11 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu z intencją o biskupów dla Polski, wiernych Tradycji katolickiej. 12 listopada 2022 r.

W dniach 12-13 listopada 2022r. odbyła się prowadzona pod opieką duchową Księdza Michała Woźnickiego SDB, 11 Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu.

Kapłan i wierni po raz jedenasty pielgrzymowali z intencją: o uproszenie dla Polski biskupów wiernych Tradycji katolickiej.

Chwilę po godz. 9:00 przed kościołem Matki Bożej Różańcowej na Dajtkach w Olsztynie pojawił się Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z garstką wiernych. W trasę z Kapłanem, piechotą do Gietrzwałdu, wyruszyło 6 pątników + jedna osoba samochodem.

Po modlitwie rozpoczynającej pielgrzymkę, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił stosowne słowo- do odsłuchania tutaj.

Po wyruszeniu w drogę i odśpiewaniu kilku pieśni, Kapłan wraz z wiernymi modlili się Godzinkami ku czci NMP, a następnie została odmówiona pierwsza część Różańca.

Po przerwie na posiłek i odmówieniu drugiej części Różańca, Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał treść listu Arcybiskupa Carlo Maria Vigano.
W swoim liście, hierarcha odpowiadając na pytanie siostry zakonnej pisze m.in.:
„Gdyby Król Królów i Pan Panujących miał powrócić dzisiaj w Swojej chwale, czy nadal rozpoznałby Swoją Oblubienicę, Kościół?”.
Oczywiście, że rozpoznałby Ją! Ale nie w sekcie, która zasłania Stolicę Piotrową, raczej w wielu dobrych duszach, zwłaszcza w kapłanach, zakonnikach i  zakonnicach, a także w wielu prostych wiernych duszach, które, nawet jeśli nie mają rogów światła na czole, jak Mojżesz (Wj 34,29), są nadal rozpoznawalne jako żyjący członkowie Kościoła Chrystusowego.
Nie rozpoznałby Jej u Św. Piotra, gdzie oddaje się cześć nieczystemu bożkowi; ani w Domu Św. Marty, gdzie sztuczne ubóstwo i nadęta pokora Lokatora, są pomnikiem jego ogromnego ego; ani na Synodzie o Synodalności, gdzie fikcja demokracji służy do dokończenia demontażu Boskiego gmachu Kościoła katolickiego i narzuceniu gorszących sposobów życia; ani w diecezjach i parafiach, w których ideologia soborowa zastąpiła wiarę katolicką i usuniętą Tradycję. Pan, jako Głowa Kościoła, rozpoznaje pulsujących życiem członków Jego Mistycznego Ciała oraz tych, którzy są już martwi i gniją, wyrwani od Chrystusa przez herezję, pożądliwość i pychę, i którzy są poddani szatanowi.
Więc tak: Król Królów rozpoznałby pusillus grex (małe stadko), nawet gdyby musiał szukać ich zgromadzonych wokół ołtarza gdzieś na strychu, w piwnicy lub w środku lasu.”
 
Po lekturze listu Kapłan wygłosił krótki komentarz oraz poprosił pielgrzymów o ustosunkowanie się do wysłuchanych słów.
List Księdza Arcybiskupa wraz z komentarzem Księdza Michała Woźnickiego SDB i wypowiedziami pielgrzymów– do odsłuchania tutaj.

Chwilę przed godz. 17:00 Kapłan i wierni dotarli do celu, do Gietrzwałdu- w miejsce, gdzie w 1877 roku objawiła się Matka Boża.
Ksiądz Woźnicki wraz z pielgrzymami odmówił ostatnią część Różańca, wypowiadając comiesięczną intencję przyniesioną do Matki Bożej- do odsłuchania tutaj.

Podczas wieczornej Mszy Św. w rycie rzymskim Ksiądz Woźnicki wygłosił ogłoszenia, w których Kapłan dziękował Panu Bogu, “żeśmy po raz kolejny przynieśli intencję”- o katolickiego biskupa– do odsłuchania tutaj.

Wieczorem. Kapłan wygłosił Katechezę “O występku” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

Na zakończenie dnia, Ksiądz Woźnicki wygłosił słowo: “Upraszajmy Matkę Bożą o umiłowanie Pana Jezusa”- do odsłuchania tutaj.

W drugim dniu pielgrzymki, w niedzielę 13 listopada rano, wierni odmówili pierwszą część Różańca.
Chwilę później, podczas niedzielnej Mszy Św. w rycie rzymskim Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił przejmujące kazanie “Katolik wrogów ma po to, by ich miłować” – do odsłuchania tutaj.
W słowie, Kapłan nawiązał do intencji sprawowanej Mszy Św.: “o pojednanie wg zasad katolickiej wiary”, dla dwóch konkretnych wiernych.

Po rozmowach, w których poruszany był m.in. temat zbliżającej się piątkowej rozprawy w sądzie, Ksiądz Woźnicki udał się z wiernymi na modlitwy w miejsce Objawień Matki Bożej
Na zakończenie Kapłan modlił się m.in słowami:
“Módlmy się, by miejscowi kapłani ale i siostry zakonne i wierni, przyczynili się (…) do przywrócenia do kościoła- sanktuarium w Gietrzwałdzie- Najświętszej Ofiary, a zaniechania sprawowania tu faktycznie kultu satanistycznego- novus ordo, stawiającego w kulcie, człowieka ponad Boga, a to jest diabelstwo- satanizm, choć nie promujący- nie oddający szatanowi wprost chwały.”
Zakończenie modlitwy– do odsłuchania tutaj.

Tradycyjnie, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z pielgrzymami modlił się też przy Krzyżu, przy grobie Ks. Weichsela, przy kapliczce św. Józefa (do odsłuchania tutaj), a na koniec, przy Źródełku– do odsłuchania tutaj.

W niedzielę- w święto Św. Stanisława Kostki, w drodze powrotnej z Gietrzwałdu, Kapłan wraz z garstką wiernych z Wronieckiej, udali się do Rostkowa- miejsca urodzin Św. Stanisława. Więcej na ten temat- tutaj.

Do odbytej 11 Pieszej Pielgrzymki z Olsztyna do Gietrzwałdu Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się też w ogłoszeniach, w dniu 14.11.2022r. – do odsłuchania tutaj.

Kolejna– 12 Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o biskupów Tradycji Katolickiej dla Polski, odbędzie się, jak Pan Bóg da, w sobotę 10 grudnia 2022r.
Więcej informacji w zakładce: “Pielgrzymki”.