Miesiąc: luty 2021

Postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu

9.02.2021r. podczas ogłoszeń Ks. Michał Woźnicki SDB odczytał treści oficjalnych pism dotyczących Kapłana do odsłuchania tutaj

Wśród odczytywanych dokumentów, znalazło się m.in. postanowienie z 18.01.2021r., w którym Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu odmówił wszczęcia postępowania przeciwko Ks. Michałowi Woźnickiemu obwinionemu o to, że w dniach 19,20 i 21 października 2020r. “w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 w Domu Zakonnym Towarzystwa Salezjańskiego w pomieszczeniu opisanym jako Kaplica, będąc osobą sprawującą kult religijny nie zapewnienia 7m2 powierzchni na 1 osobę”

Sąd jednoznacznie wskazał, iż Kaplica- Cela nie jest miejscem publicznym.
Dodatkowo Sąd stwierdził, że “pociąganie do odpowiedzialności karnej za zachowania wskazane w sentencji postanowienia nie znajdowało podstawy prawnej, co wyłącza odpowiedzialność za wykroczenia z art. 54 k.w.”


Niedziela Sześćdziesiątnicy- Mięsopustna, 07.02.2021 r

Kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB:
A Quo Primum “zabezpieczyć życie owieczek przed zatruciem żydowską perfidią”;  
do odsłuchania tutaj

Zdjęcie pochodzące z filmu pt. “15 LAT Gminy Żydowskiej w Poznaniu” zamieszczonego na kanale youtube Gminy Żydowskiej w Poznaniu.
Do tego zdjęcia odnosił się w kazaniu Ks. Michał Woźnicki SDB.

Kazanie na Niedzielę Sześćdziesiątnicy Księdza Jacka Bałemby SDB – do odsłuchania tutaj

Żywy Różaniec – zmiana tajemnic 7.02.2021 r.

W pierwszą niedzielę miesiąca dla członków Żywego Różańca następuje zamiana rozważanych tajemnic Różańca (o czym informują zelatorzy).

Członkowie Żywego Różańca modlą się codziennie z intencją:
o błogosławieństwo dla Księdza Michała Woźnickiego SDB i potrzebne łaski dla Kapłana dla zmagania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do Salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu

Zasady oraz informacje szczegółowe jak dołączyć do Róży Różańcowej znajdują się na stronie Żywy Różaniec w zakładce “Walka o Mszę Św.”

Święto Św. Błażeja 03.02.2021 r.

Kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB w święto Św. Błażeja “Śmierć i pogrzeby znanych “dobrych ludzi”. Co da człowiek za swoją duszę?”;  do odsłuchania tutaj.

Po Mszy Św. Kapłan udzielił wiernym błogosławieństwa świecami: “Przez wstawiennictwo Św. Błażeja Biskupa i Męczennika wyzwól Panie od chorób gardła i wszelkiego zła
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.