, o drugiego człowieka kochanego w Chrystusie i od 50 lat o przehandlowaną Mszę Św. przez papieża Pawła VI, kardynałów, biskupów, prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, abp. Antoniego Baraniaka, bp. Karola Wojtyła- Jan Paweł II. Ks. Michał Wożnicki wyjaśnia potrzebę korzystania ze Słowa Bożego na podstawie przypowieści, że Słowo Chrystusa pada na różny grunt serca i przynosi owoc wtedy, kiedy Słowo Boże słucha serce pokorne, miłujące, odważne, wytrwałe i gotowe przejść przez mękę. Nawiązanie do spotkania z reżyser filmu p. Jolantą Hajdasz o bp. Antonim Baraniaku i szkodliwości działania diabła w okresie kręcenia filmu, zwrócenie uwagi na wypowiadane słowa, by nie być uznanym za szalonego i przyrównanie do zmagania się z przywróceniem Mszy Św. Wszechczasów, co również może mieć znamiona szaleństwa. b/. Ks. Michał Wożnicki przypomina zdarzenia z 20. 12. 2017 roku ze Mszy Św. sprawowanej w holu klatki schodowej i przed rozprawą (26.02.2020) odczytuje list kierowany do Sądu Cywilnego z dnia 18.12.2019 roku- obrona przed eksmisją i odnosi się do środków wyjaśniających, że podstawą eksmisji jest sprawowanie Mszy Św. Trydenckiej oraz składa wnioski o powołanie świadków w zakresie prawa kanonicznego: abp. Stanisława Gądeckiego, ks. insp. Jarosława Pizoń SDB, ks. Karola Stehlina przełożonego Bractwa św. Piusa X. “

2/16/2020

“Czy Abp Stanisław Gądecki stanie przed Sądem Cywilnym? III rozprawa o eksmisję Ks Woźnickiego SDB Fragmenty kazania z 16.02.2020 oraz ankieta z opinią wiernych w kwestii: “”dlaczego Pana Boga chwalimy przychodząc tutaj na Wroniecką””.”

2/16/2020

Wprowadzenie do Różańca świętego. Ks. Michał Woźnicki SDB2. Modlitwa Różańcowa o powrót Tradycyjnej Mszy Św. w Rycie Rzymskim do kościoła Salezjańskiego NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego księdza.

2/16/2020

Modlitwa u drzwi Salezjańskiego Kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.Ks.M.Woźnicki SDB 3. Modlitwa przed zamkniętymi drzwiami kościoła NMP WW -na chodniku i na kolanach w stałej intencji próśb o przywrócenie tradycyjnej Mszy Św. i sprawowanie Najświętszej Ofiary, dla okazania znaku, że nie ma miejsca w Salezjańskim kościele NMP WW dla Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, nie ma miejsca dla nas dla katolików.

2/17/2020

“Msza Św./ 1.Ogłoszenia/2. Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało czworo ( 1+ 3 ) wiernych/ . Wspomnienie o śp.ojcu, O celu modlitwy przed kliniką, bronić Chrystusa i Kościół!. 1. a/ Osobiste wspomnienia ks. Michała Woźnickiego SDB z dnia 17.02.1997 roku sprzed 23 laty związane z przeżyciem odejścia i straty własnego Taty, który był przeciwny kształceniu się syna w seminarium, gdyż wyczuwał faryzeizm kleru. Pozostawił synowi ważne przesłanie :”” pamiętaj, że jak staniesz się bogaty w zakonie, to zapomnij ,że jesteś moim synem”” b/. Różne sposoby bogacenia się w zakonie wraz z przykładami np. zło jako prymitywna strona natury, czyli jak reagować na zło wobec samego siebie, święty spokój jako choroba bogactwa, poprzez wychowywanie konformistów. c/. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB omawia przykładowe różnice w zagadnieniu hierarchii celów kapłańskich pomiędzy Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku (uświęcenie duszy własnej, uświęcenie duszy bliźnich, posłuszeństwa przełożonym) a w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 ( posłuszeństwo przełożonym, uświęcenie duszy własnej, uświęcenie duszy bliźnich). d/. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB stawia pytanie, czy w szpitalu im. Św. Rodziny w Poznaniu przy ul. Jarochowskiego jest dostęp i czy są wykonywane aborcje ? oraz wyjaśnia intencje sobotniego publicznego Różańca prowadzonego przez kapłana z kaplicy św. Piusa X. Ważne- intencją Różańca przed kliniką jest przebłaganie i przepraszanie Boga za dokonane aborcje. O różnicy między intencją przepraszającą Boga za zabijane dzieci, a utopią w obronie życia przypisywaną sobie czyli intencją o nie zabijanie dzieci . e/. W związku ze zbliżającą się rozprawą , ks. Michał Woźnicki SDB SDB komentuje wczorajsze krótkie wypowiedzi wiernych na temat “” dlaczego przychodzimy na Wroniecką ?”” – prawidłowa odpowiedź, to udział w walce o Kościół Święty – polskie Westerplatte , który wymaga obronienia, bo zostało zabrane i doświadczone prześladowań.”

2/17/2020

Wprowadzenie do Różańca o przywrócenie sprawowania Mszy Św.Trydenckiej przy Wronieckiej 9 2.Modlitwa Różańcowa ze stałą intencją o powrót Tradycyjnej Mszy Św. w Rycie Rzymskim do kościoła Salezjańskiego NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego księdza. W intencji zaniechania przez kapłanów złej mszy Novus Ordo Missae. Z przypadającym początkiem tygodnia ks. Michał Woźnicki SDB SDB uprasza w modlitwie o wszelkie łaski dla wiernych pracujących i uczestniczących we Mszy Św. – o zachowanie przykazań w życiu zawodowym i rodzinnym. Prośby w intencji : a/.duszy śp. Janiny, za którą sprawowane są Msze św. gregoriańskie oraz b/. za zmarłego przed 23 laty śp. Stanisława – ojca ks. Michała Woźnickiego SDB.

2/18/2020

Msza Św./ 1. Różaniec św./2.Salezjańskie słówko /Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześcioro w ( 1+ 5 ) wiernych/ Błaganie o biskupów odważnych wzorem Św. Symeona biskupa Jerozolimy i męczennika. 1.Modlitwa różańcowa w czasie Przedpościa ze stałą intencją z Kaplicy – Celi kapłana o powrót Tradycyjnej Mszy Św. w Rycie Rzymskim do kościoła Salezjańskiego NMP WW w Poznaniu przy u. Wronieckiej 9 i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów Salezjanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego księdza. W intencji modlitewnej z tytułu oporu tych, którzy od 50 lat woleli wprowadzić i sprawować złą Novus Ordo Missae wbrew nauczaniu papieża św. Piusa V oraz za niszczenie świętego Kościoła, za zniszczenie świętej mszy w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. Prośby o ocalenie naszej wiary przed uleganiem herezji i heretykom, modernistom władającym strukturami Kościoła.

2/18/2020

“CD.nauczania Papieży o masonerii i wskazane możliwe skutki jej działań.Salezjańske słówko 2. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB zachęca i kontynuuje lekturę “”Papieże wobec masonerii”” Georges’a Virebeau przytaczając fragment tekstu alokucji na konsystorzu papieża Piusa IX z 1849 roku. Propozycja zapoznania się z pozycją “”Pełen apostolskiej troskliwości … : list pasterski w sprawie masonerii”” księcia bp Albina Sas Dunajewskiego pisany w odniesieniu do antymasońskiej encykliki “”Humanum genus”” papieża Leona XIII. Wniosek ks. Michała Woźnickiego SDB – trudności z wyjaśnieniem historii kościoła, ostatnich 50 lat kościoła, szczególnie historii kościoła w Polsce na przykładach: braku podziękowań za odparcie Szwedów za króla Jana Kazimierza, za objawienia – cuda w Gietrzwałdzie, braku przestróg papieży przed masonerią. Wspomnienie z odsłonięcia pomnika papieża Jana XXIII na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, o Soborze zwoływanym przez papieża Jana XXIII, o odrzuconych projektach i kontynuacji Soboru, o historii Soboru Watykańskiego II opisanej w książce „Ren wpada do Tybru” ks. Ralpha Wiltgen. Zachęta do słuchania audycji red. Rafała Mossakowskiego na kanale CEPolska na YouTube między innymi o kard. Sapiesze bp. krakowskim. Refleksja ks. Michała Woźnickiego SDB nad scenariuszem wierności i obrony Mszy Św. w Rycie Rzymskim w Kaplicy- Celi.”

2/19/2020

Msza Św./ 1. Ogłoszenia./2.Różaniec św. /Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało troje ( 1+2 ) wiernych/ Módl się, ofiaruj swe życie by salezjanie tego Domu porzucili fałszywe mniemanie o sobie. 1.Ks. Michał Woźnicki SDB SDB przywołuje z pamięci okres roku 2017 od sierpnia do grudnia, kiedy w kościele NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 mogła być sprawowana Msza Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim . O zakazie głoszenia słowa Bożego i wysiłkach w przygotowywaniu ogłoszeń, by dawać wiernym świadectwo o fałszach ukrywanych w ideologii modernizmu posoborowia i narzuconych kapłanom zasad postępowania. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB wyjaśnia nauczanie z okresu wejścia do Zgromadzenia i przed złożeniem ślubów wieczystych, w którym wykazywano i przeciwstawiano sobie dwie tożsamości kapłana. Pierwszeństwem jest bycie Salezjaninem przed byciem kapłanem i kładziono nacisk na naczelną powinność Salezjanina to jest ewangelizację i wychowywanie młodzieży, a w dalszej perspektywie dopiero jest kapłaństwo. Ważne: największym darem dla młodzieży jest kapłaństwo Chrystusowe z istotą składania prawdziwej Ofiary. Kapłaństwo dzisiejszych Salezjanów jest podporządkowane młodzieży a nie Bogu. Wspomnienie ks. Michała z czasów asystencji i seminarium – z podkreśleniem , że jest kapłanem – Salezjaninem.

2/19/2020

O porzucenie fałszywej posoborowej bałwochwalczej tożsamości dla kapłanów salezjanów. 2. Modlitwa Różańcowa z Kaplicy-Celi kapłana, ponieważ nie ma miejsca dla Mszy Św. Tradycyjnej w Salezjańskim kościele NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 z tytułu braku miejsca w sercach kapłanów, biskupów, od 50 lat papieży, ze stałą intencją o powrót Tradycyjnej Mszy Św. w Rycie Rzymskim do kościoła Salezjańskiego NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji powrotu kapłanów, by Msza Św. Trydencka wróciła do każdego katolickiego Kościoła i była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego księdza. W intencji zaniechania przez kapłanów odprawiania złej mszy Novus Ordo Missae. Modlitwa ekspiacyjna ks. Michała Woźnickiego SDB za okres 17 lat sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae. W dzień ku czci św. Józefa, przez jego wstawiennictwo składane są prośby , by kapłani Salezjanie poprzestali mniemać o sobie na fałszywy sposób według ideologii posoborowych stawiając swoją salezjańskość ponad kapłaństwo Chrystusowe. Prośby o wyrzucenie bałwochwalstwa z serc i rozumów kapłanów Salezjanów .

2/20/2020

Msza Św./ 1. Różaniec św. /Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało pięcioro ( 1+4 ) wiernych/ Wprowadzenie do Różańca świętego. 1.Modlitwa Różańcowa odmawiana z Kaplicy-Celi kapłana, ponieważ nie ma miejsca dla Mszy Św. Tradycyjnej w Salezjańskim kościele NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 , nie ma miejsca dla kapłana i dla wiernych. Modlitwa zanoszona jest ze stałą intencją o przywrócenie sprawowania Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do kościoła Salezjańskiego NMP WW w Poznaniu i sprawowaniu jej przez wszystkich kapłanów Salezjanów. O przyczynienie się, by Msza Św. Trydencka wróciła do każdego katolickiego Kościoła i by była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego księdza, by zaniechali oni sprawowania posoborowej złej mszy Novus Ordo Missae. Prośby o łaski potrzebne do postanowień wielkopostnych, do gotowości przyjęcia darów Chrystusa z każdego czwartku- dnia ustanowienia Sakramentu Najświętszej Ofiary, Sakramentu kapłaństwa .

2/21/2020

“Msza Św./ 1. Ogłoszenia/2. Różaniec św. /Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało siedmioro ( 1+ 6 ) wiernych/ O biskupich restrykcjach wobec Ks.Abp Lengi, Pismo od Bpa Balcerka,Zapowiedz Nabożeństwa. 1.a/. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB przekazuje wiadomość ze strony EKAi dotyczącą abp Jana Pawła Lenga, “”który decyzją bp włocławskiego Wiesława Meringa, ma powstrzymać się od głoszenia kazań i publicznego przewodniczenia liturgii. Ten sam zakaz dotyczy wypowiedzi dla mediów – poinformował KAI kanclerz włocławskiej Kurii ks. dr Artur Niemira””. O zakazie publicznego sprawowania liturgii i głoszenia kazań https://ekai.pl/abp-lenga-otrzymal-zakaz-publicznego-sprawowania-liturgii-i-gloszenia-kazan/ Ważne- abp Jan Paweł Lenga jest pierwszym w Polsce biskupem, którego prześladują struktury kościelne w osobach rzecznika Episkopatu Polski z tytułu poduszczenia nuncjusza. Apel ks. Michała Woźnickiego SDB o modlitwę w intencji abp. Jana Pawła Lenga oraz dygresja na temat ilości papieży, kościołów. b/. Komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB odnośnie owoców posoborowia – zmilczenie i utrata wiary, brak reakcji biskupów polskich na wypowiedzi rzecznika ks. dr Artura Niemira. Refleksja na informację ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, o ordynariuszu włocławskim Wiesławie Mering i na temat tajnych współpracownikach SB wśród biskupów polskich . Bp. Wiesław Mering był zarejestrowany jako tajny współpracownik (TW) Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie ‘Lucjan””. c/. Odczytanie przez ks. Michała Woźnickiego SDB listu poleconego z Archidiecezji Poznańskiej na temat osobistego dostarczenia do wglądu oryginałów dokumentów – dekretu bp. diecezjalnego, który przyjął ks. Michała Woźnickiego SDB do swojej diecezji lub zezwolił na piśmie na wykonywanie władzy święceń, dekretu kompetentnego ordynariusza w którym wydana jest zgoda na utworzenie prywatnej kaplicy i na sprawowanie w niej Mszy Św., dekretu kompetentnego ordynariusza, w którym zezwala się na przechowywanie Najświętszego Sakramentu w wyznaczonym pomieszczeniu. d/ Organizacyjne sprawy dotyczące Nabożeństwa 40-godzinnego z adoracją Najświętszego Sakramentu w intencji przebłagania gniewu Bożego. e/. O liberalnych papieżach i zachęta do lektury ks. dr Felixa Sarda y Salvany “”Liberalizm jest grzechem””.”

2/21/2020

O odwagę i nieugiętą wiarą wobec wilków w owczych skórach dla JE. Ks. Abp. Jana P Lengi. 2. Modlitwa Różańcowa odmawiana z Kaplicy-Celi kapłana, ponieważ nie ma miejsca dla Mszy Św. Tradycyjnej w Salezjańskim kościele NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 , nie ma miejsca dla kapłana i dla wiernych. Modlitwa zanoszona jest ze stałą intencją o przywrócenie sprawowania Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do kościoła Salezjańskiego NMP WW w Poznaniu i sprawowaniu jej przez wszystkich kapłanów Salezjanów. Ekspiacja za grzechy własne , za grzechy młodych ludzi podczas nocnego życia Poznania, za grzech prześladowania abp. Jana Pawła Lenga przez władze kościelne przy obojętności braku odwagi, oraz zmilczeniu posoborowych biskupów.

2/22/2020

Msza Św./ 1. Godzinki do NMP/2. Różaniec św. /Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało czworo ( 1+ 3 ) wiernych/. 1.Śpiewanie i rozważanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 2. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy posoborowej Novus Ordo Missae, którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła.

2/23/2020

“Msza Św./ 1. Ogłoszenia/2. Kazanie. /Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało trzynaścioro ( 1+ 12) wiernych/. O stanowisku Abpa Lengi wobec restrykcji. Porzuć ślepotę duchową i jej źródło,liberalizm. 1.a/. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB informuje, zachęca i wzywa do udziału w kolejnej VI pielgrzymce do Tulec, która odbędzie się w ostatnią sobotę 29.02.2020 roku w intencji przebłagania o przywrócenie Mszy Św. Trydenckiej do Salezjańskiego kościoła NMP WW. b/. sprawy organizacyjnie odnośnie Środy Popielcowej przypadającej 26.02.2020 – Msza Św. odbędzie się o 19:00 z tytułu możliwości uczestnictwa większej liczbie osób, oraz z tytułu obecności ks. Michała Woźnickiego SDB o godz. 10 w Sądzie Cywilnym w sprawie o eksmisję z Domu Salezjańskiego. c/. zapowiedź dotycząca rozpoczęcia w czasie Przedpościa nabożeństwa Czterdziestogodzinnego “” Quarant”” Ore (lub Quarantore) z celem dla przebłagania gniewu Bożego. Nabożeństwo polegać ma na trwającej czterdzieści godzin modlitwie w kaplicy przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Rozpocznie się w dzisiejszą niedzielę po porannej Mszy Św. i trwać będzie do 21 godz. , jutro po Mszy Św. o godz. 6, trwać będzie do 21 godz. i we wtorek trwać będzie od 6 godz. do Mszy Św. o 19 godz. Nabożeństwo czterdziestogodzinne zakończone zostanie we wtorek Mszą Św. o 19 g przed Środą Popielcową. Wspomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB o dawnej instrukcji regulującej sposób odprawiania czterdziestogodzinnego nabożeństwa “”…na przykład, według tej instrukcji, w trakcie czterdziestogodzinnego nabożeństwa Najświętszy Sakrament zawsze ma być wystawiony na głównym ołtarzu i ma się przed nim palić co najmniej dwadzieścia świec …””. Organizacja nabożeństwa – przez cały okres nabożeństwa na początku każdej godziny, ks. Michał Woźnicki SDB SDB odczytywać będzie fragment z ewangelii wg św. Łukasza z rozdz. 18 o trzeciej zapowiedzi Męki i Zmartwychwstania i o niewidomym pod Jerychem. Również każdego dnia w godzinach 9, 12, 15, 18 i ze względu na wierność Panu Jezusowi odczytywać będzie opisy Męki Pańskiej w Ogrójcu. d/. zachęta do zapoznania się z materiałem na you tube w TV Realu24 i oświadczeniem abp. Jana Pawła Lenga w programie “”Brzytwa”” https://www.youtube.com/watch?v=rU_IVh7coEQ oraz wyjaśnienia abp. Jana Pawła Lenga https://www.youtube.com/watch?v=JQTMb7gSa10 a także komentarz i spostrzeżenia ks. Michała Woźnickiego SDB: -do oświadczenia abp. Jana Pawła Lenga i jego postawy wobec nuncjuszowej posługi względem siebie a zachowanie abp. Marka Jędraszewskiego w relacji z nuncjuszem oraz nawiązanie do byłego nuncjusza TW abp. Józefa Kowalczyka. O działaniu nuncjuszów “”bez zostawiania śladów””. – uwagi o ks. Tomaszu Jochemczyku – drugim uczestniku rozmowy w TV Realu24 w programie “”Brzytwa”” u p. dr. Stanisława Krajskiego i jego braku poparcia dla abp. Jana Pawła Lenga a popieraniu Jana Pawła II oraz o wyczynie posoborowia czyli w jaki sposób można zostać świętym nie wierząc ortodoksji katolickiej. – brak promocji ze strony arc. Jana Pawła Lengi i arc. Tomasza Jochemczyka ( oboje popularyzowanych przez p. dr. Stanisława Krajskiego) i bezczynność wobec trójki kapłanów Salezjanów – głosicieli odprawiających Mszę Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. e/. o łamaniu sumienia i o pisemnej informacji jaką otrzymali księża SDB Jacek Bałemba i Dariusz Kowalczyk, by w terminie do 25. 04.2020 roku podjąć działania zmierzające do odprawiania również mszy Novus Ordo Missae.”

2/23/2020

“2. Słowo Boże – w odniesieniu do dzisiejszej Niedzieli Pięćdziesiątnicy z Antyfony na wejście Ps.30 3-4.2″” ….wywiedziesz mnie i pokierujesz….”” a/.Ks. Michał Woźnicki SDB SDB opiera kazanie na słowach św. Pawła z 1 listu do Koryntian rozdz. 13 “”Hymn o miłości”” . O pojęciu miłości i słowie miłość czyli hymn o osobie Jezusa Chrystusa. Jest to hymn o Bogu, a nie o jakiejkolwiek miłości. Wyjaśnienie wraz z przykładem charakterystyki miłości i o zakłamaniu słowa “”miłość”” przez liberalizm i modernizm. Ważne: “”najważniejsza jest miłość, jeżeli najważniejszy jest Bóg””. b/. Z ewangelii wg św. Łukasza z rozdz. 18 o niewidomym pod Jerychem ks. Michał Woźnicki SDB SDB motywuje ofiarę Jezusa Chrystusa jako prawdziwą miłość do Boga Ojca i do ludzi. Miłość ludzka jest niedoskonała i zaślepiona przez grzech. Dlatego razem ze ślepym z Jerycha błagamy o łaskę przejrzenia, o światło nadprzyrodzone na cały Wielki Post. Dzisiejsza niedziela jest świętem niewidomych, którzy cierpienia wynikające ze swego kalectwa ofiarują Bogu dla uproszenia światła niewidomym duchowo, a widzący upraszają w tym dniu dla niewidomych siły potrzebne do dźwigania ciężkiego krzyża. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB podaje przykłady (o ślepocie duchowej Kościoła i zwalczaniu żołnierzy Wyklętych- Niezłomnych) do maksymy : ‘ Lepiej być ślepym od urodzenia niż niewidomym na duszy””. c/.Wyjaśnienie do książki ks. dr Felixa Sarda y Salvany “”Liberalizm jest grzechem “”o ślepcach i pojęciach, terminach do odrzucenia oraz zrozumienia, że liberalizm jest grzechem. O przemianie i podmianie jaką dokonano na soborze Watykańskim II.”

2/23/2020

Nabożeństwo 40 Godzinne- rozpoczęcie. wprowadzenie do Różańca. Ks.M.Woźnicki SDB. Pierwszy dzień – na rozpoczęcie pierwszego dnia nabożeństwa czterdziestogodzinnego. 1.Modlitwa Różańcowa odmawiana z Kaplicy-Celi kapłana, w niedzielę pięćdziesiątnicy, jako rozpoczęcie 40- godzinnego nabożeństwa i adoracji Pana Jezusa w następujących intencjach przebłagalnych na przebłaganie gniewu Bożego: – za wszystkie grzechy przez nas popełnione, na który oddaliśmy przyzwolenie rozumu i woli, którego nie odrzuciliśmy, – ze stałą intencją o przywrócenie sprawowania Mszy św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej i sprawowaniu jej przez wszystkich kapłanów Salezjanów , by Msza Św. wróciła do każdego kościoła i na powrót była sprawowana przez każdego katolickie rzymskiego księdza, by zaniechali oni sprawowania posoborowej złej mszy Novus Ordo Missae, – za 50 lat posoborowia uwiarygadnianego naszym udziałem, – za grzechy czynione wobec Pana Jezusa w Najświętszej Hostii, – za grzechy czynione przeciwko prawdom wiary, – za uwiarygadnianie nowej mszy Novus Ordo Missae i pamięć usankcjonowania Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim po 450 latach Bullą Quo primum tempore św. Piusa V. – za prześladowania abp. Jana Pawła Lenga ze strony struktur Kościoła przy piłatowym umywaniu rąk ze strony innych biskupów polskich, – za prześladowania kapłanów Salezjanów ks. Jacka Bałemba, ks. Dariusza Kowalczyka, którzy związali się ze Mszą Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim przez przełożonego ks. insp. Jarosława Pizonia i innych, – za grzech wyrzucenia Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, kapłana i wiernych z kościoła NMP WW przez Salezjanów i wniesienia spraw kościelnych do Sądu Cywilnego. Niech światło i moc Ducha Św. da skruchę serca wobec grzechu, a Matka Najświętsza uprosi odrzucenie strachu przed nawróceniem i gotowość do ofiary i męczeństwa za Kościół.

2/23/2020

Nabożeństwo 40 Godzinne- zakończenie 1 dnia. Jak przygotować się do dobrej spowiedzi. Pierwszy dzień – kontynuacja nabożeństwa czterdziestogodzinnego. 1. Ks. Michał Wożnicki odczytuje fragment z ewangelii św. Łukasza z rozdz. 18 o trzeciej zapowiedzi Męki i Zmartwychwstania i o niewidomym pod Jerychem. Refleksje na temat: – o zbawieniu duszy swojej będąc niewidomym na oczy i o potępieniu duszy swojej będąc niewidomym na duszy, – o nieszczęściu : upadek w jeden grzech, trwanie w grzechu, zatajenie grzechu na spowiedzi niż stracić wzrok, niż urodzić się niewidomym od urodzenia, – o rozpoznaniu i porzuceniu grzechów przeciw obyczajom, moralnościom, przeciwko nauce, błędów w wierze i herezji, 2.Ks. Michała Woźnicki odczytuje z Modlitewnika Rzymskiego Katolika (z tradycyjnych XIX i XX wieku modlitewników) wyd. w 2019 roku przez wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski – naukę o spowiedzi : – o potrzebie i skutkach spowiedzi, – oskarżenie siebie z grzechów, prawdziwej skrusze i woli poprawy, 5 warunków dobrej spowiedzi, – o postawie i rodzajach spowiedzi i ich częstotliwości, – przykłady człowieka w grzechu śmiertelnym. 3. Zakończenie pierwszego dnia nabożeństwa czterdziestogodzinnego – prośby byśmy nigdy nie zgodzili się na ślepotę duchową, to jest na zagnieżdżenie się grzechów w naszej duszy, byśmy nie umarli w grzechu śmiertelnym.

2/24/2020

Msza Św./ 1. Ogłoszenia/ Różaniec św./Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało siedmioro ( 1+ 6) wiernych/. 1. a/.Przygotowanie i wejście w Wielki Post- przypomnienie o trwającym dzisiaj cd. nabożeństwie czterdziestogodzinnym ( drugi dzień) i adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy Św. b/.Dzisiaj po porannej Mszy Św. od 8 godziny do 21 godziny, a w trzecim dniu od 6 godziny do Mszy Św. o 19 godzinie, c/. Ks. Michał Wożnicki informuje wiernych o otrzymanej w dniu 22.02.2020 przesyłce z dwoma pismami z dnia 04.12.2019 i 20.12.2019 roku wraz z płytą CD skierowane do Sądu Rejonowego w Poznaniu przez adw. Marcina Skiba z Kancelarii Adwokackiej w Gostyniu. Spostrzeżenia i uwagi ks. Michała Woźnickiego SDB do odczytanych treści pism powoda – podpis p. mec. Skiba świadczy o przypisaniu treści listów Salezjanom z Domu Salezjańskiego.

2/24/2020

Nabożeństwo 40-Godzinne 12:00 Ks.M.Woźnicki SDB . Drugi dzień – godz. 12 ciąg dalszy nabożeństwa czterdziestogodzinnego. 1. a/Modlitwę Maryjną Anioł Pański odmawia ks. Michał Woźnicki SDB SDB razem z wiernymi w języku łacińskim. b/. Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie dla przebłagania Gniewu Bożego za popełnione grzechy. c/. Prośby do Matki Najświętszej i Wszystkich Świętych o wsparcie intencji modlitewnych 2. Modlitwa Różańcowa odmawiana z Kaplicy-Celi kapłana, w kontynuację 40- godzinnego nabożeństwa i adoracji Pana Jezusa w następujących intencjach przebłagalnych na uśmierzenie i przebłaganie gniewu Bożego: – za wszystkie grzechy przez nas popełnione i naszych bliźnich, – w 450 rocznicę Bulli Quo primum tempore św. Piusa V, za uwiarygadnianie nowej mszy Novus Ordo Missae w autorytecie papieża Pawła VI, -o przywrócenie sprawowania Mszy św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej i sprawowaniu jej przez wszystkich kapłanów Salezjanów , by Msza Św. wróciła do każdego kościoła i na powrót była sprawowana przez każdego katolickie rzymskiego księdza, by zaniechali oni sprawowania posoborowej złej mszy Novus Ordo Missae, – za 50 lat posoborowia uwiarygadnianego naszym udziałem, za nasz udział w rozbiorze świętej liturgii kościoła, – za grzechy czynione wobec Pana Jezusa w Najświętszej Hostii, – za grzechy czynione przeciwko prawdom wiary, przeciw świętej doktrynie, przeciw świętemu kultowi, – za Kościół i każdego z nas, za który Pan Jezus oddał życie, – za prześladowania trzech kapłanów Salezjanów Tradycji Katolickiej, – za kapłanów, którzy sprawując Mszę Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, jednocześnie uwiarygadniają i nie odrzucają Novus Ordo Missae, o odwagę dla księży miedzy innymi z Kalisza, Białegostoku, za ks. Tomasza. Niech modlitwa i wytrwanie będzie Panu Bogu miła i przyjęta. 3. Ks. Michał Wożnicki odczytuje fragment z ewangelii św. Łukasza z rozdz. 18 o trzeciej zapowiedzi Męki i Zmartwychwstania i o niewidomym pod Jerychem. 4.Ks. Michał Woźnicki SDB SDB odczytuje z Modlitewnika Rzymskiego Katolika (z tradycyjnych XIX i XX wieku modlitewników) wyd. w 2019 roku przez wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski – cd. nauki o przygotowaniach do spowiedzi : – dla tych co powinni , a boją się spowiadać, – 7 przestróg dla tych , co się często spowiadają, 5. Prośby o odrzucenie ślepoty duchowej, tego wszystkiego co grzech w nas sprawił.

2/24/2020

“Nabożeństwo 40 – Godzinne “”Stara”” koronka do Bożego MIłosierdzia 15:00 ks. Michał Woźnicki SDB . Drugi dzień – godz. 15 ciąg dalszy nabożeństwa czterdziestogodzinnego. 1. a/Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawia ks. Michał Woźnicki SDB SDB razem z wiernymi w języku polskim. Koronka została ułożona przez bł. papieża Piusa IX w 1847 roku. b/. Obchód Święta Miłosierdzia Boskiego jest wyznaczony na I Niedzielę po Trójcy Przenajświętszej. c/. Przedstawienie wiernym instrukcji odmawiania Koronki i modlitwy na zakończenie Koronki. 2. Wyjaśnienie ks. Michała Wożnickiego na temat soboru Watykańskiego II w zakresie wdrażania doktryn, wprowadzania w życie tego wszystkiego, co wcześniej Kościół zwalczał. 3. Ks. Michał Woźnicki SDB odczytuje z Modlitewnika Rzymskiego Katolika (z tradycyjnych XIX i XX wieku modlitewników) wyd. w 2019 roku przez wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski – cd. nauki o przygotowaniach do spowiedzi : – o rachunku sumienia, czasie jego przygotowania, – o popełnianiu i rozróżnieniu grzechu śmiertelnego od powszedniego, – o skutkach grzechu śmiertelnego, – o konieczności spowiedzi i pokusach, – o ciężkości grzechów. “

2/24/2020

Nabożeństwo 40-Godzinne 18:00 Ks.M.Woźnicki SDB . Drugi dzień – godz. 18 kontynuacja nabożeństwa czterdziestogodzinnego. 1. a/Modlitwę Maryjną Anioł Pański odmawia ks. Michał Woźnicki SDB SDB razem z wiernymi w języku łacińskim. b/. Modlitwa nieustannej adoracji Pana Jezusa ukrytego w Najświętszej Hostii. c/. Genezy powstania nabożeństwa 40 godzinnego , o ofiarowywanych modlitwach i o dostąpieniach odpustów. d/. Ofiarowanie modlitw na wynagrodzenie Panu Bogu za grzech zastąpienia Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim jako jedynej formy dla Kościoła św. Rzymskiego do składania najwyższej Ofiary, przez Novus Ordo Missae dla zatracenia dusz. e/. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB przedstawia i przypomina aktualną sytuację Kościoła Świętego i w Kościele Świętym. f/. Modlitwy nabożeństwa 40 godzinnego na dni ostatnie zapustu, w błaganiu Boga za swawolnych. Wszystkie modlitwy posiadają imprimatur katolickiej władzy duchownej. g/. Uproszenia ks. Michała Woźnickiego SDB o łaski przywrócenia Mszy św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, a przez to przyczynienie się by wróciła do każdego katolickiego kościoła i była na powrót sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego księdza. h/. Prośby o zbawienie dusz własnych i bliźnich. 2. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB odczytuje z Modlitewnika Rzymskiego Katolika (z tradycyjnych XIX i XX wieku modlitewników) wyd. w 2019 roku przez wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski – cd. nauki, pouczenia dla wypełnienia obowiązku spowiedzi świętej: – grzechy wobec rodziców i zwierzchności, – kradzieże, – kłamstwo, klątwy , złorzeczenia, obmowy – pycha, chciwość, zazdrość, – nieczystość. 3. Prośby byśmy ne zaniedbali troski o zbawienie naszych dusz.

2/24/2020

Nabożeństwo 40-Godzinne 20:30 Ks.M.Woźnicki SDB. Drugi dzień – godz. 20:30 kontynuacja nabożeństwa czterdziestogodzinnego. 1a/. Modlitwa Różańcowa – Tajemnice chwalebne -odmawiana z Kaplicy-Celi kapłana, w kontynuację 40- godzinnego nabożeństwa i adoracji Pana Jezusa w następujących intencjach przebłagalnych na uśmierzenie i przebłaganie gniewu Bożego: -ze stałą intencją o przywrócenie sprawowania Mszy św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej i sprawowaniu jej przez wszystkich kapłanów Salezjanów , by Msza Św. wróciła do każdego kościoła i na powrót była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego księdza, by zaniechali oni sprawowania posoborowej złej mszy Novus Ordo Missae, – za wszystkie grzechy przez nas popełnione i naszych bliźnich, – za grzechy zamiany Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, – za odrzucenie przez kapłanów nauczania papieża św. Piusa X, – za uleganie i trwanie w grzechach liberalizmu, za Kościół zarażony liberalizmem, – za uleganie i poddanie się fałszywej religii.

2/25/2020

Nabożeństwo 40-Godzinne 6:00. Ks.M.Woźnicki SDB. Trzeci dzień – ciąg dalszy nabożeństwa czterdziestogodzinnego. 1. a/Modlitwę Maryjną Anioł Pański odmawiają wierni w języku polskim. b/. Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie dla przebłagania Gniewu Bożego za popełnione grzechy. c/. Śpiewanie i rozważanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 2. Komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB wprowadzający w modlitwę Różańcową w następujących intencjach przebłagalnych na uśmierzenie i przebłaganie gniewu Bożego, między innymi : – za kary nam należne i tym, którzy od 50 lat zamieniają Kościół święty w świątynię Antychrysta ze zmienioną liberalną nauką, liturgią, moralnością, – o wyrwanie z grzechu, by nie dosięgła nas kara wieczna piekła, by nie zatracić duszy na wieczne potępienie, -ze stałą intencją w obronie i przywrócenie Mszy św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej, ponieważ została po raz drugi wyrzucona przez grzech przełożonych Salezjanów.

2/25/2020

“Nabożeństwo 40-Godzinne,9:00 Ks.M.Woźnicki SDB . Trzeci dzień – godz. 9 kontynuacja nabożeństwa czterdziestogodzinnego. 1.Ks. Michał Wożnicki odczytuje fragment z ewangelii św. Łukasza z rozdz. 18 o trzeciej zapowiedzi Męki i Zmartwychwstania i o niewidomym pod Jerychem. 2. Refleksja ks. Michała Woźnickiego SDB w kolejnej godzinie nabożeństwa czterdziestogodzinnego przed Panem Jezusem utajonym w Hostii Przenajświętszej na temat: a/.braku miejsca w Salezjańskim kościele NMP WW dla Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, braku miejsca od 50 lat w sercach kapłanów, biskupów, papież, b/. nierozpoznawalnego od 50 lat postanowienia papieża św. Piusa V określonego w ‘Bulli Quo primum tempore “”,czyli od 450 lat o zatwierdzonej obecności w Kościele kanonu Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, c/. ślepoty duchowej za przyczyną grzechów pasterzy, kapłanów Salezjanów, 3. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB odczytuje z Modlitewnika Rzymskiego Katolika (z tradycyjnych XIX i XX wieku modlitewników) wyd. w 2019 roku przez wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski – cd. nauki, pouczenia dla wypełnienia obowiązku spowiedzi świętej: – obżarstwo i pijaństwo, – gniew, – zabójstwo i grzechy przeciwne piątemu Przykazaniu, – lenistwo, – grzechy wołające o pomstę do Nieba, – grzechy cudze, – o bliskiej do grzechu okazji.”

2/25/2020

Nabożeństwo 40-Godzinne, 12:00.Ks.M.Woźnicki SDB . – Trzeci dzień – godz. 12 kontynuacja nabożeństwa czterdziestogodzinnego. 1. a/.Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie dla przebłagania Gniewu Bożego za popełnione grzechy. b/.Modlitwę Maryjną Anioł Pański odmawia ks. Michał Woźnicki SDB SDB razem z wiernymi w języku łacińskim. 2. Rozważania ks. Michała Woźnickiego SDB w czasie nabożeństwa o przebłaganie gniewu Bożego intencjach: – o odpuszczenie i zmiłowanie dla Kościoła Świętego, którego największy skarb odebrał sobie kościół sam rękoma pasterzy, – pasterzy Kościoła , którzy to co było zakazane i potępione stało się od 50 lat uprawnione i obowiązujące, uprawniony został błąd w wierze i grzech, – zachowania od ulegania błędom w wierze, 3. Modlitwa Różańcowa- tajemnice bolesne Prośby do Matki Najświętszej o wsparcie intencji modlitewnych oraz – o zerwanie z grzechem przynależności do nowej religii i nowego kultu.

2/25/2020

“Nabożeństwo 40-Godzinne.18:00,Ks.M.Woźnicki SDB. Trzeci dzień – godz. 18 zakończenie nabożeństwa czterdziestogodzinnego. 1. Modlitwę Maryjną Anioł Pański odmawia ks. Michał Woźnicki SDB SDB razem z wiernymi w języku łacińskim 2. Modlitwa Różańcowa- tajemnice chwalebne Prośby do Matki Najświętszej w intencjach: – dla przebłagania grzechów naszych, – o przywrócenie sprawowania Mszy św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej i w wielu kościołach z tytułu zmiany Mszy Św Własnej Wszechczasów, jedynej, doskonałej dla Kościoła Rzymskiego, zastąpionej przez nową posoborową mszę Novus Ordo. O zapomnieniu jubileuszu Novus Ordo czyli o największej zbrodni synów Kościoła, sprawowaniu jej przez wszystkich kapłanów Salezjanów , by Msza Św. wróciła do każdego kościoła i na powrót była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego księdza, by zaniechali oni sprawowania posoborowej złej mszy Novus Ordo Missae. Prośby o siłę, wierność, prawość, by modlitwa była miła Panu Bogu i podziękowania za wyrwanie z fałszywej nauki i wezwania nas do obrony i walki o przywrócenie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 oraz o wstawiennictwo u Wszystkich Świętych. 3. Litania do Wszystkich Świętych. 4. Modlitwa ku czci Najświętszego Sakramentu po łacinie: “” Tantum ergo Sacramentum””. 5. Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie dla przebłagania Gniewu Bożego , akty uwielbienia. “

2/25/2020

“Msza Św./ 1. Ogłoszenia/ Kazanie/Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało jedenaścioro ( 1+ 10) wiernych/ 1. a/. Podziękowania Panu Bogu oraz komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB skierowany do wiernych za udział, zadośćuczynienia, przebłagania i modlitwę w nabożeństwie. czterdziestogodzinnym. b/. Przypomnienie o obowiązującym Poście ścisłym i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Środę Popielcową. Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. O zwyczaju posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty. c/. Odrębne podziękowanie Bogu przed udaniem się trzeci raz do sądu na rozprawę o eksmisję ks. Michała Woźnickiego SDB , za światło nabożeństwa czterdziestogodzinnego. d/. Indywidualny komentarz wraz z przykładami skierowany do wiernych na temat postawy w sądzie. Apel o powagę, o zwrócenie uwagi na nieuprawnioną życzliwość tam , gdzie toczy się walka. O obowiązującym savoir vivre wobec wrogów Kościoła, Boga, wobec “”wilków w owczej skórze””, czyli o tym, że “”wrogowi karabinu się nie daje, czyli nie świadczy się grzeczności””. O wartości posoborowia i nowej religii nowego Kościoła okupującego kościoły katolickie, mający od 50 lat władzę i autorytet . 2. Kazanie Ks. Michał Woźnicki SDB Ks. Michał Woźnicki SDB przedstawia: a/.z dzisiejszej Lekcji życiorys i opis wyboru św. Macieja na apostoła, wybranego po samobójczej śmierci Judasza oraz wzmiankuje o wybraniu apostoła św. Pawła. b/. wspomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB o najpiękniejszych widokach, dziwnych ludziach czyli przyjście, czekanie i wejście wiernych do Kaplicy – Celi, o czekającym ministrancie trydenckiej Mszy Św. przed zamkniętymi drzwiami kościoła NMP WW rano w grudniu 2017 rok, o wiernej, pełnej życzliwości i zainteresowanej Mszą tradycyjną, o przekazaniu obrazu św. Ojca Pio i zaprzestaniu uczestniczenia w tradycyjnej Mszy. O dziwności i wielkiej odwadze wiernych darujących kolaż Matki Boskiej Różańcowej przywieziony z miasta Wolfganga Amadeusza Mozarta z Salzburga. Kolaż został utworzony według kompozycji darczyńców z ocalałego historycznego haftowanego feretronu.”

2/26/2020

“/Różaniec św. czyli modlitwa poranna przed zamkniętymi drzwiami kościoła NMP WW/ Modlitwa u drzwi salezjańskiego kościoła- przed rozprawą o eksmisję Ks.M.Woźnickiego SDB -na chodniku i na kolanach w stałej intencji próśb o przywrócenie tradycyjnej Mszy Św. i sprawowanie Najświętszej Ofiary, dla okazania znaku, że nie ma miejsca w Salezjańskim kościele NMP WW i w wielu kościołach dla Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, nie ma miejsca dla nas dla katolików, – przypomnienie o Mszy św. i jej tradycji jako o darze Bożym – reguły, zasady, kanon święty, – uwagi na temat rozebrania i odebrania katolikom Kościoła, Mszy Św, za sprawą kardynałów, biskupów, papieży, – modlitwy za wszystkich kapłanów, dla których nie istnieje lub wrogą jest Msza Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim , – uwagi na temat ceny niespełniania przez kapłanów od 50 lat Ofiary Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, Słowo do wiernych ks. Michała Woźnickiego SDB przed rozprawą o eksmisję : – o liczebności wiernych we wcześniejszych rozprawach w walce o przywrócenie Mszy św. w kościele NMP WW, – o podarowanym kolażu jako znaku , – o “”drodze”” ks. Michała Woźnickiego SDB czyli adnotacji poczynionej na piśmie otrzymanym od ins. Jarosława Pizoń z dnia 05.01.2018 roku. “

2/26/2020

(kamera 2) początek rozprawy o eksmisję Ks. Michała Woźnickiego SDB. Wejście na trzecią rozprawę do Sądu Rejonowego w Poznaniu sala 135 na trzecią rozprawę z powództwa Domu Zakonnego Salezjanów w Poznaniu ul. Wroniecka o pozwanie ks. Michała Woźnickiego SDB do opuszczenia lokalu w Domu Zakonnym Salezjanów.

2/26/2020

(kamera 2) Rozprawa o eksmisję Ks. Michała Woźnickiego SDB SDB- zapis rozprawy. Rozpoczęcie trzeciej rozprawy w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w sprawie o eksmisję ks. Michała Woźnickiego SDB z Domu Zakonnego Salezjanów. 1. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB – pozwany przedstawia fakty jakie miały miejsce w Domu Salezjanów od czasu drugiej rozprawy.

2/26/2020

(kamera 1) Rozprawa o eksmisję Ks. Michała Woźnickiego SDB SDB- zapis rozprawy. Kontynuacja trzeciej rozprawy w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w sprawie o eksmisję ks. Michała Woźnickiego SDB z Domu Zakonnego Salezjanów. 1. Wyjaśnienia mec. Artura Skiba pełnomocnika ks. Rektora Arkadiusza Szymczaka- powoda. 2. Wyjaśnienia ks. Michała Woźnickiego SDB- pozwanego. Rozprawa zostaje przez Sędziego odroczona do 29.04.2020 roku.

2/26/2020

Po rozprawie o eksmisję – słowo Ks. Michała Woźnickiego SDB SDB. Zamknięcie trzeciej rozprawy – wyjście z ochroną Policji z Sądu Rejonowego w Poznaniu – Stare Miasto Słowo ks. Michała Woźnickiego SDB po zakończeniu trzeciej rozprawy. 1. Podziękowanie i Bóg zapłać wszystkim za obecność i łączenie się online w trzeciej sprawie o eksmisję . 2. O braku zainteresowania mediów. 3. O ochronie policji. 4. Przypisanie przebiegu rozprawy ochronie Matki Bożej Przenajświętszej uhonorowanej w kolażu i przywiezionej przez wiernych z Salzburga. 5. Zachęta, zaproszenie wiernych do Kaplicy- Celi w okresie Wielkiego Postu.

2/26/2020

“Msza Św./ 1. Ogłoszenia/ 2. Kazanie/ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało szesnaścioro ( 2+ 14) wiernych/ Kazanie w Środę Popielcową Ks. Michał Woźnicki SDB. 1. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB przedstawia kilka ogłoszeń – Deo Gratias za otrzymane dzisiejsze łaski ze Środy Popielcowej 2020 roku , obrzędu błogosławienia i posypania głów popiołem dla przemiany wnętrza. – Uznanie dla Nabożeństwa czterdziestogodzinnego dzięki technicznym możliwościom, wnioski z tytułu solidnego rozliczenia się z grzechów przed Bogiem oraz oczekiwanie na rozpoczęcie Wielkiego Postu . – Wprowadzenie zmian organizacyjnych do godzin odprawiania Mszy Św. i nabożeństw w Kaplicy- Celi począwszy od piątku 28.02.2020: piątek – Droga Krzyżowa godz. 18 przed Mszą Św. o godz. 19. Po Mszy Św. zostanie zachowany Różaniec św. bez Nabożeństwa wystawienia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, sobota – a/. o 6 godz. , w pierwsze soboty miesiąca śpiewanie Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, następnie Msza Św. i modlitwa Różańcowa, b/. zaproszenie na pielgrzymkę do Tulec w dniu 29.02.2020. Propozycja nowego przedsięwzięcia i udziału w przedłużonym pielgrzymowaniu do Częstochowy, po zakończeniu ostatniej lipcowej pielgrzymki do Tulec. niedziela – Modlitwa Różańcowa 6:30 , Msza Św godz. 7. Nabożeństwo adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz Nabożeństwo Pasyjne Gorzkie Żale godz. 15. – Plany wraz z wyjaśnieniem ks. Michała Woźnickiego SDB o wprowadzeniu Katechez po okresie Wielkiego Postu. – Zaproszenie , obowiązek do udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych Tradycji Katolickiej w dniach od 27.03.2020 do 29.03.2020 roku w Licheniu Starym w kościele MB. Częstochowskiej. Komentarz do plakatu zapraszającego do udziału w Rekolekcjach http://wiernitradycjilacinskiej.pl/wp-content/uploads/2020/02/Plakat_Rekolekcje_marzec_2020_v3.jpg – Refleksja na temat obecności dziennikarzy w Sądzie Rejonowym w Poznaniu na rozprawie oraz podziękowanie za obecność wiernym ks. Michała Woźnickiego SDB, policjantowi p. Mateuszowi Białek oraz strażnikom przy wejściu przy bramce wykrywającej metale w Sądzie Rejonowym. Rozważanie na temat niedostrzegania przez media sprawy powrotu Mszy Św. do kościoła NMP WW w Poznaniu. – Podzielenie się radosną informacją otrzymaną po rozprawie: “”kilku prawników nawróci się przed Salezjanami”” od brata p. Pawła Woźnickiego oraz odpowiedź ks. Michała Woźnickiego SDB “” daj Boże, Salezjanom nawrócić się wpierw przed prawnikami””. – Podziękowanie za kolaż Matki Boskiej i błaganie o obronę przed nachodźcami na Kościół Święty. i Kaplicę- Celę. Komentarz dotyczący wiary i mocy w Matkę Najświętszą w kolażu oraz wcześniejsze wskazanie i ostrzeżenie ze strony ks. Jacka Bałemba do zachowania się wiernej, w związku z jej uwagą na temat własności kościołów. 2. Kazanie w Środę Popielcową Ks. Michał Wożnicki podaje modlitwy święcenia popiołu w języku polskim “”….pamiętaj człowiecze że jesteś prochem i w proch się obrócisz……”” . O przyjęciu łaski Bożej na czas Wielkiego Postu. Wyjaśnienie powodów i zmagań ze złym duchem – ponieważ toczy się walka o przywrócenie, obronę Mszy św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. “

2/27/2020

Msza Św./ 1. Różaniec św./ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało siedem ( 1+ 6) wiernych/ 1. Wprowadzenie do Różańca świętego Modlitwa Różańcowa przez ręce Matki Najświętszej: a/. Dla okazania znaku nie ma miejsca dla Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w Salezjańskim Kościele NMP WW w Poznaniu, nie ma też miejsca dla katolików – obrona miejsca Mszy Św. odbywa się w Kaplicy- Celi. b/. Modlitwa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji wszystkich kapłanów Salezjanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. c/. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae, którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga samego, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła. d/. Ekspiacja za grzechy naszego udziału, wspierania herezji modernizmu wyznawanej przez autorytety kościelne. e/. W dzisiejszy czwartek, w dzień ustanowienia Sakramentu Najświętszej Ofiary kapłańskiej za kapłanów o odrzucenie herezji, strachu , chęci upodobania się bardziej ludziom niż Bogu. f/. O oczyszczenie pamięci polskich katolików z oddawania kultu idolom, ludziom. g/. W intencji wyrwania z błędów herezji, obrazie Boga, fałszywego miłosierdzia, kultu wobec koronki innej niż ta , którą ofiarował papież Pius IX.

2/28/2020

“1. Droga krzyżowa – Ks. Michał Woźnicki SDB przedstawia przepisy o odpustach z rozmyślaniami drogi krzyżowej z książeczki dla kapłanów “” Modlitwy o odpustach drogi krzyżowej”” wyd. apostolskie ks. Stefan Mazanek kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie. – Modlitwa rozpamiętywania drogi krzyżowej Pana Jezusa przed ołtarzem dla poprawy i wzmocnienia sił duszy w intencjach: ofiary za Kościół św, za katolickiego papieża, za ojczyznę Polskę, za młodych ludzi, małżonków, rodziców , za kapłana, za dusze w czyścu cierpiące i o nawrócenie grzeszników oraz uzyskanie wszystkich odpustów nadanych temu Nabożeństwu. – Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej Wielkiego Postu 2020 roku przy ołtarzu według rozważań z książeczki “” Droga Krzyżowa dla kapłana”” łącznie z refleksjami ks. Michała Woźnickiego SDB. – Symboliczne odtworzenie drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu oraz rozważaniami ks. Michała Woźnickiego SDB przy każdej z czternastu stacji.”

2/28/2020

“Msza Św./ 1. Ogłoszenia/ 2. Różaniec św./ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześcioro ( 1+ 5 ) wiernych/ 1. 1. O obrazie Maryja zwyciężająca Islam 2. Kilka uwag o Rozprawie w sądzie. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB przekazuje informacje: – w kwestii praktycznej realizacji zamówień i próśb ze strony wiernych na jednorazowe odprawienie Mszy Św. i na odprawienie Mszy Św. gregoriańskich, – uzupełnienie wiadomości o kolażu w obrazie. Kolaż z powstał w kryzysie natury egzystencjalnej darczyńców , zakupu feretronu do kolażu dokonano w trakcie sprzedaży kościoła wraz z wyposażeniem. 4 lata temu kiedy przez Austrię przechodziła fala nachodżców, darczyńcy wystawili obraz przed okno w obronie przed nachodżcami. Teraz również dla obrony przywieźli obraz do Kaplicy- Celi z intencją “”wtenczas broniła nas, teraz niech broni księdza i Kaplicę- Celę””. – wyjaśnienie ks. Michała Woźnickiego SDB odnośnie symboliki obrazu a także nadanie tytułu “”Matka Najświętsza zwyciężająca islam”” – geneza powstania herezji islamu czyli żydowski bicz przeciw katolickiej wierze w wydaniu arabskim i z dorobionym objawieniem czyli sprawa diabelska. – uwagi i komentarz do przebiegu trzeciej rozprawy o eksmisję w Sądzie i wypowiedzi mec.p.Marcina Skiby. – wzmianka z podróży o nauce początkującej wychowawczej dla młodzieży, by oddzielać wyrazy przekleństwa od imienia Pana Boga. – prośba o modlitwę ekspiacyjną za grzechy młodych ludzi sprawowaną w piątek do godz. 21 w kaplicy- Celi. – przypomnienie o VI pielgrzymce do Tulec w sobotę 29.02.2020. 2. Modlitwa Różańcowa w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji wszystkich kapłanów Salezjanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana, by kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae, którą czyniąc, zaciągają na siebie gniew Boga samego, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła. “

2/29/2020

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Piesza VI Pielgrzymka do Tulec/ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało 7 siedmiu ( 1+ 6) wiernych/. Ogłoszenia . 1.Na przykładzie personalizowanych ogłoszeń ks. Michał Woźnicki SDB wskazuje na zdarzenia-aktywujące działania złego ducha, poprzez sposób zniszczenia tego co święte w czasie czynności świętych między innymi np. – zachowanie nieznajomego w obecności wiernych, napotkanego w klatce schodowej Domu Zakonnego przed 6 godz. rano, – “”diabeł, jak nie może sprawić byś na Mszę Św. nie przychodził, to zepsuj jego działanie i przychodź na Mszę Św.””, – “”diabeł, jak nie może sprawić byś się nie spowiadał, to zepsuj jego działanie i się spowiadaj, ..””, – kradzież czyniona przez złodzieja kieszonkowca odbywa się w najmniej spodziewanym momencie, – bezdyskusyjna postawa księdza Michała Woźnickiego SDB wobec zachowania wiernej przybyłej z Berlina. “

2/29/2020

2. 6 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy Św. Wyjście. Rozpoczęcie VI pielgrzymki do Sanktuarium w Tulcach, kontynuacja i zakończenie. a/. Etap pierwszy – modlitwa przed zamkniętymi drzwiami kościoła dla uproszenia i przebłagania przemiany serc kapłanów Salezjanów, – o przywrócenie sprawowania Mszy św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do Salezjańskiego kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej i sprawowaniu jej przez wszystkich kapłanów Salezjanów , by Msza Św. wróciła do każdego kościoła i na powrót była sprawowana przez każdego katolickie rzymskiego księdza, by zaniechali oni sprawowania posoborowej złej mszy Novus Ordo Missae, – o łaskę pielgrzymowania dla wiernych , o szczęśliwe dotarcie i powrót. Apel, by nasza modlitwa była miła Panu Bogu i przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i Świętych z pożytkiem dla osiągnięcia celu – przywrócenia Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim do kościoła NMP WW w Poznaniu. – prośby przez wstawiennictwo patronów Kościoła NMP WW Błogosławionej Piątki Męczenników, Oratorian Salezjańskich z Poznania , by Salezjanie na powrót zwrócili się do Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim ks. Jana Bosco.

2/29/2020

b/. Różaniec -etap drugi – ks. Michał Woźnicki SDB omawia tematykę posoborowego Kościoła liberalizmu, – modlitwa różańcowa na ulicach Poznania w intencji odwagi, rozpoznania, odrzucenia wroga wyznawcy innej religii.

2/29/2020

c/. Różaniec – etap trzeci – refleksja ks. Michała Woźnickiego SDB do zagadnienia obowiązku kapłanów do poznania wiary katolickiej, jej głoszenia i obrony, sprawowania i obrony katolickiego kultu ,troska o duszę swoją i wiernych, – cd. modlitwy różańcowej na ulicach Kobylepola.

2/29/2020

“d/. Konferencja w drodze: “”3 i 4 przykazanie”” -etap czwarty – konferencja ks. Michała Woźnickiego SDB w drodze do Tulec przez las – nauka katolicka (drogi zbawienia) z katechizmu św. Piusa X Papieża, – rozdz. IV O pierwszych trzech przykazaniach art.3 ‘ O trzecim przykazaniu Dekalogu”” czyli pamiętaj , abyś dzień święty święcił. Dlaczego nie święci się soboty. Obowiązki względem święcenia dni świętych – oddawanie Bogu czci poprzez uczynki pobożności wraz z przykładami. – rozdz.IV O pozostałych siedmiu przykazaniach art.1 “” O czwartym przykazaniu Dekalogu”” czyli czcij ojca swego i matka swoją. Obowiązki dzieci wobec rodziców i odwrotnie. Starania innych o dobre wychowanie młodzieży. Obowiązki , uszanowanie, posłuszeństwo względem przełożonym, władzy kościelnej, świeckiej i odwrotnie, wraz z przykładami. “

2/29/2020

b/. Tulce – etap piąty – modlitwa różańcowa i litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny na ulicach Tulec i przed Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach. – osobista modlitwa w kościele.

03.01.2020

“Różaniec święty Modlitwa Różańcowa przed Mszą Św. w I niedzielę Wielkiego Postu – Różaniec św. odprawiany jest z tyt. : nie ma miejsca dla Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w Salezjańskim Kościele NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej , w wielu miejscach w Polsce i świecie za sprawą reformy rewolucji Soboru Watykańskiego II, a faktycznie przechodzenia Kościoła na wiarę protestancką, by doprowadzić do odrzucenia wiary, odrzucenia Kościoła. – Różaniec św. odbywa się w Kaplicy – Celi . Ks. Michał Woźnicki SDB ustosunkowuje się do aktualnej wypowiedzi bp. Grzegorza Balcerka i jego stosunku do Kaplicy- Celi. Zasługą bp. Grzegorza Balcerka było sprawowanie Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim dla środowiska Poznania, któremu dziękował za brak zniechęcenia i bezczynności wobec przynależności do Mszy Św. Trydenckiej. – Modlitwa w stałej intencji do Boga przez ręce Najświętszej Maki Bożej zwyciężającej islam, herezje, modernizm, posoborowie : – o powrót Mszy Św. Wszechczasów do kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji kapłanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana. By kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo ( bp. Grzegorz Balcerek), którą czyniąc zaciągają na siebie gniew Boga samego, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła, – o zdrowie dla każdego wiernego w tym dla p. Hanny, by sama mogła modlić się i przychodzić do Kaplicy- Celi, – o cud w “”znamionach kaplicy- Celi”” – określonej przez bp. Grzegorza Balcerka, o cud w nielegalnej Kaplicy- Celi dla posoborowych struktur, posoborowych pachołków na służbie diabła. “

03.01.2020

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Kazanie/3. Modlitwa przed drzwiami kościoła/ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało jedenaścioro (2+ 9) wiernych/ Nie przyjmuj łaski Bożej na próżno, na daremno, ku potępieniu. 1.Informacje ks. Michała Woźnickiego SDB: – w tym tygodniu w środę, piątek, sobotę przypadają suche dni (kwartalne) – dni postu, skupienia, pokuty, – w niedzielę o godz. 15 odbędzie się nabożeństwo Gorzkich Żali, kontynuacja nauki z modlitewnika z Nabożeństwa 40- godzinnego – przygotowanie do dobrej spowiedzi Wielkanocnej, – zachęta do udziału w niedziele w modlitwach przed drzwiami kościoła NMP WW dla okazania znaku “” nie ma miejsca dla Mszy Św., nie ma miejsca dla nas dla katolików Mszy Św. Trydenckie””, przy większej frekwencji także w tygodniu po Mszy Św.( intencje, litania, prośby i dziękczynienia), – przypomnienie o zapisach na rekolekcje głoszone przez “”samego Ducha Św. czyli przez katolickiego księdza”” w Licheniu Starym. 2. Ks. Michał Wożnicki nawiązując do pouczeń św. Pawła do Koryntian, by nie przyjmowali łaski Bożej na próżno odczytuje z katechizmu z katechizmu św. Piusa X Papieża: – rozdz. VII O łasce i rozdz. IX O Sakramentach czyli czym jest łaska, jakie są rodzaje, czym jest łaska uświęcająca, rodzaje i czym są łaski uświęcające, o sprzeciwie wobec łaski, o osiągnięciu życia wiecznego wyłącznie z łaską, o sposobie i źródłach pozyskania łaski Bożej poprzez modlitwę i Sakramenty, o najważniejszych sakramentach – chrzest i pokuta są to sakramenty umarłych, pozostałe zaś sakramentami żywych. – program odnowienia życia chrześcijańskiego w Wielkim Poście polegający na między innymi : walka ze skutkami grzechu pierworodnego w naszej duszy poprzez modlitwę, post, jałmużnę, o ufności w łaskę i nie zmarnowaniu hojnej łaski od Pana Boga, o warunkach przyjęcia łaski Bożej, o odpowiedzi na przyjętą łaskę od Pana Boga naszym życiem, o poszukiwaniu źródeł łaski, o podziękowaniach Panu Bogu, – ważność spowiedzi i wyznanie wszystkich grzechów śmiertelnych, – przypomnienie o ważności lektury Bulli “”Quo primum tempore”” św. Piusa V i “”Krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae”” kard. Alfredo Ottaviani i kard. Antonio Bacci, – omówienie zbrodni zamiany Mszy Św. wobec duszy człowieka, – objaśnienia wraz z przykładami dotyczące działania łaski Pana Boga i Matki Najświętszej z Kaplicy- Celi dopomagającej zbawić dusze. “

03.01.2020

“Modlitwa za zdradzonych Żołnierzy Wyklętych, podobnie jak zdradzona została Msza. 3. Modlitwa przed zamkniętymi drzwiami kościoła NMP WW -na chodniku i na kolanach: – dla okazania znaku, że nie ma od 50 lat miejsca w Salezjańskim kościele NMP WW dla Mszy Św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim i w innych kościołach katolickich za sprawą Soboru Watykańskiego II, papieży, – o przywrócenie powrotu sprawowania Mszy św Trydenckiej z wiernością Błogosławionej Piątki Salezjanów, – wspomnienie o “” Żołnierzach Wyklętych”” , którzy po podjętej walce w 1950 roku zostali zdradzeni, tak jak w 1969 roku został zdradzony Bóg, Kościół Św., Msza Św. – komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB na temat zdrady jakiej dopuścili się w dniu 14.04.1950 polscy biskupi, przedstawiciele prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, polskiego Episkopatu, po podpisaniu aktu ze stroną rządową i zdefiniowaniu żołnierzy wyklętych jako bandytów. Podobnie postąpiono z zamianą Mszy Św. “

03.01.2020

Gorzkie Żale – nabożeństwo pasyjne w I niedzielę Wielkiego Postu. W pobożnym oddaniu czci Panu Bogu w Gorzkich Żale w śpiewie uczestniczyło dziesięcioro (1+9) wiernych. – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, – Pobudka Gorzkich żali,

03.01.2020

“- Katecheza. Nauka Pasyjna dla pomocy przygotowania dusz do spowiedzi- spowiedź generalna. Z modlitewnika Rzymskiego Katolika “”Laudetur Jesus Christus”” – komentarz ks. Michał Woźnicki SDB SDB do odczytanego fragmentu z rozdz. “”O spowiedzi generalnej – co to jest spowiedź generalna ?””,”

03.01.2020

– Koronka do Miłosierdzia Bożego ułożona przez papieża św. Piusa IX w 1847 roku dana i zaprowadzona w Kościele Katolickim oraz Modlitwa Ojca św. Piusa IX, – Adoracja i Akty uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem.

03.02.2020

Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Różaniec św./ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało pięcioro (1+ 4 ) wiernych/ Dr Stanisław Krajski, Ks. Tomasz Jochemczyk – odniesienie Ks. Woźnickiego SDB do ich słów 1.Ogłoszenia ks. Michała Woźnickiego SDB kierowane do wiernych słuchających online – nawiązanie do ewangelii Mateusza 25,31-46 o Sądzie Ostatecznym, wezwaniach Pana Jezusa na podstawie przykładów z życia to jest o pragnieniu prawdy i miłości. – wspomnienie wstawiennictwa p. Marii Sęczykowskiej – Bojar i organizacji telefonicznej rozmowy dr Stanisława Krajskiego z ks. Michałem Woźnickim. Mimo złożonej obietnicy nawiązania kontaktu, dr. Stanisław Krajski do dnia dzisiejszego nie zadzwonił i nie umówił się na spotkanie. – komentarz ks. Michała Woźnickiego SDB w odniesieniu do braku kultury w zachowaniu dr. Stanisława Krajskiego wobec bp. Jana Pawła Lenga oraz do przewrotności wypowiedzi dr. Stanisława Krajskiego w relacji z ks. Tomaszem Jochemczykiem i jego intencjami. – o zaraźliwym liberalizmie na przykładzie papieża Jana XXIII.

03.02.2020

Wprowadzenie do Różańca, o przywrócenie Mszy Św. Trydenckiej do Kościoła na Wroniecką 9. 2. Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana , w której odprawiana jest Msza Św. Trydencka : – dla znaku: nie ma dla niej miejsca w Kościele NMP WW w Poznaniu ul. Wroniecka 9 oraz w sercach kapłanów, – za sprawą 50 lat rewolucji i zamiany katolickiej wiary w posoborowie czyli w nową religię , nową wiarę, – jako błaganie o wsparcie wysiłków, by Msza św. Trydencka została przywrócona do Salezjańskiego Kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, by została na powrót sprawowana przez Salezjańskich kapłanów. A przez to przyczynienie się, by Msza Św. wróciła do całego katolickiego kościoła i była sprawowana przez katolickich rzymskich kapłanów, by zaniechali oni sprawowanie posoborowej złej Mszy Novus Ordo i nie zaciągali na siebie gniewu Bożego, – jako przebłaganie wobec wrogów Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim działających według zasady nie zwalczać i nie wspierać.

03.03.2020

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Różaniec św./ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało pięcioro (1+4 ) wiernych/ Uzupełnienie zeznania do sądu,Projekt odpowiedzi JE ks.Biskupowi,Ks.Bosko a koronawirus. 1.a. /Ks. Michał Woźnicki SDB SDB prezentuje wiernym pismo uzupełniające do zeznania z dnia rozprawy w Sądzie Rejonowym , a dotyczące jednego z pięciu pytań mec. Artura Skiba pełnomocnika ks. Rektora Arkadiusza Szymczaka- powoda. Ks. Michał Woźnicki SDB SDB stwierdza: – niezasadność pytania o herezję św. Jana Pawła II w procesie cywilnym o eksmisję, – w pytaniu zawarta jest sugestia dla kościelnych władz o szerzenie herezji przez pozwanego i nałożenie kary ekskomuniki, – sprawa nie ma podłoża religijnego, doktrynalnego i moralnego, – odpowiedź zawiera się w szerokim kontekście teologicznym. b/.Odpowiedź wyjaśniająca ks. Michała Woźnickiego SDB skierowana do bp. Grzegorza Balcerka Kurii Poznańskiej – dotyczy pisma z dnia 13.02.2020 roku – domaganie się od ks.bp.Grzegorza Balcerka i wskazanie na piśmie kanonicznej podstawy prawnej umożliwiającej interwencję w sprawie ks. Michała Woźnickiego SDB, – uzasadnienie, że dla obrony prawdy i obrony koniecznej złożony został wniosek o wstawienie się przed Sądem w charakterze świadków ks. ins. Jarosław Pizoń SDB, Ordynariusz Diecezji Poznańskiej arc. Stanisław Gądecki. c/. Zachęta ks. Michała Woźnickiego SDB do zapoznania się z tekstem prof. Grzegorza Kucharczyka “” Antidotum na wirus: jeszcze mniej sacrum “”https://www.pch24.pl/antidotum-na-wirus–jeszcze-mniej-sacrum,74353,i.html .Wspomnienie z historii epidemii cholery z 1854 roku z okresu działalności ks. Jana Bosko. Ks. Jan Bosko wezwał wychowanków do opieki nad zarażonymi i jednocześnie zapewnił im zdrowie, za cenę wytrwania w stanie łaski uświęcającej. “

03.03.2020

Wprowadzenie do Różańca Świętego. Ks. Michał Woźnicki SDB 2. Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana : – dla znaku: nie ma miejsca dla Mszy Św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w Salezjańskim Kościele NMP WW w Poznaniu ul. Wroniecka 9 oraz w sercach kapłanów, – z tytułu trwającej od 50 lat rewolucji i zamiany katolickiej wiary w posoborowie czyli w nową religię , nową wiarę oraz zerwania z tradycją katolicką, prowadzącą do protestantyzacji i apostazji, – jako błaganie o wsparcie wysiłków, by Msza św. Trydencka została przywrócona do Salezjańskiego Kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, by została na powrót sprawowana przez Salezjańskich kapłanów. A przez to przyczynienie się, by Msza Św. wróciła do całego katolickiego kościoła i była sprawowana przez katolickich rzymskich kapłanów, by zaniechali oni sprawowanie posoborowej złej Mszy Novus Ordo i nie zaciągali na siebie gniewu Bożego, – prośby o łaskę postu i wytrwania w poście z tytułu suchych dni kwartalnych.

03.04.2020

Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Różaniec św./ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześcioro (1+5 ) wiernych/ Modlitwą i postem zwyciężamy w sobie i w bliźnich ducha księcia tego świata, diabła. 1- przypomnienie ks. Michała Woźnickiego SDB o przypadającym dzisiaj, w najbliższy piątek oraz sobotę suchych dniach Wielkiego Postu czyli dniach modlitw o ducha pokuty połączonych z postem ścisłym, – wzmianka o hiobowym mailu, wytworze młodego wiernego p. Szymona Stańczyka, – ustosunkowanie się ks. Michała Woźnickiego SDB do pisma mailowego p. Szymona Stańczyka jako diabelskiej serdecznej troski o księdza i wiernych oraz wyjaśnienie, że ten rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwą i postem, – nauka ks. Michała Woźnickiego SDB dotycząca wartości miłowania bliźniego, której miarą jest Chrystus ofiarowujący się za nasze zbawienie oraz o sile Najświętszej Ofiary i Eucharystii.

03.04.2020

2. Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana : O zwyciężenie ducha posoborowia, ducha prymatu doczesności nad wiecznością. – dla znaku: nie ma miejsca dla Mszy Św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w Salezjańskim Kościele NMP WW w Poznaniu ul. Wroniecka 9 oraz w sercach kapłanów, – z tytułu ulegnięcia herezji, modernizmu, – przebłaganie za grzechy w których mamy swój współudział , – ekspiacja o przywrócenie Mszy św. Trydenckiej do Salezjańskiego Kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, by została na powrót sprawowana przez Salezjańskich kapłanów. A przez to przyczynienie się, by Msza Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim wróciła do całego katolickiego kościoła i była sprawowana przez katolickich rzymskich kapłanów, by zaniechali oni sprawowanie posoborowej złej Mszy Novus Ordo i nie zaciągali na siebie gniewu Bożego.

03.05.2020

“Msza Św./1.Ogłoszenia/2.Różaniec św./ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało pięcioro (1+4 ) wiernych/ Ogłoszenia 1. – Wiadomość ze strony ks. Jacka Bałemba SDB – https://verbumcatholicum.com/2020/03/04/goniec-tradycji-1-numer-nowego-pisma/ o ukazaniu się pierwszego numeru pisma “”Goniec Tradycji”” czyli nowej formie przywracania powrotu do świętej katolickiej tradycji, – wprowadzenie do nowego pisma napisane przez ks. Jacka Bałemba SDB verbumcatholicum https://verbumcatholicum.com/2020/03/05/upominanie-jest-obowiazkiem-katolickiego-duchownego/, – przypomnienie i zaproszenie do zapisu i udziału w rekolekcjach na temat “” Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie”” 27-29.03.2020 Licheń Stary, – ks. Michał Woźnicki SDB odczytuje i komentuje treść dotyczacą e-mail od wiernego na temat nieścisłości w tłumaczeniu modlitwy “”Do św. Michała Archanioła”” z języka łacińskiego na język polski oraz proponuje odmawianie tej modlitwy z tłumaczeniem z Modlitewnika Rzymskiego Katolika “”Laudetur Iesus Christus”” str.237, – dopowiedzenie ks. Michała Woźnickiego SDB z tytułu wygłoszonego kazania na temat koronowirusa “”że epidemia to kara za homoseksualizm i aborcję””. Kazanie wygłosił ks. Leonard Wilczyński SDB duszpasterza akademickiego z parafii Św. Michała Archanioła we Wrocławiu.”

03.05.2020

Wprowadzenie do Różańca świętego. 2. Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiernymi w Kaplicy -Celi kapłana : – dla znaku: nie ma miejsca dla Mszy Św w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w Salezjańskim Kościele NMP WW w Poznaniu ul. Wroniecka 9 oraz w sercach kapłanów, – z tytułu zastąpienia Mszy Św. Trydenckiej nową mszą Novus Ordo przy autorytecie papieży, Soboru Watykańskiego II, w tym przez 27 lat polskiego papieża, z udziałem wszystkich hierarchów polskich, – przebłaganie za grzechy w których mamy swój współudział , – ekspiacja o przywrócenie Mszy św. Trydenckiej do Salezjańskiego Kościoła NMP WW w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, by została na powrót sprawowana przez Salezjańskich kapłanów. A przez to przyczynienie się, by Msza Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim wróciła do każdego katolickiego kościoła i była sprawowana przez katolickich rzymskich kapłanów, by zaniechali oni sprawowanie posoborowej złej Mszy Novus Ordo i nie zaciągali na siebie gniewu Bożego, – za tych kapłanów, którzy cierpią z powodu grzechów pasterzy Kościoła.

03.06.2020

“1. Droga krzyżowa – Ks. Michał Woźnicki SDB rozpoczyna nabożeństwo drogi krzyżowej z rozmyślaniami z książeczki dla wiernych “” Mój niedzielny mszalik”” wyd. Nowy Jork 1939 r. autorstwa ks. apostolskie ks. Józefa Stedmana. – Obietnica Pana Jezusa objawiona pewnemu świętemu o rozpamiętywaniu męki Chrystusa Pana i wybawieniu od mąk piekielnych. – Wspomnienie z rekolekcji ignacjańskich o codziennym nabożeństwie drogi krzyżowej przypominającej wiernym o męce w celu odkupienia ludzkości. – Skrótowe odtworzenie drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu wraz z dopowiedzeniami ks. Michała Woźnickiego SDB przy każdej z czternastu stacji.”

03.06.2020

Msza Św./ 1. Ogłoszenia/ 2. Różaniec św./ Mszę Św. wraz z ministrantem nabożnie słuchało sześcioro ( 1+ 5 ) wiernych Ogłoszenia. 1. – Zachęta ks. Michała Woźnickiego do włączenia się w akcję Centrum Kulturalne LEPANTO (Centro Culturale Lepanto) , którego założycielem i przewodniczącym jest historyk i publicysta – prof. Roberto baron de Mattei . Akcja dotyczy złożenia podpisu pod petycją do biskupa Lourdes.W Lourdes we Francji zamknięto wszystkie baseny, w których zanurzają się chorzy, po wydanym przez francuskie ministerstwo zdrowia zakazie zgromadzeń, by zapobiec szerzeniu się koronawirusa, – Refleksja ks. Michała Woźnickiego SDB : moc uzdrawiająca należy do Pana Boga , wiara do człowieka, woda jest substancją, w której mogą się dziać cuda uzdrowień. – Ks. Michał Woźnicki SDB odczytuje wiernym list odpowiedź odnośnie pisemnej wypowiedzi bp. Grzegorza Balcerka i jego stosunku do Kaplicy- Celi. – Wspomnienie i komentarz ze spotkania z ks.dyr. Arkadiuszem Szymczakiem ADB w zakrystii kościoła NMP WW w grudniu 2017 roku i rozmowie o sprawowaniu Mszy Św. w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. Ze strony ks. dyr. Arkadiusza Szymczaka SDB rozmowa została zakończona propozycją udania się z tą sprawą do Kurii Poznańskiej.

03.06.2020

Wprowadzenie do Różańca świętego 2. Modlitwa Różańcowa -w stałej intencji powrotu Mszy Św. Wszechczasów do kościoła NMP WW w Poznaniu i do każdego katolickiego kościoła, w intencji wszystkich kapłanów Salezjanów, by Msza Św. Trydencka była sprawowana przez każdego katolickiego rzymskiego kapłana, by kapłani zaniechali sprawowania złej mszy Novus Ordo Missae, którą czyniąc, zaciągają na siebie gniew Boga samego, prawowitych papieży, książąt apostolskich Piotra i Pawła, – jako błaganie o poruszenie hardych serc kapłanów, by odwróclili się od herezji, od schizm iodmówili swego udziału w diabelskim planie niszczenia Kościoła od wewnątrz, – uproszenia o łaskę odwrotu od grzechu tych, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci wiecznej za zdradę wiary katolickiej.