Eksmisja. Uzasadnienie nieprawomocnego wyroku.

16.03.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB odebrał z poczty uzasadnienie nieprawomocnego wyroku w sprawie z powództwa Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego pw. MB Wspomożenia Wiernych w Poznaniu przy interwencji ubocznej Miasta Poznań przeciwko “Michałowi Woźnickiemu” o opróżnienie lokalu mieszkalnego.
Ogłoszenia Księdza Michała Woźnickiego SDB z 16.03.2021 r. – do odsłuchania tutaj.