Jakub Zygarłowski

XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 04.09.2022 r.

W XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 04.09.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. wygłosił ogłoszenia oraz kazanie.
Ogłoszenia- do odsłuchania tutaj
Kazanie o dobrej spowiedzi- do odsłuchania tutaj
Niedzielną, ranną Mszą Św. Kapłan rozpoczął Nabożeństwo 40-godzinne podjęte z tytułu wyznaczonego przez komornika na 8.09.2022 terminem eksmisji.
Podczas ogłoszeń Ksiądz Michał Woźnicki SDB poruszył m.in tematy:
– odbytej dzień wcześniej pielgrzymki Kapłana i wiernych na Jasną Górę
– zbliżającej się 9 Pieszej Pielgrzymki z Olsztyna do Gietrzwałdu (w najbliższą sobotę 10.04.2022 r.)
– Mającej się odbyć w tym samym dniu (sobota 10.09.2022 r.) VIII Pielgrzymki Tradycji organizowanej z Olsztyna do Gietrzwałdu przez FSSPX
– Podejścia kapłanów, a szczególnie Ks. Karla Stehlina do podawanej przez Księdza Jacka Bałembę SDB zasady “do tych kościołów nawet nie wchodźcie” dotyczącej kwestii profanacji Pana Jezusa w kościołach, w których odprawiana jest nowa msza, gdzie rozdawana jest komunia na rękę, na stojąco, bez użycia pateny.
– przypadającego na czwartek 8.09.2022, wyznaczonego przez komornika terminu eksmisji.


Wieczorem, po zakończeniu Nabożeństwa 40-godzinnego Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił Katechezę 270 na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego “O wdzięczności” , 04.09.2022 r. do odsłuchania tutaj.

9 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu z intencją o biskupów dla Polski wiernych Tradycji katolickiej. 10 września 2022 r.

Jak w każdą drugą sobotę miesiąca podobnie w najbliższą sobotę 10 września 2022 r. jak Pan Bóg da, wyruszy comiesięczna Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu, którą poprowadzi Ksiądz Michał Woźnicki SDB.

Intencja pielgrzymki: Matko Boża Gietrzwałdzka uproś dla Polski biskupów wiernych Tradycji katolickiej.
Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 9:00 przed kościołem Matki Bożej Różańcowej- Olsztyn Dajtki.
O najbliższej pielgrzymce do Gietrzwałdu Ks. Michał Woźnicki mówił podczas ogłoszeń w niedzielę 04 września 2022.
Kapłan odniósł się też do organizowanej w tym samym dniu VIII Pielgrzymki Tradycji Katolickiej do Gietrzwałdu organizowanej przez Kapłańskie Bractwo Św. Piusa X.
Ogłoszenia z 04.09.2022 r. – do odsłuchania tutaj
Więcej informacji w zakładce: “Pielgrzymki”

Pielgrzymka na Jasną Górę- do Matki Najświętszej przed wyznaczonym terminem eksmisji

03.09.2022 r. na pięć dni przed wyznaczonym przez komornika terminem eksmisji Ksiądz Michał Woźnicki SDB udał się wraz z wiernymi w pielgrzymkę na Jasną Górę aby upraszać potrzebne łaski i światła na ten jakże ważny najbliższy tydzień.
Podczas rannej Mszy Św. Ksiądz Woźnicki wygłosił stosowne słowo- do odsłuchania tutaj

Kapłan mówił m.in.:
“Pragnąłbym dzisiaj udać się na Jasną Górę, do Matki Bożej danej nam ku obronie- nam Polakom, by wobec tych zdarzeń, które Pan Bóg ma w swoich rękach, a które dla mnie, może i dla nas stanowią jakieś ważne wyzwanie abyśmy tej Łaski, której Pan Bóg w nasze ręce złożył- stanięcia w tym miejscu w obronie i o przywrócenie Najświętszej Ofiary Mszy Św. w rycie rzymskim, a przez to przyczynienie się, by Msza Św. wróciła do wszystkich kościołów okupowanych od ponad pół wieku przez posoborowych posoborowców z ich, tak dzisiaj już mówmy, mszą Pawła VI, mszą wymyśloną dla niszczenia wiary katolickiej w katolikach, byśmy tego daru nie zniweczyli, nie sprzeniewierzyli się. (…)
Dlatego jako Kapłan czuję się wezwany, by do Matki Najświętszej się udać.(…)

Szwedzi Jasnej Góry nie przemogli.
Komuniści na jakiś sposób też nie. Niemcy też nie.
Przemogli posoborowi posoborowcy, którzy maja Jasna Górę w okupacji.
Nie składany jest tam na chwałę Bożą kult- Najświętsza Ofiara Mszy Św. w rycie rzymskim. Mszę zastąpiła posoborowa uczta.

Matka Boża jest ta sama. Zdradza nie Ona- zdradza człowiek.
Nam zdradzić łask, które otrzymaliśmy, które wierni tu otrzymywali, które otrzymują w Kaplicy-Celi z tytułu składania tu Najświętszej Ofiary Mszy Św. – nie daj nam Boże.”

Po przybyciu na Jasną Górę Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi, na jasnogórskim placu przed szczytem, przed figurą Maryi Niepokalanej, odmówił cały różaniec wraz z innymi modlitwami – do odsłuchania tutaj

Następnie Kapłan i wierni udali się z modlitwą na dziedziniec, przed Kaplicę Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Ze względu na dokonywane w kaplicy profanacje (jeśli z nowych mszy ważna jest konsekracja- komunie św. rozdawane na rękę, na stojąco bez użycia pateny) Kapłan i wierni zachowali zasadę podawaną przez Księdza Jacka Bałembę SDB:”do takich kościołów nawet nie wchodźcie”.


Msza Św. żałobna za śp. ks. Henryka Soboniaka SDB

02.09.2022 r. w dzień po uzyskaniu wiadomości o śmierci śp. ks. Henryka Soboniaka SDB, Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił żałobną Mszę Św. w rycie rzymskim za duszę zmarłego kapłana.
Ksiądz Woźnicki wygłosił stosowne słowo- do odsłuchania tutaj

Kapłan mówił m.in.:
“Dzisiaj, ponad miesiąc po śmierci (25.07.2022 r.) Panu Bogu dziękuję, że ma kto za księdza Henryka złożyć Najświętszą Ofiarę. Nie posoborową mszyczkę, posoborowy szajs z którego nie wiadomo czy, i jakie łaski płyną (…) tylko Najświętszą Ofiarę, mimo, że ksiądz Henryk się jej wyrzekł.”

Kazanie na 1 września 2022 r.

01.09.2022, w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił stosowne kazanie- do odsłuchania tutaj

Kapłan mówił m.in.:
“Dzisiejszy dzień, 1 września, powinien w pierwszej kolejności ze względu na to, co się wydarzyło mówić nam: wydarzyło się ? Może się wydarzyć. Przesłanki wszystkie po temu są”

“Nie oddaje się Panu Bogu należnej chwały- będzie wojna”

“W nowych wojnach bardziej chodzi o to żeby zabić Twoją duszę niż rozprawić się z Twoim ciałem”

“Jako przyczynę mojego przylgnięcia do fałszywej religii, do fałszywego kultu, fałszywej dyscypliny winienem wskazywać na swój grzech.”

“Nie mogę na winnego tego stanu wskazywać abstrakcyjnej rzeczywistości pod nazwą posoborowie”

“Coś co by nas najgorszego mogło spotkać, jest to, że Pan Jezus na nas wejrzy i powie: nie znam Was… to słowo skierowane jest do tych, którzy odejdą z tego świata bez stanu łaski uświęcającej, w grzechu śmiertelnym.”

Sakramenty warunkowe “sub conditione” – pytania “prostego Kuby”

30.08.2022 r. podczas Mszy Św. Ksiądz Michał, w ogłoszeniach podzielił się z wiernymi radosną wiadomością o przyjęciu 16 maja br. przez Księdza Dariusza Kowałczyka SDB, wraz z Księdzem Jackiem Bałembą SDB oraz Księdzem Leopoldem Powierżą z rąk Bp. Richarda Williamsona Święceń kapłańskich warunkowo (sub conditione) co oznacza, że wcześniej nie były udzielone, albo te co były udzielone były udzielone nieważnie.
Ksiądz Woźnicki dziękował Panu Bogu za ten fakt.

Dzień później dzieląc tą radość napisałem do Księdza Dariusza Kowalczyka SDB wiadomość, w której m.in. informowałem Kapłana o tym, iż i ja dziękowałem Panu Bogu za przyjęcie przez Księdza Dariusza sub conditione Święceń kapłańskich (m.in przyjmując w tej intencji Komunię Św.)

W dalszej części maila, zadałem Księdzu Dariuszowi pytania, które jako “prostemu Kubie” pojawiły mi się po podjęciu informacji o przyjęciu święceń kapłańskich sub conditione drugiego z trzech Salezjanów odprawiających tylko i wyłącznie Mszę Św. w rycie rzymskim.

Zadałem Kapłanowi nurtujące mnie pytania:
“Co sprawiło, że spośród trzech Księży Salezjanów składających tylko i wyłącznie Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim święcenia kapłańskie sub conditione przyjelo tylko dwóch Księży?
Co stanęło na przeszkodzie aby 16 maja br. z rąk Bp. Richarda Williamsona Święcenia Kapłańskie sub conditione przyjął Ksiądz Michał Woźnicki? 
Dlaczego o tej możliwości nie poinformowali Księża (Ksiądz i Ksiądz Jacek) Księdza Woźnickiego?
(…)
Dalsze pytania dotyczą mnie- nas wiernych.
Co mi jako wiernemu, nam jako wiernym uczęszczającym na Msze Św. sprawowane przez Księdza Woźnickiego czynić trzeba aby uzyskać sub conditione Sakrament Bierzmowania?
W moim przypadku pytanie jest zasadne również jeśli chodzi o Sakrament Chrztu (byłem chrzczony w 1972 r.) 
Do kogo mam, mamy się zwrócić, kogo i na jaki sposób prosić, jakie wymogi spełnić?”

Mam nadzieję, że uzyskam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Wiem, że te pytania nurtują też innych wiernych.

Jakub Zygarłowski

U Pana Dawida Mysiora- cisza o Salezjanach

30.08.2022r. na kanale Dawid Mysior TV autor zamieścił materiał pt. “Św. Jana Bosko- Jak Wychowywać #Młodzież? Założyciel Salezjanów- ŻYWOTY ŚWIĘTYCH”
Autor, który na swoim kanale podaje wiele aktualnych informacji dotyczących Kościoła, a szczególnie spraw związanych z Mszą Św. w rycie rzymskim, do tej pory- również i w tym materiale, nie wspomniał o obecnych zmaganiach Salezjanów, m.in Księdza Michała Woźnickiego SDB o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim.

31.08.2022r. próbowałem wielokrotnie, z trzech różnych kont, w kilku podobnych wersjach (łącznie z drobnymi zmianami nazwisk Księży Salezjanów) zamieścić pod Żywotem św. Jana Bosko stosowny komentarz na ten temat. Bezskutecznie.
Żadna wersja mojego komentarza nie znalazła się w przestrzeni publicznej na kanale Pana Dawida Mysiora.
Poniżej publikuję mój komentarz licząc, że być może tą drogą dotrze on do autora i słuchaczy Pana Mysiora.


LJCh. Dzisiaj trzej Salezjanie walczą o powrót Mszy Św. Dlaczego nic Pan o nich nie mówi?
Panie Dawidzie! Czy to zaniedbanie, brak wiedzy czy też celowe zamilczenie- świadome(narzucone?) działanie z tytułu korzystania z posługi Księży FSSPX?
Proszę o rzeczową odpowiedź.

Dlaczego nie powiedział Pan o trzech Salezjanach z terenu Wrocławskiej Inspektorii, którzy od kilku lat walczą o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim?
Ks. Jacek Bałemba SDB (obecnie posługujący we Wrocławiu), Ks. Michał Woźnicki SDB (z determinacją od 6 lat zmagający się o przywrócenie Mszy Św. do salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu) oraz Ks. Dariusz Kowalczyk (posługujący przez kilka lat w Cieszkowie, od września będzie w nowym miejscu).
Ci trzej Salezjanie kilka lat temu wobec Boga podjęli decyzję odprawiania Mszy Świętej w rycie rzymskim – wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie. Z tego tytułu i z tytułu głoszenia tradycyjnej nauki Kościoła Katolickiego są represjonowani przez władze zakonne i kościelne, które stopniowo skutkują wydaleniem z zakonu.

Ks. Michał Woźnicki SDB represjonowany przez przełożonych, 21.12.2017 r. wyrzucony wraz z Mszą Św. w rycie rzymskim i wiernymi z kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9. Ks. Michał Woźnicki SDB został już wyrzucony ze zgromadzenia salezjańskiego (po 25 latach w zakonie). Mimo to od 6 lat odprawia codziennie Mszę Św. w rycie rzymskim w Kaplicy-Celi, którą utworzył w mieszkaniu zajmowanym w Domu Zakonnym przy Wronieckiej 9. Salezjanie – moderniści wielokrotnie dokonywali aktów profanacji oraz ataków na Księdza Woźnickiego m.in.: polanie wodą Najświętszego Sakramentu, profanacja Kaplicy – ataki fizyczne, gazowanie gazem, profanacje, kradzieże mienia kościelnego, zakłócania Mszy Św., kopanie, bicie, a ostatnio w kwietniu 2022 zagrażające życiu pobicie przez współbrata salezjanina ks.(?) Jacka Bielskiego SDB pałką teleskopową w głowę.
Na dniach – 8 września zapowiedziana jest ostateczna interwencja komornika z policją w celu wyrzucenia Kapłana z Kaplicy-Celi. Oficjalne struktury wszczęły też procedurę przeniesienia niewygodnego Księdza Woźnickiego do stanu świeckiego.
Wielu katolików dzisiaj chodzących do kaplic Kapłańskiego Bractwa Św. Piusa X chodzi tam z tytułu słów głoszonych przez Księdza Woźnickiego. Wielu katolików miało siłę stawić opór przeciw kagańcom, przeciw eliksirom dzięki słowom i co ważne postawie Księdza Woźnickiego przypłacanej nieraz mandatami i procesami sądowymi.
Kiedy z tytułu paszportów covidowych zamknięto w więzieniu w Poznaniu Kapłana FSSPX Księdza Łukasza Szydłowskiego FSSPX to właśnie Salezjanin Ksiądz Woźnicki z grupą wiernych dzień w dzień w mrozie modlił się różańcem pod gmachem więzienia.
Nikt do tej pory, łącznie z Ks. Łukaszem nie wspomniał o tym fakcie… Pan też milczy w tej sprawie. Wstyd! Gdzie Pana dociekliwość i obiektywne przedstawianie faktów. W całości, a nie tylko wygodnego wycinka?
Ks. Michał Woźnicki SDB codziennie transmituje odprawiane Msze Św. w rycie rzymskim oraz głoszone nauki na kanale i stronach W obronie Mszy

Ks. Jacek Bałemba SDB represjonowany przez przełożonych (obecnie trwa proces wyrzucenia Kapłana ze struktur zakonnych) 20.07.2021 r. wyrzucony wraz z Mszą Św. w rycie rzymskim i wiernymi z kościoła w Międzyborzu.
Przez rok Kapłan odprawiał Msze Św. Wszechczasów w kaplicy Kapłańskiego Bractwa Św. Piusa X we Wrocławiu, po przyjęciu 16 maja br. z rąk Bp. Richarda Williamsona święceń kapłańskich sub conditione w tradycyjnym rycie- Kapłan został wyrzucony z kaplicy Bractwa FSSPX, a Ks. Karl Stehlin wydał zakaz możliwości odprawiania Mszy Św. przez tego kapłana w jakiejkolwiek i we wszystkich kaplicach Bractwa FSSPX w Polsce.
Ksiądz Jacek Bałemba dla zachowania ortodoksji katolickiej w kulcie, doktrynie i dyscyplinie utworzył w ostatnim czasie we Wrocławiu Oratorium (Dom Modlitwy) p.w. Św. Józefa.
Ksiądz Jacek Bałemba SDB od wielu lat publikuje w internecie katolickie treści m.in. na stronach Actualia.blog

Ks. Dariusz Kowalczyk SDB również represjonowany przez przełożonych zakonnych, Od biskupa miejsca otrzymał niedawno na piśmie (bezprawny ale jakże znamienny) dokument zakazujący odprawiania Mszy Św. w rycie rzymskim nawet prywatnie, bez udziału wiernych!!! Obecnie Inspektor Salezjański z Wrocławia (pod którego podlegają wszyscy trzej Salezjanie) z premedytacją przeniósł Księdza Dariusza do Sosnowca- gdzie nie ma fizycznych możliwości odprawiania Mszy Św. Trydenckiej. W związku z tym najprawdopodobniej za chwilę i w przypadku Księdza Dariusza możliwe będzie wszczęcie procesu wydalenia z zakonu.
Ksiądz Dariusz 16 maja br. z rąk Bp. Richarda Williamsona przyjął święcenia kapłańskie sub conditione.

Dlaczego do tej pory nic Pan nie powiedział na temat tych trzech dzielnych Kapłanów? Mówi Pan o przypadkach dzielnych księży na drugiej półkuli, potrafił Pan mówić o dzielnym pastorze zza oceanu, dlaczego milczy Pan na temat Salezjanów odprawiających tylko i wyłącznie Mszę Św. w rycie rzymskim?
Czy uważa Pan, że istnieje tylko jedna droga powrotu katolickich księży i katolików do tradycyjnej katolickiej Mszy Św. , doktryny i moralności- droga wiodąca jedynie przez strukturę Bractwa Św. Piusa X ?

Z pamięcią w modlitwie
Z Panem Bogiem
Jakub Zygarłowski

“Niech tam Ksiądz coś powie.” Ważne słowa Księdza Woźnickiego

31.08.2022 r. po rannej Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB zgodził się na nagranie rozmowy z Panem Zdzisławem- wiernym, który w Cieszkowie uczęszczał na Msze Św. w rycie rzymskim sprawowane przez Ks. Dariusza Kowalczyka SDB

Zapis rozmowy pt. “Niech tam Ksiądz coś powie.”- do odsłuchania tutaj

W pierwszej części rozmowy (ok 1godz. 10 min) Ksiądz Woźnicki opowiedział historię w jaki sposób odpoznał Mszę Św. w rycie rzymskim. Kapłan podał też szczegóły pierwszego roku zmagania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9.

W dalszej części rozmowy Ksiądz Michał Woźnicki SDB mówił m.in o obecnej sytuacji Kościoła, o współbraciach Salezjanach z Wronieckiej 9, o dokonywanych przez nich licznych profanacjach, o zacieraniu śladów, o herezji płynącej z Rzymu, o wdzięczności Panu Bogu za niemal 6 lat odprawiania Mszy Św. w rycie rzymskim, o męczeństwie, o planach na przyszłość (w związku z zapowiedzianą przez komornika na 8 września eksmisją) i o dalszym ciągu zmagania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB mówił m.in:
“Moim braciom zawdzięczam, że widzę jaka jest twarz posoborowia, że to jest diabelska religia. Człowiek zostaje wyniesiony w miejsce Boga.”

“Za sprawą moich współbraci zrozumiałem, że byłem członkiem posoborowej sekty.”

“Tu na Wronieckiej walczy kościół posoborowy- wojtyłowy z wiarą katolicką”

“Będę tu tak długo, jak Pan Bóg zamierzył”

“Jest możliwe, że w Polsce stopniowo, stopniowo, stopniowo ludzie zrozumieją, że od czasu soboru watykańskiego II mamy zamach na Kościół Katolicki. Posoborowianie to nie jest wiara katolicka- to jest antykościół.
Problem jest z tym co z Rzymu.
Herezja nie jest skądś. Jest z Rzymu.
Jak jest z papieżami? Każą nam wierzyć, że to papieże. Rzecz w tym, że Pan Jezus urząd Piotra związał: broń Kościół, a nie nastawaj na niego!”

“Jakby patrzeć ze strony kościelnej- nie przysłużyłbym się bardziej Kościołowi, sprawie odbicia, odwojowania Mszy, jak przez męczeństwo. W modlitwie proszę Pana Boga , jeżeli ta ofiara miałaby się przyczynić do przywrócenia Mszy Św., czy do ocalenia Mszy Św. tu- w Kaplicy-Celi, to upraszam Cię, Panie o męczeństwo.
Wiem, że jak Ty dasz, to dasz też łaskę żeby nie zdezerterować.”

“Jeżeli Księdza Michała wyrzucą z Wronieckiej (…) to nie znaczy, że Ksiądz Michał z Wronieckiej odejdzie. Będzie przychodził pod drzwi kościoła na Wronieckiej modlić się, jeśli możliwe- złożyć najświętszą ofiarę Mszy. Jeżeli nie- będzie musiało się znaleźć inne miejsce dla Mszy. Natomiast modlitwa? Tu- pod kościołem!”

“Oddajcie katolikom kościoły budowane na katolicki kult, a nie na posoborowe gusła.”

31 sierpnia – rocznica Porozumień Sierpniowych. “Kościoły dla kultu katolickiego i wiary katolickiej nie odbiją się same”

31.08.2022 r. w rocznicę Porozumień Sierpniowych Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia: “Kościoły dla kultu katolickiego i wiary katolickiej nie odbiją się same”, wcześniej odczytując pisma z Prokuratury, które Kapłan odebrał poprzedniego dnia z poczty. Pisma dotyczyły sprawy rzekomego zniesławienia policjantki na służbie.
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 31.08.2022 r.– do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił Katechezę 267 “o czasach zakazanych (przykazanie kościelne) . O obowiązkach wobec rodziców” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Deo gratias za sub conditione święcenia kapłańskie Księdza Dariusza Kowalczyka SDB

30.08.2022 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w ogłoszeniach
poinformował m.in o zamieszczonym na stronach Księdza Jacka Bałemby SDB (Actualia ) wpisie, z którego możemy się dowiedzieć, iż w Oratorium, “raz w miesiącu, zawsze w środę przed pierwszą sobotą miesiąca spowiadał będzie Ks. Dariusz Kowalczyk SDB. Ks. Dariusz jest jednym z katolickich kapłanów, którzy wobec Boga podjęli decyzję odprawiania Mszy Świętej w rycie rzymskim – wyłączniedożywotnio i nieodwołalnie. Jest też jednym z trzech kapłanów, którzy 16 maja br. przyjęli z rąk Bp. Richarda Williamsona święcenia kapłańskie sub conditione w tradycyjnym rycie.”
Ksiądz Woźnicki odnosząc się do tej informacji w pierwszej kolejności podziękował Panu Bogu za fakt przyjęcia święceń kapłańskich sub conditione przez Księdza Dariusza Kowalczyka SDB.
Deo Gratias
Ogłoszenia z 30.08.2022 r.  do odsłuchania tutaj