451 rocznica Bulli Quo primum tempore

14.07.2021 r. Podczas kazania Ks. Michał Woźnicki SDB odczytał tekst Bulli Quo primum tempore papieża Św. Piusa V ustanawiającej wieczny kanon Mszy Świętej.
Podczas kazania kapłan zwracał uwagę, “jak dochodziło przed 50 laty do wyrugowania Mszy Św. w rycie rzymskim”.
“Przed 50 laty odrzucania Mszy Św. w rycie rzymskim dopuszczali się Ci, którzy Mszę Św. w rycie rzymskim mieli obowiązek strzec: kapłani, biskupi, w szczególny sposób hierarchowie kościoła postawieni na najwyższych urzędach kościelnych z pierwszym urzędem kościoła, jakim jest urząd biskupa Rzymu – papieża.”
Kazanie Ks. Michała Woźnickiego SDB z 14.07.2021 r. – do odsłuchania tutaj.