21 rocznica święceń kapłańskich Księdza Michała Woźnickiego SDB

27 maja 2021 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB dziękował Panu Bogu za 21 lat kapłaństwa:
Kapłan podczas kazania powiedział (do odsłuchania tutaj):
“21 lat temu, w kościele Św. Stanisława Kostki na Dębnikach (w Krakowie)
– w salezjańskim kościele – z rąk księdza biskupa Adama Śmigielskiego – Salezjanina – (…)
dane mi było przyjąć święcenia kapłańskie , o których dzisiaj wiem i muszę stwierdzić
i wierzę tak: ważne – niegodziwe.
I przez szesnaście lat, aż do 18 grudnia 2016 r. (…) odprawiałem niegodziwą mszę,
co do których ważności – nie wypowiadam się.”