Pielgrzymka Olsztyn-Gietrzwałd o biskupów Tradycji

Od stycznia 2022r., w każdą drugą sobotę miesiąca* wyrusza pod przewodnictwem Księdza Michała Woźnickiego SDB comiesięczna Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o uproszenie dla Polski za pośrednictwem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej biskupów wiernych Tradycji katolickiej.

Pielgrzymka rozpoczyna się o godz. 9:00 przy kościele Matki Boskiej Różańcowej na Dajtkach w Olsztynie, ul. Żniwna 7. lokalizacja kościoła:  tutaj

17-kilometrowa trasa pielgrzymki prowadzi głównie malowniczymi ścieżkami i drogami leśnymi. Na trasie Ksiądz Michał Woźnicki SDB prowadzi stosowne modlitwy, śpiewy, głosi słowo i konferencje.

Po dotarciu do miejsca objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (mających miejsce od 27 czerwca do 16 września1877r.) Ks. Michał Woźnicki SDB prowadzi stosowne modlitwy.
Następnie Kapłan udaje się z pielgrzymami w miejsce, gdzie odprawia Mszę Św. w rycie rzymskim.
Uwaga! Zarówno w sobotę, jak i niedzielę w przestrzeni, w której sprawowana jest Msza Św. przez cały czas przebywania (oprócz czasu wskazanego przez Kapłana), wszystkich obecnych obowiązuje “Sacrum Silentium” czyli święta cisza- święte milczenie.
Wieczorem o godz. 21:00 Kapłan prowadzi w miejscu objawień wspólną modlitwę.

W niedziele o godz. 7:30 w budynku, w którym Kapłan sprawuje Mszę Św. odśpiewane są Godzinki ku czci NMP, po których, o godz. 8:00 Ksiądz Woźnicki składa Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim (z udziałem uczestników “Pieszej Pielgrzymki do Gietrzwałdu”).
O godz. 12:00 w miejscu objawień Matki Bożej Kapłan prowadzi modlitwy Anioł Pański oraz “Różaniec z Gietrzwałdu” z intencją o biskupów i kapłanów wiernych Tradycji Katolickiej.
Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę Kapłan, w wyznaczonej porze głosi codzienną katechezę na podstawie Katechizmu Ks. prof. Fr. Spirago.
Oficjalne zakończenie pielgrzymki następuje po niedzielnej modlitwie różańcowej.
Poszczególne punkty i godziny programu mogą ulec zmianie, o czym każdorazowo Kapłan poinformuje pielgrzymów.

Informacje:
Dojazd, nocleg i wyżywienie: we własnym zakresie (Ks. Woźnicki wskazuje aby znaleźć sobie lokum poza Sanktuarium aby nie wspierać modernistów).
W budynku, w którym sprawowana jest Msza Św. (również w pokojach noclegowych) w określonym przez Kapłana czasie, wszystkich obecnych obowiązuje “Sacrum Silentium”

O comiesięcznych Pieszych Pielgrzymkach z Olsztyna do Gietrzwałdu Ksiądz Michał Woźnicki SDB mówił m.in. w ogłoszeniach 07.02.2022 r. do odsłuchania tutaj, oraz (po zmianach organizacyjnych) w ogłoszeniach 05.06.2022 r. do odsłuchania tutaj.

Inicjatorami oraz organizatorami pierwszych pięciu Pielgrzymek z Olsztyna do Gietrzwałdu byli małżeństwo Pan Mirosław i Pani Magdalena z Gietrzwałdu, użyczając miejsca na sprawowanie Ofiary Mszy Św. oraz schronienie dla Kapłana i wiernych z Wronieckiej – stanowiących każdorazowo trzon tych pielgrzymek.
Intencję pielgrzymki organizatorom wskazał Ksiądz Jacek Bałemba SDB.
Na prośbę organizatorów, od początku, opieki duchowej i prowadzenia Pieszych Pielgrzymek z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o uproszenie dla Polski biskupów wiernych Tradycji katolickiej podjął się Ks. Michał Woźnicki SDB.
Pod koniec maja 2022 r. inicjatorzy, ze względu na ochronę swojej prywatności, wycofali się z dotychczasowej formuły Pielgrzymek: podejmowania w swoim domu Kapłana i wiernych z Wronieckiej- tym samym odmawiając Księdzu Woźnickiemu miejsca do sprawowania Mszy Św. (bezpośrednio czyniąc to 25.05.2022 r. odmawiając miejsca w swoim domu na złożenie Ofiary Mszy Św.) stawiając także warunek zaprzestania transmitowania kolejnych pielgrzymek.
Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z chętnymi wiernymi bez zmian kontynuuje dzieło comiesięcznych Pieszych Pielgrzymek z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o uproszenie dla Polski za pośrednictwem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej biskupów wiernych Tradycji katolickiej.


* w styczniu 2022r. Piesza pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu odbyła się w trzecią sobotę miesiąca: 15.01.2022 r.