Uroczystość Bożego Ciała 03.06.2021 r.

Ogłoszenia i kazanie na uroczystość Bożego Ciała Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj.
Kapłan głosił kazanie o Bożym Ciele- m.in. o poznańskim cudzie eucharystycznym związanym z Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa.
W związku z zamiarem ks. Inspektora Jarosława Pizonia rozgonienia wiernych z kolejnego, po Wronieckiej 9, duszpasterstwa katolickiego, po Mszy Św. Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi udali się do Międzyborza na Mszę Św. odprawianą przez ks. Jacka Bałembę SDB.

Kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB na uroczystość Bożego Ciała – do odsłuchania tutaj

Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB chce usunąć kolejnego Kapłana oraz rozpędzić duszpasterstwo katolickie w Międzyborzu

W niedzielę 30.05.2021 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi z Wronieckiej udał się w południe do Międzyborza aby wysłuchać Mszy Św. i okazać solidarność z kapłanem – Księdzem Jackiem Bałembą SDB któremu we wtorek, 25.05.2021 r. Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB oznajmił zamiar usunięcia kapłana z Międzyborza oraz rozpędzenia duszpasterstwa związanego z Mszą Św. w rycie rzymskim.

Podczas Mszy Św. Ks. Jacek Bałemba wygłosił jakże ważne kazanie, którego należy wysłuchać “dziesięć razy” i rozesłać w całą Polskę.
Fragment salezjańskiego słówka oraz kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB w wersji adio+ video umieszczone na kanale W obronie Mszy – do odsłuchania tutaj
Kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB (adio w bardzo dobrej jakości) umieszczone na kanale Księdza Jacka Bałemby SDB – do odsłuchania tutaj

We Mszy Św. w rycie rzymskim odprawianej przez Ks. Bałembę uczestniczyło liczne grono wiernych katolików gotowych bronić Kapłana, Mszy Św. w rycie rzymskim oraz miejsca jej sprawowania przed niecnymi zakusami księdza Inspektora.

Ksiądz Bałemba skierował do wiernych prośbę o modlitwę do Matki Bożej i do Św. Józefa – o światło dla kapłana i dla wiernych przybywających na Mszę Świętą w rycie rzymskim do Międzyborza, aby wiedzieli, co wobec zakomunikowanych zamiarów czynić należy.

Ks. Michał Woźnicki SDB podczas ogłoszeń 31.05.2021 r. zrelacjonował wydarzenia z Międzyborza wskazując na możliwe dalsze kroki ks. inspektora na podstawie własnych doświadczeń z podejmowanych przez tego przełożonego działań w celu wyrzucenia przed ponad trzema laty Mszy Świętej w rycie rzymskim, kapłana i wiernych na Wronieckiej 9 w Poznaniu. Ogłoszenia z 31.05.2021 r. – do odsłuchania tutaj
Ksiądz Woźnicki odniósł się do tej sprawy również w słówku wygłoszonym 1.06.2021 r.
– do odsłuchania tutaj. Kapłan m.in. wzywał wiernych zgromadzonych w Kaplicy-Celi do wielokrotnego wysłuchania kazania Ks. Bałemby z 30.05.2021 r oraz do rozsyłania go w całą Polskę

Śladami Ks. Walentego Śmigielskiego

30.05.2021 r. , w drodze powrotnej z Międzyborza, Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi odwiedził miejsca związane z walką o katolicką Polskę jaką, przed niemal 150 laty prowadził na terenach w okolicy Ostrowa Wlkp. Ks. Walenty Śmigielski.
Ks. Woźnicki SDB od 26.04.2021 r. do 18.05.2021 r. odczytywał fragmenty książki Księdza Walentego Śmigielskiego- proboszcza ostrowskiego pt. “Między ołtarzem a więzieniem – wspomnienia z klturkampfu z lat 1875-1878 “
Powyższą lekturę Ksiądz Michał Woźnicki SDB każdorazowo po przeczytaniu danego fragmentu opatrywał swoim komentarzem. Linki do poszczególnych fragmentów książki

Ksiądz Michał Woźnicki SDB w niedzielne popołudnie i wieczór odwiedził miejsca, o których pisał Ks. Śmigielski m.in Pałac Radziwiłłów w Antoninie, Kościół w Kotłowie, więzienie w Ostrowie Wlkp, oraz cmentarz ostrowski, gdzie pochowany został Ks. Walenty Śmigielski.
Wizyta w Kotłowie: materiał filmowy
Wizyta przy więzieniu w Ostrowie Wlkp: materiał filmowy
Modlitwa przy grobie Ks. Śmigielskiego: materiał filmowy


Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 30.05.2021 r.

Ogłoszenia i kazanie uroczystość Trójcy Przenajświętszej Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj.
Kapłan głosił kazanie o Trójcy Przenajświętszej- najgłębszej tajemnicy o Bogu samym , o tym, że Bóg jest miłością, a człowiek jest z miłości Boga, a także o tym, że Pan Bóg chce dopuścić nas do wspólnoty Trójcy Przenajświętszej, dając prawdę o sobie i środki zbawienia w postaci Sakramentów Świętych.
Ks. Woźnicki opowiadał o nieuczciwym biznesie misyjnym Salezjanów (i nie tylko) na podstawie naocznych relacji uczciwych wolontariuszy, a także o wizycie ks. Inspektora Jarosława Pizonia w Międzyborzu i zamiarze “rozgonienia wiernych duszpasterstwa katolickiego”.
W związku z tymi groźbami ks. inspektora po Mszy Św. Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi udali się do Międzyborza na Mszę Św. odprawianą przez ks. Jacka Bałembę SDB

Fragment salezjańskiego słówka oraz kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB w wersji adio+ video umieszczone na kanale W obronie Mszy – do odsłuchania tutaj
Kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB (adio w bardzo dobrej jakości) umieszczone na kanale Księdza Jacka Bałemby SDB – do odsłuchania tutaj

Ks. Inspektor Pizoń SDB chce rozpędzić duszpasterstwo katolickie w Międzyborzu. Burza nad Międzyborzem

Podczas 21 Pieszej Pielgrzymki w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim Ks. Michał Woźnicki SDB odnosił się do zapowiedzi ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB, który kilka dni temu Księdzu Jackowi Bałembie SDB obwieścił zamiar rozpędzenia duszpasterstwa katolickiego w Międzyborzu opartego na Mszy Św. w rycie rzymskim.
Ks. Inspektor obwieścił też Kapłanowi, zamiar przesunięcia go do innej placówki.

Słowo Ks. Woźnickiego w tym temacie na trasie pielgrzymki – do odsłuchania tutaj
Słowo Ks. Woźnickiego w tym temacie w trakcie przerwy – do odsłuchania tutaj
Słowo Ks. Woźnickiego “Do Międzyborza trzeba pośpieszyć – potrzebni mężczyźni” – do odsłuchania tutaj oraz o wywieraniu presji na Ks. Bałembę do odsłuchania tutaj

21 Piesza Pielgrzymka do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” 29.05.2021 r.

W sobotę 29 maja 2021 r. po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim odprawionej przez Księdza Michała Woźnickiego SDB,  Kapłana wraz z wiernymi udali się na Nabożeństwo majowe przed figurę Matki Bożej.
Przed wyruszeniem w trasę pielgrzymki Ks. Woźnicki wraz z wiernymi modlili się przed wizerunkiem Błogosławionej Piątki Męczenników Salezjańskich z Wronieckiej 9, a później przed zamkniętymi drzwiami salezjańskiego kościoła. Słowa modlitw do odsłuchania tutaj

Kapłan z wiernymi modlili się o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9, a przez to przyczynienie się do powrotu Mszy Św. do wszystkich katolickich kościołów.
Modlitwa Różańcowa o powrót Mszy Św. do poznańskiej Katedry do odsłuchania tutaj

Na trasę pielgrzymki wyruszył Kapłan plus 10 wiernych, m.in z Warszawy, Skoczowa, Gietrzwałdu, Poznania i okolic.
Kapłan na trasie oraz podczas przerwy na odpoczynek poruszał kwestie organizacyjne dotyczące Pielgrzymki Tradycji Katolickiej do Głotowa i Gietrzwałdu oraz odnosił się do zapowiedzi ks. Inspektora Jarosława Pizonia, który Księdzu Jackowi Bałembie SDB zapowiedział, że zrobi wszystko aby zniszczyć Duszpasterstwo Katolickie w Międzyborzu oparte na Mszy Św. w rycie rzymskim.
Słowo Ks. Woźnickiego w tym temacie na trasie pielgrzymki – do odsłuchania tutaj
Słowo Ks. Woźnickiego w tym temacie w trakcie przerwy – do odsłuchania tutaj

Na ostatnim, leśnym etapie pielgrzymki Kaplan wygłosił “Konferencję w drodze” na temat Ducha Świętego do odsłuchania tutaj

Po dotarciu do celu i przedstawieniu Matce Bożej Tuleckiej intencji o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 pielgrzymi wrócili do Poznania.
Słowo Ks. Michała Woźnickiego SDB wygłoszone w Tulcach do odsłuchania tutaj

Kolejna – “22 Pielgrzymka W obronie Mszy św. w rycie rzymskim” wyruszy z Wronieckiej, jak Pan Bóg da, po rannej Mszy Św. w sobotę 26 czerwca 2021 r.
Więcej na temat Pieszej Pielgrzymki w zakładce  Walka o Mszę Św. 

Żywy Różaniec – zmiana tajemnic 30.05.2021 r.

Członkowie Żywego Różańca z Polski i zza granicy modlą się codziennie z intencją:
o błogosławieństwo dla Księdza Michała Woźnickiego SDB i o potrzebne łaski dla Kapłana dla zmagania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do Salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu

W najbliższą niedzielę – niedzielę po Pieszej Pielgrzymce “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” dla członków Żywego Różańca następuje zamiana rozważanych tajemnic Różańca.

Zmiana tajemnic następuje na zasadzie odmawiania kolejnej tajemnicy (dziesiątki) Różańca. Przykładowo:
Ktoś kto do tej pory odmawiał 1 tajemnicę radosną od dziś odmawia 2 tajemnicę radosną.
Ktoś kto do tej pory odmawiał 3 tajemnicę radosną od dziś odmawia 4 tajemnicę radosną.
Ktoś kto do tej pory odmawiał 5 tajemnicę radosną od dziś odmawia 1 tajemnicę bolesną.
Ktoś kto do tej pory odmawiał 5 tajemnicę bolesną od dziś odmawia 1 tajemnicę chwalebną.

Zasady oraz informacje szczegółowe jak dołączyć do Róży Różańcowej znajdują się na stronie Żywy Różaniec w zakładce “Walka o Mszę Św.”

21 rocznica święceń kapłańskich Księdza Michała Woźnickiego SDB

27 maja 2021 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB dziękował Panu Bogu za 21 lat kapłaństwa:
Kapłan podczas kazania powiedział (do odsłuchania tutaj):
“21 lat temu, w kościele Św. Stanisława Kostki na Dębnikach (w Krakowie)
– w salezjańskim kościele – z rąk księdza biskupa Adama Śmigielskiego – Salezjanina – (…)
dane mi było przyjąć święcenia kapłańskie , o których dzisiaj wiem i muszę stwierdzić
i wierzę tak: ważne – niegodziwe.
I przez szesnaście lat, aż do 18 grudnia 2016 r. (…) odprawiałem niegodziwą mszę,
co do których ważności – nie wypowiadam się.”