Miesiąc: wrzesień 2022

XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 04.09.2022 r.

W XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 04.09.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. wygłosił ogłoszenia oraz kazanie.
Ogłoszenia- do odsłuchania tutaj
Kazanie o dobrej spowiedzi- do odsłuchania tutaj
Niedzielną, ranną Mszą Św. Kapłan rozpoczął Nabożeństwo 40-godzinne podjęte z tytułu wyznaczonego przez komornika na 8.09.2022 terminem eksmisji.
Podczas ogłoszeń Ksiądz Michał Woźnicki SDB poruszył m.in tematy:
– odbytej dzień wcześniej pielgrzymki Kapłana i wiernych na Jasną Górę
– zbliżającej się 9 Pieszej Pielgrzymki z Olsztyna do Gietrzwałdu (w najbliższą sobotę 10.04.2022 r.)
– Mającej się odbyć w tym samym dniu (sobota 10.09.2022 r.) VIII Pielgrzymki Tradycji organizowanej z Olsztyna do Gietrzwałdu przez FSSPX
– Podejścia kapłanów, a szczególnie Ks. Karla Stehlina do podawanej przez Księdza Jacka Bałembę SDB zasady “do tych kościołów nawet nie wchodźcie” dotyczącej kwestii profanacji Pana Jezusa w kościołach, w których odprawiana jest nowa msza, gdzie rozdawana jest komunia na rękę, na stojąco, bez użycia pateny.
– przypadającego na czwartek 8.09.2022, wyznaczonego przez komornika terminu eksmisji.


Wieczorem, po zakończeniu Nabożeństwa 40-godzinnego Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił Katechezę 270 na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego “O wdzięczności” , 04.09.2022 r. do odsłuchania tutaj.

9 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu z intencją o biskupów dla Polski wiernych Tradycji katolickiej. 10 września 2022 r.

Jak w każdą drugą sobotę miesiąca podobnie w najbliższą sobotę 10 września 2022 r. jak Pan Bóg da, wyruszy comiesięczna Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu, którą poprowadzi Ksiądz Michał Woźnicki SDB.

Intencja pielgrzymki: Matko Boża Gietrzwałdzka uproś dla Polski biskupów wiernych Tradycji katolickiej.
Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 9:00 przed kościołem Matki Bożej Różańcowej- Olsztyn Dajtki.
O najbliższej pielgrzymce do Gietrzwałdu Ks. Michał Woźnicki mówił podczas ogłoszeń w niedzielę 04 września 2022.
Kapłan odniósł się też do organizowanej w tym samym dniu VIII Pielgrzymki Tradycji Katolickiej do Gietrzwałdu organizowanej przez Kapłańskie Bractwo Św. Piusa X.
Ogłoszenia z 04.09.2022 r. – do odsłuchania tutaj
Więcej informacji w zakładce: “Pielgrzymki”

Pielgrzymka na Jasną Górę- do Matki Najświętszej przed wyznaczonym terminem eksmisji

03.09.2022 r. na pięć dni przed wyznaczonym przez komornika terminem eksmisji Ksiądz Michał Woźnicki SDB udał się wraz z wiernymi w pielgrzymkę na Jasną Górę aby upraszać potrzebne łaski i światła na ten jakże ważny najbliższy tydzień.
Podczas rannej Mszy Św. Ksiądz Woźnicki wygłosił stosowne słowo- do odsłuchania tutaj

Kapłan mówił m.in.:
“Pragnąłbym dzisiaj udać się na Jasną Górę, do Matki Bożej danej nam ku obronie- nam Polakom, by wobec tych zdarzeń, które Pan Bóg ma w swoich rękach, a które dla mnie, może i dla nas stanowią jakieś ważne wyzwanie abyśmy tej Łaski, której Pan Bóg w nasze ręce złożył- stanięcia w tym miejscu w obronie i o przywrócenie Najświętszej Ofiary Mszy Św. w rycie rzymskim, a przez to przyczynienie się, by Msza Św. wróciła do wszystkich kościołów okupowanych od ponad pół wieku przez posoborowych posoborowców z ich, tak dzisiaj już mówmy, mszą Pawła VI, mszą wymyśloną dla niszczenia wiary katolickiej w katolikach, byśmy tego daru nie zniweczyli, nie sprzeniewierzyli się. (…)
Dlatego jako Kapłan czuję się wezwany, by do Matki Najświętszej się udać.(…)

Szwedzi Jasnej Góry nie przemogli.
Komuniści na jakiś sposób też nie. Niemcy też nie.
Przemogli posoborowi posoborowcy, którzy maja Jasna Górę w okupacji.
Nie składany jest tam na chwałę Bożą kult- Najświętsza Ofiara Mszy Św. w rycie rzymskim. Mszę zastąpiła posoborowa uczta.

Matka Boża jest ta sama. Zdradza nie Ona- zdradza człowiek.
Nam zdradzić łask, które otrzymaliśmy, które wierni tu otrzymywali, które otrzymują w Kaplicy-Celi z tytułu składania tu Najświętszej Ofiary Mszy Św. – nie daj nam Boże.”

Po przybyciu na Jasną Górę Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi, na jasnogórskim placu przed szczytem, przed figurą Maryi Niepokalanej, odmówił cały różaniec wraz z innymi modlitwami – do odsłuchania tutaj

Następnie Kapłan i wierni udali się z modlitwą na dziedziniec, przed Kaplicę Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Ze względu na dokonywane w kaplicy profanacje (jeśli z nowych mszy ważna jest konsekracja- komunie św. rozdawane na rękę, na stojąco bez użycia pateny) Kapłan i wierni zachowali zasadę podawaną przez Księdza Jacka Bałembę SDB:”do takich kościołów nawet nie wchodźcie”.


Msza Św. żałobna za śp. ks. Henryka Soboniaka SDB

02.09.2022 r. w dzień po uzyskaniu wiadomości o śmierci śp. ks. Henryka Soboniaka SDB, Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił żałobną Mszę Św. w rycie rzymskim za duszę zmarłego kapłana.
Ksiądz Woźnicki wygłosił stosowne słowo- do odsłuchania tutaj

Kapłan mówił m.in.:
“Dzisiaj, ponad miesiąc po śmierci (25.07.2022 r.) Panu Bogu dziękuję, że ma kto za księdza Henryka złożyć Najświętszą Ofiarę. Nie posoborową mszyczkę, posoborowy szajs z którego nie wiadomo czy, i jakie łaski płyną (…) tylko Najświętszą Ofiarę, mimo, że ksiądz Henryk się jej wyrzekł.”

Kazanie na 1 września 2022 r.

01.09.2022, w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił stosowne kazanie- do odsłuchania tutaj

Kapłan mówił m.in.:
“Dzisiejszy dzień, 1 września, powinien w pierwszej kolejności ze względu na to, co się wydarzyło mówić nam: wydarzyło się ? Może się wydarzyć. Przesłanki wszystkie po temu są”

“Nie oddaje się Panu Bogu należnej chwały- będzie wojna”

“W nowych wojnach bardziej chodzi o to żeby zabić Twoją duszę niż rozprawić się z Twoim ciałem”

“Jako przyczynę mojego przylgnięcia do fałszywej religii, do fałszywego kultu, fałszywej dyscypliny winienem wskazywać na swój grzech.”

“Nie mogę na winnego tego stanu wskazywać abstrakcyjnej rzeczywistości pod nazwą posoborowie”

“Coś co by nas najgorszego mogło spotkać, jest to, że Pan Jezus na nas wejrzy i powie: nie znam Was… to słowo skierowane jest do tych, którzy odejdą z tego świata bez stanu łaski uświęcającej, w grzechu śmiertelnym.”