Miesiąc: grudzień 2020

16 Piesza Pielgrzymka do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” – zakończenie roku

W ostatni dzień starego roku – 31 grudnia 2020 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił ranną Mszę Św., podczas której Kapłan wygłosił ogłoszenia i kazanie na ostatni dzień roku AD 2020: “By zdążyć po sobie posprzątać przed końcem”- do odsłuchania tutaj
Po Mszy Św. spod kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych wyruszyła comiesięczna Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim.

Kapłan z wiernymi modlili się o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, a przez to przyczynienie się do powrotu Mszy Św. do wszystkich katolickich kościołów.
Modlitwa przed wyruszeniem na trasę pielgrzymki oraz Różaniec i Godzinki na trasie  do odsłuchania tutaj

W mroźnej scenerii na trasę pielgrzymki wyruszył Kapłan z 4 mężczyznami, wyruszyło też 6 niewiast. Pielgrzymi przyjechali m.in z Warszawy, Włocławka, Gietrzwałdu, Starogardu Gdańskiego, Poznania i okolic.

W trakcie pielgrzymki odmawiany był Różaniec oraz śpiewane były tradycyjne polskie kolędy.

Na ostatnim odcinku pielgrzymki Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił konferencję pt. “Czcij ojca i matkę swoją” do odsłuchania tutaj

Po dotarciu do celu i przedstawieniu Matce Bożej Tuleckiej intencji o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 Kapłan wraz z wiernymi kolędowali Nowonarodzonemu Panu Jezusowi.
Słowo Ks. Michała Woźnickiego SDB wygłoszone w Tulcach, oraz kolędowanie do odsłuchania tutaj

Kolejna – “17 Pielgrzymka W obronie Mszy św. w rycie rzymskim” wyruszy z Wronieckiej, jak Pan Bóg da, po rannej Mszy Św. w sobotę 30 stycznia 2021 r.

Uroczystość Bożego Narodzenia 2020

Kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB podczas Pasterki: “Dziecię Jezus to nie jedno spośród wielu innych dzieci” – do odsłuchania tutaj
Bożonarodzeniowe życzenia Kapłana dla wiernych – do odsłuchania tutaj

Archiwalne nagranie kazania Księdza Michała Woźnickiego SDB z Pasterki 2017 r,
cztery dni po wyrzuceniu Mszy Św. w rycie rzymskim z kościoła wraz z Kapłanem i wiernymi przez ks. rektora Arkadiusza Szymczaka SDB – do odsłuchania tutaj

Kazanie na Boże Narodzenie 2020 Księdza Jacka Bałemby SDB – do odsłuchania tutaj

Manipulator i kłamca: Pan “Maciej z Poznania”

Ks. Michał Woźnicki SDB kilkukrotnie podczas ogłoszeń odniósł się do zmanipulowanych materiałów Pana Macieja.
Ogłoszenia z 20.12.2020 r. – do odsłuchania tutaj
Ogłoszenia z 22.12.2020 r. – do odsłuchania tutaj
Ogłoszenia z 24.12.2020 r. – do odsłuchania tutaj

Oświadczenie.
Jako ministrant, o którym Pan Maciej mówi w swoich materiałach jestem zobowiązany napisać: Panie Macieju – jest pan kłamcą i manipulatorem.
Jakub Zygarłowski

Nieprawomocny wyrok eksmisji Kapłana, 22.12.2020 r.

8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia NMP Pan Mariusz Gotowski -Sędzia Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego pw. MB Wspomożenia Wiernych w Poznaniu przy interwencji ubocznej Miasta Poznań przeciwko “Michałowi Woźnickiemu” o opróżnienie lokalu mieszkalnego wydał w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wyrok:
1. nakazuje pozwanemu aby opuścił, opróżnił i wydał powodowi lokal składający się z dwóch pokoi i łazienki oznaczony numerem 23, położony na drugim piętrze budynku przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu
2. orzeka o braku uprawnienia pozwanego do zawarcia umowy o najem lokalu socjalnego.
3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 240 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
4. zasądza od pozwanego na rzecz interwenienta ubocznego kwotę 240 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok nie jest prawomocny.

Kapłan po odczytaniu wyroku, wraz z wiernymi odmówił modlitwę aby te oświadczenia mogły się przyczyniać dla chwały Bożej i przywrócenia Mszy Św. w rycie rzymskim do naszego Salezjańskiego kościoła.
Komentując, Ks. Woźnicki powiedział: “My pamiętajmy i miejmy, że patronem nad tym wyrokiem jest nie masońskie oko ale ta w której datę ten wyrok był sporządzany Niepokalana Najświętsza Maryja Panna – ma ten wyrok w swoich rękach”

Odczytanie wyroku i odniesienie się do niego z 22.12.2020 r. Księdza Michała Woźnickiego SDB – do odsłuchania tutaj.
Odniesienie do wyroku Księdza Michała Woźnickiego SDB w ogłoszeniach z 24.12.2020 r.– do odsłuchania tutaj.

Wezwanie Kapłana na policję

22.12.2020 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas ogłoszeń odczytał wezwanie na policję “w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie w sprawie o wykroczenie z artykułu 116 kw. w związku z par. 25 ust.1 punkt 2 lit. a”.
Sprawa dotyczy przekroczenia zakazów i nakazów w związku z wprowadzonym stanem epidemii…

W ostatnim czasie wielu wiernych otrzymało podobne wezwania lub już była na policji składać wyjaśnienia.
Działania te są wynikiem bezprawnego, bezpodstawnego i niegodnego wzywania policji przez księży Salezjanów, którzy celowo wprowadzali w błąd funkcjonariuszy państwowych.
Tekst wezwanie odczytany przez Ks. Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj.
Relacja Ks. Michała Woźnickiego SDB z wizyty w dniu 29 grudnia na komisariacie – do odsłuchania tutaj.

3 lata od wyrzucenia Mszy Św. przez Salezjanów

20.12.2020 r. mijają trzy lata od wyrzucenia przez Salezjanów (osobowo – przez księdza rektora Arkadiusza Szymczaka) Mszy Św. w rycie rzymskim wraz z Kapłanem- Ks. Michałem Woźnickim SDB oraz wiernymi z salezjańskiego kościoła przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Od 21.12.2017 r. , przez kilka dni Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawiał Mszę Św. na chodniku, następnie w holu klatki schodowej, aby od 9 stycznia 2018 r. do tej pory codziennie składać Ofiarę Mszy Św. w Kaplicy-Celi w swoim prywatnym mieszkaniu nr 23.

15.12.2020 r. – modlitwa przed Różańcem Ks. Michała Woźnickiego SDB odnosząca się do wydarzeń sprzed 3 lat- do odsłuchania tutaj.
17.12.2020 r. – modlitwa przed Różańcem Ks. Michała Woźnickiego SDB odnosząca się do wydarzeń sprzed 3 lat- do odsłuchania tutaj.
18.12.2020 r. – ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego SDB odnoszące się do wydarzeń sprzed 3 lat- do odsłuchania tutaj.
21.12.2020 r. – ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego SDB odnoszące się do wydarzeń sprzed 3 lat- o wieczornym najściu ks. inspektora i rozmowie w pokoju- do odsłuchania tutaj.
Film z 03.06.2020 Przesłanie wobec ofiar pedofilii księży odnoszący się bezpośrednio do ogłoszeń Ks. Michała Woźnickiego SDB z ranka 20.12.2017 r., w którym Kapłan poruszał temat pedofilii w ramach struktur zakonnych do odsłuchania tutaj

Zdjęcie Mszy Św. w rycie rzymskim sprawowanej22.12.2017 r. na chodniku,
wyrzuconej 20.12.2017 r. z kościoła wraz z Kapłanem i wiernymi
przez ks. rektora Arkadiusza Szymczaka SDB.
W tle, na drzwiach kościoła, widoczna kartka (ślad po niej pozostał do dziś) z ogłoszeniem:


Od jutra, 21 grudnia,
Msze Św. trydenckie są odwołane
Salezjanie

Nagrania archiwalne:
Ogłoszenia z 15.12.2017 r. do odsłuchania tutaj – pierwsze rejestrowane i publikowane ogłoszenia.
Ogłoszenia z 17.12.2017 r. do odsłuchania tutaj
Ogłoszenia z 19.12.2017 r. do odsłuchania tutaj
Ogłoszenia z 20.12.2017 r. do odsłuchania tutaj
Rozmowa z 20.12.2017 r. do odsłuchania tutaj – Nagranie z wieczornego wtargnięcia (mimo zamkniętych na klucz drzwi) ks. inspektora Jarosława Pizonia SDB, ks. rektora Arkadiusza Szymczaka SDB do celi Ks. Michała Woźnickiego SDB.
Bulwersujące, niegodne, pokrętne słowa przełożonych.
Ks. inspektor odczytuje Księdzu Michałowi pismo przenoszące do Marianówki.
Ks. rektor odczytuje Księdzu Michałowi pismo wyrzucające Mszę Św. z kościoła.

Poniżej usunięte przez Youtube ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego SDB z 21.12.2017 r.
w trakcie Mszy Św. sprawowanej na chodniku przed drzwiami salezjańskiego kościoła
przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
To pierwsza Msza Św. sprawowana na chodniku, po wyrzuceniu jej z kościoła wraz z Kapłanem i wiernymi przez ks. rektora Arkadiusza Szymczaka SDB:

Ogłoszenia z 22.12.2017 r. do odsłuchania tutaj – drugie ogłoszenia głoszone na chodniku – po wyrzuceniu Mszy Św. z kościoła przez ks. rektora Arkadiusza Szymczaka SDB.