Miesiąc: czerwiec 2021

Uroczystość Bożego Ciała 03.06.2021 r.

Ogłoszenia i kazanie na uroczystość Bożego Ciała Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj.
Kapłan głosił kazanie o Bożym Ciele- m.in. o poznańskim cudzie eucharystycznym związanym z Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa.
W związku z zamiarem ks. Inspektora Jarosława Pizonia rozgonienia wiernych z kolejnego, po Wronieckiej 9, duszpasterstwa katolickiego, po Mszy Św. Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi udali się do Międzyborza na Mszę Św. odprawianą przez ks. Jacka Bałembę SDB.

Kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB na uroczystość Bożego Ciała – do odsłuchania tutaj

Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB chce usunąć kolejnego Kapłana oraz rozpędzić duszpasterstwo katolickie w Międzyborzu

W niedzielę 30.05.2021 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi z Wronieckiej udał się w południe do Międzyborza aby wysłuchać Mszy Św. i okazać solidarność z kapłanem – Księdzem Jackiem Bałembą SDB któremu we wtorek, 25.05.2021 r. Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB oznajmił zamiar usunięcia kapłana z Międzyborza oraz rozpędzenia duszpasterstwa związanego z Mszą Św. w rycie rzymskim.

Podczas Mszy Św. Ks. Jacek Bałemba wygłosił jakże ważne kazanie, którego należy wysłuchać “dziesięć razy” i rozesłać w całą Polskę.
Fragment salezjańskiego słówka oraz kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB w wersji adio+ video umieszczone na kanale W obronie Mszy – do odsłuchania tutaj
Kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB (adio w bardzo dobrej jakości) umieszczone na kanale Księdza Jacka Bałemby SDB – do odsłuchania tutaj

We Mszy Św. w rycie rzymskim odprawianej przez Ks. Bałembę uczestniczyło liczne grono wiernych katolików gotowych bronić Kapłana, Mszy Św. w rycie rzymskim oraz miejsca jej sprawowania przed niecnymi zakusami księdza Inspektora.

Ksiądz Bałemba skierował do wiernych prośbę o modlitwę do Matki Bożej i do Św. Józefa – o światło dla kapłana i dla wiernych przybywających na Mszę Świętą w rycie rzymskim do Międzyborza, aby wiedzieli, co wobec zakomunikowanych zamiarów czynić należy.

Ks. Michał Woźnicki SDB podczas ogłoszeń 31.05.2021 r. zrelacjonował wydarzenia z Międzyborza wskazując na możliwe dalsze kroki ks. inspektora na podstawie własnych doświadczeń z podejmowanych przez tego przełożonego działań w celu wyrzucenia przed ponad trzema laty Mszy Świętej w rycie rzymskim, kapłana i wiernych na Wronieckiej 9 w Poznaniu. Ogłoszenia z 31.05.2021 r. – do odsłuchania tutaj
Ksiądz Woźnicki odniósł się do tej sprawy również w słówku wygłoszonym 1.06.2021 r.
– do odsłuchania tutaj. Kapłan m.in. wzywał wiernych zgromadzonych w Kaplicy-Celi do wielokrotnego wysłuchania kazania Ks. Bałemby z 30.05.2021 r oraz do rozsyłania go w całą Polskę