Działania ks. Inspektora Pizonia SDB dążące do rozpędzenia wiernych duszpasterstwa katolickiego w Międzyborzu

19.06.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB poinformował o kolejnych działaniach ks. Inspektora Jarosława Pizonia SDB dążącego do rozpędzenia wiernych duszpasterstwa katolickiego w Międzyborzu, związanych z Mszą Św. w rycie rzymskim sprawowaną przez Ks. Jacka Bałembę SDB.
Ksiądz Jacek otrzymał w tym tygodniu od ks. inspektora Jarosława Pizonia SDB pisemne polecenie udania się w nowe miejsce do dnia 1 sierpnia br. Tym samym – nie wprost – został wyrażony zamiar rozpędzenia wiernych przybywających na Mszę Świętą w rycie rzymskim do Międzyborza i zlikwidowania tutejszego duszpasterstwa związanego z Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego SDB z 19.06.2021 do odsłuchania tutaj.
Wpis w tej sprawie Ks. Jacka Bałemby SDB z 19.06.2021 r. znajduje się na blogu Actualia