Miesiąc: luty 2022

Program walki masonerii z Kościołem

22.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia “Program walki masonerii z Kościołem.” Odczytywany materiał, z dodanymi własnymi komentarzami, Kapłan otrzymał w korespondencji od JE Abpa Jana Pawła Lengi.
Ogłoszenia – do odsłuchania tutaj

Podczas odczytywania (z telefonu) materiału przesłanego przez JE Abpa Jana Pawła Lengę dzwonił ktoś z numeru 791 207 402 piętnaście razy aby z premedytacją zakłócić Kapłanowi odczytywanie tekstu. Ksiądz Woźnicki odniósł się do tego faktu w ogłoszeniach dzień później 23.02.2022 r. – do odsłuchania tutaj

Przed Mszą Św. Ksiądz Woźnicki SDB wygłosił  “85” Katechezę “Figury zapowiadanego Mesjasza w Starym Testamencie” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Ksiądz Woźnicki na policji

22.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB stawił się o godz. 14:00 na Komisariacie Policji Poznań Stare Miasto w celu złożenia zeznań w kilku sprawach: jako “świadek” oraz jako “osoba, co do której istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa”.
Jedna sprawa dotyczyła notorycznego niszczenia (w tym konkretnym przypadku przez księdza Jacka Bielskiego) tabliczek informujących o godzinach odprawiania Mszy Św. w rycie rzymskim.
Już dwadzieścia razy niszczone były tabliczki, które wisiały na będącym własnością Księdza Michała Woźnickiego rowerze , który przypięty jest do stojaka przed drzwiami salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych.

Kolejne sprawy, w których był przesłuchiwany Ksiądz Michał Woźnicki SDB dotyczyły braku maseczek w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w listopadzie 2021r. oraz w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w październiku 2021r.
Prowadzący te sprawy policjant zwracał się do Kapłana używając formy “Ksiądz”.
W dzisiejszych czasach jest to godne zauważenia, gdyż większość policjantów, mimo zwracanej uwagi, często wobec Kapłana używa formy per “Pan”.

Podczas składania zeznań na posterunku wierni modlili się za Kapłana różańcem pod drzwiami komisariatu.
Słowo Księdza Michała Woźnickiego SDB, po wyjściu z budynku policji, do odsłuchania tutaj

P. Zbigniew Huczko- twarz religii posoborowej wprowadzanej przez: .., Pawła VI,… JP II,..

21.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia “Pan Zbigniew Huczko- twarz religii posoborowej wprowadzanej przez: .., Pawła VI,… JP II,..”
Ogłoszenia – do odsłuchania tutaj
Kapłan podczas ogłoszeń mówił m.in.
– zachęcał do wysłuchania niedzielnego kazania Ks. Jacka Bałemby SDB o Słowie Bożym
– o kolejnej osobie, która przyłączyła się do Krucjaty w obronie Mszy Św.
– o świadectwie wymodlonej zmiany młodej dziewczyny – Alicji
– “Ci, których mamy uważać jako papieży (posoborowi papieże) nie wierzą tą wiarą, którą wierzyli męczennicy (…). Któraś z tych wiar musi być Chrystusowa, a któraś nie. Któraś jest objawiona, któraś nie jest objawiona. Która nie jest objawiona?- Posoborowa. Jest to ludzki wymysł”
– “posoborowie jest wsparte na pysze”
– “Gdyby się Tobie tak zdarzyło, jakby 100 Mszy zamówiono albo jakby 1000 za Twoje dziecko, za Twojego męża ale Ty jeszcze nie zamówiłaś to nie mów, że już jest 1000 odprawionych. Bo Twoje dziecko, Twój mąż, Twój rodzic będzie czekał na Mszę od Ciebie. Na to będzie czekał Bóg”- mówił Ks. Woźnicki nawiązując do słów P. Dr Martynowskiej.

Dalej Kapłan mówił o wczorajszym ataku pracownika salezjańskiego Pana Zbigniewa Huczko na Kapłana i wiernych:
– “To co ten człowiek robi, jest mu zadane ale jednocześnie robi to na ochotnika (…) nienawidzi Kapłaństwa Chrystusowego i nienawidzi wiary katolickiej.”
“W Panu Zbigniewie Huczko widzimy prawdziwą twarz posoborowia (…)
Jego mocodawcami, tutaj w konkretnym miejscu: ks. Szymczak, szara eminencja- ks. Jerzy Glabas, ks. inspektor Pizoń, no i odpowiedzialny w jakiś sposób, ponieważ sprawa jest kościelna w tym miejscu arcybiskup Gądecki i nuncjusz apostolski.
Bezpośrednio odpowiadają za to co ten człowiek robi”
– “dzisiaj Pani przechodzi ulicą Młyńską i z drzwi więzienia, około 11:00 w południe (…) wychodzi Pan Zbigniew Huczko- pracownik salezjański” dalej Kapłan mówił: “że albo jest więźniem, który odbywa karę na zasadzie, że tam jest uwięziony ale się wyręcza w więzieniu na zewnątrz albo (…) trzeba było złożyć raport”
Więc trzeba widzieć dzisiejszą wizytę, czy wychodzenie Pana Huczki z więzienia, według mnie w tych dwóch możliwościach, i w odniesieniu do tego, co się wczoraj stało, że pluł Kapłana więc trzeba było złożyć raport. Dalej mamy odpowiedź , gdzie się uczy, co ma robić, gdzie ma podawane rozkazy co ma robić wobec Kapłana i wiernych. Tam, gdzie jest zatrudniony ks. Jerzy Glabas (SDB kapelan więzienia). Nie wiem, czy Salezjanie o tym wiedzą. Może nie. Może ks. Jerzy Glabas prowadzi cały czas swoją grę…”

Ksiądz Woźnicki wskazywał też dla obrazu całości, że “ksiądz Szymczak, który przychodzi tu (2 czy 3 sierpnia 2017r.) z planem, że otworzy tutaj (w Domu Salezjańskim) hotel. (…) Pytanie jest. Te plany już przestały działać? Kiedy mamy synagogę obok, której się nie odbudowuje, (przyległą) kamienicę, której się nie odbudowuje obok hotel żydowski, ulicę Żydowską. Te plany już się nie realizują?
Nie, według mnie cały czas są w zawieszeniu, wg zasady jak żydzi postępują. Nie tylko, żebyś zrobił to, co oni chcą, ale jeszcze za to zapłacił. I być może Pan Huczko jako goj, cygan, Ukrainiec czy ktoś wysługuje się tym siłom. Dlatego ma tak żywą nienawisc wobec wiary katolickiej, Kapłaństwa Chrystusowego, a przy tym nie zdaje sobie sprawy, że jest wykorzystywany (…) Salezjanie (…) wiedzą te rzeczy i nie usuwają tego człowieka stąd. Być może już nie mogą…”

“Pan Huczko jest dla nas darem Bożym, który pluje w Kapłana. Bo na ten sposób był Jan XXIII, Pawel VI, Jan Paweł II, Benedykt, Franciszek… Pluli na katolicka wiarę.
W jakim znaczeniu? Zmieniali ją”
“Proszę nie smutnieć, tylko się radować. Dlaczego? Dlatego, że gdzie, jak gdzie ale nawet jak te wszystkie sprawy się ukryją- nie będą rozwiązane w doczesności to na Sądzie Szczegółowym i na Sądzie Ostatecznym – rozwiązanie triumfalne tych spraw jest”

Pod koniec Kapłan, nawiązując do słów Pana ministranta wskazał, że “nie wolno po diable i diabelskich ludziach powtarzać, tylko trzeba mówić prawdę- zgodną z rzeczywistością”.

Wieczorem Ksiądz Woźnicki SDB wygłosił  “84” Katechezę “Bóg zesłał Proroków podających szczegóły dot. przyjścia Mesjasza CD” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago- do odsłuchania tutaj

30 Piesza Pielgrzymka do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” 26.02.2022r.

W sobotę 26 lutego, jak Pan Bóg da, po rannej (6:00) Mszy Św. w rycie rzymskim Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi katolikami wyruszy z “30 Pieszą Pielgrzymką w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.
Trasa prowadzi od Błogosławionej Piątki Męczenników Salezjańskich z Wronieckiej 9 w Poznaniu do Sanktuarium Matki Boskiej w Tulcach (17 km)
O “30 Pieszej Pielgrzymce” do Tulec Kapłan mówił w Ogłoszeniach z 20.02.2022 r.-  do odsłuchania tutaj
Więcej na temat Pieszych Pielgrzymek do Tulec w zakładce  Walka o Mszę Św. 

Kolejne prowokacje, kłamstwa, wulgaryzmy i atak Pana Zbigniewa na Kapłana i wiernych

W Niedzielę 20.02.2022 r. po Mszy Św. i modlitwach u drzwi salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu, działający na zlecenie i za zgodą salezjanów pracownik- Pan Zbigniew po raz kolejny zaczepiał, prowokował i zaatakował Ks. Michała Woźnickiego SDB i wiernych.
Pracownik salezjański prowokował słownie, wygłaszał kłamstwa i pomówienia w kierunku siostry Kapłana, wypowiadał wulgaryzmy, a na koniec po raz kolejny dopuścił się haniebnego czynu- opluł Kapłana.
Gdy w reakcji na atak na Księdza w obronie Kapłana stanęli wierni Pan Zbigniew zaczął wykrzykiwać kłamstwa jakoby to on został zaatakowany.
Już wielokrotnie do tej pory pracownik salezjański na ten sposób próbował zakłamywać rzeczywistość i będąc agresorem określać się jako ofiara.
Zapis prowokacji i ataku pracownika salezjańskiego z 20.02.2022 r.- do obejrzenia tutaj
Kapłan odniósł się do tej sytuacji w ogłoszeniach 21.02.2022 r. – do odsłuchania tutaj

Niedziela Sześćdziesiątnicy, 20.02.2022 r.

W Niedzielę Sześćdziesiątnicy, 20.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas ogłoszeń:
– poinformował o 30-tej pielgrzymce do Tulec (26 luty), zachęcając do podjęcia podobnych, lokalnych „inicjatyw”, odbijania kościołów dla Tradycji
– zapowiedział Nabożeństwo 40-godzinne, które rozpocznie się Mszą Św. w kolejną niedzielę
Ogłoszenia z 20.02.2022 r.- do odsłuchania tutaj

Kazanie w Niedzielę Sześćdziesiątnicy Ks. Michał Woźnicki oparł na 11 rozdziale z książki dominikanina Ks. Garrigou-Lagrange: “Trzy okresy życia wewnętrznego” w której autor pisze m.in:
“Pycha i lenistwo duchowe prowadzące do śmierci duszy”
„Pycha jest początkiem grzechu każdego” tak mówi po wielokroć Pismo Święte”
„Bóg ukrywa swoją prawdę przed pysznymi”

„Kto wreszcie dostrzeże że Ksiądz Michał Woźnicki na Wronieckiej stanął w obronie Chwały Bożej?!…Tam gdzie inni powinni Jej bronić!” – zapytywał w kazaniu Ks. Woźnicki.

Kazanie “O pysze” z 20.02.2022 r.- do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. i modlitwie różańcowej przy wystawionym Przenajświętszym Sakramencie Ksiądz Michał Woźnicki SDB udał się wraz z wiernymi pod drzwi salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych. Po skończonych modlitwach Kapłan i wierni zostali zaatakowani przez pracownika salezjańskiego – Pana Zbigniewa Huczko. Więcej na ten temat- tutaj

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na Niedzielę Sześćdziesiątnicy, „Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha”! do odsłuchania tutaj.


Zachować każde słowo Prawdy o życiu wiecznym i o życiu doczesnym

19.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił kazanie “Zachować każde słowo Prawdy o życiu wiecznym i o życiu doczesnym”- do odsłuchania tutaj
Kapłan mówił m.in:
“…Luter powiedział: ruszmy łacinę- ruszymy Kościół.
A Luter w posoborowiu to kto? To święty jest… to święty jest…
Jeszcze Wojtyła przed Lutrem świeczki nie palił ale Franciszek już.
Czekać jak Lutra ogłoszą świętym. Ja będę krzyczał wtedy Hurra, bo ksiądz Gregorius Hesse powiedział, że to będzie widomy znak, że posoborowie jest antykościołem – świątynią antychrysta.”
“Są w Polsce lekarze, Pani doktor Anna Martynowska z Lądku Zdrój do takich należy, która mówi (…) cowida Księże nie wyodrębniono tej choroby, i nie wyodrębnią jej. Nie mamy żadnej nowej choroby.”
“…jak do wiary katolickiej przyszedłeś, katechizmy studiujesz, przy liturgii katolickiej trwasz, spotkasz posoborowego posoborowca – odprawi przed tobą te rytułały, gdzie musi okazać swą wielkoduszność że cię zaprasza, że cię gości (…) za chwilę widzisz: boi się ciebie, boi się ciebie, boi się ciebie – nie chcę Cię! Bo jest w nim poczucie winy jest w nim strach”
“W obrębie posoborowych posoborowców, posoborowego posoborowia nie ma miłości bliźniego bo nie kocha się Boga tak, jak zadał Bóg. Dlatego człowieka się zostawia na ostatniej drodze, nie walczy się o niego, bo nie ma sił”- mówił Ksiądz Woźnicki nawiązując do śmierci na “zapalenie płuc” przyjaciela- Pana Leszka i braku wcześniejszego kontaktu żony Pana Leszka z Panią doktor Martynowską.
“Pomagasz innym ludziom – musisz stać, klęczeć przed Panem Bogiem. Każdego dnia w modlitwie wiernym być.”
“Na Wronieckiej stajemy w sprawie Kościoła. Tu modlitwa musi być.(…) Nie wystarczy się modlić- trzeba się dobrze się modlić.(…) Z modlitwy rodzi się zamiłowanie do modlitwy.”

Po Mszy Św. Ksiądz Woźnicki SDB wygłosił  “82” Katechezę “Bóg daje Abrachamowi obietnicę Odkupiciela” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Modlitwa przy grobie śp. Radogosta Czesława Martynowskiego

W piątek 18.02.2022 r. rano przed wyjazdem na grób śp. Radogosta Martynowskiego Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi odśpiewał Godzinki ku czci NMP.
Kapłan i wierni śpiewali na chwałę Matce Przenajświętszej w górskiej scenerii przy polnej kapliczce Trójcy Przenajświętszej z 1747 roku.
Po odśpiewaniu Godzinek Kapłan wygłosił krótkie Słowo “O konieczności wznoszenia serca ku Bogu” do odsłuchania tutaj

W południe Ksiądz Michał Woźnicki SDB odmówił różaniec wraz z Panią doktor Anną Martynowską i wiernymi z Wronieckiej przy grobie tragicznie zmarłego pod lawiną ś.p. Radogosta, Czesława Martynowskiego.

W drodze powrotnej do Poznania, Ksiądz Woźnicki odpowiadał na pytania wiernych. “Podjęcie zobowiązania modlitwy w danej intencji; Miara dobra”- do odsłuchania tutaj
Kapłan mówił m.in.
“Czy jestem gotowy tracić, żeby zyskać (…)
Żeby drugiego człowieka do wiary katolickiej przywieść trzeba na pewien sposób za niego zapłacić, zanim on sam zacznie płacić za siebie i za innych”
“Modlitwa jest wpisana w życie, jest konkretnym wzniesieniem serca ku Bogu”

Wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB złożył w Kaplicy-Celi Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim. Kapłan wygłosił kazanie: “Czy jesteś uczniem Chrystusa a jeśli nie to czyim? Kryteria.” do odsłuchania tutaj

25 rocznica śmierci śp. Stanisława Woźnickiego

W czwartek 17.02.2022 r. przypadła 25 rocznica śmierci Stanisława Woźnickiego – ojca Księdza Michała Woźnickiego SDB.
Kapłan rano złożył Ofiarę Mszy Św. z intencją za śp. ojca- Stanisława i wygłosił stosowne kazanie do odsłuchania tutaj
Kapłan w aspekcie postepowania swojego sp. ojca mówił m.in. “Jeśli masz coś z rodzicami, a jeszcze żyją, i ciąży (to) na Twoim sumieniu, (…) to się śpiesz. Żebyś w życiu zdążył- w doczesności.

Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB udał się z wiernymi do Ostrowa Wielkopolskiego na grób śp. Stanisława Woźnickiego, gdzie w południe przy wietrznej pogodzie Kapłan odmówił różaniec (w łączności duchowej z modlitwą w Gietrzwałdzie) do odsłuchania tutaj

Kapłan powiedział do obecnych słowo do odsłuchania tutaj po czym wszyscy udali się pomodlić przy grobie śp. Księdza Walentego Śmigielskiego proboszcza ostrowskiego, autora książki pt. “Między ołtarzem a więzieniem – wspomnienia z kulturkampfu z lat 1875-1878 “
Powyższą lekturę Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytywał w częściach w 2021 roku każdorazowo po przeczytaniu danego fragmentu opatrując swoim komentarzem. Linki do poszczególnych fragmentów książki

Z Ostrowa Wielkopolskiego Kapłan z wiernymi udał się do Kotliny Kłodzkiej.
Wieczorową porą, Ksiądz Michał Woźnicki SDB oraz wierni, na klęczkach niosąc swoje intencje, pokonali schody prowadzące do Bazyliki Nawiedzenia NMP w Wambierzycach.
(Schody te wyrażają swoją liczbą lata życia Pana Jezusa na ziemi)

Po odmówionym przed umiejscowioną w głównym ołtarzu figurą Matki Bożej różańcu Kaplan i wierni na zakończenie wizyty w Wambierzycach odśpiewali pieśń Bogurodzica i Apel Jasnogórski.

Wieczorem, w miejscu noclegu nieopodal Marianówki, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił  “80” Katechezę “O odkupieniu” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się do wyjazdu kolejnego dnia 18.02.2022 r. w kazaniu: “Czy jesteś uczniem Chrystusa a jeśli nie to czyim? Kryteria.” do odsłuchania tutaj

Przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi w pozasądowym dochodzeniu karno- administracyjnym.

W czwartek 17.02.2022 r. podczas ogłoszeń Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał dekret  księdza Mikołaja Graji- Instruktora w pozasądowym dochodzeniu karno- administracyjnym prowadzonym przeciwko Księdzu Michałowi Woźnickiemu SDB, w którym Ks. Graja przedłużył termin na udzielenie odpowiedzi na przesłane w poprzednim dekrecie pytania do oskarżonego (Ks. Woźnickiego).
Ksiądz Instruktor na wysłanie odpowiedzi wskazał termin 14 dni od odebrania dekretu. Termin ten upłynie 2 marca 2022r.

Ksiądz Woźnicki odniósł się do tej kwestii w dalszej części ogłoszeń. z 17.02.2022 r. do odsłuchania tutaj
Kapłan mówił m.in. :”Kimś Pan Bóg się posłuży.(…) Ktoś się, daj Boże znajdzie dla tej świętej sprawy. Nie wystarczy covid…? Może będzie wojna ale Msza Św. w rycie rzymskim będzie tu zachowana.
Żeby sobie nie myśleli – choć te pisemka są.
Bo Pan Bóg nie żartował, kiedy po 48 latach przywrócił tutaj Mszę Świętą. Nie na jakiś czas. Niech się Salezjanom nie zdaje. Żartować mogą z sobą sami, z młodzieżą- fircyki, posoborowe matoły.
Z Panem Bogiem się nie żartuje- nie w odniesieniu do Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Msza Św. tu wróciła nie po to, żeby stąd była na powrót odebrana. Po to wróciła, żeby miała w kościele swoje miejsce na stałe.
Nie wystarczy covid salezjanom? Będzie wojna.”