“Liberalizm jest grzechem”

19.02.2024 r. Po rannej Mszy Św. odprawionej w domowej kaplicy przy Placu Zmartwychwstania 1 w Baranowie Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał ostatni fragment książki Ks. Feliksa Sardy y Salvany pt.: “Liberalizm jest grzechem”.
Lekturę tej jakże ważnej, szczególnie w obecnych czasach, książki Kapłan rozpoczął podczas poprzedzającego Wielki Post Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego.

– “Liberalizm jest grzechem” cz.1- do odsłuchania tutaj
– “Liberalizm jest grzechem” cz.2- do odsłuchania tutaj
– “Liberalizm jest grzechem” cz.3- do odsłuchania tutaj
– “Liberalizm jest grzechem” cz.4- do odsłuchania tutaj
– “Liberalizm jest grzechem” cz.5- do odsłuchania tutaj
– “Liberalizm jest grzechem” cz.6- do odsłuchania tutaj
– “Liberalizm jest grzechem” cz.7- do odsłuchania tutaj
– “Liberalizm jest grzechem” cz.8- do odsłuchania tutaj
– “Liberalizm jest grzechem” cz.9- do odsłuchania tutaj
– “Liberalizm jest grzechem” cz.10- do odsłuchania tutaj
– “Liberalizm jest grzechem” cz.11- do odsłuchania tutaj
– “Liberalizm jest grzechem” cz.12- do odsłuchania tutaj
– “Liberalizm jest grzechem” cz.13- do odsłuchania tutaj

Gorzkie Żale z niezafałszowanym- oryginalnym tekstem

18.02.2024 r. w I Niedzielę Wielkiego Postu, Ksiądz Michał Woźnicki SDB, po rannej Mszy Św. odprawionej w katolickim domu w Baranowie, poprowadził Nabożeństwo Gorzkich Żali wg niezmienionego w czasach późniejszych (w XX w.) tekstu tego Nabożeństwa.

Gorzkie Żale wg tekstu z 1842 r. oraz Słowo Ks. Woźnickiego– do odsłuchania tutaj

Poniżej tekst Gorzkich Żali z 1842 r.
„Rozpamiętywanie męki Pańskiej czyli Passya” zaczerpnięta z: „Książki do Nabożeństwa dla wszystkich katolików szczególniej zaś dla wygody katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej z polecenia Najprzewielebniejszego ARCY-BISKUPA DUNIN ułożona” (strony 300-308)

We wstępie do tej „Książki do Nabożeństwa…” Arcybiskup Marcin Dunin pisał w Poznaniu, dnia 6 września 1842 m.in.:
„Książkę do Nabożeństwa z mojego polecenia ułożoną,(…) jako zawierającą pobożne uczucia i westchnienia naszych Ojców, Dziadków i Babek gdy Wam do częstego
a pobożnego użycia polecam, błagam Boga: aby w nas odrodził pobożność naszych przodków.” Gorzkie Żale (1842r.) książeczka do wydruku i poskładania – do pobrania tutaj

Łatwo zauważyć zmiany, jakie dokonano w tekście tego Nabożeństwa m.in.:
W nowych modlitewnikach jest:
“Bije popycha tłum nieposkromiony” a w starym:
“Bije popycha, Żyd nieposkromiony”.

W nowych modlitewnikach jest:
“Jezu! na zabicie okrutne, Cichy Baranku od wrogów szukany” a w starym:
“Jezu! na zabicie okrutne, Cichy Baranku od Żydów szukany”.

W nowych modlitewnikach jest:
“Jezu! od pospólstwa niewinnie jako łotr godzien śmierci obwołany” a w starym:
“Jezu! od żydostwa niewinnie jako łotr godzien śmierci obwołany”.

W nowych modlitewnikach jest:
“Jezu, jawnie pośród dwu łotrów Na drzewie hańby ukrzyżowany” a w starym:
“Jezu, jawnie w pośród dwu łotrów zelżywie od Żydów ukrzyżowany”.

(Opracował Jakub Zygarłowski)

Prośba:
Proszę o przesyłanie zdjęć lub skanów Gorzkich Żali ze starych modlitewników i książeczek do nabożeństwa z okresu: od 1707 r.-( pierwsze wydanie drukiem) do 1970 r. Chciałbym przygotować opracowanie z którego będzie wynikać kiedy i w jakich latach dokonywano zmiany tekstu tego nabożeństwa poprzez usuwanie z niego wyrazów: “Żyd”, “Żydów”, “żydostwa” itp.
Oryginalny tekst z 1842 ” – do pobrania tutaj
Proszę o przesyłanie na adres mailowy WobronieMszy@gmail.com zdjęcia strony tytułowej książeczki/modlitewnika, zdjęcia strony z datą wydania, zdjęcia strony z imprimatur , oraz zdjęć całego tekstu Nabożeństwa Gorzkich Żali wraz z przynależnymi modlitwami lub opisem, jeśli takie zamieszczono.
Jakub Zygarłowski

I Niedziela Wielkiego Postu. Będziesz kuszony by niszczyć i zniszczyć Kościół. 18.02.2024 r.

18.02.2024 r. w I Niedzielę Wielkiego Postu, po odmówionym przez wiernych Różańcu, Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił Mszę Św. w rycie rzymskim w domowej kaplicy w katolickim domu w Baranowie przy Placu Zmartwychwstania 1.
Kapłan wygłosił kazanie: “Będziesz kuszony by niszczyć i zniszczyć Kościół.”– do odsłuchania tutaj

Ksiądz Woźnicki w kazaniu mówił m.in.:
“… Co po nas zostanie? Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Ty nie jesteś proch, człowieku. Ty jesteś dla Boga. Żyjąc dla Boga, dla chwały Bożej, dla zbawienia swojej duszy, masz przez Pana Boga obiecaną wieczność. Śmierć, sąd, niebo albo piekło. Masz obiecaną wieczność w niebie- jeżeli Obietnicy Bożej nie podejmę, jeżeli Wiarą nie odpowiem na Obietnicę Bożą, jeżeli za sprawą Sakramentów nie będę wzrastał w łasce by spełniać Boże nakazy, by żyć dla Boga, żyjąc zgodnie z Prawem Bożym, kościelnym, obowiązkami stanu to nie mam jak znaleźć się w niebie, bo tam takich ludzi nie ma.
Tam nie ma ludzi, którzy dają w tym świecie przystęp na zło(…)
Rozpoczęty Wielki Post. Mamy rozdzierać nie szaty ale dusze nasze.
Z jakiego powodu? Żeśmy ulegli pokusie.
Dzisiaj mowa o pokusie…”
“Pan Jezus jest kuszony [przez diabła] nie ze względu na siebie- ze względu na nas. ale jednocześnie żeby nam pokazać naturę diabła, nas i swoją.
Swoją, że nigdy złu nie ulegnie, naszą, że zawsze będziemy kuszeni i diabła, że nikogo nie oszczędzi…”
Odnosząc się do otrzymanych przez wiernych pism wzywających do stawienia się na policji Ksiądz Woźnicki mówił m.in: “… i ty wołany na policję będziesz pytany: czy tu byłeś? A jak Ksiądz mówił to słuchałeś? I co wtedy robiłeś? A co sobie myślałeś? I tylko po to jedno, żeby uzyskać od tych spadkobierców którzy wołali: “Krew Jego na nas i na dzieci nasze”, że jak było mówione o żydach i coś byłoby mówione co się żydom nie podoba co się mówi o nich- o talmudycznych żydach to twoje miejsce jest za kratami. I masz się z tego cieszyć, że dojrzewasz, jak ziarno.”

Kapłan odczytał też jakich zmian dokonano w tekście Gorzkich Żali.
Łatwo zauważyć zmiany, jakie dokonano w tekście tego Nabożeństwa m.in.:
W nowych modlitewnikach jest:
“Bije popycha tłum nieposkromiony” a w starym:
“Bije popycha, Żyd nieposkromiony”.

W nowych modlitewnikach jest:
“Jezu! na zabicie okrutne, Cichy Baranku od wrogów szukany” a w starym:
“Jezu! na zabicie okrutne, Cichy Baranku od Żydów szukany”.

Po Mszy Św. Kapłan wraz z wiernymi odśpiewał Gorzkie Żale przy wystawionym w Najświętszym Sakramencie Panu Jezusie- więcej na ten temat tutaj.Po południu Ksiądz Michał Woźnicki SDB udał się rowerem do Poznania, gdzie wraz z Panem ministrantem modlił się o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do naszego salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9- do odsłuchania tutaj.
Modlitwy po raz kolejny zakłócał swoimi okrzykami pracownik salezjański Pan Zbigniew Huczko, który wykrzykiwał obrzydliwe zaczepki w kierunku modlących się.
Po modlitwie Kapłan wygłosił Słowo z Wronieckiej: “Nam się trzeba o kościoły, o “mury” zmagać.”– do odsłuchania tutaj.

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na I Niedzielę Wielkiego Postu, 18.02.2024 r. – do odsłuchania tutaj. “Nie zwlekając, od pierwszych dni Wielkiego Postu, podejmijmy walkę duchową!”

Kolejne dwie sprawy sądowe Księdza Woźnickiego oskarżonego o rzekome “publiczne znieważenie grupy osób narodowości żydowskiej”

17.01.2024 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim odczytał dwa wezwania do sądu na dwie kolejne rozprawy w których Kapłan ma wystąpić w roli oskarżonego z doniesień złożonych przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.
Ksiądz Woźnicki oskarżany jest o rzekome “publiczne znieważenie grupy osób narodowości żydowskiej”. Rozprawy mają się odbyć 6 i 12 marca 2024 r.
Ogłoszenia z 17.01.2024r. – do odsłuchania tutaj

W ogłoszeniach Ks. Woźnicki wspominał okoliczności śmierci swojego ojca zmarłego przed 27 laty.
W dalszej części ogłoszeń po odczytaniu wezwań do sądu Kapłan wskazał m.in że:
“Żyjemy w czasach, kiedy polskojęzyczni sędziowie robią na polskich księżach, to co kiedyś robili SS- mani- okupanci”.
W dalszej części ogłoszeń Ksiądz Woźnicki wzywał:
“Wielki Post podejmijmy dla prawości naszych serc, dla odrywania się od grzechów i skutków grzechów jakie mogą w nas być: nieprawość, brak umiłowania miłości i prawdy”.


(Opracowanie Jakub Zygarłowski oraz Monika Kościńska)
Droga Krzyżowa 16.02.2024 r.

16.02.2024 r.- w pierwszy piątek Wielkiego Postu, Ksiądz Michał Woźnicki SDB po rannej Mszy Św. poprowadził Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Do rozważań odczytywanych z Mszału Rzymskiego O.G. Lefebvre Benedyktyna Kapłan dodawał dopowiedzenia.
Droga Krzyżowa z 16.02.2024 r. – do odsłuchania tutaj.

Kolejna rozprawa Księdza Woźnickiego oskarżanego o rzekome znieważenie policjantów na służbie. 15.02.2024 r.

15.02.2024 r. rannej Mszy Św. w rycie rzymskim Ks. Michał Woźnicki SDB w kazaniu odniósł się do mającej się odbyć tego dnia, w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto rozprawy w której Ksiądz jest oskarżany o rzekome znieważenie policjantów na służbie.

Podczas kazania najpierw Kapłan odczytał żywot Św. Faustyna i Św. Jowity rodzonych braci – męczenników następnie Ksiądz Michał Woźnicki SDB głosił słowo, mówiąc m.in:
“Jeśli człowiek chce się ostać przy moralności, przy prawdzie, przy dobrze – za Bożą pomocą tak jak męczennicy – może. Wierzysz w to, że może?
Jak nie wierzysz, to jesteś człowiek niewierzący (…) Jest pytanie kiedy i jakie poniesie konsekwencje”.
“(…) także mi, choćby do więzienia przyszło iść, to mogę tylko powiedzieć: Panie Policjancie, Pani Lucyno (…) jak mnie do więzienia poślecie – to poślecie. Będę się tam modlił za Was. Cóż więcej mogę? Cóż więcej Wam się przysłużę? Może więcej niż tutaj – chodząc po wolności”.
“Jeżelibyśmy się źle spowiadali w naszym życiu, to będziemy się kiedyś jeszcze chcieli wyspowiadać i nie będzie spowiedzi, tylko może być nagła i niespodziewana śmierć”.
“Pouczeni jesteśmy przez Pana Jezusa kogo mamy się bać, a kogo nie.

Śmierci i tych, którzy śmierć po ludzku są w stanie zadać (…) nie mamy się obawiać. Mamy się obawiać Pana Boga, który ma moc wtrącić nas do piekła”
Ogłoszenia i “Kazanie do dobrych i złych policjantów i sędziów przed rozprawą w sądzie” z 15.02.2024 r. – do odsłuchania tutaj.

Po Mszy Św. Ksiądz Woźnicki udał się do Sądu na rozprawę prowadzoną przez Pana Sędziego Rafała Parnowskiego. Rozprawa na wniosek oskarżycieli- a konkretnie dwóch pań policjantek jest niejawna.

Modlitwa i słowo Księdza Woźnickiego wygłoszone po rozprawie do wiernych, którzy w trakcie posiedzenia sądu modlili się za Kapłana w gmachu sądu– do odsłuchania tutaj.

Ksiądz Woźnicki poinformował wiernych że wyrok w sprawie ma zostać ogłoszony na rozprawie w dniu 27 lutego 2024 r.

Spod gmachu Sądu Ksiądz Woźnicki udał się na Wroniecką pod drzwi salezjańskiego kościoła Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych gdzie wraz z wiernymi modlił się o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do naszego salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu, a przez to przyczynienie się aby Msza Św. wróciła do wszystkich katolickich kościołów budowanych i konsekrowanych dla Mszy Św. w rycie rzymskim, naszego miasta Poznania, Polski , Europy i Świata.
Po modlitwie Kapłan wygłosił słowo: “Kościół jest miejscem składania Najświętszej Ofiary.” – do odsłuchania tutaj.

(Opracowanie Jakub Zygarłowski oraz Monika Kościńska)

Kłamca i manipulator ks.(?) Jacek Bielski SDB- “Pałkarz z Lubina- aby się nieuczciwie bronić oskarża Ks. Woźnickiego. Rozprawa w Sądzie 14.02.2024 r

14 lutego 2024 r. W Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto odbyła się druga (po pierwszej “pojednawczej”) wniesiona z pomocą adwokata Marcina Skiby przez kłamcę ks. (?) Jacka Bielskiego SDB, który niezgodnie z rzeczywistością, świadomie kłamiąc, oskarżył Księdza Woźnickiego o rzekome pobicie w dniu 11.04.2022 roku.

Sprawa dotyczy zdarzenia z 11 kwietnia 2022 roku, gdy cztery Panie stając w obronie własnej oraz w obronie Kapłana- Księdza Woźnickiego, a także w obronie pana ministranta dokonały obywatelskiego zatrzymania Pana Zbigniewa Huczko.
W trakcie oczekiwania na przyjazd zawezwanej policji ks.(?) Jacek Bielski przybył aby dokonać już po raz trzeci ataku gazowego na Księdza Woźnickiego i wiernych, a następnie przy użyciu pałki teleskopowej dokonał bestialskiego ataku na Księdza Woźnickiego, sześciokrotnie, z furią- jak gestapowiec z nienawiścią bił Kapłana po głowie.
W związku z grożącymi za ten czyn (opisany przez lekarza sądowego jako narażenie zdrowia i życia) konsekwencjami i toczącą się z oskarżenia prokuratora sprawą przeciwko ks(?) Bielskiemu spreparował on kłamliwy- prywatny akt oskarżenia przeciwko Księdzu Woźnickiemu imputując, jakoby to Ksiądz Woźnicki był agresorem.

Ksiądz Woźnicki SDB po bestialskim pobiciu pałką teleskopową przez ks(?) Jacka Bielskiego SDB

Podobnie, również za przyczyną adwokata Marcina Skiby Salezjanie chcieli zadziałać w sprawie Pana Huczki chcąc Pana Zbigniewa przedstawić jako ofiarę. Pan adwokat wniósł w imieniu Pana Huczki prywatny akt oskarżenia przeciwko Księdzu, Panu ministrantowi i czterem paniom. Jednak na kilka dni przed rozprawą wycofali oni ten kłamliwy akt oskarżenia.

Podczas rozprawy 14 lutego 2024 r. ksiadz(?) Jacek Bielski nie pojawił się w Sądzie, chciał rozprawę przesunąć na inny termin, jednak ostatecznie Pani Sędzina w obecności adwokata Skiby przesłuchała Księdza Woźnickiego oraz jednego ze studentów- świadka powołanego przez ks(?) Bielskiego, który jak się okazało podczas przesłuchania … nie widział aby Ks. Woźnicki zaatakował czy pobił ks(?) Bielskiego. Nie mógł widzieć- bo takie zdarzenie nie miało miejsca!
Na większość pytań ów student odpowiadał “nie pamiętam”.

Na korytarzu, przed salą sądową, powołany na świadka pracownik salezjański Pan Zbigniew Huczko jak zwykle zaczepiał, prowokował wiernych modlących się dyskretnie.
zbliżał się na bliską odległość, odwracał tyłem, wkładał łapy w spodnie, grzebał się po tyłku, deptał po nodze pana Jakuba.

Następnie oczekiwał, próbował skłonić do bezpodstawnej interwencji policję, Pan Huczko jak zwykle próbował odwrócić role: z agresora chciał się przedstawiać jako ofiara.

Po zakończeniu rozprawy, przed gmachem sądu Ksiądz Michał Woźnicki SDB pomodlił się wraz z wiernymi oraz wygłosił stosowne słowo – do odsłuchania tutaj.

Kapłan odniósł się też do wizyty w Sądzie podczas wieczornego kazania – do odsłuchania tutaj.

Kolejną rozprawę z przesłuchaniem kolejnych świadków Pani Sędzina Marta Zaidlewicz wyznaczyła na 10 maja 2024 r. na godz. 10:00

Środa Popielcowa 14.02.2024 r.

14.02.2024 r. w Środę Popielcową Ksiądz Michał Woźnicki SDB przed Mszą Św. poświęcił popiół, którym następnie posypał głowy wiernych.

Następnie Kapłan odprawił Mszę Św. w rycie rzymskim, podczas której wygłosił ogłoszenia i kazanie- do odsłuchania tutaj

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na Środę Popielcową 14.02.2024 r. – do odsłuchania tutaj.

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne. “Liberalizm jest grzechem”

W Niedzielę Pięćdziesiątnicy 11.02.2024 r. w południe, w katolickim domu w Baranowie przy Placu Zmartwychwstania 1, Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawioną Mszą Św. w rycie rzymskim rozpoczął Nabożeństwo Czterdziestogodzinne.
Podczas Mszy Św. Kapłan wygłosił Ogłoszenia: “Niedziela Pięćdziesiątnicy, Zapustna. Nabożeństwo 40-Godzinne.”– do odsłuchania tutaj
W ramach Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego Kapłan i wierni czuwali i modlili się przez trzy dni przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

Niedziela 11.02.2024:
– część pierwsza do odsłuchania tutaj 
– część druga do odsłuchania tutaj 
– część trzecia do odsłuchania tutaj 
– część czwarta: Katechizm Rzymski: Na czym zależy Skrucha? do odsłuchania tutaj 
– część piąta zakończenie pierwszego dnia Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, Słówko wieczorne- do odsłuchania tutaj 
Kapłan w Słówku wieczornym mówił m.in: “… owoce tego Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego dla nas i dla naszych bliźnich zależą w wielkiej mierze od tego, czy staniemy w tym nabożeństwie do modlitwy w postawie tego ślepca, o którym dziś w ewangelii- mimo, że mamy wzrok.(…) A kiedy stajemy jak ten ślepiec? Kiedy w całym tym wołaniu modlitwy wołamy do Pana Jezusa: Jezu- ulituj się nade mną, a jednocześnie wołamy jako ślepiec...”


Drugi dzień Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego 12.04.2024 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB rozpoczął odprawieniem Mszy Pro Pace. W trakcie Mszy Św.
Kapłan wygłosił kazanie: “Tyrańskie praktyki duszpasterza tradycji katolickiej ks. Grzegorza Śniadocha.”– do odsłuchania tutaj
Ks. Woźnicki odniósł się w kazaniu m.in. do działania oraz słów niedzielnych ogłoszeń Ks. Grzegorza Śniadocha IBP wygłoszonych 11.02.2024 do wiernych przybyłych na Mszę Św. w rycie rzymskim w kościele MB Różańcowej w Olsztynie-Dajtkach. Ks. Śniadoch, odnosząc się do osoby Księdza Woźnickiego m.in mówił: “kto pomaga ekskomunikowanemu księdzu w jakiejkolwiek czynności kapłańskiej, albo przyjmuje od niego błogosławieństwo zaciąga grzech ciężki i bez pokuty niech do Komunii Św. nie przystępuje (…) został osobiście ekskomunikowany- imiennie, przez samego papieża- to się niezmiernie rzadko zdarza- taki w cudzysłowie zaszczyt mu uczynił- ze względu na niezwykle…, znaczy tam jest wiele rzeczy, tam jest cała lista, to jest biedny ksiądz. (…) To co on czyni do tej pory jest obrazą stanu kapłańskiego i wielkim zgorszeniem dla Ludu Bożego, dlatego mam nadzieję, że nie będzie tu nikogo, kto będzie mu pomagał w czymkolwiek” po tych słowach Ks. Śniadocha z kościoła wyszło bodaj siedmioro wiernych.
Ksiądz Woźnicki w poniedziałkowym kazaniu mówił m.in:
“Pan Jezus, który jest Pokojem – Jezus Zbawiciel – działa na sposób, że nawet jeżeli dotyka nas zło, które Pan Bóg dopuszcza,  to nie jest to zło, które się nam przynależy, które mogłoby nas dotknąć. Nie jest nigdy dla zniszczenia, ale dla dźwignięcia. (…) Dla nas te niepokoje, niesnaski nie mają być ku potępieniu. Mają być ku zbawieniu”.
“… najważniejsza wojna dzieje się w obrębie świętej społeczności Kościoła, zwalczanego przez antykościół (…) członkami tej społeczności antykościoła, który zwalcza Kościół, mogą być hierarchowie kościelni. I to nie jest dzisiaj. To jest od przynajmniej pół wieku”.
“Jeżeli stajemy po stronie jak Katolicy, to w tym momencie, teraz jak jesteśmy (…) musimy być gotowi na prześladowania, które są owocem, wynikiem wojny religijnej jaka dzieje się o odzyskanie struktur kościelnych dla wiary Katolickiej”.
“(…) a jednak Kościół modli się o pokój. I nie tylko, że ten pokój ma przyjść, ale on na jakiś sposób jest. Jeśli jesteś Katolikiem, zawsze będzie to miejsce, w którym jak w leju bomby – Boga masz, Kościół masz, Mszę masz, Katolickiego kapłana masz, a jakbyś nie miał to Różaniec masz i pamięć zostaje ze Mszy, a co ważniejsze łaska ze Mszy”.
“Jeśli chcesz jako Katolik mieć udział w pokoju dla świata, musisz być gotowy pójść na krzyż”.
“(…) Chrystus ukrzyżowany, który może sprawić, (…) żebyś obronił pokój, tzn. sprzeciwił się grzechowi i nazwał go nie ogólnie – żeby nie było konsekwencji – tylko dotknął.

Ksiądz Grzegorz Śniadoch (…) nie ma odwagi się sprzeciwić, bo nie żyje w nim Pokój Boży(…) boi się diabła. Czemu?. Bo wspólnotę z nim ma. Ksiądz Grzegorz Śniadoch i inne. Steczkowskie i inne. Korupki, z Kalisza duszpasterze. Z diabłem mają wspólnotę i będą ludzi zwodzić o Bergogliu-Papieżu. Pożal się Panie Boże. Uzurpatorzy i zwodziciele”.
“Chrystus- Książę Pokoju, który jest naszym pokojem, prowadzi nas na drogę pokoju, a to jest droga przez krzyż, droga krzyża”.

Całe kazanie Księdza Woźnickiego z 12.02.2024 r.– do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Kapłan po wystawieniu Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie rozpoczął modlitwy oraz odczytywanie fragmentów książki Ks. Feliksa Sardy y Salvany pt.: “Liberalizm jest grzechem”.

Poniedziałek 12.02.2024:
– część pierwsza- Różaniec do odsłuchania tutaj 
– część druga- Litania do Wszystkich Świętych i inne modlitwy- do odsłuchania tutaj 
– “Liberalizm jest grzechem” cz.1- do odsłuchania tutaj 
– część trzecia- modlitwy wraz z wezwaniami – do odsłuchania tutaj 
– “Liberalizm jest grzechem” cz.2- do odsłuchania tutaj 
– część czwarta- modlitwy – do odsłuchania tutaj 
– “Liberalizm jest grzechem” cz.3- do odsłuchania tutaj 
– część piąta- Różaniec, Litania Loretańska – do odsłuchania tutaj 
– część szósta: Katechizm Rzymski: Sposób wzbudzenia skruchy doskonałej. do odsłuchania tutaj 
– część siódma: zakończenie drugiego dnia Nabożeństwa oraz Słówko Wieczorne: “Tyrańskie praktyki cz.II” – do odsłuchania tutaj 
Ksiądz Woźnicki nawiązując ponownie do zachowania Ks. Śniadocha w Słówku mówił m.in.: “Bogu dzięki wychodzi co jest w środku. W środku jest tyrania, która jest owocem wyznawania fałszywej wiary albo na fałszywy sposób prawdziwej Wiary.
W przypadku kapłanów indultowych (…) mówimy o nieustannej uległości, łamaniu swojego sumienia tłumaczonego dla racji wyższej: żebym mógł sprawować Mszę Św. w rycie rzymskim muszę mój rozum podporządkować , nasza lektura o liberalizmie, żebym fałszem uzasadniał prawdę inaczej, żeby uznać, że fałsz uzasadnia prawdę. I to są skutki, że gdyby ten Ksiądz [Śniadoch] nie złamał sobie wcześniej sumienia, nie byłby tym, który jest zdolnym łamać sumienia innych…”

We wtorek Ksiądz Michał Woźnicki SDB rozpoczął o godz. 6:00 trzeci dzień Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego.

Wtorek 13.02.2024:
– część pierwsza- Veni Sancte Spiritus, Różaniec, Litania do Wszystkich Świętych do odsłuchania tutaj 
– część druga- Katechizm Rzymski: Co jest spowiedź? do odsłuchania tutaj 
– część trzecia- wezwania i modlitwy- do odsłuchania tutaj 
– “Liberalizm jest grzechem” cz.4- do odsłuchania tutaj 
– “Liberalizm jest grzechem” cz.5- do odsłuchania tutaj 
– część czwarta- Różaniec, pieśni, modlitwy – do odsłuchania tutaj 
– “Liberalizm jest grzechem” cz.6- do odsłuchania tutaj 
– “Liberalizm jest grzechem” cz.7- do odsłuchania tutaj 
– część piąta- wezwania, pieśni, modlitwy – do odsłuchania tutaj 
– część szósta- wezwanie, pieśń – do odsłuchania tutaj 
– “Liberalizm jest grzechem” cz.8- do odsłuchania tutaj 
– “Liberalizm jest grzechem” cz.9- do odsłuchania tutaj 
– część siódma- Różaniec, Litania Loretańska – do odsłuchania tutaj 
– “Liberalizm jest grzechem” cz.10- do odsłuchania tutaj 
– część ósma- modlitwa, Zakończenie wystawienia Najświętszego Sakramentu – do odsłuchania tutaj 

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne Ksiądz Michał Woźnicki SDB zakończył odprawieniem Mszy Św. w rycie rzymski, podczas której Kapłan wygłosił stosowne Słowo- do odsłuchania tutaj 
Ksiądz Woźnicki mówił m.in:
“Bogu niech będą dzięki za dopełniające się Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, które ta Msza Św. wieńczy- kończy, któreśmy odbywali od niedzieli, od południa (…) z coraz większą świadomością, (…) doświadczaniem wprost łaski- jaką łaską jest modlić się- adorować Pana Jezusa- czynić wynagrodzenie za grzechy przeciwko Panu Jezusowi: za nieumiarkowane zabawy, a jeszcze bardziej- dziś ta świadomość- za życie traktowane jako zabawa, za bawienie się życiem, dla niektórych jest- aż do śmierci. Bawią się życiem…”
“Z refleksji nad lekturą Księdza Feliksa Sardy y Salvany (…) czytając ją po raz któryś pytam się o siebie, o swoją posługę słowem, w odniesieniu do tych słów- nauk, które Ksiądz Feliks Sarda, jako katolicki kapłan tamtego czasu- końca XIX wieku mówił do Kościoła- do kapłanów (…)
największy zarzut jaki bym dla siebie znalazł to, jak uprawnione jest to ganienie tych wszystkich, którzy jako heretycy są, tak nie stosuje się ono wobec braci w wierze- katolików. Nie należy tak…”
Nie jako jakiś wybieg- psycholog by powiedział jakaś racjonalizacja, jakaś próba nieuzasadnionego usprawiedliwiania, ale jak patrzę na rzeczy: 2017 rok, Poznań Wroniecka. W kościele, za moją sprawą została przywrócona Najświętsza Ofiara Mszy Św. w rycie rzymskim (…) lato, 2017 rok. Msza wróciła po 45 latach nieobecności.(…) Za pół roku, w grudniu, 21 grudnia, na kilka dni przed wigilią Bożego Narodzenia (…) ów dyrektor Szymczak, ów inspektor Pizoń- Mszę likwidowali z kościoła na Wronieckiej przenosząc mnie do Marianówki, każąc mi tam iść następnego dnia (…) 300 kilometrów od Poznania , pod czeską granicą…”
“Wyrzucono z kościoła Kapłana, z Kapłanem Mszę, (…) z Kapłanem i Mszą- wiernych.
Nie odezwał się w tej sprawie nikt”.
“Który z Kapłanów, który był pod prawem tamtego czasu – odezwał się w sprawie wyrzuconej Mszy, Kapłana i Mszy? (…)

będziesz miał wskaźnik katolickości, że Ksiądz Michał Woźnicki ma tytuł mówić do Księdza Bałemby, do Księdza Kowalczyka, do Księdza Śniadocha, do Księdza każdego: Wyście Katoliki są? To gdzieście byli wtedy? Grudzień dwudziesty pierwszy 2017 rok, kiedy przełożony Pizoń wyrzucali z Wronieckiej Mszę? Wyście Katoliki są?
I ma Ksiądz Michał tytuł pytać i Księdza Bałembę i Księdza Kowalczyka i Księdza Śniadocha i Księdza Łukasza Szydłowskiego i Księdza Rafała Trytka o 19 października 2020r. kiedy najpierw Pan ministrant, a potem Ksiądz [Woźnicki] wynoszeni byli z kościoła- spod ołtarza (…) weszła policja zawołana przez dwóch salezjanów, pożal się Boże: Nowaka i Bielskiego i wynoszono Kapłana. Ksiądz Jacek [Bałemba] pisał- chwała Panu (…) Pytanie jest: który z tych kapłanów, kiedy, przyłączył się do naszej modlitwy pod drzwiami kościoła: Wroniecka 9?
[Który] zadzwonił, zapytał: kiedy wy się tam modlicie o przywrócenie Mszy, żebym choć raz mógł z Wami się pomodlić?(…)
I mam tytuł zapytać: Wyście Katoliki są? To jak wyście katoliki, to katoliki pożal się Boże, bo katolik- nie ma tak. Jak wierzy w Boga – nie boi się ludzi. Jak boi się ludzi – zwycięża ten strach, w imię Boga.  Więc Panu Bogu dziękowałem dzisiaj, (…) że Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, że modlimy się,, że mówimy do Pana Boga, Pan Bóg do nas mówi, i że tę mowę Pana Boga do nas jak najbardziej mogliśmy przyjmować w świetle słów tej książki pisanej przez księdza Sardę ale słuchać nam w uszach było, mi było jak słowo od ojca, od biskupa, od Kościoła, od Boga, od dobrego Pana Jezusa”
Słowo wygłoszone przez Ks. Michała Woźnickiego SDB podczas Mszy Św. 13.02.2024 r.- do odsłuchania tutaj 

(Opracowanie Jakub Zygarłowski oraz Monika Kościńska)