Miesiąc: luty 2022

Oddalenie apelacji w sprawie o eksmisję

W czwartek 17.02.2022 r. podczas ogłoszeń Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 10 lutego 2022r.
“Sąd Okręgowy w Poznaniu II Wydział Odwoławczy w składzie Pani Sędzia Małgorzata Wiśniewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 listopada 2021 r. w Poznaniu sprawy z powództwa Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przy interwencji ubocznej po stronie powodowej Miasta Poznań, przeciwko (Ks. -dopisek J.Z.) Michałowi Woźnickiemu o opróżnienie i wydanie lokalu na skutek apelacji pozwanego od wyroku sądowego Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto z 8 grudnia 2020:
1. oddala apelację
2. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 120 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym
2. Zasądza od pozwanego na rzecz interwenienta ubocznego kwotę 120 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym”

Zawartego na dwudziestu pięciu stronach uzasadnienia wyroku Ksiądz Woźnicki nie odczytywał.

Ksiądz Woźnicki odniósł się do tej kwestii w dalszej części ogłoszeń. z 17.02.2022 r. do odsłuchania tutaj
Kapłan mówił m.in. :”Kimś Pan Bóg się posłuży.(…) Ktoś się, daj Boże znajdzie dla tej świętej sprawy. Nie wystarczy covid…? Może będzie wojna ale Msza Św. w rycie rzymskim będzie tu zachowana.
Żeby sobie nie myśleli – choć te pisemka są.
Bo Pan Bóg nie żartował, kiedy po 48 latach przywrócił tutaj Mszę Świętą. Nie na jakiś czas. Niech się Salezjanom nie zdaje. Żartować mogą z sobą sami, z młodzieżą- fircyki, posoborowe matoły.
Z Panem Bogiem się nie żartuje- nie w odniesieniu do Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Msza Św. tu wróciła nie po to, żeby stąd była na powrót odebrana. Po to wróciła, żeby miała w kościele swoje miejsce na stałe.
Nie wystarczy covid salezjanom? Będzie wojna.”

Spełnij prawo Boże, państwowe i kościelne.

15.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB głosił ogłoszenia “Spełnij prawo Boże, państwowe i kościelne” do odsłuchania tutaj

Przed wejściem na Mszę Św. Kapłan wskazywał na napisy wymalowane przez salezjanów na drzwiach i ścianach Kaplicy-Celi, odczytywał również wywieszone przez ks. Jacka kartki.
Ksiądz Woźnicki wiernych, którzy pierwszy raz przyszli na Mszę Św. do Kaplicy-Celi zapytywał m.in: “Jakby dzisiaj jakiś chłopak, na przykład, myślał do jakiego seminarium iść- to do seminarium, w którym się nie szanuje kapłaństwa warto iść?”

Pracownik Salezjański mówi jak zboczeniec seksualny później rzuca kamieniami w okno Kaplicy

15.02.2022 Działający na zlecenie i za wiedzą księży salezjanów (podwładny księdza rektora Arkadiusza Szymczaka i księdza inspektora Jarosława Pizonia) Pan Zbigniew Huczko po raz kolejny zaczepiał Księdza Michała Woźnickiego i wiernych wchodzących na Mszę Św. w rycie rzymskim.
Tym razem Pan Zbigniew zaatakował słownie i fizycznie siostrę Kapłana uderzając ją kilkukrotnie w rękę wylewając z siebie nienawistne, obrzydliwe, zboczone słowa pomówień.
Siostra Księdza na rzucane przez pana Zbigniewa pierwsze zaczepki chciała dla uspokojenia pogłaskać go po policzku. Pan Zbigniew odpowiedział uderzeniami i wulgarnymi, zboczonymi kalumniami.
Później, podczas odmawianego różańca ów pracownik salezjański walił po raz kolejny w drzwi i ściany Kaplicy-Celi , a podczas ogłoszeń dwukrotnie rzucał dużymi kamieniami w okno Kaplicy-Celi
Materiał do obejrzenia tutaj
Ksiądz Woźnicki odniósł się do tego zdarzenia w ogłoszeniach do odsłuchania tutaj

O historii “ogłoszeń”, pielgrzymce, molestowaniu i PCh 24 TV

14.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Salezjańskiego Słówka mówił m.in.
– o “historii” głoszenia ogłoszeń przez Księdza Michała Woźnickiego
– o 2 Pieszej Pielgrzymce z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencja o biskupa Tradycji Katolickiej
– o braku reakcji na informację wiernej o molestowaniu przez księdza
– Zespół, zespół wespół PCh 24 TV w obronie Pana Pośpieszalskiego, a sprawa Wronieckiej – obrony Mszy Św. w rycie rzymskim
“Zespół PCh 24 – skreślcie adres do Księdza Woźnickiego- wysyłajcie komuś innemu…”
Salezjańskie Słówko z 14.02.2022 do odsłuchania tutaj

Ksiądz Woźnicki na policji – fałszywe doniesienie

14.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB stawił się na Komisariacie Policji Poznań Stare Miasto w celu złożenia zeznań jako “osoba, co do której istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa”.
Sprawa dotyczy fałszywego doniesienia dotyczącego jakoby braku maseczki w kościele we Wrocławiu w dniu 28.12.2021r.
Sprawa dotyczy wizyty Kapłana i wiernych w Inspektorii Salezjańskiej we Wrocławiu, kiedy to ksiądz notariusz Tomasz Olejnik SDB wezwał zachowujących się jak oprychy ochroniarzy, a później policjantów aby wyrzucili z budynku Księdza Woźnickiego i wiernych.
Przed interwencją ksiądz Olejnik namawiał się z ochraniarzami i policjantami przed budynkiem inspektorii…
Wejście Ks. Woźnickiego na policję do odsłuchania tutaj
Podczas składania zeznań na posterunku wierni modlili się za Kapłana pod drzwiami komisariatu.
Słowo Księdza Woźnickiego po wyjściu z budynku policji do odsłuchania tutaj

Niedziela Siedemdziesiątnicy, 13.02.2022 r.

W niedzielę Siedemdziesiątnicy Ks. Michał Woźnicki SDB składał Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim na zakończenie 2 Pieszej Pielgrzymki z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o katolickich biskupów Tradycji Katolickiej dla Polski.
Kapłan przed Mszą Św. odczytał wiernym informacje o rozpoczynającym się okresie liturgicznym Przedpościa do odsłuchania tutaj
Podczas Mszy Św. Ks. Woźnicki wygłosił Słowo do odsłuchania tutaj

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na Niedzielę Siedemdziesiątnicy, – Na początek Przedpościa: Walcz i zwyciężaj! do odsłuchania tutaj.


2 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu

W dniach 12-13 lutego 2022r odbyła się 2 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu.
Opiekę duchową i prowadzenie comiesięcznych pielgrzymek objął poproszony o to przez pomysłodawców- małżeństwo Pana Mirosława i Panią Magdalenę- Ksiądz Michał Woźnicki SDB.

Intencję pielgrzymki: o biskupów wiernych Tradycji katolickiej dla Polski- wskazał pomysłodawcom Ksiądz Jacek Bałemba SDB

W sobotę 12 lutego, o godz. 9:00 przed kościołem Matki Boskiej Różańcowej na Dajtkach w Olsztynie pojawił się Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z ósemką wiernych z Wronieckiej z Poznania, małżeństwo organizatorów z Gietrzwałdu oraz czworo pielgrzymów z różnych miejsc w Polsce. Najdłuższą trasę (ok 500 km), przyjeżdżając z Katowic pokonał Pan Stanisław.

Po modlitwie rozpoczynającej Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo, przedstawił uczestników pielgrzymki i udzielił pątnikom błogosławieństwa na trasę. Przed samym wyjściem słowo do pielgrzymów skierowali organizatorzy- małżeństwo Pan Mirosław i Pani Magdalena. Transmisja sprzed kościoła w Olsztynie do odsłuchania tutaj

Po wyruszeniu na trasę Kapłan wskazał na strategiczna intencję główną: o biskupów wiernych Tradycji katolickiej dla Polski, Ksiądz Woźnicki wspomniał też o dodatkowych intencjach. Część wiernych poprosiła Kapłana i pielgrzymów o modlitwę w ich własnych- dodatkowych intencjach.
Wszystkie te sprawy wraz z główną intencją zostały powierzone Matce Bożej w różańcu do odsłuchania tutaj

Na odcinku trasy prowadzącej leśnymi ścieżkami nad malowniczym jeziorem odśpiewane zostały Godzinki ku czci NMP.

Po przerwie na posiłek, w południe Ksiądz Woźnicki poprowadził “Różaniec z Gietrzwałdu”, a następnie w trzech częściach wygłosił słowo na temat: Dlaczego Ksiądz Woźnicki nie będzie prosić o inkardynację Biskupa Fellay’a z Bractwa Św. Piusa X?
część 1 do odsłuchania tutaj
część 2 do odsłuchania tutaj
część 3 do odsłuchania tutaj

17-kilometrowa trasa pielgrzymki prowadziła głównie malowniczymi ścieżkami i drogami leśnymi. Wieczorem i w nocy przed pielgrzymką spadł śnieg, a pątnikom na trasie przyświecało piękne słońce.

Ostatni odcinek trasu pątnicy pokonali w milczeniu. Około godz. 16:00 Kapłan i wierni dotarli do celu do Gietrzwałdu- w miejsce, gdzie w 1877 roku objawiła się Matka Boża.
Ksiądz Woźnicki wraz z pielgrzymami odmówił ostatnią część Różańca wypowiadając intencję przyniesioną do Matki Bożej do odsłuchania tutaj

Po krótkiej, cichej modlitwie w bazylice, przed wizerunkiem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej Kapłan i pątnicy udali się w miejsce, gdzie zgodnie z ustalonymi zasadami panowała “Sacrum Silentium” – święta cisza.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB złożył Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim, podczas której wygłosił kazanie do odsłuchania tutaj
Kapłan wskazywał m.in. “jak słuchać Słowa Bożego, żeby ustrzec Boże Słowo? (…) Trzeba znać Słowo Boże- Kościół nam je da”
Cisza jest koniecznym warunkiem, milczenie jest koniecznym warunkiem żeby Słowo Boże mogło być przeze mnie przyjęte, żeby pracowało w sercu i wydało owoc.”
Kapłan wskazywał też, że Słowo musi przeradzać się w czyn!

O godz. 21:00 Kapłan udał się z pielgrzymami w miejsce objawień Matki Bożej, gdzie odmówił wraz z wiernymi dziesiątkę różańca odmawianego w ramach Żywego Różańca.
Po odśpiewaniu pieśni Bogarodzica i Apelu Jasnogórskiego Ksiądz Woźnicki wygłosił wieczorne słówko, w którym, w aspekcie intencji comiesięcznych pielgrzymek do Gietrzwałdu:o biskupów wiernych Tradycji katolickiej dla Polski Kapłan mówił m.in.
“Biskupi, których mieliśmy, Kościół miał – Polcay, przed półwiekiem byli biskupami świątobliwymi i w zasadzie nie można by im nic zarzucić, do niczego się przyczepić poza tym, że nie rozpoznali zamiany doktryny, kultu i dyscypliny- czyli zamiany religii (…)
Jeżeli ktoś w sytuacji, w jakiej znalazł się kościół dzisiaj ma zostać kapłanem- ma zostać biskupem, jak Pan Bóg da, to musi być gotowy czynić rzeczy, które na pewien sposób są po ludzku niemożliwe. Żeby odwrócić bieg drogi tych kapłanów sprzed pół wiek, którzy właśnie tego trudu nie podjęli.”
Wieczorne Słowo Kapłana do odsłuchania tutaj

Wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił “74” Katechezę o grzechu pierworodnym na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

W drugim dniu pielgrzymki, w niedzielę 13 lutego rano zostały odśpiewane Godzinki ku czci NMP, następnie Kapłan odczytał wiernym informacje o rozpoczynającym się okresie liturgicznym Przedpościa do odsłuchania tutaj

W Słowie głoszonym podczas Mszy Św. w rycie rzymskim Ks. Woźnicki mówił m.in. o ciszy, którą można zniszczyć słowem, a także odczytywał fragmenty książki o objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Przedpołudniem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił “75” Katechezę – Ciąg dalszy o grzechu pierworodnym na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zrzut-ekranu-2022-01-08-114821-1024x151.jpg

W południe Kapłan udał się z pielgrzymami w miejsce objawień Matki Bożej, gdzie modlił się wraz z wiernymi “Różańcem z Gietrzwałdu” z intencją o biskupów i kapłanów Tradycji Katolickiej dla Polski.

Po modlitwie różańcowej Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo na zakończenie 2 Pieszej Pielgrzymki z Olsztyna do Gietrzwałdu z z intencją o biskupów Tradycji Katolickiej dla Polski składając w pierwszej kolejności podziękowania Panu Bogu.
Kapłan wskazywał również, że te comiesięczne pielgrzymki do Gietrzwałdu mają przygotować wiernych na 2 sierpnia 2022 r. na obchody 145 rocznicy Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, kiedy to, jak Pan Bóg da, Kapłan i wierni przyjdą do Matki Bożej w Pieszej Pielgrzymce z Poznania do Gietrzwałdu, kiedy, daj Panie Boże, dotrą pielgrzymi z całej Polski i Świata by czynić dziękczynienie za objawienia w Gietrzwałdzie poprzez złożenie Panu Bogu Najświętszej Ofiary Mszy Św. w rycie rzymskim. Słowo Kapłana do odsłuchania tutaj

Po oficjalnym zakończeniu 2 Pieszej Pielgrzymki do Gietrzwałdu, po wspólnym posiłku Ks. Michał Woźnicki SDB odpowiadał na pytania wiernych m.in. na temat In vitro oraz czy dzieci nieochrzczone będą sądzone na sądzie ostatecznym do odsłuchania tutaj

Kapłan podsumował pielgrzymkę do Gietrzwałdu podczas Salezjańskiego Słówka w poniedziałek 14.02.2022r. do odsłuchania tutaj

Kolejna – 3 Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o biskupów Tradycji Katolickiej dla Polski odbędzie się, jak Pan Bóg da, w sobotę 12 marca 2022r.
Aby wziąć w niej udział będzie należało dokonać pisemnego zgłoszenia.
Szczegóły wkrótce.

Zakłócanie nabożeństwa przy wystawionym Przenajświętszym Sakramencie.

11.02.2022 r. zamieszkujący w Salezjańskim Domu Zakonnym studenci lub ich goście kilkukrotnie zakłócali nabożeństwo, które w Kaplicy-Celi prowadził przy wystawionym Przenajświętszym Sakramencie Ksiądz Michał Woźnicki SDB.

Młodzież dzikimi wrzaskami przedrzeźniała modlitwę i śpiewy, oraz dwukrotnie weszli za drzwi z napisem Klauzura i pukali w drzwi, od razu uciekając spod Kaplicy-Celi.

Rocznica Objawień Matki Bożej w Lourdes

Ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego SDB z 11.02.2022 r. – do odsłuchania tutaj.
Kapłan mówił m.in.:
– o objawieniach Matki Bożej w Lourdes
– o objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie
– o II Pieszej Pielgrzymce z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o biskupów Tradycji Katolickiej dla Polski i o braku zainteresowania ta intencją ze strony konkretnych wiernych uczęszczających do kaplicy Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X w Olsztynie
– o inicjatywie wiernego z Wieliczki dot. Pieszych Pielgrzymek do kościołów budowanych przed Soborem Watykańskim II, z intencją “Powrotu Mszy Świętej w Rycie Rzymskim do polskich kościołów”. Pielgrzymka ta będzie się odbywać 12.02.2022r. w łączności duchowej z Kapłanem i wiernymi pielgrzymującymi z Olsztyna do Gietrzwałdu
– o sms-ach wysyłanych do wiernych katolików :”Odliczamy już dni i godziny pobytu Michasia w Domu Salezjańskim, Wroniecka 9/23! 49 dni = 1176 godz. Szykuje się godziwe mieszkanie dla P. Zbigniewa.”- pisze ktoś kto już wie jak będzie.
Ksiądz Woźnicki odpowiada: “Powierzajmy Matce Najświętszej, żeby tak się nie stało”

Katechizm: nauka nr “73” Jedna strona dziennie- codziennie. Ks.Woźnicki