Kazanie na 1 września 2022 r.

01.09.2022, w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił stosowne kazanie- do odsłuchania tutaj

Kapłan mówił m.in.:
“Dzisiejszy dzień, 1 września, powinien w pierwszej kolejności ze względu na to, co się wydarzyło mówić nam: wydarzyło się ? Może się wydarzyć. Przesłanki wszystkie po temu są”

“Nie oddaje się Panu Bogu należnej chwały- będzie wojna”

“W nowych wojnach bardziej chodzi o to żeby zabić Twoją duszę niż rozprawić się z Twoim ciałem”

“Jako przyczynę mojego przylgnięcia do fałszywej religii, do fałszywego kultu, fałszywej dyscypliny winienem wskazywać na swój grzech.”

“Nie mogę na winnego tego stanu wskazywać abstrakcyjnej rzeczywistości pod nazwą posoborowie”

“Coś co by nas najgorszego mogło spotkać, jest to, że Pan Jezus na nas wejrzy i powie: nie znam Was… to słowo skierowane jest do tych, którzy odejdą z tego świata bez stanu łaski uświęcającej, w grzechu śmiertelnym.”