Jakub Zygarłowski

XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 6.11.2022 r.

W XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 06.11.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. wygłosił ogłoszenia.
Podczas ogłoszeń Ksiądz Michał Woźnicki SDB poruszył m.in tematy:
– o planowanym wyjeździe na groby wiernych zmarłych, zaangażowanych za życia w zmaganiu
– o kolejnej (jedenastej) Pieszej Pielgrzymce do Gietrzwałdu z intencją o biskupa, która odbędzie się w najbliższą sobotę 12.11.2022 r.
– o kolejnych głosach, kolejnym biskupie (szwajcarskim) wskazującym rzetelnie na obecną kondycję struktur kościelnych. Ksiądz Woźnicki użył określenia “organizacji przestępczej”.
Jednocześnie wskazywał na brak takich rzetelnych głosów głosów wśród polskich biskupów- wskazując tego przyczyny Kapłan mówił m.in.:
“… nie da się ruszyć ani teraźniejszości, ani przeszłości bez odniesienia do konkretnych osób.
Są osoby Prymasa i Jana Pawła…
Jak ruszyć te osoby, jeżeli je się postawiło w najwyższym punkcie?
Prymas – Tysiąclecia i Jan Paweł – wielki, największy z rodu Polaków

W kazaniu Ksiądz Michał Woźnicki SDB mówił m.in.
-“Czas miłosierdzia człowieka, jest czasem ziemskim, Po śmierci człowiek spotka Boga sprawiedliwego.”
– Największym skarbem tej otoczki, w której składana jest (cicha) Msza Św. w rycie rzymskim jest cisza- absolutna cisza.
Dalej w kazaniu Kapłan nawiązywał do niedzielnej ewangelii, w której faryzeusze chcieli pochwycić na słowie Pana Jezusa pytając czy należy płacić cesarzowi podatki.
Ogłoszenia i Kazanie Ks. Michała Woźnickiego SDB z XXII niedzieli- do odsłuchania tutaj

Po Mszy Świętej 05.11.2022r. Kapłan wygłosił Katechezę “O wielkości grzechu- grzech ciężki, grzech powszedni” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 6.11.2022 do odsłuchania tutaj. W opisie kazania zamieszczonym na YouTube czytamy:
Jak zbawić duszę swoją?
– wyznawać katolicką wiarę,
– zachować Przykazania,
– przyjmować godnie Komunię Świętą,
– zachować stan łaski uświęcającej.
Łaska ostatecznego wytrwania.

5 listopada “świętych relikwii przechowywanych w kościołach diecezji”

W Pierwszą Sobotę miesiąca listopada Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił wieczorem w Baranowie Mszę Św. z formularza w obchodzone 5 listopada “w Polsce, w niektórych diecezjach świętych relikwii przechowywanych w kościołach diecezji”.
Ksiądz Woźnicki odniósł się w swoim słowie do relikwii, które znajdują się w miejscu sprawowania przez Kapłana Mszy Św. w rycie rzymskim.
W portatylu- w ołtarzu znajdują się relikwie męczenników św. Maksyma i św. Wiktoryna.
W relikwiarzu, który dotarł z Salzburga do Kaplicy-Celi na Wronieckiej 08.06.2020 r znajdują się relikwie: Św. Pacyfika – męczennika, Św. Franciszka Salezego, Św. Joanny de Chantal i Św. Karola Boromeusza.
W drugim relikwiarzu, który dotarł z Salzburga do Kaplicy-Celi na Wronieckiej 29.06.2020 r znajdują się relikwie: Św. Gummara, Św. Apollonii- męczennicy, Św. Jacka Odrowąża oraz Św. Maura – męczennika.
Ksiądz Woźnicki odczytał też ze strony Actualia, prowadzonej przez Księdza Jacka Bałembę SDB, tekst o nabożeństwie pięciu pierwszych sobót – odprawianym wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Po Mszy Św. i wygłoszonej katechezie wierni mieli okazję ucałować relikwiarze z relikwiami świętych.
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj

Po Mszy Świętej 05.11.2022r. Kapłan wygłosił Katechezę “O wielkości grzechów” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutajPierwsza Sobota miesiąca

W sobotę 05 listopada 2022 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wyjątkowo odprawi Mszę Św. wieczorem. O godz. 18:00 Różaniec, a po nim Msza Św.

Nagonki na Księdza ciąg dalszy: oskarżenie o rasizm.

04.11.2022 r. w pierwszy piątek miesiąca Ksiądz Michał Woźnicki SDB po modlitwie południowej u drzwi salezjańskiego wygłosił “Słowo z Wronieckiej: Nasze zmaganie (o przywrócenie Mszy Św.) jest piekłu obrzydłe” – do odsłuchania tutaj
Modlitwę południową w tym dniu zakłócał swoimi okrzykami Pan Zbigniew- pracownik salezjański.

Podczas wieczornej Mszy Św. w rycie rzymskim- podczas ogłoszeń- Kapłan odczytał zawiadomienie z Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto w Poznaniu o przesłaniu “aktu oskarżenia przeciwko WOŹNICKI MICHAŁ WITOLD, oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art 256 § 1 kk i art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk”
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj

Wskazane w zawiadomieniu artykuły brzmią:
Art. 256. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego
§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 257. Rasizm
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Po Mszy Świętej 04.11.2022r. Kapłan wygłosił Katechezę “O rodzajach grzechu” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj

Ks. Michał Woźnicki SDB honorowym obywatelem Miasta Poznania?

03.11.2022 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił ogłoszenia, podczas których odniósł się do spreparowanych informacji prasowych, które pojawiły się dzień wcześniej, mówiących o tym jakoby osoby związane z Kapłanem chcą, by ksiądz Woźnicki został Honorowym Obywatelem Miasta Poznania.

“Co jest do powiedzenia? Pierwsze, że ja z tym nie mam nic wspólnego! Basta.
I drugie, z tego co wiem od czcigodnych wiernych, to nikt z czcigodnych wiernych z tym nie ma nic wspólnego!”

Kapłan dalej wskazywał, że absolutnie nie życzy sobie żadnych honorów- orderów.

Ksiądz Woźnicki mówił:
“Co najważniejsze, jakby miasto chciało się przyczynić czemukolwiek zgodnemu z tym, o co się Ksiądz Michał Woźnicki zmaga to przedstawiciele miasta (…) winni zadbać (…)
– za chwilę mamy 11 listopada, a potem za miesiąc będzie rocznica Powstania Wielkopolskiego, pytaj na jaką Mszę powstańcy chodzili, w związku z jaką Mszą składali przyrzeczenie powstańcze (…) wszystko jest Msza katolicka (…)- członkowie Urzędu Miasta mieliby obowiązek monitować w Kurii, że uroczystości państwowe w związku z 11 listopada, uroczystości państwowe, czy miejskie w związku z Powstaniem Wielkopolskim, że uroczystości państwowe w związku z męczennikami w Forcie VII- Błogosławioną Piątką mają się odbywać połączone z Mszą Świętą w rycie rzymskim, a nie z posoborowym novus ordo- mszą Pawła VI – posoborowymi gusłami. Mogliby się na ten sposób przyczynić.
Jak cokolwiek z tych punktów zrobią, a najlepiej trzy razem to wtedy być może będą miały tytuł Księdzu Michałowi kiedyś przyznawać jakikolwiek order. Inaczej, gdybym umarł, a coś takiego by Księdzu chciano dać- proszę na to splunąć, podeptać i wywalić.”
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj

Jako prezes ukonstytuowanej niemal rok temu, choć jeszcze formalnie nie zarejestrowanej, Organizacji Katolików Oszukanych Posoborowiem (OKOP) informuję, że ani ja, ani nikt z wiernych katolików uczęszczających na Msze Św. w rycie rzymskim odprawiane przez Księdza Michała Woźnickiego SDB oraz i innych księży ortodoksji katolickiej nie mamy nic wspólnego z petycją, która wpłynęła do Rady Miasta Poznania w dniu 18.10.2022r..
Petycję, w której autor (pisząc w liczbie mnogiej) m.in. domaga się przyznania Księdzu Woźnickiemu honorowego obywatelstwa Miasta Poznania, opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 31.11.2022r.
Autor, osoba z daleka- spoza Poznania, która nigdy nie była na Mszy Św. w Kaplicy Celi na Wronieckiej pisze na sposób taki jakoby była jedną z osób biorących udział w zmaganiu Kapłana o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Osoba ta nie ma takiego tytułu.
Wprowadza swoim działaniem w błąd członków Urzędu Miasta i Rady Miasta Poznania.
Dla “uwiarygodnienia” i stworzenia pozorów iż autorem, sygnatariuszami owej petycji są katolicy biorący udział w zmaganiu o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim osoba, która złożyła petycje skorzystała z treści skopiowanych z niniejszego blogu.
Osoba ta dokonała tego bez zgody i wiedzy autora blogu WobronieMszy.pl

Nie jest przypadkiem, że już 2 listopada, czyli niemal od razu po publikacji petycji w BIP, ukazał się w mediach- na portalu e-poznan artykuł, w którym można przeczytać, że “zwolennicy księdza Woźnickiego” “chcą, by ksiądz Woźnicki został Honorowym Obywatelem Miasta i miał swój skwer”.
Kim są owi wskazani w artykule “zwolennicy”? Nie określono.
Z całą pewnością nie ma wśród tych określonych w artykule “zwolenników” nikogo z grona katolików biorących udział w zmaganiu Księdza Michała Woźnickiego SDB o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.

Kto spreparował tą petycje? Kto, dobrze wiedząc o złożeniu takiej petycji, niemal od razu po publikacji tej petycji preparuje tendencyjny artykuł na e-poznan (autor nie ma odwagi podpisać się imieniem i nazwiskiem)?
Warto zwrócić uwagę, na zdjęcie, które zamieszczone jest jako ilustracja artykułu na e-poznan. Jego autorem, jak można przeczytać pod zdjęciem jest “Adrian Hewusz”,
Ów autor zdjęcia wielokrotnie w przeszłości, w związku ze zmaganiem Księdza Woźnickiego o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim, kłamał – podszywał się pod inne osoby, przeszkadzał we Mszy Św. sprawowanej przez kapłana, a chwilę później brał udział w pobiciu pana ministranta służącego do owej Mszy Św. sprawowanej przez Księdza Woźnickiego. Za pobicie pana ministranta Pan Adrian H. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

CAŁĄ NOC przed eksmisją Księdza Woźnickiego z Salezjańskiego Domu przy Wronieckiej 9 Adrian H. spędził z telefonem w ręku przeszkadzając w pakowaniu na samochód rzeczy przekazanych wiernym przez Księdza.
Wtedy Pan Adrian H. informował iż “puszcza na żywo” transmisje z tego pakowania właśnie na portal e-poznan.
Niejednokrotnie Adrian H. dokonywał prowokacji, m.in wzywania policji na Wroniecką w celu późniejszego rejestrowania zdarzeń z udziałem Księdza Woźnickiego i przysłanej policji.

Kto stoi za petycja złożoną 18.10.2022 do Rady Miasta Poznania? Fakt, że jako autor petycji jest osoba spoza Poznania nie wyklucza, że inicjatorem jest ktoś inny – bliżej Poznania.

Z petycja nie ma nic wspólnego Ksiądz Michał Woźnicki SDB, nie mają z nią nic wspólnego również katolicy związani ze zmaganiem Kapłana o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 .


Jakub Zygarłowski

Po wieczornej Mszy Świętej 03.11.2022r. Kapłan wygłosił dalszy ciąg Katechezy “O powstawaniu i rozwoju grzechu” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Odblokowanie kanału youtube “W obronie Mszy”


02.11.2022 r. Youtube odblokował (po tygodniowej przerwie) kanał “W obronie Mszy”, przywrócona została możliwość transmitowania codziennych Mszy Św. w rycie rzymskim, modlitw oraz katechez głoszonych przez Księdza Michała Woźnickiego SDB.

W związku z blokadą transmisji oraz publikacji treści, która została nałożona 24.10.2022r., na kanale “W obronie Mszy” , (więcej na ten temat tutaj) słowa i modlitwy prowadzone przez Księdza Michała Woźnickiego publikowane były na prywatnym, youtubowym kanale pana Jakuba Zygarłowskiego link- tutaj

Aby w przyszłości, w przypadku ewentualnej ponownej blokady, prowadzić poprzez ten kanał jakiekolwiek transmisje w tym, co najważniejsze, Mszy Świętej niezbędne jest posiadanie minimum 1000 subskrypcji.
Liczba subskrypcji kanału Pana Jakuba wzrosła w ostatnich dniach o kolejnych subskrybentów.

Cały czas prywatnemu kanałowi Pana Jakuba, do wymaganego tysiąca, brakuje niecałe 70 subskrybcji.

Dzień Zaduszny. Sekwencja “Dies irae” nieobecna w nowej liturgii nowej religii.

02.11.2022 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił kazanie na Dzień Zaduszny.
Kapłan mówił m.in o tym, że w nowej religii, nowej liturgii, nowej mszy w tym dniu nie usłyszymy już sekwencji Dies irae (Dzień gniewu), mówiąc o przyczynach tego faktu Ksiądz Michał Woźnicki SDB wskazywał powody- m.in :
“wieje grozą- ze względu na śmierć i sąd. Natomiast szerzenie fałszywej nauki każe nam się w jakiś sposób śmierci nie lękać z tytułu na zafałszowaną naukę o Miłosierdziu Bożym…”
Kapłan wskazywał też na deformację Dnia Zadusznego ale i też uroczystości Wszystkich Świętych, której to deformacji jesteśmy poddawani ze wszystkich stron. Nie tylko ze strony instytucji posoborowego kościoła ale także było, że ze strony państwa- ot za czasów socjalizmu.
Całe kazanie-  do odsłuchania tutaj

Po Mszy Świętej Kapłan wygłosił dalszy ciąg Katechezy “O powstawaniu grzechu” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Po Mszy Świętej i katechezie wierni udali się sami, bez kapłana (względy zdrowotne) z modlitwą na cmentarz, na grób śp. Jerzego Zygarłowskiego.

Uroczystość Wszystkich Świętych 01.11.2022 r.

01.11.2022 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim odprawianej w Baranowie wygłosił ogłoszenia i kazanie na uroczystość Wszystkich Świętych-  do odsłuchania tutaj

Po Mszy Świętej Kapłan wygłosił dalszy ciąg Katechezy “O powstawaniu grzechu” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na uroczystość Wszystkich Świętych– do odsłuchania tutaj.

Wskazania przed uroczystością Wszystkich Świętych

31.10.2022 r., w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych, Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim odprawianej w Baranowie wygłosił ogłoszenia “Nie uwiarygadniaj swoją obecnością nowej mszy odprawianej na cmentarzu”-  do odsłuchania tutaj.

Wieczorem, po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił Katechezę “Grzech jest największym złem na ziemi.” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

W uroczystość Wszystkich Świętych Kapłan odprawi w Baranowie Mszę Św. w rycie rzymskim po Różańcu, który rozpocznie się o godz. 7:30

Jak Pan Bóg da, w ciągu dnia Ksiądz Michał Woźnicki SDB uda się na południową modlitwę pod drzwi salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.

W związku z blokadą transmisji oraz publikacji treści, która została nałożona 24.10.2022r., na okres jednego tygodnia na kanale “W obronie Mszy” , słowa i modlitwy prowadzone przez Księdza Michała Woźnickiego publikowane są na prywatnym, youtubowym kanale pana Jakuba Zygarłowskiego link- tutaj
Aby poprzez ten kanał prowadzić jakiekolwiek transmisje w tym, co najważniejsze, Mszy Świętej niezbędne jest posiadanie minimum 1000 subskrypcji.
Na tą chwilę do tej liczby brakuje już tylko ok 110 subskrybcji.Święto Chrystusa Króla 30.10.2022

W niedzielę 30.10.2021 r., w Święto Chrystusa Króla Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim odprawianej w Baranowie wygłosił ogłoszenia na temat odbytej dzień wcześniej 38 Pieszej Pielgrzymki w obronie Mszy Św. oraz kazanie na Święto Chrystusa Króla-  do odsłuchania tutaj

Po południu Kaplan udał się wraz z wiernymi na modlitwę u drzwi salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 aby modlić się o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do tego kościoła. Podczas modlitwy, podobnie jak dzień wcześniej, w modlitwie przeszkadzał ks.(?) Jacek Bielski – ponownie ubrany po cywilu- tym razem w modnym stroju cyklisty, uzbrojony w rowerowe kask i okulary wyjeżdżał na przejażdżkę z nowym, przybyłym w sierpniu na Wroniecką współbratem- salezjaninem.
Słowo Księdza Michała Woźnickiego SDB na zakończenie modlitwy u drzwi kościoła , w Święto Chrystusa Króla-  do odsłuchania tutaj

Wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił Katechezę “O istocie grzechu -rozpoznanie i zamiar” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na Święto Chrystusa Króla, 30.10.2022 do odsłuchania tutaj.