O kapłanie

Ksiądz Michał Woźnicki jest jednym z trzech księży salezjanów odprawiających w Polsce dozgonnie, tylko i wyłącznie Mszę Św. w tradycyjnym rycie rzymskim.

Pierwszym Salezjaninem, który związał się z Mszą Św. Wszechczasów jest Ks. Jacek Bałemba.
Polecamy „Blog kapłana rzymskokatolickiego”  na którym Ks. Jacek publikuje treści zgodne z tradycyjnym nauczaniem Kościoła Katolickiego.  
Na podstronie Lingua Latina  można m.in. odnaleźć materiały „Ku upowszechnieniu języka Kościoła Katolickiego” – pomagające opanować prawidłową wymowę zwrotów i modlitw w języku łacińskim.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB od 18 grudnia 2016 roku codziennie odprawia Mszę Św. w tradycyjnym rycie rzymskim walcząc o jej przywrócenie do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu. Szczegóły tego zmagania opisane są w zakładce  „walka o Mszę Św.”

7 grudnia 2019 r. trzeci Salezjanin- Ks. Dariusz Kowalczyk złożył Panu Bogu obietnicę, że od tego dnia będzie sprawował Mszę Świętą i inne Sakramenty Święte wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim.

Życiorys Księdza Michała Woźnickiego SDB

Ks. Michał urodził się 20 stycznia 1966 w Ostrowie Wielkopolskim. Jest synem Stanisława Woźnickiego i Marii Woźnickiej z domu Frydryszak. Ma starszą o 6 lat siostrę i brata bliźniaka.
W 1986 r. ukończył Technikum Elektryczno-mechaniczne w Ostrowie, następnie odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową, po której rozpoczął studia na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale prawa.W 1992 r , w trakcie trzeciego roku nauki przerwał studia aby wstąpić do Salezjanów.
Nowicjat odbył w Kopcu k/Częstochowy a od 1993 roku kształcił się w Salezjańskim Seminarium Duchownym w Krakowie.Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp Adama Śmigielskiego w Krakowie w roku 2000.W latach 2000-2004 oddelegowany był do parafii w Chocianowie.
Po kursie językowym w Irlandii Ksiądz Michał wyjechał w 2004r. na misje do  Sudanu w Afryce (Tonj,Wau). Z Afryki został wysłany na kurs misyjny do Rzymu, w ramach którego, pół roku studiował misjologię na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana a potem przez pół roku pracował jako przewodnik w Katakumbach Św. Kaliksta. Przełożony od spraw misji ze względu na sprawy rodzinne, polecił mu w 2009 roku powrót do kraju.

Ksiądz Michał skierowany został na kolejne placówki we Wrocławiu (parafia pw. św Michała  Archanioła) i Środzie Śl.W 2011 roku oddelegowany do Marszałek, gdzie przebywał do likwidacji tamtejszego Dzieła Salezjańskiego w 2015r.
Od 1.08.2015 roku Ksiądz Michał Woźnicki przebywa w Domu Salezjańskim przy Wronieckiej 9 w Poznaniu z wyłączeniem krótkiego pobytu (6 tygodni w 2016r.) w Sokolnikach pod Poznaniem jako kapelan Sióstr Urszulanek.
Od 2016 roku Ksiądz Michał Woźnicki prowadzi zmaganie o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych przy Wronieckiej 9 w Poznaniu opisane szczegółowo w zakładce „walka o Mszę Św.”

W rodzinie Księdza Michała było dwóch salezjanów:
brat mamy – Ks.inż. Henryk Frydryszak sdb oraz
brat babci ze strony matki – Koadiutor Wojciech Szymczak sdb

Jak mówi siostra Księdza Michała, powołanie brata to jednak bardziej zasługa babci Stanisławy Woźnickiej, która modliła się o wnuka-księdza.
Jaka była „droga” Ks. Michała do Mszy Św w tradycyjnym rycie rzymskim-  do odsłuchania tutaj