Kolejne pismo o przywrócenie Mszy Św.

16.02.2021 r. Poczta Polska dostarczyła potwierdzenie odbioru przez księdza rektora Arkadiusza Szymczaka w dniu 11.02.2021 r. kolejnego już oficjalnego pisma o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do Salezjańskiego Kościoła przy Wronieckiej 9.
Pismo zostało wystosowane 30 stycznia br. i podpisane przez dwudziestu wiernych katolików.
Czekamy na oficjalną odpowiedź.

W tym miejscu prośba do osób, które kiedykolwiek wysyłały pisma lub maile w sprawie przywrócenia Mszy Św. do Salezjańskiego Kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu kierowane czy to do księdza rektora Arkadiusza Szymczaka, czy też do księdza inspektora Jarosława Pizonia lub też do księdza generała Zgromadzenia Salezjańskiego – prośba o przesłanie drogą mailową na adres WobronieMszy@gmail.com kopii – zdjęć tych pism , (najlepiej z dokumentami potwierdzenia nadania).
Gdyby ktoś w przeszłości wysyłał inne oficjalne pisma/ maile w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim lub w obronie Kapłana- Ks. Michała Woźnickiego SDB również prośba o przesłanie kopii drogą mailową na adres WobronieMszy@gmail.com

Jakub Zygarłowski