Jakub Zygarłowski

Największym skarbem nie jest ani zdrowie, ani dobre imię- tylko zbawić duszę.

30.09.2023r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia i kazanie “Największym skarbem nie jest ani zdrowie, ani dobre imię tylko zbawić duszę”– do odsłuchania tutaj.

Kapłan odnosząc się do wczorajszej rozmowy przy imieninowym stole, zwracając się do wiernych mówił: “… jest tak, że bronicie księdza przed innymi- wobec innych ludzi ale jak się spotkacie z księdzem to stajecie się dla księdza największym oskarżycielem. Bo w sercu nie bronicie słów kapłana- że są dla zbawienia twojej duszy…”


“W kazaniu Ks. Woźnicki wskazywał: żebyś był gotowy stracić dobre imię (które w sobie hołubisz jak największy skarb) ze względu na Chrystusa, a największym skarbem nie jest ani zdrowie, ani dobre imię tylko jest zbawić duszę.”

21.09.2023 r. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty

21.09.2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił kazanie “Święty Mateuszu Apostole i Ewangelisto, módl się za nami”– do odsłuchania tutaj.

Myliłby się ten, kto by myślał, że Pan Jezus pozwalając mówić i słuchając otoczony grzesznikami, faryzeuszami, celnikami, jawnogrzesznicami słuchał ich biadania: jacy my biedni, że musieliśmy zgrzeszyć. (…) Słuchał ich uznania grzechów przyznania się do grzechu i tam, gdzie trzeba było napomniał, a oni tego napomnienia słuchali.
Św. Mateusz Apostoł i Ewangelista nie przyszedł do Chrystusa usprawiedliwić się, nie przyszedł usprawiedliwiać swoich szefów, że to przez nich nieuczciwym celnikiem się stał (…) tylko przyszedł bić się w pierś i wykonać konkretną robotę- pokutę zadośćuczynienia, naprawienia szkody. Wtedy do Chrystusa możesz przyjść.”

Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił kolejną katechezę na podstawie Katechizmu Rzymskiego “O imieniu Boga Ojca i o rozdzieleniu osób w Bóstwie”– do odsłuchania tutaj.

Neopoganie chodzą na nową mszę. Jest nadzieja dla posoborowych neopogan. O kremacji i nie tylko…

20.09.2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił kazanie “Neopoganie chodzą na nową msze. Jest nadzieja dla posoborowych neopogan.”– do odsłuchania tutaj.
Kapłan nawiązywał do rozmowy pana ministranta z krewnymi, którzy planowali kremację zmarłej zmarłej ponad 90-letniej cioci pana ministranta.
Podczas rozmowy wskazywał on na naukę katechizmową na temat “nie pochwalania i nie uznawania” palenia ciał zmarłych.
Ponad 90 letni wujek pana ministranta- mąż zmarłej, podczas rozmowy deklarował, że nie będzie na ten temat dyskutować, a przekazaną fotokopię fragmentu katechizmu wrzuci do śmieci.
Ks. Woźnicki podczas kazania m.in. cytował fragmenty owego Katechizmu Katolickiego autorstwa Ks. Fr. Spirago mówiące o kremacji:
“Palenia ciał nie pochwala i nie uznaje Kościół, bo sprzeciwia się naszym uczuciom ludzkim i chrześcijańskim. (…)
Z pewnością żaden zacny chrześcijanin nie znajdzie upodobania w obrzydliwem paleniu ciał, przy którym ciało pęka, kości się kruszą i wykręcają, a wszystko skwarzy się i węgli w ogniu. Tylko tacy ludzie zgodzą się na to, którzy zatracii poczucie swej godności ludzkiej i wiary chrześcijańskiej. Zresztą my, chrześcijanie, mamy brać sobie
C h r y s t u s a z a w z ó r, a Chrystus nie kazał się spalić, tylko dał się złożyć do grobu, skąd zmartwychwstał”

Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił kolejną katechezę na podstawie Katechizmu Rzymskiego “Czemu tylko jednego Boga wyznawać mamy, a nie więcej bogów?”– do odsłuchania tutaj.

Po modlitwach południowych Kapłan wygłosił słowo: “Nigdy nie możemy usprawiedliwiać zła i błędu” – do odsłuchania tutaj.

Wezwania i postanowienia z sądu i policji

19.09.2023 r. Podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim, w drugiej części ogłoszeń Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał fragmenty wezwań i postanowień z sądu oraz policji, które dzień wcześniej odebrał na poczcie:

1. Wezwanie z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, w którym kurator zawodowy wzywa Księdza Woźnickiego ” w celu określenia miejsca i terminu rozpoczęcia pracy oraz szczegółowego pouczenia o prawach i obowiązkach wynikających z orzeczenia sądu”
Sprawa dotyczy niesprawiedliwie orzeczonej kary w procesie o rzekome znieważenie Żydów oraz rzekomego nawoływania do nienawiści wobec Żydów w kazaniu z 31.10.2021 r. “INRI- Jezus Chrystus Król Żydowski. Dobrze, że Żydzi są. Dobrze, że Pan Jezus Żydów ma…” w którym dopatrzono się rzekomej mowy nienawiści.
Więcej o tym wyroku we wpisie Zainicjowany przez Żydów, wyrok skazujący dla kapłana katolickiego za kazanie: “Jak dobrze, że Pan Jezus ma Żydów”.

2. Wezwanie do zapłaty kosztów sądowych w wys. 120 zł

3. Postanowienie z Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, nie uwzględniające wniosku o wyłączenie stronniczego sędziego Rafała Parnowskiego od rozpoznania sprawy o rzekome znieważenie funkcjonariuszy policji na służbie.
Ważnym faktem jest, że postanowienie wydano 7 dni po rozprawie, bez wzięcia pod uwagę przesłanego w tym samym dniu- w określonym prawem terminie- pisemnego potwierdzenia wniosku złożonego w dniu rozprawy ze szczegółowym uzasadnieniem i dowodami na liczne stronnicze działania sędziego Parnowskiego.
Postanowienie odrzucające wniosek wydano opierając się jedynie na stronniczym zapisie rozprawy, prowadzonej niejawnie właśnie przez owego sędziego.

4. Przesłane z Komisariatu Policji uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutu wobec Ks. Woźnickiego o rzekome kierowanie gróźb karalnych wobec sędziego Łukasza Kalawskiego, który wydał niesprawiedliwy wyrok w sprawie rzekomej “mowy nienawiści” wobec Żydów.
Wyrwane z kontekstu słowa Księdza Woźnickiego, wypowiadane z troski o duszę pana sędziego zostały przez media przeinaczone, opatrzone błędnym- fałszywym co do intencji Kapłana komentarzem i na tej błędnej podstawie przedstawiono Kapłanowi zarzut.

5. Przesłane z Komisariatu Policji uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutu wobec Ks. Woźnickiego o rzekome znieważenie grupy osób narodowości żydowskiej.
Kolejne- niezgodne z rzeczywistością doniesienie w tej sprawie złożyła “Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii”.
Ksiądz Woźnicki modli się za żydów niemal codziennie- za ich nawrócenie do wiary katolickiej- jedynej wiary dającej zbawienie.
Kapłan modli się też o nawrócenie prezesa tego stowarzyszenia pana Marka Gumkowskiego, który składał doniesienie.

Ks. (?) Jacek Bielski SDB na ławie oskarżonych za brutalne pobicie pałką Księdza Woźnickiego

W poniedziałek 18 września 2023 r. w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie karnej w której na ławie oskarżonych zasiadł Ksiądz Jacek Bielski SDB.

Rano Ks. Michał Woźnicki odprawił Mszę Św. w rycie rzymskim w kaplicy domowej w “katakumbach” w Baranowie.
Podczas ogłoszeń Ksiądz Woźnicki, odnosząc się do działań, a później kłamstw ks.(?) Bielskiego składanych podczas zeznań, mówił m.in.:
“… do sądu mam iść i stawać przy nim, i świadczyć przeciwko niemu.
Wszystko co zrobił go oskarża. Wszystko co pomyślał go oskarża. Wszystko co powiedział go oskarża- w tej sprawie, która nie jest incydentem, jest konsekwencją, ma swój dalszy bieg. Po ludzku dla Bielskiego nie ma żadnego ratunku, żyje na sposób piekielnika w tym świecie. Jeśli umrze- pójdzie do piekła.
W katechizmie, wobec tego co zrobił, kary Boże, które grożą takiemu człowiekowi jest nagła i niespodziewana śmierć. Co będzie jak tak umrze? do piekła pójdzie, a to jest mój brat (…) bo Pan Bóg nas do tego samego zgromadzenia posłał i Ksiądz Bosko przywołał, i może po to samo.
Po to samo- żebyśmy dla młodych ludzi byli pomocą- jak do Boga trafić.
Proszę Cię o post. To jest mój brat! Ksiądz Jacek Bielski”
Ogłoszenia z 18.09.2023r.- do odsłuchania tutaj.

Po Mszy Św. Kapłan zmówił wraz z wiernymi dzesiątek różańca w intencji ks (?) Bielskiego, po czym udał się do sądu.

Przed salą rozpraw siedział już ks. (?) Jacek Bielski SDB wraz z pracownikiem salezjańskim Panem Zbigniewem Huczką oraz panią adwokat, która na tej rozprawie była w zastępstwie pana adwokata Skiby.

Ks.(?) Bielski “aby nie eskalować konfliktu…(?!)” zasłonił swoją twarz kartką z kłamliwym napisem:
“Bezdomny i bezpański eks. Woźnicki zlinczował bezdomnego i biednego Zbyszka”.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ów “biedny Zbyszek”- pracownik salezjański, wielokrotny agresor, niejednokrotnie działający w zmowie z ks.(?) Bielskim , sprawca profanacji, bluźnierstw, pobić oraz ataków słownych i fizycznych na Księdza Woźnickiego i wiernych w połowie czerwca br, wycofał z sądu, tuż przed wyznaczonym terminem pierwszej rozprawy, swój prywatny akt oskarżenia przeciwko Księdzu Woźnickiemu i wiernym w sprawie dotyczącej zdarzeń właśnie z 11.04.2023r., w której używając gazu łzawiącego i pałki teleskopowej ks.(?) Bielski rzekomo musiał “ratować życie” biednego Pana Zbyszka.
Więcej na ten temat we wpisie “Pan Zbigniew Huczko- pracownik salezjański- agresor chcący uchodzić za ofiarę- wycofuje swój kłamliwy akt oskarżenia”.


W sprawie Salezjanina- “pałkarza z Lubina”, po trwającym niemal rok śledztwie, na podstawie rozpoznanych dowodów, Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu przesłała do Sądu akt oskarżenia, w którym oskarża ks.(?) Jacka Bielskiego SDB o to, że “w dniu 11 kwietnia 2022roku w Poznaniu na terenie Domu Zakonnego przy ul. Wronieckiej 9, dokonał uszkodzenia ciała (Księdza) Michała Woźnickiego, poprzez kilkukrotne zadanie uderzeń pałką teleskopową w głowę, powodując obrażenia ciała w postaci rany czołowej (…) po stronie lewej o ułożeniu pionowym o długości 7 cm, rany w okolicy czołowej prawej (…) o długości ok 6 cm, rany w okolicy szczytu głowy długości ok 6 cm, rany o nierównych brzegach w okolicy przed usznej lewej długości ok 2 cm, sińca barwy wiśniowej w okolicy tylno-przyśrodkowej na powierzchni nadgarstka lewego o powierzchni ok 5×6 cm oraz obrzęku okolicy nadgarstka lewego z bólowym ograniczeniem ruchomości (…) narażając swym działaniem pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. o czyn z art. 157 §2 k.k. i 160 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.”

Po otrzymaniu przez Księdza Woźnickiego pisma, że prokuratura wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko ks.(?) Jackowi Bielskiemu SDB Ksiądz Woźnicki przystąpił do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy.

Akta sądowe sprawy przed pierwszą rozprawą zawierały ponad 330 stron.

Księdzu Bielskiemu zależało aby rozprawa nie była jawna aby jak to twierdziła pani adwokat “nie eskalować konfliktu…”, jednak prowadząca sprawę pani sędzia Agnieszka Cabrera Kasprzak, na wniosek Księdza Woźnickiego o nagrywanie obrazu i dźwięku podczas rozprawy, wydała zgodę na rejestrowanie dźwięku.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB do pierwszej rozprawy, podczas której swoje zeznania składał Ks. Woźnicki oraz dwóch policjantów odniósł się w słówku bezpośrednio po wyjściu z gmachu sądu- do odsłuchania tutaj.
oraz w ogłoszeniach z 19.09.2023r.- do odsłuchania tutaj.

Kolejna- druga rozprawa w tej sprawie ma się odbyć w środę 15 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w sali 153.

XVI Niedziela po Zesłania Ducha Świętego, 17.09.2023

W XVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 17.09.2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach informował o włączonej w modlitwie za swoją siostrę, która w tym dniu winna świętować 40 rocznicę ślubu.
Następnie Ksiądz Woźnicki wygłosił Kazanie.

W nawiązaniu do niedawnej, nieoczekiwanej śmierci śp. Barbary- cioci Pana ministranta kapłan wskazywał: “szykuj się” i dalej pytał: ” czy żyjesz z czystym sercem?”

Dalej Ksiądz Michał Woźnicki SDB nawiązał do daty 17 września – rocznicy sowieckiej napaści na Polskę.

W aspekcie jutrzejszej rozprawy w sądzie, w której ks. (?) Jacek Bielski SDB stanie jako oskarżony z tytułu mającego miejsce 11.04.2022r. bestialskiego pobicia pałką Księdza Michała Woźnickiego SDB , Ksiądz Woźnicki mówił m.in o ks. (?) Bielskim, “który w sercu niesie nienawiść i zło”, “walczy z Bogiem bo walczy z prawdą”.
Kapłan prosił aby mieć tego biednego człowieka w modlitwie.
Ksiądz Woźnicki wskazywał na “związek bandziorów salezjańskich z Wronieckiej 9 w Poznaniu pod przewodem ks.(?) Arkadiusza Szymczaka” którzy w swoje niecne działania
wciągali m.in pracownika Pana Zbigniewa i studentów

Ogłoszenia i kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB z17.09.2023 r. “Czy żyjesz z czystym sercem?; 17 września-sowiecki atak; salezjańska szajka”- do odsłuchania tutaj.

Po południu Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z garstką wiernych modlił się u drzwi kościoła o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do naszego salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9.

Modlitwy po raz kolejny zakłócał głośną muzyką i klaksonem mieszkający nieopodal kościoła właściciel srebrnego volkswagena.
Po modlitwie Kapłan wygłosił Słowo z Wronieckiej: “Jeżeli nie staniemy za kościołami budowanymi dla Mszy Św. w rycie rzymskim- będą one zabrane”– do odsłuchania tutaj.

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na XVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 17.09.2023 r. – do odsłuchania tutaj.

Ks. (?) Jacek Bielski SDB- “Salezjański bandzior z Lubina”

15 i 16 .09.2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB w głoszonych po różańcu słówkach nawiązywał m.in. do kłamliwych zeznań ks.(?) Jacka Bielskiego SDB w sprawie karnej, w której ów salezjanin (ks(?) Bielski) ma odpowiedzieć za bestialskie pobicie pałką (ponad rok temu-11.04.2022 r.) Księdza Michała Woźnickiego SDB.
Pierwsza rozprawa w tej sprawie ma się odbyć w poniedziałek 18.09.2023 r. o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu

Słowo Księdza Michała Woźnickiego SDB “Salezjański bandzior z Lubina. Szwindle “pandemiczne” głoszone 16.09.2023 r. po różańcu – do odsłuchania tutaj.

Słowo Księdza Michała Woźnickiego SDB “Bandzior! Bandzior- A czemu miałby się nie nawrócić?” głoszone 15.09.2023 r. po różańcu – do odsłuchania tutaj.

bandzior- ks.(?) Jacek Bielski SDB i ofiara pobicia- Ks. Michał Woźnicki SDB (chwilę po brutalnym ataku)

Aborcja- straszliwa zbrodnia dzieciobójstwa

16 .09.2023 r. podczas Mszy Św. w rycie rzymskim Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił kazanie: “Aborcja- straszliwa zbrodnia dzieciobójstwa.”
W pierwszej części kazania Kapłan odczytał tłumaczenie tekstu JE Ks. Abpa Carlo Maria Vigano pt. “Sakrament szatana”, zamieszczonego 13.09.2023r. na stronach remnantnewspaper.com prowadzonych przez Pana Michaela J.Matta.

Kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB “Aborcja- straszliwa zbrodnia dzieciobójstwa” głoszone 16.09.2023 r.– do odsłuchania tutaj.

Msza Św. o zaniechanie wrogiej inwestycji “śmieciowiska Lidla” w Gietrzwałdzie

15.09.2023 r po modlitwach południowych Ksiądz Michał Woźnicki SDB informował ponownie o Mszy Św. w rycie rzymskim, którą jak Pan Bóg da Kapłan odprawi w niedzielę 1 października 2023 r. , o godz. 7:30 z intencją o o zaniechanie wrogiej inwestycji “śmieciowiska Lidla” w Gietrzwałdzie, za przyczyną Matki Bożej Gietrzwałdzkiej- Królowej Polski.
Kapłan w ubiegłą sobotę 09.09.2023r., rozmawiał w Gietrzwałdzie, przy Źródełku na temat tej inwestycji z Panem Jackiem Wiąckiem – Przewodniczącym Społecznego Komitetu Obrony Gietrzwałdu – do odsłuchania tutaj.
Do tej rozmowy przy Źródełku Ksiądz Woźnicki odniósł się w niedzielnych ogłoszeniach z 10.09.2023 r. – do odsłuchania tutaj.

Kolejne Słowo w tym temacie (z 15.09.2023r.), w którym Ksiądz Woźnicki w aspekcie zmagania o zaniechanie inwestycji Lidla przestrzega Pana Wiącka przed Panem “Maciejem z Poznania” – do odsłuchania tutaj.