Miesiąc: maj 2023

Kazanie do narzeczonych 20.05.2023 r.

20.05.2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas wieczornej Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił “Kazanie do narzeczonych”- do odsłuchania tutaj.
Kapłan kierował słowa do konkretnych osób- narzeczonych słuchających Mszy Św. w domowej kaplicy w katakumbach w Baranowie.


Na prośbę Kapłana, jako komentarz do słów, które wypowiedział Ksiądz Woźnicki publikuję listy mojego Dziadka śp. Ludwika do mojej Babci śp. Heleny aby ukazać, jak wskazywał Kapłan “jak miłość rośnie, kiedy ludzie przed ślubem nie mogą być razem”.
Przepisane na komputerze listy opatrzone są komentarzami mojego śp. Taty- Jerzego Zygarłowskiego.Katechizm. Nauka o Sakramencie Małżeństwa. Jedna strona dziennie-codziennie

Realizując wezwanie Księdza Jacka Bałemby SDB “pilnuj czytania” – “jedna strona dziennie- codziennie”, od listopada 2021 roku Ksiądz Michał Woźnicki SDB codziennie odczytuje fragmenty Katolickiego Katechizmu Ludowego autorstwa Ks. prof. Franciszka Spirago.
Od 6 maja 2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB, dodając swój komentarz odczytuje fragmenty katechizmu dotyczące Sakramentu Małżeństwa.

2023.05.06 Katechizm O działaniu Łaski Bożej w Małżeństwie– do odsłuchania tutaj.
2023.05.07 Katechizm. O przeszkodach do zawarcia małżeństwa– do odsłuchania tutaj.
2023.05.08 Katechizm. Zaręczyny- o obrzędach przy Sakramencie Małżeństwa– do odsłuchania tutaj.
2023.05.09 Katechizm. O zapowiedziach;Umowa małżeńska przed miejscowym proboszczem przy dwóch świadkach– do odsłuchania tutaj.
2023.05.10 Katechizm. Żona winna jest mężowi szacunek i posłuszeństwo. O obowiązkach małżeńskich– do odsłuchania tutaj.
Katechizm – 2023.05.11 Żona powinna się starać mężowi uprzyjemniać życie– do odsłuchania tutaj.
Katechizm 2023.05.12 O obowiązkach męża. Mąż i żona winni sobie nawzajem miłość wierność i pomoc we wszystkich potrzebach życia– do odsłuchania tutaj
2023.05.13 Mąż i żona mają wspólnie troszczyć się o swoje dzieci i wychowywać je po chrześcijańsku– do odsłuchania tutaj
2023.05.14 Katechizm. Rodzice winni dzieci ochrzcić zaraz po urodzeniu;wpajać w nie zasady religijne– do odsłuchania tutaj
2023.05.15 Katechizm. Rodzice winni dzieciom dawać dobry przykład – do odsłuchania tutaj
2023.05.17 Katechizm. Wychowanie dzieci w duchu chrześcijańskim jest jednym z najważniejszych obowiązków rodzicielskich– do odsłuchania tutaj
2023.05.19 Katechizm O małżeństwach mieszanych– do odsłuchania tutaj
2023.05.20 Katechizm. O małżeństwach mieszanych cd.– do odsłuchania tutaj

Wniebowstąpienie Pańskie 18.05.2023 r.

We Wniebowstąpienie Pańskie, w związku z obecnością w Sądzie na rozprawie w charakterze oskarżonego o rzekome znieważenie policjantów na służbie Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia i Kazanie: “Za obłudników i faryzeuszy w sędziowskich togach i sutannach- Kyrie eleison”– do odsłuchania tutaj.

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na  Wniebowstąpienie Pańskie 18.05.2023r.– do odsłuchania tutaj.

Sędzia- obłudnik i faryzeusz. Po rozprawie w sądzie rejonowym. 18.05.2023 r.

18.05.2023 r. w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto odbyła się kolejna rozprawa Księdza Michała Woźnicki SDB oskarżanego o rzekome znieważenie policjantów na służbie.
Sprawa prowadzona przez Pana Sędziego Rafała Parnowskiego na wniosek oskarżycieli- a konkretnie dwóch pań policjantek jest niejawna.

Modlitwa i słowo: “Sędzia- obłudnik i faryzeusz.” wygłoszone do wiernych, którzy w trakcie rozprawy modlili się za Kapłana w gmachu Sądu– do odsłuchania tutaj.

Ogłoszenia i Kazanie z 18.05.2023 “Za obłudników i faryzeuszy w sędziowskich togach i sutannach- Kyrie eleison”– do odsłuchania tutaj.

Ks. Michał Stobnicki- na jakiej podstawie mamy wierzyć, że to biskup? 17.05.2023 r.

17.05.2023 r. podczas odprawionej w kaplicy domowej w katakumbach , w Baranowie przy Plcu Zmartwychwstania 1, wieczornej Mszy Św. w rycie rzymskim Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia- do odsłuchania tutaj.
Kapłan m.in stawiał pytanie- na jakiej podstawie mamy wierzyć, że uwiarygadniany przez Księdza Jacka Bałembę SDB i Księdza Dariusza Kowalczyka SDB, Ks. Michał Stobnicki jest biskupem?

Pałkarz z Lubinia- ksiądz gazownik w Sądzie 16.05.2023

pałkarz z Lubinia ( z telefonem) z wynajętym do sprawy panem mecenasem

16 maja 2023 r. W Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto odbyła się kolejna rozprawa, w której na ławie oskarżonych zasiada “Pałkarz z Lubinia- ksiądz gazownik” – Salezjanin ks .(?) Jacek Bielski SDB, który dokonywał licznych czynów przestępczych z nienawiści do religii katolickiej, do katolickiej Mszy Św. w rycie rzymskim, do Kapłana odprawiającego Mszę Św. w rycie rzymskim- Księdza Michała Woźnickiego i wiernych katolików.

30.11.2021 ks(?) Jacek Bielski SDB atakuje gazem Księdza Woźnickiego i wiernych – wieczorem poprzedniego dnia najprawdopodobniej on skutecznie zalepia zamek w drzwiach mieszkania Księdza Woźnickiego.Po wyjściu z gmachu Sądu Ksiądz Michał Woźnicki odniósł się krótko do rozprawy w słowie: “Po rozprawie przeciwko ks./?/Jackowi Bielskiemu SDB z oskarżenia prywatnego. Kyrie eleison.”  – do odsłuchania tutaj
Podczas wieczornej Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia i kazanie: “Uwagi po rozprawie. Jest nadzieja dla ks. J. Bielskiego” – do odsłuchania tutaj

Dni Krzyżowe 15, 16, 17 maja 2023r.

15, 16, 17 maja 2023r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi odprawił nabożeństwo Dni Krzyżowych udając się procesyjnie do krzyża ustawionego przed domem w Baranowie, odśpiewując Litanię do Wszystkich Św. Następnie Kapłan odprawiał Nabożeństwo majowe, a po różańcu składał Panu Bogu w domowej kaplicy Ofiarę Mszy Św.

“Praca rąk ludzkich” Ks. Anthony Cekada

13 maja 2023 roku, podczas 17 Pieszej Pielgrzymki do Gietrzwałdu Ks. Michał Woźnicki SDB rozpoczął odczytywać fragmenty książki autorstwa Ks. Anthonyego Cekady “Praca rąk ludzkich- teologiczna krytyka Novus Ordo Missae” – do odsłuchania tutaj

14 maja podczas Mszy Św. kontynuował lekturę  dodając swój komentarz – do odsłuchania tutaj
W książce autor publikuje zbierane przez 40 lat wiadomości i spostrzeżenia teologów na temat nowej mszy udowadniając tezę: 
“Msza Pawła VI 
a) niszczy w umysłach wiernych katolicką doktrynę, a w szczególności katolicką doktrynę dotycząca Świętej Ofiary Mszy, kapłaństwa i Rzeczywistej Obecności; oraz
b) zezwala na, lub nakazuje poważną bezbożność”.

15 maja 2023 Ksiądz Michał Woźnicki SDB kontynuował odczytywanie fragmentow książki Ks. Cekady odczytując m.in słowa:
“Msza Pawłą VI była (jest) protestancka, modernistyczna, niekatolicka, destrukcyjna dla wiary katolickiej, była (jest) narzędziem rewolucji doktrynalnej i ogólnie rzecz biorąc reprezentowała (reprezentuje) nową religię stąd katolik był (jest) zobowiązany do odrzucenia nowej mszy i poszukiwania mszy która była (jest) katolicka czyli starej- trydenckiej”
Ogłoszenia i kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB z 15 maja 2023 r. – do odsłuchania tutaj

V Niedziela po Wielkanocy, 14.05.2023 r.

W V Niedzielę po Wielkanocy, 14.05.2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB na zakończenie 17 Pieszej Pielgrzymki do Gietrzwałdu odprawił w kaplicy domowej w Katakumbach w Baranowie Mszę Św. w rycie rzymskim.
Podczas kazania Kapłan kontynuował czytanie lektury- książki Ks. Anthonyego Cekady “Praca rąk ludzkich- teologiczna krytyka Novus Ordo Missae” dodając swój komentarz – do odsłuchania tutaj
Ks. Anthony Cekada w swojej książce: “Praca rąk ludzkich”, w której publikuje zbierane przez 40 lat wiadomości i spostrzeżenia teologów na temat nowej mszy udowadnia tezę: 
“Msza Pawła VI 
a) niszczy w umysłach wiernych katolicką doktrynę, a w szczególności katolicką doktrynę dotycząca Świętej Ofiary Mszy, kapłaństwa i Rzeczywistej Obecności; oraz
b) zezwala na, lub nakazuje poważną bezbożność”.

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na  V Niedzielę po Wielkanocy, 14.05.2023 r.– do odsłuchania tutaj.
„Jeśli zaś kto uważa się za pobożnego, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna” (Jk 1, 26)!”

Kazanie Ks. Dariusza Kowalczyka SDB na V Niedzielę po Wielkanocy, 14.05.2023 r.– do odsłuchania tutaj.