Co Żydzi mają w Polsce?

18.01.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił kazanie: “Co Żydzi mają w Polsce? Obóz w Austwitz, Gazetę Żydowską, papieża Żydów…”  do odsłuchania tutaj