11 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu z intencją o biskupów dla Polski, wiernych Tradycji katolickiej. 12 listopada 2022 r.

W dniach 12-13 listopada 2022r. odbyła się prowadzona pod opieką duchową Księdza Michała Woźnickiego SDB, 11 Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu.

Kapłan i wierni po raz jedenasty pielgrzymowali z intencją: o uproszenie dla Polski biskupów wiernych Tradycji katolickiej.

Chwilę po godz. 9:00 przed kościołem Matki Bożej Różańcowej na Dajtkach w Olsztynie pojawił się Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z garstką wiernych. W trasę z Kapłanem, piechotą do Gietrzwałdu, wyruszyło 6 pątników + jedna osoba samochodem.

Po modlitwie rozpoczynającej pielgrzymkę, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił stosowne słowo- do odsłuchania tutaj.

Po wyruszeniu w drogę i odśpiewaniu kilku pieśni, Kapłan wraz z wiernymi modlili się Godzinkami ku czci NMP, a następnie została odmówiona pierwsza część Różańca.

Po przerwie na posiłek i odmówieniu drugiej części Różańca, Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał treść listu Arcybiskupa Carlo Maria Vigano.
W swoim liście, hierarcha odpowiadając na pytanie siostry zakonnej pisze m.in.:
„Gdyby Król Królów i Pan Panujących miał powrócić dzisiaj w Swojej chwale, czy nadal rozpoznałby Swoją Oblubienicę, Kościół?”.
Oczywiście, że rozpoznałby Ją! Ale nie w sekcie, która zasłania Stolicę Piotrową, raczej w wielu dobrych duszach, zwłaszcza w kapłanach, zakonnikach i  zakonnicach, a także w wielu prostych wiernych duszach, które, nawet jeśli nie mają rogów światła na czole, jak Mojżesz (Wj 34,29), są nadal rozpoznawalne jako żyjący członkowie Kościoła Chrystusowego.
Nie rozpoznałby Jej u Św. Piotra, gdzie oddaje się cześć nieczystemu bożkowi; ani w Domu Św. Marty, gdzie sztuczne ubóstwo i nadęta pokora Lokatora, są pomnikiem jego ogromnego ego; ani na Synodzie o Synodalności, gdzie fikcja demokracji służy do dokończenia demontażu Boskiego gmachu Kościoła katolickiego i narzuceniu gorszących sposobów życia; ani w diecezjach i parafiach, w których ideologia soborowa zastąpiła wiarę katolicką i usuniętą Tradycję. Pan, jako Głowa Kościoła, rozpoznaje pulsujących życiem członków Jego Mistycznego Ciała oraz tych, którzy są już martwi i gniją, wyrwani od Chrystusa przez herezję, pożądliwość i pychę, i którzy są poddani szatanowi.
Więc tak: Król Królów rozpoznałby pusillus grex (małe stadko), nawet gdyby musiał szukać ich zgromadzonych wokół ołtarza gdzieś na strychu, w piwnicy lub w środku lasu.”
 
Po lekturze listu Kapłan wygłosił krótki komentarz oraz poprosił pielgrzymów o ustosunkowanie się do wysłuchanych słów.
List Księdza Arcybiskupa wraz z komentarzem Księdza Michała Woźnickiego SDB i wypowiedziami pielgrzymów– do odsłuchania tutaj.

Chwilę przed godz. 17:00 Kapłan i wierni dotarli do celu, do Gietrzwałdu- w miejsce, gdzie w 1877 roku objawiła się Matka Boża.
Ksiądz Woźnicki wraz z pielgrzymami odmówił ostatnią część Różańca, wypowiadając comiesięczną intencję przyniesioną do Matki Bożej- do odsłuchania tutaj.

Podczas wieczornej Mszy Św. w rycie rzymskim Ksiądz Woźnicki wygłosił ogłoszenia, w których Kapłan dziękował Panu Bogu, “żeśmy po raz kolejny przynieśli intencję”- o katolickiego biskupa– do odsłuchania tutaj.

Wieczorem. Kapłan wygłosił Katechezę “O występku” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

Na zakończenie dnia, Ksiądz Woźnicki wygłosił słowo: “Upraszajmy Matkę Bożą o umiłowanie Pana Jezusa”- do odsłuchania tutaj.

W drugim dniu pielgrzymki, w niedzielę 13 listopada rano, wierni odmówili pierwszą część Różańca.
Chwilę później, podczas niedzielnej Mszy Św. w rycie rzymskim Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił przejmujące kazanie “Katolik wrogów ma po to, by ich miłować” – do odsłuchania tutaj.
W słowie, Kapłan nawiązał do intencji sprawowanej Mszy Św.: “o pojednanie wg zasad katolickiej wiary”, dla dwóch konkretnych wiernych.

Po rozmowach, w których poruszany był m.in. temat zbliżającej się piątkowej rozprawy w sądzie, Ksiądz Woźnicki udał się z wiernymi na modlitwy w miejsce Objawień Matki Bożej
Na zakończenie Kapłan modlił się m.in słowami:
“Módlmy się, by miejscowi kapłani ale i siostry zakonne i wierni, przyczynili się (…) do przywrócenia do kościoła- sanktuarium w Gietrzwałdzie- Najświętszej Ofiary, a zaniechania sprawowania tu faktycznie kultu satanistycznego- novus ordo, stawiającego w kulcie, człowieka ponad Boga, a to jest diabelstwo- satanizm, choć nie promujący- nie oddający szatanowi wprost chwały.”
Zakończenie modlitwy– do odsłuchania tutaj.

Tradycyjnie, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z pielgrzymami modlił się też przy Krzyżu, przy grobie Ks. Weichsela, przy kapliczce św. Józefa (do odsłuchania tutaj), a na koniec, przy Źródełku– do odsłuchania tutaj.

W niedzielę- w święto Św. Stanisława Kostki, w drodze powrotnej z Gietrzwałdu, Kapłan wraz z garstką wiernych z Wronieckiej, udali się do Rostkowa- miejsca urodzin Św. Stanisława. Więcej na ten temat- tutaj.

Do odbytej 11 Pieszej Pielgrzymki z Olsztyna do Gietrzwałdu Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się też w ogłoszeniach, w dniu 14.11.2022r. – do odsłuchania tutaj.

Kolejna– 12 Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o biskupów Tradycji Katolickiej dla Polski, odbędzie się, jak Pan Bóg da, w sobotę 10 grudnia 2022r.
Więcej informacji w zakładce: “Pielgrzymki”.

Figura Matki Bożej

11 listopada 2022 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z garstką wiernych wyruszył w drogę z Poznania do Olsztyna, aby kolejnego dnia wziąć udział w 11 Pieszej Pielgrzymce do Gietrzwałdu z intencją o uproszenie dla Polski, biskupów wiernych Tradycji katolickiej.

Po drodze Kapłan udał się do Warszawy, aby osobiście odebrać zamówioną wcześniej figurę Matki Bożej, która, jak Pan Bóg da, ma stanąć w kapliczce w Baranowie.
Przy odbiorze pięknej postaci Matki Bożej Ksiądz Woźnicki razem z poprzednim właścicielem figury, a chwilę później również z garstką wiernych, odmówił stosowną modlitwę.

Wieczorem, w miejscu noclegu, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi odmówił przy figurze Matki Bożej Różaniec, wygłosił katechezę oraz okolicznościowe słowo z okazji 11 listopada.

11 listopada. Nie ma i nie będzie Polski bez katolickiej Mszy Św.

11 listopada 2022 r., w dniu święta państwowego, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił stosowne ogłoszenia i kazanie- do odsłuchania tutaj.

Kapłan mówił m.in:
“Na skutek Vaticanum Secundum który się odbył w latach 1962-1965, struktury kościelne, za sprawą papieży wywiesiły białą flagę- bieżcie nas. Świat – bieżcie nas. (…)
Nie mamy odwagi, jako papieże zostawać męczennikami, nie chcemy być męczennikami, w związku z tym zmieniamy naukę, która sprawi, że instytucje państw nie będą i przedstawiciele instytucji państw nie będą nas pchać do więzień, tylko będą się z nami witać.
Z jakiego powodu pogrzeb Wojtyły był największym pogrzebem do tej pory na świecie?(…) Dlatego, że hołdował masońskiej wizji państw- zjednoczenia ognia z wodą, dobrego ze złem”

Dalej za Księdzem Jackiem Bałembą SDB, Ksiądz Woźnicki wskazywał:
“Najwyższą rację stanu dla Polski i w Polsce stanowi Kapłan, który składa Najświętszą Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim i głosi katolicką naukę.
Najwyższa racja stanu dla Polski i Polaków.”
W dalszej części kazania Ksiądz Michał Woźnicki SDB mówił:
“…Także przy dzisiejszym dla nas, dla katolików, Polaków święcie, którym nam każą świętować jako święto narodowe (…) warto Ojczyźnie powiedzieć (…), że Polska jest projektem Bożym, a nie ludzkim.”
“…Na dzisiaj do powiedzenia jest: albo Polska będzie katolicka, albo Polski nie będzie.
I może ten czas się zbliża.”
Ogłoszenia i kazanie – do odsłuchania tutaj.

Wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi odmówił Różaniec w intencji Ojczyzny oraz tych, którzy ze względu na wiarę w Boga ginęli za Ojczyznę- do odsłuchania tutaj.

Wieczorem. Kapłan wygłosił Katechezę “O karach za grzech powszedni” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

Po katechezie Ksiądz Woźnicki wygłosił Słowo “Polska musi być państwem Bożym, w którym zachowane są prawa Boże.” – do odsłuchania tutaj.

Symbole religijne na Pl. Zmartwychwstania w Baranowie. Krzyż, kapliczka, pomnik “Miłosierdzia Bożego”, zakopany wizerunek JP II, obraz Matki Bożej Pogromicielki islamu i wszelkich herezji.

10.11.2022 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim mówił m.in.:
– o planowanym wyjeździe, w drodze na pielgrzymkę do Gietrzwałdu, po figurę Matki Bożej,
– o islamicie w Katarze, który w wypowiedzi broni prawd Bożych dot. kwestii czynów sodomskich,
– o symbolach religijnych na Placu Zmartwychwstania w Baranowie. O Krzyżu, o pomniku Miłosierdzia Bożego (w odniesieniu do wypaczonego Miłosierdzia Bożego głoszonego przez siostrę Faustynę), o zakopanym 4-metrowym wizerunku Jana Pawła II, o mającej powstać kapliczce Matki Bożej, o obrazie Matki Bożej Pogromicielki islamu i wszelkich herezji,
– o posiedzeniu Sądu, które odbyło się poprzedniego dnia w sprawie zażalenia na umorzenie przez prokuratora (Panią Prokurator), dochodzenia w sprawie profanacji krzyża na Wronieckiej 9, kiedy to studentka przypięła zapięciem rower do zdjętego z dachu kościoła metalowego krzyża. Mimo zwrócenia uwagi na profanację nie zareagował odpowiedzialny za młodzież z “Fortu” ks.(?) Dawid Nowak SDB.

Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj.

Po południowej modlitwie różańcowej o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim, prowadzonej u drzwi salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu, Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo m.in. o zmarłym Ojcu Benedykcie, Jacku Huculaku OFM – do odsłuchania tutaj.


Wieczorem. Kapłan wygłosił Katechezę “O karach za grzech śmiertelny” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem, Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

Relacje państwo- kościół w aspekcie wypowiedzi Josepha Ratzingera.

09.11.2022 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim mówił m.in.:
– o posiedzeniu sądu, które odbędzie się tego dnia w sprawie zażalenia na umorzenie przez prokuratora (Panią Prokurator) dochodzenia,
– o zacieraniu śladów na YouTube – chodzi o filmik “Profanacje Salezjanów”. Wysłane do YouTube roszczenie naruszenia prywatności dotyczy fragmentów, gdy ks. (?) Jacek ciągnie za szalik ku stromym schodom jednego z wiernych oraz sytuacji podczas których ten sam ksiądz (?) dokonał ataku gazowego w Kaplicy-Celi. Czy jest to zacieranie śladów przed mającą się odbyć rozprawą sądową z powództwa cywilnego wiernych, których niejednokrotnie na Wronieckiej atakował ksiądz (?) Jacek…?
– o wypowiedzi abpa Carlo Maria Vigano, o relacjach Państwo- Kościół w odniesieniu do myśli głoszonych kiedyś i obecnie przez Josepha Ratzingera.
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj


Wieczorem. Kapłan wygłosił dalszy ciąg Katechezy o grzechu, na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

Ostatni dzień Oktawy Wszystkich Świętych

08.11.2022 r. w ostatni Dzień Wszystkich Świętych Ksiądz Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim przypomniał “o łasce uzyskiwania odpustów dla zmarłych”

Wieczorem. Kapłan wygłosił Katechezę “O grzechu powszednim” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj

3 rocznica śmierci śp. Jerzego Zygarłowskiego

7.11.2022 r. , w trzecią rocznicę śmierci, Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił w Baranowie Mszę Św. w rycie rzymskim z intencją za duszę śp. Jerzego Zygarłowskiego.

W stosownym kazaniu Kapłan przypomniał okoliczności śmierci śp. Jerzego, który zginął tragicznie 7 listopada 2019 r. w wypadku samochodowym, jadąc “100 kilometrów i dalej”- do spowiedzi, do Księdza Jacka Bałemby SDB, który pełnił w tym czasie posługę kapłańską w salezjańskim kościele w Międzyborzu.

Ksiądz Woźnicki w kazaniu wskazywał na zaangażowanie śp. Jerzego w zmaganie o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu. Kapłan mówiąc o owocach zmagania pozostawionych przez śp. Jerzego, wskazał m.in. że po eksmisji przeprowadzonej 8 września 2022r. wyrzucona z kościoła przez salezjanów Msza Św. i Kapłan znaleźli schronienie w domu po zmarłym, w Baranowie przy Placu Zmartwychwstania 1.
Kazanie Księdza Michała woźnickiego SDB z 7.11.2022r. – do odsłuchania tutaj

Przed Mszą Świętej 07.11.2022r. Kapłan wygłosił Katechezę “O grzechu śmiertelnym” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj

Po Mszy Świętej 07.11.2022r. Kapłan wraz z wiernymi udali się na cmentarz w Przeźmierowie aby zmówić Różaniec przy grobie śp. Jerzego Zygarłowskiego.

Po modlitwie Ksiądz Michał Woźnicki wygłosił słowo, w którym wskazywał na całkowite, zaangażowanie Śp. Jerzego w zmaganie o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9.
Modlitwa i słowo końcowe Kapłana- do odsłuchania tutaj
Po modlitwie przy grobie śp. Jerzego Ksiądz z wiernymi przeszli nieopodal aby zmówić modlitwę przy grobie śp. Piotra- Piotrusia, zmarłego małego dziecka- syna małżeństwa, które dzięki zabiegom śp. Jerzego było przez długi czas zaangażowane w zmaganie o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9.

Réquiem aetérnam dona éis Dómine,
et lux perpétua lúceat éis.
Requiéscant in pace.
Amen.

śp. Jerzy Zygarłowski na trasie Pieszej Pielgrzymki w obronie Mszy Św. Wszechczasów
Poznań, Wroniecka – Tulce, 5 sierpnia 2019r.

Dzięki zabiegom i kronikarskiemu zacięciu śp. Jerzego zachowały się liczne zdjęcia i opisy początkowych 3 lat zmagania Księdza Michała Woźnickiego SDB o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Poniżej zdjęcia z pierwszych Mszy Św. odprawianych przez Księdza Woźnickiego w Kaplicy-Celi przy Wronieckiej 9.

Prowizoryczny ołtarz przed pierwszą Mszą Św. sprawowaną 20.10.2016 r. przez Księdza Woźnickiego w Kaplicy-Celi przy Wronieckiej 9.
Zdjęcie autorstwa śp. Jerzego Zygarłowskiego.
Prowizoryczny ołtarz przed Mszą Św. sprawowaną 23.10.2016 r. przez Księdza Woźnickiego w Kaplicy-Celi przy Wronieckiej 9.
Zdjęcie autorstwa śp. Jerzego Zygarłowskiego.


11 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu z intencją o biskupów dla Polski wiernych Tradycji katolickiej. 12 listopada 2022 r.

Jak w każdą drugą sobotę miesiąca podobnie w najbliższą sobotę 12 listopada 2022 r. jak Pan Bóg da, wyruszy comiesięczna Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu, którą poprowadzi Ksiądz Michał Woźnicki SDB.

Intencja pielgrzymki: Matko Boża Gietrzwałdzka uproś dla Polski biskupów wiernych Tradycji katolickiej.
Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 9:00 przed kościołem Matki Bożej Różańcowej- Olsztyn Dajtki.
O najbliższej pielgrzymce do Gietrzwałdu Ks. Michał Woźnicki mówił podczas ogłoszeń w niedzielę 6 listopada 2022 r..
Więcej informacji w zakładce: “Pielgrzymki”

Modlitwa przy grobach zmarłych zaangażowanych w zmaganie o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim

W niedzielę 6 listopada 2020 r, po Mszy Św. Ks. Michał Woźnicki SDB udał się wraz z wiernymi do Warszawy na groby zmarłych zaangażowanych za życia w sprawę przywrócenia Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Modlitwy i słowo Kapłana , przy grobie Pani Marii Sęczykowskiej Bojar do odsłuchania tutaj.
Ksiądz Woźnicki na Cmentarzu Powązkowskim mówił m.in.
“Przyjeżdżamy, by zapalić znicz (to dla żyjących), złożyć modlitwę(…) wraz z łaską uzyskiwania odpustów- łaskę odpustu zupełnego, w Oktawie Wszystkich Świętych, a jednocześnie po ludzku pamięć, wdzięczność, że wśród osób, które na Wroniecką przybywały na Mszę Św. była Pani Maria Sęczykowska Bojar, która wiele serca, wiele trudu , wiele pracy poczyniła dla sprawy obrony, przywracania Mszy Św. w rycie rzymskim.”
Modlitwa u bramy zamkniętego Cmentarza Północnego, na którym znajduje się grób Pani Genowefy Broniarek do odsłuchania tutaj.

Po modlitwach Kapłan i wierni udali się do domu w okolicy, gdzie życzliwy gospodarz podjął przybyłych posiłkiem. Przy stole była też okazja do rozmów na ważne tematy dotyczące stanu Kościoła, a także sytuacji kapłanów i wiernych- katolików, związanych z Mszą Św. w rycie rzymskim.

XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 6.11.2022 r.

W XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 06.11.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. wygłosił ogłoszenia.
Podczas ogłoszeń Ksiądz Michał Woźnicki SDB poruszył m.in tematy:
– o planowanym wyjeździe na groby wiernych zmarłych, zaangażowanych za życia w zmaganiu
– o kolejnej (jedenastej) Pieszej Pielgrzymce do Gietrzwałdu z intencją o biskupa, która odbędzie się w najbliższą sobotę 12.11.2022 r.
– o kolejnych głosach, kolejnym biskupie (szwajcarskim) wskazującym rzetelnie na obecną kondycję struktur kościelnych. Ksiądz Woźnicki użył określenia “organizacji przestępczej”.
Jednocześnie wskazywał na brak takich rzetelnych głosów głosów wśród polskich biskupów- wskazując tego przyczyny Kapłan mówił m.in.:
“… nie da się ruszyć ani teraźniejszości, ani przeszłości bez odniesienia do konkretnych osób.
Są osoby Prymasa i Jana Pawła…
Jak ruszyć te osoby, jeżeli je się postawiło w najwyższym punkcie?
Prymas – Tysiąclecia i Jan Paweł – wielki, największy z rodu Polaków

W kazaniu Ksiądz Michał Woźnicki SDB mówił m.in.
-“Czas miłosierdzia człowieka, jest czasem ziemskim, Po śmierci człowiek spotka Boga sprawiedliwego.”
– Największym skarbem tej otoczki, w której składana jest (cicha) Msza Św. w rycie rzymskim jest cisza- absolutna cisza.
Dalej w kazaniu Kapłan nawiązywał do niedzielnej ewangelii, w której faryzeusze chcieli pochwycić na słowie Pana Jezusa pytając czy należy płacić cesarzowi podatki.
Ogłoszenia i Kazanie Ks. Michała Woźnickiego SDB z XXII niedzieli- do odsłuchania tutaj

Po Mszy Świętej 05.11.2022r. Kapłan wygłosił Katechezę “O wielkości grzechu- grzech ciężki, grzech powszedni” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 6.11.2022 do odsłuchania tutaj. W opisie kazania zamieszczonym na YouTube czytamy:
Jak zbawić duszę swoją?
– wyznawać katolicką wiarę,
– zachować Przykazania,
– przyjmować godnie Komunię Świętą,
– zachować stan łaski uświęcającej.
Łaska ostatecznego wytrwania.