Jakub Zygarłowski

Protestantyzm jest posiany w naszych sercach bardzo obficie. 26.01.2023 r.

26.01.2023 r. podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia “Protestantyzm jest posiany w naszych sercach bardzo obficie” – do odsłuchania tutaj.

Ksiądz Woźnicki odczytał m.in wezwanie na rozprawę główną do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto – VIII Wydział Karny na 1 lutego 2023, na godz. 11:00 w sali nr 30 w charakterze oskarżonego.
Ksiądz Woźnicki jest oskarżany, jakoby znieważył funkcjonariuszy policji na służbie.
Odnosząc się do zamieszczanych cały czas w pismach sądowych informacji o Covid-19, oraz do reakcji pracujących w sądzie policjantów na przypominanie im ich działań związanych z obostrzeniami “covidowymi”, a także o nie zwracaniu się per Ksiądz w korespondencji do Kapłana, Ksiądz Woźnicki podsumowywał: “… widać, że w tych sądach pracują ludzie o brudnym sumieniu i nieczystych rękach”

Kapłan dalej mówił m.in:
– O wizytach kolędowych (braku zaproszenia Kapłana ze strony niektórych wiernych)
Ksiądz Woźnicki mówił m.in: “… widać jest normalne, że my nie potrzebujemy obecności księdza,(…) bo ona jest niewygodna. Rzecz jest, że ta obecność Księdza wiąże się z poświęceniem domu i modlitwą. Czyli… wychodzi na to, że możemy się doskonale bez Łaski Bożej obywać. Dlaczego? Bo w nią nie wierzymy. W Łaskę- czyli pomoc Bożą.
Doskonale radzimy sobie sami i powiedzenie “jak trwoga, to do Boga” już w nas nie działa albo działa w tym ostatnim momencie. Daj Boże, jak jeszcze tak jest.(…)
Niepotrzebny jest nam Ksiądz i Jego błogosławieństwo.
A tak naprawdę – jest nam potrzebny. Tylko my nie chcemy, żeby Ksiądz przy tej okazji cos zobaczył i coś o nas powiedział. O nas – do nas. Tego nie chcemy”

– O ciszy medialnej i braku zainteresowania tematem rozprawy sprzed dwóch dni, “że w Polsce Żydzi występują przeciwko kapłanom katolickim, którzy na kazaniu poruszają temat żydostwa, w kazaniu na (Święto) Chrystusa Króla czyli Chrystusa Króla Judaeorum. Króla Żydowskiego, Bo to jest symptomatyczne. Nie chodzi o to, że Ksiądz coś tam powiedział. Tylko na kazaniu, na kazaniu z tytułu Chrystusa Króla o ty, że Jezus Chrystus jest Królem Żydowskim. Jest!”


– O zamianie przez wiernych znaczenia słów Kapłana? Czy każdy “Śmiech to zdrowie”?
Ksiądz Woźnicki mówił m.in: “Na czym polega zamiana, podmianka?
Ty tu przychodzisz, bo się dziwisz, że zamieniono Mszę z Mszy Św. w rycie rzymskim na podróbę, a co ty robisz ze słowem Kapłana?

– O tajemnicy spowiedzi. “… ktoś domaga się ode mnie wyjaśnień dotyczących Spowiedzi drugiego człowieka. Rozumiesz to ????! (…)

Dalej, w aspekcie poruszanych w ogłoszeniach spraw i oskarżeń, Ksiądz Woźnicki zwracał się do Wiernych:
“Kochani wierni. Każdy z Was jest- będzie podprowadzany pod próbę.
To nie wiecie tego? Żeby Ksiądz, przy którym stoicie był ci przedstawiony jak diabeł, jako zły. To nie wiecie tego? To nie widzicie tego, że na każdym kroku tak się dzieje?(…)
Co robić żeby Judaszem nie zostać?(…)
Judasz stał się Judaszem bo zwątpił. To ty nie wątp. Nie trzeba być Judaszem.
Nawet jak jesteś na drodze Judasza. Jak zwątpiłeś, to musisz ze zwątpienia wyjść.”

Po Mszy Św. i odmówionym w Katakumbach z garstka wiernych różańcu Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał kolejną część książki O. Jacka Woronieckiego O.P. pt. “KRÓLEWSKIE KAPŁAŃSTWO – STUDJUM O POWOŁANIU I WYCHOWANIU KAPŁANA KATOLICKIEGO”. Po lekturze Kapłan dodał swój komentarz do przeczytanego fragmentu.
całość – do odsłuchania tutaj.

Wieczorem 26.01.2023r. , podczas wizyty kolędowej u wiernych, Kapłan wygłosił Katechezę na podstawie III tomu Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago “Ofiarę, ustanowioną przez Chrystusa nazywamy Ofiarą Mszy Św.” – do odsłuchania tutaj.

Święto Nawrócenia Św. Pawła. Przestań Bogu kłamać o sobie!

25.01.2023 r. w Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła, podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił kazanie “Święto Nawrócenia Św. Pawła. Przestań Bogu kłamać o sobie!” – do odsłuchania tutaj.
Kapłan mówił m.in:
“Z czego mam się nawracać w Święto Nawrócenia Św. Pawła?
Ja nie żyd. Ja nie wyznawca religii mojżeszowej. Ja dziecko Boże, ja katolik, ja chrześcijanin. Ja katolik- wracam do wiary katolickiej- z tego samego krętactwa, którego się mogłem w ciągu życia nauczyć (…)
Wyrosłem jako krętacz. Od dziecka. Jako mężczyzna, jako kobieta nauczyłem się cwaniaczyć, krętaczyć, kłamać.
Święto Nawrócenia Św. Pawła. Przestań Bogu kłamać o sobie! Bóg o Tobie wie! Przestań drugim o sobie kłamać, bo Bóg o Tobie prawdę zna i wcześniej, czy później objawi się prawda o tobie. Przyjdą owoce twojego życia- jakie są. Coś wyrosło? Czy zgniłe? Jak zgniłe, to dlaczego tak jest?”

W południe Ks. Michał Woźnicki SDB modlił się wraz z garstką wiernych pod drzwiami salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Po modlitwach wierni usłyszeli od Kapłana Słowo z Wronieckiej: “Powinniśmy odważnie klękać, modlić się pod kościołami. Przykład Wronieckiej 9” – do odsłuchania tutaj.

Wieczorem 25.01.2023r. Kapłan wygłosił Katechezę na podstawie III tomu Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago “Ofiarę składali już Apostołowie, a za nimi ich następcy, Biskupi i kapłani.” – do odsłuchania tutaj.

Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał drugą część przedmowy do książki O. Jacka Woronieckiego O.P. pt. “KRÓLEWSKIE KAPŁAŃSTWO – STUDJUM O POWOŁANIU I WYCHOWANIU KAPŁANA KATOLICKIEGO”.

Rozprawa Księdza Woźnickiego oskarżonego o mowę nienawiści w stosunku do Żydów

24.01.2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB stanął przed Sądem oskarżany “o to, że 31 października 2021 w Poznaniu , za pośrednictwem serwisu youtube publicznie znieważył Żydów z powodu ich przynależności narodowej poprzez wypowiadanie wobec nich słów powszechnie uznanych za obelżywe oraz nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, kierując wobec Żydów słowa mające na celu wzbudzenie wobec nich uczucia wrogości i braku akceptacji, powodujące negatywne do nich nastawienie (…)”
Przed rozprawą Kapłan, wraz z wiernymi, modlił się w południe, przed rozprawą, u drzwi salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu- również jak niemal codziennie o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim– do odsłuchania tutaj.


Po modlitwie Ksiądz Woźnicki wygłosił do zebranych Słowo z Wronieckiej- przed rozprawą– do odsłuchania tutaj.

Rozprawę w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto prowadził sędzia Łukasz Kalawski (ten sam, który prowadził sprawę sądową o eksmisję Kapłana wniesioną przez Salezjanów).
Na rozprawie nie pojawili się ani Pani Prokurator Katarzyna Bugajska-Grząbka ani żaden przedstawiciel Otwartej Rzeczpospolitej, która dokonała doniesienia.
Na widowni sali rozpraw zasiadło 11 osób- wierni, którzy na co dzień słuchają w Katakumbach Mszy Św. sprawowanej przez Księdza Woźnickiego, wierni, którzy kiedyś przychodzili do Kaplicy-Celi na Wroniecką 9 oraz kilka nowych osób. Jedna osoba pokonała ponad 900 km aby przyjechać na rozprawę z Holandii.

Po załatwieniu spraw proceduralnych Sędzia poprosił oskarżonego Księdza (niestety zwracając się per Pan) o złożenie wyjaśnień. Rozprawa była jawna i jest– do odsłuchania tutaj.
Odpowiadając Sędziemu Ksiądz Michał Woźnicki mówił m.in:
“…działanie wobec mnie wpisuje się też na pewien sposób w taką nagonkę wobec osób, które śmą o rzeczywistości mówić tak, jak ona jest”
O swoich wypowiedziach, swojej wypowiedzi, które wskazano jako dowody w sprawie znieważenia Żydów Kapłan mówił, że “…była (ona) kierowana do konkretnych osób i z konkretnym celem (…) motywem miłości kapłańskiej wobec dusz i to bez różnicy czy to Polaków czy Żydów, czy wierzących, czy niewierzących i z konkretnym przesłaniem porzucenia grzechu. Tak, że napiętnowany jest tutaj grzech, no i grzech tych, których Ksiądz miał na myśli. Trudno jest w mowie ustnej zaznaczać, czy Ksiądz mówił o Żydach w odniesieniu do narodu, czy do wspólnoty religijnej (…) moje kierowanie słów było zarazem do jednych, jak i do drugich. (…) były to słowa napiętnujące grzech i grzeszników bez względu na to do jakiej przynależą społeczności.”
Dalej Ksiądz Woźnicki mówił m.in:
“Żydzi, zarówno jako członkowie narodu żydowskiego, jak i żydowskiej społeczności religijnej winni byli moje słowa przyjąć z wdzięcznością, dlatego ,że bez odniesienia się członków zarówno jednej, jak i drugiej społeczności żydowskiej do faktu Bogobójstwa na osobie Jezusa Chrystusa sprzed dwóch tysięcy lat, dokonanego za sprawą elit żydowskich, a zarazem pewnego duchowego testamentu wprost klątwy, która została rzucona przez starszyznę żydowską w czasie procesu Jezusa Chrystusa: “krew Jego na nas i na dzieci nasze” (…) – bez odniesienia się do tych słów i skutków odrzucenia Jezusa Chrystusa, jako Mesjasza , Żydzi zarówno wspólnoty religijnej jak i narodowej nie mają jak odnieść się prawdziwie do swojej tożsamości i dramatu swojej historii…”

Sędzia wyznaczył termin 3 lutego 2023 o godz. 10:00 na rozprawę, podczas której ogłosi wyrok w sprawie.

Po wyjściu ze Sądu Ksiądz Michał Woźnicki SDB zmówił modlitwę i wygłosił do wiernych stosowne słowo– do odsłuchania tutaj.


Na rozprawę- przed Sąd- z błogosławieństwem JE Księdza Arcybiskupa

24.01.2023 r. w dniu, w którym Ksiądz Michał Woźnicki SDB ma stanąć przed Sądem Kapłan rano odprawił Mszę Św. w rycie rzymskim.
Podczas ogłoszeń Ksiądz Woźnicki odczytał tekst błogosławieństwa, które otrzymał od JE Księdza Arcybiskupa Jana Pawła Lengi, z tytułu stawania przed Sądem jako oskarżony o to, że “publicznie znieważył Żydów z powodu ich przynależności narodowej poprzez wypowiadanie wobec nich słów powszechnie uznanych za obelżywe oraz nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, kierując wobec Żydów słowa mające na celu wzbudzenie wobec nich uczucia wrogości i braku akceptacji, powodujące negatywne do nich nastawienie (…)”
JE Ksiądz Arcybiskup napisał wiadomość do proszącego o błogosławieństwo Księdza Woźnickiego:
“Chrystusowi też mówili, że lepiej niech umrze za naród i myśleli, że On ich wróg i stracili Boga na dwa tysiące lat. Niech Bóg da Ci Ducha Świętego abyś trzymając się Pisma Świętego i swojego kapłańskiego powołania głosił w porę i nie w porę prawdę o Bogu. Niech Ciebie na to świadectwo dla Chrystusa i Kościoła błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty”
Ksiądz Woźnicki podziękował publicznie za otrzymane błogosławieństwo.
W dalszej części ogłoszeń Kapłan mówił m.in: ” Dzisiaj Ksiądz (…) ma się stawić do Sądu w sprawie, w której wcześniej jeszcze nie stawał, nie eksmisyjna, nie jakieś tam sprawy o szmatki na buziach, czy przypisywane mi znieważanie policjanta na służbie, ale sprawa, która ma swoje źródło w tej właśnie organizacji: Otwarta Rzeczpospolita, która wniosła do Prokuratury, a Prokuratura do Sądu akt oskarżenia przeciwko mnie (…)
Jak Sąd wszczął jakąś tam procedurę to ona musi się czymś zakończyć, więc prawdopodobnie ci, którzy dopilnowali jej początek- dopilnują też i końca. Tym bardziej, że mogą liczyć na pewną obstawę medialną, która używają dla albo głośności, albo cichości. W tym przypadku, nie wiem, jest jakaś cichość …”
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 24.01.2023– do odsłuchania tutaj.

Następnie Ksiądz Woźnicki odczytał (z drobnymi komentarzami) kazanie Księdza Arcybiskupa Carlo Maria Viganó z 18 stycznia 2023r. na Święto Katedry Świętego Piotra w Rzymie – do odsłuchania tutaj.

Ksiądz Arcybiskup mówił/pisał m.in:

“Jeśli weźmiecie do ręki Mszał Montiniego, nie znajdziecie w nim wyraźnych herezji; ale jeśli porównacie go z tradycyjnym Mszałem, przekonacie się, że pominięto tam wiele modlitw skomponowanych w obronie Prawdy Objawionej. Spowodowało to, że Msza Reformowana stała się możliwa do przyjęcia nawet przez luteranów, co sami przyznali po promulgowaniu tego zgubnego i wieloznacznego obrządku. Na dowód tego, nawet Święta Katedr Św. Piotra w Rzymie i Antiochii zostały połączone w jedno, w imię “kultury unieważniania” , którą sekta modernistyczna zaadoptowała w sferze kościelnej na długo przed tym, jak “przebudzona” lewica przywłaszczyła ją sobie w przestrzeni świeckiej.(…)

Dzisiaj celebrujemy papiestwo w historycznym momencie poważnego kryzysu i apostazji, która uniosła się nawet do wysokości Tronu, na którym po raz pierwszy zasiadał Piotr.  Podczas gdy łamane są nasze serca, gdy rozważamy ruiny spowodowane dewastacją innowatorów, ze szkodą dla wielu dusz i chwały Boskiego Majestatu; podczas gdy błagamy  Nieba o światło, które pozwoli nam zrozumieć, jak połączyć obietnicę Naszego Pana Non prævalebunt z nieustannym strumieniem herezji i skandali szerzonych przez tego, którego Opatrzność zadała nam na czele Kościoła jako karę za grzechy popełnione przez Hierarchię w ostatnich dziesięcioleciach; podczas gdy widzimy podział na tych, którzy łudzili się, że mają jeszcze papieża zamkniętego w klasztorze…i schizmę w diecezjach Europy Północnej z ich niegodziwą drogą synodalną, tak mocno pożądaną przez Bergoglio… przypomnijmy sobie  proroctwo Leona XIII , które zechciał umieścić w modlitwie egzorcyzmu przeciwko szatanowi i  aniołom apostazji. Są to straszne słowa, które w tamtych czasach musiały brzmieć niemal skandalicznie, ale które dziś rozumiemy w ich nadprzyrodzonym sensie:

“Ci najsprytniejsi wrogowie są przepełnieni i upici goryczą wobec Kościoła, Oblubienicy niepokalanego Baranka, i położyli swoje bezbożne ręce na tym co ma najświętsze.
W samym Świętym Miejscu, gdzie ustanowiono Stolicę Św. Piotra i Tron Prawdy jako światło świata, wyniosą na tron swoją ohydną bezbożność, z niecnym planem, że kiedy uderzą w Pasterza, rozpierzchną się owce.

To nie są przypadkowe słowa: zostały napisane po tym, jak Leon XIII, pod koniec Mszy, miał wizję, w której Pan dał szatanowi okres około stu lat, aby sprawdził ludzi Kościoła. Są one echem przesłania Najświętszej Dziewicy w La Salette, pięćdziesiąt lat wcześniej: “Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta”, i poprzedzają o niewiele ponad dekadę, trzecią część tajemnicy fatimskiej, w której, według wszelkiego prawdopodobieństwa, Matka Boża przepowiedziała apostazję Hierarchii wraz z Soborem Watykańskim II i reformą liturgiczną.

Wierni na przestrzeni wieków mogli spoglądać na Rzym jako latarnię prawdy. Żaden papież, nawet ten najbardziej kontrowersyjny w historii,  Aleksander VI, nigdy nie ośmielił się uzurpować sobie świętej władzy apostolskiej w celu zburzenia Kościoła, zafałszowania jego Magisterium, zepsucia jego moralności i zbanalizowania jego liturgii. Pośród najbardziej tragicznych burz, Tron Piotrowy pozostawał niewzruszony i pomimo prześladowań, nigdy nie zawiódł w wypełnianiu pełnomocnictwa powierzonego mu przez Chrystusa: Paś baranki moje. Paś owce moje (J 21,15-19).

 Obecnie, i to już od dziesięciu lat, karmienie trzody Pańskiej jest uważane przez tego, który obecnie zajmuje Tron Piotrowy za “patetyczne  głupstwo”, a polecenie, które Pan dał Apostołom – Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, co wam przykazałem (Mt 28: 19-20) – jest postrzegane jako godny ubolewania “prozelityzm”, tak jakby boska misja Kościoła Świętego była przyrównana do heretyckiej propagandy sekt. 

Powiedział on to 1 października 2013;  powtórzył 6 stycznia 2014; 24 września 2016; 3 maja 2018; 30 września 2018; 6 czerwca 2019; 20 grudnia 2019; 25 kwietnia 2020, i ponownie zaledwie tydzień temu 11 stycznia 2023. I oto upada ostatni, gasnący ślad SW II, który uczynił “misję” [missionarietà] swoim hasłem przewodnim, nie rozumiejąc, że aby głosić Chrystusa pogańskiemu światu, trzeba przede wszystkim wierzyć w nadprzyrodzone prawdy, których nauczył On Apostołów i których Kościół ma obowiązek wiernie strzec. Rozwadnianie doktryny katolickiej, wyciszanie jej i zdradzanie, aby zadowolić mentalność czasów w jakich żyjemy, nie jest dziełem wiary, ponieważ ta cnota opiera się na Bogu, który jest Najwyższą Prawdą. Nie jest też dziełem nadziei, ponieważ nie można mieć nadziei na zbawienie lub pomoc Boga, którego Objawienie i zbawczą miłość się odrzuca. Nie jest też dziełem miłości, ponieważ nie można kochać Tego, któremu w istocie się zaprzecza.(…)

Wśród tytułów Papieża Rzymskiego, obok Christi Vicarius( Wikariusz Chrystusa), pojawia się także Servus servorum Dei(Sługa Sług Bożych). Jeśli pierwszy z nich został lekceważąco odrzucony przez Bergoglio, to jego decyzja, by zachować ten drugi, brzmi jak prowokacja, co pokazują jego słowa i czyny. Nadejdzie dzień, kiedy hierarchowie Kościoła zostaną poproszeni o wyjaśnienie, jakie intrygi i spiski wyniosły na tron tego, który działa jako sługa sług szatana, i dlaczego z lękiem wspierali jego ekscesy lub stawali się wspólnikami tego pełnego pychy, heretyckiego tyrana.(…)

Módlmy się, aby Pan raczył obdarzyć nas świętym papieżem i świętymi władcami. Błagajmy Go, aby położył kres tej udręce, dzięki której – jak każdemu wydarzeniu dozwolonemu przez Boga – rozumiemy teraz lepiej, jak fundamentalne jest owo instaurare omnia in Christo, ustanowienie wszystkiego w Chrystusie. Jak piekielny – dosłownie – jest świat, który odrzuca Panowanie Chrystusa, i o ile jeszcze bardziej piekielna jest religia, która z pogardą odziera się ze swoich królewskich szat – szat unurzanych Krwią Baranka na Krzyżu – aby stać się sługą możnych, Nowego Porządku Świata, sekty globalistów. Tempora bona veniant. Pax Christi veniat. Regnum Christi veniat – Nadchodzą dobre czasy. Niech nastąpi Pokój Chrystusa. Niech nadejdzie Królestwo Chrystusowe”

Kazanie Księdza Arcybiskupa Carlo Maria Viganó odczytane z drobnymi komentarzami przez Księdza Michała Woźnickiego SDB– do odsłuchania tutaj.

Ksiądz Woźnicki zapowiedział, że przed rozprawą, o godz.12:00, uda się na modlitwy południowe pod drzwi salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.

Katolicki Kapłan pod Sąd- oskarżany o mowę nienawiści dotyczącą Żydów. Rozprawa 24.01.2023 r.

23.01.2023 r., podczas wieczornej Mszy Św. w rycie rzymskim, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia– do odsłuchania tutaj.
Kapłan mówił m.in.
– O “41 Pieszej Pielgrzymce W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” która wyruszy w najbliższą sobotę 28.01.2023 spod Salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy Wronieckiej 9 do Sanktuarium Matki Bożej w Tulcach.
Przed pielgrzymką Kapłan odprawi o godz. 6:00 w Katakumbach w Baranowie Mszę Św. w rycie rzymskim.
– O mającej się odbyć we wtorek 24.01.2023 o godz. 13:45 w sali nr 210 Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto przy ul. Młyńskiej 1a, rozprawie, w której Kapłan oskarżany jest “o to, że 31 października 2021 w Poznaniu , za pośrednictwem serwisu youtube publicznie znieważył Żydów z powodu ich przynależności narodowej poprzez wypowiadanie wobec nich słów powszechnie uznanych za obelżywe oraz nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, kierując wobec Żydów słowa mające na celu wzbudzenie wobec nich uczucia wrogości i braku akceptacji, powodujące negatywne do nich nastawienie (…)”
Ksiądz Woźnicki odnosząc się do tej rozprawy mówił m.in: “To nie przelewki, to nie są żarty. Chyba w ogóle Żydzi nie żartują(…) można wsadzić do więzienia, można zabić, można utruć, coś tam trzeba wymyśleć. Na Panu Jezusie Chrystusie już ten naród próbował, wobec niewinnych, co jest w stanie zrobić. I ci, którzy się jako spadkobiercy tego narodu mają, którzy są spadkobiercami narodu Bogobójców są gotowi sięgnąć po każde środki. Skoro mogli sięgnąć po niewinnego Pana Jezusa Chrystusa, nie ma trudności, żeby sięgnęli po każdego człowieka. Skoro Jezusowi Chrystusowi – Niewinnemu Barankowi dało się winę przypisać to cóż ze śmiertelnikom – zawsze się da- jest tylko kwestia znalezienia odpowiednich ludzi, być może odpowiedniej zapłaty itp.itd.”
Kazanie Księdza Woźnickiego z 31.10.2021 r. “INRI- Jezus Chrystus Król Żydowski. Dobrze, że Żydzi są. Dobrze, że Pan Jezus Żydów ma…”-  do odsłuchania tutaj

Ks. Woźnicki głosi kazanie 31.10.2021 r. “INRI- Jezus Chrystus Król Żydowski. Dobrze, że Żydzi są. Dobrze, że Pan Jezus Żydów ma…”– O schizofrenickim Bractwie (Św. Piusa X), o którym usłyszał dzisiaj Ksiądz Woźnicki od spowiednika.

– O materiale Pana Piotra Mrotka (Skandal u Salezjanów! Kolejny kapłan idzie na rzeź!). Ksiądz Woźnicki zauważył i docenił, że “jakaś osoba na publiczny sposób informuje Polaków o fakcie wyrzucenia Księdza Jacka Bałemby ze struktur Zgromadzenia Salezjańskiego. Ksiądz Woźnicki jednocześnie wskazywał, że informacja nie jest do końca rzetelna (podany niedokładnie starz kapłański), a także wskazywał na nieodpowiedni sposób zwracania się do Ks. Arcybiskupa Jana Pawła Lengi, ale i tez do kapłanów: Księdza Jacka Bałemby i Księdza Michała Woźnickiego.
Ksiądz Woźnicki mówił m.in. : “Chłopie! Jak Ty jesteś świecki to Ty powiedz: księże- ja przy księdzu stoję, a niemów księdzu przy czym ksiądz ma stać (…) To jest niedopuszczalne – to jest mentalność protestancka”

Odnosząc się jeszcze raz do jutrzejszej rozprawy Ksiądz Woźnicki mówił m.in:
“Dla mnie jest rzecz wielka do radości, do mówienia Deo gratias, Bogu niech będą dzięki, Ad Maiorem Dei Gloriam. Posłuchałem kazania tego kazania z 31.10.2021 (…) żadnej tam mowy nienawiści wobec Żydów nie znalazłem. Może jeżeliby nienawiść przypisać no to nienawiść do grzechu, który napominałem w katolikach (…) ale widać i to należy się cieszyć, w kazaniu były takie wątki o tym, że Polak jest w stanie się sprzedać i wtedy (…) jest kanalią i wychodzi, że ludzie z Otwartej Rzeczpospolitej (organizacja, która wniosła pozew do Sądu) chyba taki garnitur Polaków stanowią- takich zaprzedanych (…) uderz w stół, a nożyce się odezwą (…) Tym procesem wobec Księdza Michała Woźnickiego Żydzi bardzo ryzykują, że może się w Polsce w którymś momencie nie znaleźć człowiek, który się po katolicku wobec nich zachowa (…) Kazanie, które Ksiądz głosił 21 października, było z miłości do Żydów: nawróćcie się bo zginiecie.”

Wieczorem 23.01.2023r. Kapłan wygłosił Katechezę na podstawie III tomu Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago “Łaski wyjednane przez Chrystusa na krzyżu spływają na pojedynczych ludzi przez środki łaski”.


Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał ostatni fragment lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.III Niedziela po Objawieniu, 22.01.2023

W III Niedzielę po Objawieniu, 22.01.2023. Ksiądz Michał Woźnicki SDB udał się na południowe modlitwy przed drzwi kościoła na Wronieckiej 9.
Podczas modlitw Kapłana wraz z wiernymi, o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do naszego, salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu, po zakończonej nowej mszy, z kościoła wyszło dosłownie kilka osób, po których drzwi zamykał ubrany w cywilne rzeczy (dżinsy i kamizelkę) ks.(?) rektor Arkadiusz Szymczak SDB.
Po zakończonym różańcu i modlitwach Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił Słowo z Wronieckiej: Co jest “towarem zastępczym” za Mszę Św. w rycie rzymskim…?- do odsłuchania tutaj.

Następnie Ksiądz Woźnicki warz z wiernymi udał się do Baranowa, gdzie w Katakumbach Kapłan złożył Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim, podczas której wygłosił ogłoszenia- do odsłuchania tutaj.

W ogłoszeniach Kapłan mówił m.in.:
– O wizycie kolędowej w trzech domach na Śląsku. “Ksiądz idzie z błogosławieństwem. Ksiądz idzie do domów w imię Jezusa Chrystusa. Idzie zasadniczo jako ten, który szuka dusz”.

– O zakupch w sklepie liturgicznym w Częstochowie. “… w naszym sklepie wszystko jest katolickie(…) Rzecz jest, że w tym sklepie nie było żadnego ornatu do Mszy Św. w rycie rzymskim, właściwie nic do Mszy Św. w rycie rzymskim. (…) Pytanie: co w tym sklepie jest dla katolickiego kultu? Wszystko jest dla kultu novus ordo.(…)
Dni judaizmu- to jest katolickie?
Dni protestantyzmu- to jest katolickie?
Dni islamu- to jest katolickie?
Nie! To nie jest katolickie! A firmują to papieże , biskup miejscowy (…)”.

– O wierze na zasadzie zabobonu- wprost okultyzmu. O kobiecie, która związała, że Ksiądz przez myśl rzucił urok i zadzwoniła do Kapłana aby “Ksiądz dobrze o niej pomyślał, żeby odczynił urok.”

– O prześladowaniu prawdziwych kapłanów- kapłanów w sutannach, w aspekcie chamskiego, w stosunku do Księdza, zachowania przy recepcji Domu Wczasowego Ondraszek w Ustroniu.

– O ostatnich wypowiedziach panów Jana Pospieszalskiego (o herezjach na ŚDM) i Pana Krystiana Kratiuka (o wstrząsającym tekście kard. Pella). ” Wychodzi na to, że nie da się tych gości słuchać. Zwodziciele – z perspektywy katolickiej (…)”

– O wezwaniu na wtorek 24.01.2023 do Sądu Rejonowego z tytułu posądzenia o mowę nienawiści dotyczącą żydow.

– Na koniec Ksiądz Woźnicki mówił m.in:
“Z kazania do powiedzenia jest jedno. Żebyśmy mieli cząstkę wiary chociażby tylko tej, którą miał setnik, żeby Pan Jezus mógł naszą wiarę pochwalić. Pochwali ją, jeśli będzie wierna…”

Ogłoszenia z 22.01.2023 r. , z powodu bólu głowy głoszone przez Kapłana na siedząco- do odsłuchania tutaj.


Wieczorem 22.01.2023r. Kapłan wygłosił Katechezę na podstawie III tomu Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago “Ofiara krzyżowa Chrystusa była ofiarą zastępczą za grzechy całej ludzkości”.
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał też jeden z fragmentów ostatniego rozdziału lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na III Niedzielę po Objawieniu, 22.01.2023: O jedności Kościoła Katolickiego– do odsłuchania tutaj.

Wizyta kolędowa na Śląsku 20-21.01.2023 r.

W piątek 20.01.2023 r.- po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim odprawionej w Katakumbach w Baranowie Ksiądz Michał Woźnicki SDB udał się na wizytę kolędową na Śląsk Cieszyński. Po drodze Kapłan zakupił w Częstochowie nowe lichtarze do ołtarza, następnie Ksiądz Woźnicki modlił się na Jasnej Górze, przed drzwiami Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
Następnego dnia rankiem Kapłan odśpiewał Godzinki ku czci NMP podczas spaceru wśród ośnieżonych górskich stoków.


U rodziny podejmującej Kapłana Ksiądz Woźnicki wygłosił przynależną do poprzedniego dnia Katechezę na podstawie III tomu Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał też fragment lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa przynależna do 20.01.2023- do odsłuchania tutaj.
Wygłoszona w sobotę 21.01.2023r. u kolejnej rodziny na Śląsku, Katecheza na podstawie III tomu Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago “Ofiara krzyżowa Chrystusa była ofiarą zastępczą za grzechy całej ludzkości” – do odsłuchania tutaj.

W drodze powrotnej Ksiądz Woźnicki udał się z wizytą kolędową do domu, w którym zamieszkuje obecnie Mama i Siostra Księdza.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się do wyjazdu podczas niedzielnych ogłoszeń 22.01.2023- do odsłuchania tutaj.

Diabeł może nas zwodzić prawdą 20.01.2023

20.01.2023 r.- w dniu swoich urodzin, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia “Diabeł może zwodzić nas prawdą” – do odsłuchania tutaj.
W miejscu sprawowania Mszy Św.- w katakumbach pojawiły się wizerunki papieży: Św. Piusa V oraz Św. Piusa X, obraz Św. Józefa, na projekcie nadstawy ołtarza- nawiązującej do drzwi naszego salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu pojawiło się wezwanie: MARYO POGROMICIELKO WSZELKICH HEREZJI MÓDL SIĘ ZA NAMI”

Ks. Jacek Bałemba SDB 18.11.2022 r. wydalony ze Zgromadzenia Salezjańskiego. Informacja podana do publicznej wiadomości 18.01.2023r.

19.01.2023 r., podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim, składanej w intencj Księdza Jacka Bałemby, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia: “O niegodziwym (nieważnym) akcie wyrzucenia z zakonu Ks. Jacka Bałemby SDB”– do odsłuchania tutaj.
Ksiądz Woźnicki mówił m.in.:
” Ode mnie w tej sprawie. Najpierw należałoby się do Pana Boga zwrócić i powiedzieć: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.”
Następnie Ksiądz Woźnicki przedstawił sylwetkę Księdza Jacka Bałemby SDB w aspekcie sprawowanej przez Kapłana Mszy Św. w rycie rzymskim, wskazując na, ważny dla sprawy wydalenia ze Zgromadzenia Salezjańskiego, fakt przyjęcia przez Księdza Bałembę 16 maja 2022r. sub conditione święceń kapłańskich z rąk Bp. Richarda Williamsona. 
Ksiądz Woźnicki mówił dalej m.in.: “Nasz sposób oceny, tego co czyni Ksiadz Jacek Bałemba Salezjanin, i co czynią władze zakonne Zgromadzenia Salezjańskiego – Prowincja Wrocławskatym swoim aktem, a on ma zaczepienie o Rzym, bo to jest decyzja Generała o wydaleniu ze zgromadzenia, żeby to właściwie ocenić, trzeba się najpierw odnieść do sytuacji w jakiej jest Kościół-w jakiej się znalazł, ziemskie struktury kościelne.
I tak długo jak nie przyjmiemy diagnozy, która nie jest sprzeczna z rzeczywistością- jest jak najbardziej wyjaśniająca, że kościół w swojej strukturze znalazł się w stanie herezji za sprawą instytucji Soboru (Watykanskiego II) i posoborowych papieży, w związku z tym- całej struktury władzy od biskupów po proboszczów, po najdrobniejszych księży, sięgając po wszystkie zgromadzenia męskie i żeńskie (…) Rzym stał się heretycki i jednocześnie schizmatycki.(…) W związku z tym kiedyś będzie uznane, że wszystkie akty, i tak się stanie gdy przyjdzie katolicki papież, papież zostanie katolikiem (…) wydane po soborze (…) zostaną uznane jako po prostu niebyłe. One nie dotyczą Kościoła. (…)
Dalej o Księdzu Jacku Bałembie mówię kapłan i Salezjanin.(…)
Zupełnie nie biorę do głowy- nie liczę się z takimi aktami, które mają znamię niegodziwości i mają znamię nieważności.”
Całe ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB– do odsłuchania tutaj.

Ksiądz Woźnicki odniósł się do faktu wydalenia Księdza Bałemby ze Zgromadzenia Salezjańskiego również w “Słowie z Katakumb” z 19.01.2023 r. – do odsłuchania tutaj.

II Niedziela po Objawieniu, 15.01.2023

W II Niedzielę po Objawieniu, 15.01.2023. Ksiądz Michał Woźnicki SDB po powrocie z 13 Pieszej Pielgrzymki z Olsztyna do Gietrzwałdu odprawił Mszę Św. w rycie rzymskim w Baranowie, w Katakumbach przy Placu Zmartwychwstania 1.
W ogłoszeniach Kapłan podsumował zakończoną pielgrzymkę oraz wskazał na prace wykonane w ostatnim czasie w miejscu sprawowania Mszy Św. w Katakumbach w Baranowie- głównie za sprawą Pana Piotra. Ogłoszenia – do odsłuchania tutaj.
Następnie, w nawiązaniu do wysłuchanego w drodze powrotnej kazania do Księdza Jacka Bałemby SDB O nierozerwalności małżeństwa Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił kazanie “Boże ratuj! Zrobię wszystko, co wskażesz”- do odsłuchania tutaj.
W pierwszej części kazania Kapłan odczytał ostatnią część II tomu katechizmu autorstwa Ks. prof. Franciszka Spirago, następnie Ksiądz Woźnicki głosił kazanie na temat Sakramentu Małżeństwa.

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na II Niedzielę po Objawieniu, 15.01.2023: O nierozerwalności małżeństwa– do odsłuchania tutaj.