Pielgrzymka Olsztyn-Gietrzwałd o katolickiego biskupa dla Polski (comiesięczna)

Od stycznia 2022r., w każdą drugą sobotę miesiąca* wyrusza pod przewodnictwem Księdza Michała Woźnickiego SDB comiesięczna Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o uproszenie dla Polski za pośrednictwem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej biskupów wiernych Tradycji katolickiej.

Od stycznia 2023 r. dla wiernych z Wronieckiej pielgrzymka rozpoczyna się Mszą Św. odprawianą przed wyjazdem (ok godz. 2:00) w Katakumbach w Baranowie.
Zbiórka wszystkich pielgrzymów: o godz. 9:00 przy kościele Matki Boskiej Różańcowej na Dajtkach w Olsztynie, ul. Żniwna 7 skąd po modlitwie i Słowie Kapłan wraz z wiernymi ruszają na trasę.
lokalizacja kościoła:  tutaj
Od kwietnia 2023 r. od momentu wyjazdu z Baranowa- w sobotę- do momentu powrotu- niedzielnej, wieczornej Mszy Św. Kapłan, oprócz czasu modlitw, zachowywać będzie milczenie.
Ksiądz Woźnicki prosi, aby osoby chcące wziąć udział w pielgrzymce, jak to tylko możliwe, również wobec siebie, wzajemnie zachowały ciszę.
“Mamy mowę- żeby dobrze mówić, a żeby dobrze mówić trzeba też czasami milczeć…”
m.in. o zachowaniu ciszy, którą należy traktować tak jak post- pewnego rodzaju ofiarę Ks. Michał Woźnicki SDB mówił 09.05.2023r. podczas ogłoszeń wygłoszonych podczas Mszy Św. – do odsłuchania tutaj.

17-kilometrowa trasa pielgrzymki prowadzi głównie malowniczymi ścieżkami i drogami leśnymi. Na trasie Ksiądz Michał Woźnicki SDB prowadzi stosowne modlitwy, śpiewy, głosi słowo i konferencje.

Po dotarciu do miejsca objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (mających miejsce od 27 czerwca do 16 września1877r.) Ks. Michał Woźnicki SDB prowadzi stosowne modlitwy.
Następnie Kapłan udaje się z pielgrzymami do źródełka, a następnie na miejsce noclegu.

W niedziele rano odśpiewane są Godzinki ku czci NMP i zmawiana pierwsza część różańca.
Po śniadaniu, ok godz. 12:00 w miejscu objawień Matki Bożej Kapłan prowadzi modlitwy Anioł Pański oraz południowe modlitwy z intencją o biskupów i kapłanów wiernych Tradycji Katolickiej.
Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę Kapłan, w wyznaczonej porze głosi codzienną katechezę na podstawie Katechizmu Ks. prof. Fr. Spirago.
Oficjalne zakończenie pielgrzymki w Gietrzwałdzie następuje po niedzielnej modlitwie różańcowej, a dla Pielgrzymów wracających z Kapłanem do Poznania- po wieczornej, niedzielnej Mszy Św., którą , jak Pan Bóg da, Ksiądz Woźnicki odprawi w kaplicy domowej w Katakumbach w Baranowie.
Poszczególne punkty i godziny programu mogą ulec zmianie, o czym każdorazowo Kapłan poinformuje pielgrzymów.

Informacje:
Dojazd, nocleg i wyżywienie: we własnym zakresie (Ks. Woźnicki wskazuje aby znaleźć sobie lokum poza Sanktuarium aby nie wspierać modernistów).
Dla wiernych znanych osobiście istnieje możliwość (po wcześniejszym kontakcie) rezerwacji noclegu we wspólnej lokalizacji.

O comiesięcznych Pieszych Pielgrzymkach z Olsztyna do Gietrzwałdu Ksiądz Michał Woźnicki SDB mówił m.in. w ogłoszeniach 07.02.2022 r. do odsłuchania tutaj, oraz (po zmianach organizacyjnych) w ogłoszeniach 05.06.2022 r. do odsłuchania tutaj.

Inicjatorami oraz organizatorami pierwszych pięciu Pielgrzymek z Olsztyna do Gietrzwałdu byli małżeństwo Pan Mirosław i Pani Magdalena z Gietrzwałdu, użyczając miejsca na sprawowanie Ofiary Mszy Św. oraz schronienie dla Kapłana i wiernych z Wronieckiej – stanowiących każdorazowo trzon tych pielgrzymek.
Intencję pielgrzymki organizatorom wskazał Ksiądz Jacek Bałemba SDB.
Na prośbę organizatorów, od początku, opieki duchowej i prowadzenia Pieszych Pielgrzymek z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o uproszenie dla Polski biskupów wiernych Tradycji katolickiej podjął się Ks. Michał Woźnicki SDB.
Pod koniec maja 2022 r. inicjatorzy, ze względu na ochronę swojej prywatności, wycofali się z dotychczasowej formuły Pielgrzymek: podejmowania w swoim domu Kapłana i wiernych z Wronieckiej- tym samym odmawiając Księdzu Woźnickiemu miejsca do sprawowania Mszy Św. (bezpośrednio czyniąc to 25.05.2022 r. odmawiając miejsca w swoim domu na złożenie Ofiary Mszy Św.) stawiając także warunek zaprzestania transmitowania kolejnych pielgrzymek.
Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z chętnymi wiernymi bez zmian kontynuuje dzieło comiesięcznych Pieszych Pielgrzymek z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o uproszenie dla Polski za pośrednictwem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej biskupów wiernych Tradycji katolickiej.


* w styczniu 2022r. Piesza pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu odbyła się w trzecią sobotę miesiąca: 15.01.2022 r.