Miesiąc: marzec 2022

O uchodźcach i smutnych skutkach zapóźnionych dusz

10.03.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił Ogłoszenia w nawiązaniu do napływu do Polski uchodźców i specjalnego sposobu ich traktowania- do odsłuchania tutaj
Kapłan mówił m.in.:
“Gądeckiego martwi los niemieckiego kościoła, a (los) Polaków w Polsce- katolików martwi?
Żydów martwi los Polaków w Polsce? To nie są przelewki
O drugiego Polaka, o katolika, o drugiego katolika, bo o każdego człowieka, także i wroga i nieprzyjaciela był obowiązek dbać ale według właściwej hierarchii porządku. A nie, żeby do Polski przychodzili specjalni obywatele, którzy się ucieszą: “jak nam się pomaga” ale później spróbuj czegoś nie dać… i zobaczymy co będziesz we własnym państwie, własnym mieście, własnym domu- co będziesz miał.
Więc proszę zwracać uwagę na tych, którzy wołają hasła: pomagają – jak pomogą.
Ilu się znajdzie uchodźców w Pałacu arcybiskupów, w jednym, drugim, trzecim, czwartym mieście. Zobacz, ilu się znajdzie i policz ich. I serdeczne życzenia, żeby się później dało wyprowadzić, jak się wojna skończy, a nie musi.”

Następnie Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił Kazanie o smutnych skutkach zapóźnionych dusz- do odsłuchania tutaj
Kazanie Kapłan oparł na kolejnym rozdziale z książki dominikanina Ks. Garrigou-Lagrange: “Trzy okresy życia wewnętrznego”.
Autor książki pisze m.in.:
“Święci mówią, że dusze zapóźnione i zobojętniałe mogą dojść do zaślepienia umysłu i zatwardzenia serca tak dalece, że bardzo trudno jest je naprawić. Cytuje się słowa Św. Bernarda: “Łatwiej zobaczysz wielką liczbę świeckich, którzy wyrzekną się grzechu i oddadzą cnocie , niż jednego choćby zakonnika, który by przeszedł z życia oziębłego do życia gorliwego””

Ksiądz Woźnicki dodawał swój komentarz mówiąc m.in:
“… posoborowie postawiło, że życie zakonne, tak naprawdę nie jest istotne, nie jest ważne. Czasami nawet nie jest potrzebne. W przypadku zakonów kontemplacyjnych w ogóle. Franciszek walczy z zakonami kontenplacyjnymi (…) denerwują go, (…) bo co dla ubogich robią…”
“… o Inspektorze Pizoniu Ksiądz Dariusz Kowalczyk mówi: “mnie się zdaje, że to jest człowiek (o Ks. Jarosławie Pizoniu Inspektorze naszym salezjańskim), który nie rozpoznał czasu nawiedzenia.”, Że za jego (…) inspektorowania (ostatnie 6 lat) trzech Salezjanów z jego prowincji (…) stanęło przy Mszy Św. w rycie rzymskim.
I nie rozpoznał, że to jest Boży dar! zaczął gonić, ścigać (…)
Nie rozpoznał czasu swego nawiedzenia…”

Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił  “101” Katechezę “O wywyższeniu Chrystusa Pana cd.” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago- do odsłuchania tutaj

O duszach zapóźnionych- Skłonność do szyderstwa

08.03.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił Kazanie o duszach zapóźnionych, o skłonności do szyderstwa- do odsłuchania tutaj
Kazanie Kapłan oparł na kolejnym rozdziale z książki dominikanina Ks. Garrigou-Lagrange: “Trzy okresy życia wewnętrznego”.

Wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił  “100” Katechezę “O wywyższeniu Chrystusa Pana c.d.” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago- do odsłuchania tutaj

O duszach zapóźnionych- Odmowa pełnienia ofiar żądanych przez Boga przyczyną oziębłości dusz.

08.03.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił Kazanie o odmowie pełnienia ofiar żądanych przez Boga, która jest jedną z przyczyn oziębłości dusz- do odsłuchania tutaj
Kazanie Kapłan oparł na kolejnym rozdziale z książki dominikanina Ks. Garrigou-Lagrange: “Trzy okresy życia wewnętrznego”.
Autor książki pisze m.in.:
“Drugą przyczyną oziębłości dusz zapóźnionych jest odmowa pełnienia ofiar, których Bóg żąda”

Ksiądz Woźnicki dodawał swój komentarz mówiąc m.in:
“… jeżeli (…) tak Kościół miał od początku, tak Kościół ma w doktrynie, w kulcie to znaczy, że tego żąda Bóg. Kropka!
Nad tym nie ma mocy żaden, choćby białą sutannę założył i mówił nam, że:
“dzisiejszy kościół”, “współczesny człowiek”, “dzisiaj kościół” itd. itd…”

Wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił  “99” Katechezę “O wywyższeniu Chrystusa Pana” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago- do odsłuchania tutaj


O duszach zapóźnionych- o niedbalstwie w rzeczach drobnych

07.03.2022 r. w święto Św. Tomasza z Akwinu Doktora i Wyznawcy Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił Kazanie “O duszach zapóźnionych- o niedbalstwie w rzeczach drobnych”- do odsłuchania tutaj
Kazanie Kapłan oparł na kolejnym rozdziale z książki dominikanina Ks. Garrigou-Lagrange: “Trzy okresy życia wewnętrznego”.
Autor pisze m.in.:
“Niedbalstwo w drobnych rzeczach wydaje się samo w sobie lekkie ale może stać się poważne w następstwach”
“W Służbie Bożej rzeczy które wydają się małe, same przez się są wielkie przez swój związek z celem ostatecznym- z Bogiem- godnym miłości ponad wszystko.”
“Zaniedbywanie małych rzeczy w Służbie Bożej prowadzi dość szybko do zaniedbania wielkich, np. u kapłana lub zakonnika prowadzi ono do odmówienia oficjum (czyli brewiarza) bez prawdziwej pobożności, zaniedbanie przygotowania się do Mszy Św., odprawianie jej z pośpiechem lub uczestnictwa w niej bez potrzebnej uwagi. Do zastępowania dziękczynienia przez odmawianie części obowiązującego oficjum, tak że powoli zanika wszelka pobożność osobista ustępując miejsca pobożności niejako oficjalnej i zewnętrznej.”

Ksiądz Woźnicki dodawał swój komentarz mówiąc m.in:
“Stajemy się Faryzeuszami, obłudnikami.
A kto wprowadzał posoborowie, Sobór i posoborowie? Ci, którzy uczestniczyli, słuchali Skarbu największego Kościoła bez nabożności, którzy sprawowali (Mszę Św.) bez nabożności- tej prawdziwej, zastąpili ją zewnętrzną.
Dlatego Skarb przestał znaczyć. Perła przestała być perłą. Stała się “starym butem”. Pobożność oficjalna i zewnętrzna.
Przestało to grozić duszom, na drodze przywracania w Kościele Najświętszej Ofiary Mszy? (…) Nie!.
Przestało to grozić kapłanom, którzy wrócili do Mszy, przyszli do Mszy Św. w rycie rzymskim, wiernym, którzy chodzą na Mszę Św. w rycie rzymskim?
Pobożność zewnętrzna i oficjalna?
Nie! Może tym bardziej grozi.”

Wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił  “98” Katechezę na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago- do odsłuchania tutaj

Gorzkie Żale w I Niedzielę Wielkiego Postu

06.03.2022r. po południu Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi odprawił przed wystawionym Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie nabożeństwo Gorzkich Żali, po którym odczytał fragment “Czytanki na miesiąc marzec z przykładami, poświęconych czci Św. Józefa”. Nabożeństwo i czytanka  – do odsłuchania tutaj

Po nabożeństwie i odczytaniu “czytanki” Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił  “97” Katechezę na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago- do odsłuchania tutaj

I Niedziela Wielkiego Postu

W I Niedzielę Wielkiego Postu, 06.03.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia: – do odsłuchania tutaj
Kapłan m.in.
– poinformował o mającej się odbyć w najbliższą sobotę 12 marca comiesięcznej Pieszej Pielgrzymce z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o uproszenie dla Polski za pośrednictwem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej biskupów wiernych Tradycji katolickiej. Więcej informacji na temat tych pielgrzymek z Olsztyna do Gietrzwałdu w zakładce: pielgrzymki
“To w czym uczestniczymy, czego jesteśmy świadkami, już od ponad tygodnia, myślę tu o wybuchu wojny na Ukrainie- my nie wiemy do końca, jak z tym jest (…)
Jeżeli byliśmy okłamywani przez dwa lata w żywe oczy (w kwestii covida) to teraz już nie jesteśmy? (…) Jest o dalszy ciąg tej samej operacji- globalnej- mającej za cel stworzyć nowy, diabelski porządek świata.”
“…tragedią nie jest wojna nuklearna- choćby taką była; że mi wyrżną całą rodzinę, że mi spalą moje miasto. To nie jest tragedia!
Dla katolika jest opcja jedna: tragedią moją jest grzech, któremu uległem, którego nie nazywam, z którego się nie nawracam (…), z którym , jeśli mam go jeden, a jest to grzech śmiertelny i mogąc spowiadać nie spowiadam, albo przynajmniej nie żałuję żalem doskonałym i mogąc wyspowiadać- wyspowiadam (…) to idę do piekła na wieki!
Choćbym walczył w wojnie bogoojczyźnianej i był generałem na czele armii, głową kościoła, papieżem, biskupem czy nie wiadomo kim!
Tragedią nie jest wojna, nie jest wojna nuklearna, tragedią jest grzech! (…) Grzech, któremu ulegam. Grzech, który hołubię. Grzech, z którego się nie nawracam bo go nie nazywam i nie napiętnuję!”

Kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB na I Niedzielę Wielkiego Postu: Diabeł kusił Bożego Syna-będzie i mnie”- do odsłuchania tutaj

Kazanie na I Niedzielę Wielkiego Postu 06.03.2022 r.

Kapłan rozpoczął kazanie słowami:
“Okoliczności są trudne i złożone. Są struktury świata- wielorakie i współzależne.
Pisze Św. Jan Apostoł: “Cały świat w złym jest pogrążony”.
I są struktury kościelne, od ponad pięćdziesięciu lat będące miejscem krzewienia nowej religii, obiektywnie różniącej się od wiary katolickiej, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie, którą Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa niezmiennie i nieomylnie krzewił przez wieki.”

Całe kazanie– do odsłuchania tutaj.

Ksiądz Jacek Bałemba SDB codziennie publikuje w internecie katolickie treści pod adresami:
Actualia.blog – Katolicki blog informacyjny o sprawach i wydarzeniach
SacerdosHyacinthus.com– Blog Kapłana Katolickiego
VerbumCatholicum.com– Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Medytacja Wielkopostna Arcybiskupa Viganó

W Pierwszą Sobotę miesiąca marca, 05.03.2022 r. podczas kazania w trakcie Mszy Św. w rycie rzymskim Ks. Michał Woźnicki SDB odczytał Medytację Wielkopostną Arcybiskupa Carlo Maria Viganó- do odsłuchania tutaj

Fragment wypowiedzi Arcybiskupa Viganó:
“Obecne wydarzenia, zbrodnie popełniane codziennie przez ludzkość, mnogość grzechów przeciwstawiających się Boskiemu Majestatowi, niesprawiedliwość jednostek i narodów, kłamstwa i oszustwa popełniane bezkarnie, nie mogą być pokonane ludzkimi środkami, nawet gdyby armia chwyciła za broń, aby przywrócić sprawiedliwość i ukarać złych. Ponieważ siły ludzkie, bez łaski Bożej i bez ożywienia nadprzyrodzoną wizją, są jałowe i nieskuteczne.
Istnieje jednak sposób walki z tym oszustwem, w które ludzkość popadła przez ponad trzy stulecia, to znaczy od czasu, gdy miała dość pychy i zarozumiałości, by deifikować człowieka i uzurpować sobie Królewską Koronę od Jezusa Chrystusa.  Tą drogą, nieomylną, bo Boską, jest powrót do pokuty, ofiary i postu.”

Po odczytaniu tekstu Ksiądz Woźnicki, w aspekcie zachowań dwóch osób wobec kilkukrotnego oplucia, kopnięcia Kapłana przez pracownika salezjańskiego Pana Zbigniewa, zwrócił się do obecnych w kaplicy wiernych mówiąc m.in
“Pokutowanie za grzechy najpierw domaga się tego, aby je uznać (…)” i dalej Kapłan kontynuował zwracając się do niewiast:
“Jest znany w kościele, w ogóle w społecznościach, “niewieści jazgot”- jakaś reakcja, która działa paraliżująco, odstraszająco na agresora…”

Chwilę przed południem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił  “96” Katechezę “O Męce Chrystusa Pana” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago- do odsłuchania tutaj



III Wojna się nam szykuje, albo się już rozpoczęła…

04.03.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB po Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił
Katechezę “95” , po której Kapłan odniósł się do bieżącej sytuacji, stanu i odpowiedzialności struktur kościelnych w aspekcie wojny- napaści Rosji na Ukrainę. – do odsłuchania tutaj

Kapłan mówił m.in:
“100 lat i trochę od wybuchu I Wojny. Co nam się szykuje? no III Wojna się nam szykuje, albo się już rozpoczęła “
“przez 100 lat się nie może dokonać ofiarowanie Rosji Najświętszemu Sercu Matki Najświętszej. Kto za to odpowiada? Jakieś Clintony, Regany,Makrony?
Kto za to odpowiada? Dzisiaj Putiny, wcześniej Breżniewy?
Kto za to odpowiada? Hierarchia kościelna.”

“Nauka Kościoła jest jedna: Jeżeli dochodzi do wojny to jest to zapłata za grzech. Jaki tu grzech bądzie w pierwszej kolejności ze strony struktur kościelnych? Brak przyjścia z pomocą Rosji przez poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej, o co nie trzeba pytać pojedynczych Rosjan tylko trzeba wezwać wszystkich biskupów katolickich”

To nie wojska ukrainskie są na terenie Rosji, nie bombarduja Smoleńska i Moskwy tylko wojska rosyjskie są przed naszą granica i nie wiadomo gdzie się wybierają dalej…”


“Wojny wywołują czynniki diabelskie, ale sile bezbożności musi być przeciwstawiona SIŁA pobożności, a nie bezsilność”

“Może właśnie na dzisiaj jest, że wcale największym problemem nie jest Ukraina, dla Polski, tylko jest przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim, żeby można było przed właściwym ołtarzem, przed Bogiem klęknąć i śpiewać Suplikację”

“Co mam robić? Chodzić na Mszę Św. w rycie rzymskim, bo ja muszę patrzeć na siebie w skali mikro, dalej jest sprawa koronacji papieskiej, czyli papież musi mieć autorytet Jezusa Chrystusa w tym świecie i Jego władzy, (…) przysięgi koronacyjnej i w tym autorytecie wezwanie biskupów całego świata do ofiarowania Rosji Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. Wezwanie prawosławnych do powrotu do Kościoła Katolickiego”

Akty muszą być potępione: Wojtyłowy akt Asyżu- potępiony, całowanie Koranu- potępione, Ratzingerowa kontynuacja Wojtyłowych spotkań w Asyżu- potępiona, Franciszkowe paczamamy- potępione, potępione, potępione!
Kto to zrobi?
Wtedy możemy błagać o pokój.”

“Nam się przychodzi trzymać: Nauka katolicka, doktryna katolicka, kult katolicki i żyć nieustannie w stanie łaski uświęcającej – to jest konieczne. Inaczej potępimy swoje dusze- pójdziemy do piekła.”
Cała katecheza – do odsłuchania tutaj



W sprawie eksmisji: Odrzucony sprzeciw jako niedopuszczalny oraz inne pisma…

04.03.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił ogłoszenia- do odsłuchania tutaj
Kapłan odczytał, odebraną dzień wcześniej z poczty, korespondencje dot. zmagania o Mszę Św. w rycie rzymskim. Wśród dokumentów były :

– Zawiadomienie o terminie odwołanej z powodu choroby sędziego poprzedniej rozprawy odwoławczej w Sądzie Okręgowym dot. oskarżenia Kapłana o nieokazanie dowodu osobistego podczas brutalnej interwencji policji w Kaplicy-Celi w dniu 19.10.2020 r. Rozprawa odwoławcza odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. o godz. 11:45

– Postanowienie z Wydziału Odwoławczego Sądu Okręgowego w Poznaniu w którym czytamy, że “po rozpoznaniu w dniu 18.02.2022r. w Poznaniu, na posiedzeniu niejawnym Sprawy z powództwa z powództwa Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Poznaniu przy interwencji ubocznej po stronie powodowej Miasta Poznań, przeciwko (Ks. -dopisek J.Z.) Michałowi Woźnickiemu o opróżnienie i wydanie lokalu na skutek apelacji pozwanego od wyroku sądowego Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto z 8 grudnia 2020 w przedmiocie sprzeciwu pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 3 listopada 2021 postanawia odrzucić sprzeciw jako niedopuszczalny
Postanowienie podpisała Sędzia Małgorzata Radomska-Stęplewska

– doręczenie przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto aktu oskarżenia wraz z wezwaniem do złożenia wniosków dowodowych.
Ksiądz Michał Woźnicki SDB jest w tej sprawie oskarżony “o to, że: w dniu 26 marca 2021r. na terenie Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto znieważył słowami powszechnie uznanymi za obelżywe funkcjonariusza policji sier. sztab. Arkadiusza W. podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych”
Zapis z tego zdarzenia kiedy Ksiądz Woźnicki po odbytej chorobie nie został wpuszczony na teren Sadu z tytułu braku maseczki– do obejrzenia tutaj.

– Ksiądz Michał Woźnicki SDB poinformował też o dosłaniu kolejnych podpisanych deklaracji o przystąpieniu do Krucjaty w obronie Mszy Św czyli o podjętym przez kolejne osoby zobowiązaniu, że do końca życia uczestniczyć będą wyłącznie w katolickim kulcie czyli Mszy Św. w rycie rzymskim.