Jakub Zygarłowski

Ks.(?) Jacek Bielski SDB na ławie oskarżonych.

18 listopada 2022 r., podczas Mszy Św. w rycie rzymskim, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia.

Kapłan zachęcał, aby mimo iż minęła już połowa listopada pamiętać o duszach czyśćcowych i zgodnie z polskim zwyczajem przekazywać Księdzu wypominki.

Nawiązując do książki autorstwa Księdza Jeana Michela Gleize pt.: “Prawdziwy Izrael i fałszywy judaizm” Kapłan mówił m.in:
“… możemy bardzo łatwo zobaczyć na podstawie tej lektury, jakimi hochsztaplerami- czyli krętaczami był Polak- jeśli to Polak- Karol Wojtyła, który przybrał imię na stolicy piotrowej Jan Paweł II, późniejszy po nim kardynał Joseph Ratzinger- przyjąwszy imię Benedykta XVI i obecny Franciszek.
Nigdy Kościół nie miał żydów, którzy przez Bogobójstwo sprzeniewierzyli się Przymierzu, jako kontynuatorów obietnicy Abrahamowej, jako dzieci Abrahama.
Dziećmi Abrahama (…) zostaje Kościół w miejsce Żydów- mowa o Żydach, którzy odrzucili Pana Jezusa”.

W dalszej części ogłoszeń Ksiądz Woźnicki nawiązał do posiedzenia sądu, które odbyło się 18.11.2022 r. w sprawie z oskarżenia prywatnego dziesięciu osób przeciwko ks.(?) Jackowi Bielskiemu SDB oskarżonemu m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej z tytułu dwukrotnego ataku gazowego (27 sierpnia 2020r. oraz 30 listopada 2020r.), a także ataków tego samego salezjanina na dwie starsze osoby w dniu 29.11.2020 r.
Akt oskarżenia nie obejmuje bestialskiego ataku ks.(?) Bielskiego pałką teleskopową, dokonanego na Księdza Woźnickiego w dniu 11.04.2022r.

W sądzie ks.(?) Jacek Bielski pojawił się ubrany po cywilu, choć pod koloratką, w obecności mecenasa Skiby (znanego z prowadzenia w imieniu salezjanów procesu eksmisyjnego) i, jak określił Ksiądz Woźnicki, “przyzwoitki- ochroniarza”- Pana Zbigniewa Huczko.

Ksiądz Woźnicki podczas ogłoszeń mówił m.in:
“Posiedzenie miało charakter niejawny, więc (…) wiem, że nie powinienem o niej mówić, natomiast mogę powiedzieć co widziałem przed i co widziałem po…
No właśnie kwestia księdza(?) Jacka Bielskiego- żal patrzeć.
Żal patrzeć, na jakiej drodze jest ten, teraz pytaj kapłan, czy nie?”

Ksiądz Woźnicki poinformował, że Pani Sędzia- Pani Sędzina przeniosła i wyznaczyła termin- na pierwszą rozprawę (główną) na 14 lutego 2023r.

Na zakończenie Kapłan prosił o modlitwę za ks.(?) Jacka (Bielskiego): “Potrzeba postu, jałmużny, modlitwy”.

Transmisja Mszy Św. wraz z ogłoszeniami z 18.11.2022 r. została chwilowo usunięta z YouTube z tytułu roszczenia naruszenia prywatności, zgłoszonego najprawdopodobniej przez ks.(?) Bielskiego.

Wieczorem. Kapłan wygłosił Katechezę “O okazji do grzechu” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.


Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej

Ksiądz Michał Woźnicki SDB, z tytułu osobistej pobożności i wdzięczności Matce Bożej Ostrobramskiej, odprawił 16.11.2022 r. Mszę Św. w rycie rzymskim, wg patronału polskiego, ze wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej.

W ogłoszeniach Kapłan wskazał na swoja obecność w Wilnie, w Ostrej Bramie w 2016 roku, gdy “mając wtedy na sobie zakaz głoszenia Słowa Bożego upraszałem przed obrazem: Matko Najświętsza! O co mi przychodzi się modlić?
Byłem już wtedy zgłoszony na warsztaty Ars Celebrandi i przyszło takie wewnętrzne światło, żeby modlić się o odwagę wobec przełożonych zakonnych i kościelnych.
Myślę, że bez tamtej modlitwy i łaski, która z tamtej modlitwy, przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej, spłynęła, nie wszedłbym na tę drogę (…)
… z pewnością znalazłbym setki powodów aby nie ruszać w drogę odpoznawania- poznawania Tradycji katolickiej, przewidując jakie za tym będą konsekwencje.
Z wdzięczności Matce Najświętszej, tej co w Ostrej świeci Bramie, dzisiaj tę Mszę Świętą sprawuję…”

Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj.

Po Mszy Św. Kapłan wygłosił Katechezę “O pokusie” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem, Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

Przyjdzie nam się mierzyć z konkretnymi prześladowaniami.

15.11.2022 r. po południowej modlitwie różańcowej o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim, prowadzonej u drzwi salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu, Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo.
Kapłan mówił m.in:
“Przyjdzie nam się mierzyć z konkretnymi prześladowaniami, dlatego chyba jest tak mało chętnych do zaangażowania się”.
Cała wypowiedź Księdza– do odsłuchania tutaj.
W pewnym momencie słowo Kapłana zakłócał zaczepnym okrzykiem Pan Zbigniew- pracownik salezjański.

XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 13.11.2022 r. Święto Św. Stanisława Kostki.

W XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 13.11.2022 r. przypadło święto Św. Stanisława Kostki- Patrona Polski. Tego dnia, w drodze powrotnej z pielgrzymki do Gietrzwałdu, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z garstką wiernych z Wronieckiej, udał się do Rostkowa- miejsca urodzin Św. Stanisława Kostki.

Kapłan modlił się z wiernymi u drzwi zamkniętego kościoła w Rostkowie, odczytał też żywot Św. Stanisława Kostki, a na zakończenie odśpiewano pieśni ku czci świętego.
Kapłan modlił się m.in:
“- o nawrócenie członków zakonu jezuickiego do wyznawania katolickiej wiary, do składania Najświętszej Ofiary Mszy Świętej- katolickiej, nie antykatolickiej novus ordo missae,
– o ponowne formowanie młodych ludzi- elit, w katolickiej wierze(…), by dopomóc zbawić dusze, by żyli na powrót “Ad maiorem Dei gloriam”- hasłem założyciela- Św. Ignacego, “dla większej chwały Bożej”.
Święty Stanisławie- módl się za nami.”
Modlitwa z Rostkowa – do odsłuchania tutaj.

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na święto Św. Stanisława Kostki, Patrona Polski, 13.11.2022r.- do odsłuchania tutaj.

11 Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu z intencją o biskupów dla Polski, wiernych Tradycji katolickiej. 12 listopada 2022 r.

W dniach 12-13 listopada 2022r. odbyła się prowadzona pod opieką duchową Księdza Michała Woźnickiego SDB, 11 Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu.

Kapłan i wierni po raz jedenasty pielgrzymowali z intencją: o uproszenie dla Polski biskupów wiernych Tradycji katolickiej.

Chwilę po godz. 9:00 przed kościołem Matki Bożej Różańcowej na Dajtkach w Olsztynie pojawił się Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z garstką wiernych. W trasę z Kapłanem, piechotą do Gietrzwałdu, wyruszyło 6 pątników + jedna osoba samochodem.

Po modlitwie rozpoczynającej pielgrzymkę, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił stosowne słowo- do odsłuchania tutaj.

Po wyruszeniu w drogę i odśpiewaniu kilku pieśni, Kapłan wraz z wiernymi modlili się Godzinkami ku czci NMP, a następnie została odmówiona pierwsza część Różańca.

Po przerwie na posiłek i odmówieniu drugiej części Różańca, Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał treść listu Arcybiskupa Carlo Maria Vigano.
W swoim liście, hierarcha odpowiadając na pytanie siostry zakonnej pisze m.in.:
„Gdyby Król Królów i Pan Panujących miał powrócić dzisiaj w Swojej chwale, czy nadal rozpoznałby Swoją Oblubienicę, Kościół?”.
Oczywiście, że rozpoznałby Ją! Ale nie w sekcie, która zasłania Stolicę Piotrową, raczej w wielu dobrych duszach, zwłaszcza w kapłanach, zakonnikach i  zakonnicach, a także w wielu prostych wiernych duszach, które, nawet jeśli nie mają rogów światła na czole, jak Mojżesz (Wj 34,29), są nadal rozpoznawalne jako żyjący członkowie Kościoła Chrystusowego.
Nie rozpoznałby Jej u Św. Piotra, gdzie oddaje się cześć nieczystemu bożkowi; ani w Domu Św. Marty, gdzie sztuczne ubóstwo i nadęta pokora Lokatora, są pomnikiem jego ogromnego ego; ani na Synodzie o Synodalności, gdzie fikcja demokracji służy do dokończenia demontażu Boskiego gmachu Kościoła katolickiego i narzuceniu gorszących sposobów życia; ani w diecezjach i parafiach, w których ideologia soborowa zastąpiła wiarę katolicką i usuniętą Tradycję. Pan, jako Głowa Kościoła, rozpoznaje pulsujących życiem członków Jego Mistycznego Ciała oraz tych, którzy są już martwi i gniją, wyrwani od Chrystusa przez herezję, pożądliwość i pychę, i którzy są poddani szatanowi.
Więc tak: Król Królów rozpoznałby pusillus grex (małe stadko), nawet gdyby musiał szukać ich zgromadzonych wokół ołtarza gdzieś na strychu, w piwnicy lub w środku lasu.”
 
Po lekturze listu Kapłan wygłosił krótki komentarz oraz poprosił pielgrzymów o ustosunkowanie się do wysłuchanych słów.
List Księdza Arcybiskupa wraz z komentarzem Księdza Michała Woźnickiego SDB i wypowiedziami pielgrzymów– do odsłuchania tutaj.

Chwilę przed godz. 17:00 Kapłan i wierni dotarli do celu, do Gietrzwałdu- w miejsce, gdzie w 1877 roku objawiła się Matka Boża.
Ksiądz Woźnicki wraz z pielgrzymami odmówił ostatnią część Różańca, wypowiadając comiesięczną intencję przyniesioną do Matki Bożej- do odsłuchania tutaj.

Podczas wieczornej Mszy Św. w rycie rzymskim Ksiądz Woźnicki wygłosił ogłoszenia, w których Kapłan dziękował Panu Bogu, “żeśmy po raz kolejny przynieśli intencję”- o katolickiego biskupa– do odsłuchania tutaj.

Wieczorem. Kapłan wygłosił Katechezę “O występku” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

Na zakończenie dnia, Ksiądz Woźnicki wygłosił słowo: “Upraszajmy Matkę Bożą o umiłowanie Pana Jezusa”- do odsłuchania tutaj.

W drugim dniu pielgrzymki, w niedzielę 13 listopada rano, wierni odmówili pierwszą część Różańca.
Chwilę później, podczas niedzielnej Mszy Św. w rycie rzymskim Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił przejmujące kazanie “Katolik wrogów ma po to, by ich miłować” – do odsłuchania tutaj.
W słowie, Kapłan nawiązał do intencji sprawowanej Mszy Św.: “o pojednanie wg zasad katolickiej wiary”, dla dwóch konkretnych wiernych.

Po rozmowach, w których poruszany był m.in. temat zbliżającej się piątkowej rozprawy w sądzie, Ksiądz Woźnicki udał się z wiernymi na modlitwy w miejsce Objawień Matki Bożej
Na zakończenie Kapłan modlił się m.in słowami:
“Módlmy się, by miejscowi kapłani ale i siostry zakonne i wierni, przyczynili się (…) do przywrócenia do kościoła- sanktuarium w Gietrzwałdzie- Najświętszej Ofiary, a zaniechania sprawowania tu faktycznie kultu satanistycznego- novus ordo, stawiającego w kulcie, człowieka ponad Boga, a to jest diabelstwo- satanizm, choć nie promujący- nie oddający szatanowi wprost chwały.”
Zakończenie modlitwy– do odsłuchania tutaj.

Tradycyjnie, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z pielgrzymami modlił się też przy Krzyżu, przy grobie Ks. Weichsela, przy kapliczce św. Józefa (do odsłuchania tutaj), a na koniec, przy Źródełku– do odsłuchania tutaj.

W niedzielę- w święto Św. Stanisława Kostki, w drodze powrotnej z Gietrzwałdu, Kapłan wraz z garstką wiernych z Wronieckiej, udali się do Rostkowa- miejsca urodzin Św. Stanisława. Więcej na ten temat- tutaj.

Do odbytej 11 Pieszej Pielgrzymki z Olsztyna do Gietrzwałdu Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się też w ogłoszeniach, w dniu 14.11.2022r. – do odsłuchania tutaj.

Kolejna– 12 Piesza Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu z intencją o biskupów Tradycji Katolickiej dla Polski, odbędzie się, jak Pan Bóg da, w sobotę 10 grudnia 2022r.
Więcej informacji w zakładce: “Pielgrzymki”.

Figura Matki Bożej

11 listopada 2022 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z garstką wiernych wyruszył w drogę z Poznania do Olsztyna, aby kolejnego dnia wziąć udział w 11 Pieszej Pielgrzymce do Gietrzwałdu z intencją o uproszenie dla Polski, biskupów wiernych Tradycji katolickiej.

Po drodze Kapłan udał się do Warszawy, aby osobiście odebrać zamówioną wcześniej figurę Matki Bożej, która, jak Pan Bóg da, ma stanąć w kapliczce w Baranowie.
Przy odbiorze pięknej postaci Matki Bożej Ksiądz Woźnicki razem z poprzednim właścicielem figury, a chwilę później również z garstką wiernych, odmówił stosowną modlitwę.

Wieczorem, w miejscu noclegu, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi odmówił przy figurze Matki Bożej Różaniec, wygłosił katechezę oraz okolicznościowe słowo z okazji 11 listopada.

11 listopada. Nie ma i nie będzie Polski bez katolickiej Mszy Św.

11 listopada 2022 r., w dniu święta państwowego, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił stosowne ogłoszenia i kazanie- do odsłuchania tutaj.

Kapłan mówił m.in:
“Na skutek Vaticanum Secundum który się odbył w latach 1962-1965, struktury kościelne, za sprawą papieży wywiesiły białą flagę- bieżcie nas. Świat – bieżcie nas. (…)
Nie mamy odwagi, jako papieże zostawać męczennikami, nie chcemy być męczennikami, w związku z tym zmieniamy naukę, która sprawi, że instytucje państw nie będą i przedstawiciele instytucji państw nie będą nas pchać do więzień, tylko będą się z nami witać.
Z jakiego powodu pogrzeb Wojtyły był największym pogrzebem do tej pory na świecie?(…) Dlatego, że hołdował masońskiej wizji państw- zjednoczenia ognia z wodą, dobrego ze złem”

Dalej za Księdzem Jackiem Bałembą SDB, Ksiądz Woźnicki wskazywał:
“Najwyższą rację stanu dla Polski i w Polsce stanowi Kapłan, który składa Najświętszą Ofiarę Mszy Św. w rycie rzymskim i głosi katolicką naukę.
Najwyższa racja stanu dla Polski i Polaków.”
W dalszej części kazania Ksiądz Michał Woźnicki SDB mówił:
“…Także przy dzisiejszym dla nas, dla katolików, Polaków święcie, którym nam każą świętować jako święto narodowe (…) warto Ojczyźnie powiedzieć (…), że Polska jest projektem Bożym, a nie ludzkim.”
“…Na dzisiaj do powiedzenia jest: albo Polska będzie katolicka, albo Polski nie będzie.
I może ten czas się zbliża.”
Ogłoszenia i kazanie – do odsłuchania tutaj.

Wieczorem Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi odmówił Różaniec w intencji Ojczyzny oraz tych, którzy ze względu na wiarę w Boga ginęli za Ojczyznę- do odsłuchania tutaj.

Wieczorem. Kapłan wygłosił Katechezę “O karach za grzech powszedni” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

Po katechezie Ksiądz Woźnicki wygłosił Słowo “Polska musi być państwem Bożym, w którym zachowane są prawa Boże.” – do odsłuchania tutaj.

Symbole religijne na Pl. Zmartwychwstania w Baranowie. Krzyż, kapliczka, pomnik “Miłosierdzia Bożego”, zakopany wizerunek JP II, obraz Matki Bożej Pogromicielki islamu i wszelkich herezji.

10.11.2022 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim mówił m.in.:
– o planowanym wyjeździe, w drodze na pielgrzymkę do Gietrzwałdu, po figurę Matki Bożej,
– o islamicie w Katarze, który w wypowiedzi broni prawd Bożych dot. kwestii czynów sodomskich,
– o symbolach religijnych na Placu Zmartwychwstania w Baranowie. O Krzyżu, o pomniku Miłosierdzia Bożego (w odniesieniu do wypaczonego Miłosierdzia Bożego głoszonego przez siostrę Faustynę), o zakopanym 4-metrowym wizerunku Jana Pawła II, o mającej powstać kapliczce Matki Bożej, o obrazie Matki Bożej Pogromicielki islamu i wszelkich herezji,
– o posiedzeniu Sądu, które odbyło się poprzedniego dnia w sprawie zażalenia na umorzenie przez prokuratora (Panią Prokurator), dochodzenia w sprawie profanacji krzyża na Wronieckiej 9, kiedy to studentka przypięła zapięciem rower do zdjętego z dachu kościoła metalowego krzyża. Mimo zwrócenia uwagi na profanację nie zareagował odpowiedzialny za młodzież z “Fortu” ks.(?) Dawid Nowak SDB.

Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj.

Po południowej modlitwie różańcowej o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim, prowadzonej u drzwi salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu, Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo m.in. o zmarłym Ojcu Benedykcie, Jacku Huculaku OFM – do odsłuchania tutaj.


Wieczorem. Kapłan wygłosił Katechezę “O karach za grzech śmiertelny” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem, Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

Relacje państwo- kościół w aspekcie wypowiedzi Josepha Ratzingera.

09.11.2022 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim mówił m.in.:
– o posiedzeniu sądu, które odbędzie się tego dnia w sprawie zażalenia na umorzenie przez prokuratora (Panią Prokurator) dochodzenia,
– o zacieraniu śladów na YouTube – chodzi o filmik “Profanacje Salezjanów”. Wysłane do YouTube roszczenie naruszenia prywatności dotyczy fragmentów, gdy ks. (?) Jacek ciągnie za szalik ku stromym schodom jednego z wiernych oraz sytuacji podczas których ten sam ksiądz (?) dokonał ataku gazowego w Kaplicy-Celi. Czy jest to zacieranie śladów przed mającą się odbyć rozprawą sądową z powództwa cywilnego wiernych, których niejednokrotnie na Wronieckiej atakował ksiądz (?) Jacek…?
– o wypowiedzi abpa Carlo Maria Vigano, o relacjach Państwo- Kościół w odniesieniu do myśli głoszonych kiedyś i obecnie przez Josepha Ratzingera.
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB- do odsłuchania tutaj


Wieczorem. Kapłan wygłosił dalszy ciąg Katechezy o grzechu, na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.

Ostatni dzień Oktawy Wszystkich Świętych

08.11.2022 r. w ostatni Dzień Wszystkich Świętych Ksiądz Michał Woźnicki SDB w ogłoszeniach podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim przypomniał “o łasce uzyskiwania odpustów dla zmarłych”

Wieczorem. Kapłan wygłosił Katechezę “O grzechu powszednim” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj