Akt konsekracji Rosji- “kolejny watykański, franciszkowy gniot”

W ogłoszeniach z 22 oraz z 24 marca 2022r. Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do faktu i tekstu planowanego na najbliższy piątek (25.03.2022r.) aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, który ma być gestem całego Kościoła powszechnego – jak pisze papież w liście do biskupów, prosząc, by wraz ze swymi kapłanami, zakonnikami i wiernymi przyłączyli się do tego aktu.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB 24.03.2022 mówił m.in:
“Ja w tym czasie (piątek od godz. 17:00) będę się modlić, ale na to zaproszenie, żeby się w jakiś sposób z tym aktem jednoczyć, trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie. Z prostego powodu- za dużo słów i to słów tego świata.”

“To jest sprawa tego, który jest papieżem i wszystkich biskupów, których ma obowiązek wezwać, w imieniu których, czy z którymi ma ten akt dokonywać. To nie jest nasza rzecz- od (strony) intencji, więc niech nas ktoś nie bałamuci, że nas będzie po raz kolejny wzywał do katedr, do kościołów- że tam się mamy modlić.
A pytanie, czy Ci, którzy mają te słowa wypowiedzieć wreszcie je wypowiedzą tak, jak należy? I osoba właściwa jest, w urzędzie -rzeczywiście prawowierna?
Przed chwilą pachamamę wpuszczał do Bazyliki.
Przepraszał już za to świat? Konsekrował na nowo Bazylikę Św. Piotra? Jak chce zatem zwracać się do Matki Najświętszej?
Jako poganin? Jeżeli jako poganin, bo to też jest możliwe, gdyby miał intencję uczynić to, co Matka Najświętsza chce, to musi to wypełnić według zasad tak, jak jest powiedziane! Jest powiedziane ROSJA!
A ta cała wielość słów… – o kant stołu- gniot! Kolejny watykański, franciszkowy gniot! Wstyd!! Po prostu wstyd! Po tym co świat już przeszedł od Fatimy…”

“Nie można dłużej ludzi okłamywać- zwodzić, jak Pius XII, Paweł VI i Jan Paweł II.
Nie można! I oczekiwać jeszcze, tym bardziej przyłączenia się ludzi sercem- bądźcie ze mną. Nie!!!
Powiedz słowa tak, jak Matka Najświętsza żądała: jednoznacznie i też określ siebie.
Czyś Ty jest papież? Jeżeli papież, dlaczego przez minione lata robisz to, i to , i to, a tego co należy: “umacniaj swoich braci w wierze” nie czynisz? Czemu walczysz z Najświętszą Ofiarą Mszy? – to jest przebłaganie za grzech.
Pokoju nie ma, jeżeli człowiek nie pokona grzechu w sobie, jeżeli mu się nie sprzeciwi. To jest igranie z Łaską Bożą”

“… łatwo tu gadać o nowym akcie Franciszka, a już się nie odnosić do tego co Wojtyła robił.
Mamy być mądrzejsi o to co robili poprzednicy- buble!
I to jest kolejny gniot. Franciszkowy gniot. Matka Najświętsza nie tego się domagała. Prosiła w prostych słowach. (…) Rosja- i koniec, kropka.”

ogłoszenia z 22.03.2022 r.- do odsłuchania tutaj
ogłoszenia z 24.03.2022 r.- do odsłuchania tutaj

Do kwestii aktu poświęcenia Rosji Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się też podczas wygłoszonej 24.03.2022 r. “115” Katechezy “O łasce uświęcającej”, głoszonej na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj