Jakub Zygarłowski

Dla Mamy Księdza, z okazji imienin, od braci salezjanów życzenia- więzienia dla Syna.

16.07.2021 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach poinformował o nowej kartce zawieszonej przez salezjanów na wahadłowych drzwiach, na korytarzu, przed wejściem do Kaplicy-Celi.

“Pomóż mu (Księdzu Woźnickiemu) odkryć prawdziwą celę!” – żeby poszedł siedzieć do więzienia.

Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 16.07.2021 r.– do odsłuchania tutaj.

Kolejna (3) tabliczka o Mszy Św.- zerwana.

16.07.2021 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach poinformował o zerwaniu kolejnej – trzeciej, zawieszonej dzień wcześniej na rowerze Księdza Michała Woźnickiego SDB tabliczki informującej o godzinach sprawowania w Kaplicy-Celi Mszy Św. w rycie rzymskim.
Kapłan wskazywał, że informacja o Mszy Św. w rycie rzymskim jest dla kogoś, dla jakiś, dla wielu zwłaszcza w pobliżu tu, tego domu jakąś wiadomością, która nie chciałoby się aby dochodziła do uszu, do oczu wielu.

Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 16.07.2021 r.– do odsłuchania tutaj.

Kolejna (2) tabliczka o Mszy Św.- zerwana.

15.07.2021 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach poinformował o zerwaniu zamalowanej wczoraj sprayem, zawieszonej kilka dni temu na rowerze Księdza Michała Woźnickiego SDB tabliczki informującej o godzinach sprawowania w Kaplicy-Celi Mszy Św. w rycie rzymskim.

Kapłan wskazywał, na podobieństwo zerwania tabliczek na rowerze do zrywania, niszczenia w zeszłym roku – trzydzieści razy- tabliczek na drzwiach Kaplicy Celi.
“Podobny język, podobny styl. Czy Ci sami ludzie? Nie wiemy…”
W przypadku niszczenia tabliczek na drzwiach Kaplicy- Celi wiadomym jest, że dokonywali tego ks. Dawid Nowak SDB , ks. Jacek Bielski SDB.
Sprawcy nieraz zostawali przyłapani na gorącym uczynku.

Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 15.07.2021 r.– do odsłuchania tutaj.

Sprawa wandalizmu – zniszczonych tabliczek, oraz zniszczenia sprayem – pomalowania roweru, również w aspekcie jako akt utrudniania dostępu do katolickiego kultu oraz  znieważenia grupy oraz osób z powodu przynależności wyznaniowej (skradziono tabliczkę informującą o godzinach sprawowania Mszy Św. w rycie rzymskim) została zgłoszona na policję wraz z wskazaniem konkretnych dowodów w sprawie…

15.07.2021 r. , przed godziną 10:00 w miejsce zamalowanej, a następnie zerwanej tabliczki została zawieszona kolejna – taka sama tabliczka.

Tabliczka o Mszy Św. zamalowana sprayem

14,07,2021 r. zawieszona kilka dni temu na rowerze Księdza Michała Woźnickiego SDB tabliczka informująca o godzinach sprawowania w Kaplicy-Celi Mszy Św. w rycie rzymskim została zamalowana czerwonym sprayem.
Ksiądz Michał Woźnicki SDB wskazywał, że to ten sam język co pomalowane czarnym sprayem ściany przed Kaplicą-Celą m.in. “Won do mamy”.
Słowa Kapłana na ten temat – do odsłuchania tutaj.

451 rocznica Bulli Quo primum tempore

14.07.2021 r. Podczas kazania Ks. Michał Woźnicki SDB odczytał tekst Bulli Quo primum tempore papieża Św. Piusa V ustanawiającej wieczny kanon Mszy Świętej.
Podczas kazania kapłan zwracał uwagę, “jak dochodziło przed 50 laty do wyrugowania Mszy Św. w rycie rzymskim”.
“Przed 50 laty odrzucania Mszy Św. w rycie rzymskim dopuszczali się Ci, którzy Mszę Św. w rycie rzymskim mieli obowiązek strzec: kapłani, biskupi, w szczególny sposób hierarchowie kościoła postawieni na najwyższych urzędach kościelnych z pierwszym urzędem kościoła, jakim jest urząd biskupa Rzymu – papieża.”
Kazanie Ks. Michała Woźnickiego SDB z 14.07.2021 r. – do odsłuchania tutaj.

Przebite opony

12.07.2021 r. zostały przebite nożem lub innym narzędziem dwie opony w samochodzie, na którym są umieszczone informacje o zmaganiu o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego Kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
To już kolejny raz gdy niszczony jest ów samochód. Wcześniej – 16 grudnia 2020 r.  przebita została jedna z opon oraz zniszczono wówczas lusterko.
Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się do tego zdarzenia w ogłoszeniach 12.17.2021 r. – do odsłuchania tutaj 

7 Krucjata do Międzyborza w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim

12.07.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach przekazał informacje o (7) Krucjacie do Międzyborza – w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim.
Kapłan nawiązując do wiszącego w kruchcie kościoła w Międzyborzu plakatu informującego o spotkaniach ekumenicznych wskazywał, że “jest grzechem uczestniczyć w niekatolickim kulcie”.
W dalszej części ogłoszeń Ksiądz Woźnicki odniósł się do wypowiedzianych dzień wcześniej w Słówku salezjańskim słów Księdza Jacka Bałemby SDB: czuję wśród Was diabła, że trzyma Was na uwięzi.
Ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego SDB z 12.07.2021 r. – do odsłuchania tutaj.

Ks. Michał Woźnicki SDB na policji

12.07.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB był wezwany na policję w charakterze świadka.
Na komisariacie okazało się, że policjant chce przesłuchać Kapłana w charakterze podejrzanego…
Podczas wizyty na policji Kapłana wspierali modlitwą wierni, którzy modlili się przed komisariatem.
Ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego SDB z 12.07.2021 r. – do odsłuchania tutaj.

Ks. dr Dariusz Olewiński nie ma problemu wciąż odprawiać nowej mszy

11.07.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB poinformował wiernych o otrzymaniu wiarygodnej informacji o tym, że Ksiądz doktor Dariusz Olewiński nie ma problemu wciąż odprawiać nowej mszy. Ksiądz Woźnicki nawiązał w ogłoszeniach też do sytuacji, gdy miesiąc wcześniej wierni z Wronieckiej uczestniczyli we Mszy Św. w rycie rzymskim sprawowanej przez Księdza doktora Dariusza Olewińskiego, podczas której kapłan rozdawał wiernym hostie z nowej mszy, mimo iż nie miał pewności czy rozdaje Pana Jezusa.
Ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego SDB z 11.07.2021 r. – do odsłuchania tutaj.