Bez kategorii

Nieprawomocny wyrok w sprawie “obwinionego” Ks. Michała Woźnickiego SDB

W piątek 15.10.2021 r. sędzia Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto Łukasz Kalawski wydał wyrok w sprawie Księdza Michała Woźnickiego SDB “obwinionego” o to, iż podczas nabożeństwa w dniu 19.10.2020r. w Kaplicy-Celi nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…
Sędzia nie zważając na fakt iż interwencja miała miejsce w prywatnym mieszkaniu Kapłana, gdzie (co potwierdziły postanowienia sądu) nie obowiązywały obostrzenia, które zostały podane jako przyczyna policjantom przez wzywających ich salezjanów, uznał kapłana winnym nieokazania policjantom dowodu osobistego.
Transmisja z wejścia do sądu, odczytania wyroku oraz słowo Kapłana wygłoszone do wiernych po rozprawie do odsłuchania tutaj

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w dniu 19 października 2020 r. , kiedy podczas Nabożeństwa Różańcowego do Kaplicy-Celi weszło z interwencją pięciu policjantów zawezwanych bezpodstawnie przez Księży Salezjanów (konkretnie przez ks. Dawida Nowaka SDB.

Słowa końcowe Księdza Michała Woźnickiego SDB zmuszonego niejako “z marszu” wygłosić mowę końcową na trzeciej – jak się okazało ostatniej rozprawie w dniu 08.10.2021 r.  do odsłuchania tutaj

Informacje na temat pierwszej rozprawy ( z 15.04.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat drugiej rozprawy ( z 11.06.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat trzeciej rozprawy ( z 08.10.2021 r.) – znajdują się tutaj

Należy zaznaczyć, że lista zarzutów wobec policjantów dokonujących interwencji w owym dniu 19.10.2020r. była długa… (sprawa była zgłoszona do Prokuratury)
– bezprawne wtargnięcie do prywatnego mieszkania Ks. Michała Woźnickiego SDB
– naruszenie miru domowego
– zakłócanie kultu religijnego
– obraza uczuć religijnych Kapłana i wiernych
– brak zgodnego z procedurą przedstawienia się przez policjantów
– brak podania przez policjantów faktycznej podstawy interwencji
– naruszenie nietykalności cielesnej Ks. Woźnickiego SDB i ministranta
– naruszenie dóbr osobistych Ks. Woźnickiego SDB i wiernych
– nieuzasadnione użycie siły (duszenie, przyciskanie do ziemi, wleczenie po schodach, wykręcanie rąk, skucie w kajdanki, osadzenie w celi)
– kierowanie przez policjanta – dowódcę – gróźb karalnych
– nakłanianie do poświadczenia nieprawdy w protokole zatrzymania
– bezpodstawne wzywanie przez policjantów karetki pogotowia
– naruszenie roty przysięgi policyjnej
– nadużycie swoich uprawnień
– wprowadzenie w błąd obywateli (wiernych) w kwestii “prawa” (dot. obostrzeń), które jak było wiadomo w dniu zdarzenia, a teraz potwierdzają to postanowienia sądów prawem nie było
– narażenie Skarbu Państwa na nieuzasadnione koszty
– próba zmiany zarzutów w trakcie prowadzonego śledztwa

O soborowej sekcie. O prześladowaniu Kapłanów przez hierarchię kościelną – Abp Carlo Maria Vigano

12.10.2021 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas ogłoszeń poruszył m.in poniższe tematy :
31:52 apel Abp Carlo Maria Vigano do kapłanów. O soborowej sekcie. O prześladowania Kapłanów przez hierarchię kościelną
35:30 posoborowi posoborowcy “płacą odszkodowanie” Kościołowi Katolickiemu utrzymując Kaplicę-Celę na Wronieckiej 9
47:53 konieczność dla Polaków wyboru: opowiedzenia się po stronie katolickiej lub Wojtyłowej
1:02:36 Jeśli chcemy troszczyć się o własną duszę trzeba nam spowiedzi generalnej (choćby dlatego że przez 50 lat mieliśmy udział w szerzeniu fałszywej religii), trzeba nam Różańca Św. trzeba nam stać przy Mszy Św. w rycie rzymskim, trzeba nam koniecznej diagnozy Kościoła Katolickiego (patrz Abp Carlo Maria Vigano, a nie kard. Dziwisz)

51:40 Kapłan kontynuował też lekturę św. Ludwika Marii De Momontfort “Przedziwny sekret Różańca Świętego”: “8 Róża- Cudowność Różańca”

XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 10.10.2021 r.

Ogłoszenia (podziękowanie za łaski otrzymane w mijającym tygodniu: zachowanie Kaplicy-Celi, atak nożowy działającego na zlecenie/za akceptacja salezjanów, stawanie Kapłana przed sądem cywilnym oraz kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB na XX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: “Deo gratias za viktorię Chocimską 1621r. Wieczna pamięć i chwała bohaterom” –do odsłuchania tutaj

Kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB na XX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego “O spowiedzi generalnej” – do odsłuchania tutaj

Trzecia rozprawa “obwinionego” Ks. Michała Woźnickiego SDB

08.10.2021 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto odbyła się trzecia rozprawa Księdza Michała Woźnickiego SDB “obwinionego” o to, iż podczas nabożeństwa w dniu 19.10.2020r. w Kaplicy-Celi nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…

Sprawa dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w dniu 19 października 2020 r. , kiedy podczas Nabożeństwa Różańcowego do Kaplicy-Celi weszło z interwencją pięciu policjantów zawezwanych bezpodstawnie przez Księży Salezjanów (konkretnie przez ks. Dawida Nowaka SDB.

Na rozprawie 08.10.2021 r. zeznawał w charakterze świadka właśnie ów ks. Dawid Nowak SDB. Ksiądz przyszedł do Sądu jak zwykle po cywilu z charakterystycznymi dwoma łańcuchami u spodni.

Po przyjęciu przysięgi o tym, że świadek będzie mówił prawdę ks. Dawid złożył zeznania odpowiadając na pytania sędziego oraz Księdza Michała Woźnickiego SDB.
Całość –  do odsłuchania tutaj

Po tych zeznaniach Sędzia zarządził przerwę, po której poinformował, że nie zgadza się na powołanie przez obwinionego Księdza Michała Woźnickiego SDB świadków zdarzenia: pana ministranta, pań będących 19.10.2020 r w Kaplicy-Celi oraz panów policjantów, którzy brali udział w interwencji.
Co bulwersujące pan sędzia uznał, że wystarczające dla niego są zeznania tych osób w innej sprawie – sprawie dotyczącej pana ministranta obwinionego o podobne czyny w tym samym miejscu również 19.10.2020 r.
Mimo wskazania, przez Księdza Woźnickiego, że tamte zeznania dotyczyły zdarzeń związanych z inną osobą, nie bezpośrednio z osobą Księdza Woźnickiego, pan sędzia oddalił wniosek (złożony kilka miesięcy wcześniej!)o powołanie świadków – odmawiając tym samym Kapłanowi prawa do obrony!!!

Po chwili, bez żadnego przygotowania, Ksiądz Michał Woźnicki SDB zmuszony był niejako “z marszu” wygłosić mowę końcową do odsłuchania tutaj

Pan sędzia poinformował, że wyrok zostanie ogłoszony na rozprawie za tydzień 15.10.2021 r. o godz. 10:00 na sali nr 1 Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto.

Po wyjściu z budynku Sądu Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił krótkie słowo, poprowadził modlitwę i udzielił kapłańskiego błogosławieństwa wiernym, którzy uczestniczyli w rozprawie w charakterze widowni. do odsłuchania tutaj

Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się też do tej rozprawy w ogłoszeniach 08.10.2021 r. podczas wieczornej Mszy Św. – do odsłuchania tutaj
oraz w ogłoszeniach 09.10.2021 r. do odsłuchania tutaj

Rok temu – 19 października 2020 r. w wyniku interwencji Policjanci w brutalny sposób, w trakcie nabożeństwa, wytargali sprzed ołtarza Księdza Michała Woźnickiego SDB, zakłuli Kapłana w kajdanki i zawieźli na Komisariat, podobnie uczynili z ministrantem.
Policjanci byli wezwani przez księży salezjanów- konkretnie przez księdza Dawida Nowaka SDB który świadomie wprowadził w błąd policjantów.
Mając świadomość, że wzywa i kieruje funkcjonariuszy do prywatnego mieszkania wskazywał, że nie są tam przestrzegane obostrzenia antycovidowe (maseczki oraz ograniczenia ilości osób w kościołach).
W tej sprawie , w dwóch różnych sędziów wydało podobne postanowienia odmawiając wszczęcia postępowania – wskazując że Kaplica- Cela to nie miejsce publiczne zatem nie obowiązują tam przepisy dot. obostrzeń w kościołach.
(Więcej o brutalnej interwencji policji z 19.10.2020r. do odczytania tutaj)

Wezwania policji z 19, 20 oraz 21 października 2020 r. to jedne z wielu przejawów prześladowania przez Salezjanów Mszy Św. w rycie rzymskim, Kapłana i wiernych katolików.

Na zdjęciu poniżej: podczas rozprawy 11.06.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB, występujący w roli obwinionego zadaje pytania świadkowi: Ks. Rektorowi Arkadiuszowi Szymczakowi SDB.

Informacje na temat pierwszej rozprawy ( z 15.04.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat drugiej rozprawy ( z 11.06.2021 r.) – znajdują się tutaj

Należy zaznaczyć, że lista zarzutów wobec policjantów dokonujących interwencji w owym dniu 19.10.2020r. była długa… (sprawa była zgłoszona do Prokuratury)
– bezprawne wtargnięcie do prywatnego mieszkania Ks. Michała Woźnickiego SDB
– naruszenie miru domowego
– zakłócanie kultu religijnego
– obraza uczuć religijnych Kapłana i wiernych
– brak zgodnego z procedurą przedstawienia się przez policjantów
– brak podania przez policjantów faktycznej podstawy interwencji
– naruszenie nietykalności cielesnej Ks. Woźnickiego SDB i ministranta
– naruszenie dóbr osobistych Ks. Woźnickiego SDB i wiernych
– nieuzasadnione użycie siły (duszenie, przyciskanie do ziemi, wleczenie po schodach, wykręcanie rąk, skucie w kajdanki, osadzenie w celi)
– kierowanie przez policjanta – dowódcę – gróźb karalnych
– nakłanianie do poświadczenia nieprawdy w protokole zatrzymania
– bezpodstawne wzywanie przez policjantów karetki pogotowia
– naruszenie roty przysięgi policyjnej
– nadużycie swoich uprawnień
– wprowadzenie w błąd obywateli (wiernych) w kwestii “prawa” (dot. obostrzeń), które jak było wiadomo w dniu zdarzenia, a teraz potwierdzają to postanowienia sądów prawem nie było
– narażenie Skarbu Państwa na nieuzasadnione koszty
– próba zmiany zarzutów w trakcie prowadzonego śledztwa

Kolejna (7) tabliczka na rowerze informująca o Mszy Św.- zerwana

W nocy z 7 na 8 października 2021 r. została zerwana z roweru Ks. Michała Woźnickiego SDB siódma tabliczka informująca o godzinach sprawowania w Kaplicy-Celi Mszy Św. w rycie rzymskim.

Tabliczka ta, połamana dwa dni wcześniej, (najprawdopodobniej) przez działającego na zlecenie i za akceptacją księży salezjanów Pana Zbigniewa, została naprawiona w czwartek 7 października, przed południem.

Zniknięcie tabliczki zaobserwował Ksiądz Woźnicki w piątek rano.
Naprawiona tabliczka nie ostała się w nienaruszonym stanie nawet doby…

28 lipca 2021 r. na pytanie Ks. Woźnickiego czy “tabliczki z roweru są u Pana w garażu” Pan Zbigniew – pracownik salezjański przyznał, że “są w garażu”…

Trzecia rozprawa “obwinionego” Ks. Michała Woźnickiego SDB

08.10.2021 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto odbędzie się trzecia rozprawa Księdza Michała Woźnickiego SDB “obwinionego” o to, iż podczas nabożeństwa w dniu 19.10.2020r. w Kaplicy-Celi nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…

Sprawa dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w dniu 19 października 2020 r. , kiedy podczas Nabożeństwa Różańcowego do Kaplicy-Celi weszło z interwencją pięciu policjantów zawezwanych bezpodstawnie przez Księży Salezjanów (konkretnie przez ks. Dawida Nowaka SDB.

Na rozprawie 08.10.2021 r. (przełożonej z 20 sierpnia) zeznawać będzie w charakterze świadka ks. Dawid Nowak SDB

Pracownik salezjański atakuje z nożem w ręku Kapłana i wiernych

05.10.2021 r. przed wieczorną Mszą Św. Pan Zbigniew- biedak działający na zlecenie księży salezjanów z Wronieckiej 9 w Poznaniu- pracownik salezjański zaatakował z nożem w ręku Księdza Michała Woźnickiego SDB oraz dwoje wiernych.
Działając na zlecenie/za wiedzą/przy akceptacji księży salezjanów Pan Zbigniew przekracza kolejne granice. Prowokuje, atakuje (opluł Księdza), kłamie, znieważa publicznie Kapłana i wiernych.


Do groźnego zdarzenia została wezwana policja, która skuła pana Zbigniewa w kajdanki i wyprowadziła z terenu Domu Zakonnego.
Występujący w czarnej bluzie z kapturem i łańcuchami u spodni ksiądz Dawid Nowak SDB podczas interwencji po raz kolejny podawał policji kłamliwe informacje.

Transmisja ze zdarzenia do odsłuchania tutaj
Słowo Ks. Michała Woźnickiego w trakcie Mszy Św. 05.10.2021 r. (bezpośrednio po zdarzeniu do odsłuchania tutaj

Kolejna (7) tabliczka na rowerze informująca o Mszy Św.- zniszczona

05.10.2021 r. Została zniszczona- połamana siódma tabliczka na rowerze Ks. Michała Woźnickiego SDB informująca o godzinach sprawowania w Kaplicy-Celi Mszy Św. w rycie rzymskim. Czy tą tabliczkę zniszczył Pan Zbigniew?

28 lipca 2021 r. na pytanie Ks. Woźnickiego czy “tabliczki z roweru są u Pana w garażu” Pan Zbigniew – pracownik salezjański przyznał, że “są w garażu”…