Miesiąc: czerwiec 2021

Działania ks. Inspektora Pizonia SDB dążące do rozpędzenia wiernych duszpasterstwa katolickiego w Międzyborzu

19.06.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB poinformował o kolejnych działaniach ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB dążącego do rozpędzenia wiernych duszpasterstwa katolickiego w Międzyborzu, związanych z Mszą Św. w rycie rzymskim sprawowaną przez Ks. Jacka Bałembę SDB.
Ksiądz Jacek otrzymał w tym tygodniu od ks. inspektora Jarosława Pizonia SDB pisemne polecenie udania się w nowe miejsce do dnia 1 sierpnia br. Tym samym – nie wprost – został wyrażony zamiar rozpędzenia wiernych przybywających na Mszę Świętą w rycie rzymskim do Międzyborza i zlikwidowania tutejszego duszpasterstwa związanego z Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego SDB z 19.06.2021 do odsłuchania tutaj.
Wpis w tej sprawie Ks. Jacka Bałemby SDB z 19.06.2021 r. znajduje się na blogu Actualia

Czwarta rozprawa “obwinionego” ministranta 18.06.2021 r.

18.06.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do wydarzeń w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto – do odsłuchania tutaj.

18.06.2021 r. odbyła się czwarta rozprawa ministranta “obwinionego” o to, iż podczas nabożeństwa w dniu 19.10.2020r. w Kaplicy-Celi nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…

Wówczas w wyniku interwencji Policjanci w brutalny sposób, w trakcie nabożeństwa, wytargali sprzed ołtarza Księdza Michała Woźnickiego SDB, zakłuli Kapłana w kajdanki i zawieźli na Komisariat, podobnie uczynili z ministrantem.
Policjanci byli wezwani przez księży salezjanów- konkretnie przez księdza Dawida Nowaka SDB który świadomie wprowadził w błąd policjantów.
Mając świadomość, że wzywa i kieruje funkcjonariuszy do prywatnego mieszkania wskazywał, że nie są tam przestrzegane obostrzenia antycovidowe (maseczki oraz ograniczenia ilości osób w kościołach).
W tej sprawie , w dwóch różnych sędziów wydało podobne postanowienia odmawiając wszczęcia postępowania – wskazując że Kaplica- Cela to nie miejsce publiczne zatem nie obowiązują tam przepisy dot. obostrzeń w kościołach.
(Więcej o brutalnej interwencji policji z 19.10.2020r. do odczytania tutaj)

Wezwania policji z 19, 20 oraz 21 października 2020 r. to jedne z wielu przejawów prześladowania przez Salezjanów Mszy Św. w rycie rzymskim, Kapłana i wiernych katolików.

Podczas rozprawy 18.06.2021 r. przesłuchiwanych było sześciu policjantów, którzy mimo złożonej przysięgi , iż będą mówić prawdę składali sprzeczne zeznania.
Policjanci kłamali.

Kolejna – piąta rozprawa w tej sprawie (wysłuchanie stron) ma się odbyć w Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto we wtorek 22 czerwca 2021 r. o godz. 14:50 sala 153
Informacje na temat drugiej rozprawy ( z 26.03.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat pierwszej rozprawy ( z 26.02.2021 r.) – znajdują się tutaj

Piesza Pielgrzymka z Głotowa do Gietrzwałdu

12.06.2021 r popołudniem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z grupą wiernych, po zakończeniu Pielgrzymki Tradycji Katolickiej organizowaną przez Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus  wyruszył na 32-kilometrową trasę Pieszej Pielgrzymki z Głotowa do Gietrzwałdu

Słówko i modlitwy prowadzone przez Księdza Michała Woźnickiego SDB przed wyjściem na trasę do odsłuchania tutaj


Do Matki Bożej pielgrzymował Kapłan i 19 wiernych.

W niedzielę 13.06.2021 r. nad ranem do celu pielgrzymki dotarł Kapłan wraz z 9 wiernymi.Pielgrzymka do Głotowa i Gietrzwałdu

12.06.2021 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi udał się do Głotowa na Pielgrzymkę Tradycji Katolickiej organizowaną przez Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

Kapłan z pielgrzymami z Wronieckiej do Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej w Głotowie dotarli na Mszę Św. w rycie rzymskim sprawowaną przez Księdza Jacka Bałembę SDB. Kapłan wygłosił kazanie ( do odsłuchania tutaj) w którym wskazywał na pilne cztery zadania.

1. Podejmując działania, starania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim należy mieć staranie o powiązanie kultu z wiarą i świętym życiem podając zasadę: Lex Orandi, Lex Credendi, Lex Vivendi
2. Troska o godne organizowanie i sprawowanie Mszy Św. w rycie rzymskim zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
3. Podjęcie decyzji poważnej, dożywotniej i nieodwołalnej związania się wyłącznie z Mszą Św. w rycie rzymskim.
4. Wielkoduszność dla Pana Boga, szczególnie przejawiająca się jeśli chodzi o poświęcony czas i starania aby uczestniczyć we Mszy Św. w rycie rzymskim i przystępować do Sakramentu Spowiedzi wyłącznie u Kapłanów ortodoksji katolickiej.

O Godzinie 15:00 Ksiądz Dariusz Kowalczyk SDB odprawił Drogę Krzyżową.
Droga Krzyżowa planowana ścieżkami pobliskiej Kalwarii Warmińskij, ze względu na deszczową pogodę odbyła się w kościele.

Na zakończenie pielgrzymki organizowanej przez Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus  Ks. Jacek Bałemba wygłosił salezjańskie słówko.

Po zakończeniu Pielgrzymki Tradycji Katolickiej Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z grupą wiernych udał się w pieszą Pielgrzymkę z Głotowa do Gietrzwałdu

Druga rozprawa “obwinionego” Ks. Michała Woźnickiego SDB

11.06.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do dzisiejszych wydarzeń w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto – do odsłuchania tutaj.

11.06.2021 r. odbyła się druga rozprawa Księdza Michała Woźnickiego SDB “obwinionego” o to, iż podczas nabożeństwa w dniu 19.10.2020r. w Kaplicy-Celi nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…

Sprawa dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w dniu 19 października 2020 r. , kiedy podczas Nabożeństwa Różańcowego do Kaplicy-Celi weszło z interwencją pięciu policjantów zawezwanych bezpodstawnie przez Księży Salezjanów (konkretnie przez ks. Dawida Nowaka SDB.

Wówczas w wyniku interwencji Policjanci w brutalny sposób, w trakcie nabożeństwa, wytargali sprzed ołtarza Księdza Michała Woźnickiego SDB, zakłuli Kapłana w kajdanki i zawieźli na Komisariat, podobnie uczynili z ministrantem.
Policjanci byli wezwani przez księży salezjanów- konkretnie przez księdza Dawida Nowaka SDB który świadomie wprowadził w błąd policjantów.
Mając świadomość, że wzywa i kieruje funkcjonariuszy do prywatnego mieszkania wskazywał, że nie są tam przestrzegane obostrzenia antycovidowe (maseczki oraz ograniczenia ilości osób w kościołach).
W tej sprawie , w dwóch różnych sędziów wydało podobne postanowienia odmawiając wszczęcia postępowania – wskazując że Kaplica- Cela to nie miejsce publiczne zatem nie obowiązują tam przepisy dot. obostrzeń w kościołach.
(Więcej o brutalnej interwencji policji z 19.10.2020r. do odczytania tutaj)

Wezwania policji z 19, 20 oraz 21 października 2020 r. to jedne z wielu przejawów prześladowania przez Salezjanów Mszy Św. w rycie rzymskim, Kapłana i wiernych katolików.

Podczas rozprawy 11.06.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB, występujący w roli obwinionego zadawał pytania świadkom: dwóm policjantom oraz Ks. Rektorowi Arkadiuszowi Szymczakowi SDB.

Obaj świadkowie, na wyraźne wskazanie Ks. Woźnickiego, aby zapobiec mataczeniu, złożyli przyrzeczenie, że będą mówić prawdę. Ile znaczyło dla świadków to przyrzeczenie przekonali się wszyscy obecni na sali…

Przed gmachem sądu oraz na sali rozpraw pojawili się szukający sensacji przedstawiciele mediów.

Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do zeznań świadków w wieczornych ogłoszeniach w dniu rozprawy – do odsłuchania tutaj.

Kolejna – trzecia rozprawa w tej sprawie ma się odbyć w Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto w piątek 20 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00
Informacje na temat pierwszej rozprawy ( z 15.04.2021 r.) – znajdują się tutaj


Należy zaznaczyć, że lista zarzutów wobec policjantów dokonujących interwencji w owym dniu 19.10.2020r. jest długa… (sprawa jest zgłoszona do Prokuratury)
– bezprawne wtargnięcie do prywatnego mieszkania Ks. Michała Woźnickiego SDB
– naruszenie miru domowego
– zakłócanie kultu religijnego
– obraza uczuć religijnych Kapłana i wiernych
– brak zgodnego z procedurą przedstawienia się przez policjantów
– brak podania przez policjantów faktycznej podstawy interwencji
– naruszenie nietykalności cielesnej Ks. Woźnickiego SDB i ministranta
– naruszenie dóbr osobistych Ks. Woźnickiego SDB i wiernych
– nieuzasadnione użycie siły (duszenie, przyciskanie do ziemi, wleczenie po schodach, wykręcanie rąk, skucie w kajdanki, osadzenie w celi)
– kierowanie przez policjanta – dowódcę – gróźb karalnych
– nakłanianie do poświadczenia nieprawdy w protokole zatrzymania
– bezpodstawne wzywanie przez policjantów karetki pogotowia
– naruszenie roty przysięgi policyjnej
– nadużycie swoich uprawnień
– wprowadzenie w błąd obywateli (wiernych) w kwestii “prawa” (dot. obostrzeń), które jak było wiadomo w dniu zdarzenia, a teraz potwierdzają to postanowienia sądów prawem nie było
– narażenie Skarbu Państwa na nieuzasadnione koszty
– próba zmiany zarzutów w trakcie prowadzonego śledztwa

Pielgrzymka do Głotowa i Gietrzwałdu -Zaproszenie

08.06.2021 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB poinformował wiernych o pielgrzymce Tradycji Katolickiej do Głotowa , która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021 r.

Kapłan po zakończeniu oficjalnego programu pielgrzymki Tradycji Katolickiej, jak Pan Bóg da, uda się wraz z wiernymi z Wronieckiej w ramach pieszej pielgrzymki z Głotowa do Gietrzwałdu- do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
“Kazanie przed Pielgrzymką do Głotowa i Gietrzwałdu. Będziesz tam?” – do odsłuchania tutaj.
Kazanie z 09.06.2021 r., podczas którego Ks. Michał Woźnicki SDB odczytywał pierwszą część książki z 1877 r. pt. “Najświętsza Panna w Gietrzwałdzie” – do odsłuchania tutaj.

Nowa kartka naprzeciw Kaplicy-Celi: “jad szatański i niezgoda w internecie”

07.06.2021 r Ks. Michał Woźnicki SDB poinformował o nowej kartce wywieszonej przez Salezjanów na szafie naprzeciw Kaplicy-Celi.
Na kartce napisano:
“Żądamy natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez p. Woźnickiego i zaprzestania wylewania na nas jadu szatańskiego i niezgody w internecie”
Ogłoszenia Ks. Woźnickiego z 07.06.2021 r. do odsłuchania tutaj

Niedziela w Oktawie Bożego Ciała, Niedziela Miłosierdzia Boskiego 6.06.2021

Ogłoszenia i kazanie na Niedzielę Miłosierdzia Boskiego Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj.
Kapłan głosił kazanie m.in. o tym, że Papież Pius IX w 1847 roku napisał Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W 1853 roku ten sam papież – Pius IX ustanowił Święto Miłosierdzia Boskiego – w Pierwszą Niedzielę po Niedzieli Trójcy Przenajświętszej.

W związku z zamiarem ks. Inspektora Jarosława Pizonia rozgonienia wiernych z kolejnego, po Wronieckiej 9, duszpasterstwa katolickiego, po Mszy Św. Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi udali się do Międzyborza na Mszę Św. odprawianą przez ks. Jacka Bałembę SDB.

Kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB na Niedzielę w Oktawie Bożego Ciała “O czci Najświętszego Serca Pana Jezusa” – do odsłuchania tutaj