Postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu

9.02.2021r. podczas ogłoszeń Ks. Michał Woźnicki SDB odczytał treści oficjalnych pism dotyczących Kapłana do odsłuchania tutaj

Wśród odczytywanych dokumentów, znalazło się m.in. postanowienie z 18.01.2021r., w którym Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu odmówił wszczęcia postępowania przeciwko Ks. Michałowi Woźnickiemu obwinionemu o to, że w dniach 19,20 i 21 października 2020r. “w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9 w Domu Zakonnym Towarzystwa Salezjańskiego w pomieszczeniu opisanym jako Kaplica, będąc osobą sprawującą kult religijny nie zapewnienia 7m2 powierzchni na 1 osobę”

Sąd jednoznacznie wskazał, iż Kaplica- Cela nie jest miejscem publicznym.
Dodatkowo Sąd stwierdził, że “pociąganie do odpowiedzialności karnej za zachowania wskazane w sentencji postanowienia nie znajdowało podstawy prawnej, co wyłącza odpowiedzialność za wykroczenia z art. 54 k.w.”