Miesiąc: listopad 2019

3 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy Św. Wszechczasów

W sobotę 30 listopada odbyła się  3 Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Tulcach.

Pielgrzymowaliśmy z intencją o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła  przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.

Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 6:00 Mszą Św. w tradycyjnym rycie rzymskim- odprawioną przez Ks. Michała Woźnickiego SDB, w Kaplicy – Celi przy
Wronieckiej 9.

Po Mszy Św. i modlitwie u drzwi kościoła pielgrzymi złożyli kwiaty przed wizerunkiem Błogosławionej Piątki Poznańskiej.
Ks Michał Woźnicki wygłosił krótkie słowo, a następnie 10 pątników z Poznania i okolic oraz z Warszawy wyruszyło na trasę pielgrzymki.

Na youtubowym kanale ” W obronie Mszy ” można pod datą pielgrzymki obejrzeć i wysłuchać modlitw i konferencji poprowadzonych przez Ks. Michała na trasie pielgrzymki:
Modlitwa i kwiaty przed Błogosławioną Piątką- wyjście na Pielgrzymkę
Różaniec ze Słowem Ks. Michała Woźnickiego SDB na trasie Pielgrzymki
Godzinki ku czci NMP na jez. Maltańskim na trasie Pielgrzymki
Śpiew liturgiczny kobiet – Słówko podczas pielgrzymki
Nowenna (św. Jana Bosko) przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP- w drodze do Tulec
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Katecheza na trasie Pielgrzymki
U celu 3 Pieszej Pielgrzymki w obronie Mszy Św. Wszechczasów – w Tulcach

Ok godz. 15:00 pielgrzymi powrócili do Poznania.

Pielgrzymkowy trud na trasie z Wronieckiej 9 do Tulec – od Błogosławionej Piątki Poznańskiej do Matki Boskiej Tuleckiej podejmowany jest w każdą ostatnią sobotę miesiąca.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i podjęcia trudu pielgrzymowania.

II Rozprawa o eksmisję Ks. Michała Woźnickiego SDB

22 listopada 2019 r, o godz. 10:00 odbyła się II rozprawa z powództwa Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego o eksmisję Ks. Michała Woźnickiego.
Przed rozprawą Kapłan wraz z Wierni z Wronieckiej oraz z wielu miejsc w Polsce modlili się u drzwi salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu
Film z tej modlitwy można obejrzeć tutaj: Modlitwa u drzwi Kościoła przed II rozprawą

Większość czasu podczas rozprawy zajęły pytania Ks. Michała Woźnickiego do Ks. Dyrektora Arkadiusza Szymczaka.
Relacje z dwóch różnych kamer można obejrzeć tutaj – Kamera nr 1  oraz tutaj – Kamera nr 2

Na widowni zasiadło ponad 40 osób, głównie Wierni Tradycji z Poznania, Polski, a nawet jedna osoba, która specjalnie na tą okoliczność przyleciała z Londynu. Bóg zapłać wszystkim za trud i modlitwę !
Rozprawa przyciągnęła również przedstawicieli mediów.

Po blisko 3 h rozprawy Wysoki Sąd postanowił m.in.
Zobowiązać pełnomocnika powoda do przygotowania pisma przygotowawczego, w którym przedstawi przepisy prawa kanonicznego regulujące możliwość odprawiania Mszy Św. w rycie trydenckim na obszarze Archidiecezji Poznańskiej

Sąd odroczył rozprawę do dnia 26 lutego 2020 roku. Rozprawa ma się odbyć o godz. 10:00 w sali 135 .
Już teraz zapraszamy Wiernych do przyjazdu w tym dniu do Sadu. Wierni z Wronieckiej będą się tradycyjnie modlić godzinę przed rozprawą.

Po opuszczeniu gmachu Sądu, Ks. Michał Woźnicki wygłosił słowo do wiernych, które można obejrzeć tutaj – Słowo po rozprawie

Ks. Michał Woźnicki pozwany do Sądu Cywilnego przez Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego!!! Druga rozprawa.

W piątek 22 listopada 2019, o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu przy ul. Młynskiej 1a, odbędzie się druga rozprawa w sprawie o opuszczenie przez Księdza Michała Woźnickiego SDB Kaplicy-Celi, w której kapłan odprawia codzienną Mszę Św. w tradycyjnym rycie rzymskim.

Zachęcam wszystkich do żarliwej  modlitwy oraz do przyjazdu do Poznania i OSOBISTEGO UDZIAŁU W ROZPRAWIE.

Zapis (amatorski) z pierwszej rozprawy, która odbyła się 6.09.2019 do obejrzenia tutaj

Zapis rozmowy Ks. Michała Woźnickiego SDB z panem redaktorem Rafałem Mossakowskim, przeprowadzonej bezpośrednio po pierwszej rozprawie można obejrzeć na stronie CEPowiśle

Chcąc okazać przywiązanie do Mszy Św. Wszechczasów oraz poparcie dla Kapłana, Wierni tradycji katolickiej z „Wronieckiej 9” w dniu rozprawy (22 listopada) spotkamy się o godz. 9:00 na modlitwie w kościele NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9.

Po modlitwie przejdziemy do gmachu sądu.

Jakub Zygarłowski

Pielgrzymka do Rostkowa

13 listopada 2019 Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi udał się na Pielgrzymkę do Rostkowa.
Organizatorem pielgrzymki było Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

O godz. 14:00 w Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim w intencji ochrony młodego pokolenia przed deprawacją, edukacją seksualną, zboczeniami i akceptacją grzechu sodomskiego odprawił i słowo wygłosił Ksiądz Jacek Bałemba SDB do wysłuchania tutaj

Przed Mszą Św. wierni odmówili Różaniec, a Ks. MIchał Woźnicki SDB wraz z wiernym wyniósł (po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną) posoborowy stół aby Msza Św. mogła odbywać się w godnych warunkach.

Po Mszy Św. Ks Michał poprowadził krótką modlitwę za zmarłych do odsłuchania tutaj

Pogrzeb śp. Jerzego Zygarłowskiego

W Święto Niepodległości, 11 listopada 2019 r. odbył się pogrzeb zmarłego w tragicznym w skutkach wypadku samochodowym we wsi Zielona Łąka

śp. Jerzego Zygarłowskiego

wiernego od trzech lat (od samego początku) oddanego zmaganiom o przywrócenie Mszy Św w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.

Ofiarę Mszy Św. Pogrzebowej w tradycyjnym rycie rzymskim w kościele parafialnym w Baranowie złożył oraz kazanie wygłosił Ks. Jacek Bałemba SDB. (do odsłuchania tutaj)

Pogrzeb odbył się na Cmentarzu w Przeźmierowie. (relacja tutaj)

Zmarły życzył sobie aby po jego śmierci za jego duszę odprawiać tylko i wyłącznie Msze Św. w tradycyjnym rycie rzymskim.

Do tej pory otrzymałem informacje o następujących Mszach Św. w tradycyjnym rycie rzymskim za śp. Jerzego Zygarłowskiego.

08.11.2019 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań odprawiona przez Ks. Michała Woźnickiego SDB – wysłuchaj Ogłoszeń Ks. Michała
11.11.2019 g. 14.00 Msza Św. Pogrzebowa kościół parafialny p.w. Św. Józefa w Baranowie wysłuchaj Mszy i Kazania wygłoszonego przez Ks. Jacka Bałembę SDB
12.11.2019 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od syna Jakuba z Rodziną)
03.12.2019 g. 19.30 Kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Rumii – z intencją “za zmarłego w zdarzeniu drogowym śp. Jerzego Zygarłowskiego, dzielnego Obrońcy Mszy Św. Wszechczasów, ministranta Ks. Michała Woźnickiego” (od Pana Henryka z Rumii)
07.12.2019 g. 06.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od syna Jakuba z Rodziną)
Syn Jakub 19.12.2019 r. złożył oficjalne pismo do Ks. Rektora Arkadiusza Szymczaka o możliwość odprawienia Mszy Św. trydenckiej
“za śp. Jerzego Zygarłowskiego w 30. dniu po śmiercie” w Kościele NMP Wspomożycielki Wiernych przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Podczas rozprawy o eksmisję Ks. Michała Woźnickiego SDB w Sądzie Cywilnym w dniu 22.11.2019 Ksiądz Dyrektor Szymczak nie wyraził zgody na odprawienie tej Mszy Św.
27.11.2019 Zostało wysłane odwołanie od negatywnej decyzji do Inspektora Ks. Jarosława Pizonia SDB (do wiadomości J.E. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego). W odpowiedzi podpisanej przez Sekretarza Inspektorialnego Ks. Tomasza Olejnika czytamy m.in.:
“że salezjanie nie prowadzą, ani nie zamierzają prowadzić w tym miejscu jakiegokolwiek duszpasterstwa dla wiernych korzystających z sakramentów sprawowanych w nadzwyczajnej formie Rytu Rzymskiego”
26.12.2019 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Ewy i Andrzeja Rux z Rodziną)
27.12.2019 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Hanny i Eugeniusza Tabaków)
02.01.2020 g. 06.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Marii Woźnickiej)
05.01.2020 g. 17.00 Parafia Maryi Królowej w Poznaniu Rynek Wildecki (od Rodziny Dziekańskich i Bączkiewiczów
06.01.2020 g. 17.00 Trzech Króli Parafia Maryi Królowej w Poznaniu Rynek Wildecki (od syna Pawła z Rodziną)

18.01.2020 g. 06.00 z intencją za Śp. Irenę i Jerzego Zygarłowskich) Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od syna Jakuba z Rodziną)

26.01.2020 g. 06.30 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Wuja Edka Rosy z Rodziną)

02.02.2020 g. 17.00 Parafia Maryi Królowej w Poznaniu Rynek Wildecki (od brata Tomasza z Rodziną)
03.02.2020 g. 08.00 pierwsza Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
04.02.2020 g. 08.00 druga Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
05.02.2020 g. 08.00 trzecia Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
06.02.2020 g. 08.00 czwarta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
07.02.2020 g. 08.00 piąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
08.02.2020 g. 08.00 szósta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
09.02.2020 g. 08.00 siódma Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
10.02.2020 g. 08.00 ósma Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
11.02.2020 g. 08.00 dziewiąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
12.02.2020 g. 08.00 dziesiąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
13.02.2020 g. 08.00 jedenasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
14.02.2020 g. 08.00 dwunasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
15.02.2020 g. 08.00 trzynasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
16.02.2020 g. 08.00 czternasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
17.02.2020 g. 08.00 piętnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
18.02.2020 g. 08.00 szesnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
19.02.2020 g. 08.00 siedemnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
20.02.2020 g. 08.00 osiemnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
21.02.2020 g. 08.00 dziewiętnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
22.02.2020 g. 08.00 dwudziesta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
23.02.2020 g. 08.00 dwudziesta pierwsza Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
24.02.2020 g. 08.00 dwudziesta druga Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
25.02.2020 g. 08.00 dwudziesta trzecia Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
26.02.2020 g. 08.00 dwudziesta czwarta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
27.02.2020 g. 08.00 dwudziesta piąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
28.02.2020 g. 08.00 dwudziesta szósta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
29.02.2020 g. 08.00 dwudziesta siódma Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
01.03.2020 g. 08.00 dwudziesta ósma Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
02.03.2020 g. 08.00 dwudziesta dziewiąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
03.03.2020 g. 08.00 trzydziesta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)

06.03.2020 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Rodziny Pytlików z Ostrowa i Rossów z Bilczewa)

15.03.2020 g. 06.30 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Joli i Andrzeja Danielaków)
24.03.2020 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Elżbiety Pewińskiej)
19.05.2020 g. 19.00 Kościół p.w. Świętego Ducha w Bytomiu (od Iwony Owczarskiej z Rodziną)
21.05.2020 g. 06.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań ( z intencją za zmarłych śp. Marię Sęczykowską- Bojar, śp. Genowefę Broniarek, śp. Jerzego Zygarłowskiego,, śp. Stanislawa Nowika oraz o przywrócenie Mszy Św. Wszechczasów do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu – intencja od Wiernych z Wronieckiej)
07.11.2020 g. 06.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań ( z intencją za zmarłych śp. Jerzego Zygarłowskiego, śp. Marię Sęczykowską- Bojar, śp. Genowefę Broniarek, śp. Stanislawa Nowika oraz o przywrócenie Mszy Św. Wszechczasów do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu – intencja od Wiernych z Wronieckiej)
Krewnych , bliskich, przyjaciół, którzy zgodnie z wolą Zmarłego zamówią kolejne Mszę Św. trydencką Syn Jakub prosi o przesłanie stosownej informacji.

Składam serdeczne podziękowanie:
– Bratu Pawłowi, za pozostawienie w mojej gestii sprawy Katolickiego pochówku zgodnego z wolą Taty.

– Ks. Michałowi Woźnickiemu SDB za niełatwą opiekę duchową i walkę o zbawienie Duszy Taty w ostatnich latach życia.
Mimo spisania woli na wypadek śmierci i wskazaniu imiennie Księdza Michała jako Kapłana, który miał złożyć Ofiarę Mszy Św. Pogrzebowej oraz poprowadzić pogrzeb – nie było to możliwe)
– Ks. Jackowi Bałembie SDB za złożenie Ofiary Mszy Św. trydenckiej za śp. Jerzego Zygarłowskiego oraz za poprowadzenie pogrzebu
– Ks . Proboszczowi Krzysztofowi Frąszczakowi za udostępnienie kościoła parafialnego w Baranowie (choć właściwie to Księdza obowiązek- dziękuję)

– Służbie Liturgicznej
– Scholi
– Panu Kościelnemu Janowi
– Panu Bartoszowi (obsługa Cmentarza)
– Panu Józefowi Ignysiowi z Zakładu Pogrzebowego Oaza za możliwość codziennej modlitwy przy ciele zmarłego Taty
– Pocztom Sztandarowym

– “Wiernym Tradycji z Wronieckiej” i nie tylko- za codzienną modlitwę i obecność
– Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom – tym którzy w sposób godny uczestniczyli We Mszy Św. i Pogrzebie
– Wszystkim, którzy zgodnie z wolą Taty zamówili za Jego Duszę Msze Św. Trydenckie

Jakub Zygarłowski
Śmierć w drodze do Spowiedzi …

W czwartek 7 listopada 2019 ok godz, 11:40  zginął w tragicznym w skutkach wypadku samochodowym we wsi Zielona Łąka

śp. Jerzy Zygarłowski

zginął jadąc do spowiedzi, do oddalonego o 180 km  kapłana Tradycji katolickiej.

Od 3 lat uczęszczający na Msze Św. Wszechczasów odprawiane przez Ks. Michała Woźnickiego SDB:
– ministrant
– dzwonnik
– gorący bojownik i orędownik powrotu Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.

Ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego  SDB, ukazujące ostatnie 3 lata życia śp.  Jerzego Zygarłowskiego wygłoszone podczas
Mszy Św. Żałobnej odprawionej 8.11.2019 można odsłuchać na kanale W obronie Mszy Św. Wszechczasów (od 23 minuty)

Uroczystości pogrzebowe śp. Jerzego Zygarłowskiego
odbędą w Dzień Niepodległości – w poniedziałek 11 listopada 2019 r.

w Kościele parafialnym pw. Św. Józefa  w Baranowie:
13:30 – Różaniec przy ciele zmarłego
14:00 Msza Św. w tradycyjnym rycie rzymskim odprawiana przez Ks. Jacka Bałembę SDB.

Katolicki pogrzeb odbędzie się o godz. 15:30 na cmentarzu w Przeźmierowie.

Upraszam o żarliwą modlitwę za mojego kochanego śp. Tatę.
Upraszam o zamawianie wyłącznie Mszy Św. Trydenckich za śp. Jerzego
Jakub Zygarłowski

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

Pielgrzymka do Rostkowa

13 listopada 2019 Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus działając na rzecz ochrony rodzin i dzieci zaprasza na Pielgrzymkę do Rostkowa.

O godz. 14:00 w Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim w intencji ochrony młodego pokolenia przed deprawacją, edukacją seksualną, zboczeniami i akceptacją grzechu sodomskiego odprawi Ksiądz Jacek Bałemba SDB

Po Mszy Św. zostanie odmówiony Różaniec w wyżej wymienionej intencji.

Organizatorzy zachęcają do zachowania w tym dniu postu ścisłego i ofiarowania go w wyżej wymienionej intencji.

szczegóły na stronie wiernitradycjilacinskiej.pl