2 Piesza Pielgrzymka z Poznania do Gietrzwałdu 17.07-03.08.2022 r.

We wtorek 2 sierpnia 2022 r. późnym wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB dotarł wraz z pięcioma pielgrzymami (trzech mężczyzn i dwie niewiasty) do celu 2 Pieszej Pielgrzymki z Poznania do Gietrzwałdu.
W miejscu objawień, przy kapliczce Matki Bożej Kapłan wraz z pielgrzymami odmówił stosowne modlitwy.
Pielgrzymka miała charakter pokutny, a jej główną intencją było przebłaganie za grzechy własne i bliźnich- szczególnie w kontekście odstępstwa od wiary, kultu , doktryny i moralności katolickiej w okresie ostatnich 50 lat – po Soborze Watykańskim II

Podczas pielgrzymki prowadzonej pod hasłem “Pokuty, pokuty, pokuty” Ksiądz Michał Woźnicki SDB głosił konferencje o Sakramencie Spowiedzi na bazie książeczki pt. Pokuta – Księdza Prof. Dr Mieczysława Dybowskiego.
Codziennie (poza jednym wyjątkiem) Kapłan odprawiał Msze Św. w rycie rzymskim.
W piątek 22.07.2022 wieczorem, we wsi Janikowo (parafia Polanowice), w obejściu, w którym wstępnie gospodarze z wielką radością chcieli przyjąć Kapłana i pozostałych pielgrzymów na nocleg- wskazując też miejsce na złożenie Ofiary Mszy Św.- ostatecznie, po interwencji miejscowego proboszcza – odmówiono Kapłanowi udostępnienia miejsca na odprawienie Mszy Św.

Podczas pielgrzymki Ksiądz Michał Woźnicki SDB prowadził stosowne modlitwy (m.in Godzinki, Różaniec, Litanie, Koronka do Miłosierdzia Bożego papieża Piusa IX) Kapłan głosił też katechezy w ramach cyklu Katechizm- jedna strona dziennie- codziennie.

Podczas ok 360-kilometrowej trasy prowadzonej głównie bocznymi drogami polnymi i leśnymi Kapłan wraz z pielgrzymami podejmowani byli na posiłki, czasem na nocleg przez poproszone o to osoby z domostw mijanych na trasie.

Przed każdym z mijanych po drodze kościołów budowanych dla odprawiania Mszy Św. w rycie rzymskim Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z pielgrzymami modlił się leżąc krzyżem jako ekspiacja za 50 lat wyrzucenia z kościołów katolickiego kultu- Mszy Św. w rycie rzymskim.

W tym roku Kapłan wraz z pielgrzymami przekraczał Wisłę promem w Nieszawie.

Podczas drogi cały czas trwała walka duchowa. Diabłu nie była miła ani pielgrzymka, ani tym bardziej intencja niesiona przez pątników.
Z pielgrzymki na poszczególnych etapach odłączyło się (część planowo, część nieplanowo) kilka osób.

Przez całą drogę od Poznania do Gietrzwałdu niesiony był przez niektórych, poszczególnych pielgrzymów kamień- będący symbolem- wyrazem niesionej pokuty.

Pielgrzymka została zakończona odprawioną przez Księdza Michała Woźnickiego SDB w środę 3 sierpnia, na błoniach przy miejscu Objawień przy Źródełku Mszą Św. w rycie rzymskim.
Kapłan złożył Panu Bogu Ofiarę Mszy Św. jako dziękczynienie za objawienia Matki Bożej na polskiej ziemi – w Gietrzwałdzie w 145 rocznicę Objawień.

Jednym z owoców 2 Pieszej Pielgrzymki z Poznania do Gietrzwałdu jest decyzja Kapłana- Księdza Michała Woźnickiego SDB o podjęciu Pieszej Pielgrzymki do Grobów Apostołów (Santaigo de Compostela, Rzym) i do Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
Na trasie Pielgrzymki przewidziane są też m.in. Jasna Góra, Wiedeń, Econe (grób abp Marcela Levebrva).
Patronem pielgrzymki będzie Św. Stanisław Kostka.