“Duch Soboru Watykańskiego II śmierdzi jak diabeł”

Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 13.02.2021 r. : “Jak stać dziś przy Kościele? Przykład ze sportu śp. Ryszarda Szurkowskiego”;  do odsłuchania tutaj.