W sobotę, 27 kwietnia 2024 r. wyruszy do Tulec “56 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św.”

W sobotę 27 kwietnia 2024 r., jak Pan Bóg da, po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim (odprawionej o godz. 6:00 w domowej kaplicy, w Baranowie przy Placu Zmartwychwstania 1) Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi katolikami uda się na Wroniecką, skąd wyruszy z “56 Pieszą Pielgrzymką w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.
Trasa prowadzi spod kościoła pw. NMP Wspomożycielki Wiernych z Wronieckiej 9 w Poznaniu do Sanktuarium Matki Boskiej w Tulcach (ok. 17 km).

Więcej na temat Pieszych Pielgrzymek do Tulec w zakładce Pielgrzymki. 

1000 lat od Św.Wojciecha, w której katedrze Ks. Abp Lenga mógłby odprawić Mszę Św? 23.04.2024r.

23.04.2024 r. w święto Św. Wojciecha Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. odczytał żywoty tego patrona Polski po czym wygłosił kazanie: “1000 lat od Św.Wojciecha, w której katedrze Ks. Abp Lenga mógłby odprawić Mszę Św?”– do odsłuchania tutajKapłan mówił m.in: „Gdyby dzisiaj w Polsce, po tysiącu latach od Św. Wojciecha, biskup katolicki, ze względu na dzisiejsze święto, chciał przejść kościoły parafialne i katedry i odprawić Mszę, którą odprawiał Św. Wojciech- w której katedrze będzie mógł, w której parafii będzie mógł?

Wprost moje pytanie: gdzie jest miejsce, gdzie Ksiądz Arcybiskup Jan Paweł Lenga będzie mógł odprawić jako biskup, jako Arcybiskup Personalny Najświętszą Ofiarę Mszy?
Do gnojów, drani- biskupów polskich – ścierw, którzy pozwalają, że biskup, arcybiskup- usunięty jako arcybiskup z Kazachstanu, w Polsce skazany na życie w Licheniu, w Licheniu nie miał gdzie pójść do ołtarza, żeby odprawić Najświętszą Ofiarę Mszy, którą odprawiał Św. Wojciech- Mszę Św. w rycie rzymskim!(…)
Gdzie dzisiaj może iść, do którego kościoła parafialnego, do której katedry? Który gnój- biskup- zgodzi się? Ścierwa- groby pobielane! Będą umierać tak jak ten- [biskup] praski.
Być może bez znamion- nikt się nie przerazi ich śmiercią ale przerazi się Bóg bo będzie musiał ich skazać do piekła! Gądecki, Jędraszewski, taki…, taki…, taki..!
Zgadzacie się, że Arcybiskup personalny w Polsce mieszka w domu, u rodziny, gdzie nie może odprawić Mszy Świętej w rycie rzymskim na sposób uroczysty- jak biskup przejść z procesją rezurekcyjną, bo musi chronić ludzi, u których mieszka!
Gnoje, ścierwa! Warci tyle, co ten [biskup]praski. Będzie diabeł przy waszej śmierci tańczył!
I Ksiądz Arcybiskup Jan Paweł Lenga staje jak Biskup Wojciech- bezbronny.(…)

1000 lat po Św. Wojciechu w Polsce biskup nie ma miejsca, żeby przeszedł po kościołach parafialnych, katedralnych i odprawił najświętszą Ofiarę Mszy Św. Tak jak składał Święty Wojciech za sprawą Soboru Watykańskiego „TWU” i posoborowych, każą nam wierzyć, papieży- w tym Wojtyły- „TWU”!!!
Biskupy- będą umierać, tak jak ten [biskup] praski i tańczyć będzie przy ich śmierci diabeł!

… A Ksiądz Arcybiskup już w latach jest. I nie ma w Polsce kościoła, nie ma katedry, gdzie mógłby wyjść odprawić Najświętszą Ofiarę Mszy, bo na stolicach biskupich gnoje, ścierwa, neopoganie- bez serca, bez wiary- czekają, aż umrze.
Przyznają się, że zabili duszę w tym człowieku, w tym Kapłanie?

Co nam zostaje? Matka Najświętsza.
Kto nam zostaje? Św. Wojciech- bezbronny do Prusów szedł.(…)

Chcesz być świętym- wobec zła musisz powiedzieć: NIE!
Mówię:„NIE”. W 2024 roku wobec sposobu traktowania Księdza Arcybiskupa Personalnego Jana Pawła Lengi na oczach biskupów Polskich- gnoi, ścierw.
Bez wiary, bez ducha, bez serca. Żeby dogorywał człowiek mieszkając u rodziny, chcąc chronić tą rodzinę, nie było kościoła, gdzie odprawić może Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim, a oni dziś będą świętować Świętego Wojciecha w Gnieźnie, albo w niedzielę, żeby więcej ludzi przyszło.
I Episkopat się zbierze! Truchła- groby pobielane! Każdemu plunąć w gębę i w tyłek kopa dać. Tyle im się należy od Polaków Katolików: kapłanów i każdego z Was też.”


Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał (wraz ze stosownymi własnymi komentarzami-aktualizacjami) kolejny fragment, wydanego w 1866 roku: KATECHIZMU RZYMSKIEGO WEDŁUG UCHWAŁY Ś. SOBORU TRYDENTSKIEGO DLA PLEBANÓW UŁOŻONEGO, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XII.”
Fragment “Kto przeciw temu Przykazaniu grzeszy.Świętych słusznie wzywać mamy.” odczytywany 23.04.2024 r.– do odsłuchania tutaj.
Podczas katechezy Ksiądz Woźnicki ponownie nawiązał do sprawy JE. Księdza Arcybiskupa. Kapłan mówił m.in:
“Nie dawanie możliwości przez władze zgromadzenia, do którego przynależy Ksiądz Arcybiskup Jan Paweł Lenga i przez innych biskupów- nie interesowanie się w ogóle tym faktem jest aktem, który jest aktem terroru na duszy, który daje się tłumaczyć, jeśli nie żydostwem, to pogaństwem. Jedno z dwóch. Natomiast nigdy nie wiarą katolicką. Tego typu nieczułość, żeby biskup nie miał gdzie złożyć ofiary w miejscu- jako kościół- czy to cichej z ministrantem, czy jak przynależy w przypadku biskupa pontyfikalnej- z pełną służbą i zamykanie na to oczu, uszu- dzisiaj już te stare dziady będą odchodzić na emeryturę: Gądeckie, Jędraszewskie będą nowi przychodzić- mówić: my nie wiedzieliśmy, że taki biskup jest. Nie zmienia to tego, że wyrażenie słów, które powiedziałem- strasznych słów- są żadnymi słowami w stosunku do serc tych hierarchów, którzy nie maja względu na swojego współbrata w biskupstwie i po prostu się nie przejmują człowiekiem.(…)

W oparciu o Bullę (Quo primum tempore) mamy tytuł odrzucić nową mszę!
I stan Ks. Arcybiskupa Jana Pawła Lengi, Arcybiskupa personalnego- wyświęcanego przez Wojtyłę, także gdyby patrzeć z perspektywy sedewakantystycznej, że dajmy na to święceń nie ma, ale On [Ks. Arcybiskup] myśli, że ma, domaga się, że taki „fiutek” [bp Michał] Stobnicki i inne „fiutki”: Bałemby i Kowalczyki- jako nie biskupi mają obowiązek stawić się za człowiekiem- już leciwym!
Gdzie w Polsce jest kościół, katedra, ołtarz, gdzie Ksiądz Arcybiskup Jan Paweł Lenga- Arcybiskup personalny ma tytuł, prawo codziennie, w każdą niedzielę, w każde święto złożyć Chrystusowi Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim i głosić katolickie kazanie, pozbawiony groźby i szantażu ze strony jakichkolwiek innych „fiutków” typu [Kard.] Dziwisz, [Prymas] Polak i inni (…)
Jeżeli to miejsce się dla Księdza Arcybiskupa nie znajdzie, jako katedra, jako kościół dla codziennej, coniedzielnej Mszy (…) to słów innych dla tych ludzi jako biskupów nie mam: ścierwa, gnoje i nie wiem kto jeszcze- na żadne inne nie zasługują, a to są tylko słowa, a pytanie jaka będzie śmierć i co po śmierci. W piekle będą szczeźnięci cierpieć na wieki.
To jest niegodziwość, której Polska jeszcze nie widziała…”


Po południu Ksiądz Woźnicki udał się wraz z wiernymi do Gniezna, gdzie spoczywają doczesne szczątki ciała Św. Wojciecha.
Przed wyjazdem do Gniezna Ks. Michał Woźnicki SDB modlił się w domowej kaplicy za przyczyną Matki Najświętszej oraz za przyczyną Św. Wojciecha- patrona Polski w intencji:
„… Ks. Arcybiskupa Jana Pawła Lengi by przez Episkopat Polski, biskupów, biskupa miał udostępnione miejsce: katedrę, kościół, w których codziennie, w którym co święto bez narażenia się na jakiekolwiek kościelne kary może składać Najświętszą Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim I głosić Słowo Boże- kazania, w którym wszyscy mogą uczestniczyć: wierni, służyć ministranci. By katolicy stanęli w Polsce w obronie tego kapłana, tego biskupa poniewieranego „w białych rękawiczkach”przez braci w biskupstwie.
Cała południowa modlitwa przed wyjazdem do Gniezna– do odsłuchania tutaj.

Po przyjeździe do Gniezna Ksiądz Woźnicki modlił się różańcem wraz z wiernymi pod ścianą katedry m.in.:
„o przywrócenie Wiary katolickiej na ziemiach polskich, wśród narodu polskiego, o przywrócenie Chwały Bożej obecnej w Ofierze Mszy Świętej w rycie rzymskim. I tak, jak w rannym różańcu upraszam to, w tym miejscu- dzisiaj na szczególny sposób za Jego Ekscelencją Księdzem Arcybiskupem Janem Pawłem Lengą, by Polscy biskupi, jak potrzeba- nuncjusz, jak potrzeba ten, którego każą nam wierzyć że to Papież znaleźli miejsce dla tego Arcybiskupa by w kościele katedralnym, przy ołtarzu, przy ołtarzach codziennie i w święto miał możliwość składania Panu Bogu Najświętszej Ofiary Mszy Św. w rycie rzymskim, tak jak czynił to Św. Wojciech i tylu biskupów i kapłanów- świętych.
By to dzisiejsze moje wołanie, ranne z Mszy potem z modlitwy przyczyniło się za sprawą potęgi wstawiennictwa Matki Najświętszej, świętego patrona Polski- Świętego Wojciecha, choćby w tej jednej sprawie- ważnej dla Polski, ważnej dla Kościoła- jakże ważnej dla Polski.”
Cała modlitwa oraz wygłoszone po niej przez Kapłana Słowo w Gnieźnie: “Modlitwa m.in. za JE.Ks. Abp.Lengę; Słowo: “Dramat tej katedry”– do odsłuchania tutaj.

Kolejnego dnia 24.04.2024r. podczas ogłoszeń w trakcie Mszy Św.Ks. Woźnicki dodał jeszcze:
„…używałem wczoraj słów, których normalnie by się nie godziło używać- wobec kapłanów, wobec biskupów, że odpowiadają za sytuację- zagrożenie duchowe, w jakim znalazł się Ksiądz Arcybiskup Jan Paweł Lenga, który po służbie Kościołowi w Kazachstanie znalazł się tu za sprawą nuncjuszów- tych szarych eminencji, tych ludzi, którzy piekłu w wielu przypadkach mogą służyć (…) istotne jest, że nie ma kościoła, do którego mógłby pójść jako kościół odprawiać nabożnie- składać Panu Bogu Najświętszą Ofiarę Mszy Św. W rycie rzymskim.
I tysiąc lat od chrztu Polski takie rzeczy się dzieją (…) i nikt się nie wstawi za kapłanem, za Księdzem Arcybiskupem. Łącznie z kapłanami: Księdzem Jackiem Bałembą, którzy dzisiaj już będą traktować, że sprawy posoborowia i posoborowców to nie nasze sprawy(…)
Żeśmy wczoraj tam [pod katedrą gnieźnieńską] stawali w modlitwie modląc się na intencję Kościoła, to jest jedno-odzyskanie [kościoła], a dwa: na intencję Księdza Arcybiskupa, żeby w Polsce znalazł się hierarcha, biskup, który jak to zrobi, to jest jego rzecz ale musi dla kapłana, dla biskupa, który znalazł się na emeryturze, znaleźć się ołtarz, kościół, gdzie idzie codziennie i składa Najświętszą Ofiarę Mszy, gdzie przychodzą ludzie, gdzie służba przychodzi- chłopcy i ksiądz może odprawić Mszę Św. i kazanie głosić.
A jeśli tego nie ma to trzeba piać: Krajskie [Stanisław] i inne z tych łask korzystają, z rozmów z Księdzem Arcybiskupem, że Arcybiskup w niewoli. Radio Maryja, pani z „Trudno być Katolikiem”, pan z „Trudno być Katolikiem”, [pan Dawid] Mysior – na alarm bić, bo zmarnujecie człowieka, bo na starość człowiek słabszy i może nie wytrzymać.”
Ogłoszenia i kazanie z 24.04.2024r. “Słowo o wyjeździe do Gniezna. Żywot Św. Fidelisa- kazanie”– do odsłuchania tutaj.

“Wędrowiec”. O dobrych obyczajach, niestosownym myśleniu i dmuchaniu na zimne. 22.04.2024 r.

22.04.2024 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. odczytał żywoty Św. Sotera i Św. Kajusa po czym w kazaniu odniósł się m.in do kwestii miejsca noclegów wiernego przyjeżdżającego z daleka na Mszę Św.

Kazanie Ks. Michała Woźnickiego SDB z 22.04.2024 r “”Wędrowiec”. O dobrych obyczajach, niestosownym myśleniu i dmuchaniu na zimne.”– do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał (wraz ze stosownymi własnymi komentarzami-aktualizacjami) kolejny fragment, wydanego w 1866 roku: KATECHIZMU RZYMSKIEGO WEDŁUG UCHWAŁY Ś. SOBORU TRYDENTSKIEGO DLA PLEBANÓW UŁOŻONEGO, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XII.”
Fragment “Czemu to jest największe przykazanie-Nie będziesz miał Bogów cudzych…” odczytywany 22.04.2024 r.– do odsłuchania tutaj.

III Niedziela po Wielkanocy, 21.04.2024 r. “Maluczko, a nie ujrzycie mnie…”. Życie wieczne jest za życie dla Boga, w Bogu!

21.04.2024 r. w III Niedziela po Wielkanocy, po odmówionym przez wiernych Różańcu, Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił Mszę Św. w rycie rzymskim w domowej kaplicy w katolickim domu w Baranowie przy Placu Zmartwychwstania 1.
Kapłan wygłosił kazanie: “”Maluczko, a nie ujrzycie mnie…”. Życie wieczne jest za życie dla Boga, w Bogu!”– do odsłuchania tutaj

Ksiądz Woźnicki mówił m.in:
“…Żyjemy w czasach, w których struktura kościelna nie wytrzymała tego czasu- obowiązku trwania przy Wierze katolickiej i w latach sześćdziesiątych przechodzi na zalegalizowany modernizm- nie stwierdzając tego- przez wydarzenie Soboru i posoborowych- każą nam wierzyć- papieży…”
” Stanięcie po stroni Mszy Św. w rycie rzymskim musi się wiązać dla każdego z nas- kapłana, który odrywa się z modernizmu- z konsekwencjami. I one mogą być bardzo dolegliwe…”
“Pytamy się: jak mamy żyć? I odpowiedź jest zawsze ta sama: mamy żyć w oparciu o to, co nam Chrystus- co nam Kościół daje.
Łaska płynąca z Sakramentów, nauka katolicka, życie po katolicku- ale życie: wpatrzony jestem w niebo i dla nieba mam żyć, dla Boga muszę żyć. Jeżeli nie żyję dla Boga- marnuję swoje życie. Jeżeli żyję dla ludzi- marnuję swoje życie. Jeżeli żyję bardziej dla ludzi niż dla Boga- marnuję życie- życie swoje i innych. Okłamuję ich, okłamuję siebie i życia wiecznego za to nie ma! Życie wieczne jest za życie dla Boga, w Bogu! Nasze życie tutaj- to jest to “maluczko”, które chcemy sobie skrócić po ludzku- nie cierpieć tym cierpieniem, które jest związane życiem dla Boga, z niesieniem Krzyża Chrystusowego”

Po Mszy Św. odbyła się przynależna do niedzieli w okresie Wielkanocnym procesja. Ksiądz Michał Woźnicki SDB obszedł dom z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie wraz z służbą liturgiczną i wiernymi.

Po południu Ksiądz Michał Woźnicki SDB udał się rowerem do Poznania na Wroniecką, gdzie wraz z Panem ministrantem modlił się o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do naszego salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9.
Po modlitwie Kapłan wygłosił Słowo: “Za bezbożność będą przychodzić kary Boże.”- do odsłuchania tutaj.

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na III Niedziela po Wielkanocy, 21.04.2024 r. – do odsłuchania tutaj. “Wspomnienie Objawienia się NMP Niepokalanie Poczętej w Lourdes”

Kazanie Ks. Dariusza Kowalczyka SDB na III Niedziela po Wielkanocy, 21.04.2024 r. – do odsłuchania tutaj – pod tym samym linkiem (do odczytania) kazanie Ks. Włodzimierza Małoty CM na tę samą niedzielę.

“Musi nam towarzyszyć motywacja nadprzyrodzona”

20.04.2024 r. Rano wierni odśpiewali Godzinki ku czci NMP oraz odmówili Różaniec.
Ze względu na niedyspozycję Ksiądz Michał Woźnicki SDB nie odprawił rano Mszy Św.

W ciągu dnia Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał (wraz ze stosownymi własnymi komentarzami-aktualizacjami) kolejny fragment, wydanego w 1866 roku: KATECHIZMU RZYMSKIEGO WEDŁUG UCHWAŁY Ś. SOBORU TRYDENTSKIEGO DLA PLEBANÓW UŁOŻONEGO, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XII.”, a także fragment lektury duchownej autorstwa ks. Gilberta Honnaya: “Praktyczne zasady kierowania duszami”.
Fragment “Katechizmu Rzymskiego” odczytywany przez Ks. Woźnickiego 19.04.2024 r, pt: “Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli”– do odsłuchania tutaj.

Wieczorem Kapłan złożył Panu Bogu Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim wieczorem.
Po Mszy Św. oraz krótkich modlitwach Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił Słówko: “Musi nam towarzyszyć motywacja nadprzyrodzona” – do odsłuchania tutaj

Babciu- mamy nadzieję, że ucieszy Cię wiadomość o “zaślubinach” wnuczki. “Co ma cieszyć? Wejście w zalegalizowane cudzołóstwo?”


19.04.2024 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Ofiary Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił kazanie: “Związek cywilny katolika-bez Sakramentu- jest zalegalizowanym cudzołóstwem”

Podczas kazania Ks. Michał Woźnicki odniósł się do informacji o” zaślubinach” wnuczki, którą otrzymała mama Księdza.

Kapłan pytał: “Co ma cieszyć? Wejście w cudzołóstwo wnuczki?(…)
Związek cywilny katolika jeżeli nie przybiera formy Sakramentu jest zalegalizowanym cudzołóstwem- nie jest żadnym małżeństwem. Przed Panem Bogiem ta dziewczyna nie będzie żyć w żadnym małżeństwie- żyje w cudzołóstwie. Dzieci będą z cudzołóstwa. Tym mam się cieszyć? (…) i do tego z konsekwencją, że jeżeli ten stan nie zostanie odwrócony przez nawrócenie i zażegnanie skutków- odwrócenie się od skutków, to człowiek z taką perspektywą idzie do piekła…”

Transmisja Mszy Św. wraz z kazaniem Księdza Michała Woźnickiego SDB– do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Kapłan odmówił z wiernymi Różaniec, po którym Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał (wraz ze stosownymi własnymi komentarzami-aktualizacjami) kolejny fragment, wydanego w 1866 roku: KATECHIZMU RZYMSKIEGO WEDŁUG UCHWAŁY Ś. SOBORU TRYDENTSKIEGO DLA PLEBANÓW UŁOŻONEGO, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XII.”, a także fragment lektury duchownej autorstwa ks. Gilberta Honnaya: “Praktyczne zasady kierowania duszami”.
Fragment “Katechizmu Rzymskiego” odczytywany przez Ks. Woźnickiego 19.04.2024 r, pt: “Czemu Pan Bóg tak długo karał żydów pielgrzymstwem?” .– do odsłuchania tutaj.

Wyrok za chodzenie w sutannie, uzasadnienie wyroku za rzekomą obrazę policjantów, termin rozprawy w spr. rzekomej obrazy żydów.

19.04.2024 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas kazania odczytał odebrane dzień wcześniej z poczty trzy pisma sądowe dotyczące Kapłana:
1. Uzasadnienie wyroku za rzekomą obrazę policjantów na służbie.
2. Wyrok nakazowy za chodzenie w sutannie – rzekome “przywłaszczenie sobie stanowiska księdza”
3. Termin rozprawy głównej w jednej ze spraw dotyczących rzekomej obrazy żydów.

Transmisja Mszy Św. wraz z powyższym fragmentem kazaniem Księdza Michała Woźnickiego SDB: – do odsłuchania tutaj

Msza Święta z intencją za duszę śp. Stanisława Woźnickiego

18.04.2024 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB złożył Panu Bogu Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim z intencją za swojego Ojca, śp Stanisława Woźnickiego.
Transmisja Mszy Św. – do odsłuchania tutaj
Ksiądz Woźnicki mówił m.in:
“… z każdego roku życia, który przychodzi mi przeżywać (…) z każdym rokiem coraz bardziej doceniać swojego tatę (…).
Jako dziecko- wdzięczność wobec ojca.
Jakbym miał powiedzieć, czyim jestem synem- to bardziej bym mówił, że ojca niż mamy.(…) Przy całej dramatyczności postawy ojca, rzeczywiście domagał się od nas- chciał, by jego synowie byli prawymi ludźmi…”

Nieprawomocny wyrok stronniczego sędziego w sprawie rzekomej obrazy funkcjonariuszy policji na służbie

27.02.2024 r. na rozprawie o godz. 11:15 Ksiądz Michał Woźnicki SDB usłyszał w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto niesprawiedliwy, nieprawomocny wyrok skazujący, za rzekomą obrazę funkcjonariuszy policji na służbie.
Podczas trwania całego procesu, Sędzia Rafał Parnowski działał na sposób stronniczy i co jest do zauważenia dbał o to, by owa stronniczość “nie ujrzała światła dziennego”. Na wniosek dwóch policjantek działających z inicjatywy Sędziego Parnowskiego wszystkie rozprawy w tej sprawie zostały utajnione.

Połączona w jedną, sprawa dotyczyła trzech zdarzeń, w których oskarżycielami posiłkowymi były dwie policjantki- Pani Lucyna i Pani Dominika oraz Pan policjant Arkadiusz.
Będąc naocznym świadkiem wszystkich trzech zdarzeń mam świadomość i wiedzę, jak absurdalne były, kierowane pod adresem Księdza zarzuty. W każdym z przypadków działania policjantów nosiły znamiona przekroczenia swoich kompetencji (lub braku zachowania procedur) i zaniedbywania nadrzędnego obowiązku- służby społeczeństwu.

Po ogłoszeniu wyroku Ksiądz Michał Woźnicki SDB mówił przed sądem m.in:
“Pan sędzia uzasadniał wyrok (…) chęcią, że z mojej strony [była]- chęć skrzywdzenia.
Nie- jest chęć ratowania dusz, do czego kapłan katolicki jest zobowiązany 24h/dobę… “


Ksiądz Michał Woźnicki SDB” odniósł się po modlitwie, w słowie: “Po ogłoszeniu niesprawiedliwego wyroku skazującego w I instancji”– do odsłuchania tutaj

Spod gmachu Sądu Ksiądz Woźnicki udał się na Wroniecką pod drzwi salezjańskiego kościoła Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych gdzie wraz z wiernymi modlił się o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do naszego salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu, a przez to przyczynienie się aby Msza Św. wróciła do wszystkich katolickich kościołów budowanych i konsekrowanych dla Mszy Św. w rycie rzymskim, naszego miasta Poznania, Polski , Europy i Świata.
Po modlitwie Kapłan wygłosił słowo: “Żyjemy ze skutkami bezbożności wśród ludzi bezbożnych.” – do odsłuchania tutaj.

Kapłan mówił m.in: “Ten wyrok dzisiaj zadany na Księdza to jest taka, można powiedzieć “chwila przerwy”.
Proszę sobie tutaj żadnych złudzeń nie robić. Finał takich ludzi, którzy tak stanęli jak Ksiądz stanął, jak stanął Pan ministrant, daj Boże jak każdy z wiernych, to jest podzielenie losu Jezusa Chrystusa (…) To jest jedyna cena, która jest do zapłacenia za zbawienie duszy (…)”