Miesiąc: maj 2023

17 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu z intencją o biskupów dla Polski wiernych Tradycji katolickiej. 13-14 maja 2023 r.

W dniach 13-14 maja 2023 r. odbyła się prowadzona pod opieką duchową Księdza Michała Woźnickiego SDB, 17 Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu.

W sobotę 13 maja, wcześnie rano, o godz. 2:00 Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił w Baranowie, w Katakumbach przy Placu Zmartwychwstania 1 Mszę Św. w rycie rzymskim rozpoczynającą “17 Pieszą Pielgrzymkę z Olsztyna do Gietrzwałdu” z intencją: o uproszenie dla Polski biskupów wiernych Tradycji katolickiej. Ogłoszenia wygłoszone przez Księdza Woźnickiego podczas Mszy Św.”przed 17 Pielgrzymką do Gietrzwałdu. Perfidne przeinaczanie sensu słów Kapłana” – do odsłuchania tutaj.
Kapłan mówił m.in. “Ruszamy upraszać tę łaskę przymnożonej wiary dla siebie, dla bliźnich- nie ma nas wielu (…) nie ma to znaczenia. Przy wierze katolickiej, na skutek Soboru Watykańskiego II i zdrady hierarchów stoją pojedynczy katolicy, pojedynczy księża…”

Po Mszy Św. Kapłan wraz z wiernymi, zachowując zapowiedzianą ciszę, wyruszył w podróż do Olsztyna by chwilę przed godz. 9:00 pojawić się przed kościołem Matki Bożej Różańcowej na Dajtkach. Tu cisza została w nieodpowiedni sposób przerwana przez jednego z pielgrzymów przybywającego z innego miejsca. Do tego faktu odniósł się Ksiądz Woźnicki po modlitwie, w słowie przed wyruszeniem w trasę – do odsłuchania tutaj.

Po wyruszeniu w drogę i odśpiewaniu pieśni, Kapłan wraz z wiernymi modlili się Godzinkami ku czci NMP, a następnie została odmówiona pierwsza część Różańca.

Po przerwie na posiłek i odmówieniu drugiej części Różańca, podczas postoju w lesie Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił Katechezę na podstawie III tomu Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago “Mąż i żona mają wspólnie troszczyć się o swoje dzieci i wychowywać je po chrześcijańsku” – do odsłuchania tutaj.

Po wyruszeniu w dalszą trasę Ksiądz Woźnicki rozpoczął czytanie lektury- książki Ks. Anthonyego Cekady “Praca rąk ludzkich- teologiczna krytyka Novus Ordo Missae” dodając swój komentarz – do odsłuchania tutaj
Kapłan odczytał też “kilka słów o Wstępie do książki” ks. A. Cekady autorstwa Pana Michał a Rzepki – cały tekst do odczytania tutaj

Po południu Kapłan i wierni dotarli do celu, do Gietrzwałdu- w miejsce, gdzie w 1877 roku objawiła się Matka Boża.
Ksiądz Woźnicki wraz z pielgrzymami w miejscu objawień odmówił ostatnią część Różańca, wypowiadając comiesięczną intencję przyniesioną do Matki Bożej.
Następnie, jak co miesiąc Kapłan wraz z pielgrzymami udał się pod krzyż misyjny, następnie do grobu Ks. Augustyna Weichsela, do kapliczki Św. Józefa, a na koniec do “źródełka”.

W drugim dniu pielgrzymki, w niedzielę rano, Kapłan wraz z wiernymi, przy pięknym wschodzącym słońcu, odśpiewali Godzinki ku czci NMP oraz odmówili pierwszą część Różańca. Ksiądz Woźnicki wygłosił katechezę na podstawie III tomu Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago “Rodzice winni:dzieci ochrzcić zaraz po urodzeniu;wpajać w nie zasady religijne” – do odsłuchania tutaj.

W godzinie południowej Kapłan modlił się z wiernymi w miejscu Objawień Matki Bożej– do odsłuchania tutaj.
Na zakończenie Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił Słowo z Gietrzwałdu

Po powrocie do Poznania, Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił w Baranowie, w Katakumbach przy Placu Zmartwychwstania 1 Mszę Św. w rycie rzymskim kończącą “17 Pieszą Pielgrzymkę z Olsztyna do Gietrzwałdu” z intencją: o uproszenie dla Polski biskupów wiernych Tradycji katolickiej.
Podczas kazania Kapłan kontynuował czytanie lektury- książki Ks. Anthonyego Cekady “Praca rąk ludzkich- teologiczna krytyka Novus Ordo Missae” dodając swój komentarz– do odsłuchania tutaj
Ks. Anthony Cekada w swojej książce: “Praca rąk ludzkich”, w której publikuje zbierane przez 40 lat wiadomości i spostrzeżenia teologów na temat nowej mszy udowadnia tezę: 
“Msza Pawła VI 
a) niszczy w umysłach wiernych katolicką doktrynę, a w szczególności katolicką doktrynę dotycząca Świętej Ofiary Mszy, kapłaństwa i Rzeczywistej Obecności; oraz
b) zezwala na, lub nakazuje poważną bezbożność”

Kolejna– 18 Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o biskupów Tradycji Katolickiej dla Polski, odbędzie się, jak Pan Bóg da, w sobotę 10 czerwca 2023r.
Więcej informacji w zakładce: “Pielgrzymki”.

Prośba o modlitwę za księdza-kłamcę, sąsiada z rodziny (brata śp. Jerzego) oraz sąsiadkę sprzedającą dom.

11.05.2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas wieczornej Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił ogłoszenia- do odsłuchania tutaj.
W Ogłoszeniach Kapłan prosząc o modlitwę za księdza Jacka Bielskiego SDB odniósł się do fałszywych- kłamliwych zeznań tego księdza, który kłamał na rozprawie w sądzie, gdzie występuje w roli oskarżonego , m.in o akty napaści- agresji wobec Księdza Woźnickiego oraz wiernych (ataki fizyczne oraz kilkukrotne gazowanie gazem łzawiącym)

Dalej Ksiądz Michał Woźnicki SDB prosił o modlitwę za sąsiada katolickiego domu w Baranowie- młodszego brata śp. Jerzego Zygarłowskiego- Tomasza, któremu przeszkadzają śpiewane pieśni maryjne.

Na koniec ogłoszeń Ksiądz Woźnicki poprosił o modlitwę za sąsiadkę z drugiej strony z intencją żeby się Pani dobrze udało się sprzedać dom.
Kapłan prosił też o modlitwę, o rozeznanie dla Kapłana czy nie należy tego domu kupić z przeznaczeniem na katolicki kult- Mszę Św. w rycie rzymskim.
W nawiązaniu do tej sprawy – do spotkania z Panią Sąsiadką- Ksiądz Woźnicki wygłosił 12.05.2023 r. kolejne ogłoszenia: “Czy w tym domu nie straszy?”- do odsłuchania tuta

17 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu z intencją o biskupów dla Polski wiernych Tradycji katolickiej. 13-14 maja 2023 r.

Jak w każdą drugą sobotę miesiąca, podobnie w najbliższą sobotę 13-14 maja 2023 r. jak Pan Bóg da, wyruszy comiesięczna Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu, którą poprowadzi Ksiądz Michał Woźnicki SDB.
W nocy, przed wyjazdem z Poznania, Kapłan odprawi w kaplicy domowej w katakumbach przy Placu Zmartwychwstania 1 w Baranowie Mszę Św. w rycie rzymskim, po czym wraz z Wiernymi z Wronieckiej uda się do Olsztyna, gdzie o godz. 9:00 przed kościołem Matki Bożej Różańcowej na Dajtkach rozpocznie się Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu z intencją o uproszenie dla Polski biskupów wiernych Tradycji katolickiej.

Wzorem, ubiegło miesięcznej pielgrzymki, od momentu wyjazdu z Baranowa- w sobotę- do momentu powrotu- niedzielnej, wieczornej Mszy Św. Kapłan, oprócz czasu modlitw, zachowywać będzie milczenie.
09.05.20222 r. Ksiądz Woźnicki prosił, aby osoby chcące wziąć udział w pielgrzymce, jak to tylko możliwe, również wobec siebie, wzajemnie zachowały ciszę.
O najbliższej pielgrzymce do Gietrzwałdu, o zachowaniu ciszy, którą należy traktować tak jak post- pewnego rodzaju ofiarę Ks. Michał Woźnicki mówił tego dnia podczas ogłoszeń wygłoszonych podczas Mszy Św. – do odsłuchania tutaj.
Kapłan mówił m.in. : “Mamy mowę- żeby dobrze mówić, a żeby dobrze mówić trzeba też czasami milczeć…”

Więcej informacji w zakładce: “Pielgrzymki”

Święto Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika 08.05.2023 r

08.05.2023 r. w Święto Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas wieczornej Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił kazanie- do odsłuchania tutaj.
W kazaniu Kapłan odczytywał bulwersujące fragmenty rozważań Jana XXIII na temat “Proroków niedoli”.
Ksiądz Woźnicki w podsumowaniu mówił o Janie XXIII:
“…wiary katolickiej nie miał, jako niekatolik umarł, przyczyniając się do przeprowadzenia Soboru Watykańskiego II, który okazał się dla kościoła największym nieszczęściem dwudziestu wieków, a jednocześnie Pan Bóg dopuszcza te próbę, bo dzięki słabości pasterzy my możemy wzrastać w wierze.
Jeśli chcemy wzrastać w wierze odnosić się nam trzeba do pasterzy, którzy wiarę katolicką na ziemi polskiej szerzyli i o wierze katolickiej zaświadczyli (m.in. Św. Stanisław)(…) Daj Boże odrzucimy herezję modernizmu, herezję ekumeniactwa, które szczepił nam Jan XXIII”

IV Niedziela po Wielkanocy, 07.05.2023 r.

W IV Niedziela po Wielkanocy, 07.05.2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił rano w kaplicy domowej w Katakumbach w Baranowie Mszę Św. w rycie rzymskim.
Wcześniej odśpiewane zostały Godzinki ku czci NMP oraz zmówiona pierwsza część Różańca.
Kapłan wygłosił ogłoszenia i kazanie- do odsłuchania tutaj.


W ogłoszeniach Ksiądz Woźnicki poruszył wiele wątków, m.in:
– Sprawę rzekomego biskupa ortodoksji katolickiej dla Polski.
Kapłan pytał o predyspozycje jakie trzeba mieć aby być wyświęconym na biskupa katolickiego tradycji katolickiej.
Ksiądz Woźnicki dalej pytał : “Ktoś coś o Księdzu Michale Stobnickim z czcigodnych wiernych wie? No wiemy, że pracuje w kancelarii adwokackiej. Nie wiemy w jakim charakterze. Czy jako goniec, czy jako adwokat?”

W dalszej części ogłoszeń Ks. Woźnicki przywołał 8-krotne wyjazdy z wiernymi do Międzyborza, żeby stać przy Kapłanie-Księdzu Bałembie , w czasie bezpośrednio poprzedzającym wyrzucenie z kościoła w Międzyborzu Mszy Św. w rycie rzymskim.
Ksiądz Woźnicki przytoczył m.in wypowiadane w tamtym czasie, kierowane do wiernych słowa Księdza Jacka Bałemby SDB, że wierni w Międzyborzu nie usłyszą: “idźcie sobie stąd, idźcie sobie gdzie indziej- od tego Kapłana nie usłyszycie”. “Tośmy tam jeździli. Ktokolwiek z czcigodnych wiernych usłyszał tam “dziękuję za wasz przyjazd” od Księdza Jacka Bałemby?”- pytał dalej w ogłoszeniach Ksiądz Woźnicki i wskazywał: Może to są predyspozycje na biskupa, które trzeba mieć- niewdzięczność…”

Ksiądz Woźnicki mówił też o obawie niektórych kapłanów o jawność w swojej posłudze- rzekomo katolickiej.
“W ubiegłym tygodniu udawałem się do Spowiedzi. Spowiadałem się po raz kolejny pod cmentarzem, w samochodzie (…) no bo nie ma miejsca dla wyspowiadania takiego kapłana jak ja. (…) Pytanie, czy to jest godziwe i czy to się Panu Bogu podoba (…)
I żeby nie było- kapłan (spowiednik) ważnie wyświęcony, ortodoksji katolickiej, do którego jedziesz sto kilometrów i dalej (…)
Ci kapłani tworzą obieg zamknięty i robi to zarówno Ksiądz Jacek Bałemba, i wychodzi teraz, że Ksiądz Dariusz Kowalczyk na pewien sposób też.
Znasz adres podany publicznie, gdzie Ksiądz Dariusz Kowalczyk odprawia w niedzielę (Mszę Św.)?
(…) To na co te ważne święcenia?(…)
Takich chcesz mieć kapłanów ważnie wyświęconych? To jest męstwo? To jest odwaga? To jest Boże?”

Dalej Ksiądz Woźnicki wskazywał, że “biskupa katolickiego poznamy- że tu przyjdzie albo na Wroniecką i powie: słyszałem o Waszej modlitwie. Bogu niech będą dzięki. Pan Bóg sprawia cuda- znalazł kogoś takiego jak ja…”

Odnosząc się do kilku otrzymanych wiadomości Ksiądz Woźnicki stwierdził:
“Nie staję przeciwko Księdzu Jackowi (Bałembie).
Staję przeciwko pewnym słowom i sposobom traktowań, które nie mają znamion wiary katolickiej, odwagi kapłana katolickiego, są oznaką osobistych słabości i uprzedzeń albo zafiksowania muzyka”

Na koniec Ksiądz Michał Woźnicki SDB podał informację o III Pieszej Pielgrzymce w obronie Mszy Św. z Poznania do Gietrzwałdu, która wyruszy 15 lipca 2023 r. po rannej Mszy Św. odprawionej, jak Pan Bóg da w kaplicy domowej w Katakumbach w Baranowie.
Dojście do Gietrzwałdu planowane jest na 2 sierpnia.


W Kazaniu Ksiądz Woźnicki m.in. odczytywał fragmenty dzieła Commonitorium- Przeciw bezbożnym nowościom wszystkich odszczepieńców autorstwa Św. Wincentego z Lerynu.
Po odczytaniu tekstu Kapłan mówił: “Jeżeli stoimy w tym miejscu, przy tej sprawie- był kościół na Wronieckiej…, potem stoimy przy Mszy Św., którą Ksiądz odprwia pod drzwiami kościoła, bo do kościoła mnie nie wpuścili, (…) potem w pokoju jest Kaplica-Cela, (…) Ksiądz odprawia na Wronieckiej (…) mijają 4 lata odprawiania codziennie Najświętszej Ofiary Mszy Św. w rycie rzymskim – Nie pofatygował się do Kaplicy -Celi ani Ksiądz Dariusz Kowalczyk- Salezjanin, ani Ksiądz Jacek Bałemba- Salezjanin (…)
Wiec jeżeli my, jeżeli ja, jeżeli wy wzajemnie stoimy konsekwentni przy Mszy Św. w rycie rzymskim (…) to nie spełniasz warunku(…) (podanego w Commonitorium): w co zawsze, w co wszyscy, w co wszędzie wierzono?”

Po Mszy Św. Kapłan wraz z wiernymi udał się przed dom aby w miejscu, w którym powstaje kapliczka Matki Bożej, w ramach Nabożeństwa Majowego odśpiewać Litanię Loretańską.

Popołudniu Kapłan udał się na Wroniecką, na modlitwę u drzwi kościoła z intencją przywrócenia Mszy Św. Wszechczasów do naszego salezjańskiego kościoła.

Po zakończonym różańcu i modlitwach Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił Słowo z Wronieckiej “Zapłatą za bezbożność ludu są źli kapłani.”- do odsłuchania tutaj.

Wieczorem, 07.05.2023r. , Kapłan wygłosił dalszy ciąg Katechezy “Chrystus nazywa Najświętszy Sakrament Ołtarza- Tajemnicą Wiary” na podstawie III tomu Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago “– do odsłuchania tutaj.

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na  IV Niedzielę po Wielkanocy, 07.05.2023 r.– do odsłuchania tutaj.
“Abyśmy duszę swoją zbawili, słuchajmy i trzymajmy się pasterzy – choćby ich dzisiaj było bardzo niewielu – którzy wiernie strzegą i krzewią katolicki depozyt wiary, za wzorem świętych męczenników i świętych pasterzy!”

Kazanie Ks. Dariusza Kowalczyka SDB na IV Niedzielę po Wielkanocy, 07.05.2023 r.– do odsłuchania tutaj.

Katechizm. Nauka o Sakramencie Małżeństwa. Jedna strona dziennie-codziennie

Realizując wezwanie Księdza Jacka Bałemby SDB “pilnuj czytania” – “jedna strona dziennie- codziennie”, od listopada 2021 roku Ksiądz Michał Woźnicki SDB codziennie odczytuje fragmenty Katolickiego Katechizmu Ludowego autorstwa Ks. prof. Franciszka Spirago.
Od 6 maja 2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB, dodając swój komentarz odczytuje fragmenty katechizmu dotyczące Sakramentu Małżeństwa.

2023.05.06 Katechizm O działaniu Łaski Bożej w Małżeństwie– do odsłuchania tutaj.
2023.05.07 Katechizm. O przeszkodach do zawarcia małżeństwa– do odsłuchania tutaj.
2023.05.08 Katechizm. Zaręczyny- o obrzędach przy Sakramencie Małżeństwa– do odsłuchania tutaj.
2023.05.09 Katechizm. O zapowiedziach;Umowa małżeńska przed miejscowym proboszczem przy dwóch świadkach– do odsłuchania tutaj.
2023.05.10 Katechizm. Żona winna jest mężowi szacunek i posłuszeństwo. O obowiązkach małżeńskich– do odsłuchania tutaj.
Katechizm – 2023.05.11 Żona powinna się starać mężowi uprzyjemniać życie– do odsłuchania tutaj.
Katechizm 2023.05.12 O obowiązkach męża. Mąż i żona winni sobie nawzajem miłość wierność i pomoc we wszystkich potrzebach życia– do odsłuchania tutaj
2023.05.13 Mąż i żona mają wspólnie troszczyć się o swoje dzieci i wychowywać je po chrześcijańsku– do odsłuchania tutaj
2023.05.14 Katechizm. Rodzice winni dzieci ochrzcić zaraz po urodzeniu;wpajać w nie zasady religijne– do odsłuchania tutaj
2023.05.15 Katechizm. Rodzice winni dzieciom dawać dobry przykład – do odsłuchania tutaj
2023.05.17 Katechizm. Wychowanie dzieci w duchu chrześcijańskim jest jednym z najważniejszych obowiązków rodzicielskich– do odsłuchania tutaj
2023.05.19 Katechizm O małżeństwach mieszanych– do odsłuchania tutaj
2023.05.20 Katechizm. O małżeństwach mieszanych cd.– do odsłuchania tutaj

Uroczystość NMP Królowej Polski, 03.05.2023 r.

03.05.2023 r. w Uroczystość NMP Królowej Polski, Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił rano w kaplicy domowej w Katakumbach w Baranowie Mszę Św. w rycie rzymskim.
Wcześniej odśpiewane zostały Godzinki ku czci NMP oraz zmówiona pierwsza część Różańca.
Kapłan wygłosił kazanie: “Z dawna Polski tyś Królową Maryjo” – do odsłuchania tutaj.

Po Mszy Św. Kapłan wraz z wiernymi udał się przed dom aby w miejscu, w którym powstaje kapliczka Matki Bożej, w ramach Nabożeństwa Majowego odśpiewać Litanię Loretańską.

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na uroczystość NMP Królowej Polski, 3.05.2023: “Bądź odporny jak uderzane kowadło!”– do odsłuchania tutaj.

“Prowokacja na skalę ogólnoświatową”. Dom bogomyślny? “Idzie Pan w bagno”, “diabeł przez Was działa”- słowa Ks. Jacka Bałemby SDB

W czwartek 27.04.2023 r. po Mszy Św. w rycie rzymskim, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia: Prowokacja na skalę ogólnoświatową. Dom bogomyślny? “Idzie Pan w bagno”-słowa Ks. Bałemby
Ogłoszenia z 27.04.2023 r.- do odsłuchania tutaj.

W ogłoszeniach Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do słów Księdza Jacka Bałemby SDB m.in. wypowiedzianych do Pana Marcina Gacha w Oratorium Św. Józefa we Wrocławiu, w niedzielę 23.04.2023 r.- po Mszy Św.

Pan Marcin Gach po wizycie u Abp-a Jana Pawła Lengi ostatecznie podjął decyzję o chęci przystąpienia do domu bogomyślnego w Baranowie i w związku z tym prosił Księdza Jacka Bałembę SDB o podpisanie oświadczenia, mówiącego o tym, że przez ostatnie dwa lata Pan Marcin uczęszczał na niedzielne ( i nie tylko) Msze Św. w rycie rzymskim odprawiane przez Księdza Jacka Bałembę SDB.

W odpowiedzi Pan Marcin usłyszał słowa:
“Ciemno to widzę (…) wchodzi Pan w bagno, będzie Pan wspominał moje słowa.”

Ksiądz Jacek Bałemba SDB wskazał też na przekazaną od ambony przez Księdza Woźnickiego wypowiedź JE Ks. Abpa Jana Pawła Lengi dotyczącą rozdzielności jawności słówek i jawności kazań, a niejawności słówek, na co Ks. Abp Jan Paweł Lenga wyraził się, że to działanie nie jest katolickie.
Ksiądz Bałemba w tym kontekście powiedział Panu Marcinowi “póki co, to bierze Pan udział w prowokacji na miarę ogólnoświatową” i dalej o “współpracy w tym potwornym dziele prowokacji, w niszczeniu kolejnych duszpasterstw”.
Ksiądz Jacek mówił też, że “…. nikt nie ma prawa mi sterować moim duszpasterstwem, żebym ja był zobligowany w jakikolwiek sposób żeby cały świat słyszał…”
I dalej Ksiądz Jacek kierował słowa do Pana Marcina: “To Pan powiedział Księdzu Woźnickiemu, że biskup o mnie powiedział, że ja nie działam po katolicku (ani Pan Marcin, ani Ksiądz Woźnicki takich słów nie wypowiadali – dopisek J.Z.)- to poszło w internet. To jest chore”.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach z 27.04.2023r. odniósł się szczegółowo do całej treści rozmowy przekazanej przez Pan Marcina Gacha.
Ksiądz Woźnicki mówił m.in.:” … w wielu sytuacjach dotyczących osoby Księdza Woźnickiego Ksiądz Jacek zaczyna działać na sposób alergiczny”.

Ksiądz Woźnicki odniósł się też do przekazanych przez Pana Marcina Gacha słów usłyszanych od Księdza Jacka Bałemby w prywatnej rozmowie, dotyczących udawania się do kapłanów ważnie wyświęconych (w aspekcie ważności święceń).

Ksiądz Woźnicki odniósł się też do sprawy dot. reakcji Księdza Jacka na zamieszczenie na niniejszym blogu informacji o subskrybcji prywatnego kanału Pana ministranta Jakuba Zygarłowskiego dokonanej 3 listopada 2022 r. przez youtubowy kanał “Jacek Bałemba”.
Ksiądz Michał mówił dalej: “Tam, gdzie chodzi o osobę Księdza Woźnickiego Księdzu Jackowi łatwo puszczają nerwy i wypowiada rzeczy nierozsądne”.
Sprawę “subskrybcji kanału” opiszę na koniec niniejszego wpisu.

Pod koniec ogłoszeń Ksiądz Michał Woźnicki SDB mówiąc o domu bogomyślnym stwierdził: “czas pokaże, że to nie jest bagno (…) tylko się wykluwa- żyje już w nas rzeczywistość Boża, z wielką zasługą w tym dziele Księdza Jacka Bałemby ze względu na słowa, na kazania, na remedia…”
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 27.04.2023 r.- do odsłuchania tutaj.


Sprawa subskrybcji kanału “Jakub Zygarłowski” przez kanał “Jacek Bałemba”.


Pod koniec października 2022r. Youtube zablokował youtubowy kanał “W obronie Mszy”, który został odblokowany na początku listopada.
3.11.2022 r. , jako prowadzący prywatny kanał o nazwie “Jakub Zygarłowski”, otrzymałem od Youtuba poniższą wiadomość:

Ucieszony taką wiadomością bodaj w nocy z 4/5 listopada 2022 r. podzieliłem się na niniejszym blogu wpisem zamieszczonym pod datą 3 listopada 2023 r. (Obecnie, po kolejnych interwencjach Księdza Jacka Bałemby SDB wszystkie poniżej przedstawione wpisy nie są już dostępne, zachowałem jednak zrzuty ekranów i korespondencję z Księdzem Jackiem które poniżej publikuję).
Pierwotny wpis zamieszczony pod datą 3 listopada 2022r.:

5 listopada w południe otrzymałem od Księdza Jacka Bałemby niezrozumiałą dla mnie wiadomość:

Byłem zaskoczony, dlaczego Ksiądz Jacek prosi mnie o usunięcie informacji o rzekomym subskrybowaniu przez Kapłana kanału “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim, Poznań-Wroniecka 9” skoro mój wpis dotyczył mojego prywatnego kanału “Jakub Zygarłowski”…
6 listopada w południe odpisałem Księdzu Jackowi:

do powyższej informacji dodałem dwa zrzuty ekranu potwierdzające, że od yoytuba otrzymałem wiadomość zatytuowaną “Jacek Bałemba zasubskrybował(a) Twój kanał w YouTube”

Po kilku godzinach otrzymałem od Księdza Jacka maila. Nie było w nim ani słowa przepraszam, za popełniony błąd, ani błogosławieństwa, o które prosiłem:

W odpowiedzi na maila zmieniłem pierwotny wpis na blogu nadając newralgicznemu w tej sprawie fragmentowi, poniższą formę:

Po czym wysłałem Księdzu Jackowi wiadomość:

Po kilku godzinach otrzymałem od Księdza Jacka maila. I tym razem nie otrzymałem błogosławieństwa, o które prosiłem.

W odpowiedzi na prośbę Kapłana drugi raz skorygowałem wpis na blogu nadając mu poniższą formę:

Wysłałem też do Księdza Jacka wiadomość, kolejny raz prosząc o Kapłańskie Błogoslawieństwo:

Po godzinie otrzymałem kolejną wiadomość od Księdza Jacka (i tym razem bez Kapłańskiego Błogosławieństwa):

W odpowiedzi na prośbę Księdza Jacka (cały czas dla mnie niezrozumiałą i przeczącą faktowi- pierwotnej wiadomości otrzymanej przeze mnie od YouTuba) po raz trzeci skorygowałem wpis na blogu nadając mu obecnie widoczną formę:

Jednocześnie, w związku z tak sprzecznymi informacjami (z jednej strony wiadomości od Księdza Jacka, o tym że Kapłan “NIE subskrybuje” mojego kanału, z drugiej fakt otrzymanej przeze mnie 3 listopada wiadomości, że “Jacek Bałemba zasubskrybował(a) Twój kanał w YouTube”, do którego to faktu Ksiądz Jacek w żaden sposób się nie odniósł), zaniepokojony, biorąc pod uwagę w obecnym stanie zamętu powszechnego działania osób trzecich, 11 listopada wysłałem do Księdza Jacka wiadomość z prośbą o wytłumaczenie tej sytuacji:

“Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Wielebny Księże Jacku

Usunąłem z wpisu z dnia 3 listopada zdanie, o które Ksiądz prosił.

W związku z tym, że sprawa wiadomości od youtuba, która otrzymałem 3 listopada 2022r. dotyczy zmagania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim chciałbym ją wyjaśnić i proszę Księdza o pomoc w tym wyjaśnieniu.
Albo jakieś osoba ze służby, lub jakaś inna nieuprawniona osoba, chcące zaszkodzić Wielebnemu Księdzu lub / i  Ksiedzu Michałowi Woźnickiemu SDB, podszyła się pod Wielebnego Księdza Jacka Bałembe i spreparowała nieprawdziwą wiadomość, którą wysłała mi 3 listopada o godz. 1:12
albo rzeczywistej subskrybcji mojego kanału dokonała inna osoba niż Wielebny Ksiądz, która to osoba ma dostęp do dokonywania subskrybcji innych kanałów w imieniu youtubowego kanału o nazwie “Jacek Bałemba”,
albo ktoś nieuprawniony włamał się do danych youtubowego kanału “Jacek Bałemba” i bez wiedzy Księdza lub innej odpowiedzialnej za kanał osoby dokonał nieuprawnionej subskrybcji.

Te trzy opcje są dla mnie na tą chwilę najbardziej prawdopodobne. Dopuszczam też, że rozwiązanie może być jeszcze inne – choć  nie wiem jakie.
Chciałbym poznać prawdę i sprawę wyjaśnić do końca, bo materia jest ważna i wyjaśnienia wymaga.

W ostatnim czasie otrzymałem około dwudziestu maili od youtuba (z tego samego youtubowego adresu e-mail) o tym, że ktoś (podane były  konkretne imię i nazwisko lub nazwa własna kanału) zasubskrybował mój kanał.  
Wiadomość z 3 listopada, której kopię Księdzu przesyłałem na początku korespondencji, zawierała małą ikonę z wizerunkiem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych – dokładnie taka sama ukazuje mi się, jak otrzymuję wiadomość mailową od Księdza- zawierała też informację o ilości subskrybentów kanału youtubowego “Jacek Bałemba” – podana była liczba 4,1 tys., zatem nie miałem żadnych podstaw przypuszczać, że jest ona nieprawdziwa,  że nie dotyczy ona kanału, a zatem, w moim i nie tylko moim rozumieniu, osoby Wielebnego Księdza.

Wielebny Księże, co tydzień i po każdym święcie, odsłuchuję z uwagą na youtubowym kanale o nazwie “Jacek Bałemba” kazań głoszonych przez Wielebnego Księdza zatem uprawnionym było do tej pory moje myślenie, że kanał ten prowadzi, administruje Wielebny Ksiądz Jacek Bałemba SDB. Do tych nagrań, do tego kanału odsyła Ksiądz za każdym razem dając linki na blogu Actualia.

Uprawnionym zatem było z mojej strony na podstawie znanych publicznie m.in. wyżej wskazanych faktów przyjąć, że to Wielebny Ksiądz prowadzi kanał “Jacek Bałemba”, a tym samym skoro ten kanał (Jacek Bałemba”) zasubskrybował mój kanał to uprawnionym było przyjąć,  że subskrybcji dokonał Wielebny Ksiądz.

Dlatego, zgodnie z rozumem, uprawnionym było podanie przeze mnie do publicznej wiadomości informacji, którą otrzymałem od Youtuba że, jak przeczytałem w wiadomości od youtube: “Jacek Bałemba zasubskrybował Twój kanał”.
Po wiadomości Księdza wiem, że Ksiądz nie zasubskrybował mojego kanału. Powstaje zatem pytanie kto, jeśli taki fakt miał miejsce, to uczynił, a jeśli tak to czy uczynił to za wiedzą , za zgodą Księdza.

Aby sprawę wyjaśnić proszę Wielebnego Księdza o informacje- odpowiedź na poniższe pytania.Czy do kanału youtubowego o nazwie “Jacek Bałemba” ma dostęp administracyjny (z możliwością dokonywania subskrybcji innych youtubowych kanałów) inna osoba lub inne osoby niż Wielebny Ksiądz? 
Czy może Ksiądz wykluczyć, że ktokolwiek inny niż Ksiądz, mając dostęp administracyjny lub inny- uprawniony dostęp do kanału “Jacek Bałemba”, dokonał 3 listopada br. subskrybcji mojego kanału? 
Kto (jeśli taki fakt miał miejsce), mając dostęp administracyjny lub inny uprawniony dostęp do kanału “Jacek Bałemba: dokonał 3 listopada br. subskrybcji mojego kanału?
Jeśli osoba taka miałaby pozostać w dyskrecji to proszę Księdza o informację czy taki fakt (dokonania subskrybcji przez osobę uprawnioną) miał miejsce.
Czy ktoś, kto dokonał subskrybcji (jeśli taki fakt miał miejsce) w imieniu kanału “Jacek Bałemba”  dokonał tego za wiedzą, za zgodą Księdza?

Jeśli ma Ksiądz pewność, że taki fakt (dokonania subskrybcji przez osobę uprawnioną do takiego działania w imieniu kanału “Jacek Bałemba”) nie miał i nie mógł mieć miejsca to może znaczyć, że
albo ktoś się pod Wielebnego Księdza podszywa
albo ktoś dokonał cyfrowego włamania na kanał “Jacek Bałemba” i dokonał subskrybcji poza wiedzą właściciela/ administratora tego kanału
albo ktoś spreparował nieprawdziwą wiadomość i przesłał mi ją 3 listopada.

W każdym z tych przypadków (mogą występować one łącznie) jest to groźne i wiedza o tym należy się wtedy zarówno Księdzu, jak i Księdzu Michałowi Woźnickiemu SDB ale i też innym, w tym mnie i innym osobom zaangażowanym w propagowanie w internecie nauki katolickiej głoszonej przez Wielebnego Księdza, a także przez Księdza Woźnickiego.
Wiedza o stopniu ewentualnej inwigilacji i manipulacji. 

Wielebny Księże Jacku 
proszę o pomoc w wyjaśnieniu i zrozumieniu tej sytuacji.

Proszę o Kapłańskie Błogosławieństwo
Z pamięcią w codziennej modlitwie

Jakub Zygarłowski”

Na powyższą wiadomość nie otrzymałem już od Księdza Jacka żadnej wiadomości mailowej.
Będąc kilkanaście dni później (22.11.2022r.) w Oratorium Św. Józefa we Wrocławiu po “Wieczorze Cecyliańskim” w prywatnej rozmowie zapytałem Księdza Jacka Bałembę czy mój mail w sprawie YouTuba dotarł do Księdza.
W odpowiedzi usłyszałem słowa, że mam dać sobie spokój, nie dać się wodzić za nos diabłu bo to “diabeł przez Was działa”. (Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się do tego stwierdzenia Księdza Bałemby w ogłoszeniach 25.11.2022 r. – do odsłuchania tutaj.)
Dalej poddenerwowany Ksiądz Bałemba odnosząc się do mojego maila mówił m.in:
“po co wiercić pytaniami piętnastoma jak ubecja”.
“Ja prosiłem usunąć- i koniec tematu.”

O podobnych słowach Księdza Jacka do Pana Marcina Gacha, wypowiedzianych w podobnym tonie w Wielki Piątek 2023 r. (o ubeckich metodach- najprawdopodobniej w kontekście powyższej przedstawionej korespondencji) informował w czasie Świąt Wielkanocnych spędzanych w Baranowie sam Pan Marcin Gach.

Nie rozumiem dlaczego Ksiądz Jacek nazywa “ubeckimi metodami” próbę wyjaśnienia sprawy ważnej dla Kościoła- ważnej bo dotyczącej bezpośrednio katolickich Kapłanów? Kapłanów sprawujących katolicki kult, głoszących katolicką naukę dotyczącą wiary i moralności, a to czynią m.in. trzej Salezjanie Ksiądz Michał Woźnicki, Ksiądz Jacek Bałemba, Ksiądz Dariusz Kowalczyk?
Tym bardziej, że pytania zadaję nie jako osoba przypadkowa, a jako katolik kościoła walczącego, który ze szczerą intencją i oddaniem propaguje nauczanie w/w katolickich kapłanów prowadząc blog WobronieMszy.pl

Jako świecki, dzięki łasce Bożej od 2017 roku aktywnie zaangażowałem się w zmaganie Księdza Michała Woźnickiego SDB o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu, a przez to przyczynienie się aby Msza Św. wróciła do wszystkich katolickich kościołów Polski , Europy i Świata.
Mam świadomość, że biorę udział w zmaganiu, które ma znaczenie dla całego Kościoła, dla całego świata. Obecnie- po eksmisji z Wronieckiej, ze względu na przebywanie Księdza Woźnickiego moim domu, zmaganie to związane jest ściśle z domem bogomyślnym w Baranowie.
Czego konkretnie dotyczą słowa kierowane przez Księdza Jacka Bałembę SDB do Pana Marcina Gacha: “Idzie Pana w Bagno”, “póki co to jest Pan zaangażowany w prowokację na skalę ogólnoświatową”?
Czego dotyczą słowa Księdza Jacka Bałemby SDB kierowane do mnie 22.11.2022r. “Bo to diabeł przez Was działa”? Czego dotyczą te słowa? Do tej pory nie wiem.
Na moje dopytywanie Księdza Jacka o ich sens nie otrzymałem od Kapłana jasnej odpowiedzi.


Z tytułu katolickiego charakteru działania Księdza Michała Woźnickiego SDB, z tytułu katolickiego słowa- nauki głoszonej przez Księdza Woźnickiego od lat jako jeden z wielu wiernych słucham kazań Księdza Jacka Bałemby SDB, a od czasu gdy prowadzę blog WobronieMszy.pl na tym blogu ze szczerą intencją i oddaniem propaguję również kazania Księdza Jacka Bałemby SDB.

Z tytułu działania i słów Księdza Woźnickiego, wielokrotnie wraz z innymi wiernymi z Wronieckiej 9 brałem udział w rekolekcjach i konferencjach głoszonych przez Księdza Jacka Bałembę SDB.

Z tytułu działania i słów Księdza Woźnickiego, gdy 25.05.2021 Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB oznajmił Księdzu Bałembie zamiar usunięcia kapłana z Międzyborza oraz rozpędzenia duszpasterstwa związanego z Mszą Św. w rycie rzymskim przez osiem tygodni, w każdą niedzielę po rannej Mszy Św. odprawionej przez Księdza Woźnickiego w Poznaniu, wraz z wiernymi z Wronieckiej 9, pokonywaliśmy trasę 160 km aby w południe być w Międzyborzu, wysłuchać drugiej Mszy Św. kazania, a później słowa przed kościołem kierowanego przez Księdza Bałembę do Księdza Woźnickiego i do nas wiernych.

To również, jak mogę przypuszczać, z tytułu konkretnego działania, z tytułu konkretnych, mocnych, prawdziwych, mówionych na charakterystyczny dla Kapłana słów Księdza Woźnickiego, w okresie bezpośrednio przed wyrzuceniem Księdza Jacka Bałemby i Mszy Św. w rycie rzymskim z kościoła w Międzyborzu byliśmy jako wierni świadkami gdy po rozmowach, po udzielonym przez Księdza Bałembę błogosławieństwie, Ksiądz Bałemba przez kilka kolejnych niedziel prosił o błogosławieństwo Księdza Michała Woźnickiego SDB.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB na prośbę Księdza Jacka Bałemby SDB udziela współbratu zakonnemu kapłańskiego błogosławieństwa. 11.07.2022 r. przed kościołem w Miedzyborzu.

Dla mnie- katolika, który dźwiga się z własnych grzechów i śmiertelnej choroby modernizmu, w mowie Księdza Woźnickiego od tego czasu nic się nie zmieniło.
Jak z mocą Kapłan nauczał katolickiej wiary tak dalej naucza, jak z mocą Kapłan wskazywał na grzech, tak dalej z mocą na grzech wskazuje, niezależnie od czasu, miejsca i osoby niezależnie od tego czy słowa głoszone są od ambony, w kazaniu, ogłoszeniach, czy salezjańskim słówku, w rozmowach, w drodze, na pielgrzymce czy przy stole.
Zawsze jasno, zawsze bez niedopowiedzeń, zawsze jawnie, zawsze spójnie.

Proszenie przez Księdza Bałembę Księdza Woźnickiego o błogosławieństwo, a później wypowiadanie słów: “diabeł przez Was działa” w obecnym stanie mojej wiedzy i poznania jest dla mnie sprzeczne.

Dodatkowo, jeżeli Ksiądz Jacek Bałemba używając formy: “diabeł przez przez WAS działa” miał na myśli Kapłana- Księdza Woźnickiego i mnie (bo do mnie bezpośrednio te słowa były kierowane) to brak w tej wypowiedzi było należnego szacunku dla Kapłana- Księdza Michała Woźnickiego poprzez postawienie w jednym szeregu kapłana i świeckiego.
(Ksiądz Woźnicki zawsze zwraca nam- wiernym uwagę, aby o Księdzu Jacku, jak też i każdym katolickim księdzu mówić Ksiądz, Kapłan nigdy nie stosować- nawet przy powtórzeniach- formy On, Jego itp)
Jak sam Ksiądz Bałemba wielokrotnie przypomina swoimi wpisami na blogu Actualia kapłanom katolickim należny jest szacunek.
Kapłanowi- Księdzu Michałowi Woźnickiemu SDB, który od 2016 r. samotnie zmaga się o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu należny jest szacunek.
Mówienie do mnie- do świeckiego, o działaniu diabła, bez wskazania na konkrety przypomina mi w tym aspekcie mowę modernistów- ks. Inspektora Leji, który w piśmie kierowanym w 2016 roku do Księdza Woźnickiego zarzucał Kapłanowi “kontrowersyjność kazań” nie wskazując żadnej treści, która byłaby niezgodna z wiarą katolicką.


Na słowa Księdza Jacka “diabeł przez Was działa” reagowałem od razu dopytując Księdza w rozmowie: “ale w jakim sensie”?
Odpowiedź Księdza Jacka, a także wcześniejsza korespondencja dot. “sprawy subskrybcji kanału” nic nie wyjaśniła- wręcz przeciwnie.
Zamiast wyjaśnić wątpliwości Ksiądz Bałemba w korespondencji uciekł się do milczenia, a w rozmowie Kapłan ostatecznie uciął temat.


Tu w domu bogomyślnym w Baranowie (a wcześniej w Kaplicy-Celi na Wronieckiej 9)
Ksiądz Woźnicki, zgodnie z radą Księdza Jacka Bałemby, w miarę możliwości czyta codziennie katechizm i pouczenia duchowe, staramy się też czytać Żywoty Świętych – jedną stronę dziennie- codziennie.
Tu w domu bogomyślnym w Baranowie (a wcześniej w Kaplicy-Celi na Wronieckiej 9) Ksiądz Michał Woźnicki SDB codziennie, PUBLICZNIE, modli się o potrzebne łaski dla współbraci salezjanów: Księdza Jacka Bałemby i Księdza Dariusza Kowalczyka.
W tą codzienną modlitwę włączamy się też my- wierni, katolicy- wierni z Wronieckiej 9 wśród których są mieszkańcy domu bogomyślnego: Mama Księdza Woźnickiego- Maria Woźnicka, siostra Księdza Iwona Owczarska oraz Pan Marcin Gach i ja.

Czy to jest bagno?
Nie, “to nie jest bagno” powiedział w ogłoszeniach 27.04.2023 r. Ksiądz Woźnicki.


Jakub ZygarłowskiNabożeństwo Majowe i porządek Mszy Św. w miesiącu maju 2023 r.

W miesiącu maju 2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB od poniedziałku do soboty będzie odprawiać Nabożeństwo Majowe o godz. 18:00 przy figurze Matki Bożej, przed domem bogomyślnym w Baranowie – Plac Zmartwychwstania 1. Po nabożeństwie kapłan odprawi Mszę Św. w rycie rzymskim, w kaplicy domowej w katakumbach. Po Mszy Św. odmawiany będzie różaniec.

W niedziele Różaniec o godz. 7:30, następnie Msza Św. w rycie rzymskim, po której Kapłan poprowadzi Nabożeństwo Majowe.