Pogrzeb śp. Jerzego Zygarłowskiego

W Święto Niepodległości, 11 listopada 2019 r. odbył się pogrzeb zmarłego w tragicznym w skutkach wypadku samochodowym we wsi Zielona Łąka

śp. Jerzego Zygarłowskiego

wiernego od trzech lat (od samego początku) oddanego zmaganiom o przywrócenie Mszy Św w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.

Ofiarę Mszy Św. Pogrzebowej w tradycyjnym rycie rzymskim w kościele parafialnym w Baranowie złożył oraz kazanie wygłosił Ks. Jacek Bałemba SDB. (do odsłuchania tutaj)

Pogrzeb odbył się na Cmentarzu w Przeźmierowie. (relacja tutaj)

Zmarły życzył sobie aby po jego śmierci za jego duszę odprawiać tylko i wyłącznie Msze Św. w tradycyjnym rycie rzymskim.

Do tej pory otrzymałem informacje o następujących Mszach Św. w tradycyjnym rycie rzymskim za śp. Jerzego Zygarłowskiego.

08.11.2019 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań odprawiona przez Ks. Michała Woźnickiego SDB – wysłuchaj Ogłoszeń Ks. Michała
11.11.2019 g. 14.00 Msza Św. Pogrzebowa kościół parafialny p.w. Św. Józefa w Baranowie wysłuchaj Mszy i Kazania wygłoszonego przez Ks. Jacka Bałembę SDB
12.11.2019 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od syna Jakuba z Rodziną)
03.12.2019 g. 19.30 Kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Rumii – z intencją “za zmarłego w zdarzeniu drogowym śp. Jerzego Zygarłowskiego, dzielnego Obrońcy Mszy Św. Wszechczasów, ministranta Ks. Michała Woźnickiego” (od Pana Henryka z Rumii)
07.12.2019 g. 06.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od syna Jakuba z Rodziną)
Syn Jakub 19.12.2019 r. złożył oficjalne pismo do Ks. Rektora Arkadiusza Szymczaka o możliwość odprawienia Mszy Św. trydenckiej
“za śp. Jerzego Zygarłowskiego w 30. dniu po śmiercie” w Kościele NMP Wspomożycielki Wiernych przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Podczas rozprawy o eksmisję Ks. Michała Woźnickiego SDB w Sądzie Cywilnym w dniu 22.11.2019 Ksiądz Dyrektor Szymczak nie wyraził zgody na odprawienie tej Mszy Św.
27.11.2019 Zostało wysłane odwołanie od negatywnej decyzji do Inspektora Ks. Jarosława Pizonia SDB (do wiadomości J.E. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego). W odpowiedzi podpisanej przez Sekretarza Inspektorialnego Ks. Tomasza Olejnika czytamy m.in.:
“że salezjanie nie prowadzą, ani nie zamierzają prowadzić w tym miejscu jakiegokolwiek duszpasterstwa dla wiernych korzystających z sakramentów sprawowanych w nadzwyczajnej formie Rytu Rzymskiego”
26.12.2019 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Ewy i Andrzeja Rux z Rodziną)
27.12.2019 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Hanny i Eugeniusza Tabaków)
02.01.2020 g. 06.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Marii Woźnickiej)
05.01.2020 g. 17.00 Parafia Maryi Królowej w Poznaniu Rynek Wildecki (od Rodziny Dziekańskich i Bączkiewiczów
06.01.2020 g. 17.00 Trzech Króli Parafia Maryi Królowej w Poznaniu Rynek Wildecki (od syna Pawła z Rodziną)

18.01.2020 g. 06.00 z intencją za Śp. Irenę i Jerzego Zygarłowskich) Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od syna Jakuba z Rodziną)

26.01.2020 g. 06.30 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Wuja Edka Rosy z Rodziną)

02.02.2020 g. 17.00 Parafia Maryi Królowej w Poznaniu Rynek Wildecki (od brata Tomasza z Rodziną)
03.02.2020 g. 08.00 pierwsza Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
04.02.2020 g. 08.00 druga Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
05.02.2020 g. 08.00 trzecia Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
06.02.2020 g. 08.00 czwarta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
07.02.2020 g. 08.00 piąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
08.02.2020 g. 08.00 szósta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
09.02.2020 g. 08.00 siódma Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
10.02.2020 g. 08.00 ósma Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
11.02.2020 g. 08.00 dziewiąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
12.02.2020 g. 08.00 dziesiąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
13.02.2020 g. 08.00 jedenasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
14.02.2020 g. 08.00 dwunasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
15.02.2020 g. 08.00 trzynasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
16.02.2020 g. 08.00 czternasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
17.02.2020 g. 08.00 piętnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
18.02.2020 g. 08.00 szesnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
19.02.2020 g. 08.00 siedemnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
20.02.2020 g. 08.00 osiemnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
21.02.2020 g. 08.00 dziewiętnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
22.02.2020 g. 08.00 dwudziesta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
23.02.2020 g. 08.00 dwudziesta pierwsza Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
24.02.2020 g. 08.00 dwudziesta druga Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
25.02.2020 g. 08.00 dwudziesta trzecia Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
26.02.2020 g. 08.00 dwudziesta czwarta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
27.02.2020 g. 08.00 dwudziesta piąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
28.02.2020 g. 08.00 dwudziesta szósta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
29.02.2020 g. 08.00 dwudziesta siódma Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
01.03.2020 g. 08.00 dwudziesta ósma Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
02.03.2020 g. 08.00 dwudziesta dziewiąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
03.03.2020 g. 08.00 trzydziesta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)

06.03.2020 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Rodziny Pytlików z Ostrowa i Rossów z Bilczewa)

15.03.2020 g. 06.30 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Joli i Andrzeja Danielaków)
24.03.2020 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Elżbiety Pewińskiej)
19.05.2020 g. 19.00 Kościół p.w. Świętego Ducha w Bytomiu (od Iwony Owczarskiej z Rodziną)
21.05.2020 g. 06.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań ( z intencją za zmarłych śp. Marię Sęczykowską- Bojar, śp. Genowefę Broniarek, śp. Jerzego Zygarłowskiego,, śp. Stanislawa Nowika oraz o przywrócenie Mszy Św. Wszechczasów do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu – intencja od Wiernych z Wronieckiej)
07.11.2020 g. 06.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań ( z intencją za zmarłych śp. Jerzego Zygarłowskiego, śp. Marię Sęczykowską- Bojar, śp. Genowefę Broniarek, śp. Stanislawa Nowika oraz o przywrócenie Mszy Św. Wszechczasów do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu – intencja od Wiernych z Wronieckiej)
Krewnych , bliskich, przyjaciół, którzy zgodnie z wolą Zmarłego zamówią kolejne Mszę Św. trydencką Syn Jakub prosi o przesłanie stosownej informacji.

Składam serdeczne podziękowanie:
– Bratu Pawłowi, za pozostawienie w mojej gestii sprawy Katolickiego pochówku zgodnego z wolą Taty.

– Ks. Michałowi Woźnickiemu SDB za niełatwą opiekę duchową i walkę o zbawienie Duszy Taty w ostatnich latach życia.
Mimo spisania woli na wypadek śmierci i wskazaniu imiennie Księdza Michała jako Kapłana, który miał złożyć Ofiarę Mszy Św. Pogrzebowej oraz poprowadzić pogrzeb – nie było to możliwe)
– Ks. Jackowi Bałembie SDB za złożenie Ofiary Mszy Św. trydenckiej za śp. Jerzego Zygarłowskiego oraz za poprowadzenie pogrzebu
– Ks . Proboszczowi Krzysztofowi Frąszczakowi za udostępnienie kościoła parafialnego w Baranowie (choć właściwie to Księdza obowiązek- dziękuję)

– Służbie Liturgicznej
– Scholi
– Panu Kościelnemu Janowi
– Panu Bartoszowi (obsługa Cmentarza)
– Panu Józefowi Ignysiowi z Zakładu Pogrzebowego Oaza za możliwość codziennej modlitwy przy ciele zmarłego Taty
– Pocztom Sztandarowym

– “Wiernym Tradycji z Wronieckiej” i nie tylko- za codzienną modlitwę i obecność
– Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom – tym którzy w sposób godny uczestniczyli We Mszy Św. i Pogrzebie
– Wszystkim, którzy zgodnie z wolą Taty zamówili za Jego Duszę Msze Św. Trydenckie

Jakub Zygarłowski